Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter"

Transkript

1 Velkommen til E2 & Smidig projektstyring Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

2 Kundereference: Vi bruger systemet - som om vi sidder i en helikopter - og vi har til enhver tid fuldt overblik Sven Hetlevik, Nettpartner

3 Kundereference: Med løsningen baseret på Microsoft Dynamics NAV har vi øget omsætningen, uden at øge administrationen! Stig Gunner Røthe, Skigutane

4 ROI eksempler - hos vores kunder Bedre arkivering giver bedre sporbarhed, dokumentation og mulighed for genbrug! Vi har fået mere præcis timeregistering, enklere tildeling af arbejdsopgaver og bedre faktureringsrutiner ROI Arbejdsprocesserne er blevet enklere - al nødvendig information er samlet ét sted! Årlig besparelse - alene på projektrapportering kr

5 Kundereference: "Microsoft Dynamics NAV og brancheløsningen til Olie & Gas har effektiviseret hverdagen både på land og offshore" Thor Arne Thorsen, Deep Ocean

6 Kundereference: Med Microsoft Dynamics NAV i bunden og EG s kompetencer bygget på toppen, har vi en løsning, som lønner sig! - vi sparer årligt over timer Elling Herredsvela, IKM Haaland

7 ROI eksempler - hos vores kunder Vores forretning er vækstet betragteligt uden at administration er forøget Effektivitet gevinst på processerne = En regnskabsansvarlig håndterer 16 afdelinger! ROI Løsningen sparer os for arbejdstimer/år Vi bruger mindre tid på administration og dokumentation = frigjort tid til fakturerbart arbejde 7

8 Kundereference: Vi har fået nøjagtig timeregistrering, enklere tildeling af arbejdsopgaver og bedre faktureringsrutiner Gaute Bergeland, Apply TB

9 Kundereference: Vi bliver ikke bedre til at producere men vi har langt bedre kontrol over økonomien i vores projekter Michael Mæland, Rogaland Entreprenør

10 Velkommen til E2 & Smidig projektstyring Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

11 De daglige udfordringer for en projektorienteret virksomhed: Projekter der kører af sporet Mange systemer Ressource styring I gangværendearbejde Økonomisk opfølgning Mangel på overblik For- & efterkalkulation Dobbelt indtastning & manuelt 11

12 EG Project Management.. og hvad kan vi så hjælpe dig med? EG Project Management er en unik løsning til din branche Vi sætter projektet & projektlederen i centrum & øger produktiviteten Der er fokus på dine kerneprocesser & standard integration til relevante 3. parts løsninger. En løsning baseret på Best Practice modeller Vi sikrer at du kommer hurtigt i gang -> Ready-to-go En løsning der kører hos mere end 130 kunder/1.200 daglige brugere og kunderne er tilfredse! 12

13 EG Project Management Fakta på kunder & løsninger Brancheviden: Bygge & anlæg, El, VVS & Entreprenør, Industri, Olie & Gas, Handel Brancheløsning til Projektorienterede virksomheder: Baseret på Dynamics AX & NAV EG: Kompetencer og organisering Hovedprocesser: Projektorienterede virksomheder 13

14 Glade kunder - Industri 14

15 Glade kunder Olie & Gas 15

16 EG Project Management Moduler og standard 3. parts integration baseret på Best Practice 16

17 Kompetencer og organisering EG Udviklingscenter bag løsningen.. er placeret i Stavanger og har ca. 100 medarbejdere.. løsningen er lokaliseret af konsulentteamet i DK EG kompetencer på både AX og NAV i DK med certificerede branchekonsulenter Best Practice viden inden for projektorienterede virksomheder Ready-to-go konceptet en færdig opsat løsning, (template) indeholdende kartoteker, procedurebeskrivelser og vejledninger. 17

18 Case virksomhed: Origo Solutions - To virksomheder som blev fusioneret - Stor tidsmæssig udfordring - De valgte EG Project Management og Ready-to-go - I praksis blev løsningen implementeret på 1 måned! - Økonomien i projektet blev fuldt ud overholdt

19 Projektorienterede virksomheder - Hovedprocesser Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Dokumenter, s, tegninger og opgaver arkiveres på projektet Detaljeret masseberegning og ressourcebehov Varer til/fra lager Faktura fra leverandør kontrolleres automatisk Registreret timer og omkostninger overføres til lønberegning Regnskab og kundekonto bogføres automatisk Service 19

20 Rollecenter for projektlederen 20

21 Projektorienterede virksomheder - Hovedprocesser Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Dokumenter, s, tegninger og opgaver arkiveres på projektet Detaljeret masseberegning og ressourcebehov Varer til/fra lager Faktura fra leverandør kontrolleres automatisk Registreret timer og omkostninger overføres til lønberegning Regnskab og kundekonto bogføres automatisk Service 21

22 Salgsmulighed opstår Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Fra kontaktkortet oprettes salgsmuligheden Sales Dashboard, eksempel på et grafisk overblik på kunder (eller hvad behovet er i din virksomhed) Pipelinerapport, som viser de samlede salgsmuligheder opdelt på den enkelte sælger: - Statuskoder - Vægtet sandsynlighed - Værdi på salgsmuligheden - Aktiviteter (synkroniseres med Outlook) 22

23 Salgsmuligheder & aktiviteter 23

24 Sales Dashboard 24

25 Pipelinerapport 25

26 Tilbud til kunden Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Opret Kalkulation/tilbud ved via skabelon - Fra salgsmulighed bliver man vejledt ind i kalkulationsprocessen Projektkortet, der viser den fulde oversigt (Alt information fra salgsfasen bliver taget med i processen) Eksempel på tilbudsudskrift 26

27 Opret Kalkulation/tilbud via skabelon 27

28 Projektkortet 28

29 Tilbudsudskrift 29

30 Tilbud bliver til ordre Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Projektkort - Status ændres (tilbud til ordre) - Man bliver vejledt så man får etableret den korrekte statistik på salgsmuligheden Projektkort: lås salgskalkylen - Så arkiverer man kontraktens værdier 30

31 Projektkortet ændre status 31

32 Projektkortet Lås Kalkulen - resultat 32

33 Projektkortet - Lås Kalkulen - resultat 33

34 Leveringsfasen Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Nu vælges projektlederen (Verificerer hvad der faktisk skal leveres af materialer og ressourcer - herfra er alt ændringer ) Etablerer aconto faktureringsplan Tildeling af materiel/ressourcer kan gøres meget specifikt på varen og den enkelte ressources tidsforbrug. 34

35 Projektlederen verificerer 35

36 Faktureringsplan 36

37 Varebehov - indkøb eller pluk 37

38 Fakturering Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Fuld oversigt - Hvad er der fakturereret - Hvad skal faktureres Fuld oversigt på fakturaudskriften - Denne faktura - Bilag til faktura 38

39 Fuld oversigt 39

40 Faktura 40

41 Bilag 41

42 Projektrapportering Salgsmulighed opstår Kontakt oprettes Tilbud til kunden Projekttilbud bliver til ordre Fakturering Leveringsfase Leveringsopfølgning Projektrapportering Projektvurdering Cockpit Rapport over igangværende arbejde - Det konkrete projekt Totalrapport over alle projekter Projektvurderingen Processen Over-/underfaktureret på projektet - Formel ROI Projektrapportering - Eksempel fra Nettpartner 42

43 Opdatere og gemme projektvurdering Projektvurdering Fakturaplan med fuld acontohistorik Lås kalkulen Projektvurdering historik Realiseret = Bogførte indtægter og omkostninger Over/underfaktureret som skal periodiseres Ændringer til gældende prognose 43

44 Igangværende arbejde 44

45 Igangværende arbejde 45

46 Projektvurdering: Over-/underfaktureret - Processen i arbejdet 4 elementer der påvirker regnskabsmæssig vurdering af projekter: Salgskalkulen / kontrakt Salgskalkulen låses ved kontrakt Danner grundlag for etablering af projektet i EG Projekt Management Danner grundlag for etablering af fakturaplan Projektlederens prognose Salgskalkulen korrigeres med projektlederens aktuelle viden på: Omkostninger Indtægter Fremdrift Tillægsaftaler Ekstra arbejde Giver hele tiden en aktuel vurdering af indtægter, omkostninger og resultatet på projektet. Omkostninger, materiale og løn Timer registreres løbende og løn belastes projekterne Bestillinger foretages og fakturaer bogføres/belastes projekterne Andre omkostninger bogføres/ belastes projekterne. Faktureret hidtil På projekterne etableres der milepæle og fakturaplan (Best Guess) Acontofaktura med aftalt beløb 46

47 Projektvurdering: Over-/underfaktureret Bogførte omkostninger Over/underfaktureret Faktureret frem til i dag Salgsværdi på projektet Forventet fortjeneste Projektlederens prognose - giver det forventede «slutbidrag» på projektet 47

48 ROI Beregning Årlig besparelse - alene på projektrapportering kr projektledere x 5 timer/måned (hvoraf de i dag sparer ½ delen) 50 x 12 x 2,5 = timer x en timepris på kr. 370 = kr

49 Service Service Når projektet er leveret kan det overgå til en serviceaftale Løsningen sættes op afhængig af servicestruktur - som en del af det leverede projekt - alternativt som et eget serviceprojekt 49

50 Ready-to-go EG Project Management Vi har konceptet, kompetencen og løsningen hvis du er klar? Vi tilbyder din virksomhed et møde med vores forretningskonsulenter, hvor vi ser målrettet på behovene for Project Management i din virksomhed. Mødet er uforpligtende og uden omkostninger for dig. Sæt 2-3 timer af til at få klarhed over mulighederne. Vi vil kontakte dig efterfølgende - men du kan allerede nu, aflevere dit visitkort eller skrive E2 på kontakt mig!

51 Tak for i dag! EG Project Management Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

52 De daglige udfordringer for en projektorienteret virksomhed: Projekter der kører af sporet Mange systemer Ressource styring I gangværendearbejde Økonomisk opfølgning Mangel på overblik For- & efterkalkulation Dobbelt indtastning & manuelt 52

53 Spørgsmål til dig! Har I behov for en oversigt over planlagte aconto fakturaer og slutfakturaer på projekterne i henhold til fakturaplaner? Har I en god fornemmelse af status på igangværende arbejde i forhold til fakturering / acontofakturering? Hvor tit gennemfører projektlederne en økonomisk vurdering af projekterne? Har I en god fornemmelse af status på færdiggørelsesgraden i forhold til den indtægt, der er bogført på projekterne. Har I behov for at fakturere flere kunder på samme projekt? 53

54 Spørgsmål til dig! Indeholder jeres projekter både fastpris opgaver og opgaver efter regning samt evt. service Hvor let er det for projektlederne at få information på projekterne omkring fakturaer timer materialeforbrug Hvor let er det at kontrollere og godkende fakturaer fra vare- og underleverandører? Har din virksomhed behov for en løsning som hænger sammen fra A-Å? Fra tilbud til udførelse og slutfakturering? Bliver data registreret mere end en gang i jeres nuværende løsning 54

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Copyright 2014 EG A/S Whitepaper EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Microsoft Dynamics NAV Dette whitepaper giver dig et overblik over, hvilke brancheoptimeringer der er udviklet til

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4.

OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT. Køb eller udskift økonomisystem nu og få kampagne-pris på Mamut Enterprise E4. OVER 400 000 KUNDER I EUROPA HAR ALLEREDE VALGT EN LØSNING FRA MAMUT KOMPLET REGNSKABSSYSTEM MED CRM OG E-HANDEL Alt i én løsning Mest for pengene Enkelt at anvende Let tilgængelig support Forenkler hverdagen

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT TimePlus - brancheløsning til arkitekter, ingeniører, landmålere mv. C5 TimePlus er forretningssoftwaren til timebaserede virksomheder.

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger til håndværkere: It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

It-løsninger til installatører: It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-løsninger til installatører: It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger til installatører: It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje. EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

er du klar til 2010?

er du klar til 2010? . er rne d e n ve hed e n i g 12 nd mulre side i V t me n y Læs d u er du klar til 2010? Flere kunder Fleksibel arbejdsdag Bedre planlægning Komplet regnskabssystem Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående in Få di ne Læ sa p rti k d gee 10 n e id p len ås Komplet økonomisystem Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden 4 Sælg mere med en professionel hjemmeside 4 Få mere ud af dine kunder 4 Reducér tab på udestående

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system.

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Ny version! Vigtig opdatering af Mamut Business Software Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Side 2-5 Mamut One Næste generations forretningssystem kombinerer software

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående Få dine penge ind Læs artiklen på side 10 Komplet økonomisystem Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden 4 Sælg mere med en professionel hjemmeside 4 Få mere ud af dine kunder 4 Reducér tab på udestående

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere