Vidensbasering af praksis i praksis. Knud Ramian

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidensbasering af praksis i praksis. Knud Ramian www.knudramian.pbwiki.com"

Transkript

1 Vidensbasering af praksis i praksis Knud Ramian

2 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

3 Dokumentationsdebatten Resultater Kvalitet Marked Standarder Skriftlighed/IT-teknologi Tid Undertoner og overtoner

4 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

5 Hvad er der gang i? Forskningsudnyttelse Academia Viden om effekter Meta-analyser Referenceprogrammer New Public Management EBP- modeller og manualer Program-fidelity Practice guides Ressourceudnyttelse Industria MTV NIP TQM Best practice Den danske kvalitetsmodel SIP Standarder Akkreditering - -kvalitetssikring God Social praksis Vidensbaseret praksis Caseformuleringer - Programteori Produktion af resultater 5

6 Vidensbasering og alt det andet Meta-analyser Evidensbaseret praksis Evidensbaseret viden Vidensbaseret praksis Praksisbaseret viden

7 Praksisbaseret viden er når vi kan udtale os om praksis (Sat på medie) på baggrund af erfaring, og (Kan være gentagne begivenheder) når kilden til denne erfaring er kendt og(vi kan sige, hvorfra den kommer) når den er indhentet med en systematik (Vi har tænkt os om) når kilde og systematik accepteres af relevante andre som kilde til viden. 7

8 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

9 Menukort En menu som gør personlig, tavs, indforstået, utilgængelig og usynlig viden til fælles viden Forret: Synliggørendende viden: Hvad er behovet? Viden om en målgruppe/ den enkelte og om gruppens og den enkeltes behov, der kan begrunde indsatsen. Hovedret: Problemløsende viden: Hvad er metoden? Viden om metoder/kerneydelser og færdigheder, der kan dække behovene Dessert: Dokumenterende viden: Hvad kommer der ud af det? Viser resultater, der retfærdiggør indsatsen.

10 Forretten: Målgruppens situation og behov Beskrivende undersøgelser Fortællinger, casestudier, videofilm, Funktionsvurderinger Ratingscales, test, ICF-ratings, WSAS,. Behovsundersøgelser Problemer/Ressourser, CAN, KABOGA, GAS, COPM.. Tilfredshedsundersøgelser Indsatskvalitet, servicekvalitet, livskvalitet Caseformuleringer

11 Metodeviden er hovedretten Viden om formål, målgruppe, faglige handlinger, forventede resultater, indikatorer og varighed En metodebeskrivelse er et nodesystem, der formidler musikken i et kendt sprog Forskrifter instrukser, vejledninger, referenceprogrammer, standarder, certificering, fidelity-scaling, handleplaner, faglig ramme (programteori *) Efterskrifter: journaler, dagbog, cardex, checklister, virkningsevaluering*.

12 Programteori: Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland) Komponen t Aktiviteter Målgruppe Kort-sigtede resul-tater Langsigtede resultater Akut kompen -serende hjælp Oprydning i kaos bruger Genoprette hverdagen Stabilisere livsmønsteret.. Tryghed Hurtig problemløsning Telefonkontakt Vækning Påmindelser.. bruger Forebyggelse af kaos-tilstande Særlige samarbejdsformer Ro i agression.. Bruger Accept på trods af.. Selvværd

13 Uddrag fra Programteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune) Komponent Aktiviteter Målgruppe Kort-sigtede resul-tater Langsig-tede resultater Mad og spisning Undervisning om spiseforstyrrelser Psyko-education Krop og Fysik Samtaler om kost Træning i alm. Spisning.. Massage.. bruger bruger Bruger Måltid ved hvert besøg.. Krops-bevidsthed Sygdomserkendelse Håb Stabiliserer vægten.. Mindske risiko for tilbagefald Kroppen regulerer ikke følelser Anorexi-projektet Århus 2005

14 Dokumenterende viden er dessertbordet Dækkes behovet? Opnåes målene*? Formålet?* Hvilken funktion opnåes? Hvordan er situationen ændret? Hvilke ydelser ændres? Hvem er tilfreds med hvad?

15 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

16 Veje til vidensbasering Udforskende praksis i hverdagen Research Light de rapportfrie undersøgelser Praksisforskning 10 ugers nærgående studier Løbende kvalitetscheck opfølgning behandlingsplaner - efterundersøgelser Metodeudvikling/iværksættelse - PDSAundersøgelser Storskalaforsøg 3 år når man går i byen

17 Research Light Den hurtige rapportfrie forskningsinspirerede undersøgelse - pilotstudiet spændt for praksis

18 Research Light metoder Basen Mini-casen CIA-analyser Spotten Survey-uger Termostatmålinger Tema-observationer Mikro-audit: KRIF-analyser Den automatiske rapport generator Erfabasen

19 Dogmereglerne 0. De skabes til brug i en lokal kontekst, er udgaver af casestudiet 1. De har en protokol, dvs man tænker sig om før man går igang. 2. De har et starttidspunkt og et sluttidspunkt. 3. Det samlede tidsforbrug tælles i dage og uger 4. 'Empiriske' dvs. baseret på kortvarig dataindsamling, observationer, interviews, spørgeskemaer. 5. Ingen egentlig rapportering, men data og konklusioner fremlægges. 6. Formidling i aftalt lokal dialog om udviklingsmuligheder. 7. Evt. udviklingsforløb efter De små skridts strategi. 8. Formidles eksternt, hvis viden virker. 9. De bedste er små undersøgelser, som kan vokse sig store.

20 Kritiske størrelser i ResearchLight Forskningsspørgsmål & hypoteser Afgrænsning Analyseenhed Afgrænsning Dataindsamling Afgrænsning Datareduktion Afg...

21 Tema: Sindslidende og fysisk aktivitet Hvad motiverer psykiatriske patienter til at være fysisk aktive ved transport til daglig behandling? Tema: Terapi i lokalpsykiatrien Er der overensstemmelse mellem behandlingsplanen og samtalen i lokalpsykiatrien?

22 Tema: Personalets værdier i deres kommunikation Hvordan omtales beboerne af personalet i en pause? Tema: Struktur i en visitationssamtale I hvilken udstrækning vil informationerne i en naturlig samtale dække spm. i skemaet?

23 Tema: Introduktion af hjælpemidler Hvordan har samtalen indflydelse på, hvad borgeren kan huske og vil han bruge hjælpemidlet efterfølgende? Tema: Selvtræning i rehabilitering Hvad har påvirket gennemførelsen af et 3 mdr. selvtræningsforløb? I hvilken grad passer træningen med aftalte mål?

24 Research Light - projektet Hjemmesiden Diskussionsgruppen Metodebasen Kurserne Udviklerne

25 Hvad er praksisbaseret forskning? Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder i almindelig praksis for at kunne svare på spørgsmål som udspringer af praksis på måder, der informerer praksis (Epstein, 2001) Gennemføres af praktikere i arbejde Retter sig mod fænomener i deres hverdag Anvender anerkendte metoder Er ʻdo-ableʼ Kommunikeres til fagfolk Varianterne 25

26 Praksisforskning og videnskabende netværk i Danmark CEPS/CKU LIFO LIFO 98 HAPLA - PLANET LEPLA - NETOPS, SELSKA OG 17 andre netværk JOBFORS - JOBNETVÆRKET PRAKSY- Karen Thyrsting Viborg Lisbeth Ørtenblad Ringkøbing- Karin Kildedal, AUC FYNET Jørgen Bjerring, 6 netværk (JYFE Region Midtjylland) Uddannelsesnetværk: OVIS, DSH-, Praksisforskning. dk

27 Hvad er et videnskabende netværk? Invitation- Frafaldsproces-Kontrakt tegning Uddannelse Seminarer Praktisk og teknisk bistand Frikøb Konsultationer Formidling

28 Kvalitetscheck Opfølgning Programteorilæring - efterundersøgelser Survey-undersøgelser Pårørerende/bruger tilfredshed Anvendelse af kvalitetsdata Audit Critical incident-check Hvor tit gik det (ikke) galt?

29 Storskalaforsøgenes etik Hvis man har noget, der virker, har man en etisk forpligtelse til at få det afprøvet? Hvis andre har noget, der virker, har man en etisk forpligtelse til at undersøge det? De komparative casestudier 29

30 PDSA - cirklen 30

31 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

32 Målbare resultater af vidensbasering? Et socialfagligt regnskab: Dokumentation af metoder og resultater til interessenterne rekvirenter Klare faglige foci Igangsatte forsøg og udviklingstiltag Kompetenceudvikling hos aktørerne Fastholdelse af gode medarbejdere Synlighed 32

33 Hvordan kan VIB gøre en forskel? Hvad er vi blevet mere sikre på? Hvad er vi blevet mindre sikre på det? Hvor har vi fået en mere nuanceret opfattelse? Hvad har vi opdaget, som vi ikke vidste? Kan vi nu stille spørgsmål, vi ellers ikke ville have stillet?

34 Kvalitetskrav til vidensbasering Er en integreret del af hverdagens rutiner Gør nytte for de, der samler og leverer oplysninger Har fokus på individuelle målsætninger og kerneydelser Omfatter både behov, metoder og resultater Benytter anerkendte/afprøvede metoder Respekterer flere perspektiver Sker på flere ambitionsniveauer Når det kan deles med andre

35 Sundhedsskadelige virkninger Ved overspisning kan man se følgende skader: Problem fiksering Metode fiksering Resultat fiksering Indikator dressur Fokus flytter Ressourcerøver Dekvalificering Politificering Ved underernæring kan man se følgende: Dødsfald Rutinisering, udbrændthed 35

36 Spørgsmålene Hvad er vidensbaseret praksis? Hvad kan videnbaseres? Hvordan gør man det? Hvad kan man få ud af det? Hvordan får man det til at ske?

37 VISION: Vidensbaseret arbejde er et fagligt samtalekøkken En beslutning om at afsætte ressourcer til planlagt og systematisk videnskabelse. Indret et køkken En løbende produktion, hvor nogen kan metoderne, kan igangsætte og vedligeholde. Find en eller flere lokale kokke Et engagement så alle deltager i planlægningen og forberedelse af retterne. Skærp appetiten En anvendelse til læring, dialoger og udvikling Nyd hyppigt maden med forskellige gæster

38 Vidensbasering lykkes Personale nok - mindst 1+1 Aftaler om tid og ressourcer Aftale om organisering Aftale om ledelsens opbakning Aftale om opmærksomhed fra andre Vidensbaseringens synlighed i organisationen (MED-udvalg) Deltagelse i netværk /ekstern støtte 38

39 Ledelsesopgaverne Stille opgaven Skaffe rammer og ressourcer Følge op

40 Hvad er opgaven? Er de ydre opgaver kendte og fortolkede? Hvad skal vi? Hvilke opgaver er pålagt os? Fortolkning: Hvad kan vi? Kan vi ikke? Er de lokale opgaver kendte? Hvad vil vi vide mere om? Hvilke spørgsmål vil vi have svar på? Er spørgsmålene prioriterede? Hvor ambitiøse vil vi være?

41 Hvilke rammer og ressourcer? Hvor stor en del af budgettet? Hvordan skal det være organiseret i hverdagen Hvilke redskaber og metoder har vi til rådighed? Hvilke kvalifikationer skal aktørerne have og hvordan kvalificeres de? Hvordan samarbejder vi med andre?

42 Hvordan følges der op? Hvilke succeskriterier kan anvendes? Hvordan vises der opmærksomhed? Hvordan udnytter vi vidensbaseringen til udvikling? Er der balance mellem kvaliteter og bivirkninger?

43 Til håndbogen

44 En sikker platform? Styr på egne projekter Skab forandring vær resultatorienteret Accept af andres skepsis Fokuser på det lokale Hold fast i den lille skala, der gør en forskel Vær åben om dilemmaer og bias Reflekter over egen rolle Vær opmærksom på magtforhold Skaf intern og ekstern støtte Fox, Martin & Green,

45 Metodekompetencer 1.Behovsvurdering på et fagligt område: Hvad er/ var der brug for? Hvem havde hvilke behov? 2.Udforskning og formulering af en faglig problemstilling: Hvad var en god formulering? Hvordan kan vi blive klogere på det ved hjælp af egne og andres erfaringer. (læsning, etc) 3.Metodeudvikling (forsøgsstrategi): Hvordan kan vi gøre noget ved det? Faser i metodeudvikling, 4.Implementering: Hvordan kan vi iværksætte projektets resultater? 5.Evaluering/Kvalitetsudvikling: Hvordan kan vi vurdere resultat og metode? 45

46 Projektkompetancer 1. Projektfokusering: Hvordan fokuseres et godt projekt? 2.Projektorganisering: Hvordan skabes organisationen for en effektiv projektgennemførelse? 3. Projektstyring: Hvad fører projektet sikkert fra start til slut? 4.Etik: Sikre overholdelse af etiske spilleregler. 5.Formidling: Hvordan kan vi formidle og komme i dialog om det? 6.Implementering: Hvordan anvendes projektresultaterne i praksis? 7.Projektfinansiering: Hvordan gennemskuer jeg ressourceforbruget og skaffer ressourcerne? 46

47 Rollekompetencer Bygge sig en sikker platform i forhold til andre platforme Valg af strategisk platform fx aktionsforskning. Håndtere skepsis fra forskellige sider Bygge sig en magtbase Procesmagt:Ressourcemagt, expertmagt, positionsmagt, Resultatmagt: Interessentarbejde: Investorer/ politikere - Leverandører/ henvisere Aktører/behandlere - Aftagere,Slutbrugere Produktion af vindere og tabere. Skabe arbejde/liv balance 47

48 Viden skal sætte sig et sted Sociale strategier Tilbudsindretning og organisering I metoder I metodevalg og beslutninger i praksis og vaner 48

49 Viden om kerneydelser er viden om: Målgruppen/ borgerens problemer og ressourcer. Hvilke kerneydelser, der virker for hvem og hvordan. Viden om, hvad der skal til, for at omsætte denne viden til resultater. Hvilke resultater, der faktisk opnås. 49

50 Implementeringsmetoder Ledelsesopbakning Teamdannelse Iværksættelsesplan Pilotprojekt Erfaringsopsamling Spredning af anvendelse Vurdering af iværksættelsen Evt. revision af planen

51 Hvordan kvalificeres aktørerne? Kokken Metodekompetencer Projektkompentencer Rollekompetencer Gæsterne Grundviden Prøvesmagninger Omsætningslystne 51

Evidens på egne præmisser. Knud Ramian. www.knudramian.pbwiki.com

Evidens på egne præmisser. Knud Ramian. www.knudramian.pbwiki.com Evidens på egne præmisser Knud Ramian www.knudramian.pbwiki.com Praksisbaseret forskning Hvad er praksisbaseret forskning? Anvendelsen af forskningsinspirerede principper, designs, og dataindsamlingsmetoder

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Evidens. på egne præmisser

Evidens. på egne præmisser Evidens på egne præmisser Der er en stor kløft mellem forskning og praksis. Ville den kunne reduceres, hvis praksis ikke blev opfattet som sekundært til forskning, men selv blev et afsæt for forskning?

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 05.02.2015

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 05.02.2015 Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 05.02.2015 Kl.10.00 15.15 Type2dialog Høstvej 3 2800 kgs. Lyngby Deltagere: Mette Strunge Dubert, Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreasen,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere