Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60"

Transkript

1 Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

2 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang Beboerbladet Rygepolitik Kæledyr Lægebesøg Marte Meo Eden Alternative Personligt tøj Belysning Telefon Post Bistand og hjælp Følgeskab til f.eks. lægebesøg Rengøring Vinduespudsning Nødkaldeanlæg Samarbejdsbog Penge og værdisager Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Huskeliste ved indflytning Boligen Besøgende Vennekreds Bruger- og pårørende aftener

3 Velkommen til Mosbølparken Vi ønsker vore nye lejere rigtig hjertelig velkommen her på Mosbølparken. Ud over at byde velkommen, håber vi med denne folder at kunne imødekomme nogle af de spørgsmål, kommende lejere og deres pårørende måtte have i forbindelse med indflytningen. Selve Husets tilbud, muligheder og andet, bliver her kort skitseret. Melder der sig spørgsmål hen ad vejen, er vi naturligvis altid behjælpelige med at finde svar. Vigtigst for os er, at Mosbølparken er et sted med atmosfære trivsel og aktivitet, og at nye lejere af plejeboligerne må falde rigtig godt til her. På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede senge. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. 3

4 Adressen er: Navn og lejlighedsnr. Mosbølparken Genvejen 25b og Skærbæk Hvad er Mosbølparken? Mosbølparken er en institution ejet af Skærbæk Boligforening, og omfatter 35 plejeboliger, hvortil der er knyttet personale, ansat af pleje- og omsorgsafdelingen, Tønder Kommune. Boligforeningen varetager alle drøftelser og beslutninger vedr. byggeri og anlæg, det vil sige de rammer, vi befinder os i. Spørgsmål omkring lejemål og deslige, henfører under boligforeningen, og administrationen på dette område varetages af: Skærbæk Boligforening Storegade Skærbæk Tlf Til at varetage den daglige drift: Centerleder Jytte Mougård Løbner. Træffes på tlf eller mobil Mail: 4

5 Centersygeplejerske Birgitte Karstoft. Træffes på tlf eller mobil Når man af kommunen er visiteret til en bolig, skal man henvende sig til boligforeningen angående lejekontrakt for lejemålet. Den, der flytter ind, får stadig sin pension, og skal derfor fortsat råde over sine penge. Ved indflytning betales indskud og husleje. Ved fraflytning bliver indskud minus evt. udgifter tilbagebetalt. Dette varetages gennem Skærbæk Boligforening. Husleje, varme og forsikring m.v. Som tidligere nævnt, er det Skærbæk Boligforening, der varetager det administrative omkring lejekontrakter. Ved henvendelse hertil, oplyses om de nøjagtige beløb for indskud og husleje. Huslejen dækker alle driftsudgifter, således også indvendig og udvendig vedlligeholdelse. Fast tillæg for modtagelse af kabel-tv er inkluderet i huslejen. Det er en god idé at tilmelde alle faste posteringer betalingsservice, direkte fra bank til Skærbæk Boligforening. Der kan oplyses om hvilke beløb der skønsmæssigt trækkes á conto til dækning af varme og el hver anden måned. Én gang årligt tilsendes en opgørelse. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Skærbæk Boligforening. Der ydes varmehjælp efter gældende regler. Der skal ansøges herom ved kommunen. 5

6 Til nedbringelse af huslejen ydes boligydelse efter gældende regler, og der kan desuden søges om personligt tillæg til pensionen, et helbredskort. Ved henvendelse til kommunens social- og sundhedsforvaltning, vil der kunne foretages en økonomisk beregning ud fra pensionistens forhold. Tønder Kommune har præciseret sin praksis i behandlingen af skadeanmeldelser på skader foranlediget af personalet. Desværre sker det jo, at personalet er involveret i uheld med indbo eller personlige genstande så som briller, tøj og høreapparater. Når uheldet sker som hændeligt uheld under almindelig brug, f.eks. ved opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker pga. personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Hvis der sker skade, hvor borgeren eller dennes pårørende mener, at det involverede personale har handlet uagtsomt, skal sagen anmeldes til forsikringen via Tønder Kommunes Risikostyringsenhed. Forsikringsselskabet vil så afgøre, om Tønder Kommune er erstatningspligtig i denne sag. I lyset af ovenstående opfordres der til at oprethold/tegne en ansvars- og indboforsikring. 6

7 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Risikostyringsenheden: Casper Bork Hardegård, forsikrings- og arbejdsskadekonsulent. Tlf , Serviceydelser Ved indflytning udfyldes en kontrakt på de serviceydelser, der kan tilbydes på Rosenvænget f.eks. fuldkost, vask af linned, vask af personligt tøj, servicepakke og rengøringsartikler til fælles brug. Disse beløb vil blive opkrævet via klient betaling (kommunernes opkrævningssystem) og bedes tilmeldt PBS. Pakkerne indeholder følgende: Fuldkost: Alle hovedmåltider og mellemmåltider Vask af linned og eget tøj: Sæbe Skyllemiddel Vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere Evt. indkøb af nye maskiner Servicepakken: (anbefales) Toiletpapir Køkkenrulle Affaldsposer 7

8 Rengøringspakken (anbefales) Mobber Klude Viskestykker Håndopvask Rengøringsmidler Svampe Opvaskebørster Diverse Ønsker man ikke at tilkøbe rengøringspakken, skal der være en produkt anvisning på de produkter som der købes, jf. arbejdsmiljøloven. Ydelser beboerne selv skal betale: medicin, beklædning, fodpleje, frisør, beskæftigelsesmaterialer, samt div. sygeplejeartikler (se pjece). 8

9 Hverdagen på Mosbølparken Måltider: Alle måltider kan indtages i egen bolig eller i gruppens fælles spisestue. Morgenmaden serveres ca. fra kl. 8 Varm middagsmad serveres ca. kl. 12 Eftermiddagskaffe serveres ca. kl. 15 Aftensmaden serveres ca. kl. 18 Aftenskaffen serveres ca. kl. 20 Den varme mad tilberedes i Tønder Kommunes Fælleskøkken, på det tidligere Tønder Sygehus, hvorefter det leveres nedkølet til Mosbølparkens modtagekøkken og opvarmes igen. Den kolde mad tilberedes i modtagekøkkenet. Dele af morgenmaden tilberedes i de små køkkener. Aktiviteter Vi afholder banko, gudstjeneste hver 14. dag, sang for-/eftermiddage og aften. (Hvis beboeren ønsker det, også fødselsdagssang). Gymnastik og busture. Hver torsdag der der terapi i dagcenteret. Der er ofte underholdning og filmeftermiddage. Bibliotek. Besøg af dagplejebørn. Petanque, sansehave og højtidsarrangementer. 9

10 Årets gang Mosbølparkens Vennekreds servicerer ved Sankt Hans, høstfest og første søndag i advent. Julefrokost, jul og nytår holdes i hyggelige omgivelser. Vennekredsen arrangerer ture med bussen ud i det blå og julehyggeture i Tønders gågade. Beboerbladet Mosbølparkens beboerblad udarbejdes i samarbejde med huset og sammensættes af Christa Thyssen. Beboerbladet foreligger også på Mosbølparkens hjemmeside. Mosboelparken.toender.dk. Rygepolitik Rygning er tilladt i egen lejlighed, men ikke i fællesrummene. Kæledyr Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der er rum til hold af kæledyr. Lægebesøg Der er halvårligt lægebesøg af egen læge. Marte Meo Marte Meo metoden hjælper os til at blive bedre til, at forstå vores beboere. Metoden går i sin enkelthed ud på at bruge videooptagelser for at kunne se, hvad der fungerer i samspillet og kommunikationen imellem beboeren og personalet. Videoklippene behandles fuldt fortroligt og slettes efter brug. 10

11 Eden Alternative På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede seng. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. Personligt tøj Alt personligt tøj og linned bedes ved indflytningen være forsynet med lejlighedsnr., så den rette ejermand kan findes igen efter vask. Er tøjet ikke nummeret, kan vi ikke tage ansvar for, hvis der er noget, der bortkommer. Strygemærker til tøj kan bestilles via Ikast Etiket A/S på tlf , (Der skal påregnes 3 dages ekspedition/leveringstid). Reparation af beboerens tøj påhviler familien. Vi gør opmærksom på, at ren bomuld og ny uld ikke vaskes her i huset. Det påhviler pårørende selv at gøre, der er ej heller erstatning, hvis der skulle ske, at der ved en fejl blev sendt noget med til vask. Vi erstatter heller ikke bortkommet tøj eller fodtøj. 11

12 Belysning Der skal selv sørges for god belysning i lejligheden, gerne loftslamper og en sengelampe. Vi anbefaler en kontakt til en installatør, idet han ved, hvor der ligger elkabler. Telefon Telefon skal medbringes, husk at bestille flytning. Post Posten har sin gang i huset på alle hverdage, og der omdeles post til hver enkelt postkasse. Personalet tømmer ikke postkassen, med mindre der er truffet en aftale om dette. Bistand og hjælp Beboerne på Mosbølparken har de samme rettigheder og vilkår som hjemmeboende pensionister, og personalet yder til enhver tid den pleje og omsorg, der er visiteret til. 12

13 Følgeskab til f.eks. lægebesøg Personalet har ikke mulighed for at ledsage til læge, tandlæge eller lignende. Kan beboeren ikke selv, må familien træde til. Kørselen til disse besøg sker efter gældende regler. Alt akut sendes der personale med til, hvis ikke pårørende træffes hjemme. Rengøring Der visiteres som hovedregel til rengøring hver 2. uge i 30 min. Ved sygdomrelaterede forhold kan visitering af rengøringen tages op til en ny vurdering. Der ydes ingen hjælp til hovedrengøring (f.eks. under madras i sengen), ej heller til vask af gardiner og rengøring af køleskab. Opvaske af service efter besøg påhviler de pårørende. Vinduespudsning Vinduespudseren kommer en gang hver anden måned og pudser vinduerne udvendig. Man vælger selv, om man ønsker udvendig vinduespudsning. Det koster et fast beløb pr. gang, dette vil blive opkrævet via betalingsservice gennem banken. Indvendig bliver vinduerne pudses ligeledes en gang i kvartalet i forbindelse med rengøringen. Nødkaldeanlæg Kan opsættes ved behov. Det kræver dog, at man som beboer er visiteret til en sådan, og har oprettet et fast abonnement. Det tilrådes dog at flytte egen 13

14 telefon ved indflytning på Mosbølparken. Vær opmærksom på, at der er leveringstid. I øvrigt bestemmer beboeren selv, hvilket teleselskab man har. Nødkaldet bliver leveret af Mosbølparken, men flytning af abonnementet, fast abonnement og løbende udgifter betales af beboeren. Hvert nødkald vil blive registreret af teleselskabet som et opkald. Der er personale på Mosbølparken døgnet rundt. Samarbejdsbog Hver beboer har en samarbejdsbog med eller får en ved indflytningen. Samarbejdsbogen er en bog, som er et gensidigt arbejdsredskab for beboeren og de tilknyttede sundhedspersonale til at sikre, at relevante oplysninger gives videre. Det anbefales, at beboeren tager bogen med til lægen, fysioterapeuten, men ikke til sygehuset, de de kun har brug for en kort beskrivelse af den aktuelle tilstand ved indlæggelsen. Når beboeren ikke er mere afleveres bogen til huset, som opbevarer det skrevne forsvarligt. Under daglige notater må pårørende gerne skrive deres beskeder til personalet. Under Livshistorie vil vi gerne bede beboeren og evt. pårørende om at udfylde det de ønsker, der skal stå. Penge og værdisager Mosbølparken påtager sig INTET ansvar for penge, bankbøger, smykker eller andre former for værdisager. Derfor anbefales det, at beboeren har et aflåst møbel eller skuffe til dette. 14

15 Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Kan beboeren ikke selv administrere sin økonomi, kan betalingen af f.eks. frisør og fodpleje, foregå via girokort, som vi efter aftale sender til nærmeste pårørende. I så fald skal der ligge adresserede og frankerede kuverter hos beboeren. Personalet kan hjælpe beboeren med små indkøb i huset, når f.eks. der skal købes en el-pære eller banko-plade. Der anbefales, at der ikke ligger mere end 500 kr. i lommepenge i skabet. Personalet hjælper beboeren med at føre regnskab med lommepengene i det aflåste skab, men de lommepenge, der er i pungen, har personalet ingen ansvar i forhold til at føre regnskab med. Der er opsat en postkasse ved hovedindgangen, hvor de pårørende kan aflevere en kuvert med navn, bolignr. og beløb samt de penge, som skal låses ind til beboeren, hvis ikke dag-assistenter, de ansvarlige assistenter i aftenvagt, de ansvarlige i nattevagt eller lederen er til stede. Huskeliste ved indflytning Lejligheden skal betragtes som egen bolig, hvortil flyttekasserne medbringes. Det kan være svært at udvælge, hvad der skal med i en plejebolig. Vi vil gerne nævne lidt til huskelisten. Opvaskebalje, karklude Gulvskrubbe, gulvklud 15

16 Kost og fejeblad Vasketøjskurv Håndklæder, 10 stk. i almindelig størrelse Små gæstehåndklæder, 10 stk. (bruges ved nedre toilette) Evt. 10 vaskeklude (der kan købes engangsklude til nedre toilette) Viskestykker 5 stk. Undertøj 10 sæt Dyne og pude, begge dele skal kunne vaskes. Sengelinned 4 sæt, lagner 6 stk. Evt. kaffemaskine Porcelæn efter eget ønske og behov Skraldespand med låg til køkken og badeværelse, rimelig størrelse Sengetæppe Egen seng/eller plejeseng, hvis dette er et krav pga. personlig pleje Termometer Pille-knuser, hvis der er behov for dette. Kan købes på apoteket Stof-spiseservietter, 10 stk. Boligen Lejligheden beregnes til ca. 60 m 2 inkl. fællesareal, og kan indrettes som soveværelse og stue, idet der er to mobile klædeskabe, der, kan anvendes som skillevægge. Din lejlighed skal foruden at være dit hjem også fungere som vores arbejdsplads, og ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt rig- 16

17 tigt og forsvarligt. For at kunne gøre det vil der ca. 14 dage efter indflytningen blive udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), for at sikre at din lejlighed er indrettet, så vi kan leve op til arbejdsmiljøloven. I forhold til møbleringen skal der tages højde for følgende: Der skal være min. 0,75 meter friplads der hvor hjælperen skal arbejde Ved brug af mobillift, skal der være min. 2 x 2 meter friareal ved den ene side af sengen Ved brug af ståstøttelift og loftlift skal der min. være 1,5 x 1,5 meter friareal ved den ene side af sengen Det velovervejede lille køkken m. køleskab, skulle fortsat gøre det muligt at give sine gæster en kop kaffe. Til hver lejlighed tilhører der en lille terrasse med mulighed for at have et par havemøbler. Der er både fra lejligheden og fællesrummene udgang til den store, lukkede have med fine flisegange, og siddemuligheder. Da boligen bliver betragtet som egen bolig er der nogle udgifter som beboeren selv skal afholde: Radio- og tv-licens Elpærer. Det er ønskeligt at der altid er nogle i reserve 17

18 Gardiner - det er sommetider muligt at købe gardiner fra tidligere beboere, beløbet er 500 kr. som bliver givet til Mosbølparkens vennekreds Besøgende Besøgende kan frit komme og gå som et naturligt led i hjemmets daglige rytme. Dine gæster er vedkomne til at spise med mod betaling. Hvis det kun er to portioner, kan det klares med to dage. Bestilling af aftensmad skal ske to dage inden besøget. Vedr. den varme mad til gæster, hvis det er mere end to portioner, skal det bestilles fire uger før besøget. Maden kan bestilles gennem personalet på Mosbølparken. Vennekreds Der er tilknyttet en Vennekreds til Mosbølparken. Medlemsskabet koster 50 kr. pr. år. Medlemsskabet giver derved mulighed for at låne Mosbølparkens bus, dog kræves der instruktion af en bus-/kontaktperson. Aftales med personalet på Mosbølparken eller Henrik Ehlers tlf / Derudover afholder Vennekredsen arrangementer for beboere og pårørende på Mosbølparken flere gange årligt. 18

19 Vennekredsen har pr. 27. maj 2012 købt et hus i Skærbæk, hvor der er oprettet en genbrugsbutik. Man kan altid kontakte Vennekredsen med henblik på afskaffelse af møbler eller andet. Formand for Mosbølparkens Vennekreds: Birgit Konstmann, tlf Bruger- og pårørendeaftener På Mosbølparken er der det vi kalder bruger- og pårørendeaftener to gange om året. I april og oktober. Formålet er at styrke den gensidige dialog i huset, og det er her, man kan komme med ønsker for tiltag i huset og melde ud med, hvordan man oplever den daglige drift af huset set fra alle synsvinkler. Vi har brug for, at der er nogle beboere og pårørende der vil bidrage og deltage i disse aftener. Det er det vigtigste. 19

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Livet på Bronzealdervej

Livet på Bronzealdervej Livet på Bronzealdervej Nr. 13 årgang 6 Den 1. april 2015 1 Odder Kommunes 60 plejeboliger på Bronzealdervej blev taget i brug den 10. januar 2009. I pjecen her finder du information om livet og ånden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Område Vest. Velkommen til Søholm. Område Vest Bispevej 70 8260 Viby Tlf.: 8713 4700 e-mail: omraade-vest@mso.aarhus.dk

Område Vest. Velkommen til Søholm. Område Vest Bispevej 70 8260 Viby Tlf.: 8713 4700 e-mail: omraade-vest@mso.aarhus.dk Område Vest Velkommen til Søholm Område Vest Bispevej 70 8260 Viby Tlf.: 8713 4700 e-mail: omraade-vest@mso.aarhus.dk Side 2 af 20 Kære Du flytter ind i en plejebolig på Lokalcenter Søholm, Bispevej 70

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven ned til et grønt område, tæt ved en sø. Trollehøj,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Kildebakken Plejecenter

Kildebakken Plejecenter Læs mere på hjemmesiden: http://www.plejecentre.haderslev.dk/ Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 1 Baggrund og idégrundlag for Kildebakken Plejecenter Kildebakken

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere