Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60"

Transkript

1 Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

2 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang Beboerbladet Rygepolitik Kæledyr Lægebesøg Marte Meo Eden Alternative Personligt tøj Belysning Telefon Post Bistand og hjælp Følgeskab til f.eks. lægebesøg Rengøring Vinduespudsning Nødkaldeanlæg Samarbejdsbog Penge og værdisager Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Huskeliste ved indflytning Boligen Besøgende Vennekreds Bruger- og pårørende aftener

3 Velkommen til Mosbølparken Vi ønsker vore nye lejere rigtig hjertelig velkommen her på Mosbølparken. Ud over at byde velkommen, håber vi med denne folder at kunne imødekomme nogle af de spørgsmål, kommende lejere og deres pårørende måtte have i forbindelse med indflytningen. Selve Husets tilbud, muligheder og andet, bliver her kort skitseret. Melder der sig spørgsmål hen ad vejen, er vi naturligvis altid behjælpelige med at finde svar. Vigtigst for os er, at Mosbølparken er et sted med atmosfære trivsel og aktivitet, og at nye lejere af plejeboligerne må falde rigtig godt til her. På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede senge. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. 3

4 Adressen er: Navn og lejlighedsnr. Mosbølparken Genvejen 25b og Skærbæk Hvad er Mosbølparken? Mosbølparken er en institution ejet af Skærbæk Boligforening, og omfatter 35 plejeboliger, hvortil der er knyttet personale, ansat af pleje- og omsorgsafdelingen, Tønder Kommune. Boligforeningen varetager alle drøftelser og beslutninger vedr. byggeri og anlæg, det vil sige de rammer, vi befinder os i. Spørgsmål omkring lejemål og deslige, henfører under boligforeningen, og administrationen på dette område varetages af: Skærbæk Boligforening Storegade Skærbæk Tlf Til at varetage den daglige drift: Centerleder Jytte Mougård Løbner. Træffes på tlf eller mobil Mail: 4

5 Centersygeplejerske Birgitte Karstoft. Træffes på tlf eller mobil Når man af kommunen er visiteret til en bolig, skal man henvende sig til boligforeningen angående lejekontrakt for lejemålet. Den, der flytter ind, får stadig sin pension, og skal derfor fortsat råde over sine penge. Ved indflytning betales indskud og husleje. Ved fraflytning bliver indskud minus evt. udgifter tilbagebetalt. Dette varetages gennem Skærbæk Boligforening. Husleje, varme og forsikring m.v. Som tidligere nævnt, er det Skærbæk Boligforening, der varetager det administrative omkring lejekontrakter. Ved henvendelse hertil, oplyses om de nøjagtige beløb for indskud og husleje. Huslejen dækker alle driftsudgifter, således også indvendig og udvendig vedlligeholdelse. Fast tillæg for modtagelse af kabel-tv er inkluderet i huslejen. Det er en god idé at tilmelde alle faste posteringer betalingsservice, direkte fra bank til Skærbæk Boligforening. Der kan oplyses om hvilke beløb der skønsmæssigt trækkes á conto til dækning af varme og el hver anden måned. Én gang årligt tilsendes en opgørelse. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Skærbæk Boligforening. Der ydes varmehjælp efter gældende regler. Der skal ansøges herom ved kommunen. 5

6 Til nedbringelse af huslejen ydes boligydelse efter gældende regler, og der kan desuden søges om personligt tillæg til pensionen, et helbredskort. Ved henvendelse til kommunens social- og sundhedsforvaltning, vil der kunne foretages en økonomisk beregning ud fra pensionistens forhold. Tønder Kommune har præciseret sin praksis i behandlingen af skadeanmeldelser på skader foranlediget af personalet. Desværre sker det jo, at personalet er involveret i uheld med indbo eller personlige genstande så som briller, tøj og høreapparater. Når uheldet sker som hændeligt uheld under almindelig brug, f.eks. ved opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker pga. personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Hvis der sker skade, hvor borgeren eller dennes pårørende mener, at det involverede personale har handlet uagtsomt, skal sagen anmeldes til forsikringen via Tønder Kommunes Risikostyringsenhed. Forsikringsselskabet vil så afgøre, om Tønder Kommune er erstatningspligtig i denne sag. I lyset af ovenstående opfordres der til at oprethold/tegne en ansvars- og indboforsikring. 6

7 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Risikostyringsenheden: Casper Bork Hardegård, forsikrings- og arbejdsskadekonsulent. Tlf , Serviceydelser Ved indflytning udfyldes en kontrakt på de serviceydelser, der kan tilbydes på Rosenvænget f.eks. fuldkost, vask af linned, vask af personligt tøj, servicepakke og rengøringsartikler til fælles brug. Disse beløb vil blive opkrævet via klient betaling (kommunernes opkrævningssystem) og bedes tilmeldt PBS. Pakkerne indeholder følgende: Fuldkost: Alle hovedmåltider og mellemmåltider Vask af linned og eget tøj: Sæbe Skyllemiddel Vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere Evt. indkøb af nye maskiner Servicepakken: (anbefales) Toiletpapir Køkkenrulle Affaldsposer 7

8 Rengøringspakken (anbefales) Mobber Klude Viskestykker Håndopvask Rengøringsmidler Svampe Opvaskebørster Diverse Ønsker man ikke at tilkøbe rengøringspakken, skal der være en produkt anvisning på de produkter som der købes, jf. arbejdsmiljøloven. Ydelser beboerne selv skal betale: medicin, beklædning, fodpleje, frisør, beskæftigelsesmaterialer, samt div. sygeplejeartikler (se pjece). 8

9 Hverdagen på Mosbølparken Måltider: Alle måltider kan indtages i egen bolig eller i gruppens fælles spisestue. Morgenmaden serveres ca. fra kl. 8 Varm middagsmad serveres ca. kl. 12 Eftermiddagskaffe serveres ca. kl. 15 Aftensmaden serveres ca. kl. 18 Aftenskaffen serveres ca. kl. 20 Den varme mad tilberedes i Tønder Kommunes Fælleskøkken, på det tidligere Tønder Sygehus, hvorefter det leveres nedkølet til Mosbølparkens modtagekøkken og opvarmes igen. Den kolde mad tilberedes i modtagekøkkenet. Dele af morgenmaden tilberedes i de små køkkener. Aktiviteter Vi afholder banko, gudstjeneste hver 14. dag, sang for-/eftermiddage og aften. (Hvis beboeren ønsker det, også fødselsdagssang). Gymnastik og busture. Hver torsdag der der terapi i dagcenteret. Der er ofte underholdning og filmeftermiddage. Bibliotek. Besøg af dagplejebørn. Petanque, sansehave og højtidsarrangementer. 9

10 Årets gang Mosbølparkens Vennekreds servicerer ved Sankt Hans, høstfest og første søndag i advent. Julefrokost, jul og nytår holdes i hyggelige omgivelser. Vennekredsen arrangerer ture med bussen ud i det blå og julehyggeture i Tønders gågade. Beboerbladet Mosbølparkens beboerblad udarbejdes i samarbejde med huset og sammensættes af Christa Thyssen. Beboerbladet foreligger også på Mosbølparkens hjemmeside. Mosboelparken.toender.dk. Rygepolitik Rygning er tilladt i egen lejlighed, men ikke i fællesrummene. Kæledyr Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der er rum til hold af kæledyr. Lægebesøg Der er halvårligt lægebesøg af egen læge. Marte Meo Marte Meo metoden hjælper os til at blive bedre til, at forstå vores beboere. Metoden går i sin enkelthed ud på at bruge videooptagelser for at kunne se, hvad der fungerer i samspillet og kommunikationen imellem beboeren og personalet. Videoklippene behandles fuldt fortroligt og slettes efter brug. 10

11 Eden Alternative På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede seng. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. Personligt tøj Alt personligt tøj og linned bedes ved indflytningen være forsynet med lejlighedsnr., så den rette ejermand kan findes igen efter vask. Er tøjet ikke nummeret, kan vi ikke tage ansvar for, hvis der er noget, der bortkommer. Strygemærker til tøj kan bestilles via Ikast Etiket A/S på tlf , (Der skal påregnes 3 dages ekspedition/leveringstid). Reparation af beboerens tøj påhviler familien. Vi gør opmærksom på, at ren bomuld og ny uld ikke vaskes her i huset. Det påhviler pårørende selv at gøre, der er ej heller erstatning, hvis der skulle ske, at der ved en fejl blev sendt noget med til vask. Vi erstatter heller ikke bortkommet tøj eller fodtøj. 11

12 Belysning Der skal selv sørges for god belysning i lejligheden, gerne loftslamper og en sengelampe. Vi anbefaler en kontakt til en installatør, idet han ved, hvor der ligger elkabler. Telefon Telefon skal medbringes, husk at bestille flytning. Post Posten har sin gang i huset på alle hverdage, og der omdeles post til hver enkelt postkasse. Personalet tømmer ikke postkassen, med mindre der er truffet en aftale om dette. Bistand og hjælp Beboerne på Mosbølparken har de samme rettigheder og vilkår som hjemmeboende pensionister, og personalet yder til enhver tid den pleje og omsorg, der er visiteret til. 12

13 Følgeskab til f.eks. lægebesøg Personalet har ikke mulighed for at ledsage til læge, tandlæge eller lignende. Kan beboeren ikke selv, må familien træde til. Kørselen til disse besøg sker efter gældende regler. Alt akut sendes der personale med til, hvis ikke pårørende træffes hjemme. Rengøring Der visiteres som hovedregel til rengøring hver 2. uge i 30 min. Ved sygdomrelaterede forhold kan visitering af rengøringen tages op til en ny vurdering. Der ydes ingen hjælp til hovedrengøring (f.eks. under madras i sengen), ej heller til vask af gardiner og rengøring af køleskab. Opvaske af service efter besøg påhviler de pårørende. Vinduespudsning Vinduespudseren kommer en gang hver anden måned og pudser vinduerne udvendig. Man vælger selv, om man ønsker udvendig vinduespudsning. Det koster et fast beløb pr. gang, dette vil blive opkrævet via betalingsservice gennem banken. Indvendig bliver vinduerne pudses ligeledes en gang i kvartalet i forbindelse med rengøringen. Nødkaldeanlæg Kan opsættes ved behov. Det kræver dog, at man som beboer er visiteret til en sådan, og har oprettet et fast abonnement. Det tilrådes dog at flytte egen 13

14 telefon ved indflytning på Mosbølparken. Vær opmærksom på, at der er leveringstid. I øvrigt bestemmer beboeren selv, hvilket teleselskab man har. Nødkaldet bliver leveret af Mosbølparken, men flytning af abonnementet, fast abonnement og løbende udgifter betales af beboeren. Hvert nødkald vil blive registreret af teleselskabet som et opkald. Der er personale på Mosbølparken døgnet rundt. Samarbejdsbog Hver beboer har en samarbejdsbog med eller får en ved indflytningen. Samarbejdsbogen er en bog, som er et gensidigt arbejdsredskab for beboeren og de tilknyttede sundhedspersonale til at sikre, at relevante oplysninger gives videre. Det anbefales, at beboeren tager bogen med til lægen, fysioterapeuten, men ikke til sygehuset, de de kun har brug for en kort beskrivelse af den aktuelle tilstand ved indlæggelsen. Når beboeren ikke er mere afleveres bogen til huset, som opbevarer det skrevne forsvarligt. Under daglige notater må pårørende gerne skrive deres beskeder til personalet. Under Livshistorie vil vi gerne bede beboeren og evt. pårørende om at udfylde det de ønsker, der skal stå. Penge og værdisager Mosbølparken påtager sig INTET ansvar for penge, bankbøger, smykker eller andre former for værdisager. Derfor anbefales det, at beboeren har et aflåst møbel eller skuffe til dette. 14

15 Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Kan beboeren ikke selv administrere sin økonomi, kan betalingen af f.eks. frisør og fodpleje, foregå via girokort, som vi efter aftale sender til nærmeste pårørende. I så fald skal der ligge adresserede og frankerede kuverter hos beboeren. Personalet kan hjælpe beboeren med små indkøb i huset, når f.eks. der skal købes en el-pære eller banko-plade. Der anbefales, at der ikke ligger mere end 500 kr. i lommepenge i skabet. Personalet hjælper beboeren med at føre regnskab med lommepengene i det aflåste skab, men de lommepenge, der er i pungen, har personalet ingen ansvar i forhold til at føre regnskab med. Der er opsat en postkasse ved hovedindgangen, hvor de pårørende kan aflevere en kuvert med navn, bolignr. og beløb samt de penge, som skal låses ind til beboeren, hvis ikke dag-assistenter, de ansvarlige assistenter i aftenvagt, de ansvarlige i nattevagt eller lederen er til stede. Huskeliste ved indflytning Lejligheden skal betragtes som egen bolig, hvortil flyttekasserne medbringes. Det kan være svært at udvælge, hvad der skal med i en plejebolig. Vi vil gerne nævne lidt til huskelisten. Opvaskebalje, karklude Gulvskrubbe, gulvklud 15

16 Kost og fejeblad Vasketøjskurv Håndklæder, 10 stk. i almindelig størrelse Små gæstehåndklæder, 10 stk. (bruges ved nedre toilette) Evt. 10 vaskeklude (der kan købes engangsklude til nedre toilette) Viskestykker 5 stk. Undertøj 10 sæt Dyne og pude, begge dele skal kunne vaskes. Sengelinned 4 sæt, lagner 6 stk. Evt. kaffemaskine Porcelæn efter eget ønske og behov Skraldespand med låg til køkken og badeværelse, rimelig størrelse Sengetæppe Egen seng/eller plejeseng, hvis dette er et krav pga. personlig pleje Termometer Pille-knuser, hvis der er behov for dette. Kan købes på apoteket Stof-spiseservietter, 10 stk. Boligen Lejligheden beregnes til ca. 60 m 2 inkl. fællesareal, og kan indrettes som soveværelse og stue, idet der er to mobile klædeskabe, der, kan anvendes som skillevægge. Din lejlighed skal foruden at være dit hjem også fungere som vores arbejdsplads, og ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt rig- 16

17 tigt og forsvarligt. For at kunne gøre det vil der ca. 14 dage efter indflytningen blive udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), for at sikre at din lejlighed er indrettet, så vi kan leve op til arbejdsmiljøloven. I forhold til møbleringen skal der tages højde for følgende: Der skal være min. 0,75 meter friplads der hvor hjælperen skal arbejde Ved brug af mobillift, skal der være min. 2 x 2 meter friareal ved den ene side af sengen Ved brug af ståstøttelift og loftlift skal der min. være 1,5 x 1,5 meter friareal ved den ene side af sengen Det velovervejede lille køkken m. køleskab, skulle fortsat gøre det muligt at give sine gæster en kop kaffe. Til hver lejlighed tilhører der en lille terrasse med mulighed for at have et par havemøbler. Der er både fra lejligheden og fællesrummene udgang til den store, lukkede have med fine flisegange, og siddemuligheder. Da boligen bliver betragtet som egen bolig er der nogle udgifter som beboeren selv skal afholde: Radio- og tv-licens Elpærer. Det er ønskeligt at der altid er nogle i reserve 17

18 Gardiner - det er sommetider muligt at købe gardiner fra tidligere beboere, beløbet er 500 kr. som bliver givet til Mosbølparkens vennekreds Besøgende Besøgende kan frit komme og gå som et naturligt led i hjemmets daglige rytme. Dine gæster er vedkomne til at spise med mod betaling. Hvis det kun er to portioner, kan det klares med to dage. Bestilling af aftensmad skal ske to dage inden besøget. Vedr. den varme mad til gæster, hvis det er mere end to portioner, skal det bestilles fire uger før besøget. Maden kan bestilles gennem personalet på Mosbølparken. Vennekreds Der er tilknyttet en Vennekreds til Mosbølparken. Medlemsskabet koster 50 kr. pr. år. Medlemsskabet giver derved mulighed for at låne Mosbølparkens bus, dog kræves der instruktion af en bus-/kontaktperson. Aftales med personalet på Mosbølparken eller Henrik Ehlers tlf / Derudover afholder Vennekredsen arrangementer for beboere og pårørende på Mosbølparken flere gange årligt. 18

19 Vennekredsen har pr. 27. maj 2012 købt et hus i Skærbæk, hvor der er oprettet en genbrugsbutik. Man kan altid kontakte Vennekredsen med henblik på afskaffelse af møbler eller andet. Formand for Mosbølparkens Vennekreds: Birgit Konstmann, tlf Bruger- og pårørendeaftener På Mosbølparken er der det vi kalder bruger- og pårørendeaftener to gange om året. I april og oktober. Formålet er at styrke den gensidige dialog i huset, og det er her, man kan komme med ønsker for tiltag i huset og melde ud med, hvordan man oplever den daglige drift af huset set fra alle synsvinkler. Vi har brug for, at der er nogle beboere og pårørende der vil bidrage og deltage i disse aftener. Det er det vigtigste. 19

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere