Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60"

Transkript

1 Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

2 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang Beboerbladet Rygepolitik Kæledyr Lægebesøg Marte Meo Eden Alternative Personligt tøj Belysning Telefon Post Bistand og hjælp Følgeskab til f.eks. lægebesøg Rengøring Vinduespudsning Nødkaldeanlæg Samarbejdsbog Penge og værdisager Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Huskeliste ved indflytning Boligen Besøgende Vennekreds Bruger- og pårørende aftener

3 Velkommen til Mosbølparken Vi ønsker vore nye lejere rigtig hjertelig velkommen her på Mosbølparken. Ud over at byde velkommen, håber vi med denne folder at kunne imødekomme nogle af de spørgsmål, kommende lejere og deres pårørende måtte have i forbindelse med indflytningen. Selve Husets tilbud, muligheder og andet, bliver her kort skitseret. Melder der sig spørgsmål hen ad vejen, er vi naturligvis altid behjælpelige med at finde svar. Vigtigst for os er, at Mosbølparken er et sted med atmosfære trivsel og aktivitet, og at nye lejere af plejeboligerne må falde rigtig godt til her. På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede senge. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. 3

4 Adressen er: Navn og lejlighedsnr. Mosbølparken Genvejen 25b og Skærbæk Hvad er Mosbølparken? Mosbølparken er en institution ejet af Skærbæk Boligforening, og omfatter 35 plejeboliger, hvortil der er knyttet personale, ansat af pleje- og omsorgsafdelingen, Tønder Kommune. Boligforeningen varetager alle drøftelser og beslutninger vedr. byggeri og anlæg, det vil sige de rammer, vi befinder os i. Spørgsmål omkring lejemål og deslige, henfører under boligforeningen, og administrationen på dette område varetages af: Skærbæk Boligforening Storegade Skærbæk Tlf Til at varetage den daglige drift: Centerleder Jytte Mougård Løbner. Træffes på tlf eller mobil Mail: 4

5 Centersygeplejerske Birgitte Karstoft. Træffes på tlf eller mobil Når man af kommunen er visiteret til en bolig, skal man henvende sig til boligforeningen angående lejekontrakt for lejemålet. Den, der flytter ind, får stadig sin pension, og skal derfor fortsat råde over sine penge. Ved indflytning betales indskud og husleje. Ved fraflytning bliver indskud minus evt. udgifter tilbagebetalt. Dette varetages gennem Skærbæk Boligforening. Husleje, varme og forsikring m.v. Som tidligere nævnt, er det Skærbæk Boligforening, der varetager det administrative omkring lejekontrakter. Ved henvendelse hertil, oplyses om de nøjagtige beløb for indskud og husleje. Huslejen dækker alle driftsudgifter, således også indvendig og udvendig vedlligeholdelse. Fast tillæg for modtagelse af kabel-tv er inkluderet i huslejen. Det er en god idé at tilmelde alle faste posteringer betalingsservice, direkte fra bank til Skærbæk Boligforening. Der kan oplyses om hvilke beløb der skønsmæssigt trækkes á conto til dækning af varme og el hver anden måned. Én gang årligt tilsendes en opgørelse. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Skærbæk Boligforening. Der ydes varmehjælp efter gældende regler. Der skal ansøges herom ved kommunen. 5

6 Til nedbringelse af huslejen ydes boligydelse efter gældende regler, og der kan desuden søges om personligt tillæg til pensionen, et helbredskort. Ved henvendelse til kommunens social- og sundhedsforvaltning, vil der kunne foretages en økonomisk beregning ud fra pensionistens forhold. Tønder Kommune har præciseret sin praksis i behandlingen af skadeanmeldelser på skader foranlediget af personalet. Desværre sker det jo, at personalet er involveret i uheld med indbo eller personlige genstande så som briller, tøj og høreapparater. Når uheldet sker som hændeligt uheld under almindelig brug, f.eks. ved opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker pga. personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Hvis der sker skade, hvor borgeren eller dennes pårørende mener, at det involverede personale har handlet uagtsomt, skal sagen anmeldes til forsikringen via Tønder Kommunes Risikostyringsenhed. Forsikringsselskabet vil så afgøre, om Tønder Kommune er erstatningspligtig i denne sag. I lyset af ovenstående opfordres der til at oprethold/tegne en ansvars- og indboforsikring. 6

7 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Risikostyringsenheden: Casper Bork Hardegård, forsikrings- og arbejdsskadekonsulent. Tlf , Serviceydelser Ved indflytning udfyldes en kontrakt på de serviceydelser, der kan tilbydes på Rosenvænget f.eks. fuldkost, vask af linned, vask af personligt tøj, servicepakke og rengøringsartikler til fælles brug. Disse beløb vil blive opkrævet via klient betaling (kommunernes opkrævningssystem) og bedes tilmeldt PBS. Pakkerne indeholder følgende: Fuldkost: Alle hovedmåltider og mellemmåltider Vask af linned og eget tøj: Sæbe Skyllemiddel Vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere Evt. indkøb af nye maskiner Servicepakken: (anbefales) Toiletpapir Køkkenrulle Affaldsposer 7

8 Rengøringspakken (anbefales) Mobber Klude Viskestykker Håndopvask Rengøringsmidler Svampe Opvaskebørster Diverse Ønsker man ikke at tilkøbe rengøringspakken, skal der være en produkt anvisning på de produkter som der købes, jf. arbejdsmiljøloven. Ydelser beboerne selv skal betale: medicin, beklædning, fodpleje, frisør, beskæftigelsesmaterialer, samt div. sygeplejeartikler (se pjece). 8

9 Hverdagen på Mosbølparken Måltider: Alle måltider kan indtages i egen bolig eller i gruppens fælles spisestue. Morgenmaden serveres ca. fra kl. 8 Varm middagsmad serveres ca. kl. 12 Eftermiddagskaffe serveres ca. kl. 15 Aftensmaden serveres ca. kl. 18 Aftenskaffen serveres ca. kl. 20 Den varme mad tilberedes i Tønder Kommunes Fælleskøkken, på det tidligere Tønder Sygehus, hvorefter det leveres nedkølet til Mosbølparkens modtagekøkken og opvarmes igen. Den kolde mad tilberedes i modtagekøkkenet. Dele af morgenmaden tilberedes i de små køkkener. Aktiviteter Vi afholder banko, gudstjeneste hver 14. dag, sang for-/eftermiddage og aften. (Hvis beboeren ønsker det, også fødselsdagssang). Gymnastik og busture. Hver torsdag der der terapi i dagcenteret. Der er ofte underholdning og filmeftermiddage. Bibliotek. Besøg af dagplejebørn. Petanque, sansehave og højtidsarrangementer. 9

10 Årets gang Mosbølparkens Vennekreds servicerer ved Sankt Hans, høstfest og første søndag i advent. Julefrokost, jul og nytår holdes i hyggelige omgivelser. Vennekredsen arrangerer ture med bussen ud i det blå og julehyggeture i Tønders gågade. Beboerbladet Mosbølparkens beboerblad udarbejdes i samarbejde med huset og sammensættes af Christa Thyssen. Beboerbladet foreligger også på Mosbølparkens hjemmeside. Mosboelparken.toender.dk. Rygepolitik Rygning er tilladt i egen lejlighed, men ikke i fællesrummene. Kæledyr Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der er rum til hold af kæledyr. Lægebesøg Der er halvårligt lægebesøg af egen læge. Marte Meo Marte Meo metoden hjælper os til at blive bedre til, at forstå vores beboere. Metoden går i sin enkelthed ud på at bruge videooptagelser for at kunne se, hvad der fungerer i samspillet og kommunikationen imellem beboeren og personalet. Videoklippene behandles fuldt fortroligt og slettes efter brug. 10

11 Eden Alternative På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af. Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i stedet for at bruge tiden på at rede seng. Pleje og behandling udføres i det nødvendige omfang. Personligt tøj Alt personligt tøj og linned bedes ved indflytningen være forsynet med lejlighedsnr., så den rette ejermand kan findes igen efter vask. Er tøjet ikke nummeret, kan vi ikke tage ansvar for, hvis der er noget, der bortkommer. Strygemærker til tøj kan bestilles via Ikast Etiket A/S på tlf , (Der skal påregnes 3 dages ekspedition/leveringstid). Reparation af beboerens tøj påhviler familien. Vi gør opmærksom på, at ren bomuld og ny uld ikke vaskes her i huset. Det påhviler pårørende selv at gøre, der er ej heller erstatning, hvis der skulle ske, at der ved en fejl blev sendt noget med til vask. Vi erstatter heller ikke bortkommet tøj eller fodtøj. 11

12 Belysning Der skal selv sørges for god belysning i lejligheden, gerne loftslamper og en sengelampe. Vi anbefaler en kontakt til en installatør, idet han ved, hvor der ligger elkabler. Telefon Telefon skal medbringes, husk at bestille flytning. Post Posten har sin gang i huset på alle hverdage, og der omdeles post til hver enkelt postkasse. Personalet tømmer ikke postkassen, med mindre der er truffet en aftale om dette. Bistand og hjælp Beboerne på Mosbølparken har de samme rettigheder og vilkår som hjemmeboende pensionister, og personalet yder til enhver tid den pleje og omsorg, der er visiteret til. 12

13 Følgeskab til f.eks. lægebesøg Personalet har ikke mulighed for at ledsage til læge, tandlæge eller lignende. Kan beboeren ikke selv, må familien træde til. Kørselen til disse besøg sker efter gældende regler. Alt akut sendes der personale med til, hvis ikke pårørende træffes hjemme. Rengøring Der visiteres som hovedregel til rengøring hver 2. uge i 30 min. Ved sygdomrelaterede forhold kan visitering af rengøringen tages op til en ny vurdering. Der ydes ingen hjælp til hovedrengøring (f.eks. under madras i sengen), ej heller til vask af gardiner og rengøring af køleskab. Opvaske af service efter besøg påhviler de pårørende. Vinduespudsning Vinduespudseren kommer en gang hver anden måned og pudser vinduerne udvendig. Man vælger selv, om man ønsker udvendig vinduespudsning. Det koster et fast beløb pr. gang, dette vil blive opkrævet via betalingsservice gennem banken. Indvendig bliver vinduerne pudses ligeledes en gang i kvartalet i forbindelse med rengøringen. Nødkaldeanlæg Kan opsættes ved behov. Det kræver dog, at man som beboer er visiteret til en sådan, og har oprettet et fast abonnement. Det tilrådes dog at flytte egen 13

14 telefon ved indflytning på Mosbølparken. Vær opmærksom på, at der er leveringstid. I øvrigt bestemmer beboeren selv, hvilket teleselskab man har. Nødkaldet bliver leveret af Mosbølparken, men flytning af abonnementet, fast abonnement og løbende udgifter betales af beboeren. Hvert nødkald vil blive registreret af teleselskabet som et opkald. Der er personale på Mosbølparken døgnet rundt. Samarbejdsbog Hver beboer har en samarbejdsbog med eller får en ved indflytningen. Samarbejdsbogen er en bog, som er et gensidigt arbejdsredskab for beboeren og de tilknyttede sundhedspersonale til at sikre, at relevante oplysninger gives videre. Det anbefales, at beboeren tager bogen med til lægen, fysioterapeuten, men ikke til sygehuset, de de kun har brug for en kort beskrivelse af den aktuelle tilstand ved indlæggelsen. Når beboeren ikke er mere afleveres bogen til huset, som opbevarer det skrevne forsvarligt. Under daglige notater må pårørende gerne skrive deres beskeder til personalet. Under Livshistorie vil vi gerne bede beboeren og evt. pårørende om at udfylde det de ønsker, der skal stå. Penge og værdisager Mosbølparken påtager sig INTET ansvar for penge, bankbøger, smykker eller andre former for værdisager. Derfor anbefales det, at beboeren har et aflåst møbel eller skuffe til dette. 14

15 Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi Kan beboeren ikke selv administrere sin økonomi, kan betalingen af f.eks. frisør og fodpleje, foregå via girokort, som vi efter aftale sender til nærmeste pårørende. I så fald skal der ligge adresserede og frankerede kuverter hos beboeren. Personalet kan hjælpe beboeren med små indkøb i huset, når f.eks. der skal købes en el-pære eller banko-plade. Der anbefales, at der ikke ligger mere end 500 kr. i lommepenge i skabet. Personalet hjælper beboeren med at føre regnskab med lommepengene i det aflåste skab, men de lommepenge, der er i pungen, har personalet ingen ansvar i forhold til at føre regnskab med. Der er opsat en postkasse ved hovedindgangen, hvor de pårørende kan aflevere en kuvert med navn, bolignr. og beløb samt de penge, som skal låses ind til beboeren, hvis ikke dag-assistenter, de ansvarlige assistenter i aftenvagt, de ansvarlige i nattevagt eller lederen er til stede. Huskeliste ved indflytning Lejligheden skal betragtes som egen bolig, hvortil flyttekasserne medbringes. Det kan være svært at udvælge, hvad der skal med i en plejebolig. Vi vil gerne nævne lidt til huskelisten. Opvaskebalje, karklude Gulvskrubbe, gulvklud 15

16 Kost og fejeblad Vasketøjskurv Håndklæder, 10 stk. i almindelig størrelse Små gæstehåndklæder, 10 stk. (bruges ved nedre toilette) Evt. 10 vaskeklude (der kan købes engangsklude til nedre toilette) Viskestykker 5 stk. Undertøj 10 sæt Dyne og pude, begge dele skal kunne vaskes. Sengelinned 4 sæt, lagner 6 stk. Evt. kaffemaskine Porcelæn efter eget ønske og behov Skraldespand med låg til køkken og badeværelse, rimelig størrelse Sengetæppe Egen seng/eller plejeseng, hvis dette er et krav pga. personlig pleje Termometer Pille-knuser, hvis der er behov for dette. Kan købes på apoteket Stof-spiseservietter, 10 stk. Boligen Lejligheden beregnes til ca. 60 m 2 inkl. fællesareal, og kan indrettes som soveværelse og stue, idet der er to mobile klædeskabe, der, kan anvendes som skillevægge. Din lejlighed skal foruden at være dit hjem også fungere som vores arbejdsplads, og ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt rig- 16

17 tigt og forsvarligt. For at kunne gøre det vil der ca. 14 dage efter indflytningen blive udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), for at sikre at din lejlighed er indrettet, så vi kan leve op til arbejdsmiljøloven. I forhold til møbleringen skal der tages højde for følgende: Der skal være min. 0,75 meter friplads der hvor hjælperen skal arbejde Ved brug af mobillift, skal der være min. 2 x 2 meter friareal ved den ene side af sengen Ved brug af ståstøttelift og loftlift skal der min. være 1,5 x 1,5 meter friareal ved den ene side af sengen Det velovervejede lille køkken m. køleskab, skulle fortsat gøre det muligt at give sine gæster en kop kaffe. Til hver lejlighed tilhører der en lille terrasse med mulighed for at have et par havemøbler. Der er både fra lejligheden og fællesrummene udgang til den store, lukkede have med fine flisegange, og siddemuligheder. Da boligen bliver betragtet som egen bolig er der nogle udgifter som beboeren selv skal afholde: Radio- og tv-licens Elpærer. Det er ønskeligt at der altid er nogle i reserve 17

18 Gardiner - det er sommetider muligt at købe gardiner fra tidligere beboere, beløbet er 500 kr. som bliver givet til Mosbølparkens vennekreds Besøgende Besøgende kan frit komme og gå som et naturligt led i hjemmets daglige rytme. Dine gæster er vedkomne til at spise med mod betaling. Hvis det kun er to portioner, kan det klares med to dage. Bestilling af aftensmad skal ske to dage inden besøget. Vedr. den varme mad til gæster, hvis det er mere end to portioner, skal det bestilles fire uger før besøget. Maden kan bestilles gennem personalet på Mosbølparken. Vennekreds Der er tilknyttet en Vennekreds til Mosbølparken. Medlemsskabet koster 50 kr. pr. år. Medlemsskabet giver derved mulighed for at låne Mosbølparkens bus, dog kræves der instruktion af en bus-/kontaktperson. Aftales med personalet på Mosbølparken eller Henrik Ehlers tlf / Derudover afholder Vennekredsen arrangementer for beboere og pårørende på Mosbølparken flere gange årligt. 18

19 Vennekredsen har pr. 27. maj 2012 købt et hus i Skærbæk, hvor der er oprettet en genbrugsbutik. Man kan altid kontakte Vennekredsen med henblik på afskaffelse af møbler eller andet. Formand for Mosbølparkens Vennekreds: Birgit Konstmann, tlf Bruger- og pårørendeaftener På Mosbølparken er der det vi kalder bruger- og pårørendeaftener to gange om året. I april og oktober. Formålet er at styrke den gensidige dialog i huset, og det er her, man kan komme med ønsker for tiltag i huset og melde ud med, hvordan man oplever den daglige drift af huset set fra alle synsvinkler. Vi har brug for, at der er nogle beboere og pårørende der vil bidrage og deltage i disse aftener. Det er det vigtigste. 19

Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf

Genvejen 25 B og Skærbæk Tlf Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 6 Hverdagen på Mosbølparken... 8 Aktiviteter... 9 Der er faste ugentlige/månedlige

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Plejecenter Kildedalscentret

Plejecenter Kildedalscentret Plejecenter Kildedalscentret DROSSELVEJ VIBEVEJ LÆRKEVEJ Velkommen til Kildedalscentret Vi ønsker dig hjertelig velkommen til din nye bolig. Plejecentret Kildedalscentret ligger i Skals, ca 12 km nord

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Christinelunden

Velkommen til Christinelunden Velkommen til Christinelunden Forord Velkommen til Christinelunden Plejeboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til at give dig og dine pårørende et overblik over ting, der er rare at vide i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest. Velkommen til Aldersro 8

Svendborg Kommune Plejecenter Vest. Velkommen til Aldersro 8 Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro 8 Relevante telefonnumre Ældreområde Vest Områdekontor... 62 23 42 00 Aldersro 8 Sektionsleder Pia Skovmøller 8-9... 62 23 66 74 Administrativ

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL TJØRNEHAVEN Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et lokalcenter. Lokalcenter

Læs mere

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG VELKOMMEN TIL SØNDERVANG På Søndervang har vi det ønske, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi ønsker at tilbyde en tryg hverdag for de

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Yvonne Konggaard og Dorthe Callesen

Yvonne Konggaard og Dorthe Callesen Velkommen til Hørup Plejecenter Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44 6470 Sydals Tlf. 88724650 Fax. 88726430 Horupplejecenter@sonderborg.dk Journalnr. Reference Dato MN/ Plejecentret ønsker velkommen. Vi

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Solvang

Velkommen til Ældrecentret Solvang Ældrecentret Solvang, Rolighedsvej 1 og 3 Hvidbjerg, 7790 Thyholm Tlf. 96 84 87 90 Velkommen til Ældrecentret Solvang Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Midlertidigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen til Humletoftens Plejecenter

Velkommen til Humletoftens Plejecenter Velkommen til Humletoftens Plejecenter 15.01.2016 1 Indholdsfortegnelse: Telefonliste side 3 Velkommen side 4 Lidt om Humletoften side 4 Liv i huset side 4 Værdigrundlag side 4 Målsætning side 4 Indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL Plejecentret Henriksdal Valbyvej 47 2630 Taastrup Kære Med denne velkomstfolder vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig en række praktiske oplysninger. Din nye boligs

Læs mere

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Praktiske oplysninger Marts 2015 12 Indhold Egne notater Dit nye hjem.... 3 Din

Læs mere

Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem

Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til Kløverhaven 0 Indholdm 2 DIN NYE BOLIG 2 Indflytning. 2 Indflytningssamtale 2 Din private bolig 3 Du

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Lyngehus

Velkommen til Plejecenter Lyngehus Velkommen til Plejecenter Lyngehus Vi håber at denne folder, kan give svar på nogle af de spørgsmål der naturligt melder sig, når man flytter på Plejecenter. Man er altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG VELKOMMEN TIL LOKALCENTER SøNDERVANG Q:\Faellesdrev\Intro indflytning plejebolig Distrikt Galten - AS\Indflytningspjecer centrene Rettet den 17/8 2016 VELKOMMEN TIL SØNDERVANG På Søndervang ønsker vi at

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere