Nr juli 1. november årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej"

Transkript

1 Nr juli 1. november årgang Foto: Bo Bertel Nyt tag på vej 1

2 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Ingrid Appel, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf , Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegaardsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: Andre praktiske oplysninger Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen kl På hjemturen skal der intet betales. Friweekends, fridage og ferie: Jeg har ferie fra juli og fra den august. Embedet passes af Kjeld Slot Nielsen tlf Jeg har friweekend fra august. Embedet passes af provst Hans Peter Lausten Thomsen, Viborg, tlf Jeg har efterårsferie fra den oktober. Embedet passes af Hans Peter Lausten Thomsen. Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober

3 Brev Fra præsten En stor sommerhilsen til jer alle. Efter et forår med udsædvanligt mange dåb hele 5 i påsken med en overmåde stor dag med dejlige konfirmander Store Bededag og en fin pinsegudstjeneste med overvældende fremmøde går vi nu ind til ferietiden. Kirken får nyt tag, bestyrelsen og præsten har travlt med at indhente medlemstilsagn til SKAT, og vi er glade for den venlige modtagelse, vi får. Se nærmere andetsteds i bladet. Ude i verden rumler politikerne med, at vi skal have en kirkeforfatning. Hvad det vil betyde for valgmenighederne, er lidt uklart. Vores frihed, som er lovfæstet så langt tilbage som 1868, skal vi for alt i verden bevare. I dette nummer anmelder lektor Hans Jørgen Bodholdt Thomsen Michael Böss fremragende bog, Republikken Danmark, om den nyeste samfundsudvikling. Det er en glæde, at et medlem af valgmenigheden anmelder et værk af et af vore medlemmer. Så har I læsestof. Selv vil jeg desuden anbefale Stig Dalagers værker/saga om Jon Bækgaard, som jeg vil gennemgå i november. De supplerer på glimrende vis indsigterne fra Michael Böss. Her i maj måned fik jeg besked af Dorte Buelund om, at hun stoppede til 1. juli. Dorte er jo flyttet til Vejle, og efter at hun er stoppet ved Holstebro Kommune, vil hun prøve noget andet. Det har været en overmåde stor glæde for mig at have en kvindelig kollega, der har givet en hånd med, og som jeg har kunnet give en hånd, og som jeg har haft gode diskussioner med om det præstelige arbejde. Dortes gode humør og overmåde venlige væsen vil blive savnet. Jeg ønsker Dorte held og lykke med fremtiden for hende og Frank i Vejle. Der er en menighed, der kan glæde sig til at få Dorte som præst på et tidspunkt. I ønskes alle en god sommer! Peter Hedegaard 3

4 farvel fra Dorte Buelund Da min mand og jeg er flyttet til Vejle, og min ansættelse ved Holstebro Kommune er udløbet, har jeg valgt at stoppe som hjælpepræst ved Holstebro Valgmenighed pr. 1. juli. Jeg vil gerne sende en stor og hjertelig tak til jer alle for en fantastisk god tid. Tak for al jeres imødekommenhed og opbakning og ikke mindst for det gode samvær. En speciel tak skal lyde til ansatte, frivillige og bestyrelsen for det altid muntre, men ikke mindre seriøse, samarbejde. Dorte Buelund Færdiggørelse af kirkens orgel Da valgmenigheden i 1999 indviede det prægtige orgel, som vi har i dag, var der i årene før 1999 lavet et vældigt benarbejde. Havde det ikke været, fordi man havde en person i menigheden, der er meget interesseret i orgelmusik, var det nok aldrig blevet til noget. Vi kan derfor ikke takke Erik Foged nok for hans indsats i den forbindelse. I et sådant projekt skal der nemlig være en ildsjæl. I dag står vi over for at færdiggøre dette prægtige instrument, og som kirkens organist vil jeg gerne takke bestyrelsen for dens velvilje og positive indstilling til projektet. Orgelets disposition bliver forøget fra 9 til 15 stemmer. Det er fortrinsvis mellemlejet, der bliver styrket. Orgelet bliver derved ikke meget kraftigere, men variationsmulighederne i registreringen til eksempelvis salmespillet bliver større. Det bliver mest pedalværket, der bliver styrket lydmæssigt. Her kommer der yderligere bund i værket. Dispositionen på de nye stemmer bliver som oprindeligt planlagt i Det eneste nye er en kobling. Den vil give nye muligheder i spillet. Leveringstiden er ca. 18 måneder fra kontraktens underskrivelse. Så jeg håber, det står færdigt til første søndag i advent Kim Preussler 4

5 Børnekor i valgmenighedskirken Der har fra flere sider været et ønske om at få startet et børnekor ved kirken. Dette er blevet godkendt af bestyrelsen. Mine tanker går på at få oprettet et kor, der måske en gang om måneden medvirker ved gudstjenesten i kirken. Børnene skal lære salmer, små korsatser samt andre sange. Jeg forestiller mig, vi starter ud med børn, der går i fjerde klasse og op efter. Tid og sted: se opslag og dagspressen. Kim Preussler Fra kunstudvalget I maj, juni og august måned udstiller Ingrid Christensen, Holstebro, sine billeder i Skolegade. "Min interesse for at male begyndte først efter 40 års arbejde som sygeplejerske", fortæller Ingrid Christensen. "Jeg finder motiver i alt, jeg ser, læser og oplever på min vej. Billederne handler meget om mennesker og kærlighed i form af streger og hjerter". Ingrid Christensen arbejder med akrylfarver i både lette og lyse farver, men anvender også andre materialer som dekoration. I september og oktober måned udstiller Egon Tang, Holstebro, sine billeder. Egon Tang havde i en årrække farvehandel i Grønsgade. Han finder sine motiver på rejser i mange lande, men også i nærmiljøet. Han er med i malergruppen Blå mandag, der stort set hver mandag i den lyse tid tager ud for at male og lave skitser omkring Holstebro og omkring Limfjorden. Egon Tang arbejder udendørs mest med akvarelfarver. I øvelokalet anvender han dog som oftest akrylteknikken. Malergruppen modtager undervisning af den kendte illustrator, Jens Overgård Christensen. November, december udstiller Inger Birn, Holstebro. Januar, februar 2012 udstiller Ole Finnerup, Ærø. Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet. 5

6 Anmeldelse af Michael Böss' bog: Republikken Danmark Oplæg til en ny værdipolitisk debat 383 s., 350 kr. Informations Forlag 2011 En debatbog. Et stød i luren for at vække danskerne til dåd! Nu er der sådant set meget godt i det danske samfund med dets demokrati, frihed, lighed, tryghed og fravær af korruption m.v., men samtalen om de fælles anliggender har elendige kår, som det hedder i bogen. Vores forhold til velfærdsstaten er blevet reduceret til klientrollen, hvor vi blot hårdnakket står på vores individuelle rettigheder. Med de store udfordringer, Danmark står over for - globalisering, den økonomiske krise og velfærdsamfundets fremtidige muligheder, er det nødvendigt, at der findes en befolkning, der opfatter sig som et kollektivt vi, der har visse grundlæggende fælles værdier, insisterer forfatteren energisk på. Michael Böss er centerleder og lektor ved de tværkulturelle studier på Aarhus Universitet. Han er en hyppig debattør og kronikør i danske dagblade og har udgivet en række bøger om både danske og internationale samfundsforhold. Hans seneste danske bog er Forsvar for nationen (2010). Så bor han her i Holstebro sammen med sin kone Anette, og han er såmænd også medlem af vores valgmenighed. Han har i øvrigt også været kredsformand for Det radikale Venstre her på egnen. Han forener således en stor international orientering og horisont med en lokal forankrethed. Og det er just også pointen i hans nyeste bog Republikken Danmark. Nej - MB vil ikke afskaffe monarkiet. Bogen er faktisk tilegnet Margrethe d. 2! Bogens titel er en finte til den multikulturelle venstrefløj, som han ikke har det godt med. Han er ikke republikaner, men republikanist. Det er en international politisk strømning, der er kommet frem inden for de sidste par årtier, som gør gældende, at de politiske frihedsrettigheder først får mening, når borgerne tager et reelt medansvar for samfundets fælles offentlige anliggender (res publica). Det kan minde lidt om Hal Kochs samtaledemokrati, som han beskrev i bogen Hvad er demokrati? i I det indvandrerland, Danmark også er, og som MB påskønner meget, har der været en dominerende forestilling om alle kulturers og værdiers ligestilling - en multikulturalisme. Naturligvis skal de universelle menneskerettigheder respekteres, men de værdier og holdninger, der fremføres, må underlægge sig de grundlæggende samfundsmæssige værdier i Danmark. 6

7 Det er det afgørende og kan ikke stå til diskussion eller forhandling. Her er MB for alvor ude med både luge- og skuffejern over for multikulturalismens ugræs. Skal forskellige kulturer og etniske grupper kunne tale sammen og løse påtrængende samfundsmæssige problemer og opgaver, er det nødvendigt, at de besinder sig på, at de bor et konkret sted - et land med en århundrede lang historie, der er formet ud fra tidligere generationers virksomhed og værdier. Om vi nu vil det eller ej, står vi i en historisk kontinuitet. Vi er indbefattet i de store nationale værdier og fortællinger, som har formet vores tanker og sind i forhold til det samfund og den natur, vi bebor. Det giver nogle bestemte grundværdier, og det er disse, MB redegør for og diskuterer i denne bog med bl.a. temaerne: frihedens, tolerancens, lighedens, respektens, anerkendelsens, identitetens og etikkens rum og plads i det danske samfund. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at MB forestiller sig et kulturelt, værdimæssigt og homogent samfund. Han er værdipluralist, men med afsæt i et fælles værdimæssigt segment. Som eksempler på gode nationale fortællinger omtaler MB, hvordan det kollektive vi og fælles vel var styrende for det store forlig på arbejdsmarkedet i 1899 og parlamentarismen indførelse i Men alligevel - står fortællingerne ikke klarest og mest indlysende i det historiske bakspejl? Der er noget uhåndgribeligt ved dem, og hvorfra kan vi egentlige vide, at folkeånden var styrende under disse historiske begivenheder? Nationale fortællinger kan også være svigefulde, som f.eks. danskernes kollektive fortælling og erindring om besættelsestiden, der blev fuldt iscenesat i den meget populære Tv-serie Matador, som nok snart genudsendes. Og som vi endnu en gang forføres af. Sådan kan man få nogle betænkeligheder ved nationale og kollektive fortællinger. Men i øvrigt har jeg megen sympati for bogen, hvis synspunkter jeg er meget enig i. Bogen er et forbilledligt fagligt arbejde med skarpe og dybtgående analyser af et meget omfattende materiale og med en argumentationskæde, der er stringent og flot gennemført. Sådan! Den er skrevet i et letlæseligt sprog, men som det nok fremgår af det ovenforstående, er det ikke just en bog, der skal ligge på natbordet! Jeg kan ikke se rettere end, at bogens synspunkter må blive et væsentligt indspark til Værdikommissionen, som regeringen har nedsat i dette forår. Men det kunne den måske også blive for os i valgmenigheden, hvis vi kunne finde en aften i efteråret til at diskutere den. Det ville være helt i tråd med bogens sigte. Hans Jørgen B. Thomsen, lektor, Holstebro 7

8 konfirmation i valgmenighedskirken Foto: Peter S. Andersen Følgende blev konfirmeret af Peter Hedegaard og Dorte Buelund den 20. maj 2011: Martin Cederdorff Benton, Christian Barbesgaard Bruun, Marcus Rud Jensen, Magnus Fisker Sandholm Jensen, Mads Littau Kjeldsen, Adam Gøttge Larsen, Anders Nørgaard Sognstrup, Theis Kruse Thybo, Johanna Fahlgren Andersen, Camelia Ionela Buchila, Thea Rud Iversen, Olivia Potter Makhoul, Rebecca Bager Møller, Anne Djernes Nielsen, Astrid Kojborg Sandkvist, Oline Videbæk og Laura Thy Wadsbach. 8

9 tanker om romturen fra konfirmanderne Det var en helt fantastisk tur! Det er en rejse, man virkelig vil huske resten af éns liv, det er jeg sikker på. Vi fik masser af viden og et større og bedre indblik i kristendommen og forskellen på protestanter og katolikker. Et eksempel på det var, at vi så den hellige trappe. Den gjorde et stort indtryk på mig som protestant. Det var mennesker, både kvinder og mænd, der kravlede op ad trappen, mens de bad. Johanna Fahlgren Andersen En uforglemmelig tur uden skænderier! Gode ting: Ca. 20 km til fods hver dag god motion. En masse smuk kunst og ufatteligt mange uvurderlige kunststykker. Sammenholdet var i top! Humoren fejlede ingenting. Ingen sure voksne og vi havde Kim med! Dårlige ting: Ingen! Anders Nørgaard Sognstrup Jeg nød meget min Rom-tur. Vi oplevede mange fine ting og så det meste af Rom. Jeg synes, det var specielt spændende at komme på Colosseum, et gammelt romersk amfiteater, som blev brugt til gladiatorkampe. Byen har mange smukke, historiske kirker. Vi boede på et hotel i byen, hvor vi sov sammen fire og fire. Det var hyggeligt. Jeg synes, det er skønt, at valgmenighedskirken giver os unge konfirmander sådan en god oplevelse. Man lærer meget om den katolske kristendom, men på en anderledes måde end gennem den undervisning, vi modtager hjemme i Skolegade. Olivia Potter Makhoul Konfirmanderne i udskiftningsboksen på det olympiske stadion i Rom 9

10 Konfirmationsforberedelse Indskrivningen sker torsdag den 29. sept efter aftengudstjenesten. Medbring venligst dåbsattesten. Jeg vil orientere om forberedelsen, Romtur samt konfirmationsdagen fredag den 4. maj Valgmenigheden er vært ved en lille anretning. Glæder mig til at se jer. Med venlig hilsen Peter Hedegaard Konfirmationerne Store Bededag 2012: Fredag den 4. maj kl : Fredag den 26. april kl : Fredag den 16. maj kl : Fredag den 1. maj kl : Fredag den 22. april kl : Fredag den 12. maj kl Husk: Adresseændring bedes venligst meddelt til valgmenigheden. Send evt. et flyttekort til Skolegade 32 eller til vores forretningsfører, Daisy Wium, Munkbrovej 19, 7500 Holstebro. 10

11 Personalia Døbte 23. april 2011: Luka Tang Meldgaard, datter af Charlotte Aarøe Meldgaard og Martin Krogshede Meldgaard, Fredensgade 5, 3550 Slangerup 23. april 2011: Malthe Young Meldgaard, søn af Charlotte Aarøe Meldgaard og Martin Krogshede Meldgaard, Fredensgade 5, 3550 Slangerup 24. april 2011: Clara Kristine Haislund Sand Petersen, datter af Anne Haislund Petersen, Østergade 35, 7500 Holstebro 24. april 2011: Kaia Guldbrand Westphael Skov, datter af Susanne Westphael Skov og Søren Guldbrand Pedersen, Stjernegade 32C, 3000 Helsingør. 24. april 2011: Elisa Mesia Nielsen, datter af Wendy Jennifer Mesia Orillo og Mads Lønstrup Nielsen, Pankow, Berlin Vielse og kirkelig velsignelse 23. april 2011: Charlotte Aarøe og Martin Krogshede Meldgaard, Fredensgade 5, 3550 Slangerup 11. juni 2011: Helle Bjørn og Thomas Hestbæk, Sundevedsgade 5, 7500 Holstebro Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) 19. februar 2011: Peder Bjerregaard født 1924, Beringsvej 19.1, 7500 Holstebro 25. april 2011: Esther Hyldgaard født 1918, Mellemtoft 21H, 7500 Holstebro 30. april: Jens Winther Hansen født 1924, Nørrebjergvej 4, 7500 Holstebro 13. maj 2011: Ebba Meiniche, født 1938, Vembvej 15A, 7500 Holstebro 9. juni 2011: Elisabeth Østergaard, født 1918, Skredsande, 7500 Holstebro Ind- og udmeldelser 6 personer har meldt sig ud, mens 9 personer er indmeldt. Valgmenigheden tæller herefter medlemmer. 11

12 Nyt fra bestyrelsen En rolig generalforsamling blev afviklet den 10. marts. Valgmenigheden fik ny næstformand, Bo Bertel, idet Steffen Wivel ikke ønskede genvalg. En stor tak til Steffen for hans arbejde i bestyrelsen i den forløbne periode. Tak til Dorte Buelund Vi har været så heldige i Holstebro Valgmenighed at have haft Dorte som hjælpepræst på ¼ tid siden 2009, da Peter Hedegaard blev valgt som næstformand i præsteforeningen. Dorte har nu valgt at finde nyt arbejde i nærheden af sin bopæl i Vejle. Forståelig nok for Dorte, men til stor beklagelse fra vores side. Stor tak til Dorte for, hvad hun har givet os i den tid, hun har været hjælpepræst i Holstebro Valgmenighed. Nyt tag på kirken Håndværkerne arbejder godt og sikkert med etablering af det nye tag. Tidsplanen følges, og vi forventer at være færdige med arbejdet senest den 15. august, hvis vejret ikke driller os. Medlemsbidrag Som vi skrev i sidste kirkeblad, kommer der en ændring i fradragsretten for vores medlemsbidrag fra Dette betyder, at det ikke-fradragsberettigede bundbeløb på kr. 500,00 ophæves, og der således er fuldt fradrag for hele medlemsbidraget inden for det maximale beløb på kr (gaver til godkendte almenvelgørende institutioner). Forretningsføreren indberetter fortsat automatisk alle bidrag til Skat, og man behøver derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse. Vi kan samtidig oplyse, at vi er i fuld gang med at opsøge de medlemmer, der enten er kommet ind i valgmenigheden som børn, eller som vi af den ene eller anden grund ikke har en underskrevet indmeldelsesblanket fra. Vi regner med, at alle berørte vil have modtaget en henvendelse fra os i løbet af sommeren. Forpligtigelseserklæringer Til de medlemmer, der har tegnet en forpligtigelseserklæring, kan vi oplyse, at det vil der blive skrevet nærmere om i næste kirkeblad. Ny formand På årsmødet den maj i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder blev der valgt ny formand. Afløseren for Margaretha Balle- Petersen blev Hanne Dahl, der er præst i Morsø Frimenighed. 12

13 Sæsonprogram Når bladet udkommer, er det højsommer, og dermed er der også skruet ned på aktiviteterne uden for den normale kirketid om søndagen. Men bestyrelsen kan garantere, at efterårs- og vinterprogrammet byder på mange spændende tilbud såvel i kirken som i Skolegade 32. Se program side På gensyn i kirken og ved vore kommende møder i Skolegade 32. Karen Bjerre Madsen Ny næstformand Kære medlemmer Jeg er blevet opfordret til præsentere mig, idet jeg blev valgt ind i valgmenighedens bestyrelse ved generalforsamlingen i foråret Jeg hedder Bo Bertel, og bor sammen med min kone Kirsten på Sveavej i Holstebro. Vi har 2 sønner, Troels og Niels, der begge bor og arbejder i København. Vi har nu boet i Holstebro i 11 år, og vi har i den samme periode været medlemmer af valgmenigheden. Vi har fået en dejlig modtagelse i Holstebro, og der er vi rigtig glade for. Jeg er blevet formand for kirkebygningsudvalget. Det er en spændende opgave, som jeg ser frem til at skulle arbejde med. Kirsten og jeg er medlemmer af friskolens voksenkor ledet af Lissi Madsen. Koret har ved forskellige lejligheder sunget i kirken. Koret sang bl.a. i kirken palmesøndag. Venlige hilsner Bo Betel 13

14 møder og arrangementer sæsonen 2011 Søndag den 21. august - lørdag den 27. august: Højskoleuge på Rønshoved Højskole. Alle pladser er optaget. Torsdag den 8. september kl. 8.00: Morgensang i kirken for Holstebro Friskole. Alle er velkomne. Torsdag den 8. september kl : Vi fejrer Grundtvigs fødselsdag med gudstjeneste i Råsted Kirke v/biskop Kresten Drejergaard, Odense. Kl. 18 er der en let aftensmad og kaffe på Skærum Mølle, og kl. 19 er der tale og sang ligeledes ved biskop Drejergaard. Pris kr. 150,-. Tilmelding senest 1. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Søndag den 18. september kl : Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Torsdag den 22. september kl : Orgelkoncert med Chr. Præstholm, der er en ung og meget dygtig organist ved Skt. Mortens Kirke i Randers. Pris kr. 50,-. Torsdag den 29. september kl : Aftengudstjeneste og efterfølgende konfirmandindskrivning i Skolegade 32. Onsdag den 24. september kl. 19: Grundtvigs Forum arrangerer en samtaledag på Skærum Mølle: Ansvaret er som en bold. Den kastes rundt i ofte ugennemskueligt spil. Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring. Tilmelding senest den 20. september til Skærum Mølle, tlf.: Lørdag den 8. oktober kl. 11: Kineserier og fyrværkeri i Skolegade. I samarbejde med Klassiske Dage og Marens Vennelaug arrangeres der en koncert i valgmenighedskirken med en elite af internationale solister fra England, Slovenien, Belgien, Norge, Schweiz og Danmark. Billetter à kr. 100,- kan købes hos Anna Thordal-Christensen efter 15. august. 14

15 Søndag den 9. oktober: Fælles efterårsmøde i Bøvling for midt- og vestjyske valgmenigheder: Kl : Gudstjeneste i Mariekirken v/ Kurt V. Andersen Kl : Middag i Bøvling forsamlingshus Kl : Fællessang Kl : Foredrag v/ Peter Hedegaard: Frihed det bedste guld eller? Kl : Kaffe og afslutning Tilmelding senest den 1. okt. til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal. Torsdag den 13. oktober kl : Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med forfatteren Thorstein Thomsen, som vi bl. a. kender fra Peter Hedegaards gennemgang af hans roman Sne på hendes ansigt. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Holstebro Højskoleforening. Billetter à kr. 60,- kan købes på biblioteket eller senest den 3. oktober hos Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Torsdag den 27. oktober kl : Efterårsmøde med stand-up komikeren, skuespilleren og skribenten Farshad Kholgi, der bl.a. kendes fra sin klumme i søndagsudgaven af Jyllands-Posten. Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening. Tirsdag den 1. november kl. 9.30: Litteraturformiddag. Stig Dalager: Bøgerne om Jon Bækgaard. Fra Glemsel og Erindring til Den lange dag. Søndag den 6. november kl : Gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost. Torsdag den 10. november kl. 18: Aftengudstjeneste ved sognepræst Thomas Rheinholdt Rasmussen, Tversted. Herefter andesteg og foredrag om Martin Luther i Skolegade 32. Tilmelding til spisning til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 1. november. Søndag den 13. november kl. 15: Koncert med Den jyske Harpetrio. Tirsdag den 15. november kl. 9.30: Litteraturformiddag: De danske folkeviser. Tirsdag den 22. november kl. 9.30: Litteraturformiddag: Ildefonso Falcones: Fatimas Hånd (Af forfatteren til Havets katedral). Søndag den 11. december kl. 16: Julekoncert i valgmenighedskirken. 15

16 Gudstjenester i valgmenighedskirken 1. juli 1. november juli 2. s. e. trin Peter Hedegaard 10. juli 3. s. e. trin Kjeld Slot Nielsen 17. juli 4. s. e. trin Kjeld Slot Nielsen 24. juli 5. s. e. trin Ingen gudstjeneste 31. juli 6. s. e. trin Peter Hedegaard 7. aug 7. s. e. trin Peter Hedegaard 14. aug. 8. s. e. trin Peter Hedegaard 21. aug. 9. s. e. trin. Højskoleuge Ingen gudstjeneste 28. aug. 10. s. e. trin Hans Peter Lausten Thomsen 4. sep. 11. s. e. trin Peter Hedegaard 11. sep. 12. s. e. trin Peter Hedegaard 18. sep. 13. s. e. trin Høstgudstjeneste, kirkefrokost, Peter Hedegaard 25. sep. 14. s. e. trin Peter Hedegaard 29. sep. 15. s. e. trin Konfirmandindskrivning Peter Hedegaard 9. okt. 16. s. e. trin. Efterårsmøde i Bøvling 16. okt. 17. s. e. trin Hans Peter Lausten Thomsen 23. okt. 18. s. e. trin Peter Hedegaard 30. okt. 19. s. e. trin Peter Hedegaard 6. nov. Allehelgensdag Kirkefrokost, Peter Hedegaard GudstjenesteR på sygehus og plejehjem 22. sep. Skredsande Peter Hedegaard 16

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Grill og Petanque Torsdag

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 50. årg. 2013 Juni Juli August Kom til sensommermøde i præstegårdshaven den 25. august Til lykke til årets konfirmander Til lykke med konfirmationen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang

Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Nr. 95 1. juli 1. november 2012 31. årgang Foto: Bo Eriksen Konfirmation St. bededag 2012 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Konfirmation i Herlev

Konfirmation i Herlev Konfirmation i Herlev 2016-2017 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV KOMMUNE - FOLKEKIRKEN I HERLEV Konfirmation Indskrivning KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER Så er det blevet tid til

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Nogle datoer til kalenderen

Nogle datoer til kalenderen Nogle datoer til kalenderen søndag d. 16. august kl. 10.30 velkomstgudstjeneste i Hogager kirke for alle konfirmander med familie. Bagefter er der indskrivning med en kort introduktion i Sognegården. søndag

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

januar februar marts 2014

januar februar marts 2014 januar februar marts 2014 Slidstærkt! Den danske salmebog er en fantastisk ting. For det første beretter den om den lange historie, vi som kristne har del i: Den rummer f.eks. gendigtninger af salmer,

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13. Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 22. april kl. 16.00-18.00 i præstegården 1. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2013-2014 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. Det er blevet tiden

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2015-2016 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. I Herlev finder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Gudstjenester. Alle er velkomne!

Gudstjenester. Alle er velkomne! Afs: Ellen Mønsted Larsen Fjordbakken 19 8930 Randers NØ Gudstjenester 6. okt. 10.00 19. søndag efter Trinitatis Evangelietekst: Mark 2,1-12 V. Jens Simonsen 27. okt. 14.00 FORTÆLLEGUDSTJENESTE Se omtale

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2010 47. årg. Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet.

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere