STRATEGISK AKTIONSLÆRING ET FLEKSIBELT DESIGN FOR KOMPETENCE- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK AKTIONSLÆRING ET FLEKSIBELT DESIGN FOR KOMPETENCE- OG ORGANISATIONSUDVIKLING"

Transkript

1 STRATEGISK AKTIONSLÆRING ET FLEKSIBELT DESIGN FOR KOMPETENCE- OG ORGANISATIONSUDVIKLING KONTEKST ORGANISATION LÆREPROCES FACILITATOR

2 STRATEGISK AKTIONSLÆRING - MÅL FOR I DAG SAL - INDSIGT I KERNEBEGREBER EKSEMPLER FRA PRAKSIS FLEKSIBELT DESIGN Læreproces Organisa9on Kontekst Facilitator Weblog INSPIRATION TIL EGEN PRAKSIS SÆRKENDE VED SAL Hvorfor netop SAL?

3 Kimen blev lagt på VEJEN TIL SAL Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet SAL er blevet udviklet på baggrund af samarbejder med større danske virksomheder og afprøvet i praksis. Strategisk AkBonslæring er således produktet af forskningsbaserede casestudier. Specialegruppe Kolleger Cubion, Alinea Akademi og selvstændig ForfaEerspirer Samarbejde med Thorkil Molly- Søholm (ALC)

4 HVAD ER STRATEGISK AKTIONSLÆRING? Et fleksibelt design for kompetence- og organisabonsudvikling Mål - Double- loop læring kvalitabvt bedre nye løsninger - Gårsdagens løsninger kan ikke anvendes Bl frembdens udfordringer - Individuel kompetenceudvikling med organisatorisk effekt

5 STRATEGISK AKTIONSLÆRING KONTEKST ORGANISATION LÆREPROCES FACILITATOR

6 MODELLENS FEM GRUNDELEMENTER Fra Revans lineære formeltænkning Bl SALs cirkulære systemiske tænkning Elementerne i modellen er forbundne i en kybernebsk tænkning Facilitator Weblog Kontekst Læreproces Organi- sabon Alle faktorer spiller ind og korrigerer hinanden og er afgørende for hvilket resultat og læring, der forekommer. Justeres ét element, påvirker det et andet

7 LÆREPROCES Handling i praksis Deltagerne definerer selv projekterne under den strategiske ramme BoEum up/ Top down Projekterne er real Bme/real life udfordringer fra egen praksis Viden Erfaringslæring Al er en metode Bl at bearbejde og transformere erfaringer gennem ny indsigt eller omlæring Den eksisterende viden er fundamentet i læreprocessen (80% af professionsviden er tavs) IntuiBon og ekspertviden kan synliggøres gennem handling Relevant ny viden Refleksion Den reflekterende prakbker Refleksion over sine erfaringer, ved at sprogliggøre dem i et læringsfællesskab med andre gennem handling Spørgsmål som igangsæeer af refleksion

8 LÆREPROCES 1. Aktivitet/ begivenhed/ erfaring/ oplevelse 5. Nye handlinger 2. Refleksion og beslutning om at eksperimen- tere 4. Refleksion og analyse 3. Eksperimen- teren Reginald Revans

9 LÆREPROCES - HVORFOR DOUBLE LOOP? Handling Konsekvens Match Mismatch Anden løsning inden for samme forståelsesramme Single loop (Defensive rubner, kultur, tavs viden, theory- in- use, 1. orden) Anden løsning hvor man overskrider rammen Double loop (2. orden, transformabv læring, at lære at lære, divergent tænkning ) Ledelsen må gå forrest: Udfordring ProblemaBsering <> Forundring og kreabvitet Refleksion <> Handling

10 LÆREPROCES - DOUBLE LOOP FORTSAT Det er i høj grad gennem de transforma9ve læreprocesser, at vores læring får den generelle anvendelighed i forskellige og uforudsete situaboner, som netop er det centrale i kompetencebegrebet. Gennem nedbrydning og omstrukturering forstår man pludselig en sammenhæng, når man har tumlet med et problem længe og gennem en læreproces finder frem Bl en løsning, så etablerer man en mere bæredyg9g forståelse, der kan bruges på tværs af flere mentale skemaer Revans: Ac#on learning is development, it capitalizes on higher levels of learning

11 LÆREPROCES A good ques#on is selfless it is not asked to illustrate the cleverness of the ques#oner or to generate informa#on or an interes#ng response for the ques#oner. Rather it is asked as a way of opening up the problem owners own view of their situa#on (Bourner, Beaty & Frost, 1997:280)

12 ORGANISATION STRATEGI Vandfald ejerskab og mening for den enkelte Bd Bl at omsæee strategi Bl handling forener top down boeom up Fontæne Rammesætning for forandringsproces: Giver medarbejderen Bd Bl at gøre strategien Bl sin egen

13 ORGANISATION LEDELSE - aktørernes roller og opgaver LEDELSE FØR LEDELSE UNDER LEDELSE EFTER Transferklima

14 ORGANISATION IMPLEMENTERING LÆRING FJERN- TRANSFER RESULTAT NÆR- TRANSFER IMPLEMENTERING FØR IMPLEMENTERING UNDER IMPLEMENTERING EFTER Transferplan

15 KONTEKST - KONTEKSTANALYSE Kontekstanalyse for at gøre alle parter Bl reelle aktører i forandringsprocessen sammen med facilitator, der har en understøeende funkbon. Kontekstanalysen har to formål: Systemet (akbonslæringsgruppen)er autopoebsk og selvreferenbelt; de skaber sig selv Kontekstanalysen er fundamentet for at skabe muligheder for at deltagerne kan koble sig gennem dynamisk e og meningsskabende processer. Gennem kommunikabon om de kontekstuelle faktorers indflydelse på akbonslæringsprocessen skabes og justeres rammerne om forandringsforløbet i styregruppen.

16 KONTEKST - STYREGRUPPEN En styregruppe, der indgår i et lærende partnerskab omkring hele processen: Sikre før under eser Koordinering fx om ny relevant viden og logisbk Justeringer og opfølgning Synliggøre fremskridt KommunikaBon om AL- processens auængighed af de kontekstuelle faktorers indbyrdes relabon

17 KONTEKST - KULTUR OG DELTAGERFORUDSÆTNINGER KON- TEKST Kultur Er der plads Bl eksperimenter og undersøgelse? Er det ok at sblle spørgsmålstegn ved organisabonens måder at handle på? Er det ok at fejle og lære af det? Hvilken adfærd og præstaboner belønnes? Deltagerforudsætning Hvilken uddannelse? Tryghed i jobbet? KarrieresBge eller reelt ønske om kompetenceudvikling?

18 KONTEKST - SYNKRONISERING OG RESSOURCER Synkronisering Andre forandringsbltag i organisabonen der influerer? Nye kunde eller brugerbehov? KommunikaBonsstruktur Ressourcer Tid økonomi ledelsesopbakning

19 KONTEKST - KYBERNETISK FORSTÅELSE Forandring og udvikling skal begribes som resultat af en korrekbon på grundlag af posibv (selvforstærkende) eller negabv (reducerende)feed- back fra modellens elementer Andens ordens kybernebk, da forandring og udvikling skal ses som resultatet af posibv & negabv feed back, som sambdigt har været igennem en refleksionsproces over det, der er sket. Vi skaber konteksten sammen Et dynamisk begreb, der ændres løbende, hvilket betyder nye muligheder, der opsamles i styregruppe (Lærende partnerskab) Eksempel: Termostat: læring<>projektresultat

20 WEBLOG Projektstyring organisabon og kontekst ProcesstøEe læreproces Teknologi Læring Resultat

21 WEBLOG Porwolier med fokus på læring kan betragtes som forandringsagenter* og være medvirkende Bl at ændre organisabonens kultur Bl en forandringskultur * Dysthe, Olga (2004): Porwolios and assessment Projektgrundlag Projektstyrende WEBLOG Handleplaner og ak9viteter Normer og arbejdsværdier Læringsmål og kompetencer Projektstyrende ProcesstøLende ProcesstøLende OVERBLIK FASTHOLDELSE UDVIKLING Dialog med gruppe og facilitator ProcesstøLende

22 WEBLOG Januar PROJEKTSTYRING (PROJEKTGRUNDLAG, HANDLEPLANER Mar ts OG AKTIVITETER)

23 WEBLOG -PROCESSTØTTE (NORMER/VÆRDIER, LÆRINGSMÅL/KOMPETENCER, DIALOG) Den formelle læreproces AL- gruppen Den uformelle læreproces hjem, arbejde, fribd!?

24 WEBLOG (AS IS) Log ud Velkommen, Hans Peter Petersen. Du er her: Strategisk Ak#onslæring > Min side > Læringslog LÆRINGSLOG FORSIDE - MIN PROFIL - MIT PROJEKT - MINE PROJEKT- AKTIVITETER - UDVIKLING AF MIT PROJEKT - UDVIKLING AF MINE KOMPETENCER - PRIVATE NOTER NYT FRA KONSULENTERNE BESKRIVELSE AF PROJEKTER Mit ledelsesrum Den svære samtale Mødeledelse Teori U i MUS-samtalen Styrkebaseret ledelse i hverdagen Cubion A/S Copyright

25 WEBLOG (AS IS) Log ud LÆRINGSLOG FORSIDE - MIN PROFIL - MIT PROJEKT - MINE PROJEKT- AKTIVITETER - UDVIKLING AF MIT PROJEKT - UDVIKLING AF MINE KOMPETENCER - PRIVATE NOTER NYT FRA KONSULENTERNE BESKRIVELSE AF PROJEKTER Sofie Andersen Cubion A/S Copyright

26 WEBLOG (TO BE) Log ud LÆRINGSLOG FORSIDE - BAROMETER NYT FRA KONSULENTERNE BESKRIVELSE AF PROJEKTER Mine handleplaner og akbviteter Mine bidrag og indsatser Uge 18 Uge 19 Uge 20 Læse arbkel Løse opgaver Anerkendende Være forberedt 15. maj har Møde gruppe Udfordrende PosiBv 5. juni Asale HR Osv. Osv. Mine kompetence- og læringsmål Udvikle forhandlingsevner Udvikle kommunikabve evner Osv. Løbende evaluering Lever jeg op Bl mine succesindikatorer? Får jeg omsat min viden Bl praksis? Kan jeg begå mig i teamet? Dialog med facilitator og gruppen Cubion A/S Copyright

27 WEBLOG (TO BE) Log ud LÆRINGSLOG FORSIDE - BAROMETER NYT FRA KONSULENTERNE BESKRIVELSE AF PROJEKTER Mine handleplaner og akbviteter 1. Forslag 15. maj 2. Feedback 5. juni 3. Osv. 4. Osv. Mine bidrag og indsatser 1. Være forberedt 2. Anerkendende 3. Udfordrende 4. Osv. 0 % 100% 0 % 100% Mine kompetence- og læringsmål 1. Udvikle forhandlingsevner 2. Udvikle kommunikabve 3. Osv. 4. Osv. 0 % 100% Løbende evaluering 1. Lever jeg op Bl mine KPIs 2. Får jeg omsat min viden? 3. Osv. 4. Osv. 0 % 100% Cubion A/S Copyright

28 WEBLOG - VIRTUEL SAL Praksis Videre- udvikling 1. Aktivitet/ begivenhed/ erfaring/ oplevelse Den formelle læreproces 5. Nye handlinger 2. Refleksion og beslutning om at eksperimen- tere 4. Refleksion og analyse 3. Eksperimen- teren Teknologi

29 WEBLOG - VIRTUEL SAL W E B L O G The best way to promote fresh ques#ons and new thinking is by causing the problem, se#ng and colleagues to be unfamiliar * Se~ng Kendt Ukendt Kendt ReprodukBv ProdukBv Ukendt Problem ProdukBv Ekspansiv *Dillworth 1998: AcBon Learning in a nutshell Dixon i samme: Revans læringsmatrix

30 FACILITATOR - BROBYGGER MELLEM LÆREPROCES OG KONTEKST ORGANISATION LÆREPROCES KONTEKST

31 FACILITATOR - FRA INDIVIDUEL TIL KOLLEKTIV LÆRING Tredje kontekst? Individuel KollekBv

32 FACILITATOR - UDFORDRE THEORIES-IN-USE

33 KONTAKT HANNE BIRGITTE MØLLER MARIA NYBORG MATTHIESEN SUSAN STARBÆK NIELSEN BESØG OGSÅ VORES HJEMMESIDE AKTIONSLAERING.DK

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT?

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring, Uddannelse og Filosofi Aalborg Universitet Vejleder: Thorkil Molly-Søholm Afleveret

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling. Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling Selvledelse, strategi og forretningsudvikling Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Transfer-log. Gringer Inc

Transfer-log. Gringer Inc Temadag om transfer ESB-netværket og UddannelsesBenchmark Syddansk Erhvervsskole, 13. maj 2014 Bent Gringer, chefkonsulent, ph.d (bgi@kompetenceudvikling.dk) Transfer-log Evt. nogle vigtige pointer (for

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere