Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]"

Transkript

1 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle materialer parat, inden du går i gang med at lægge nyt tag i en koncentreret arbejdsweekend. Før du går i gang Materialer Lægter (her 5 x 5 mm brædder, der flækkes på langs til 5 x 60 mm) Skruer, 5 x 60 mm og 5 x 80 mm Plastkiler og masonitklodser Trapezplader af stål Inddækningsprofiler Fodblikprofiler ( meter lange) Selvborende skruer, 3,8 x 35 mm Overlapskruer, 3,8 x 0 mm Sternbrædder (5 x 5 mm, TGV trykimprægnerede) Hjælpelister (5 x 50 mm) Pris Cirka 7000 kroner for 7 m tag inkl. stern og inddækning Specialværktøj Pladesaks: Til afkortning af fodblik og inddækning Stiksav med metalklinge: Kan skære både metalprofiler og plader til Tagplader fås i et væld af farver Flere producenter af tagplader har et stort udvalg af farver. Her er valgt koksgrå plader, der minder om tagpappets oprindelige farve. [før] Der er revner i tagpappet på det gamle tag. Vandets nedsivning skal stoppes, så det ikke udvikler sig til råd og svamp i den ellers sunde carport. Tagpladerne lægges med overlap. I siderne skal pladerne overlappe med en bølgetop. I enderne skal der være et overlap på 0 cm. Gør Det Selv 8/00

2 Tagets overkant 4 Trapezplader af stål Der findes flere slags ståltrapezplader, og det er vigtigt, at du tjekker kravene til det produkt, du vælger. Taghældningen her er under 5 grader, og med en pladegodstykkelse på 0,5 mm må lægteafstanden ikke overstige 90 cm. I siderne skal pladerne overlappe med en bølgetop. Når hældningen er forholdsvis lav som her, skal pladerne overlappe med mindst 0 cm, hvor de samles i længden, og overlappet skal placeres over en lægte og tætnes med bygningssilikone. Pladerne kan bestilles på ønsket længde, og her kunne vi have undgået at samle dem i længden, men vi valgte at bruge seks plader, da det er nemmere at håndtere og rette til end tre store Tagets underkant (tagfoden) Den første trapezplade () lægges ved underkanten, derefter lægges pladen (), der forlænger den op til tagets overkant. De fire resterende plader lægges efter samme princip. Nye plader på utæt tagpap Har du tagpap, der er blevet utæt, så kan det være en løsning at tætne taget med trapezplader af stål. Det er den nemmeste og ofte billigste måde til at forhindre fugt i at ødelægge carporten. Med lægter klodset op på kiler får vi en plan, skrånende flade, som det nye tag kan ligge på. Der skal være lidt hældning på taget, så vandet kan løbe væk. T aget på den aldrende carport er beklædt med tagpap. Men taget har med årene sat sig, så der er opstået fordybninger, hvor regnvandet samler sig i pytter. I disse områder er der begyndende utætheder med revner, hvor vandet kan trænge ned. Underbrædderne virker fugtige, og det er på høje tid at tætne taget, inden fugten udvikler sig til råd og svamp. Carporten er ellers solid, og træet stadig sundt. Derfor vælger vi at dække taget med ståltrapezplader, der kan lægges oven på det gamle tagpap. Det er nemmere end at lægge nyt tagpap, især hvis du vil svejse det på, og prisen vil typisk være nogenlunde den samme for stålplader som for to lag tagpap. Inden du kan komme i gang med at lægge trapezpladerne, skal de gamle sternbrædder og trekantlister tages ned, og tagpap langs siderne på hele taget fjernes ca. 0 cm ind fra kanten. Herefter skal du tjekke taget for lunker og buler. Dem vil der med stor sandsynlighed være en del af på et ældre tag. Taget rettes op med lægter, så du får en helt plan flade at montere trapezpladerne på. Lægterne fastgøres oven på de eksisterende tagstrøer, som ligger med en afstand på under 80 cm. Det er heldigt, da den anbefalede lægteafstand til de trapezplader, der bruges her, ikke må overstige 90 cm. Det er vigtigt, at du tjekker kravene til de plader, du vælger, inden du går i gang. Taget her måler 330 x 80 cm det passer med seks ståltrapezplader, som bestilles, så der er et passende overlap mellem pladerne. Tekst: Søren Stensgård Foto: Lasse Hansen 4

3 0 Færdig på en weekend Plastkiler klodser lægter op så de ligger lige Tagpladerne skal lægges på lægter, der monteres oven på det gamle tag. Lægterne skal ligge helt lige, og til det formål er plastkiler rigtig gode. Men du kan også klodse lægterne op med masonitstykker eller stumper af træ til præcis det niveau, du ønsker. Du får brug for et brækjern, når du skal fjerne de gamle sternbrædder og trekantlister rundt i kanten af taget. Når du har rettet taget op med lægter, skal du sætte fodblik langs underkanten, inden du begynder at lægge tagplader. Fodblikket leder vandet ned i tagrenden. Brug ikke vinkelsliber Hvis du får brug for at skære i trapezpladerne af stål, kan du bruge en stiksav med metalklinge. Du må aldrig bruge en vinkelsliber! Det giver en for høj opvarmning af snittet og ødelægger pladernes rustbeskyttende overfladebehandling. Så skal der brækkes ned og gøres klar Forberedelse Tagpappet har en opkant foran på carporten og i begge sider. Den består af en trekantliste, der støder op til indersiden af sternbrædderne. Oftest er der afsluttet med tætsiddende papsøm på sternens overkant, der er dækket med profilinddækninger eller et dækbræt. Det skal alt sammen brækkes ned. Først fjerner du dækprofiler eller dækbrædder, der sidder oven på taget. Her kan de ikke genbruges til det nye tag, men hvis de kan, så fjern dem forsigtigt, da de er ret dyre. Dernæst fjerner du sternbrædderne, der sidder på siden af carporten. Det er en skønssag, om de er i o.k. stand til at blive genbrugt. Det er ikke tilfældet her, men de skal ned under alle omstændigheder. Beskyt mod rust Er der ridser eller skrammer i pladernes overflade, så mal dem over med producentens reparationsmaling for at forhindre rust. 0 cm Tagpappet skæres fri ca. 0 cm ind fra kanten, så du kan fjerne trekantlisten, der sidder hele vejen rundt. Der skal skæres helt igennem, så du kommer ned til underbrædderne. Fjern trekantlister med søm og tagpaprester, gerne i hele længder. Når trekantlisten er væk, har du en jævn flade, som lægterne kan fastgøres til. 4 Gør Det Selv 8/00

4 Taget rettes op Stålpladerne lægges ikke direkte på den gamle tagflade, men på en række nye vandrette lægter. De gøres fast gennem den gamle tagflades underbrædder og ned i tagstrøerne under dem. Lægterne klodses op, så det gamle tags lunker og skævheder er rettet op til en plan flade, før stålpladerne lægges ud. Det enkleste er naturligvis at bruge færdige taglægter fra byggemarkedet, men her sparede vi lidt penge ved at skære nogle brædder, vi havde liggende, igennem på langs. Det er vigtigt, at lægterne placeres lige over carportens strøer, så den nye konstruktion bliver så stærk som muligt. Den nye taglægte De gamle underbrædder Den gamle tagstrø En snor hjælper dig til at lægge lægten lige over strøen. Fordel lægterne på den gamle tagflade. De skal ligge direkte over strøene på tagets underside det retter vi her ind efter en snor. Lægterne gøres midlertidigt fast med en skrue i hver ende. Lægterne ved tagets overkant og underkant gøres fast først. Klods dem omhyggeligt op, så de ligger helt vandret, og skru dem derefter fast gennem underbrædderne og ned i de underliggende strøer for hver 50 cm. Snoren styrer faldet Når du skal placere lægterne på det gamle tag og sørge for, at de ligger vandret og danner den ønskede hældning, er en snor rigtig god at rette ind efter. Husk at bruge en snor, der ikke er elastisk. De mellemste lægter klodses op efter snore spændt ud fra top til bund. Lægterne gøres fast med skruer skru ned gennem opklodsningerne. Profil og lister I tagfoden skal der sættes et fodblik profil op. Det sørger for, at vandet bliver ledt ordentligt væk fra taget og ned i en tagrende, som skal monteres senere. Her er det nødvendigt at sætte et bræt op i hele tagets bredde, som kan understøtte fodblikprofilet, så profilet kan sidde ordentligt fast. På siden af carporten skal der også sættes hjælpelister op mellem lægterne, fordi den gamle tagflade ikke er tyk nok til, at du kan gøre de nye sternbrædder fast i den alene. Hjælpelisterne er 5 x 50 mm og skæres til på længden, så de kan ligge mellem lægterne. 3 Spænd murersnor hårdt ud mellem de to lægter i top og i bund. En snor i hver side og to snore med godt en meters mellemrum er passende på taget, der er lidt over tre meter bredt. Det understøttende bræt skrues fast, så det flugter med overkanten af lægten ved tagfoden. Monter fodblikprofilet ved tagfoden. Her skal fastgøres et 5 x 5 mm bræt i hele tagets bredde til at understøtte fodblikprofilet. Søm profilet fast med galvaniserede papsøm. Profilet sikrer, at regnvandet bliver ledt ordentligt væk. 4 Alle de mellemliggende lægter klodses op, så de lige netop rører snorene uden at løfte dem, og skrues fast. TIPS: For ikke at skubbe til snorene kan du løfte dem 5 mm i hver ende og holde 5 mm afstand mellem snor og lægte overalt. Udhængsbræt Hjælpelisten sættes lodret over kanten på udhængs brættet. Hjælpeliste Underbrædder Hjælpelister monteres mellem lægterne på siden af taget, så der er noget at sætte sternbrædderne fast i. Hjælpelisterne er 5 x 50 mm. De fastgøres nedefra og op gennem underbrædderne. Og når det er gjort, er det fyraften! 43

5 0 Færdig på en weekend Det er en god idé at lave en prøveoplægning af tagpladerne, inden du begynder at skrue dem fast. Så er du sikker på, at de ligger rigtigt, og du risikerer ikke at lave hul et forkert sted. Bygningssilikone gør samlingerne helt tætte Alle steder, hvor tagpladerne overlapper hinanden, skal der fuges med bygningssilikone. Du får brug for en fugepistol, så det er nemt at trykke striber ud i passende størrelser. I breddeoverlappet skal der være to striber silikone. I siderne blot en enkelt stribe på bølgetoppen. Effektive skruer De selvborende skruer er helt uundværlige til en opgave som her, så slipper du for at bore de mange huller. Skruerne har tætningsskiver, så vandet ikke siver ned i hullerne. De korte overlapskruer bruges til at samle to plader i en bølgetop, de lange gør pladen fast til lægterne i bølgedalene. Pladerne lægges op på taget Nu kan tagpladerne lægges op og fastgøres til lægterne. Den første plade lægges op ved tagfoden, her er vi startet i højre side. Tagpladen skal stikke et par centimeter ud over fodblikket, så vandet kommer til at dryppe ned i tagrenden. Du skal sørge for, at pladen ligger vinkelret i forhold til tagfod og side, og at pladerne tilpasses i bredden, så Pladerne fastgøres 0 cm Inden tagpladerne skrues fast, kan du lave en prøveoplægning og tjekke med vaterpasset, om de ligger helt lige. afstanden til sternbrædderne bliver ens i begge sider, når alle tre plader er lagt op. Når placeringen af den første plade er justeret, gør du den fast. Den anden plade lægges oven på den første og skubbes helt op til tagets overkant pladerne er bestilt, så de får et overlæg i længden på 0 cm. I siderne skal pladerne overlappe med en bølgetop. I bølgetoppen samles pladerne med 3,8 x 0 mm overlapskruer. Pladerne gøres kun fast i bølgedalene med 3,8 x 35 mm selvborende skruer. Så er det fyraften Så er vi færdige næsten. For at fuldende projektet skal vi sætte en tagrende op. Men det bliver i næste weekend! Pladesamlingerne tætnes med bygningssilikone. Hvor pladerne samles i enderne, lægges en stribe silikone i begge ender af overlægget, som skal være 0 cm. Hvor de samles i siderne, lægger du silikone på bølgetoppen på nederste plade. Pladerne skrues fast i lægterne i begge pladeender med en skrue i hver bølgedal. Hvor de mødes i siderne, samles de i bølgetoppen for hver 40 cm. Vigtigt! Husk, at overlæg i bredden skal være understøttet af en lægte. 44 Gør Det Selv 8/00

6 Nye sternbrædder Så skal de nye sternbrædder sættes op. På carporten her skal sternkanten dække en bredde på 9 cm, så vi skal bruge tre brædder. Sternbrædder er forsynet med fer og not, så de kan skubbes ind i hinanden med en lille tap (fer), der skal sidde i en rille (not). På det øverste bræt saves feren af, og på det nederste bræt saves noten væk for at få en flot afslutning. Sternbrædderne skrues fast til tagstrøernes ender og de hjælpelister, der allerede er monteret mellem lægterne. Når sternbrædderne er fastgjort, skal der sættes inddækningsprofiler op forrest på carporten og i siderne. De sikrer, at der ikke løber vand ned bag stern kanten, og skåner den mod råd. Sternbrædderne gøres fast med 5 x 60 mm skruer. Skru det øverste sternbræt fast. Overkanten skal flugte med tagets bølgetoppe (når feren er savet af). Læg fx vaterpas og et par lister på tagets bølgetoppe, og lad dem stikke ud over kanten. Så kan du nemt se, hvor brættet skal placeres. Sternbrædderne skrues fast til tagstrøernes endetræ og de hjælpelister, der er sat op mellem lægterne. Andet og tredje sternbræt monteres. Feren på brædderne skubbes op i de nedadvendte noter på de sternbrædder, der allerede er sat op. I det nederste bræt er noten savet af, da det giver en pænere afslutning. 30 cm 3 Monter inddækningsprofiler rundt i kanten af taget, så sternkanten bliver rammet ind. De fastgøres til bølgetoppene med 3,8 x 0 mm overlapskruer og til sternkantens overkant med 3,8 x 35 mm selvborende skruer. Så er taget færdigt! Det ligner en spritny carport, selv om det faktisk kun er tag og sternbrædder, der er helt nye. 4 Læg profilerne ind over hinanden i hjørnerne. Inddækningsprofilerne er her m lange og skal overlappe hinanden med 0 cm. På langsiden gøres profilerne fast med ca. 50 cm s afstand. For enden gøres de fast med ca. 30 cm s afstand. 5 Nu er der blot tilbage at male sternbrædderne. De har først fået en gang grundingsolie og skal nu have to gange heldækkende træbeskyttelse. Stålpladerne er nemme at lægge op, når tagfladen først er rettet op. Og når første og anden plade ligger korrekt, styrer de resten af pladerne ind, så det går lynhurtigt at lægge dem. Vær forberedt på, at pladerne er lidt store at bakse rundt med.

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 11 - november 2010 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER HD Marine Side: 1 2010-09-30 INDHOLD 1. Indledning.... 3 1.1. Før du starter... 3 1.2. Udtagning af gamle vinduer... 4 1.2.1. Afrensning... 4 1.3. Tilpasning af hul...

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere