SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen"

Transkript

1 SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen

2 EVALUERINGSHOLDET CARMA & FCE v/ Aalborg Universitet 6 forskere under ledelse af Morten Lassen & Hanne Kathrine Krogstrup i et samarbejde med Sverige og Norge Tranquist Utvardering v/ Joakim Tranquist Agder Forskning v/ Thore K. Karlsen plus vores frie agent og ekspert Villy Hovard Pedersen

3 EVALUERINGSOPGAVEN Monitorering analyse af aktivitetsindikatorer Analyse af: Projektets implementering og gennemførelse Projektets organiseringsformer det samlede set-up Nationale og regionale rammebetingelser målrealisering

4 VIRKNINGSEVALUERING Hvad virker for hvem, hvornår og med hvilke forventede effekter? Fokus: Hvilke elementer i en indsats har medført forandring Programteori: Forestillinger om de kausale forhold i indsatsen dvs. de forestillinger om virkning som gør sig gældende SkanKomp s forestillinger om virkning testes op imod virkeligheden Vi vil: Under overfladen af iagttagede input, processer og output Skaber mulighed for at evalueringen kan fungere som et procesredskab Skaber mulighed for ejerskab og forpligtigelse

5 PROGRAMTEORI PÅ FLERE NIVEUAER for SkanKomp som projekt for hver operativ aktivitet dog kun de 7 oprindelige dvs. ikke KompetenceKompas ikke MiljøKompetence

6 DAGENS UDGANGSPUNKT Programteorien for SkanKomp i særdeleshed det organisatoriske set-up implementering & gennemførsel i forhold til målrealisering

7 MÅLSÆTNINGER & MÅLREALISERING at skabe mere og bedre kompetenceudvikling den grænseoverskridende merværdi at gøre en forskel sikre blivende forandringer og forbedringer Nye organisatorisk strategier for udd.inst.som varige redskaber betros institutionerne efter projektets ophør

8 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER De kvantitative kontra de kvalitative mål Forholdet mellem delmål og mål operationelle adskillelse af det man ønsker at sammenføje Mulighed for fortolkning på alle niveauer Hvordan sikres en fælles forståelse? Forpligtigelse på de overordnede mål Når praksis og aktivitetsmål tager over Forankring eller ejerskab Aktiv proces overdragelse sker ikke nødvendigvis af sig selv

9 VIA Nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Med uddannelsesinstitutionerne som motor En rolle som ikke alle landes institutioner har været lige villige til at tage hvorfor en anden type aktører er med

10 DEN CENTRALE ANTAGELSE At SkanKomp gennem fælles indsatser og initiativer, samarbejde og vidensdeling kan forbedre deltagernes og partnernes forudsætninger for at målrette deres indsats og skabe læring og hermed kvalificere rammerne for en bedre fremtidig kompetenceudviklingsindsats på arbejdsmarkedet Men få virkningsantagelser Og et fremtrædende styringsdilemma

11 Projektorganisering meget mere end projektstyring Særligt når der skal skabes begejstring og forpligtigelse for projektet i alle led over tre år mellem 37 partnere fra tre lande

12 PROJEKTORGANISATIONEN Er rammen for: ansvarsfordeling opgavefordeling funktioner & således også: Koordination, samordning, samarbejde, vidensdeling og forudsætning for effektiv målrealisering

13 BØR OGSÅ SIKRE en vis gennemsigtighed muligheder for læring og transfer

14 PROJEKTORGANISATIONEN den Tænkte den Faktiske den Ønskede Dagens øvelse & tankeeksperiment Bevægelsen fra ansøgningsfælleskab til projektfællesskab

15 Og hvorledes de skaber mulighed for De kendte formål At skabe mere og bedre kompetenceudvikling i KASK-regionen gennem grænseoverskridende samarbejdsløsninger på arbejdsmarkedet gennem øget samspil mellem udbydere og efterspørgere & de mindre kendte formål At gøre en forskel - et spørgsmål om holdbar udvikling, spredning og ejerskab

16 Den formelle organisation Den operationelle organisation styregruppe styregruppe styregruppe DK partnere Svenske parterne Norske partnere

17 3 niveauer: Den formelle organisation Skandinavisk styregruppe tværnationalt Det overordnede ansvar, kompetence og autoritet til at træffe bindende beslutninger & samordning Koordinerende partnere nationalt Koordinering og planlægning, samt administrative forpligtigelser ifht. sekretariatet Nationale styregrupper nationalt Informationsfora og national samordning af projektets aktiviteter Nationale partnere lokalt Udførende Projektledelsessekretariatet (lig Lead) En økonomisk administrativ funktion En ledelsesfunktion?

18 Den operative organisation Organiseret ud fra de 3 søjler I dag 7(9) enkeltaktiviteter under disse 3 søjler Søjle 1: institutionskompetence 1.1 metodeudvikling for kompetenceforøgning Mobile yrkeslærer 1.2 Kompetencemægleruddannelse 1.3 Realkompetencevurdering Søjle 2: Netværk 2.1 Netværk Søjle 3: bestillerkompetencer 3.1 Jobrotation Strategisk kompetenceudvikling

19 DILEMMAER & BRISTEDE FORUDSÆTNINGER Adskillelsen mellem det administrative og det operative manglende deltagelse og således flere nationaliserede aktiviteter Bortgang af hovedaktivitetsniveau ingen operationel koordinering, kun administrativ og national koordinering? Forstærker de nationale partnergruppers rolle og betydning svækker integrationen på tværs

20 DEN FAKTISKE ORGANISATION KASK TOVHOLDERGRUPPEN

21 DEN FAKTISKE ORGANISATION Søjlerne er væk, nationale koordinering uafh. af søjlerne/emner KASK er blevet mere present betoning af det grænseoverskridende Tovholdergruppen etableres bottom-up initiativ eller forening af ildsjæle? Hvilken rolle tager denne gruppe? - hvem afgiver den?

22 RAMMEBETINGELSER En øvelse af etablere og gennemføre indsatser på en sådan måde at det giver mening og har mulighed for at have effekt i alle tre nationale kontekster. Niveauforskel: Idé kontra praksis hele ideen og en konstant hæmmer oplevet distance

23 RAMMEBETINGELSER Partnerkonstruktionen Assymmetri eller tyngde? Mindreforbruget som rammesættende Valget af aktiviteter Interesser og skabelsesberetninger

24 DEN ØNSKEDE ORGANISATION

25 Afrunding Projektorganisering meget mere end projektstyring Projektstyring er således blot et delelement om end af afgørende betydning En projektorganisation som en kæde, hvor leddene hverken må være for svage eller for stærke Krævende finansierer Aktivt ejerskab Professionel styring Kompetent ledelse Engagerede deltagere Målgruppe med indflydelse

26 DEN ØNSKEDE ORGANISATION beskriver de elementer som den bør indeholde men skitserer ikke den konkrete organisering

27 Håndtering af et klassiske dilemma Teori om projektorganisation etablerer tillige mulighed for at håndtere det klassiske dilemma i alt udviklingsarbejde Nemlig balancen mellem bottom-up og top-down Det handler om at sikre et mix Der både tillader styring samt høj grad af deltagelse og læring

28 Generobring det stærke administrative fokus Tid til at fokusere på indhold Og generobre den de facto organisering som praksis har etableret i de enkelte aktiviteter

29

30 BESKRIVELSEN Ansøgningsarbejde og partnerkonstruktion Organisation; administrativt & operativt Rollefordeling Proces aktivitet og mindreforbruget Resultat- og effektmål Det grænseoverskridende

31 Ansøgningsarbejde og partnerkonstruktion En uafsluttet proces? Partnerkonstruktionen i dag fordele og ulemper? Partnerfordelingen landene imellem Betydningen af asymmetri Typen af partnere Valg af aktiviteter Skabelsesberetninger og interesser KASK som referenceramme

32

33 Organisation Dekobling mellem det administrative og det operative? Graden af autonomi En grænseoverskridende organisering Når flere aktiviteter fremstår nationaliserede? Når hovedaktivitetsniveauets er forsvundet? Tovholdergruppen et bottum-up initiativ? Tyngden i projektet synes at være skubbet nedad Koordination og kommunikation ad frivillighedens vej

34 Roller & funktioner Styregruppe, projektejere, tovholdergruppe, lead-partner, projektledelse, nationale styregrupper, aktivitetsansvarlige og (alm.) partner; Alle aktører men hvilke roller er i spil? Styring, ledelse, udvikling, koordination, kobling og spredning Hvem tager hvilke roller? Ud fra hvilke interesser, og med hvilket mandat og legitimitet Efterlader det nogen Ildsjæle = dobbeltrolleindehavere?

35 Gennemførsel/Proces - aktivitet og mindreforbrug En lang opstartsfase Skabt forsinkelse, uro samt prioritering af administrative opgaver Mindreforbruget et reelt problem? Kobling af indsatser i aktiviteter Nødvendigt hvis vidensdeling er målet Varierende former for deltagelse Og deltagelse på flere niveauer Varierende udførsel praksis afviger fra procedure

36 Enighed om disse? Risiko for lammende konsensus Fortolkning på alle niveauer Resultat- og effektmål Hvordan sikres en fælles forståelse? Forpligtigelse på de overordnede mål når praksis tager og aktivitetsmål tager over Ejerskab Aktiv overdragelse det sker ikke nødvendigvis af sig selv Spredning hvem ejer dette? Blivende forandringer

37 Det grænseoverskridende Begrebet efterlader rum til fortolkning Hvor i det organisatoriske set-up sikres dette?

38 ANALYSEN Virkningsforståelserne Konsensus mål, midler og metoder? Forståelser og fortolkning De nationale forskelle barrierer eller fremmere for læring? Forholdet mellem overordnede mål og delmål Forholdet mellem kvantitative og kvalitative mål Det organisatoriske set-up Hvorledes skabes sammenhæng i og mellem de tre hovedaktiviteter? Partnerskab som form mellem autonomi og styring

39 UNDERSØGELSEN tager herfra sit afsæt i følgende overskrifter Det institutionelle set-up mellem målstyring og autonomi Hvorledes giver aktørerne strukturerne liv? (adfærd) Det tværgående og den grænseoverskridende merværdi

40 GENERATIVE MEKANISMER de mekanismer, der får en ændring til at indfinde sig og forbinder indsats og effekt

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC Første statusnotat 1 Indhold Forord 3 Konklusion og sammenfatning 5 Om projektet og den gennemførte evaluering 7 Projektets målopfyldelse 10 Rammer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence Ole Dissing og Pia Laursen Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence 1. Indledning Ledelse har især gennem de sidste årtier udviklet sig hen imod ledelse af kompetente

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere