Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Innovation C Claus Thøgersen & S og 3. T Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1 Innovation og virksomheders konkurrenceevne Forskellige iværksættertyper Titel 2 Idé generering Titel 3 Integreret produktudvikling Titel 4 Store opfindelser Titel 5 Eksamensprojekt Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Innovation og virksomheders konkurrenceevne Forskellige iværksættertyper Virksomhedens værdikæde er central for forståelsen af innovations betydning for en virksomheds konkurrenceevne. Der arbejdes indledningsvist med værdikæden på et grundlæggende niveau, og ved hjælp af eksempler på værdikæder fra virksomheder udbygges teorien gradvist. Eleverne udarbejder værdikædeanalyser på udvalgte innovative virksomheder. Afhængig af virksomhedens kernekompetencer kan den følge forskellige udviklingsspor. Det afhænger af, hvilke parametre den vil konkurrere på og hvilke teknologiske kilder, den benytter til fornyelse af virksomheden samt hvilke dele af virksomhedens aktiviteter, der især innoveres. De teknologiske spor kan enten være leverandørdominerede, skala-intensive, forskningsbaserede, informationsintensive eller specialiserede leverandører. Der fokuseres på innovationer inddelt i inkrementielle og radikale typer, der fokuseres på diskussionen af, hvornår et produkt eller en serviceydelse kan siges at være ny. Der sondres mellem unikt nyt, ændring af bestående radikalt og ændring af bestående inkrementielt. Eksempler inddrages til belysning af forskellene mellem de forskellige innovatio- Side 1 af 5

2 ner. Porters generiske strategier inddrages til forståelse af strategien som en vigtig faktor i innovationsarbejdet. Sondringen mellem teknologidrevne og markedsdrevne innovationer er væsentlig for forståelsen af de forskellige måder en virksomhed kan planlægge sin innovationsstrategi på. Her tænkes på hhv. forskningsdreven, brugerdreven og prisdrevene innovation. Eksempler på virksomheder som arbejder med forskningsdreven innovation, f.eks. Novo Nordisk og Grundfos, og virksomheder, som arbejder med prisdreven innovation f.eks. Netto og markedsdreven som kæden McDonald s, kan inddrages i undervisningen som cases. Forløbet afsluttes med et emne omkring virksomhedens valg af innovationsstrategi. Forskellige iværksættertyper diskuteres i klassen med baggrund i undervisningsmaterialet (Juncker, Wagner) 20 timer Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem en virksomheds værdikæde, dens generiske strategi og innovationsstrategien og kan vurdere disses betydning for konkurrenceevnen. Desuden skal eleverne have en viden om, hvordan disse faktorer er afhængige af graden af innovation i virksomheden Deltagende fag kan være teknologi og design. Kernestof - Værdikæde - Generisk strategi og innovation - Innovationstyper - Udviklingsspor - Innovationsstrategi Supplerende stof - Kalkulationer - Produktudvikling Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen skal være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver efterfulgt af projektforløb, der tager udgangspunkt i problemstillinger i forbindelse med innovation og konkurrenceevne. Der kan evt. indlægges et virksomhedsbesøg som en case i forbindelse med udvalgte problemstillinger. Evaluering Eleverne afleverer en mindre rapport som danner baggrund for et oplæg på klassen om den valgte virksomheds innovationsstrategi. Side 2 af 5

3 Titel 2 Idé generering Formål Formålet med emneforløbet er at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og tænke kreativt og anderledes. Mål - at eleverne skal kunne redegøre for invention og kunne anvende metoder til generering af nye ideer. Kernestof - Invention og innovation - Forretningsområde Derek Abels Defining the business - Kilder til innovation Druckers 7 kilder til innovation - Idegenereringsmetoder, f.eks.kie-modellen omvendt brainstorming Supplerende stof Kreativitet 5-10 timer - redegøre for innovations betydning for virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling - redegøre for innovationens økonomiske konsekvenser for virksomheden Didaktik Forløbet tager udgangspunkt i en kreativ og anderledes tilgang til undervisning. Arbejdsformer Klasseundervisning og kreativt gruppearbejde Studiemetoder Gruppearbejdsformen Brainstorming Gruppepræsentationer Titel 3 Væsentligste arbejdsformer Integreret produktudvikling Formål Formålet med forløbet er, at eleverne får viden om og erfaring med innovationsprocessens faser fra idé generering og produktudvikling til markedslancering fra såvel en teknologisk vinkel som en markedsorienteret vinkel. Anvende viden om faserne i innovationsprocessen til at diskutere og vurdere konkrete problemstillinger timer Kernestof Innovationsprocessen Fasemodel for produktudvikling Produktlivscykluskurven Risiko og håndtering af usikkerhed Supplerende stof Markedsanalyse Arbejdsformen skal være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der Side 3 af 5

4 arbejdes med aktuelle cases og opgaver efterfulgt af projektforløb, der tager udgangspunkt i problemstillinger i forbindelse med produktudviklingsfaserne. Der kan evt. indlægges et virksomhedsbesøg som en case i forbindelse med udvalgte problemstillinger. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde i de etablerede grupper. Titel 4 Store opfindelser Store opfindelser og deres betydning. Grundfos, Danfoss, Novo Nordisk, Danisco. Mange store danske virksomheder bygger deres forretningsgrundlag på en eller flere revolutionerende opfindelser. Hvilke faktorer har påvirket virksomhedens opfindelser, og hvad har medvirket til, at ideerne har udviklet sig? Er det samfundet, virksomhedens grundlægger, konkurrenterne eller en helt fjerde faktor som har haft betydning for virksomhedens succes? Porters diamant er en central model til forståelse af innovationers vækstbetingelser. Undervisningsforløbet kan startes op med at se en udsendelse fra serien Fra baggård til big business eller evt. et afsnit af Krøniken. Innovation og virksomheders konkurrenceevne. Virksomheder kan vælge at konkurrere på lave priser eller på produktegenskaber. Sidstnævnte strategi kræver innovation i virksomheden. Der arbejdes med begrebet konkurrenceevne, og hvilken betydning innovation har for en virksomheds konkurrenceevne. Forskellen på markedsdreven og prisdreven innovation diskuteres i klassen. Udgangspunkt i en case om to forskellige virksomheder. Iværksætteri og innovation i Danmark Eleverne arbejder med data, som dokumenterer niveauet af iværksætteri og innovation i Danmark og udvalgte andre lande timer Arbejdsformen skal være en vekselvirkning mellem teori og praksis med en ligelig fordeling. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Der kan evt. indlægges et virksomhedsbesøg som en case i forbindelse med udvalgte problemstillinger. Titel 5 Forretningsplanen (eksamensprojektet) Formål Formålet med forløbet er, at eleverne opbygger et fagligt begrebsapparat indenfor alle involverede fag og får kendskab til modeller og metoder i forbindelse med innovative processer, designprocesser, projektstyring, projektforløb og forretningsplan. Desuden er formålet, at eleverne udarbejder det obligatoriske eksamensprojekt. Side 4 af 5

5 redegøre for forretningsplanens formål udarbejde en forretningsplan for en ny virksomhed eller et nyt forretningsområde i en eksisterende virksomhed. Forretningsplanen skal indeholde analyser af forhold og aktiviteter i virksomheden i forbindelse med udvikling, produktion og markedsføring, redegøre for sammenhænge mellem teknologivalg, produktionsform og konkurrencestrategi, samt redegøre for samspillet mellem virksomheden og samfundet på nationalt og internationalt niveau. Desuden skal forretningsplanen indeholde etableringsdrifts- og likviditetsbudget under hensyntagen til manglende historiske data m.m. identificere, formulere og løse designmæssige problemstillinger i forbindelse med markedsføring af virksomhedens produkt(-er) timer Kernestof Innovation C: invention og idegenerering innovationsprocessen innovation og samfundsudvikling innovation og virksomheders konkurrenceevne forretningsplan Teknologi A: enkle overslagsberegninger for produkters samfundsmæssige konsekvenser baseret på tabelopslag og statistikker ideudvikling, brainstorm, mindmap og associeringsteknik integreret og systematisk produktudvikling i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling markedsføring af produkter virksomhedens produktionsforhold: regional, national og international påvirkning projektarbejdsformen, herunder problemformulering, problemanalyseværktøjer, dokumentation, projektplanlægning og samarbejdsrelationer omkostningsberegninger Design B: designprocessen designanalysen produktdesign, herunder industrielt design kommunikationsdesign Supplerende stof udarbejdelse og anvendelse af swot-, segmenterings- og købsadfærdsanalyse udarbejdelse af budgetter Virksomhedsformer organisationsprincipper Arbejdsformen skal være en vekselvirkning mellem teori og praksis med en ligelig fordeling. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver efterfulgt af projektforløb, der tager udgangspunkt i problemstillinger i de forskellige områder af forretningsplanen Side 5 af 5

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgsfags-bekendtgørelsen. Innovation C

Vejledning / Råd og vink. Valgsfags-bekendtgørelsen. Innovation C Vejledning / Råd og vink Valgsfags-bekendtgørelsen Innovation C Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfag, Innovation C, juni 2010 1 Forord Innovation C Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere