TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS"

Transkript

1 TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

2 TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven bliver tydeligere Projektets driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. ny form Projektets afslutningsfase: gruppen afslutter opgaven og evaluerer opgaveløsningen. De gule sider: gode råd, fif og FAQ, som dækker projektarbejdet mere generelt

3 Område 1. Projekters fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Behovet er der! Der var et fælles erkendt behov i hele Organisationen og også udenfor organisationen. Eksempelvis var der en fælles erkendelse i det politiske udvalg og blandt de faglige organisationer. Det var erkendt hos direktører på tværs i kommunen og fra Forvaltningsledelsen. Det er vigtigt med en meget bred forankring. Etablering af en styregruppe sikrede at der blev holdt fast og lagt en kurs. Det fostrede interessen og engagementet! Resourcer og rammer: styregruppen definerede tids- og ressourcerammen og fik prioriteret projektet. Vigtig med sammensætning af grupperne: Bredt sammensat, både eksterne og interne samarbejdspartnere. Vi spurgte ud i organisationen om, hvem der havde lyst og fik involveret ildsjæle og centrale aktører. Tværfagligheden var et kriterium. Også de forskellige perspektiver fra ledelse, medarbejder, TR, specialister, HR, KOM, statistikere. Vi forsøgte at have en gennemgående person i alle grupper, det lykkedes ikke helt men vi tror stadig på ideen. Denne person bør fuldtidsallokeres i perioden, hvor udviklingsarbejdet står på (vi brugte tre måneder intensivt). Denne person skal særligt have fokus på koordinering og lave det meste af skrivearbejdet. 1

4 Område 1. Projekters fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Vi afholdt en kick-off dag, hvor alle fik samme inspiration og klarhed på opgaven med ekstern foredragsholder og ekstern proceskonsulent. Rådmanden talte til grupperne og sikrede fokus og bevågenhed. Afgrænsning af opgaven: styregruppen lagde rammen og udarbejdede kommissorier for både styregruppen og de tre arbejdsgrupper. Blandt andet også krav om samarbejde og koordinering mellem grupperne. Grupperne skulle kun arbejde med analyse af problemstillingerne, komme med anbefalinger til løsninger. Vi anvendte fælles metodiske skabeloner til at styre. Styringen var organiseret: Styregruppe med Ældrechef, eksterne interessenter, TR, HR og konsulenter Arbejdsgrupperne: Formanden var en af cheferne, HR var co-pilot til chefen, aktører i form af ledere, medarbejdere, TR ere og eksperter var i arbejdstøjet i grupperne. Der blev både styret på fælles skabeloner og metoder + lavet procesledelse af grupperne undervejs. Gruppernes forskelligheder i sammensætning blev en unik styrke. 1

5 Område 2. Projekters indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven bliver tydeligere Højdepunkt En oplevelse af ingen begrænsninger (ingen hæmninger) En fælles ud af kroppen-oplevelse af religiøse dimensioner En fælles ihærdighed om at bevare en god arbejdsplads med et godt image, som man var stolt af 2

6 Område 2. Projekters indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven bliver tydeligere Gruppens interne samarbejdede for at nå dertil En fælles oplevelse af virkeligheden og et fælles udgangspunkt Rummelighed og mangfoldighed Åbenhed for nye veje 2 En struktur, hvor der var en energigivende arbejdsfordeling den enkelte fik plads til at gøre det, de var bedst til. Ingen dumme forslag alle forslag er velkomne Åbenhed overfor at trække forskellige kompetencer ind, når der blev oplevet et behov Samarbejdet med andre udenfor gruppen Afklaring og afgrænsning til andre grupper Inddragelse af baglandet gødning af vigtige interne aktører

7 Område 2. Projekters indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven bliver tydeligere Projektstyring samt brug af tid og ressourcer Intensivt forløb med stram projektstyring Taget i ed på alle niveauer i organisationen fra begyndelse Praksisnær opgave 2 Praktiske oplysninger, hints og henvisninger Sørg for god sekretærbistand Rejs ud i idéfasen og nyd god mad Afsæt tid til processen God mødeforberedelse og opsamling Struktur på opgaver med en klar opgavefordeling Faldgruber Utålmodighed der skaber grobund for individuelle præstationer og splittelse i gruppen Stramt fokus på økonomi

8 Område 3. Projekters driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. en ny form Højdepunkt Gruppens interne samarbejdede for at nå dertil At projektet giver mening At man fokuserer arbejdet i arbejdsgruppen dagsorden og referat At man har åbenhed, nysgerrighed hos deltagerne At gruppen får tilført eksternt input 3 At deltagerne i gruppen er bredt repræsenteret deltagere med rundt fra hele området/organisationen At man går tilstrækkeligt i dybden med indsamling af oplysninger At man involvere ørige medarbejdere og ledere gennem information og meningsskabelse At styregruppen også har ekstern repræsentation - fx fra FOA At man koordinerer på tværs af arbejdsgrupper At en person er tovholder og er med i alle tre arbejdsgrupper + i styregruppen At man samler erfaringer sammen og følger op på dem se nedenfor At man tydeliggør hvem der arbejder med hvilke dele af projektet og ansvarlig herfor At anbefalinger følger samme skabelon nemt at skrive ind og nemt at læse giver helhed og læsevenlighed

9 Område 3. Projekters driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. en ny form Højdepunkt Samarbejdet med andre udenfor gruppen At der er forskellig tilgang afhængig af om man køber en ydelse eller om den anden part også har noget ud af det At sikre et godt samarbejde med de enkelte arbejdspladser, så værdien af arbejdet kommer ud og ikke bliver i og 3 omkring arbejdsgruppen At man kommer ud med budskaberne til medarbejdere fx orienteringsmøder så man kan se værdien og ideen med indsatserne At man samler erfaring fra kontakten med medarbejdere og ledere og forholder sig til dem. At gode erfaringer giver inspiration til andre At udfordringer at når nogle ryster på hovedet af budskaberne og tiltagene at man så arbejder med disse i styregruppen/arbejdsgruppen At man giver opbakning til de medarbejderrepræsentanter, der er sendt ud med budskaberne At man er meget konkret omkring ovennævnte At styregruppen har øje for hvem de eksterne kan være og hvilken rolle de skal have.

10 Område 3. Projekters driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. en ny form Gode råd til projektstyring samt brug af tid og ressourcer Arbejd med en organisering i form af både styregruppe og arbejdsgrupper Sørg for, at der på forhånd er midler til at gennemføre projektet det giver motivation og muligheder At der er penge til at udarbejde anbefalinger At der er opmærksomhed på tiden en kort tid til 3 udarbejdelse af rapporten er både en fordel og en ulempe At der er opmærksomhed på den tid, det enkelte medlem af gruppen skal bruge på deltagelse herunder opbakning fra egen leder fx på et plejehjem At projektet ser ud til at blive en succes og bliver en succes er med til at legitimere tid og til at deltagere prioritere At der er den rette projektledelse både i forhold til kompetencer, tid og engagement At der er ledelsesmæssig opbakning og vilje til projektet Praktiske oplysninger, hints og henvisninger At man løbende formidler resultater og erfaringer fx via nyhedsbreve/- mails, kick off temadage festafslutning/finale hjemmeside At man sikre så gode vilkår for projektetsdeltager som ambassadører som overhoved muligt

11 Område 3. Projekters driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. en ny form Højdepunkt Konkrete forslag til indsatsområder der skal arbejdes videre med Få gruppens samledeviden i spil-godt med flere indfaldsvinkler Skabeog fastholde engagement Skabe ejerskab Der skal være højt til loftet rum til dialog Skabe åbent miljø med anerkendende tilgang. Seriøsitet hos alle- forverntningsafstemning, klare spilleregler Fokus på fremadrettethed Fokus på løsningsorientering 3 Gruppens interne samarbejdede for at nå dertil Fælles forståelselsramme og ny inspiration Tilpas forstyrrelse Samarbejdet med andre udenfor gruppen Inddrag nøglepersoner udefra med nødvendige / ønskede viden

12 Område 3. Projekters driftsfase: gruppen arbejder fokuseret på opgaven, opgaven tager evt. en ny form Projektstyring samt brug af tid og ressourcer Præcisering af roller i forhold til drift og proces: f.eks. tidsramme fasegennemløb koordinering Rollefordeling En person der samler og organiserer på sidelinjen småevalueringer hen ad vejen. Hvor langt er vi? Er vi på rette vej? Opbakning opbakning/interesse for projektet Åbenhed og fleksibilitet i forhold til at vejen fra A til B ikke altid er lige. 3

13 Område 4. Projekters afslutningsfase: gruppen afslutter opgaven og evaluerer på opgaveløsningen Højdepunkt Kick-off-mødet på projektet ved afslutningen var klart et højdepunkt. Her blev det endelige resultat præsenteret og der var en klar anerkendelse af det fantastiske arbejde der var blevet udført. Gruppens interne samarbejdede for at nå dertil: Forskelligheden og den brede fundering i gruppen (i forhold til hele Ældre- og Handicapforvaltningen) var klart det allerbedste i projektet. 4 En åben og ærlig tilgang og tilkendegivelse af holdninger og meninger var en styrke. I afrapporteringen formåede man, at få de tre indsatsrområder til at fremstå som et hele og en hel indsats. Samarbejdet med andre udenfor gruppen: En styrke var den aftestning i forhold til de enkelte anbefalinger der blev foretaget mod praksis. HR-afdelingen var en styrke i samarbejdet.

14 Område 4. Projekters afslutningsfase: gruppen afslutter opgaven og evaluerer på opgaveløsningen Projektstyring samt brug af tid og ressourcer Der var en bagkant (en deadline) og det var med til at sætte en ramme for brugen af tid og ressourcer. Erfaringerne er, at det var en passende tidsramme for en opgave af denne karakter. Praktiske oplysninger, hints og henvisninger Den endelige rapport med bilag var super i forhold til det videre arbejde. Det der så har været interessant efterfølgende er, at selvom vi måske ikke har udført præcist det der stod i rapporten har selve arbejdet været med til at give en konsensus om de indsatser vi har gjort i alligevel. Projektarbejdet har simpelthen sat mange tanker i gang i forhold til området og initieret andre output. 4 Faldgruber En faldgrube kan være, hvis man tror, at selve rapporten var resultatet. Det mener vi ikke det har været i dette tilfælde!

15 De gule sider: gode råd, fif og FAQ, som dækker projektarbejdet mere generelt Den brede fundering, som rapporten har haft både i forvaltningen og i forhold til samarbejdspartnere har gjort det mere enkelt at føre anbefalingerne ud i praksis. Vi skal være skarpe på, at lave værdi- og effektmåling på projekter efterfølgende. Ikke at vi skal gøre det på alt, men på det, hvor det giver mening. Yderligere informationer om PROJEKTER I PRAKSIS fås ved henvendelse til: Kristian Cronwald Ældrechef 5 Ældresekretariatet Østerbro Aalborg Tlf

16

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Innovation i Praksis Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Forord Socialpsykiatrien står midt i både væsentlige udfordringer

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Udarbejdet af OPUS Personaleudvikling A/S for KL & KTO November 2004 1 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om de to undersøgelser side 2 Konklusioner og

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere