CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00"

Transkript

1 CA Clary PPM Brugrvjldg l projksyrg Vrso

2 D dokumao, som omfar mbddd hjælpsysmr og lkrosk dsrbur maral, (hrfr kald Dokumao ), r udlukkd af formav karakr, og ka l hvr d ædrs llr lbagkalds af CA. Dokumao r bskyd oplysgr fra CA og må kk koprs, ovrførs, rproducrs, offlggørs, ædrs llr magfoldggørs, hvrk hl llr dlvs, ud forudgåd skrflg lladls fra CA. Såfrm du r lcsr brugr af d llr d sofwarproduk(r), dr omals Dokumao, må du udskrv llr på ad måd gør rmlg aal kopr af Dokumao lgæglg l r brug for dg og d mdarbjdr forbdls md d sofwar, forudsa a all CA-agvlsr og -symbolr vdrørd copyrgh r agv hvr kop. D r l a udskrv, llr på ad måd gør kopr af Dokumao lgæglg, r bgræs l d prod hvlk d rlva lcs l sofwar r gældd. Såfrm lcs, uas årsag, ophørr, r d d asvar skrflg ovrfor CA a rklær, a all kopr af Dokumao r blv rurr l CA llr lgjor. I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER. Avdls af hvr sofwarproduk, omal Dokumao, rgulrs af d lhørd lcsafal, og d lcsafal ædrs kk på og måd af bglsr d mddlls. Produc af Dokumao r CA. Forsy md bgræsd rghdr. Avdls, magfoldggørls llr offlggørls af Ud Sas Govrm r udrlag rsrkor agv FAR-afs 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afs 252, (b)(3) llr lsvard opdard bsmmlsr. Copyrgh 2014 CA. All rghdr forbhold. All varmærkr, frmaav, varmærkr for jsydlsr og logor, dr hvss l hr, lhørr d rspkv jr.

3 Koak ksk suppor Hvs du har brug for ksk olasssac og kompl ls ovr sdr, prmær åbgsdr for srvc sam lfoumr, ka du koak ksk suppor på hp://www.ca.com/worldwd.

4

5 Idhold Kapl 1: Ovrblk ovr Projksyrg 15 Om projksyrg Projkkompor Plalægg af projk forvj Såda oprs og admsrrs projkr Omkosgsøglal for opgavr Job Projkadgag - gruppr Kapl 2: Admsrao af projkr 21 Porl M projkr Såda arbjdr du md projkr Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Gmgå forudsægr Oprls af projk Dfrg af projkgskabr Oprls af projkam Oprls af projkopgavr Admsrao af rssourcudyls Tldl rssourcr Brug projkskablor Agv projkr som skablor Udfyld projkr fra skablo Rglr for koprg af økoomplar fra projkskablor Projkflr, dr avds l koprg af økoomplar Såda koprs sardaor på økoomplar ovr Såda koprs økoomsk plar fra projkskablor Dfr projkgskabr Dfér grll gskabr Akvér projkr økoomsk (vsrgr) Korollér adgag l projkr Esma l fuldførls (ETC) Såda dfrs projksmar (ETC) Såda brgs ETC Såda ædrs ETC Udrprojkr Idhold 5

6 Føj udrprojkr l hovdprojkr Opr udrprojkr fra projkskablor Opr udrprojkr fra projk-wbs Vs kombrd faksk værdr og smar for udrprojkr (projkr) Korollér adgag l udrprojkr Oprdlg plar Oprls af oprdlg plar Rdgr basls Opdar projkbasls Opdar basls for opgavr Såda fugrr oprdlg plar for hovd- og udrprojkr Opdaér og vs basls for hovdprojk Opj værd Sadarddsllgr for opj værd Nøglal for opj værd Brg saml opj værd Modr l brgg af opj værd Såda avds modr l brgg af opj værd Såda lukks, dakvrs llr sls projkr Aullr projk markr l slg Kapl 3: Projkplalægg 91 Hurg præsao af Ga-vsg Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Afvd rdgrgr Ga-vsg Ga spara vdu Forklarg l Ga-dagram Skf dsskalrg for Ga-dagram Ga-vsg l udskrvg Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Om dsasopgav Om opsummrgsopgav Såda rdgrs opgavr Rdgr opgavr arbjdsfordlgssrukur Rdgr opgavr Ga-dagramm Rdgr opgavgskabr Rdgr opgavvarghd Ga-dagramm Idsl sadarddsllgr for opj værd Idsll dssporg på opgavvau Opgavafhægghdr og -rlaor Opgavafhægghdr og auomask plalægg Brugrvjldg l projksyrg

7 Rgsljr for ræk og slp Ga Opr opgavafhægghdr Åb Projkr fra CA Clary PPM Op Workbch Rdgr opgavafhægghdr Om afhægghdskædr Opr ksr opgavafhægghdr Om ksr afhægghdsopgavr Orgasr d opgavr Fly opgavr WBS' Udvd og skjul WBS' Rssourcudyls Såda vss rssourcudyls Rdgr rssourcudyls Esma l fuldførls (ETC) Såda kofgurrs opgavr l smrg oppfra og d Esmrgsrglr for opgavr Såda opdars samld omkosgr Opdar samld omkosgr Kapl 4: Tam 177 Såda arbjdr du md projkamprsoal Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd Om ammdlmms OBS-hd Agv prsoalbhov Admsrao af rssourcrkvsor Rkvsosprocss Opr rkvsor Rdgr uåbd rkvsosamodgr Gms og rsrvr forslåd allokrgr Fjr rsrvao af fasrsrvrd rssourcr vd hjælp af rkvsor Ersa aullrd rssourcrkvsor Amod om ydrlgr rsrvaor Vs rollr og rollkapac Rdgr rssourcrollr Dfér gskabr for ammdlm Om rsrvao af rssourcr, dr allrd r rsrvr Ersa rssourcr, dr r ldl opgavr Fjr rssourcldlgr fra opgavr Rdgr rssourcldlgr Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Såda dass dsvarabl ETC-sgmr Idhold 7

8 Idas dsvarabl ETC-sgmr for opgavldlgr Idas dsvarabl ETC-sgmr for rssourcldlgr Opr y dsvarabl ETC-sgm Om dasg af ETC md dsvarao Kapacsplalæggsscar-lsad Opdar saml ETC fra dsvarabl ETC Fordl ETC lglg mllm sgmr Fordlg og auomask plalægg af ETC Såda kørs Auomask plalægg fr jusrg af ETC Om rsag af ammdlm Såda ovrførs oplysgr l rsagsprsoal Såda udskfs ammdarbjdr Fjr projkammdlmmr Såda admsrrs projkdlagr Tlføj dlagr Opr dlagrgruppr Om Rssourcallokrg Rdgr sadardallokrg for rssourc Plalag og fas allokrg Skf og skalr rssourcallokrgr Om rdgrg af allokrgr Admsrr rssourcallokrgr Kapl 5: Plalæg auomask 217 Om auomask plalægg Såda arbjdr du md auomask plalægg Om forløbg dsplar Om forløbg dsplar og udrprojkr Opr forløbg dspla Udr for dsplar Udgv forløbg dsplar Auomask plalægg og udgvls Oplås projkr lsad for forløbg dspla Kapl 6: Admsrao af msdlr 225 Såda admsrrs dsrgsrrg Opdarg af msddllladlsr Gv rssourcr bskd om forfald msdlr Bhadlg af sd msdlr Gda sadarddsllgr for msdlr Avd ædrgr msdlr for all rssourcr Brugrvjldg l projksyrg

9 Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 231 Mcrosof Projc og CA Clary PPM Schdul Coc Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Forudsægr Brugr - adgagsrghdr Kofgurr dsllgr Isallr græsflad l Mcrosof Projc md Schdul Coc Kofgurr forbdls l CA Clary PPM-srvr Såda opgradrs CA Clary PPM Schdul Coc Arbjdskopr af projkr Mcrosof Projc Daaudvkslg mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM Hg af daa fra Mcrosof Projc Såda sammfls samdg msdlr og rasakosædrgr Forløb varghdr og græsflad l Mcrosof Projc Hg af omkosgsdaa Eksr afhægghdr Mcrosof Projc Såda åbs CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Åb Projkr fra CA Clary PPM Mcrosof Projc Åb CA Clary PPM-projkr fra Mcrosof Projc Projklås Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Gm y projkr CA Clary PPM fra Mcrosof Projc Gm kopr af kssrd CA Clary PPM-projkr som y projkr Gm kssrd projkr CA Clary PPM fra Mcrosof Projc Oplås, og fashold lås på projkr Afslu Mcrosof Projc Såda oprs projkr Såda ldls rssourcr l opgavr Føj rssourcr llr rollr l projkr Afbalacrd arbjdsmægdr Såda arbjdr du md udrprojkr md Mcrosof Projc Om d dl rssourcpuljprojk Om åbg af udrprojkr Om adgagsrghdr og lås på udrprojkr Såda åbs udrprojkr Såda gmms udrprojkr Projk-basls Om basls for hovdprojkr Gm basl Faksk værdr Korrgr plar (Mcrosof Projc) Idhold 9

10 Kapl 8: Såda påvrkr maul brgg Plalægg Mcrosof Projc 261 Maul brgg Mcrosof Projc Kofgurr maul brgg Mcrosof Projc Maul brgg Mcrosof Projc - udaglsr Kapl 9: Rsc, problmr ædrgsamodgr og hadlgspukr 269 Såda admsrrs projkrsc Gmgå forudsægr Oprls af rsko Oprls af rskorakossrag Lukg af rsko Oprls af problm og lukg af rsko Oprls af problm Luk problm Oprls af ædrgsamodg Rsc Såda arbjdr du md rsc Såda oprs rsc Rskoklassfkao Brg rskoscor Om bmærkgr l rsko Rsc lky opgavr Rvsosspor for rsko Rskosyrgsprocssr Problmr Såda arbjdr du md problmr Såda oprs problmr Om bmærkgr l problmr Problmr ky l opgavr Sd rvsosspor Om problmprocssr Ædrgsamodgr Såda arbjdr du md ædrgsamodgr Såda oprr du ædrgsamodgr Luk ædrgsamodgr Bmærkgr Om rvsosspor for ædrgsamodgr Om procssr for ædrgsamodgr Hadlgspukr Såda arbjds dr md hadlgspukr Brugrvjldg l projksyrg

11 Om bmærkgr Tlføj bmærkgr Tlføjls af bmærkgr l problmr Tlføjls af bmærkgr l ædrgsamodgr Rvsosspor Vs rvsosflr for rsc Vs rvsosflr for problmr Vs rvsosflr for ædrgsamodgr Kapl 10: Admsrr programmr 315 Forskll mllm projkr og programmr Om programmr Såda oprs programmr Opr y programmr Kovrr projkr l programmr Programgskabr Dfr grll gskabr for programmr Plalæggsgskabr Dfér gskabr for programbudg Egskabr for programrsko Åb programmr Op Workbch Føj projkr l programmr Vs kombrd faksk værdr og smar for udrprojkr Fjr projkr fra programmr Programafhægghdr Opr programafhægghdr Vs programafhægghdr Fjr afhægghdr Tlkyd rlass Vs ls ovr lkyd rlass Åb rlass, dr r ky l projkr llr programmr Fjr projkrs llr programmrs lkyg l rlass Ovrvåg programffkv Aullr programmr, dr r markr l slg Kapl 11: Kofgurr projkr 335 Om ugyldg rasakor Såda arbjdr du md dsllgr for projksyrg Dfér sadarddsllgr for projksyrg Om dlæsgsmøsr for rssourcr Agv sadarddlæsgsmøsr for rssourc Idhold 11

12 Modr l brgg af opj værd Agv sadardbrggsmod for opj værd Agv sadarddsllgr for rsrvao af rssourcr Basskaldr Rskokagorypr Såda lføjs y rskokagorr Om rskoscormarx Idsl rskoærskl Admsrr rapporrgsprodr for opj værd Opr rapporrgsprodr for opj værd Rdgr rapporrgsprodr for opj værd Prodr for opj værd Grr prodr for opj værd Tllæg A: Porlr og rapporr 353 Ovrvåg projkrsular Porl Grl Porl Arbjdskrafdsas Porl Projksaus (rakv) Porl Tamudyls Tllæg B: Adgagsrghdr 361 Adgagsrghd l projkr Admsrao Applkaosopsæg Admsrao Adgag Rssourc Godkd d Adgagsrghdr l msdlr Adgagsrghdr l dfo af opj værd Adgagsrghdr l programmr Tllæg C: Fllkygr for Mcrosof Projc 373 Om fllkygr Projkoplysgr Plalæg Ldr Kaldr Fllkyg for rssourcoplysgr Fllkyg for opgavr Fllkyg for oplysgr om rssourcldlgr Fllkyg for bmærkgr Brugrvjldg l projksyrg

13 Tlkyg af prva flr (Mcrosof Projc) Idhold 13

14

15 Kapl 1: Ovrblk ovr Projksyrg D sko dholdr følgd mr: Om projksyrg (på sd 15) Projkkompor (på sd 15) Plalægg af projk forvj (på sd 16) Såda oprs og admsrrs projkr (på sd 16) Omkosgsøglal for opgavr (på sd 17) Job (på sd 18) Projkadgag - gruppr (på sd 19) Om projksyrg Projkr r sæ af akvr, dr r brg l a opå bsm mål. Drs øgllmr r opgavr, som dfrr projkarbjd og mdarbjdr d rssourcr, som udførr dm. Tds- og budgbgræsgr ldr projkr. Bgræsgr smrr og bsmmr, hvor lag d hvr opgav, og drmd hl projk, agr, og hvor mg d kosr. Brug CA Clary PPM-projkr l a dfr og spor hvr aspk d projk lg fra opgavr og prsoal l budgr, faksk værdr og rsc. Du ka dsud opr hovdprojkr, dr grupprr rlard udrprojkr. Hovdprojkr gvr dg mulghd for a s og aalysr d kombrd omkosgr, smar og faksk værdr for udrprojkr. Projkr brugs som ksmplvsrg. Projkfukoal og -kompor gældr for all vsrgr, dr r basr på projk, såsom forslag. Projkkompor Projkldr ka dfr og admsrr lag rækk projklmr, som f.ks. bmadg af projk, rgsrrg af rsc og problmr sam akvrg af procssr. Projkr bsår af følgd kompor: Egskabr. Dfr grudlæggd oplysgr om projk, som f.ks. projks av, pla osv. som agr sapshos af projk forskllg fasr af ds lvscyklus. Tam. Du ka sammsæ am, dr bsår af d prsoal, som skal udfør opgavr, og dlagr, dr ka hjælp prsoal vd a vdrkommukr oplysgr, forslag og bkymrgr. Kapl 1: Ovrblk ovr Projksyrg 15

16 Plalægg af projk forvj Tasks. Opr opgavr, og dfr arbjdsfordlgssrukur (WBS). Du ka også ky rsc og problmr l opgavr for a gør d mmr a ovrvåg problmområdr. Økoomplar. Dfr økoomsk ovrsg, llr udfør daljr økoomsk plalægg. Rsc/problmr/ædrgr. Du ka dfcr og spor d rsc, problmr og ædrgsamodgr, dr ka påvrk projk. Procssr. Du ka sar, ovrvåg og aullr projkrlard procssr. Rvso. Rgsrr d projkrlard akv. Korolpal. Få vs ovrsg ovr projkarbjd og oplysgr om amudyls på lsr og dagrammr. Rapporrg og aalys. Brug korolpalr l a spor og aalysr projkakvr og -saus. Plalægg af projk forvj Hvs du vl opr projk, skal du korollr, a du har grl d om ds omfag, d opgavr, som rssourcr udførr, og dsramm, hvor d skal udførs. Plalægg af projk forvj gør d førs fldasg og opsæg lr for dg. Når du har das projk md opgavr og rssourcr, skal du sørg for, a d r øjagg og opdar. E daljr projkpla, dr vdlgholds rglmæssg, r d ms ffkv måd a måd præsao og saus på. Projkpla mdvrkr også l a få arbjd udfør. Jo mr daljr og øjagg d projkpla r, jo ygr r d. Du ka f.ks. brug sysmgrrd arbjdssmar, llr du ka opr d g. Esmar (ETC) r yg l plalægg af opgav- og projkvarghd og også l sammlgg md faksk værdr, år førs projk r komm gag. Brug af basls r du yg måd l målg af saus. Slvom d ka ag ld lægr d a opr smar og basls, ka d lagsgd fordl for dg og d am vær orm. Såda oprs og admsrrs projkr Hvs CA Clary PPM-projkr r y for dg, ka du ovrvj a brug følgd procs, år du oprr og admsrrr y projkr: 1. Opr projk. 2. Dfr projkgskabr (på sd 51). 3. Opr opgavr og mlpæl. 4. Få vs allokrg af d rssourcr, dr skal føjs l projk (på sd 212). 16 Brugrvjldg l projksyrg

17 Omkosgsøglal for opgavr 5. Tldl rssourcr l opgavr. 6. Hvs d r ødvdg, ka du opr dsvarabl ETC-sgmr (på sd 198). 7. Opr basl (på sd 75). 8. Rssourcldlg rgsrrr d d, dr r brug på opgavr, på drs msdlr. 9. Projkldr sporr og sammlgr faksk værdr md smar. 10. Plalæg opgavr auomask md Plalæg auomask (på sd 217). 11. Sammlg faksk værdr md smar. 12. Rdgr d akull pla vd a opr forløbg dspla. Gms og udgv drfr ædrgr d akull pla (på sd 219). Omkosgsøglal for opgavr Du ka få vs omkosgsøglal Ga-vsg ud a opr akul basl. Flr vss kk som sadard på sd d krævr lpasg af sd. Du ka også lad CA Clary PPM-admsraor kofgurr Ga-lskolovsg for opgavobjk på sysmvau, så d vsr kolor. Følgd omkosgsøglal r lgæglg: ACWP Vsr d sysmbrgd værd for faksk omkosgr for udfør arbjd (ACWP). D værd r d samld drk omkosg (basr på posrd faksk værdr), som r påløb udr udførls af arbjd gv prod. Omkosgsbrgg omfar all faksk omkosgr, dr r posr dl fra og md-dao llr sysmdao (hvs dr kk r agv fra og md-dao). ACWP brgs på følgd vaur: Tldlg. Faksk omkosg brgs som dl af posrgsprocss for faksk værdr basr på marc for fasll omkosgr. Dalj-opgav. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af Faksk omkosg for all ldlgr på opgav Ovrsg-opgav. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af ACWP for all daljopgavr projk Projk. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af ACWP for all daljopgavr projk Akul basl påkræv: Nj Kapl 1: Ovrblk ovr Projksyrg 17

18 Job ETC-omkosg EAC (T) Vsr d sysmbrgd værd for Esma To Complo (ETC - sma l fuldførls) og r brg på bass af følgd forml: ETC (omkosg) = rsrd arbjdskrafomkosg + rsrd kkarbjdskrafomkosg Akul basl påkræv: Nj Vsr d sysmgrrd værd af sma vd færdggørls (EAC). D brgg brugs of, år akull afvglsr ss som ypsk for frmdg afvglsr. Brgg r basr på d følgd forml: EAC (T) = ACWP + ETC Akul basl påkræv: Nj Job Følgd job ka påvrk oplysgr llr præsao projkr: Auomask plalægg af vsrg Udrækg af marx for omkosg Ryd brugrssso Opsæ og opdar daa, dr brugs af rapporr Sl vsrgr Imporr ralsrd al fra fasbogførg Idksr dhold og dokumr l søggr Posr msdlr Posr rasakor Udrækg af marx for omkosg Tdsddlg Opdar samld daa Opdar hsork ovr opj værd Opdar oalr for opj værd Opdar % fuldfør 18 Brugrvjldg l projksyrg

19 Projkadgag - gruppr Projkadgag - gruppr Adgagsgruppr r ky l bsm adgagsrghdr, som gvr gruppmdlmmr lladls l a åb skrd sdr, porlr, rapporr og forspørgslr. Følgd r projkadgagsgruppr: Chf Projkldr sadard Projkldr avacr Forslagsldr sadard Tammdlm Kapl 1: Ovrblk ovr Projksyrg 19

20

21 Kapl 2: Admsrao af projkr D sko dholdr følgd mr: Porl M projkr (på sd 21) Såda arbjdr du md projkr (på sd 22) Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk (på sd 22) Brug projkskablor (på sd 45) Dfr projkgskabr (på sd 51) Esma l fuldførls (ETC) (på sd 58) Udrprojkr (på sd 62) Oprdlg plar (på sd 75) Opj værd (på sd 80) Såda lukks, dakvrs llr sls projkr (på sd 87) Aullr projk markr l slg (på sd 89) Porl M projkr Porl M projkr på ovrsgssd vsr ls md projkr, som du har lføj på ls M projkr. Du ka brug d porl l a få vs d ss saus for d projkr, som du vl spor. Hvs du f.ks. admsrrr HR Sysm Mgrao-projk, ka du lføj d udr porl M projkr for a få vs d ss rsko og forrgslpasgssaus for projk va porl. Drudovr gvr porl dg mulghd for a udfør følgd opgavr: Opr y projkr llr brug skablo. Åb projk Ga-vsg. Få adgag l og s d dokumr, dr må vær lky projk. Samarbjd omkrg projk vha. dokumr, hadlgspukr llr dskussor. Åb gskabr for projk. Som sadard vl projkr, dr r opr va porl, kk vær vs på ls. Projkr vss ku, hvs du føjr dm l porl vd a vælg dsllg Føj l M projkr mu Hadlgr udr projkgskabr. Du ka fjr projkr fra ls M projkr vd a vælg dsllg Fjr fra M projkr mu Hadlgr. Kapl 2: Admsrao af projkr 21

22 Såda arbjdr du md projkr Såda arbjdr du md projkr Lssd md projkr vsr ls ovr kssrd projkr. Lssd r gaway l admsrao af projkdaljr og dfrr projks forskllg arbur. For a få adgag l lssd md projkr skal du åb Sarsd og klkk på Projkr udr Porføljsyrg. Du ka gør følgd: Opr projk. Opr projk fra projkskablo. Rdgr projkgskabr (på sd 52). Tlføj projk l ovrsgssd (på sd 21). Fjr projk fra ovrsgssd (på sd 21). Markér projk, dr skal sls. Aullr projk, dr r markr l slg (på sd 89). Rdgr av på projk, projk-d' og sausdkaor. Klk på ko Ga på lssd md projkr llr på porl M projkr for a åb projk Ga-dor. Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk E projk r d ms almdlg arbjdspla og aflds ormal fra dr, forslag, kk-godkd projkr, d ordrbholdg llr srvcamodgr. Du prorrr og godkdr projkr basr på aal øglfakorr, hrudr følgd: Sragsk forrgsplar Budg-, ds- og rssourcbgræsgr IT-srag og syrg Rgsljr og sadardr for IT-arkkur IT-rskosyrg Akull og plalag arbjdsmægdr 22 Brugrvjldg l projksyrg

23 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Projkr r grudvsrg applkao. Når du forsår, hvorda du oprr projkr, ka du bdr admsrr dm. Oprls af projkr r førs r projksyrgsprocss. I følgd dagram bskrvs, hvorda projkldr kofgurrr CA Clary PPMprojk. Gør følgd for a kofgurr CA Clary PPM-projk: 1. Gmgå forudsægr (på sd 24). 2. Opr projk (på sd 25): Opr projk fra skablo. (på sd 25) Opr projk maul (på sd 28). 3. Dfr projkgskabr (på sd 30): Dfr plalæggsgskabr (på sd 33). Kapl 2: Admsrao af projkr 23

24 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Dfr rskogskabr (på sd 36). Dfr budggskabr (på sd 36). Dfr projkgskabr (på sd 37). 4. Opr projkam (på sd 38): Tlføj rssourcr llr rollr (på sd 38). Dfr rssourcallokrg (på sd 39). 5. Opr projkopgavr. (på sd 40) 6. Tldl rssourcr l projkopgavr (på sd 44). Bmærk! D scaro omfar kk al d rmolog, dr r volvr kofgurao af CA Clary PPM-projk. Gmgå forudsægr Ovrvj følgd oplysgr for a ku udfør all opgavr d scar: Idldd projkplalægg Da dg grl d om projkomfag, d opgavr, som rssourcr udførr, og dsramm for gmførls af opgavr. D plalægg gør d dldd fludfyldls og kofgurao lr. Opgv øjagg og daljrd oplysgr d projkpla. Du ka f.ks. brug sysmgrrd arbjdssmar, llr du ka opr d g. Esmar (ETC) r yg l plalægg af opgav- og projkvarghd og mulggør sammlgg md faksk værdr fr sar af projk. Ovrvj a mål frmgag vha. oprdlg plar. D agr og d a opr d oprdlg plar, m fordl på lægr sg r sor. Rssourcr og rollr All rssourcr, dr dlagr projk, r dfr. All rollr projk r dfr. Dparms Dr oprs afdlg l projk. Adgagsrghdr Du skal hav bsm adgagsrghdr for a kofgurr projk. 24 Brugrvjldg l projksyrg

25 T Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Oprls af projk Som projkldr oprr du projk l sporg af arbjdspla for d vsrgr. Du har f.ks. y udvklgsprojk, dr r blv godkd l d kommd rgskabsår. Du oprr projk vd a følg é af dss modr: Opr projk fra skablo (på sd 25). Opr projk maul (på sd 28). Oprls af projk ud fra skablo Bmærk! Du ka også opr projk vha. XOG vd a kovrr d l projk vha. Op Workbch og Mcrosof Projc. I d scar forklars dss modr kk. Som projkldr ka du opr projk ud fra skablo. Skablor mdvrkr l a skr sarhd og forbdr ffkv vd oprls af projkr. Du ka opr projk og gmm d som skablo. Adr ka brug d skablo l a opr projk. Når du oprr projk fra skablo, koprs følgd oplysgr fra skablo l d y projk: Grll projkarbur og lpassd flr. Prsoal, dlagr og dlagrgruppr. Arbjdsfordlgssrukur. Opgavldlgr. OBS-hdslkygr (Orgazaoal Brakdow Srucurs - Orgasaosmæssg fordlgssrukurr). Værdr flr Allokrg (%) og Allokrg af rssourcr, så ETC r ovrssmmls md dss mægdr. Omkosgs- og udbyplar. Bmærk! Sar- og sludaor, basloplysgr og økoomsk gskabr koprs kk fra skablor l y projkr. Hvs dr r dfr fasrsrvrd rssourcr projkskablo, koprs rssourcr som mdlrdg rsrvrd. Følg dss r: 1. Åb Sarsd, og klk på Projkr mu Porføljsyrg. 2. Klk på Ny fra skablo. Kapl 2: Admsrao af projkr 25

26 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk 3. Flrér for a vælg skablo, og klk på Næs. 4. Udfyld flr afs Grl. Følgd flr krævr forklarg: Brggsmod % fuldfør Spcfcrr mod l brgg af værd for % fuldfør for projk og opgavr. Værdr: Maul. Brug d mod l a das % fuldfør for projk-, opsummrgs- og daljopgavr maul. Vælg også d brggsmod, hvs du brugr CA Clary PPM samm md Mcrosof Projc, llr hvs du brugr ksr job l a brg % fuldfør. Fl % fuldfør vss på sd md gskabr for opgav. Når du brugr d maull mod, ædrs saus for opgav kk auomask. Opgavs saus ædrs ku, år du maul opdarr værd % fuldfør llr sauss. Varghd. Brug d mod l a rgsrr % fuldfør ud fra varghd. Varghd r mål af d samld omfag af akv arbjdsmr for opgav: fra sardao l sludao for opgav. % fuldfør for opsummrgsopgavr brgs auomask ud fra følgd forml: Opsummrgsopgav % fuldfør = Saml varghd af daljopgav fuldfør / Saml varghd af daljopgav fuldfør Idsas. Brug d mod l a brg % fuldfør for opsummrgs- og daljopgavr auomask basr på d arbjdshdr, dr r fuldfør af rssourcldlgr. Hvs du ldlr kk-arbjdsrssourc l opgav, gorrs dsas og d faksk værdr for d rssourc brgg. Brggr r basr på følgd formlr. Opsummrgsopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg på daljopgavr / Sum af dsas for rssourcldlg på daljopgavr Daljopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg / Sum af dsas for rssourcldlg Sadard: Maul Bmærk! Idsl brggsmod for % fuldfør bgydls af projk, og forag kk og ædrgr d. Tldlgspulj Agvr d pulj af rssourcr, dr r llad, år dr ldls rssourcr l opgavr. Værdr: Ku am. Tllad ku mdarbjdr. Rssourcpulj. Tllad ammdlmmr og rssourcr, som du har adgagsrghdr for, a rsrvr l projk. Md d dsllg lføjs rssourc også som ammdlm, år du ldlr rssourc l opgav. 26 Brugrvjldg l projksyrg

27 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Sadard: Rssourcpulj Agv daor for plalag omkosg Agvr, om daor for plalag omkosgr skal sykrosrs md vsrgsdaor. Hvs ma vælgr dsllg for daljr økoompla, påvrkr d kk daor for plalag omkosgr. Sadard: Valg 5. Udfyld flr afs Orgasaosmæssg fordlgssrukurr (OBS). Dss oplysgr dfrr d OBS, dr skal kys l projk af skkrhdsmæssg, orgasaorsk llr rapporrgsmæssg årsagr. 6. Udfyld flr afs Kopr dsllgr for skabloprojk. Følgd flr krævr forklarg: Skalr arbjd fr Dfrr d procdl, som arbjdssma for hvr opgav skal øgs llr mdsks for d y projk. Skalrg r rlav forhold l skablo. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Skalr budg fr Dfrr procdl (posv llr gav) som skalrgsfakor for d dollarbløb, dr r dfr projks omkosgs- og udbyplar. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Eksmpl: Skabloprojk fra 01/01/12 l 31/12/12 allokrr $ l plalag omkosgr og $ l plalag udby for projks varghd. Hvs dr r dfr værd på 20 proc for Skalr budg fr, koprs plar l d y projk som følgr. Aag, a projks varghd r d samm som skabloprojk: D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). Kapl 2: Admsrao af projkr 27

28 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Maul oprls af projk Kovrr rssourcr l rollr Agvr a rssourcr d y projk skal udskfs md d prmær rollr llr d avgv rssourcrs amrollr på projkskablo. Hvs avgv rssourc kk har prmær roll llr amroll, bvars d avgv roll på d y projk. D dsllg lsdsær dsllg for sadardprojksyrg på sd md dsllgr. E omkosgspla brugr f.ks. rssourc som grupprgsarbu. Når du markrr d afkrydsgsfl, koprs omkosgspla fra skablo. Dog kovrrs rssourcværdr kk l rollr. Rssourcværd ka vær d s værd, dr dffrrr rækk md ljlmdaljr fra ad. Vd fravær af værd ka dr forkomm dublrd daljrækkr omkosgspla. Sadarddsllg: Tom 7. Gm ædrgr. Som projkldr ka du opr projk maul, hvs du kk vl brug kssrd skablo. Følg dss r: 1. Åb Sarsd, og klk på Projkr mu Porføljsyrg. 2. Klk på Ny. 28 Brugrvjldg l projksyrg

29 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk 3. Udfyld flr afs Grl. Følgd flr krævr forklarg: Brggsmod % fuldfør Spcfcrr mod l brgg af værd for % fuldfør for projk og opgavr. Værdr: Maul. Brug d mod l a das % fuldfør for projk-, opsummrgs- og daljopgavr maul. Vælg også d brggsmod, hvs du brugr CA Clary PPM samm md Mcrosof Projc, llr hvs du brugr ksr job l a brg % fuldfør. Fl % fuldfør vss på sd md gskabr for opgav. Når du brugr d maull mod, ædrs saus for opgav kk auomask. Opgavs saus ædrs ku, år du maul opdarr værd % fuldfør llr sauss. Varghd. Brug d mod l a rgsrr % fuldfør ud fra varghd. Varghd r mål af d samld omfag af akv arbjdsmr for opgav: fra sardao l sludao for opgav. % fuldfør for opsummrgsopgavr brgs auomask ud fra følgd forml: Opsummrgsopgav % fuldfør = Saml varghd af daljopgav fuldfør / Saml varghd af daljopgav fuldfør Idsas. Brug d mod l a brg % fuldfør for opsummrgs- og daljopgavr auomask basr på d arbjdshdr, dr r fuldfør af rssourcldlgr. Hvs du ldlr kk-arbjdsrssourc l opgav, gorrs dsas og d faksk værdr for d rssourc brgg. Brggr r basr på følgd formlr. Opsummrgsopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg på daljopgavr / Sum af dsas for rssourcldlg på daljopgavr Daljopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg / Sum af dsas for rssourcldlg Sadard: Maul Bmærk! Idsl brggsmod for % fuldfør bgydls af projk, og forag kk og ædrgr d. Tldlgspulj Agvr d pulj af rssourcr, dr r llad, år dr ldls rssourcr l opgavr. Værdr: Ku am. Tllad ku mdarbjdr. Rssourcpulj. Tllad ammdlmmr og rssourcr, som du har adgagsrghdr for, a rsrvr l projk. Md d dsllg lføjs rssourc også som ammdlm, år du ldlr rssourc l opgav. Sadard: Rssourcpulj Kapl 2: Admsrao af projkr 29

30 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Agv daor for plalag omkosg Agvr, om daor for plalag omkosgr skal sykrosrs md vsrgsdaor. Hvs ma vælgr dsllg for daljr økoompla, påvrkr d kk daor for plalag omkosgr. Sadard: Valg 4. Udfyld flr afs Orgasaosmæssg fordlgssrukurr (OBS). Dss oplysgr dfrr d OBS, dr skal kys l projk af skkrhdsmæssg, orgasaorsk llr rapporrgsmæssg årsagr. 5. Gm ædrgr. Dfrg af projkgskabr Når du har opr projk md d grudlæggd oplysgr, skal du dfr projkgskabr. Projkgskabr omfar følgd: E rækk karakrska l admsrao og orgasrg af økoomsk oplysgr. Rskofakorr, dr ka forkomm løb af projk. E basl md projkomkosgr og arbjdsdsas forskllg fasr projks lvscyklus. Udfør følgd opgavr for a dfr projkgskabr: Dfr d grll gskabr (på sd 31). Dfr plalæggsgskabr (på sd 33). Dfr rskogskabr (på sd 36). Dfr daljr for økoomsk bhadlg. Dfr udrprojkr. Dfr budggskabr (på sd 36). Dfr projkgskabr (på sd 37). Dfr oprdlg pla. Dfr smrgsrglr. 30 Brugrvjldg l projksyrg

31 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Dfrg af d grll gskabr Agvls af d grll gskabr for projk r md l a dfcr d og dfr ds karakrska. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Udfyld flr afs Grl. Følgd flr krævr forklarg: Ldr Agvr d rssourc, dr admsrrr projk. Hvs du kk agvr projkldr udr oprls af projk, blvr projks oprr som sadard projkldr. Projks oprr blvr også som sadard samarbjdsldr. D bydr, a udr oprls af projk r projkldr of også samarbjdsldr. Projkldr og samarbjdsldr r mdlrd o forskllg rollr, dr kk ødvdgvs r rlar l had. D s dspuk, hvor projkldr auomask blvr l samarbjdsldr r vd projkoprls, år dr kk r agv projkldr. Sdlayou Rsk Agvr sdlayou l a få vs projkoplysgr. D lgæglg layous r frmaspcfkk og afhægr af d værdr, dr r agv af CA Clary PPMadmsraor. Layous afhægr også af, om dr r sallr lføjlssprogram. Hvs dr kk r adr lgæglg layous, r fl skrvbsky. Sadard: Projks sadardlayou Agvr projks rskovau, som dfr af d alvorlghdsvaur, som du vælgr for d foruddfrd ls ovr rskofakorr på hovdsd for rsc. Kapl 2: Admsrao af projkr 31

32 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Mål Agvr projks formål llr forrgssag. Værdr: Omkosgsudgåls, Omkosgsrduko, Udvd vrksomhd, Forbdrg af frasrukur og Vdlghold vrksomhd. Jusrg Agvr jusrg md vrksomhdsmål. Vsr soplys, dr agvr projks jusrgssaus. Værdr: Saus Acv (grø) = Jusr (gul) = Jusrg rskozo 0-32 (rød) = ud for jusrg Agvr saus for vsrg. Værdr: Godkd, Afvs, Ikk-godkd Sadard: Ikk-godkd Agvr, om vsrg r akv. Akvér vsrg for a mulggør posrg af rasakor og få vs vsrg kapacsplalæggsporlr. Program Sadard: Valg Spcfcrr, a du vl brug program l a opr projkr. Sadarddsllg: Tom Skablo Spcfcrr, a du vl brug projk som projkskablo l oprls af adr projkr. Sadarddsllg: Tom Påkræv Agvs for a faslægg d vsrg, år d føjs l porfølj. D fl avds vd grrg af scarr. Sadarddsllg: Tom 32 Brugrvjldg l projksyrg

33 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Dfrg af plalæggsgskabr Du dfrr plalæggsgskabr l følgd formål: Åb llr lukk projk for dssporg. Auomask plalægg d projk. Dfr sadarddsllgr for prsoal. Idsll sadardmod l brgg af opj værd på projkvau. Kapl 2: Admsrao af projkr 33

34 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Tlky projk l rapporrgsprod for opj værd. Tlsdsæ d opj værd. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Plalæg fra Egskabr. 3. Udfyld flr afs Plalæg. Følgd flr krævr forklarg: Fasdao Dfrr d dao, hvor daa skal mdags ds- og budgsmar. Dao brugs brggr l aalys af opj værd (EVA), f.ks. budgr omkosg for plalag arbjd (BCWS), og syrr brggr for omkosgr. ETC for projk r kk plalag på llr før fasdao. % fuldfør Dfrr d procdl af arbjd, dr r udfør på projk, basr på procdl for fuldførls af opgavr og udrprojkr. D fl vss ku, hvs brggsmod for % fuldfør r dsll l Varghd llr Idsas. Sadard: 0 Værdr: 0 l 100. Brggsmod % fuldfør Spcfcrr mod l brgg af værd for % fuldfør for projk og opgavr. Værdr: Maul. Brug d mod l a das % fuldfør for projk-, opsummrgs- og daljopgavr maul. Vælg også d brggsmod, hvs du brugr CA Clary PPM samm md Mcrosof Projc, llr hvs du brugr ksr job l a brg % fuldfør. Fl % fuldfør vss på sd md gskabr for opgav. Når du brugr d maull mod, ædrs saus for opgav kk auomask. Opgavs saus ædrs ku, år du maul opdarr værd % fuldfør llr sauss. Varghd. Brug d mod l a rgsrr % fuldfør ud fra varghd. Varghd r mål af d samld omfag af akv arbjdsmr for opgav: fra sardao l sludao for opgav. % fuldfør for opsummrgsopgavr brgs auomask ud fra følgd forml: Opsummrgsopgav % fuldfør = Saml varghd af daljopgav fuldfør / Saml varghd af daljopgav fuldfør 34 Brugrvjldg l projksyrg

35 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Idsas. Brug d mod l a brg % fuldfør for opsummrgs- og daljopgavr auomask basr på d arbjdshdr, dr r fuldfør af rssourcldlgr. Hvs du ldlr kk-arbjdsrssourc l opgav, gorrs dsas og d faksk værdr for d rssourc brgg. Brggr r basr på følgd formlr. Opsummrgsopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg på daljopgavr / Sum af dsas for rssourcldlg på daljopgavr Daljopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg / Sum af dsas for rssourcldlg Sadard: Maul Bmærk! Idsl brggsmod for % fuldfør bgydls af projk, og forag kk og ædrgr d. Vgg! Bkræf, a sar- og sludaor for opgavr og ldlgr r d samm llr lggr d for sar- og sludaor for projk. Gør d kk d, omdfrs sar- og sludaor for projk auomask h. sar- og sludaor for opgavr og ldlgr. 4. Udfyld flr afs Sporg. Følgd flr krævr forklarg: Sporgslsad Agvr d sporgsmod, dr r brug af rssourcldlgr l a agv d d, dr r brug på projkopgavr. Værdr: Clary. Rssourcldlgr agvr d forhold l drs ldl opgavr vd hjælp af msdlr. Ig. Adr rssourcr d arbjdsrssourcr sporr faksk værdr fra posr md økoomsk rasakor va skrvbordssyrgsprogram, f.ks. Op Workbch og Mcrosof Projc. Ad. Faksk værdr mporrs fra rdjparsapplkao. Sadard: Clary Dbrgskod Dfrr dbrgskod, som rasakor l projk dbrs mod. Hvs du også dfrr dbrgskodr på opgavvau msdlr, vl dbrgskodr for opgavr lsdsæ d kod. 5. Markér afkrydsgsfl Forhdr kk-ldl msddlopgavr, hvs du kk vl lad brugr føj kk-ldl msddlopgavr l projk. 6. Udfyld flr afs Bmadg. Følgd flr krævr forklarg: Kapl 2: Admsrao af projkr 35

36 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Sadard-OBS-prsoalhd Dfrr d dslld sadard-obs-hd, dr brugs, år du føjr ammdlmmr l projk. D OBS-hd bskrvr prsoalkrav og ka vær rssourcpulj, spcfk placrg llr afdlg. Vd a ky rollr l OBS-hdr og rssourcldr ka rollr udfylds mr præcs. Sadard-OBS-prsoalhd brugs vd kapacsplalægg l a aalysr frspørgsl forhold l d kapac vd hjælp af prsoal-obs som flrkrrum. Eksmpl: Du ka avd OBS l a fd ud af, om du har kapac ok l, a programmørr Alaa ka opfyld bhov for programmørr på d pågældd sd. 7. Gm ædrgr. Dfrg af rskogskabr Du ka vurdr rsko ud fra foruddfr ls ovr rskofakorr fr alvorlghdsgrad. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Rsc udr Egskabr. 2. Klassfcr projkrsko vd a vælg dsllgr for d bdragd fakorr. 3. Gm ædrgr. Dfrg af budggskabr Budgoplysgr r vgg l admsrao og aalys af porføljr. E korrk dfo og rgsrrg af oplysgr om plalag omkosg og udby mdvrkr l a vurdr og aalysr projkr. Bmærk! Hvs du vl hav vs all daa fra vsrg porfølj, skal d CA Clary PPM-admsraor kør jobb Sykrosr porføljvsrg. 36 Brugrvjldg l projksyrg

37 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Md budg ka du dfr øglal, f.ks. projks akull oværd (NPV), vsrgsafkas (ROI) og ulrsula. Du ka også dfr d plalag og budgrd omkosgr og udby for projk gm agv dsprod. Du ka også dfr daljr økoompla for a budgr omkosgr og udby gm flr prodr. Hvs du oprr daljr økoompla, udfylds oplysgr fra d daljrd pla auomask på sd md budggskabr. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Budg udr Egskabr. 3. Udfyld flr på sd Budggskabr. Følgd flr krævr forklarg: Budg svarr l plalag værdr Agvr, om du vl hav, a budgomkosgr og udbyværdr skal vær lg d plalag omkosgr og budgværdr. Hvs du fjrr markrg d afkrydsgsfl, ka du maul dfr budgværdr. 4. Gm ædrgr. Dfrg af projkafhægghdr Dr ka vær afhægghdsforhold mllm o vsrgr porfølj. Brug sd Egskabr: Afhægghdr for vsrg l a dfcr d rlao. Dr ka opså afhægghd mllm sar og fuldførls af modsrdd arbjdsdsasr llr forbdls md budgovrskrdlsr. Du ka udfør følgd opgavr fra d sd: Tlføj vsrgr md afhægghdsbgræsgr. Agv, om dss vsrgr afhægr af d vsrg, llr d vsrg afhægr af dm. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Afhægghdr udr Egskabr. 3. Vælg lsad for a få vs llr lføj følgd: Ivsrgr, dr afhægr af d. Ivsrgr, som d afhægr af. 4. Klk på Tlføj for a føj flr afhægghdr l vsrg. 5. Vælg vsrgsyp på rullls Typ, vælg vsrg, og klk på Tlføj. Kapl 2: Admsrao af projkr 37

38 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Oprls af projkam Projkmdlmmr og opgavr r krlmr projk. Bgg r af afgørd bydg for opfyldls af projkmål. Du ka sammsæ projkam, dr bsår af følgd mdlmmr: Prsoal D rssourcr, som projkldr ldlr l opgavr for a udfør arbjd. Dr føjs ammdlmmr l projk. E ammdlm ka bså af arbjdskraf, maralr, udsyr og udgfsrssourcr llr rollypr. Du ka mdag adr rssourcr d arbjdsrssourcr llr rollr l a bhadl økoomsk rasakor for dm. Bmærk: All ammdlmmr blvr projkdlagr, hvs dsllg for projksyrg Tlføj aumask mdarbjdr som vsrgsdlagr kk ædrs udr sysmdsllgr. Hvs sadarddsllg ædrs, skal projkldr maul lføj all projkdlagr vd hjælp af sd Dlagr. Dlagr D rssourcr, som projkldr føjr l projk. Dlagr ka få vs projkgskabr, grr dr og ovrvåg frmdrf. Som sadard blvr ammdlmmr auomask dlagr. Du ka dog også føj rssourcr, dr kk r ammdlmmr, l projk som dlagr. D værd, dr r valg for dsllg Tlføj auomask mdarbjdr som vsrgsdlagr, bsmmr, om ammdlmm auomask blvr dlagr. Dlagrgruppr Tlføjls af rssourcr llr rollr E grupp rssourcr, som r projkdlagr. Når d r ødvdg, ka du føj rssourcr llr rollr l projk som ammdlmmr. Du ka auomask føj rssourcr llr rollr l projk, år du ldlr dm l projkopgav arbjdsfordlgssrukur (WBS) Ga-vsg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på Tlføj. 3. Vælg d rssourcr llr rollr, som du vl føj l projk, og klk på Tlføj. 4. Gm ædrgr. 38 Brugrvjldg l projksyrg

39 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Dfrg af rssourcallokrg Når d r ødvdg, ka du dfr rssourcallokrgr for d rssourcr, som du har bmad projk md. Sd Projkammdarbjdr vsr rsrvaossaus for all d vsrgr, som rssourc r allokr l. Dsud ka du få vs aall af mr, som rssourc r allokr l hvr vsrg, og ls ovr plalag og bkræf allokrg for projk. Dss oplysgr gør d lr a bsmm rssourcs dspobl for projk llr l a bsmm, hvorår rssourc r ovrrsrvr llr udrrsrvr og md hvor mg. Mdmdr du ædrr rsrvaosdaor, bmads projk auomask md rssourc d prod projk varr. Brug d dsskalrd kolo ls l a ædr d fls af d dsrlard værdr for rssourcr på projk. Allokrg fr rssourc, allokrg og dsprod vss d kolo. Du ka rdgr oplysgr såsom dscllr for hvr rssourc. Ædrg af dscllr ædrr også d måd, som plalag og bkræf allokrg vss på d dsskalrd kolo. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Udfyld flr på sd Projkammdarbjdr for d påkrævd ammdlmmr. Følgd flr krævr forklarg: Rsrvaossaus Dfrr rsrvaossaus for rssourc. Værdr: Mdlrdg. Rssourc r blv mdlrdg plalag l a arbjd på vsrg. Fas. Rssourc r blv bkræf l a arbjd på vsrg. Blad. Rssourc r båd og fas allokr l vsrg, llr d mdlrdg allokrg for rssourc smmr kk ovrs md d fas allokrg. Sadard: Mdlrdg % allokrg Dfrr d procdl af d, som rssourc forvs a arbjd (som mdlrdg llr bkræf) på vsrg. Produk aagr, a hvr ammdlm ldls l projk og l hvr opgav md 100 proc af d drs lgæglg d. D aagls r korrk, hvs rssourc kk r allokr l adr opgavr på adr projkr. 3. Gm ædrgr. Kapl 2: Admsrao af projkr 39

40 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Oprls af projkopgavr E projk omfar flr opgavr, dr r akvr, dr sarr og slur på dfrd daor. Du ka opr opgavr på følgd mådr: Idsæ opgav på bsm WBS-placrg (på sd 41). Idsæ y opgav vd hjælp af gvjsas på asaur. Kopér opgav fra projkskablo (på sd 42). Brug XOG. Bmærk! D scar forklarr kk all modr l oprls af opgav. Du ka opr følgd ypr projkopgavr: Mlpæl E mlpælsopgav agvr krsk puk projk, f.ks. gmførls af førs fas af afvklg. Agvr sørr bgvhd llr akv projk, og d agvr fuldførls af fas llr sørr lvracr llr hvr bydlg opå rsula projk udr afvklg af d. I projkpla r hvr opgav md ulvarghd mlpæl. D vl sg, a sarog sludaor r d samm for mlpælsopgavr. Efr lagrg låss fl Sar på sd md opgavgskabr. Nøglopgav Agvr, om du vl dfcr opgav som øglopgav. E øglopgav r vgg for adr opgavr. Sardao for adr opgavr ka f.ks. afhæg af øglopgav. Eksmpl: Hvs opgav r opgav, hvor fuldførls af d r vgg for sardao for adr opgavr, skal opgav markrs som øglopgav. Sadard: Valg 40 Brugrvjldg l projksyrg

41 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Fas varghd Spcfcrr d fas lægd af arbjdsd mllm sar og slu på opgav. Varghd af opgav forblvr på d værd, som du agvr, og applkao gbrgr rssourchdr, år du ædrr ldlgr. Før opbygg af d arbjdsfordlgssrukur (WBS) skal du plalægg opgavr og srukur for a skr ffkv avdls. Bmærk! For y projkr vss som sadard y om rækk (opgav) arbjdsfordlgssrukur. Når du kofgurrr Ga-vsg l kk a vs all d påkrævd flr, vss kk dldd om opgav for projkr ud opgavr. Du vl dsud kk ku udfør drk rdgrgr. E opsummrgsopgav omfar udropgavr og opsummrgr af dss udropgavr. E projk ka f.ks. hav oprls af y afdlg som opsummrgsopgav og uddals af y prsoal som udropgav. Afhægghdr ka fds mllm og ud for opgavr projkr. Idsæls af opgav på bsm WBS-placrg Når d r ødvdg, ka du dsæ opgav på bsm placrg arbjdsfordlgssrukur (WBS - work brakdow srucur) Ga-vsg. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. 3. Markér afkrydsgsfl for projkav, llr klk vlkårlg sd på opgavrækk for a dsæ y opgavrækk udr d. Udfør drfr é af følgd hadlgr: Brug gvjsas på asaur: Wdows: Tryk på Isr. Macosh: Tryk på Crl+I. Klk på ko Opr y opgav Ga-vsg. Kapl 2: Admsrao af projkr 41

42 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk 4. Udfyld flr på sd Opr opgavr. Følgd flr krævr forklarg: % fuldfør Dfrr d procdl af arbjd, dr r fuldfør, år opgav r dlvs fuldfør. Værdr: Nul. Opgav r kk sar. 1 l og md 99. Opgav har posr ETC llr faksk værdr, og opgav r kk sar Opgav r fuldfør. Sadard: 0 5. Udfør af følgd hadlgr: Koprg af opgav fra projkskablo Klk på ko Gm på værkøjslj Ga-vsg. Tryk på Er for a das y opgav udr og som pr l d opgav. Tryk på abulaoras for a gå l æs fl. Du ka kopr foruddfrd opgavr fra projkskablo l d projk. Procss koprr all oplysgr vdrørd smar, rsc og problmr, som r ky l opgavr. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Opr y opgav og drfr klkk på Kopér opgav fra skablo. 4. Vælg d projkskablo, dr dholdr opgavr, og klk på Næs. 5. Vælg d opgavr, som du vl kopr l projk. 6. Klk på Kopér. 42 Brugrvjldg l projksyrg

43 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Admsrao af rssourcudyls Rssourcudyls r d mægd rssourcdsas, dr skal l, llr som d forvs, a dr skal l, for a fuldfør opgav. Va sd Projk: Opgavr: Rssourcudyls ka du udfør følgd opgavr: Få vs og rdgr d brgd samld dsas for hvr opgav på grudlag af følgd forml: Saml dsas = Faksk værdr + Rsrd ETC Plalæg projk auomask. Ga-dagramm vsr som sadard oal dsas pr. opgav pr. ug for all d rssourcr, dr r ldl l d pågældd opgav. Du ka ædr dagramkofgurao for a få vs forskllg formr for opgav- og rssourcoplysgr. Vgg! Tldl prsoal l opgavr, d du får vs rssourcudyls. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Rssourcudyls. 3. Rdgr følgd flr: Task ID Sar Fsh Dfrr av på opgav. Klk på av på opgav for a åb sd md projkgskabr. Dfrr opgavs ydg dfkaor (op l 16 g). Dfrr d dao, hvor arbjd på opgav skal sars. Sadard: Akul dao Bmærk! Arbjd på opgav ka kk sars, før projks sardao. Hvs opgav allrd r sar llr slu, r d fl kk lgæglg. Dfrr opgavs fuldførlssdao. Sadard: Akul dao Bmærk! Arbjd på opgav ka kk afslus, før projks sludao. Hvs opgav allrd r sar llr slu, r fl kk lgæglg. 4. Gm ædrgr. Kapl 2: Admsrao af projkr 43

44 Såda kofgurrs CA Clary PPM-projk Tldl rssourcr Tldl arbjdsrssourcr l opgavr så d ka udfør arbjd og rgsrr arbjdsd på drs msdlr. Du ka også ldl udgfs-, maral- og udsyrsrssourcr l opgavr. D yp rssourcr ka også spors vd hjælp af msdlr og ka hav faksk værdr, dr logførs gm rasakor. Tldlg af rssourcr l projkopgavr Bmærk! Du ka kk ldl rssourcr l mlpæl llr opsummrgsopgavr. Va sd md opgavldlgr ka du få vs ls ovr rssourcr, dr r ldl l opgav. Følg dss r: Tldl rssourcr fra Ga-vsg 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Udfør é af følgd hadlgr fra sd Opgavldlgr: a. Ersa rssourcr, dr r ldl l opgav. b. Fjr rssourcr, dr r ldl l opgav. c. Tldl rssourcr l opgav fra Ga-vsg. Du ka ldl rssourcr l daljopgavr va arbjdsfordlgssrukur (WBS) Ga-vsg vha. af følgd modr: Gm rdgrg af ljr. Klk på fl Tldl rssourcr ud for opgav, og bgyd a skrv av på rssourc. Fuko Forslå auomask vsr ls ovr machd rssourcr, som du ka vælg mllm og ldl. Du ka fjr ldl rssourc vd a klkk på Fjr kolo Tldl rssourcr. Rssourc fjrs fra opgav, år du gmmr. Hvs dr fds posrd faksk værdr for rssourc, føjs rssourc l opgav g, år du gmmr. Gm brug af Ga-værkøjslj. Vælg opgav, og klk på ko Tldl rssourcr på værkøjslj. Gm brug af opgavgskabr. Klk på lk l opgavav for a åb opgavs gskabr. Du ka ldl rssourcr l opgav udr opgavs gskabr. Bmærk! Du ka ku ldl rssourcr l daljopgavr. 44 Brugrvjldg l projksyrg

45 Brug projkskablor Tldlgspuljdsllg for projk afgør, hvlk rssourcr du ka ldl l opgav. Produk udrsør følgd ldlgspuljdsllgr: Rssourcpulj Vælg på grl ls ovr rssourcr, som du har adgag l. Når du ldlr rssourc, som kk r md projkam, føjs rssourc l projkam som prsoalmdlm. Ku am Vælg mllm d lgæglg rssourcr projkam. Tammdlmmr skal vær md projkam, før du ka ldl opgav l dm. Brug projkskablor Du ka opr projkr fra projkskablor basr på sadardopgavr og rollldlgr basr på projkyp. Skablor mdvrkr l a skr sammhæg og ffkv oprls af projkr. Brug projkskablo l a kopr dhold skablo l y projk sd for a opr projk fra bud. Du ka også skalr d grll arbjdssma og -budg. For a skalr skal du brug spcfk procdl frm for a kopr dhold skabloprojk som d r. Du ka ædr d oplysgr, du har bhov for, d y projk, dr koprs fra skablo. Du ka ædr projkskablor, så d passr l orgasaos bhov. Du ka også duplkr skablor, så dr oprs y for hvr projkyp. Brug af projkskablor md procssr Projkskablor ka hav lkyd procssr. Fuko Kopér påvrks, år du oprr projk vd hjælp af skablor md lkyd procssr. For a kopr mdarbjdr og WBS ovr l d y projk skal du vrfcr, a d skabloprocs dholdr følgd sysmhadlgr: Kopér WBS fra skablo. Sysmhadlg koprr WBS-opgavr og all mdarbjdr, dr r lky l dss opgavr. Mdarbjdr skal lkys l WBS-opgavr for a blv kopr ovr. Når du brugr skabloprocs, skal du brug d sysmhadlg l a kopr WBS-opgavr og all lkyd mdarbjdr ovr fra skablo. Kopr mdarbjdr fra skablo. Kopér all mdarbjdr fra skablo (uas om mdarbjdr r lky WBS-opgavr). Når du brugr skabloprocs, skal du brug d sysmhadlg l a kopr all mdarbjdr fra skablo, dr kk ødvdgvs r lky l opgavr. Kapl 2: Admsrao af projkr 45

46 Brug projkskablor Agv projkr som skablor For a gør projkoprls mr ffkv ka du som projkjr agv projk som projkskablo. Drfr ka du brug skablo l a opr y projkr. Id du agvr projk som projkskablo, skal du korollr, a følgd bglsr r sad: Projk dholdr kk og dsdasgr, dr har værd, som r sørr d ul. Projk r økoomsk lukk. Projk r kk assocr md rasakor (posr llr j). Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Udfyld følgd fl: Skablo Agvr a brug projk som projkskablo l a opr adr projkr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj Markér afkrydsgsfl. 3. Gm ædrgr. Udfyld projkr fra skablo For a udfyld y projk ka du kopr oplysgr fra kssrd skablo. Du ka f.ks. kopr følgd ypr oplysgr: Opgavr og opgavsmar (ETC) Prsoalldlgr Omkosgs- og udbyplar Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Hadlgr d øvrs højr sd af sd, og klk på Kopr projk fra skablo. Sd l valg af projkskablo vss. 3. Vælg kapp ud for projkskablo, og klk på Næs. Sd l koprg af skablodsllgr vss. 46 Brugrvjldg l projksyrg

47 Brug projkskablor 4. Udfyld følgd flr: Nav på skablo Vsr av på d projkskablo, hvs daa r brug l a udfyld d y projk. Brug skablo l a opr projk, hvor følgd oplysgsypr r foruddfrd: Projkrollr Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Økoomplar Projkdokumr E skablo gør d mulg a mplmr projkr md fællslmr på værs af hl orgasao. Skalr arbjd fr Dfrr d procdl, som arbjdssma for hvr opgav skal øgs llr mdsks for d y projk. Skalrg r rlav forhold l skablo. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Skalr budg fr Dfrr procdl (posv llr gav) som skalrgsfakor for d dollarbløb, dr r dfr projks omkosgs- og udbyplar. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Eksmpl: Skabloprojk fra 01/01/12 l 31/12/12 allokrr $ l plalag omkosgr og $ l plalag udby for projks varghd. Hvs dr r dfr værd på 20 proc for Skalr budg fr, koprs plar l d y projk som følgr. Aag, a projks varghd r d samm som skabloprojk: D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). Kapl 2: Admsrao af projkr 47

48 Brug projkskablor Kovrr rssourcr l rollr Agvr a rssourcr d y projk skal udskfs md d prmær rollr llr d avgv rssourcrs amrollr på projkskablo. Hvs avgv rssourc kk har prmær roll llr amroll, bvars d avgv roll på d y projk. D dsllg lsdsær dsllg for sadardprojksyrg på sd md dsllgr. E omkosgspla brugr f.ks. rssourc som grupprgsarbu. Når du markrr d afkrydsgsfl, koprs omkosgspla fra skablo. Dog kovrrs rssourcværdr kk l rollr. Rssourcværd ka vær d s værd, dr dffrrr rækk md ljlmdaljr fra ad. Vd fravær af værd ka dr forkomm dublrd daljrækkr omkosgspla. Sadarddsllg: Tom 5. Klk på Kopér. Rglr for koprg af økoomplar fra projkskablor Følgd rglr gældr, år du koprr økoomplar fra skablo l y llr kssrd projk: D hd, dr r ky l skablo, krævr a d hd, dr r ky l d y projk, machr. Hvs kk, koprs plar kk. Id' for økoompla skablo machr kk md d' for økoompla d y projk. I modsa fald koprs økoompla fra skablo l d y projk, og pla-d' lføjs som suffks. Hvs d projk, som du koprr l (målprojk) og skablo bgg har gældd omkosgspla (POR), bvarr målprojk s POR. POR' fra skablo koprs l målprojk som omkosgspla, dr kk r POR'. Sar- og sluprodr for d omkosgspla r basr på målprojks sar- og sludaor. Akv procssr ka kk kør på skablo. I modsa fald koprs økoompla kk. Skablo ka kk dhold afsd, godkd llr afvs budgplar. I modsa fald koprs plar kk. 48 Brugrvjldg l projksyrg

49 Brug projkskablor Projkflr, dr avds l koprg af økoomplar Når økoomplar koprs fra projkskablo, brugs ogl af flr fra d projk, du førs oprd. Følgd flr skabloprojk påvrkr, hvorda økoomplar koprs l y projk: Sar Da Tdsprodr på økoomplar, dr koprs fra projkskablo, skfr d y projk afhægg af d sardao. Værd fl Sludao projkskablo r kk rlva for økoomplar. Sludao brgs auomask for hvr økoompla ud fra d oprdlg plavarghd skablo og d y sardaor. Agv daor for plalag omkosg D fl ags ku bragg, år dr kk fds og budgplar projkskablo. Hvs d dsllg markrs, bvars d samm daor for d plalag omkosg og d plalag udby på sd md budggskabr som sar- og sludaor for projk. Hvs d kk markrs, ædrs daor for plalag omkosg og plalag udby. Ædrg r basr på forskll mllm sardao på skabloprojk og sardao på d y projk. Dparm Følgd rglr gældr for afdlgs OBS: Hvs dr r dfr afdlgs-obs projkskablo, koprs d værd l d y projk. Aag, a du vælgr d samm afdlg llr ad afdlg, dr hørr l samm hd, dr r ky l projkskablo. Økoomplar koprs l d y projk. Aag, a du vælgr ad afdlg, dr hørr l ad hd d d, dr r ky l projkskablo. Økoomplar koprs kk l d y projk. Budggskabr koprs mdlrd. Kapl 2: Admsrao af projkr 49

50 Brug projkskablor Skalr budg fr Dfrr procdl (posv llr gav) som skalrgsfakor for d dollarbløb, dr r dfr projks omkosgs- og udbyplar. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Eksmpl: Skabloprojk fra 01/01/12 l 31/12/12 allokrr $ l plalag omkosgr og $ l plalag udby for projks varghd. Hvs dr r dfr værd på 20 proc for Skalr budg fr, koprs plar l d y projk som følgr. Aag, a projks varghd r d samm som skabloprojk: D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). Såda koprs sardaor på økoomplar ovr D ksmpl vsr, hvorda sar- og sluprodr dslls for økoomplar, som du oprr vd a kopr fra skabloprojk. D skabloprojk, dr har sardao dcmbr 2010 omfar følgd økoomplar: Omkosgspla A r POR og srækkr sg ovr o år fra jauar 2011 l dcmbr Omkosgspla B srækkr sg ovr o år fra ju 2011 l ju Udbypla C (ky l omkosgspla A) srækkr sg ovr r år fra jauar 2013 l dcmbr Udbypla D (ky l omkosgspla B) srækkr sg ovr fr år fra jul 2013 l jul Udbypla E (kk ky l og omkosgspla) srækkr sg ovr fr år fra ju 2013 l ju Når du koprr skablooplysgr l y projk md sardao dcmbr 2011, ædrs økoomplar. Økoomplar ædrs ovrssmmls md d y sardao. Plar bvarr mdlrd d samm d mllm d sar- og sludaor, dr oprdlg var dfr skablo. 50 Brugrvjldg l projksyrg

51 Dfr projkgskabr Økoomplar har u følgd y sar- og sluprodr: Omkosgspla A r POR og srækkr sg ovr o år fra jauar 2012 l dcmbr D måds prod forhold l projks sardao bvars som dlgr. Omkosgspla B srækkr sg sadg ovr o år fra ju 2012 l ju D sks mådrs prod forhold l projks sardao bvars som dlgr. Udbypla C srækkr sg sadg ovr r år fra jauar 2014 l dcmbr Prod på o år og måd forhold l projks sardao bvars som dlgr. Udbypla D srækkr sg sadg ovr fr år fra jul 2014 l jul Prod på o år og syv mådr forhold l projks sardao bvars som dlgr. Udbypla E srækkr sg sadg ovr fr år fra ju 2014 l ju Prod på o år og sks mådr forhold l projks sardao bvars som dlgr. Såda koprs økoomsk plar fra projkskablor Brug følgd procssr l a kopr økoomplar fra projkskablor: 1. Opr d rgskabsprodr, dr dholdr skablos sardaor og målprojkr. 2. Gør é af følgd: Opr projk vd hjælp af skablo. Udfyld kssrd projk fra skablo (på sd 46). Opr procs, dr koprr økoomsk oplysgr fra skablo l kssrd projk. Dfr projkgskabr Projkgskabr omfar følgd: E økoomsk ovrsg. Rskofakorr, dr ka forkomm løb af projk. E basl md projkomkosgr og arbjdsdsas forskllg fasr projks lvscyklus. Når projk r åb, skal du åb lk for a dfr projks karakrska. Kapl 2: Admsrao af projkr 51

52 Dfr projkgskabr Du ka: Dfr d grll gskabr (på sd 52). Dfr plalæggsgskabr. Dfr rskogskabr. Dfr budggskabr. Dfr økoomgskabr. Dfr rgsrrgr af sausopdargr. Dfr rgsrrgr af dokumr. Dfr rgsrrgr af forrgslpasg. Dfr projkafhægghdr. Opr basl (på sd 75). Dfér grll gskabr Rdgr d grll gskabr for hvlk som hls projk, du har adgag l. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Udfyld følgd flr afs Grl: Tldlgspulj Agvr d pulj af rssourcr, dr r llad, år dr ldls rssourcr l opgavr. Værdr: Ku am. Tllad ku mdarbjdr. Rssourcpulj. Tllad ammdlmmr og rssourcr, som du har adgagsrghdr for, a rsrvr l projk. Md d dsllg lføjs rssourc også som ammdlm, år du ldlr rssourc l opgav. Sadard: Rssourcpulj 52 Brugrvjldg l projksyrg

53 Dfr projkgskabr Ldr Agvr av på d rssourc, dr r asvarlg for admsrao af projk. Ldr af projk får auomask vss rghdr l projk. Projkldr r kk d samm som samarbjdsldr. D prso, dr har opr projk, blvr som sadard samarbjdsldr på projk. Sadard: D rssourc, dr oprr projk. Hvs du oprr projk, som ad prso ka admsrr, skal du ædr sadarddsllg l ad rssourc. Påkræv: Nj Sdlayou Rsko Mål Agvr sdlayou l a få vs projkoplysgr. Ls ovr lgæglg layous r frmaspcfk og afhægr af d værdr, dr r agv af CA Clary PPM-admsraor. Layous afhægr også af, om dr r sallr lføjlssprogram. Hvs dr kk r adr lgæglg layous, r fl skrvbsky. Sadard: Projks sadardlayou Påkræv: Ja Vsr projks rskosaus form af soplys. Farvr på soplys r basr på d valg på hovdrskosd. Hvs du har dfr daljrd rsc, aflds farvr fra rskosd. Værdr: Grø = Lav rsko Gul = Mllm rsko Rød = Høj rsko Agvr formål llr forrgssag l d projk. Værdr: Omkosgsudgåls, Omkosgsrduko, Udvd vrksomhd, Forbdrg af frasrukur og Vdlghold vrksomhd. Påkræv: Nj Kapl 2: Admsrao af projkr 53

54 Dfr projkgskabr Jusrg Agvr jusrg md vrksomhdsmål. Vsr soplys, dr agvr projks jusrgssaus. Værdr: Acv (grø) = Jusr (gul) = Jusrg rskozo 0-32 (rød) = ud for jusrg Påkræv: Nj Agvr, om vsrg r akv. Akvér vsrg for a akvr posrg af rasakor. Og for a få vs vsrg kapacsplalæggsporalr. Program Sadard: Valg Agvr brug af program l a opr projkr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj Skablo Agvr a brug projk som projkskablo l a opr adr projkr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj Påkræv Agvs for a faslægg d vsrg, år d føjs l porfølj. D fl avds vd grrg af scarr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj 3. Dfr d OBS, du vl ky l projk l skkrhds-, orgasaos- llr rapporrgsformål, afs Orgasaosmæssg fordlgssrukurr. Orgasaorsk Dfrr d af vrksomhds forrgsområdr, dr r asvarlg for forslag. 54 Brugrvjldg l projksyrg

55 Dfr projkgskabr Dparm Dfrr d afdlg, dr brugs udr rasakosbhadlg af lbagførslr l a dbr llr krdr afdlgr for omkosgr. Afdlg ka også brugs l a lpass vsrg l sas- og omkosgsmarxr. Fl udfylds auomask, hvs dr r valg afdlg på sd md grll gskabr. Locao D OBS vss sds, hvs d r mr d é OBS. Dfrr d placrg, dr brugs l a lpass vsrg l dbrgsog krdrgsrglr for rasakosbhadlg af lbagførslr. Ivsrgsplacrg ka brugs som mach omkosgs-/sasmarx. Hvs vsrg kk har placrg, skal du brug hds sadardplacrg. Hvs hds sadardplacrg dog kk r lgæglg, skal du brug sysms sadardplacrgsværd. 4. Gm ædrgr. Akvér projkr økoomsk (vsrgr) Du ka bhadl økoomsk rasakor for projk. Id du bgydr a bhadl økoomsk rasakor, skal du dog akvr projk md kofgurao af sadardværdr for økoomsk rasakor såsom agvls af projk- og omkosgsmarxr. Valg udfyldr auomask rasakosdasgr, år projk vælgs. Kofgurér følgd, hvs du vl akvr projk l økomsk bhadlg: Dfr økoomsk afdlgr Dfr økoomsk placrgr Ky afdlgr l placrgr Akvér projkr økoomsk Kapl 2: Admsrao af projkr 55

56 Dfr projkgskabr Afslu projk økoomsk Økoomsk lukg af projk mdvrkr l a skr, a projk kk ldls ydrlgr fodr. Følg dss r: 1. Åb projk. Åb mu Egskabr, og klk på Økoom udr Egskabr. Sd md økoomsk oplysgr vss. 2. Udfyld følgd fl: Økoomsk saus Agvr d saus, dr bsmmr, hvorda økoomsk rasakor, dr r das for projk, hådrs. Værdr: Åb. All rasakor, dr agvs for projk, ka bhadls l fuld. Hold. Ny rasakor ka kk akkumulrs på projk. Closd. Ny rasakor ka kk akkumulrs på projk. Når du agvr projks økoomsk saus l "Lukk", r d kk lægr åb for økoomsk bhadlg. 3. Gm ædrgr. Såda kofgurrs projkr l sporg af omkosgr Brug følgd procs l a kofgurr projkr l sporg af omkosgr: 1. Opr og dfr llr flr fasomkosgsmarxr. S Såda kofgurrr du marx for omkosg/sas for a få mr a vd 2. Opr projk (på sd 16). 3. Akvr projk økoomsk. 4. Idsl brggsmodr for projks opj værd (EV) (på sd 344). 5. Ky omkosgsmarx l projks rssourcypr (på sd 57). 6. Tldl mdarbjdr l projkopgavr. 7. Opr omkosgspla vd hjælp af amallokrgr. S Udfyld omkosgspla auomask for a få mr a vd 8. Idsl jobb Udrækg af omkosgs-/prsmarx, så d kørs rglmæssg. Koak d CA Clary PPM-admsraor llr s Kør job llr plalæg job, dr skal kørs. 9. Opr basl for projk (på sd 75). 10. Brg og rgsrr oplysgr for opj værd (på sd 84). 56 Brugrvjldg l projksyrg

57 Dfr projkgskabr Om fasomkosgs-/prsmarx Fasomkosgs-/prsmarx brugs l sporgsformål. Du ka ky marx l projk, så oplysgr om d budgrd omkosg af d udfør arbjd (BCWP) og d opj værd (EV) brgs. Du ka lky fasomkosgsmarx på projkvau for arbjds-, maral- og udsyrsrssourcr sam for udgfr, dr r påløb forhold l projkr. Fasomkosgsmarx brugs også, år du grrr rapporr, dr dholdr vss oplysgr om projkomkosgr. Du skal ldl rssourcr llr rollr l opgavr for a akvr d værdr, dr skal brgs. Dsud skal CA Clary PPMadmsraor dsll jobb Udrækg af marx for sas l a kør rglmæssg. Koak d CA Clary PPM-admsraor llr søg Jobs for a få mr a vd. Hvs du kk kyr fasomkosgs- llr prsmarxr l projk, vl d økoomchf kræv agvls af omkosg vd oprls af rasakor. Tlky marc omkosg/sas l projkr Brug d procdur l a ky fasomkosgsmarx l r projks rssourcyp. Fasomkosgsmarx brugs l a brg projksasr. Vgg! Du skal opr marx, d du ka ky fasomkosgsmarx l projk. S Såda kofgurrs omkosgs-/sas-marx. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Økoom. Sd md økoomsk gskabr vss. 3. Idas følgd oplysgr om omkosgr afs Trasakossasr for arbjdskraf, Trasakossasr for maral, Trasakossasr for udsyr og Trasakossasr for udgfr: Prskld Dfrr d omkosgs- llr prsmarx, dr brugs l a brg udbybløb på rasakospos. Omkosgskld Dfrr d omkosgs- llr prsmarx, dr brugs l a brg omkosgsbløb på rasakospos. Valuakursyp Vss ku, hvs flr valuar r lgæglg. Dfrr d valuakursyp, dr skal avds l rasakor, dr posrs for projk. Når projk r godkd, ka du kk ædr valuakursyp. Kapl 2: Admsrao af projkr 57

58 Esma l fuldførls (ETC) Værdr: 4. Gm ædrgr. Gms. D bladd, afld sas ovr d, ypsk uglg llr mådlg. Fas. D fas sas, dr kk ædrr sg dfr prod. Spo. D varabl sas, dr ædrr sg løb af dag. Korollér adgag l projkr Brug sdr Adgag l d projk l a få vs, ldl og rdgr adgagsrghdr på forkomsvau l d projk. Du ka få vs adgagsrghdr på sd md fuld vsg. Du ka også rdgr og ldl adgagsrghdr på sdr md rssourcr, gruppr og OBS-hdr. Esma l fuldførls (ETC) Esma l fuldførls (ETC) r d smrd d, som rssourc skal brug på a fuldfør ldlg. Værd r vgg for båd projkplalægg og dægsrgsrrg. På kor sg hjælpr smar ldr l a ku allokr arbjdsmr mr ffkv. Vd afslug ka projkldr sammlg smar md faksk værdr, hvlk ka vær hjælp l udarbjdls af mr øjagg forudbrgg og plalægg. Esmrgsgskabr vsr d akull og y ETC-værdr. For a få vs sd skal du åb projk, klkk på mu Egskabr og klkk på Esmrg. Du ka gør følgd fra d sd: Dfr projksmar (på sd 59). Ædr ETC (på sd 60). 58 Brugrvjldg l projksyrg

59 Esma l fuldførls (ETC) Såda dfrs projksmar (ETC) I følgd procs sksrs d, hvorda smar l projk dfrs: 1. Tldl rssourcr l opgavr. 2. Opr smar (på sd 59). 3. Dfr smar: På projkvau (på sd 60). På opgavvau (på sd 167). 4. Dfr allokrgr fr dvdul rssourc. Såda brgs ETC Når du ldlr rssourc l opgav, brgs sma l fuldførls (ETC) for opgav auomask. Allokrg (proc) og dspobl (mr) for rssourcldlg bsmmr ETC for opgav, ud fra ldlgs sar- og sludaor. Brgg r basr på d følgd forml: ETC = aall af arbjdsdag, som rssourc r ldl l arbjd på opgav, gag md d aal mr hvr dag, hvor rssourc r l rådghd for arbjd Rssourcs kaldr og daglg dspobl brugs l a bsmm rssourcs samld lgæglghd. Mdmdr du agvr ad al rssourcs profl, aags d, a dr som sadard r 8 mrs arbjdsd l rådghd for hvr rssourc daglg. Eksmpl 1 Du allokrr Aaro Coors 100 proc l projk og ldlr ham opgavr l 5 dag md 8 mrs dspobl. Aaros ETC r 40 mr. Du allokrr Pay Ch 50 proc l projk og ldlr hd d samm opgav 5 dag. Pays ETC r 20 mr. Eksmpl 2 Du plalæggr opgav mllm 30/06/11 og 30/07/11. Opgav dholdr 22 arbjdsdag, og dr r rssourc ldl l d 8 mr om dag all 22 dag. Opgavs ETC brgs l 176 mr (22 dag * 8 mr hvr dag). Du ldlr o rssourcr l opgav, hvr md saml daglg dspobl på 8 mr. E rssourc l 50 proc af d lgæglg d og d ad rssourc l 100 proc. D kombrd ETC brgs l 264. Kapl 2: Admsrao af projkr 59

60 Esma l fuldførls (ETC) Såda ædrs ETC Du ka ædr ETC på projkvau på følgd mådr: Avd y smar på værs af projkopgavr (på sd 60). Avd ETC (på sd 60). Avd y ETC på værs af opgavr Avd smrgsrglr (på sd 169). Vgg! Du skal ldl prsoal l opgavr, d du ka få vs og rdgr ETC. Du ka avd smar (ETC) på værs af all opgavr vd a rdgr og avd ETC på projkvau. Avdls af ETC på projkvau dsrburr ETC-værdr på værs af all projkopgavr ovrssmmls md opgavvarghd, rssourclgæglghd og rssourcallokrg. D akull ETC aagr d y værd. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Esmrg. Sd md smrgsgskabr vss. 3. Udfyld følgd fl: Ny ETC Dfrr d y sma, dr skal avds på all opgavr hl projk. 4. Klk på Avd. Avd smrg oppfra og d D y ETC avds. Brug d procdur l a få vs og rdgr d kombrd ETC for all opgavr projk og l a avd ETC. Esmrgssd vsr udspcfcrg af projks ETC fr fas llr opgavgrupprg. Du ka udvd ls l a få vs ETC for hvr opgav fas llr grupp. Når projk llr opgav r gag, afspjlr ETC aall af rsrd mr, dr r smr l fuldførls af projk. For a avd smrg oppfra og d skal du das procadl for smrg oppfra og d fordl på hvr opgav. 60 Brugrvjldg l projksyrg

61 Esma l fuldførls (ETC) Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Esmrg. Sd md smrgsgskabr vss. 3. Udfyld følgd flr: Tlsad Agvr lsad for smrg. Værdr: Esmrg oppfra og d. Brug d lsad l a agv procdl af smrgr for opgavr. Esmrgsrglr. Brug d lsad l a smr rglr for avdls af smrgr på opgavr. Sadard: Esmrg oppfra og d Akul ETC Ny ETC Vsr d akull sma l fuldførls (ETC) for projk. Værd for d fl r afld fra Akul ETC på sd md gskabr for smrg. Påkræv: Nj Dfrr d y sma, dr skal avds på all opgavr hl projk. 4. Klk på Eksmpl. Opgavls vss. 5. Få vs følgd flr: Task Dfrr av på opgav. Når du klkkr på plusg llr av på opsummrgsopgav, vss udropgavr udr opsummrgsopgav. Id Dfrr d ydg d for opgav. Akul ETC Vsr d samld Esma l fuldførls (ETC) for opgav. Værd for d fl r afld fra fl ETC på sd md gskabr for opgavsmrg. % oppfra og d Vsr procdl af sma for oppfra og d fra d projk, som r fordl l opgav. Kapl 2: Admsrao af projkr 61

62 Udrprojkr Ny ETC Vsr d y sma, dr skal avds på opgav. 6. Klk på Avd. ETC fordls l d opgavr, dr r kofgurr l a modag fordlg oppfra og d. Udrprojkr Brug udrprojkr l a gruppr rlard projkr udr é hovdprojk l plalæggsformål. Eablrg af lkygr l udrprojkr gvr dg mulghd for a opr plar og spor og aalysr dvdul projk daljr. Tlkygr mdvrkr også l a få vs, opsummr og aalysr sauss for flr projkr på hovdprojkvau. Du ka brug hovdprojkr md udrprojkr l a udfør plalægg oppfra og d og l a dl rssourclgæglghd på værs af projkr. Udrprojkr allokrs md 100 proc l hovdprojk og dgår hovdprojks basl og øglal for opj værd. Du ka kk ædr allokrgsprocr. Du ka ky hvlk som hls aal projkr samm. Oplysgr dls kk mllm udrprojkr og hovdprojk og hllr kk udrprojkr mllm. Eksmpl Du oprr hovdprojk, dr hddr Gopbygg af daabas, som dholdr r udrprojkr: Oracl, Sybas og FoxPro. Føj udrprojkr l hovdprojkr Brug følgd procdur l a føj kssrd udrprojk l hovdprojk. Du ka lføj ubgræs aal udrprojkr l hovdprojk. Brug sd md gskabr llr Ga-vsg l a lføj projk som udrprojk. Du ka åb udrprojk fra hovdprojk og ædr d. Følg dss r: 1. Åb projk for a oprr udrprojkr udr d. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Udrprojkr hovdmu. Sd md gskabr for udrprojkr vss. 3. Markér afkrydsgsfl vd sd af d projk, du vl lføj som udrprojk, og klk på Tlføj. 62 Brugrvjldg l projksyrg

63 Udrprojkr Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Klk på ko Tlføj kssrd udrprojk Ga-vsg. Sd l valg af udrprojkr vss. 4. Markér afkrydsgsfl vd sd af d projk, du vl lføj som udrprojk, og klk på Tlføj. Opr udrprojkr fra projkskablor Brug d procdur l a opr udrprojk vd hjælp af projkskablo. Sadardflværdr, dr r dfr projkskablo, varrr afhægg af d valg, dr r forag skablo. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Tlføj kssrd udrprojk og drfr klkk på Opr y projk fra skablo. D lgæglg projkskablo vss. 4. Vælg projkskablo, og klk på Næs. 5. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Tldlgspulj Agvr d pulj af rssourcr, dr r llad, år dr ldls rssourcr l opgavr. Værdr: Ku am. Tllad ku mdarbjdr. Rssourcpulj. Tllad ammdlmmr og rssourcr, som du har adgagsrghdr for, a rsrvr l projk. Md d dsllg lføjs rssourc også som ammdlm, år du ldlr rssourc l opgav. Sadard: Rssourcpulj Kapl 2: Admsrao af projkr 63

64 Udrprojkr Ldr Agvr av på d rssourc, dr r asvarlg for admsrao af projk. Ldr af projk får auomask vss rghdr l projk. Projkldr r kk d samm som samarbjdsldr. D prso, dr har opr projk, blvr som sadard samarbjdsldr på projk. Sadard: D rssourc, dr oprr projk. Hvs du oprr projk, som ad prso ka admsrr, skal du ædr sadarddsllg l ad rssourc. Påkræv: Nj Sdlayou Agvr sdlayou l a få vs projkoplysgr. Ls ovr lgæglg layous r frmaspcfk og afhægr af d værdr, dr r agv af CA Clary PPM-admsraor. Layous afhægr også af, om dr r sallr lføjlssprogram. Hvs dr kk r adr lgæglg layous, r fl skrvbsky. Sadard: Projks sadardlayou Påkræv: Ja Sar Da Dfrr projks dldd sardao. Når du oprr opgavr og ldlgr, brgs d dao auomask, så d svarr l d førs dao, hvor opgav r plalag l a sar. På d dspuk skal du jusr følgd daor for a ku rdgr d dao: Sardao for d førs opgav projk. Sardao for rssourcldlgr og allokrgr på projk. Sadard: Akul dao Påkræv: Ja Vgg! Bkræf, a sardaor for opgavr og ldlgr r d samm llr lggr sr d sardao for projk. Gør d kk d, omdfrs sardao for projk auomask h. sardaor for opgavr og ldlgr. 64 Brugrvjldg l projksyrg

65 Udrprojkr Sludao Dfrr projks dldd sludao. Når du oprr opgavr og ldlgr, brgs d dao auomask, så d svarr l d sds dao, hvor opgav r plalag l a vær fuldfør. På d dspuk skal du jusr følgd daor for a ku rdgr d dao: Sludao for d førs opgav projk. Sludao for rssourcldlgr og allokrgr på projk. Sadard: Akul dao Vgg! Bkræf, a sludaor for opgavr og ldlgr r d samm llr lggr før sludao for projk. Gør d kk d, omdfrs sludao for projk auomask h. sludaor for opgavr og ldlgr. Agv daor for plalag omkosg Tr Mål Agvr, om daor for plalag omkosgr skal sykrosrs md vsrgsdaor. Hvs ma vælgr dsllg for daljr økoompla, påvrkr d kk daor for plalag omkosgr. Sadard: Valg Dfrr fas vsrgs lvscyklus. Ls ovr valg r vrksomhdsspcfk og afhægr af d værdr, som d admsraor agvr. D mrk brugs vd porføljaalys, år du brugr sammlglg faskrrr på værs af all porføljvsrgr. Agvr formål llr forrgssag l d projk. Værdr: Omkosgsudgåls, Omkosgsrduko, Udvd vrksomhd, Forbdrg af frasrukur og Vdlghold vrksomhd. Pror Påkræv: Nj Dfrr d rlav vgghd af d vsrg forhold l all adr vsrgr. Pror syrr d rækkfølg, som opgavr plalæggs udr auomask plalægg. Pror r udrlag afhægghdsbgræsgr. Værdr: 0-36 (hvor ul har højs vgghd) Sadard: 10 Påkræv: Nj Kapl 2: Admsrao af projkr 65

66 Udrprojkr Saus Agvr d arbjdsvau, dr r udfør på opgavr. Værdr: Fuldfør (100 proc) Sar (1-99 proc) Ikk sar (0 proc) Sadard: Ikk sar Påkræv: Ja Påkræv Agvs for a faslægg d vsrg, år d føjs l porfølj. D fl avds vd grrg af scarr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj 66 Brugrvjldg l projksyrg

67 Udrprojkr Brggsmod % fuldfør Spcfcrr mod l brgg af værd for % fuldfør for projk og opgavr. Værdr: Maul. Brug d mod l a das % fuldfør for projk-, opsummrgs- og daljopgavr maul. Vælg også d brggsmod, hvs du brugr CA Clary PPM samm md Mcrosof Projc, llr hvs du brugr ksr job l a brg % fuldfør. Fl % fuldfør vss på sd md gskabr for opgav. Når du brugr d maull mod, ædrs saus for opgav kk auomask. Opgavs saus ædrs ku, år du maul opdarr værd % fuldfør llr sauss. Varghd. Brug d mod l a rgsrr % fuldfør ud fra varghd. Varghd r mål af d samld omfag af akv arbjdsmr for opgav: fra sardao l sludao for opgav. % fuldfør for opsummrgsopgavr brgs auomask ud fra følgd forml: Opsummrgsopgav % fuldfør = Saml varghd af daljopgav fuldfør / Saml varghd af daljopgav fuldfør Idsas. Brug d mod l a brg % fuldfør for opsummrgs- og daljopgavr auomask basr på d arbjdshdr, dr r fuldfør af rssourcldlgr. Hvs du ldlr kk-arbjdsrssourc l opgav, gorrs dsas og d faksk værdr for d rssourc brgg. Brggr r basr på følgd formlr. Opsummrgsopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg på daljopgavr / Sum af dsas for rssourcldlg på daljopgavr Daljopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg / Sum af dsas for rssourcldlg Sadard: Maul Bmærk! Idsl brggsmod for % fuldfør bgydls af projk, og forag kk og ædrgr d. Dparm Locao Dfrr afdlgs-obs' for projk. Dfrr placrgs-obs' for projk. Kapl 2: Admsrao af projkr 67

68 Udrprojkr Nav på skablo Vsr av på d projkskablo, hvs daa r brug l a udfyld d y projk. Brug skablo l a opr projk, hvor følgd oplysgsypr r foruddfrd: Projkrollr Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Økoomplar Projkdokumr E skablo gør d mulg a mplmr projkr md fællslmr på værs af hl orgasao. Skalr arbjd fr Dfrr d procdl, som arbjdssma for hvr opgav skal øgs llr mdsks for d y projk. Skalrg r rlav forhold l skablo. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Skalr budg fr Dfrr procdl (posv llr gav) som skalrgsfakor for d dollarbløb, dr r dfr projks omkosgs- og udbyplar. Værdr: (hvor ul bydr g ædrgr) Sadard: Nul Eksmpl: Skabloprojk fra 01/01/12 l 31/12/12 allokrr $ l plalag omkosgr og $ l plalag udby for projks varghd. Hvs dr r dfr værd på 20 proc for Skalr budg fr, koprs plar l d y projk som følgr. Aag, a projks varghd r d samm som skabloprojk: D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). D plalag udby vsr $ (skalr op md ydrlgr 20 proc forhold l d oprdlg værd). 68 Brugrvjldg l projksyrg

69 Udrprojkr Kovrr rssourcr l rollr Agvr a rssourcr d y projk skal udskfs md d prmær rollr llr d avgv rssourcrs amrollr på projkskablo. Hvs avgv rssourc kk har prmær roll llr amroll, bvars d avgv roll på d y projk. D dsllg lsdsær dsllg for sadardprojksyrg på sd md dsllgr. E omkosgspla brugr f.ks. rssourc som grupprgsarbu. Når du markrr d afkrydsgsfl, koprs omkosgspla fra skablo. Dog kovrrs rssourcværdr kk l rollr. Rssourcværd ka vær d s værd, dr dffrrr rækk md ljlmdaljr fra ad. Vd fravær af værd ka dr forkomm dublrd daljrækkr omkosgspla. Sadarddsllg: Tom 6. Gm ædrgr. Opr udrprojkr fra projk-wbs Brug d procdur l a opr udrprojk fra hovdprojkrs arbjdsfordlgssrukur. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Tlføj kssrd udrprojk og drfr klkk på Opr y projk. 4. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Tldlgspulj Agvr d pulj af rssourcr, dr r llad, år dr ldls rssourcr l opgavr. Værdr: Ku am. Tllad ku mdarbjdr. Rssourcpulj. Tllad ammdlmmr og rssourcr, som du har adgagsrghdr for, a rsrvr l projk. Md d dsllg lføjs rssourc også som ammdlm, år du ldlr rssourc l opgav. Sadard: Rssourcpulj Kapl 2: Admsrao af projkr 69

70 Udrprojkr Ldr Agvr av på d rssourc, dr r asvarlg for admsrao af projk. Ldr af projk får auomask vss rghdr l projk. Projkldr r kk d samm som samarbjdsldr. D prso, dr har opr projk, blvr som sadard samarbjdsldr på projk. Sadard: D rssourc, dr oprr projk. Hvs du oprr projk, som ad prso ka admsrr, skal du ædr sadarddsllg l ad rssourc. Påkræv: Nj Sdlayou Agvr sdlayou l a få vs projkoplysgr. Ls ovr lgæglg layous r frmaspcfk og afhægr af d værdr, dr r agv af CA Clary PPM-admsraor. Layous afhægr også af, om dr r sallr lføjlssprogram. Hvs dr kk r adr lgæglg layous, r fl skrvbsky. Sadard: Projks sadardlayou Påkræv: Ja Sar Da Dfrr projks dldd sardao. Når du oprr opgavr og ldlgr, brgs d dao auomask, så d svarr l d førs dao, hvor opgav r plalag l a sar. På d dspuk skal du jusr følgd daor for a ku rdgr d dao: Sardao for d førs opgav projk. Sardao for rssourcldlgr og allokrgr på projk. Sadard: Akul dao Påkræv: Ja Vgg! Bkræf, a sardaor for opgavr og ldlgr r d samm llr lggr sr d sardao for projk. Gør d kk d, omdfrs sardao for projk auomask h. sardaor for opgavr og ldlgr. 70 Brugrvjldg l projksyrg

71 Udrprojkr Sludao Dfrr projks dldd sludao. Når du oprr opgavr og ldlgr, brgs d dao auomask, så d svarr l d sds dao, hvor opgav r plalag l a vær fuldfør. På d dspuk skal du jusr følgd daor for a ku rdgr d dao: Sludao for d førs opgav projk. Sludao for rssourcldlgr og allokrgr på projk. Sadard: Akul dao Vgg! Bkræf, a sludaor for opgavr og ldlgr r d samm llr lggr før sludao for projk. Gør d kk d, omdfrs sludao for projk auomask h. sludaor for opgavr og ldlgr. Agv daor for plalag omkosg Tr Mål Agvr, om daor for plalag omkosgr skal sykrosrs md vsrgsdaor. Hvs ma vælgr dsllg for daljr økoompla, påvrkr d kk daor for plalag omkosgr. Sadard: Valg Dfrr fas vsrgs lvscyklus. Ls ovr valg r vrksomhdsspcfk og afhægr af d værdr, som d admsraor agvr. D mrk brugs vd porføljaalys, år du brugr sammlglg faskrrr på værs af all porføljvsrgr. Agvr formål llr forrgssag l d projk. Værdr: Omkosgsudgåls, Omkosgsrduko, Udvd vrksomhd, Forbdrg af frasrukur og Vdlghold vrksomhd. Pror Påkræv: Nj Dfrr d rlav vgghd af d vsrg forhold l all adr vsrgr. Pror syrr d rækkfølg, som opgavr plalæggs udr auomask plalægg. Pror r udrlag afhægghdsbgræsgr. Værdr: 0-36 (hvor ul har højs vgghd) Sadard: 10 Påkræv: Nj Kapl 2: Admsrao af projkr 71

72 Udrprojkr Saus Agvr d arbjdsvau, dr r udfør på opgavr. Værdr: Fuldfør (100 proc) Sar (1-99 proc) Ikk sar (0 proc) Sadard: Ikk sar Påkræv: Ja Påkræv Agvs for a faslægg d vsrg, år d føjs l porfølj. D fl avds vd grrg af scarr. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj 72 Brugrvjldg l projksyrg

73 Udrprojkr Brggsmod % fuldfør Spcfcrr mod l brgg af værd for % fuldfør for projk og opgavr. Værdr: Maul. Brug d mod l a das % fuldfør for projk-, opsummrgs- og daljopgavr maul. Vælg også d brggsmod, hvs du brugr CA Clary PPM samm md Mcrosof Projc, llr hvs du brugr ksr job l a brg % fuldfør. Fl % fuldfør vss på sd md gskabr for opgav. Når du brugr d maull mod, ædrs saus for opgav kk auomask. Opgavs saus ædrs ku, år du maul opdarr værd % fuldfør llr sauss. Varghd. Brug d mod l a rgsrr % fuldfør ud fra varghd. Varghd r mål af d samld omfag af akv arbjdsmr for opgav: fra sardao l sludao for opgav. % fuldfør for opsummrgsopgavr brgs auomask ud fra følgd forml: Opsummrgsopgav % fuldfør = Saml varghd af daljopgav fuldfør / Saml varghd af daljopgav fuldfør Idsas. Brug d mod l a brg % fuldfør for opsummrgs- og daljopgavr auomask basr på d arbjdshdr, dr r fuldfør af rssourcldlgr. Hvs du ldlr kk-arbjdsrssourc l opgav, gorrs dsas og d faksk værdr for d rssourc brgg. Brggr r basr på følgd formlr. Opsummrgsopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg på daljopgavr / Sum af dsas for rssourcldlg på daljopgavr Daljopgav % fuldfør = Sum af faksk værdr for rssourcldlg / Sum af dsas for rssourcldlg Sadard: Maul Bmærk! Idsl brggsmod for % fuldfør bgydls af projk, og forag kk og ædrgr d. 5. Dfr d OBS, du vl ky l projk l skkrhds-, orgasaos- llr rapporrgsformål, afs Orgasaosmæssg fordlgssrukurr. 6. Gm ædrgr. Vs kombrd faksk værdr og smar for udrprojkr (projkr) Du ka få vs kombrd faksk værdr og smar for udrprojkr for all udrprojkr l hovdprojk vd hjælp af sd md gskabr for udrprojkr. På følgd ls bskrvs d kolor og daa, dr vss på d sd: Kapl 2: Admsrao af projkr 73

74 Udrprojkr Projc ID Aal Vsr projkav og lks l projkgskabr. Vsr projk-d', som ormal ummrrs auomask. Agvr aall af udrprojkr for udrprojk (llr for program, projk). Faksk værdr ETC Vsr d faksk værdr, dr r posr for opgavr hvr udrprojk. Værd cll Toal vsr d samld faksk værdr for all projks udrprojkr. Vsr udrprojks sma l fuldførls. Esma l fuldførls (ETC) r d smrd d, som rssourc skal brug på a fuldfør ldlg. Værd cll Toal afspjlr d samld ETC for all udrprojkr. Idsas al Vsr d samld dsas for udrprojk ud fra d følgd forml: Saml dsas = Faksk værdr + Rsrd ETC Værd cll Toal vsr d samld dsas for all projks udrprojkr. Udyls (%) Vsr procdl af d rssourcforbrug, dr har vær på udrprojk. Værd cll Toal afspjlr d samld procdl for all projks udrprojkr. Basl Toal Vsr udrprojks forbrugsværd for d ms akull basl. D r basr på følgd forml: Forbrug = Saml dsas (faksk værdr + rsrd ETC) l dao Vsr soplysdkaor md udrprojks ovrordd godkdlsssaus. Skrvbsky Agvr, om udrprojk r lgæglg for projkdlagr som skrvbsky. 74 Brugrvjldg l projksyrg

75 Oprdlg plar Korollér adgag l udrprojkr Som sadard har all projkdlagr læs- og skrvadgag l all udrprojkr, dr føjs l projk. Du ka dog ædr adgagsdsllgr for dvdull udrprojkr l skrvbsky. Du ka også ædr d skrvbskyd dsllgr lbag l læs/skrv. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Udrprojkr. 3. Markér afkrydsgsfl vd sd af d udrprojk, du vl bgræs adgag l, og klk på Agv som skrvbsky. Udrprojk r u ku lgæglg for projkdlagr som skrvbsky. Dr vss markrg kolo Skrvbsky for d pågældd udrprojk. Følg dss r: 1. Åb d projk, du vl dsll adgag l udrprojk for. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Udrprojkr. 3. Markér afkrydsgsfl vd sd af udrprojk, og klk på Agv læs/skrv. Udrprojk r u lgæglg for projkdlagr som læs/skrv. Markrg kolo Skrvbsky for d pågældd udrprojk fjrs. Oprdlg plar Basls r sapshos af d samld faksk og plalag dsas sam d samld faksk og plalag omkosgssma for projk på d dspuk, hvor blld ags. D r sask. D ædrgr, du foragr på projk, fr a du har opr basl, påvrkr kk d akull basl. Du opdarr udrykklg basl for a afspjl ædrgr på projks omfag llr omkosg. Du ka få vs oplysgr om baslomkosg og arbjdsallokrg. Du ka også få vs adr oplysgr såsom opj værd (EV) og projkpræsao, som r ms rlva for d projk og orgasao. Få vs oplysgr om sd md baslgskabr og sd md gskabr for rvso af basl. Oprls af oprdlg plar Du ka opr basls for hl projk fra sd md baslgskabr llr fra sd md arbjdsfordlgssrukur (WBS). D procdur vsr daljr, hvorda basl oprs fra sd md basls. Kapl 2: Admsrao af projkr 75

76 Oprdlg plar Du ka opr ubgræs aal projkbasls. Opr d førs basl, før rssourcr skal das d for projk. Efr d førs basl ka du opr ksra basls md forskllg rvallr. Du ka opr basl halvvjs gm projk, år forskllg fasr r fuldfør llr vd projks afslug. Projk skal låss op, d du ka opr basl. Hvs du vl udfør daljr oprls af basl, skal du åb projk skrvbordssyrgsprogram såsom Op Workbch llr Mcrosof Projc. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Basl hovdmu. Sd md baslgskabr vss. 3. Klk på Ny. Sd md gskabr for rvso af basl vss. 4. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Rvsosav Klk på av på rvso af d oprdlg pla. Eksmpl: Idldd oprdlg pla, mdvjs oprdlg pla llr dlg oprdlg pla. Påkræv: Ja Rvsos-d Dfrr d ydg d for rvso af d oprdlg pla. Eksmpl: Vrsosummr for d oprdlg pla, f.ks. v1 llr v5. Påkræv: Ja Akul rvso Dfrr rvso af basl som d akull basl. Fl r skrvbsky, hvs dr fds baslrvso. D basl, du sds oprr, blvr som sadard d akull projkbasl. Hvs du ku har dfr basl, blvr d d akull basl. Sadard: Valg 5. Gm ædrgr. 76 Brugrvjldg l projksyrg

77 Oprdlg plar Rdgr basls Rdgr basls fra sd md baslgskabr. Du ka rdgr rvsosav, rvsos-d' og bskrvls. Du ka også sl basls. Hvs du slr d akull oprdlg pla, og dr fds ad rvso af oprdlg pla, blvr d lbagværd oprdlg pla d akull rvso. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Basl hovdmu. Sd md baslgskabr vss. 3. Klk på av for baslrvso. Sd md gskabr for rvso af basl vss. 4. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Akul rvso Dfrr rvso af basl som d akull basl. Fl r skrvbsky, hvs dr fds baslrvso. D basl, du sds oprr, blvr som sadard d akull projkbasl. Hvs du ku har dfr basl, blvr d d akull basl. Sadard: Valg Rvsosav Klk på av på rvso af d oprdlg pla. Eksmpl: Idldd oprdlg pla, mdvjs oprdlg pla llr dlg oprdlg pla. Påkræv: Ja Rvsos-d Sar Dfrr d ydg d for rvso af d oprdlg pla. Eksmpl: Vrsosummr for d oprdlg pla, f.ks. v1 llr v5. Påkræv: Ja Vsr projks llr opgavs sardao på d dspuk, hvor du oprr basl. Fls værd hs fra sardaofl på sd md plalæggsgskabr. Kapl 2: Admsrao af projkr 77

78 Oprdlg plar Fsh Vsr projks llr opgavs sludao på d dspuk, hvor du oprr basl. Fls værd hs fra sludaofl på sd md plalæggsgskabr. Forbrug BCWP Vsr d sysmgrrd forbrug på d dspuk, hvor du oprr basl vd hjælp af følgd forml: Brug = Samld faksk værdr + ETC I lsr og porlr vsr forbrugsfl værd fra baslforbrugsfl på sd md gskabr for rvso. Vsr d sysmbrgd værd af budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP). Værd brgs og rgsrrs, år du oprr basl for projk, llr år du opdarr samld, opj værdr. BCWP kalds også opj værd (EV). BCWP rpræsrr mægd af d fuldfør budgrd omkosg (BAC) basr på præsao mål vd hjælp af mod l brgg af EV for opgav. Brggr forags ud fra d vau, hvor brgg forags. BCWP brgs på følgd vaur: Opgav. BCWP r basr på d valg EV-brggsmod. Projk. BCWP r summ af BCWP for all opgavr på vau 1 af WBS projk. Akul basl påkræv: Ja 5. Gm ædrgr. Opdar projkbasls Brug d procdur l a opdar basls for hovdprojkr og udrprojkr. Du ka opdar kssrd projkbasls for a afspjl ædrgr opgavldlgr og adr oplysgr såsom ylg posrd faksk værdr. Når du opdarr oprdlg pla, blvr d d akull rvso af oprdlg pla. Når du opdarr projkbasl, mdags ædrgr opgavldlgr, smar og økoomsk ovrsg fra d sds opdarg. Når oprdlg pla opdars, ædrs ds værdr hhold drl. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Egskabr, og klk på Basl hovdmu. Sd md baslgskabr vss. 78 Brugrvjldg l projksyrg

79 Oprdlg plar 3. Markér afkrydsgsfl vd sd af d basl, dr skal opdars, og klk på Opdar basl mu Hadlgr. 4. Klk på Ja på bkræflsssd. Opdar basls for opgavr Brug d procdur l a opdar d akull basl for spcfk opgav. Du ka vælg ubgræs aal opgavr fra ls. Når du opdarr opgavbasl, mdags ædrgr ldlgr og smar fra d sds baslopdarg. Ædrgr d økoomsk ovrsg mdags kk. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Markér afkrydsgsfl ud for d opgav, dr skal opdars. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Opr basl og drfr klkk på Opdar basl for opgav. 4. Klk på Ja for a bkræf. Såda fugrr oprdlg plar for hovd- og udrprojkr Oplysgr om hovdprojks basl r samlg af ds g basloplysgr og ds udrprojkr. Basl samls dyamsk på d dspuk, hvor basl agvs. Oplysgr om hovdprojks baslrssourc r samlg af oplysgr om ams basl. Når du åbr hovdprojk md basl og lføjr y udrprojk, gmms d akull basl for udrprojk. Når du oprr basl for hovdprojk, rsar d y basl udrprojks basl. Basl blvr d akull basl for hovdprojk. Oplysgr om udrprojk samls og ovrførs l hovdprojks basl. Hvs hovdprojks udrprojkr har mr d é basl, vss d akull basl vsgr. Udrprojks basl arvr av og d' fra hovdprojks basl. Hvs udrprojk allrd har oprdlg pla md samm d, vl d pågældd oprdlg pla blv opdar, og dr oprs kk y oprdlg pla. Lk mllm hovdprojks basl og udrprojks basl oprs ud fra basl-d'. Basl-d' dls mllm d o basls. Når du slr basl l hovdprojk, sls udrprojks basl også. Kapl 2: Admsrao af projkr 79

80 Opj værd Opdaér og vs basls for hovdprojk Når du opdarr basl for hovdprojk, opdars basl for hvr udrprojk også. Basl blvr d akull basl for hovdprojk og ds udrprojkr. Oplysgr om akkumulrg af basl for udrprojkr Når du opdarr udrprojks basl, akkumulrs oplysgr om basl og opj værd (EV) kk. Hvs du vl opdar hovdprojk, skal basloplysgr akkumulrs fra udrprojkr. Vsg af oprdlg plar for hovdprojk Aag, a du åbr hovdprojk, dr kk r opr basl for, m som har basl for af udrprojkr. Udrprojks akull basl vss vsgr. Eksmpl Du har hovdprojk md o udrprojkr, SB1 og SB2, og d r ku SB1, som har akul basl, Basl1. Du omdøbr Basl1. Du oprr basl for bsm opgav SB2. Du slr basl for SB1 og rsar d md basl for SB2. Basl for SB2 r d akull rvso. Opj værd Opj værd (EV) r værd af d arbjd, dr udførs, udryk vd d godkd budg, som r ldl d pågældd arbjd for plalag akv llr arbjdsfordlgssrukur. Opj værd kalds også budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP). Du ka brug EV-oplysgr l a gmgå d hsorsk rsular og lav progos for d frmdg rsular. Du ka få vs flr l opj værd på hvr porl llr lssd, dr dar grudlag for oplysgr om projk llr opgav. For a få vs flr skal du lpass sd llr få CA Clary PPM-admsraor l a kofgurr sd llr porl på sysmvau vd hjælp af Sudo. 80 Brugrvjldg l projksyrg

81 Opj værd Sadarddsllgr for opj værd Hvs d orgasao brugr modkk l syrg af opj værd l målg af projkpræsao, ka du dsll sadardmod l brgg af opj værd på projkvau. Brug flr afs Opj værd på sd md plalæggsgskabr l a dsll mod. Du ka også brug d sd l a ky d projk l rapporrgsprod for opj værd. Rapporrgsprod for d opj værd dfrr frkvs og rvall for jobb Opdar hsork ovr opj værd. Jobb agr sapshos af hsorsk, opj værdr ovr præsaor og gmmr dm abll md hsork ovr opj værd. Når dr brugs modr vdrørd opj værd l a aalysr projkpræsaor, brugr jobb rapporrgsprod for d opj værd l a ag sapsho. D gmmr sapsho basr på prods projklkyg. Projkldr kyr projk l d rlva prod. Nøglal for opj værd Du ka brug flr om opj værd (EV) l a spor arbjdspræsao for a hold syr på afvgls omkosgr og dspla. Oplysgr om basls drgs d brggr, dr forags udr aalys af opj værd. All flr l opj værd dholdr d grudlæggd brggr, dr brugs l aalys af opj værd (EVA). D følgd EV-værdr brgs for hvr plalag akv: BAC BCWS Vsr d sysmbrgd værd for Budg vd fuldførls (BAC), som r d budgrd samld omkosg på dspuk for basl. D værd brgs ud fra følgd forml: BAC = ((Faksk værdr + Rsrd arbjd) x Fakurrgssas) ag på dspuk for basl Akul basl påkræv: Ja Vsr d sysmbrgd værd af budgr omkosg for plalag arbjd (BCWS). BCWS r d mægd, dr r budgr l a blv brug på projk d for gv dsprod. Hvs d kk r agv, r dao d akull dao for projk llr sysmdao. BCWS hvss også l som d plalag værd (PV). BCWS brgs ud fra d følgd forml: BCWS = Sum af BAC på dspuk Akul basl påkræv: Ja Kapl 2: Admsrao af projkr 81

82 Opj værd ACWP Vsr d sysmbrgd værd for faksk omkosgr for udfør arbjd (ACWP). D værd r d samld drk omkosg (basr på posrd faksk værdr), som r påløb udr udførls af arbjd gv prod. Omkosgsbrgg omfar all faksk omkosgr, dr r posr dl fra og md-dao llr sysmdao (hvs dr kk r agv fra og md-dao). ACWP brgs på følgd vaur: Tldlg. Faksk omkosg brgs som dl af posrgsprocss for faksk værdr basr på marc for fasll omkosgr. BCWP Dalj-opgav. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af Faksk omkosg for all ldlgr på opgav Ovrsg-opgav. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af ACWP for all daljopgavr projk Projk. Brgg r basr på d følgd forml: ACWP = Sum af ACWP for all daljopgavr projk Akul basl påkræv: Nj Vsr d sysmbrgd værd af budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP). Værd brgs og rgsrrs, år du oprr basl for projk, llr år du opdarr samld, opj værdr. BCWP kalds også opj værd (EV). BCWP rpræsrr mægd af d fuldfør budgrd omkosg (BAC) basr på præsao mål vd hjælp af mod l brgg af EV for opgav. Brggr forags ud fra d vau, hvor brgg forags. BCWP brgs på følgd vaur: Opgav. BCWP r basr på d valg EV-brggsmod. Projk. BCWP r summ af BCWP for all opgavr på vau 1 af WBS projk. Akul basl påkræv: Ja EAC EAC (T) Vsr d samld omkosgr for all faksk værdr ovr d. Vsr d sysmgrrd værd af sma vd færdggørls (EAC). D brgg brugs of, år akull afvglsr ss som ypsk for frmdg afvglsr. Brgg r basr på d følgd forml: EAC (T) = ACWP + ETC Akul basl påkræv: Nj 82 Brugrvjldg l projksyrg

83 Opj værd EAC (AT) Vsr d sysmgrrd værd af sma vd færdggørls (EAC). D brgg brugs ofs, år akull afvglsr ss som aypsk. Og projksyrgsams forvgr r, a dr kk vl sk lgd afvglsr frmd. Brgg r basr på d følgd forml: ETC (AT) EAC (AT) = (ACWP + (BAC BCWP)) Akul basl påkræv: Ja Vsr d sysmbrgd værd af sma vd færdggørls (ETC) vd hjælp af daa for opj værd. D brgg brugs ofs, år akull afvglsr ss som aypsk. Og projksyrgsams forvgr r, a dr kk vl sk lgd afvglsr frmd. Brgg r basr på d følgd forml: ETC (AT) = BAC BCWPc Akul basl påkræv: Ja ETC-omkosg ETC (T) Vsr d sysmbrgd værd for Esma To Complo (ETC - sma l fuldførls) og r brg på bass af følgd forml: ETC (omkosg) = rsrd arbjdskrafomkosg + rsrd kkarbjdskrafomkosg Akul basl påkræv: Nj Vsr d sysmbrgd værd af sma vd færdggørls (ETC) vd hjælp af daa for opj værd. D brgg brugs of, år akull afvglsr ss som ypsk for frmdg afvglsr. D værd brgs ud fra følgd forml: ETC (T) = (BAC BCWPc)/CPIc Akul basl påkræv: Ja Følgd værdr brugs samm for a bsmm, om arbjd udførs som plalag. D hyppgs avd mål r: CV Vsr d sysmbrgd værd for Omkosgsafvgls (CV). CV r værd af, hvad dr r udfør l dags dao modsæg l, hvad dr r brug l dags dao. Brgg r basr på d følgd forml: CV = BCWP ACWP Akul basl påkræv: Ja Kapl 2: Admsrao af projkr 83

84 Opj værd SV Vsr d sysmbrgd værd for Plaafvgls (SV). SV r værd af, hvad dr r plalag l dags dao modsæg l, hvad dr r udfør l dags dao. E posv værd agvr, a arbjd r forud forhold l baslpla. E gav værd agvr, a arbjd r bagud forhold l baslpla. Brgg r basr på d følgd forml: SV = BCWP BCWS Akul basl påkræv: Ja CPI Vsr d sysmbrgd værd for omkosgs-/budgovrholdls (CPIdks), som r ffkvsvurdrg af d udfør arbjd. E værd, dr r lg md llr sørr d d, agvr fordlagg bgls. E værd, dr r mdr d d, agvr ufordlagg bgls. Brgg r basr på d følgd forml: CPI = BCWP/ACWP Akul basl påkræv: Ja SPI Vsr d sysmbrgd værd af plaovrholdls (SPI-dks), som r forhold mllm arbjd udfør og arbjd plalag. E værd mdr d é agvr, a arbjd r bagud forhold l dspla. Brgg r basr på d følgd forml: SPI = BCWP/BCWS Akul basl påkræv: Ja Brg saml opj værd D procdur bskrvr, hvorda saml opj værd brgs. Følg dss r: 1. Vælg mod l brgg af opj værd på projkvau llr opgavvau. 2. Opr basl for d projk, hvs du vl hav d flr l opj værd, dr krævr dasg af Budg vd fuldførls (BAC) for a aalys af d opj værd brgs. 3. Gør é af følgd: Opdar samld omkosgr. Jobb Opdar saml opj værd kørs. Idsl jobb Opdar saml opj værd, så d kørs gag rvallr. 84 Brugrvjldg l projksyrg

85 Opj værd Modr l brgg af opj værd E mod l brgg af opj værd r mod l brgg af d forskllg øglal for opj værd (EV). Nogl af modr r brg af sysm. I forbdls md modr, dr kk brgs af sysm, skal dass Budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) dass maul for projk. Hvs du brugr mod l brgg af EV for projk og all ds opgavr, dr kk brgs af sysm, skal du dfr projks BCWP-værd. For a dfr værd skal dr agvs basl llr saml opj værd skal opdars. Du ka også lsdsæ BCWP for spcfkk opgavr. Uas d mod l brgg af opj værd, som du dsllr for projk, lsdsær d værd, dr r das fl BCWP-lsdsæls, d sysmbrgd BCWP-værdr. Værd brugs all EV-brggr, dr krævr BCWP som paramr. Følgd modr l brgg af EV r lgæglg: Proc færdg (PC) 0/100 50/50 Dfrr sma, som r udryk som procdl af d mægd arbjd, dr r udfør på opgav, llr arbjdsfordlgssrukur. EVbrggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) r brg af sysm vd hjælp af følgd forml: BCWP = Budgr omkosg for udfør arbjd (BAC) * % fuldfør Dfrr EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) brgs af sysm vd hjælp af følgd fas forml: Hvs % fuldfør = 100, r BCWP = Budgr omkosg for udfør arbjd (BAC). Ellrs r BCWP = ul. Brug d mod, år projkarbjd sarr og slur kl rapporrgsprod. Brug d også, år dr førs opjs krd, år projk llr opgav 100 proc fuldfør. Dfrr EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) brgs af sysm vd hjælp af følgd forml: Hvs % fuldfør > ul, m < 100, så r BCWP = Budg vd fuldførls (BAC) / 2. Hvs % fuldfør = 100, så r BCWP = BAC. Hvs % fuldfør = ul, så r BCWP = ul. Brug d mod, år projkarbjd sars og afslus d for o rapporrgsprodr. Brug d også, år dr opjs 50 proc krd, år projk llr opgav sars, og d rsrd 50 proc opjs vd færdggørls. Kapl 2: Admsrao af projkr 85

86 Opj værd Idsasvau (LOE) Dfrr EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) brgs af sysm vd hjælp af følgd forml: BCWP = Budgr omkosg for plalag arbjd (BCWS) Vægd mlpæl Dfrr EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) r brugrdfr. Projkldr ldlr væg l mlpæl hl opsummrgsopgavs varghd. Efrhåd som hvr kl mlpæl opsummrgsopgav ås, r bsm procdl af arbjd udfør, dl ma år l 100 proc. Brug d mod, hvs jrs orgasao avdr mod md syrg af opj værd l målg af projkrsular og har projkr og opgavr, som avdr d mod. Når du brugr d mod, agvr du BCWP på opgavvau. Brug fl BCWP-lsdsæls afs Opj værd på sd md opgavgskabr. Mlpælsproc fuldfør (PC) Dfrr d EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) kk brgs af sysm, m r brugrdfr. Dr vælgs dollarbløb l vægg af hvr dsprod sd for procdl. EV-krd opjs som procdl af d ldl mlpælsværd. Brug d mod, hvs jrs orgasao avdr mod md syrg af opj værd l målg af projkrsular og har projkr og opgavr, som avdr d mod. Når du brugr d mod, agvr du BCWP på opgavvau. Brug fl BCWPlsdsæls afs Opj værd på sd md opgavgskabr. AE (fordl dsas) Dfrr d EV-brggsmod, hvor budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) kk brgs af sysm, m r brugrdfr. Opgavarbjdsdsas r ky l adr opgavarbjdsdsasr. Når arbjd md bassopgav r afslu, får d ldl opgav saus som afslu arbjd. Opgav avdr arbjdsdsas l adr opgavr for a forbdr drs rsular. Brug d mod l forskllg arbjd, som r rlar l ad forskllg arbjd. Brug d mod, hvs jrs orgasao avdr mod md syrg af opj værd l målg af projkrsular og har projkr og opgavr, som avdr d mod. Når du brugr d mod, agvr du BCWP på opgavvau. Brug fl BCWP-lsdsæls afs Opj værd på sd md opgavgskabr. Såda avds modr l brgg af opj værd Mod l brgg af opj værd (EV) r som sadard Proc færdg for projkr og opgavr. Hvs d orgasao brugr modr l admsrao af opj værd l målg af projkpræsao, ka d CA Clary PPM-admsraor ædr sadarddsllg for mod l brgg opj værd. Skf dsllg l d mod d vrksomhd brugr l projkr og opgavr. 86 Brugrvjldg l projksyrg

87 Såda lukks, dakvrs llr sls projkr Bds frmgagsmåd: Få CA Clary PPM-admsraor l a dfr sadarddsllg på objkvau for projkr og opgavr. På d måd avdr EV-brggsmod d dsllg på objkvau som sadard, år du oprr y projkr og opgavr. Du ka lsdsæ dsllg l brggsmod af EV på objkvau på projkog opgavvau. Vd brgg af øglall for opj værd brugs d mod l brgg af EV, som du dslld på opgavvau. Rsular ovrførs l projk. Hvs du kk dfrr mod for d opgav, arvr opgav mod fra d ovrordd opgav. Hvs du kk dfrr mod for opsummrgsopgav, arvr d modværd fra projk. Hvs du kk dsllr mod for projk, gorrs opgav, år d opj værd brgs. Hvs du oprr projkr fra projkskablor, ka du dsll mod l brgg af EV projkskablo. Projkr, dr r opr fra skablo, arvr dsllg. Bmærk! Hvs du avdr CA Clary PPM md Mcrosof Projc og avdr ad brggsmod l opj værd d d fuldfør proc, skal du brug CA Clary PPM l a brg, vs og rapporr øglal for opj værd. Såda lukks, dakvrs llr sls projkr I d afs bskrvs, hvorda du lukkr, dakvrr llr slr projkr. Såda lukks projkr I følgd procs bskrvs, hvorda du lukkr projk: Luk projk økoomsk (på sd 56). Korollér, a projk kk har og ETC (på sd 60). Luk projk for dssporg. Dakvr projk. Såda sls projkr Følgd procs bskrvr, hvorda projk sls: 1. Korollér, a projk kk dholdr og posrd rasakor. 2. Korollér, a projk kk dholdr og dsdasgr, dr har værd, som r sørr d ul. 3. Luk projk økoomsk (på sd 56). 4. Dakvr projk. Kapl 2: Admsrao af projkr 87

88 Såda lukks, dakvrs llr sls projkr 5. Markér, a projk skal sls. 6. Du ka om ødvdg aullr slgsprocss, før jobb kørs (på sd 89). 7. Idsl jobb Sl projkr l a kør. Bmærk! CA Clary PPM-admsraor plalæggr og kørr jobb rglmæssg. Dakvr projkr Akv projkr vss som sadard på ovrsgssd for projkr. Dakvr projk, d du flyr d fra ls ovr akv projkr. E dakvr projk ka gakvrs. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Udfyld følgd fl udr grll gskabr: Acv Agvr, om vsrg r akv. Fjr markrg afkrydsgsfl for a dakvr vsrg. Sadard: Valg 3. Gm ædrgr. Markér projkr l slg Du ka ku markr projk l slg, år projk r akv. Projkr, dr r markr sålds, forblvr på ls på sd md lsr ovr projkr, dl jobb Sl vsrgr kørs. Følg dss r: 1. Åb Sarsd, og klk på Projkr mu Porføljsyrg. 2. Udvd flr, og flrr ls for akv projkr. D akv projkr vss på ls. 3. Markér afkrydsgsfl ud for projk, og klk på Markér l slg. 4. Klk på Ja for a bkræf Brugrvjldg l projksyrg

89 Aullr projk markr l slg Aullr projk markr l slg Du ka aullr projkr, dr r markr l slg, år følgd forhold forlggr: Jobb Sl vsrgr r kk kør sd d dspuk, du markrd projk l slg. Projk forblvr akv og agv på sd md lsr ovr projkr. Du har kk føj dsdasgr l projk. Når du aullrr akv projk, dr r markr l slg, sls projk kk, år jobb Sl vsrgr kørr. Iakv projkr vss forsa på ls ovr akv projkr. Følg dss r: 1. Åb Sarsd, og klk på Projkr mu Porføljsyrg. 2. Udvd flr, og flrr ls for akv projkr. Dr vss ls ovr akv projkr på sd md lsr ovr projkr. 3. Markér afkrydsgsfl ud for projk, og klk på Aullr slg. 4. Klk på Ja for a bkræf. Kapl 2: Admsrao af projkr 89

90

91 Kapl 3: Projkplalægg D sko dholdr følgd mr: Hurg præsao af Ga-vsg (på sd 91) Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg (på sd 93) Afvd rdgrgr Ga-vsg (på sd 123) Ga spara vdu (på sd 124) Forklarg l Ga-dagram (på sd 125) Ga-vsg l udskrvg (på sd 141) Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) (på sd 142) Såda rdgrs opgavr (på sd 144) Opgavafhægghdr og -rlaor (på sd 153) Orgasr d opgavr (på sd 164) Rssourcudyls (på sd 165) Esma l fuldførls (ETC) (på sd 167) Såda opdars samld omkosgr (på sd 176) Hurg præsao af Ga-vsg Du ka opr, admsrr og få vs all projkopgavr Ga-vsg. D vsg r dl arbjdsfordlgssrukur (WBS) l vsr og Ga-dagram l højr. Brug Ga-dagramm l a få vs og rdgr opgavr og afhægghdr på dslj. Du ka ædr opgavdaor og opr slu-sar-afhægghdr vd hjælp af ræk og slp-hadlg md Ga-søjlr. Ga-dagramm dholdr oplysgr fra hovdprojk og udrprojkr basr på d akull projks WBS. Forskd opgavr og mlpæl vss som sadard md udråbsg Gadagramm på Ga-søjl for opgav llr mlpæl. Fuldfør opgavr og mlpæl vss md markrgr på Ga-søjl for opgav llr mlpæl. D grø sauslj ovr opgav Ga-søjl agvr, hvor mg arbjd, dr r fuldfør for opgav. Du ka ædr sausljr vd a ædr dsllgr for vsg af Ga-dagramm. Som sadard vss dr g objkhadlgr for Ga-vsg. Hvs du vl hav vs objkhadlgr for Ga-vsg, skal du koak CA Clary PPM-admsraor for a kofgurr mu Hadlgr for Ga-vsg. I Ga-vsg ka du ædr WBS llr slv Ga' og dss ædrgr gmms som afvd rdgrgr. Du ka udrykklg gmm llr kassr dss afvd rdgrgr. Kapl 3: Projkplalægg 91

92 Hurg præsao af Ga-vsg Når du prøvr a gmm d afvd rdgrgr, ka dr ogl gag få vs fjlmddlls, dr oplysr dg om vull fjl d rdgrgr. Du ka f.ks. få vs fjlmddlls, hvs du prøvr a opr opgav md d, dr kk r ydg. Du ka løs fjl llr kassr d rdgrgr, dr forårsagd fjl, vdu md fjlmddlls. Gm også vull adr afvd rdgrgr, du forog ud for fjl. Bds frmgagsmåd: Maksmr d arbjdsområd vd a forfrmm daljpal l arbjdsområd llr vd a maksmr sd. 92 Brugrvjldg l projksyrg

93 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Nogl værkøjsljdsllgr blvr førs akv, år du vælgr lmr arbjdsfordlgssrukur. Hvs du kk har adgagsrghd, ka værkøjsljdsllg dakvrs. Du ka brug kor på værkøjslj Ga-vsg l a forag følgd: Iko Hadlg Kapl 3: Projkplalægg 93

94 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 94 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 : D l l u s r a o v s r k o G m. Gmmr d ædrgr. Bmærk!: D ædrgr gmms ku, år du gmmr ksplc.

95 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 95 Iko Hadlg E q u a o 2 : D l l u s r a o v s r k o I g o r r æ Kassrr d ædrgr, dr akul kk r gm.

96 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 96 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 3 : D l l u s r a o v s r k o O p r y o Idsær y opgav WBS'.

97 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 97 Iko Hadlg E q u a o 4 : D l l u s r a o v s r k o K o p r o p g Kopr opgav fra projkskablo.

98 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 98 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 5 : D l l u s r a o v s r k o T l f ø j k s Føjr kssrd udrprojk l WBS (på sd 62).

99 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 99 Iko Hadlg E q u a o 6 : D l l u s r a o v s r k o O p r y Oprr udrprojk og føjr d l WBS (på sd 69).

100 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 100 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 7 : D l l u s r a o v s r k o O p r y Oprr udrprojk fra projkskablo og føjr d l WBS' (på sd 63).

101 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 101 Iko Hadlg E q u a o 8 : D l l u s r a o v s r k o T l d l. Tldlr rssourc l d valg opgav.

102 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 102 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 9 : D l l u s r a o v s r k o R y k u d. Rykkr d valg opgav ud.

103 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 103 Iko Hadlg E q u a o 1 0 : D l l u s r a o v s r k o I d r y k Rykkr d valg opgav d.

104 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 104 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 1 : D l l u s r a o v s r k o F l y. Flyr d valg opgav (på sd 164).

105 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 105 Iko Hadlg E q u a o 1 2 : D l l u s r a o v s r k o L k. Oprr opgavafhægghd mllm d valg opgavr (på sd 159).

106 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 106 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 3 : D l l u s r a o v s r k o F j r l Fjrr opgavafhægghdr mllm d valg opgavr.

107 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 107 Iko Hadlg E q u a o 1 4 : D l l u s r a o v s r k o U d v d a l l Udvdr all opgavr WBS' (på sd 165).

108 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 108 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 5 : D l l u s r a o v s r k o S k j u l a l l Skjulr all opgavr WBS' (på sd 165).

109 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 109 Iko Hadlg E q u a o 1 6 : D l l u s r a o v s r k o L å s o p. Agvr, a projk r lås. Hvs markør flys ovr ko, agvs d brugr, dr har lås projk. Hvs du har admsraosrghdr, ka du klkk på ko for a lås projk op. E projk låss auomask, år dr r afvd rdgrgr for d. Lås fjrs, år du gmmr llr kassrr rdgrgr, llr hvs du låsr projk op.

110 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 110 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 7 : D l l u s r a o v s r k o P r o j k Agvr, a projk kk r lås.

111 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 111 Iko Hadlg E q u a o 1 8 : D l l u s r a o v s r k o P l a l æ g a Plalæggr auomask md dsllgr (på sd 219).

112 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 112 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 1 9 : D l l u s r a o v s r k o P l a l æ g a Plalæggr auomask og udgvr d y dspla (på sd 223).

113 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 113 Iko Hadlg E q u a o 2 0 : D l l u s r a o v s r k o O p r f o r Oprr forløbg dspla (på sd 219)

114 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 114 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 2 1 : D l l u s r a o v s r k o U d g v f o r Udgvr d forløbg dspla (på sd 223).

115 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 115 Iko Hadlg E q u a o 2 2 : D l l u s r a o v s r k o S l f o r Slr d forløbg dspla.

116 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 116 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 2 3 : D l l u s r a o v s r k o O p r b a s Opr projk-basl (på sd 75).

117 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 117 Iko Hadlg E q u a o 2 4 : D l l u s r a o v s r k o O p d a r b Opdarr opgavs basl for d valg opgavr (på sd 79).

118 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 118 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 2 5 : D l l u s r a o v s r k o O p d a r s Opdarr samld omkosgr (på sd 176)

119 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 119 Iko Hadlg E q u a o 2 6 : D l l u s r a o v s r k o S l o p g a Slr opgav llr fjrr udrprojk fra hovdprojk.

120 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 120 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 2 7 : D l l u s r a o v s r k o V s f o r k l Vsr forklarg l Ga-dagramm (på sd 125).

121 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg Kapl 3: Projkplalægg 121 Iko Hadlg E q u a o 2 8 : D l l u s r a o v s r k o T d s s k a l a Dfrr dsskala l Ga-dagramm (på sd 141).

122 Såda arbjdr du md værkøjslj Ga-vsg 122 Brugrvjldg l projksyrg Iko Hadlg E q u a o 2 9 : D l l u s r a o v s r k o f o r s k j u l Skjulr Ga-vsg, så ku WBS vss.

123 Afvd rdgrgr Ga-vsg Afvd rdgrgr Ga-vsg D ædrgr, du foragr l WBS' llr slv Ga' gmms som afvd rdgrgr, dl du udrykklg gmmr llr kassrr dss ædrgr. Rdgrgr på projk bvars ud ovr spcfk brugrs ssso. Dss rdgrgr omfar rdgrgr for akkumulrgsflr, dr førs gbrgs fr lagrg r udfør. Hvs du f.ks. udvdr dao for udropgav, udvds d ovrordd opgavdaor kk, før du gmmr ædrg. Afvd rdgrgr omfar følgd ypr rdgrgr WBS': Opr opgav vd hjælp af dbygg dsæg. Rdgr hvlk som hls opgavarbu. Tldl rssourcr l opgavr. Fly opgavr llr opgavdaor vd hjælp af ræk og slp. Følgd hadlgr ud for WBS' r kk lgæglg, ms dr r afvd rdgrgr. Gm llr kassr d rdgrgr for a akvr dss hadlgr: Opr llr sl opgavr fra opgavgskabr. Ryk opgavr d llr ud. Fly llr kopér opgavr vd hjælp af kor på værkøjslj. Fly opgavr op llr d WBS' vd hjælp af ræk og slp. Tldl rssourcr fra opgavgskabr. Tlføj kssrd udrprojkr. Basl. Plalæg auomask. Åb projkr ksr plalæggsværkøjr som f.ks. Op Workbch. Opr llr fjr opgavafhægghdr vd hjælp af ræk og slp. Ms ædrgr ud for Ga-vsg gmms drk daabas, gmm afvd rdgrgr mdlrdg, dl du accprr llr kassrr dss ædrgr. Hvs du kk gmmr llr kassrr ædrgr, kassrs d afvd rdgrgr, år d ssso udløbr. Låsg af projkr vd rdgrg Ga-vsg Når du bgydr a forag rdgrgr Ga-vsg, låss projk auomask. Hvs ad prso allrd har lås projk, vss låsko på værkøjslj. Hvs du flyr markør h ovr låsko, vss d brugr, dr lås projk. D r ku d akull projk, dr r låss. Udrprojkr låss kk. Kapl 3: Projkplalægg 123

124 Ga spara vdu All projksdr låss som d r, år du åbr projk ksr plalæggsværkøj. Sdr låss for all brugr, klusv d brugr, dr lås projk. Ga-vsg r udagls for d rgl. D akull brugr md lås ka rdgr Ga-vsg. Hvs projksyrgsdsllg Tllad rdgrg af allokrgr, år vsrg r lås r valg, ka hvlk som hls brugr md rssourcsyrgsrghdr l projk føj prsoal l projk. Så sar du llr d brugr, dr lås projk, har gm rdgrgr, låss projk op. Admsraorr md rghd Admsrao Applkaosopsæg ka lås projk op. Hvs du åbr projk ksr plalæggsværkøj, låss Ga-vsg for all brugr, klusv d akull brugr. Ga spara vdu Du ka få vs og rdgr projkopgavr Ga-vsg spara vdu på følgd mådr: Klk på Ga-ko for projk fra projkls llr fra porl M projkr. Åb projk. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. D følgd rglr gældr for åbg af projk Ga-vsg: Du ka åb flr vdur md Ga-vsgr for forskllg projkr på samm d. Du ka ku åb Ga-vsg pr. projk. E Ga-vdu opdars kk auomask. Hvs du ædrr daa Ga-vdu, dr påvrkr adr åb Ga-vdur, skal du opdar Ga-vdu for a s ædrgr. Hvs du rullr d udrprojk, sarr proxyopgav spara Ga-vdu for d pågældd projk. 124 Brugrvjldg l projksyrg

125 Forklarg l Ga-dagram Forklarg l Ga-dagram Du ka åb forklarg fra værkøjslj Ga-vsg. Ga-dagramm vsr følgd dkaorr for a agv yp llr sauss for opgav: Idkaor Dscrpo Kapl 3: Projkplalægg 125

126 Forklarg l Ga-dagram 126 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 3 0 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l Opgav. E opgav r akv, dr skal udførs d for dsramm. Opgavr dfrr d projkarbjd, d mdarbjdr og d rssourc, dr udførr arbjd.

127 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 127 Idkaor Dscrpo E q u a o 3 1 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l F r Sausbjælk

128 Forklarg l Ga-dagram 128 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 3 2 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l E opgav md sauss Udfør og lbagværd arbjd.

129 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 129 Idkaor Dscrpo E q u a o 3 3 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l Forsk opgav. E forsk opgav r opgav llr mlpæl, hvor værd fl Sludao r sr d værd fl Baslafslug.

130 Forklarg l Ga-dagram 130 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 3 4 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l Opsummrgsopgav. E opsummrgsopgav r opgav, dr har llr flr udropgavr dljr udr sg.

131 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 131 Idkaor Dscrpo E q u a o 3 5 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l Eksr opgav vs Ga-søjl. E ksr opgav r opgav ad projk, hvor opgav projk har afhægghd.

132 Forklarg l Ga-dagram 132 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 3 6 : D l l u s r a o v s r G a - s ø j l Udrprojk vs Ga-dagramm. E udrprojk r projk, dr r placr hovdprojk.

133 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 133 Idkaor Dscrpo E q u a o 3 7 : D l l u s r a o v s r k o E k s r Eksr opgav vs WBS'. E ksr opgav r opgav ad projk, hvor opgav projk har afhægghd.

134 Forklarg l Ga-dagram 134 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 3 8 : D l l u s r a o v s r k o f o r u d Udrprojk vs WBS. E udrprojk r projk, dr r placr hovdprojk.

135 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 135 Idkaor Dscrpo E q u a o 3 9 : D l l u s r a o v s r k o M l p æ l. Mlpæl. Mlpæl r opgavr, dr har forfaldsdao m kk varghd ( prod mllm sar- og sludao).

136 Forklarg l Ga-dagram 136 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 4 0 : D l l u s r a o v s r k o F u l d f ø r E opgav md sauss Udfør og lbagværd arbjd.

137 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 137 Idkaor Dscrpo E q u a o 4 1 : D l l u s r a o v s r k o f o r f o r s Forsk opgav. E forsk opgav r opgav llr mlpæl, hvor værd fl Sludao r sr d værd fl Baslafslug.

138 Forklarg l Ga-dagram 138 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 4 2 : D l l u s r a o v s r k o E k s r Eksr mlpæl. E ksr mlpælsopgav r mlpæl ad projk, hvor opgav projk har afhægghd.

139 Forklarg l Ga-dagram Kapl 3: Projkplalægg 139 Idkaor Dscrpo E q u a o 4 3 : D l l u s r a o v s r k o K r s k Krsk rg. D krsk rg r bsmmd for d dlgs sludao for projk.

140 Forklarg l Ga-dagram 140 Brugrvjldg l projksyrg Idkaor Dscrpo E q u a o 4 4 : D l l u s r a o v s r k o L k l Lk l skjul opgav.

141 Ga-vsg l udskrvg Bmærk: Ikor for Eksr opgav og Udrprojk vss på opgavsd af WBSls l højr for opgavav. D adr kor vss på Ga-sd af vsg som dl af opgav. Skf dsskalrg for Ga-dagram Du ka skf dsskalrg for Ga-dagramm fr bhov, så du ka zoom d og ud på dslj. Klk på d kl pl øvrs l vsr llr højr på Gadagramm for a rull dshd ad gag. Du ka også klkk på d dobbl pl for a gå l æs sæ dsprodr. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. 3. Klk på ko Tdsskala på værkøjslj, og vælg d øskd dsskala. Ga-dsskala ædrs ud fra d valg. Ga-vsg l udskrvg Du ka udskrv Ga-vsg. Iko Prbar vsg Ga-dagramm dholdr skrvbsky vsg af d opgavr, som du vl udskrv, y vdu. Du ka få vs maksmal 300 opgavr ad gag d vdu. Sdhøjd lpasss auomask l opgavr, og sdbrdd lpasss auomask l kofgurao af kolo og prod. Før du udskrvr Ga-vsg, skal du vælg dsllg for baggrudsfarvr og - blldr browsrmu. Browsr Hadlg, dr skal udførs Ir Explorr, Frfox Googl Chrom Brug dsllg Sdopsæg browsrmu. Brug dsllg Udskrv browsrmu. Bmærk: Du ka brug as Al l a akvr browsrmu Ir Explorr og Frfox. Kapl 3: Projkplalægg 141

142 Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Opgavr udgør d arbjd, dr skal l for a fuldfør projk. Opgavr har sardao, sludao og prod d mllm, hvor arbjd udførs. Grl s ldlr projkldr rssourcr l opgavr og agvr mlpæl for a mål frmdrf. Du ka opr og admsrr projkopgavr og ldl rssourcr l dm. Du ka dfr opgavr for projk, så d sars og fuldførs d for sar- og sludaor projk. Tldl arbjdsrssourcr l opgavr så d ka udfør arbjd og rgsrr arbjdsd på drs msdlr. Du ka også ldl udgfs-, maral- og udsyrsrssourcr l opgavr. D yp rssourcr ka også spors vd hjælp af msdlr og ka hav faksk værdr, dr logførs gm rasakor. Bmærk! Du ka kk ldl rssourcr l mlpæl llr opsummrgsopgavr. Arbjdsfordlgssrukur (WBS) r hrarksk ls ovr opgavr, dr vsr rlaor mllm opgavr. WBS vss Ga-vsg Ga-dagramm. Brug WBS' l a opr og orgasr opgavr og l a få vs rssourcudyls fr opgavldlg. Ga-vsg vsr opsummrgsopgavr, mlpælsopgavr og daljopgavr. All d opgavr, du oprr, føjs l samm vau WBS'. Du ka frfølgd gruppr daljopgavr udr opsummrgsopgavr. Du ka opr ubgræs aal hrarksk vaur WBS. Du ka flrr ls for a fd spcfkk opgavr ud fra smpl llr komplks flrkrrr. Opgavr vss Ga-vsg d rækkfølg, som du har opr dm. Ordr og vau agvr drs rlao l had. Opgav ovr daljopgav ka vær opsummrgsopgav llr opgav på ad, rdj llr fjrd vau forhold l opgav ovr d. 142 Brugrvjldg l projksyrg

143 Arbjdsfordlgssrukur (WBS, Work Brakdow Srucur) Eksmpl: Oprls af WBS Du oprr opsummrgsopgav, dr kalds Opr sævs uddals, som dholdr o daljopgavr: Udvklg af oluddals og Uddalssquz. Du oprr r opgavr og drykkr daljopgavr vau udr opsummrgsopgav. Equao 45: D llusrao vsr kl arbjdsfordlgssrukur. Om dsasopgav Fra d l ad har du brug for a spor, hvlk rssourcr dr arbjdr på daljr opgavldlgsvau. Du ka mdlrd sadg spor rssourcallokrg og lvjbrg måd, hvorpå d am ka rgsrr d. Produk lvjbrgr sysmdsllg, dr gvr dg mulghd for a bmad projk ud a skull dfr daljrd opgavldlgrr. Clary-admsraor ka markr dsllg for projksyrg "Tllad oprls af dsasopgav". Når d dsllg r markr, oprr produk auomask dsasopgav følgd suaor: Du bmar projk, før du oprr og opgavr. All projkopgavr markrs som øglopgavr. Produk ldlr auomask d ss lføjd ammdlmmr l dsasopgavr md ETC-mr basr på drs amallokrg. Tammdlmmr ka rgsrr drs d brug på dsasopgavr på drs msdlr. For a forhdr auomask oprls af dsasopgav skal du opr opgav, som kk r øglopgav, før du ldlr og ammdlmmr l projk. Kapl 3: Projkplalægg 143

144 Såda rdgrs opgavr Om opsummrgsopgav E opsummrgsopgav r opgav, dr har llr flr udropgavr dljr udr sg. Du ka drykk opgavr, så d mdags som udropgavr for opsummrgsopgavr. E udropgav r hvlk som hls opgav, dr r dskud udr opgav. Udropgavr ka vær daljopgavr llr opsummrgsopgavr.du ka dljr opsummrgsopgavr udr adr opsummrgsopgavr. Du ka rykk opsummrgsopgavr d og ud, hvorvd drs dljrd udropgavr flys md dm. Når du oprr opsummrgsopgav, skal du gv d av, dr dbærr logsk, orgasaosmæssg grupprg. Brug f.ks. Fas I, Fas 2, Plalæsgsfas og opbyggsfas. Opgavr på vau 1 r opgavr på øvrs vau arbjdsfordlgssrukur (WBS). Du ka kk rykk opgavr på vau 1 ud, ford d allrd r på d øvrs vau. E daljopgav r opgav, dr har ldlgr, som r spor for dsas.e daljopgav ka vær opgav på vau 1, m d ka også vær udropgav l opsummrgsopgav. Daor for daljopgavr bsmmr daor for opsummrgsopgavr. D dlgs sardao for llr flr af ds daljopgavr bsmmr sardao for opsummrgsopgav. D ss sludao for llr flr af ds daljopgavr bsmmr sludao for opsummrgsopgav. Daor for opsummrgsopgav ædrs, frhåd som du rdgrr opgavr for daljopgavr. D samld dsas og omkosg for opsummrgsopgav brgs ud fra oplysgr om daljopgav. Såda rdgrs opgavr Du ka: Rdgr opgavr drk arbjdsfordlgssrukur (WBS) (på sd 145). Rdgr opgavr Ga-dagramm, som f.ks. opgavrs sar- og sludaor (på sd 146). Åb opgav, og rdgr all opgavgskabr (på sd 146). Sl opgavr, hvs d kk r assocr md følgd: Ikk-posrd rasakor Faksk al for posrd opgavr 144 Brugrvjldg l projksyrg

145 Såda rdgrs opgavr Rdgr opgavr arbjdsfordlgssrukur Brug d procdur l a rdgr opgavr drk arbjdsfordlgssrukur (WBS) Ga-vsg. Du ka rdgr udrprojkopgavr vd a udvd udrprojk WBS' og klkk på opgav, som åbs udrprojks Gavsg. Du ka sl opgavr og mlpæl fra WBS'. Når du slr opgav llr mlpæl: Rssourcs ldlg fjrs. Hvs d r opsummrgsopgav, sls ds daljopgavr kk, hvlk ka påvrk dspla for daljopgav. Hvs opgav har rssourcldlg md posrd faksk værdr, ka du kk sl opgav. I sd placrs opgav sl opgavs fas. Opgavs smar r dsll l ul, og ds saus r dsll l "Fuldfør". Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Rdgr følgd flr WBS': Task Sar Fsh Dfrr av på opgav. Værd for d fl r basr på fl Nav på sd Opgavgskabr. Vsr av på opgav på lssdr llr porlr. Græsr: 64 g. Dfrr dao for sar på opgavldlg for rssourc. Sardao vss på lssdr llr porlr. Sadard: Opgavs sardao. Bmærk! Dfér, a opgav skal sar på llr fr opgavs sardao. Hvs ldlg har faksk værdr, r d fl skrvbsky. Dfrr dao for fuldførls af opgavldlg for rssourc. Lssdr og porls vsr d afslugsdao. Sadard: Opgavs afslugsdao Bmærk! Dfér, a opgav skal afslus på llr fr opgavs sardao. Kapl 3: Projkplalægg 145

146 Såda rdgrs opgavr % fuldfør Dfrr d procdl af arbjd, dr r fuldfør, år opgav r dlvs fuldfør. Værdr: Nul. Opgav r kk sar. 1 l og md 99. Opgav har posr ETC llr faksk værdr, og opgav r kk sar Opgav r fuldfør. Sadard: 0 Tldl rssourcr Dfrr av på d rssourc, dr r ldl opgav. Påkræv: Nj Rdgr opgavr Ga-dagramm Du ka rdgr sar- og sludaor for kssrd opgav Ga-dagramm. For a rdgr skal du brug Ga-vsg vd a rækk sar, md llr slug af opgavsøjl. Træk md af opgavsøjl l vsr llr højr for a ædr sar- og sludaor. Du ka også rækk skyggområd på sar llr slug af opgavsøjl l d øskd placrg. Hvs dr r posr faksk værdr for opgav, ka du kk ædr sardao vd a rækk. Efrhåd som du rækkr opgavsøjl vss krafrædlssdao ovr musmarkør. Hvs du ædrr værd, vss dr rød rka fls øvrs vsr områd WBS' og Ga-dagramm. Når ædrgr gmms, sls d rød rka. Rdgr opgavgskabr Brug d procdur l a åb opgav og rdgr ds gskabr. Opgavgskabr omfar d grll gskabr, dsllgr for opj værd, daobgræsgr, opgavrlaor og rssourcldlgr. Bmærk! E lås opgav ka kk rdgrs. Klk på Lås op for a lås opgav op, og akvér rdgrg. 146 Brugrvjldg l projksyrg

147 Såda rdgrs opgavr Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Klk på av på opgav. 3. Rdgér opgavflr. Følgd flr krævr forklarg: Sar Fsh Saus Dfrr dao for sar på opgavldlg for rssourc. Sardao vss på lssdr llr porlr. Sadard: Opgavs sardao. Bmærk! Dfér, a opgav skal sar på llr fr opgavs sardao. Hvs ldlg har faksk værdr, r d fl skrvbsky. Dfrr dao for fuldførls af opgavldlg for rssourc. Lssdr og porls vsr d afslugsdao. Sadard: Opgavs afslugsdao Bmærk! Dfér, a opgav skal afslus på llr fr opgavs sardao. Vsr saus for opgav basr på værd % fuldfør. D fl brgs og opdars auomask på baggrud af opgavs værd % fuldfør. Værdr: Fuldfør. Agvr, a ETC-opgav r ul og a d fuldfør procdl r 100. Ikk sar. Agvr, a d faksk værdr kk r posr, og a fuldførlssproc r ul. Sar. Vsr, år rssourc posrr faksk værdr for opgavldlg. D fuldfør procdl for opgav r ovr ul og udr 100. Sadard: Ikk sar % fuldfør Dfrr d procdl af arbjd, dr r fuldfør, år opgav r dlvs fuldfør. Værdr: Nul. Opgav r kk sar. 1 l og md 99. Opgav har posr ETC llr faksk værdr, og opgav r kk sar Opgav r fuldfør. Sadard: 0 Kapl 3: Projkplalægg 147

148 Såda rdgrs opgavr Gudls Dfrr fls og flav for d rgsljr, som d orgasao følgr forbdls md d opgav. Eksmpl: \\CA Clary PPM\Gudls\Projc\Pla.doc. Dbrgskod Dfrr opgavs dbrgskod. Dbrgskodr på opgavvau rsar dbrgskodr på projkvau, hvs bgg r agv. Skal sar d Dfrr d dao, hvor opgav skal sar. D dao brugs som daobgræsg udr auomask plalægg. Skal afslus d Dfrr d dao, hvor opgav skal slu. D dao brugs som bgræsg udr auomask plalægg. Sar dlgs Dfrr d dlgs mulg sardao for opgav. D dao brugs som bgræsg udr auomask plalægg. Sar ss Dfrr d ss mulg sardao for opgav. D dao brugs som bgræsg udr auomask plalægg. Afslu dlgs Dfrr d dlgs mulg sludao for opgav. D dao brugs som bgræsg udr auomask plalægg. Afslu ss Dfrr d ss mulg sludao for opgav. D dao brugs som bgræsg udr auomask plalægg. Udlad fra auomask plalægg Agvr udladls af daor for d opgav udr procss l auomask plalægg. Sadarddsllg: Tom Påkræv: Nj Bmærk! D fl fugrr md fl Plalæg ldlgr l udlukkd opgavr på sd l auomask plalægg. Aag, a du udlukkr opgav fra auomask plalægg. Du agvr mdlrd, a d r llad a forag ædrgr af opgavs udlukkd rssourcldlgsdaor udr auomask plalægg. D auomask plalæggsprocs ædrr opgavs rssourcldlgsdaor, samdg md a opgavs sar- og sludaor bvars. 148 Brugrvjldg l projksyrg

149 Såda rdgrs opgavr 4. Gm ædrgr. Rdgr opgavvarghd Ga-dagramm Opgavs varghd Ga-vsg vsr aal arbjdsdag mllm projks sar - og sludao for opgav. Varghd brgs auomask ud fra opgavs sar- og sludaor, år du gmmr. Du ka rdgr opgavs varghd Ga-vsg. D hjælpr projkldr md a plalægg opgavr ud fra opgavvarghd og kk ku opgavs sar- og sludaor. Følgd abl vsr d rakv ædrgr, som du sr, år du rdgrr opgavarbur Ga-vsg: Fl Rdgr Opgavvarghd Task Fsh Da Task Sar Da Rsula Opgavs sludao og ædrg af Ga-søjl. Ædrgr af opgavvarghd. Opgavs sludao ædrs, ud a d påvrkr opgavs varghd. Du ka dog kk rdgr opgavvarghd følgd lfæld: Når opgav r mlpæl llr opsummrgsopgav. Tmsdl r allrd sd for d pågældd prod. Ga-søjl Ga-vsg rpræsrr opgavpla, dvs. sardao og sludao. Opgavvarghd ædrs, år Ga-søjl på dsskala ædrs. Varghd ædrs ku, hvs du kofgurrr Ga-søjl l a vs opgavs dspla. Hvs d r kofgurr l a vs adr arbur, vl rdgrg af Ga-søjl kk ædr opgavs varghd. Når du sallrr llr opgradrr l vrso 13.3, vss afkrydsgsfl Tllad rdgrg af gr som sadard som markr for all opgavvsgr. Hvs PMO Acclraor r sallr, skal du udfør følgd r fr opgradrg: Følg dss r: 1. Åb Admsrao, og klk på Tlføjlssprogrammr fra Sudo. 2. Klk På Acclraor: Program Maagm Offc. 3. Søg fr Ga-lsvsg på ls. Kapl 3: Projkplalægg 149

150 Såda rdgrs opgavr 4. Markér afkrydsgsfl, og klk på Avd. Saus ædrs fra Opgradrg r klar l Isallr og afkrydsgsfl Tllad rdgrg af gr r markr. Bmærk: Du ka ku rdgr opgavs varghd Ga-vsg, slvom d afkrydsgsfl r markr for kk-ga-vsg. I følgd abl forklars fukosmåd vd ædrg af opgavvarghd l dcmalværd. Ædr f.ks. opgavvarghd l 1,2, 1,35 llr 1,99. CA Clary PPM Mcrosof Projc Op Workbch Opgavs varghd afruds l 1, 1, llr 2. Opgavs sludao forøgs llr rducrs ovrssmmls hrmd. Ig ædrgr af opgavs varghd. Værdr r 1,2, 1,35 llr 1,99. Opgavs sludao flys l æs arbjdsdag. Sar, Slu og Varghd for opgav ædrs kk vd lagrg af projk CA Clary g. D samm værdr gmms CA Clary g, hvs fl Varghd CA Clary PPM r kofgurr l a vs dcmalværdr. D vl sg hholdsvs 1,2, 1,35 llr 1,99. Opgavs varghd afruds l 1, 1, llr 2. Opgavs sludao forøgs llr rducrs ovrssmmls hrmd. Sar, Slu og Varghd for opgav ædrs kk vd lagrg af projk CA Clary g. D samm værdr gmms Clary g, dvs. hhv. 1, 1 llr 2. Bmærk: Varghd r brg ud fra basskaldr. Evull udaglsr basskaldr påvrkr auomask varghdsværd. Idsl sadarddsllgr for opj værd Flr for opj værd på opgavvau r lgæglg. Afs Opj værd vss dog kk som sadard på sd md opgavgskabr. Afs Opj værd dholdr flr om opj værd (EV). Kofgurr sd så d dholdr afs og flr, llr lad CA Clary PPM-admsraor brug Sudo l a føj dm l sd global. Aag, a d vrksomhd brugr mod l admsrao af opj værd (EV) l a mål projkpræsao. Brug følgd flr l a lsdsæ sadardmod l brgg af opgavs EV og l a lsdsæ værd Budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP) maul. 150 Brugrvjldg l projksyrg

151 Såda rdgrs opgavr Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Klk på av på d opgav, dr skal rdgrs. 3. Udfyld følgd flr afs Opj værd: EV-brggsmod Dfrr sadardbrggsmod for opj værd (EV), som avds, år EV skal brgs. D mod dsllr sadard, hvs du kk har valg EV-brggsmod l opgav. Værdr: Proc færdg, 0/100, 50/50, Idsasvau, Vægd mlpæl, Mlpælsproc fuldfør (PC) og AE (fordl dsas) Sadard: Proc fuldfør BCWP-lsdsæls BCWP Dfrr Budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP). Værd lsdsær d sysmbrgd BCWP og brugs l all øglal for opj værd, dr r basr på BCWP. Hvs du brugr brggsmod for opj værd, f.ks. Vægd mlpæl, Mlpælsproc fuldfør (PC) og Fordl dsas (AE), skal du agv BCWP-værd maul. Bds frmgagsmåd: Idas ku værd d fl, hvs du sporr og brgr opj værd ksr sysm. Dsud også, hvs du kk brugr CA Clary PPM l a brg d opj værd. Vsr d sysmbrgd værd af budgr omkosg for udfør arbjd (BCWP). Værd brgs og rgsrrs, år du oprr basl for projk, llr år du opdarr samld, opj værdr. BCWP kalds også opj værd (EV). BCWP rpræsrr mægd af d fuldfør budgrd omkosg (BAC) basr på præsao mål vd hjælp af mod l brgg af EV for opgav. Brggr forags ud fra d vau, hvor brgg forags. BCWP brgs på følgd vaur: Opgav. BCWP r basr på d valg EV-brggsmod. Projk. BCWP r summ af BCWP for all opgavr på vau 1 af WBS projk. Akul basl påkræv: Ja Idj værd ss opdar Vsr d dao, hvor d opj værd sds blv opdar. 4. Gm ædrgr. Kapl 3: Projkplalægg 151

152 Såda rdgrs opgavr Idsll dssporg på opgavvau Som projkldr ka du ædr opgav, så d r åb llr lukk for dssporg. Projks ammdlmmr ka ku lføj opgavr l drs msdlr, dr r åb for dssporg. D ka kk vd fjl plar mr på opgavr, dr kk skal dhold faksk mr. Avdls af vldfar faksk værdr l opgav ka før l a opgavs sar- llr sludao ædrs. Projks sludao ka også ædrs, hvs opgav r på d krsk vj. Lukg af opgav for dssporg r yg følgd lfæld: Projk r flr-fas, og du øskr kk, a rssourcr vd fjl sporr d l frmdg arbd. Du fuldførr opgav og har brug for a forhdr, a frmdg arbjd spors l d. Du ka dsll dsllg Åb for dsrgsrrg på hvr rdgérbar vsg, dr kludrr opgavgskabr Følg dss r: Fra projks opgavls skal du klkk fl Åb for dsrgsrrg og vælg værd fra rullmu. Fra mu opgavgskabr skal du klkk på Idsllgr for a rdgr fl på sd dsllgr. Tlføj fl Åb for dsrgsrrg l hvr layou for rdgérbar opgavsd vd hjælp af dsllg Kofgurér. 152 Brugrvjldg l projksyrg

153 Opgavafhægghdr og -rlaor Opgavafhægghdr og -rlaor Opgavafhægghdr gvr dg mulghd for a agv frfølgd llr forgåd opgav for opgav. Du ka dvdr agv opgavrs rlaosyp. Du ka opr bdr projkplar vd a brug opgavafhægghdr og dfr forsklss- og gmløbsd. Opgavrlaor vss Ga-dagramm Gavsg. Du ka dfr følgd rlaosypr for opgavafhægghdr: Ga-søjlr Dscrpo Kapl 3: Projkplalægg 153

154 Opgavafhægghdr og -rlaor 154 Brugrvjldg l projksyrg Ga-søjlr Dscrpo E q u a o 4 6 : D l l u s r a o v s r o p g a v a f h æ g Slu-sar. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka sars. D afhægghd r d ms almdlg yp.

155 Opgavafhægghdr og -rlaor Kapl 3: Projkplalægg 155 Ga-søjlr Dscrpo E q u a o 4 7 : D l l u s r a o v s r o p g a v a f h æ g Sar-sar. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka sars.

156 Opgavafhægghdr og -rlaor 156 Brugrvjldg l projksyrg Ga-søjlr Dscrpo E q u a o 4 8 : D l l u s r a o v s r o p g a v a f h æ g Sar-slu. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka afslus.

157 Opgavafhægghdr og -rlaor Kapl 3: Projkplalægg 157 Ga-søjlr Dscrpo E q u a o 4 9 : D l l u s r a o v s r o p g a v a f h æ g Slu-slu. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka afslus.

158 Opgavafhægghdr og -rlaor Opgavafhægghdr og auomask plalægg Du ka plalægg a s rsular for oprls af afhægghdr mllm opgavr auomask. Auomask plalægg brugr opgavafhægghdr som hjælp l a bsmm arbjdsskvs for projk. Eksmpl Opgav Objkdsg skal fuldførs dag før opgav Objkgrao sars. Rgsljr for ræk og slp Ga I Ga-vsg ka du rækk og slpp Ga-søjlr for a opr afhægghdr mllm opgavr llr for a rdgr opgavdaor. I WBS' ka du rækk og slpp opgavr for a fly dm op llr d hrark, llr du ka ædr opgavrs rækkfølg. WBS' opdars, år du har fly llr rdgr opgav. Hvs dr r afvd rdgrgr, r mulghd for a rækk søjlr for a opr afhægghdr llr fly opgavr WBS' kk lgæglg. Du ka dog sadg fly daor. Brug følgd rgsljr l rdgrg og oprls af lk mllm opgavr vd hjælp af ræk og slp: Abrg markør æ på søjls sar for a ædr opgavs sardao. Markør ædrs l pl, dr pgr mod vsr og højr. Sludao ædrs kk. Abrg markør md på søjl for a ædr båd sar- og sludao for opgav. Markør ædrs l pl, dr pgr fr rgr. Bgg daor ædrs md d samm aal. Abrg markør æ på søjls slug for a ædr opgavs sludao. Markør ædrs l pl, dr pgr mod vsr og højr. Sardao ædrs kk. Når du slppr søjl fr a hav rukk d, afspjls ædrgr sar- og sludaor WBS' som afvd rdgrgr. Dr vss afhægghdslj, år du rækkr søjl op llr d af rækk. Hvs du vl aullr ædrg, skal du rykk på Escap, ms du rækkr llr slpp markør på åb sd ud og opgavsøjlr. Gm all afvd rdgrgr, d du flyr opgavr llr oprr opgavafhægghdr. Nogl dsllgr på værkøjslj r kk lgæglg, hvs dr fds afvd rdgrgr. 158 Brugrvjldg l projksyrg

159 Opgavafhægghdr og -rlaor Fly opgavr l y placrg WBS'. Markér afkrydsgsflr, og ræk og slp dm l d øskd sd. Vælg rækk vd a markr afkrydsgsfl ud for opgav. Vælg og fly opsummrgsopgav for a fly all udrordd opgavr. D valg opgavr dsæs før llr fr målopgav afhægg af dsægslj. Opr opgavafhægghdr Opr opgavafhægghdr d samm projk fra Ga-vsg. Når du lkr o opgavr WBS', oprs dr som sadard slu-sar-afhægghd. D øvrs opgav hrarkskvs blvr d forgåd og d drs opgav blvr d frfølgd. Træk og slp Ga-søjlr for a opr hvlk som hl yp opgavafhægghd. Når d førs r opr, ka du kk ædr afhægghdr vd hjælp af ræk og slp, m du ka fly opgavr ud af afhægghd påvrks. Hvs du vl rdgr opgavafhægghdr, skal du brug sd md opgavgskabr. Du ka kk opr afhægghdr l og fra opsummrgsopgavr. I WBS' skal du udvd skjul opsummrgsopgav for a få vs afhægghdsljr mllm ds daljopgavr og adr opgavr. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Gør é af følgd: I WBS' skal du markr afkrydsgsfl ud for d o opgavr for a opr afhægghd mllm dm og drfr klkk på ko Lk. I Ga-dagramm skal du ag kldopgavsøjl og rækk og slpp d l dsaosopgavsøjl. Brug følgd rgsljr: Træk d højr ka af kldopgavsøjl, og slp d på d vsr ka af målopgavsøjl. Oprr slu-sar-afhægghd. Træk d vsr ka af kldopgavsøjl, og slp d på d højr ka af målopgavsøjl. Oprr sar-slu-afhægghd. Træk d vsr ka af kldopgavsøjl, og slp d på d vsr ka af målopgavsøjl. Oprr sar-sar-afhægghd. Træk d højr ka af kldopgavsøjl, og slp d på d højr ka af målopgavsøjl. Oprr slu-slu-afhægghd. Kapl 3: Projkplalægg 159

160 Opgavafhægghdr og -rlaor Åb Projkr fra CA Clary PPM Op Workbch Du ka åb all akv projkr, som du har rghdr l a få vs llr rdgr, fra CA Clary PPM. Hvs du har adgagsrghdr l a få vs llr rdgr projk, skal du åb projk som skrvbsky. Alrav ka du åb d som læs/skrv fra CA Clary PPM Op Workbch. Formar projkr Op Workbch. Hvs du har skrvbsky adgagsrghd l projk, llr hvs projk akul r lås, ka du åb projk som skrvbsky. Bmærk! Du ka kk åb projkr md samm projk-d og.rmp-flav Op Workbch fra adr CA Clary PPM-srvr på compur. Hvs du vl åb projk md dss bglsr, skal du sl d.rmp-fl, du har gm lokal. Du skal drfr prøv a åb projk md duplkaprojk-d' fra d adr CA Clary PPM-srvr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Vælg Workbch fra mu Åb Opgavsyrg. 3. Vælg af følgd: Skrvbsky. Åbr projk som ulås Op Workbch. Læs-skrv. Åbr projk Op Workbch og låsr projk CA Clary PPM. Sadard: Læs-skrv Bmærk! Hvs du ku har adgagsrghdr l a få vs projk, llr hvs ad brugr låsr projk, vælgs Skrvbsky som sadard. I d lfæld r ls kk lgæglg. 4. Klk på Udfør. Projk åbs Op Workbch. Rdgr opgavafhægghdr Brug d procdur l a rdgr rlaor md opgavafhægghdr, som f.ks. forgåd llr frfølgd, av på afhægghdsopgavr osv. Du ka sl afhægghdr vd hjælp af sd md opgavafhægghdr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Klk på av på opgav for a rdgr afhægghdr. 3. Åb mu Egskabr, og klk på Afhægghdr hovdmu. Sd md opgavafhægghdr vss. 160 Brugrvjldg l projksyrg

161 Opgavafhægghdr og -rlaor 4. Klk på lk for d afhægg opgav, du vl rdgr. Sd md gskabr for opgavafhægghd vss. 5. Rdgr følgd flr: Rlao Typ Dfrr rlao mllm d akull opgav og d valg opgav. Vælg Forgåd for a få d valg opgav l a gå forud for d akull opgav. Vælg Efrfølgd for a få d valg opgav l a følg fr d akull opgav. Værdr: Forgåd, Efrfølgd Sadard: Forgåd Dfrr d yp rlao, dr skal agvs mllm o opgavr. Værdr: Slu-sar. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka sars. D afhægghd r d ms almdlg afhægghdsyp. Sar-sar. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka sars. Sar-slu. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka afslus. Slu-slu. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka afslus. Sadard: Slu-Sar Eksmpl: Hvs du vælgr Forgåd som rlao og Slu-Sar som yp, plalæggs d forgåd opgav l a slu, før d frfølgd opgav sarr. Hvs du sd vælgr Efrfølgd som rlao og Slu-Slu som yp, ka d frfølgd opgav afslus, år d forgåd opgav afslus. Forskls Idfcrr forsklssprod mllm o opgavr. Sadard: 0,00 Eksmpl: For rlao af yp Slu-Sar ka du opr forsklssprod på fm dag mllm sludao for d forgåd opgav og sardao for d frfølgd opgav. Kapl 3: Projkplalægg 161

162 Opgavafhægghdr og -rlaor Forsklssyp Agvr forsklssyp mllm o afhægg opgavr. Værdr: Daglg llr Proc Sadard: Daglg Eksmpl: Hvs du agvr 5 som forskls og daglg som forsklssyp, oprs dr forskls på fm dag mllm opgavr. Aag, a d agv varghd r 100 dag, 20 som forskls og 20 proc som forsklssyp (20 proc af 100 dag). Dr oprs forsklssprod på 20 dag mllm opgavr. E forsklssd proc basrs på d forgåd opgavs varghd. 6. Gm ædrgr. Om afhægghdskædr E afhægghdskæd r rlao mllm flr opgavr llr mlpæl. Afhægghdskæd oprs forhold l opgav- llr mlpælsplacrgr arbjdsfordlgssrukur Ga-vsg. D afhægghdsyp, dr oprs, r slu-sar-afhægghd ud forskls. D æs opgav llr mlpæl kæd r afhægg af fuldførls af d forgåd opgav, før d ka sars. Eksmpl på slu-sar-afhægghdskæd Aag, a du har r opgavr: Opgav 1, Opgav 2 og Opgav 3. Opgav 3 ka sars, år Opgav 2 r fuldfør, og Opgav 2 ka førs sars, år Opgav 1 r fuldfør. Du ka opr afhægghdskæd fra Opgav 1 l Opgav 2 og fra Opgav 2 l Opgav 3. Opr ksr opgavafhægghdr Brug følgd procdur l a opr og ædr afhægghdr mllm opgavr forskllg projkr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Klk på av på opgav. 3. Åb mu Egskabr, og klk på Afhægghdr hovdmu. Sd md opgavafhægghdr vss. 4. Klk på Ny. Sd l valg af opgav vss. 162 Brugrvjldg l projksyrg

163 Opgavafhægghdr og -rlaor 5. Klk på kapp ud for opgav for a opr d ksr afhægghd, og klk på Næs. Sd md gskabr for opgavafhægghd vss. 6. Udfyld følgd flr: Afhægg vsrg Vsr av på d projk, som opgav afhægr af. Afhægg opgav Rlao Typ Vsr av på d opgav, som opgav afhægr af. Dfrr rlao mllm d akull opgav og d valg opgav. Vælg Forgåd for a få d valg opgav l a gå forud for d akull opgav. Vælg Efrfølgd for a få d valg opgav l a følg fr d akull opgav. Værdr: Forgåd, Efrfølgd Sadard: Forgåd Dfrr d yp rlao, dr skal agvs mllm o opgavr. Værdr: Slu-sar. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka sars. D afhægghd r d ms almdlg afhægghdsyp. Sar-sar. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka sars. Sar-slu. D forgåd opgav skal sars, før d frfølgd opgav ka afslus. Slu-slu. D forgåd opgav skal afslus, før d frfølgd opgav ka afslus. Sadard: Slu-Sar Eksmpl: Hvs du vælgr Forgåd som rlao og Slu-Sar som yp, plalæggs d forgåd opgav l a slu, før d frfølgd opgav sarr. Hvs du sd vælgr Efrfølgd som rlao og Slu-Slu som yp, ka d frfølgd opgav afslus, år d forgåd opgav afslus. Kapl 3: Projkplalægg 163

164 Orgasr d opgavr Forskls Idfcrr forsklssprod mllm o opgavr. Sadard: 0,00 Eksmpl: For rlao af yp Slu-Sar ka du opr forsklssprod på fm dag mllm sludao for d forgåd opgav og sardao for d frfølgd opgav. Forsklssyp Agvr forsklssyp mllm o afhægg opgavr. Værdr: Daglg llr Proc Sadard: Daglg Eksmpl: Hvs du agvr 5 som forskls og daglg som forsklssyp, oprs dr forskls på fm dag mllm opgavr. Aag, a d agv varghd r 100 dag, 20 som forskls og 20 proc som forsklssyp (20 proc af 100 dag). Dr oprs forsklssprod på 20 dag mllm opgavr. E forsklssd proc basrs på d forgåd opgavs varghd. 7. Gm ædrgr. Om ksr afhægghdsopgavr Ga-vsg vsr ksr afhægg opgavr. D afhægg opgav vss før llr fr opgav, afhægg af om d r forgåd llr frfølgd opgav. Hvs flr opgavr r afhægghd af ksr opgav, vsr ls d førs opgav af dm, dr r afhægg af d ksr opgav. D ksr projkav sæs fora av på d ksr afhægg opgav. Orgasr d opgavr Brug kor Ga-vsg l a orgasr d opgavr: Ryk opgavr ud. Ryk opgavr d. Fly opgavr (på sd 164). Fly opgavr WBS' Hvs opgavr flys, flys all udropgavr også. Du ka kk fly opgavr på værs af llr mllm projkr. Hvs opgav r afhægg af ad, fjrs afhægghd kk vd a fly opgav. 164 Brugrvjldg l projksyrg

165 Rssourcudyls Følg dss r: 1. Vælg opgav. 2. Gør é af følgd: Brug ko Fly l a fly opgavr op. Brug ræk og slp-hadlg. Udvd og skjul WBS' Du ka udvd arbjdsfordlgssrukur (WBS) for a s opsummrgsopgavr. Udropgavr dljrs é vau udr d ærms opgav på højr vau. E plus-ko (+) vss fora opgav på højr vau. Du ka også udvd og skjul all opgavr md kor Udvd all og Skjul all på værkøjslj Ga-vsg. D skjul vsg r yg l ku a få vs lll grupp lmr (ovrord md udrordd). Du ka f.ks. udvd opsummrgsopgav for a få vs all d dljrd udropgavr. Skjul d l ovrsgsvau, år du r færdg. Brug ko Plus (+) llr Mus (-) ud for opgav for a udvd llr skjul opsummrgsopgavr. Udvdlss- llr skjulgslsad for WBS' CA Clary PPM-ssso bvars, år du åbr sd æs gag. Rssourcudyls Rssourcudyls r d mægd rssourcdsas, dr skal l, llr som d forvs, a dr skal l, for a fuldfør opgav. Md sd Projk: Opgavr: Rssourcudyls ka du: Få vs og rdgr d brgd samld dsas for hvr opgav på grudlag af følgd forml: Saml dsas = Faksk værdr + Rsrd ETC Plalæg projk auomask. Ga-dagramm vsr som sadard oal dsas pr. opgav pr. ug for all d rssourcr, dr r ldl l d pågældd opgav. Du ka ædr dagramkofgurao for a få vs forskllg formr for opgav- og rssourcoplysgr. Vgg! Tldl prsoal l opgavr, d du får vs rssourcudyls. Kapl 3: Projkplalægg 165

166 Rssourcudyls Såda vss rssourcudyls Du ka få vs rssourcudyls: Saml (på sd 166). Efr rssourc. Vs sammlag rssourcudyls D vrso af sd md rssourcudyls for projkopgavr vsr sammlag daa. Udyls (Toal dsas) vss pr. opgav for all d rssourcr, dr r ldl l d pågældd opgav. D blå Ga-søjl cll md opgavdao agvr, a rssourc r allokr l opgav. Sadardprod r uglg og sarr ald md d akull ug. D farvlag søjlr rækk I al drs dagramm agvr d samld rssourcallokrg (llr ovrallokrg) for hvr kl dsprod. Når du rullr h ovr cll, vss o, dr gvr mulghd for a sammlg d oal dsas for d pågældd prod md d samld allokrg (Saml projkallokrg) for prod. Rød rækk I al bydr, a rssourcr r ovrallokrd. Farvkod for rssourcudyls fugrr som sadard på følgd måd: Blå. Agvr d samld mægd d, som prsoalrssourcr r allokr l hvr kl opgav d vs dsprodr. Mægd af d, dr agvs af søjl, skal vær lg md all kolo Toal dsas for d pågældd opgav. Gul. Rssourc r allokr md d, dr r l rådghd llr mdr for d pågældd prod. Rød. Rssourc r ovrallokr. D vl sg, a d rsrvrd d ovrsgr d lgæglg d d pågældd prod. Grø. Faksk værdr, dr r rgsrr af rssourc for d pågældd prod. Bmærk! E opgavav, dr r frfulg a plusg, agvr, a opgav har udrordd opgavr. Klk på g for a udvd og få vs rssourcudyls for all d udrordd opgavr og opsummrgsopgavr. Du ka ædr d værdr, dr vss Ga-dagramm. Følg dss r: 1. Åb projk for a få vs rssourcudyls. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Rssourcudyls. Sd md rssourcudyls for projkopgavr vss. All d rssourcr, dr r ldl l opgav, vss md rssourcudyls på ls. 166 Brugrvjldg l projksyrg

167 Esma l fuldførls (ETC) Rdgr rssourcudyls Når du jusrr flr på sd md rssourcudyls for projkopgavr, vss graf ovrssmmls md d. Hvs du f.ks. agvr av llr d på y opgav, ædrr daa d adr cllr sg, så d afspjlr rssourcudyls for d pågældd opgav. Hvs du ædrr sar- llr sludaor for opgav, ædrs dscllr graf, så d afspjlr d y daor. E ædrg opgavav llr -d' afspjls på ls og WBS-sdr for projkopgavr sam på sdr md ldlg af prsoal. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Rssourcudyls. Sd md udyls for projkopgavr vss. 3. Udfyld d oblgaorsk oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Sar Slu Dfrr d dao, hvor arbjd på opgav skal sars. Sadard: Akul dao Bmærk! Arbjd på opgav ka kk sars, før projks sardao. Hvs opgav allrd r sar llr slu, r d fl kk lgæglg. Idas dao for fuldførls af opgav. Sadard: Akul dao Bmærk! Arbjd på opgav ka kk afslus fr projks afslugsdao. Hvs opgav allrd r sar llr slu, r fl kk lgæglg. 4. Gm ædrgr. Esma l fuldførls (ETC) Esma l fuldførls (ETC) r d smrd d, som rssourc har l fuldførls af ldlg. D værd r vgg for projkplalægg og dægsrgsrrg. På kor sg hjælpr smar ldr l a ku allokr arbjdsmr mr ffkv. Vd afslug ka projkldr sammlg faksk værdr md smar, hvlk ka vær hjælp l udarbjdls af mr øjagg forudbrgg og plalægg. Kapl 3: Projkplalægg 167

168 Esma l fuldførls (ETC) Såda kofgurrs opgavr l smrg oppfra og d Nulsl kssrd smar Du ka kofgurr opgavr l smrg oppfra og d. Du ka også avd fordlgr oppfra og d på projkvau. Brug følgd procs l a kofgurr opgavr l smrg oppfra og d: 1. Nulsl kssrd smar (på sd 168). 2. Agv fordlgsproc (på sd 168). 3. Avd smrg oppfra og d (på sd 169). Før du ka opsæ og avd smrg oppfra og d, skal du ulsll kssrd smar. Du skal ulsll ETC-mægd for opsummrgsopgav for a opsæ smrg oppfra og d for daljopgavr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Udfyld følgd fl: ETC Idas procvs fordlg Dfrr d samld rsrd arbjd for opgav. Ls vsr værd for fl ETC på sd md gskabr for opgavsmrg. Påkræv: Nj Bkræf, a ETC-fl r dsll på ul (0,00). Hvs d kk r lfæld, skal du sl bløb og das Klk på Avd. Idas procvs fordlg for hvr opgav for a dl dl af fordlg oppfra og d. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Udfyld følgd fl: 168 Brugrvjldg l projksyrg

169 Esma l fuldførls (ETC) % oppfra og d Vsr procdl af sma for oppfra og d fra d projk, som r fordl l opgav. 4. Gm ædrgr. Brug smrg oppfra og d vd hjælp af lsad Esmrgsrglr. Du ka avd smrg oppfra og d l opgavr, dr r opsa l a modag fordlg oppfra og d, vd hjælp af lsad Esmrgsrglr. Brug d lsad, hvs du r r skkr på d aal mr, d vl ag a færdggør all opgavr grupprg llr projk. På vau for opsummrgsopgavr fordls aall mllm all d daljopgavr, dr har rssourcldlgr. Oppfra og d-mod ka brugs ms ffkv, år dr kk r og smar for ldlgr. D vl sg, a ETC-fl r dsll på ul (0). Forbrd opgavr l modagls af fordlg oppfra og d. Eksmpl Aag, a du vd, a dr krævs 100 mr l a fuldfør Fas I. Før du ka das all og avd d, skal du opsæ fass opgavr l a modag procdl af d 100 mr. I d lfæld ka du das 60 proc for Opgav A og 40 proc for Opgav B. Når opgavr r opsa l a modag procdl, ka ETC avds. Aall fordls drfr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Udfyld følgd fl afs Grl: ETC Dfrr d samld rsrd arbjd for opgav. Ls vsr værd for fl ETC på sd md gskabr for opgavsmrg. Påkræv: Nj Idas d aal, dr skal fordls mllm daljopgavr. 4. Klk på Eksmpl. Sd md ksmpl på ETC-ædrg vss. 5. Klk på Avd. ETC' fordls mllm daljopgavr, og fordlg gmms. Kapl 3: Projkplalægg 169

170 Esma l fuldførls (ETC) Esmrgsrglr for opgavr Såda avds smar Opr og avd smrgsrglr l a brg ETC auomask. Du ka f.ks. opr smrgsrgl for grupp opgavr, dr agr d budgrd omkosg for opgavr ETC' bragg. Slvom du ka opr flr smrgsrglr for d samm opgav, r d ku af dm, dr ka brugs som sadardrgl. Opr smrgsrglr på opgavvau, og kør rglr for d opgavr, d r opr l. Aag, a du oprr rgl på fasvau for fas, dr dholdr o daljopgavr. Rgl avds på opgavr fas. Hvs du oprr rgl på daljopgavvau, ka du ku kør rgl for d pågældd opgav. Du ka l hvr d kør hvr opgavsmrgsrgl fra hvr sd, som d fds på. Opr udførlssbgls for all rglr md udagls af sadardrgl, som kk ka hav udførlssbgls. Du ka kør dvdull smrgsrglr, llr du ka kør dm all. Rglr korollrs d rækkfølg, d r agv. Du skal hav o llr flr smrgsrglr md smrgsbglsr vs på ls for a omarragr ls. Du ka kk omarragr smrgsrgl for sadardopgav. Hvs du kk har brug for opgavsmrgsrgl, ka du sl rgl. Brug følgd procs l a avd smar (ETC): 1. Tldl rssourc l opgav. Såda oprs opgavsmrgsrglr Opr smrgsrglr for opgavr 2. Opr opgavsmrgsrgl (på sd 170). 3. Sammlg d grrd ETC md d akull ETC (på sd 172). 4. Avd ETC' fra opgavsmrgsrgl (på sd 173). Brug følgd procs l a opr opgavsmrgsrgl: 1. Opr opgavsmrgsrgl (på sd 170). 2. Hvs rgl kk r opgavs llr fass sadardrgl, skal du opr udførlssbgls (på sd 171). Dr vss y rækk for hvr opgavsmrgsrgl afs Esmrgsrglr for opgavr på sd md gskabr for opgavsmrg. Idas llr dsæ forml drk fl Esmrgsrgl for a lsdsæ flr Opraor og Værd. Klk drfr på Evalur for a valur udrykk. 170 Brugrvjldg l projksyrg

171 Esma l fuldførls (ETC) Følg dss r: Opr udførlssbglsr 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Klk på Ny afs Esmrgsrglr for opgavr. Oprlsssd vss. 4. Udfyld følgd flr: Opraor Værd Vsr formls opraor. Værdr: addo, subrako, mulplkao, dvso, ksporg llr modulus Dfrr værd for smrgsrgl. Værdr: 5. Klk på Tlføj. Esma for ad opgav Markér fl for a brug smar fra ad opgav på d projk. Kosa. Markér fl, og agv al (hlal llr dcmalal), dr fugrr som fas værd for smrgsrgl. Projkarbu. Markér fl for a vælg på ls ovr umrsk projkarbur. Du ka avd hvr umrsk arbu smrgsrgl. Sadard: Esma for ad opgav Udrykk valurs, og hvs d lykks, vss d y rgl fl Esmrgsrgl. Hvs d kk lykks a valur udrykk, vss dr fjlmddlls fl. 6. Klk på Slu. Rgl r opr. Opr udførlssbgls for smrgsrglr for opgavr, hvs kssrd rgl kk r sadardrgl. Udførlssbglsr bsmmr, hvorår rgl skal kørs. E udførlssbgls r kk ødvdg l sadardrgl. Korollér, a opgavsmrgsrgl fds, d du fuldførr d procdur. Lk [Dfr bglsr for udførls] vss ku, hvs dr r ablr rgl. Kapl 3: Projkplalægg 171

172 Esma l fuldførls (ETC) Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. I afs Esmrgsrglr for opgavr, skal du klkk på [Dfr bglsr for udførls] ud for kssrd smrgsrgl. Sd md udførlssbglsr vss. 4. Udfyld følgd fl: Objc Dfrr objk. Værdr: Projk llr Opgav D fl, dr hrfr vss llr blvr lgæglg, afhægr af d yp objk, du har valg. Hvs Projk r valg som objk, skal du vælg fl Fl llr Hadlg og vælg værd. Hvs Opgav r objk, skal du vælg fl og vælg værd. 5. Udfyld d følgd fl, og klk på Tlføj: Opraor Højr Vsr d opraor, dr skal brugs forml. Værdr: = llr!= Dfrr Kosa llr Objk. 6. Klk på Tlføj for a føj udrykk l fl Udryk. 7. Klk på Evalur for a valur udrykk. 8. Klk på Gm og gå lbag. D y rgl vss fl Esmrgsrglr for opgavr, hvs d lykks. Hvs d kk lykks a valur udrykk, vss dr fjlmddlls fl. Bmærk! Idas llr dsæ forml drk fl Esmrgsrgl for a lsdsæ flr Opraor og Værd. Klk drfr på Evalur for a valur udrykk. 9. Gm ædrgr. Sammlg gr ETC md akul ETC Brug d procdur l a sammlg d ETC, dr r grr af opgavsmrgsrgl md d akull ETC (d dr fads, før rglr blv kør). 172 Brugrvjldg l projksyrg

173 Esma l fuldførls (ETC) Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Vælg rgl, og klk på Kør. Sd l kørsl af smrgsrglr vss. 4. Få vs følgd flr: Akul ETC Vsr d samld Esma l fuldførls (ETC) for opgav. Værd for d fl r afld fra fl ETC på sd md gskabr for opgavsmrg. ETC fra rglr Avd ETC fra Esmrgsrglr for opgavr Vsr d samld Esma l fuldførls (ETC) for opgav opr ud fra d avd opgavsmrgsrgl. Du ka kør smrgsrgl på fas-, opgav- llr projkvau, hvlk vl avd ETC-værdr på d opgav, som rglr r basr på. Brug følgd procdur l a avd opgavsmrgsrglr på fas- llr opsummrgsopgavr og dsss daljopgavr. Hvs du vl kør opgavsmrgsrgl for fas- llr opsummrgsopgav, skal du vælg d påkrævd opgav for a avd rgl på all ds daljopgavr. Alrav ka du vælg é llr flr af daljopgavr for a avd rgl dvdul. D rækkfølg, som opgavr agvs på sd md opgavsmrg, r vgg. Hvs g af smrgsrglr for opgavr opfyldr udførlssbglsr, kørs sadardrgl. Hvs dr ku kssrr sadardrgl, kørs d rgl. Procss l avdls af ETC udførs auomask, fr a all rglr på ls r korollr d rækkfølg, d r agv. Du ka kør smrgsrgl for opgavr for all agv opgavr llr vælg, hvlk opgavr rgl skal kørs for. Hvs dr kk fds rgl, som skal kørs, valurs all rglr d rækkfølg, som d vss. D førs rgl, dr opfyldr udførlssbglsr kørs også. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. Kapl 3: Projkplalægg 173

174 Esma l fuldførls (ETC) Avd smrgsrglr 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Markér afkrydsgsfl ud for rgl, og klk på Kør. Sd l kørsl af smrgsrglr vss. 4. Markér afkrydsgsfl ud for opgav for a avd ETC, og klk på Avd ETC fra Rglr. Opr og avd smrgsrglr for a fordl ETC-værdr på bsm måd. Du ka f.ks. opr smrgsrgl for bsm grupp opgavr, dr mdagr d plalag omkosgr for opgavr sma. Opr smrgsrglr på opgavvau så du ku ka kør dm for d opgavr, d r opr l. Slvom du ka avd smrgsrglr på projkvau, ka du kk opr dm på projkvau. Nav på d fasr llr grupprgr, for hvlk rgl kørs, r frmhæv md ad farv. Brug kolo ETC fra rglr l a sammlg d dlgr grrd ETC for fas md d ETC, dr r grr fra d avd rglr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. Rdgr smrgsrglr for opgavr 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Vælg rgl, og klk på Kør afs Esmrgsrglr for opgavr. Opgavsmrgsrglr vss på ls på sd md gskabr for opgavsmrg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md smrgsrglr vss. 174 Brugrvjldg l projksyrg

175 Esma l fuldførls (ETC) 3. Rdgr følgd flr: Opraor Værd Vsr formls opraor. Værdr: addo, subrako, mulplkao, dvso, ksporg llr modulus Dfrr værd for smrgsrgl. Værdr: 4. Klk på Tlføj. Esma for ad opgav Markér fl for a brug smar fra ad opgav på d projk. Kosa. Markér fl, og agv al (hlal llr dcmalal), dr fugrr som fas værd for smrgsrgl. Projkarbu. Markér fl for a vælg på ls ovr umrsk projkarbur. Du ka avd hvr umrsk arbu smrgsrgl. Sadard: Esma for ad opgav Udrykk valurs, og hvs d lykks, vss d y rgl fl Esmrgsrgl. Hvs d kk lykks, vss dr fjlmddlls fl. 5. Klk på Afslu og gm. Rdgr udførlssbgls for smrgsrglr for opgavr Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb opgav, og klk på Esmrg. Sd md gskabr for opgavsmrg vss. 3. Gør é af følgd: Klk på av på d udførlssbgls, du vl ædr. Klk på lk Dfr bglsr for udførls for a dfr bgls for sadardrgl. Sd md udførlssbglsr vss. 4. Rdgr udførlssbgls, og gm ædrgr. Kapl 3: Projkplalægg 175

176 Såda opdars samld omkosgr Såda opdars samld omkosgr Opdar omkosgr, år du oprr llr opdagr basl, og år du ædrr opgavoplysgr pu l brgg af opj værd. Når dr brugs opj værd, ka du opdar d samld omkosgr, så du får vs omkosgr, dr r ky l ACWP, EAC (omkosg) og ETC (T). Brug følgd procs l a opdar d samld omkosgr for projk: 1. Idsl jobb Udrækg af marx for sas, så d kørs rglmæssg. 2. Gør é af følgd: Opdar samld omkosgr (på sd 176). Jobb Opdar saml opj værd kørs. Idsl jobb Opdar oalr for opj værd så d kørs md gag rvallr, afhægg af hvor of du posrr faksk værdr. Opdar samld omkosgr Brug følgd procdur l a gbrg projks omkosgsøglal og oplysgr om opj værd pr. projks Fasdao. Dao r fl på sd md plalæggsgskabr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. Ovrsgssd vss. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Åb mu Hadlgr, og klk på Opdar samld omkosgr udr Grl. 176 Brugrvjldg l projksyrg

177 Kapl 4: Tam D sko dholdr følgd mr: Såda arbjdr du md projkamprsoal (på sd 177) Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd (på sd 178) Admsrao af rssourcrkvsor (på sd 181) Vs rollr og rollkapac (på sd 190) Rdgr rssourcrollr (på sd 190) Dfér gskabr for ammdlm (på sd 191) Om rsrvao af rssourcr, dr allrd r rsrvr (på sd 193) Ersa rssourcr, dr r ldl opgavr (på sd 193) Fjr rssourcldlgr fra opgavr (på sd 194) Rdgr rssourcldlgr (på sd 194) Om dsvarrd ETC'r for ldlgr (på sd 196) Om rsag af ammdlm (på sd 202) Fjr projkammdlmmr (på sd 205) Såda admsrrs projkdlagr (på sd 206) Om Rssourcallokrg (på sd 208) Såda arbjdr du md projkamprsoal Sd md projkamprsoal vsr ls ovr rssourcr llr rollr, som du har føj l projk. Du ka få adgag l sd vd a åb projk og klkk på Tam. Sd vsr av på projkldr og vull adr dlagr på ls. Du ka admsrr d projkams som følgr: Tlføj rssourc llr roll som ammdlm l projk fr OBS-hd (på sd 178). Rdgr gskabr for ammdlmm (på sd 191). Brug rssourcsøgg l a rsa rssourcr vd hjælp af lgæglghdsscor (på sd 204). Ædr rssourcallokrg (på sd 211). Idsl rssourcallokrg (på sd 214). Grr rssourcsmar basr på allokrg (på sd 213). Allokr rssourcr fra smar (på sd 213). Kapl 4: Tam 177

178 Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd Fas rsrvao - rssourcr (på sd 215) Bkræf plalag allokrg (på sd 216). Fjr ammdlmmr fra projk (på sd 205). Opr og admsrr rkvsor (på sd 182) Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd Du ka lføj rssourcr fra valg OBS l projk. Du ka også brug d procdur l a forlæg llr opdar rssourcallokrgr, sar - og sludaor llr fjr rssourcr som rsula af d OBS-valg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på Tlføj/opdar fr OBS. Sd lføj/opdar vsrg fr OBS vss. 3. I fl OBS-hd skal du søg fr lgæglg OBS-hdr, vælg é, og klk på Tlføj. 4. I fl OBS-flrlsad skal du agv omfag af flr for a kludr rssourcr frfølgd llr dlgr OBS-hdr llr bgræs rssourcr udlukkd l d valg OBS-hd. 5. Udfyld d rsrd flr på sd, og klk på Avd. Sd lføj/opdaér OBS-rsular vss. 6. I fl Vs skal du vælg af følgd ypr af rssourcædrgr: Opdargr: Vs d rssourcr, dr blv opdar projk som rsula af d OBS-valg. Tlføjlsr: Vs d rssourcr, dr blv lføj l projk som rsula af d OBS-valg. Fjrlsr: Vs d rssourcr, dr blv fjr fra projk som rsula af d OBS-valg. 7. Klk på Gå lbag. 8. Gm ædrgr. 178 Brugrvjldg l projksyrg

179 Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd Om ammdlmms OBS-hd Når du lføjr rssourc l projk, avds sadardmdarbjdrs OBShd (såfrm såda r dfr) l a fd og lføj rssourcr l projk. Projks sadard-obs-prsoalhd r fl på sd md plalæggsgskabr. Du ka dfr rssourcs OBS-prsoalyp vd hjælp af fl OBS-prsoalhd på sd md mdarbjdrgskabr. D følgd rglr brugs vd lføjls af rssourcr l projkr: Hvs d dfrd rssourcs og projks OBS-hdr r forskllg, frlads rssourcs OBS-hd ud dfo (om). Hvs projks OBS-hd kk r dfr, frlads rssourcs OBS-hd ud dfo (om). Vd rsrvao af rkvso agvs d rsrvrd rssourcs OBSprsoalværd md d samm rglr som for rsag. Agv prsoalbhov Agv prsoalbhov for rssourc llr roll, dr føjs l projk. Når d r gjor, ka du opr rkvsor for prsoalbhov. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på ko Egskabr for d rssourc llr roll, for hvlk du vl spcfcr som du vl agv bmadgsbhov. 3. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Nav på krav Dfrr av på prsoalbhov. Hvr rkvso ka få adgag l all oplysgr fra ammdlmm. F.ks.: kompcr, allokrgsbhov llr d roll, som rkvso r basr på. Sar Da Sludao Dfrr dao for, hvorår rssourc bgydr a arbjd på projk. Dfrr dao for, hvorår rssourc slur md a arbjd på projk. Sadardallokrg % Dfrr d procdl af d, som du vl allokr rssourc l projk (du ka agv 0 proc). Hvs du ædrr bløb d fl, rsar værd værd fl Sadardallokrg % på sd md mdarbjdrgskabr. Kapl 4: Tam 179

180 Føj rssourcr l projkr fr OBS-hd Rsrvaossaus Dfrr rsrvaossaus for rssourc. Værdr: Mdlrdg. Rssourc r blv mdlrdg plalag l a arbjd på vsrg. Fas. Rssourc r blv bkræf l a arbjd på vsrg. Blad. Rssourc r båd og fas allokr l vsrg, llr d mdlrdg allokrg for rssourc smmr kk ovrs md d fas allokrg. Sadard: Mdlrdg Amodgssaus Agvr rkvsossauss for rkvso, dr r lky l ampos. Når d faksk rkvsossaus ædrr sg på sd md rkvsosgskabr, opdars d amodgssausfl. Rkvsossauss gvr projkldr dkao af sauss på drs rkvsor. Når du oprr prsoalbhov førs gag, r amodgssauss "Ny". Hvs dr r lky mr d é rkvso, vss sauss for d åb (kk lukkd) rkvso fl. Du ka brug d saus l maul a rsrvr rssourc ud a brug forml rkvso. Ivsrgsroll Roll for d rssourc, dr amods om l vsrg. f.ks. udvklr, forrgsaalykr llr arkk. OBS-prsoalhd Dfrr mdarbjdrs lkyg l OBS-hd. Sadard: Værd for projks OBS-prsoalhd, hvs dr r dfr for projk. Åb for dsrgsrrg Agvr, om rssourc ka das d forhold l spcfk projk. Sadard: Valg CV-øglord Dfrr øglord rssourcs CV. Plalag allokrg Rpræsrr varghd af d prod, hvor rssourc r påkræv på projk. Fl rpræsrr rssourcs samld dspobl for projk, som amod om af projkldr. 180 Brugrvjldg l projksyrg

181 Admsrao af rssourcrkvsor Fas allokrg Rpræsrr rssourcs samld fasrsrvrd dspobl for projk, som agv af rssourcldr. Dr fds kk værd for fas allokrg, før rssourcldr foragr fas rsrvao af allokrgr. 4. Gm ædrgr. Admsrao af rssourcrkvsor Rkvsor r forbud md kl prsoalbhov. D dholdr ald rfrcr l bsm rssourc llr roll. Rkvso avdr daljr fra prsoalbhov l a udfyld rkvso. Vd valg af flr rssourcr llr rollr oprs y rkvso for hvr rssourc llr roll (prsoalbhov). For gv bmadgskrav ka dr ku vær é udsåd rkvso (md saus som Ny, Åb llr Forslag). Du ka kk opr rkvsor l prsoalbhov, dr allrd r udsåd rkvsor på. Hvs du kk ka opr rkvsor for og af d valg bmadgskrav, mslykkds oprls for all rkvsor. Dr vss advarslsmddlls. Som projkldr ka du rdgr d amodd allokrgsmægd rkvso. Du ka rdgr rkvso, så læg ds saus sadg r Ny. Udgå suaor, hvor rssourcldr allrd arbjdr på amodg, dlvs har sammsa dsllgsls, hvorfr amodg ædrs. Rkvsosprocss Følgd r bskrvr procss på høj vau l a udfyld bmadgskrav for projk gm rkvsor. 1. Projkldr dfrr prsoalbhov vd a lføj mdlrdg rsrvrd rssourcr llr rollr som projkammdlmmr. 2. Projkldr oprr rkvsor basr på d foruddfrd prsoalbhov. 3. Projkldr sdr y rkvsor, så rssourcldr ka bgyd a gmgå dm. Rkvso sds l d rlva rssourcldr. Rssourcldr fassæs på baggrud af D r bsm rssourcldr basr på d sadardrsrvaosldr, som r dfr for rssourc llr roll rkvso. 4. Rssourcldr bhadlr rkvsor vd a forslå ls ovr rssourcr. Rssourcldr ka også afvs rkvso. I bgg lfæld får projkldr bskd. Kapl 4: Tam 181

182 Admsrao af rssourcrkvsor 5. Projkldr gmgår d forslåd allokrgr og foragr é af følgd hadlgr: Afvsr d forslåd rkvso. I såda lfæld gåbs rkvso, og rssourcldr får bskd. Rssourcldr rdgrr og gfrmsdr forslag. Accprr d forslåd rkvso. I såda lfæld blvr rssourcrkvso fas rsrvr l projk. Opr rkvsor Når du oprr rkvso, ka du gør af følgd g: Opr rkvso, og agv ds saus l Ny. På d måd ka du rdgr rkvsor, så ydrlgr oplysgr, dr kk r ovrfør fra prsoalbhov, lføjs. Du ka også ædr sadardværdr, såsom forfaldsdao llr rkvsosbløb, vd maul a åb rkvsor. Opr rkvso, og agv ds saus l Åb. På d måd ka du hurg sd all d rkvsor, år d kk r ødvdg a rdgr og af daljr. Daljr r allrd dfr prsoalbhov. Når rkvso r sd, får rssourcldr bskd va -mal og ka gå gag md a bhadl rkvso. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl for mdlrdg rsrvr rssourc llr roll, og klk på kapp Opr rkvsor udr mu Hadlgr. 3. Vælg rkvsosyp: Værdr: Amod om rssourcr: Vælg d dsllg, hvs du vl opr y rkvsor. Aullr rsrvao af rssourcr: Vælg d dsllg, hvs du vl opr rkvsor for a aullr rsrvao og frgør fasrsrvr d. Ersa rssourcr: Vælg d dsllg, hvs du vl aullr rsrvao og rsa fasrsrvr rssourc. 4. Vælg rsrvaosldr l hvr rssourc llr roll. Hvs rssourcldr llr admsraor agvr sadardrsrvaosldr, udfylds d værd auomask. 5. Gør é af følgd: Klk på Opr for a opr rkvsor md saus som Ny. Klk på Opr, og åb for a opr rkvso. Idsl sauss l Åb. 6. Gm ædrgr. 182 Brugrvjldg l projksyrg

183 Admsrao af rssourcrkvsor Rdgr uåbd rkvsosamodgr Som projkldr ka du få vs d y rkvsor, ovrvåg d åb rkvsor og rdgr all rkvsor, dr kk r åb. Du ka få vs rkvsossaus fl Amodgssaus. Når rkvsossauss ædrs, opdars amfl Amodgssaus. Du ka ku rdgr rkvsosamodgr md saus som "Ny". Når du har sd åb rkvso, modagr rssourcldr mddlls om a arbjd på amodg. Hvs rkvso r for avgv rssourc, lføjs d avgv rssourc auomask l rssourcls for rkvso, år sauss ædrs l Åb. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Åb mu Tam, og klk på Rkvsor. 3. Klk på av på d rkvso, som du vl rdgr gskabr for. 4. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Rkvsosav Du ka ædr av på rkvso, så d bskrvr prsoalbhov. Når rkvso oprs, udfylds fl md av på d valg prsoalbhov. Påkræv: Ja Forfaldsdao Saus Vælg d sds dag, hvor rkvso ka udfylds. Dao vss ormal før d dao, hvor du har bhov for rssourc. Agvr sauss på rkvso. For a ku sd rkvso skal du ædr ds saus fra Ny l Åb. Påkræv: Ja Værdr: Ny, Åb, Forslå llr Lukk Amod af Vsr av på d projkldr, dr oprd rkvso. Rsrvaosldr Vsr rsrvaosldrs av på rssourc llr roll ovrssmmls md prsoalbhov. Kapl 4: Tam 183

184 Admsrao af rssourcrkvsor Nav på krav Vsr av på prsoalbhov. Hvr rkvso ka få adgag l all oplysgr fra ammdlmm. F.ks.: kompcr, allokrgsbhov llr d roll, som rkvso r basr på. Amod rssourc Projc Vsr av på d amodd rssourc llr roll. Vsr av på projk for rkvso. Fjr rsrvao Ersa Vsr sauss basr på d dsllg, dr blv valg, da rkvso blv opr. F.ks.: Amod om rssourcr, Aullr rsrvao af rssourcr llr Ersa rssourcr. Vsr sauss basr på d dsllg, dr blv valg, da rkvso blv opr. Værdr: Amod om rssourcr, Aullr rsrvao af rssourcr llr Ersa rssourcr Amod bløb Dfr d prod, som rssourc skal arbjd på projk. Du skal også agv procdl af d d, dr r lgæglg for rssourc. 5. Gm ædrgr. Gms og rsrvr forslåd allokrgr E rkvso ka hav mag lkyd rsrvaor. Hvr rssourc, dr føjs l rkvsosdsllgsls, udgør rsrvao. E rsrvao r gask kl rgsrrg af rssourc, dr r ky l dsllgsls, og dholdr d mægd d, hvormd rssourc vl vær rsrvr l projk. Rsrvaos saus r bsmmd for, om rssourc forslås, afvss llr rsrvrs l projk. Efr rssourcldr har arbjd på rkvso, modagr amodr bskd om, a og har udfyld llr dlvs udfyld rkvso. Du ka få vs oplysgr om d rssourcr, dr lbyds. Du ka også s, hvlk bmadgskrav dr har saus som Forslå, hvlk bydr, a rssourcldr har forslå allokrgr på rkvso. Dr fds kk bkræf (llr fas) allokrg af rssourc, ford du du kk har accpr forslag. Du ka åb mu Tam og klkk på Rkvsor for a få vs all amodgr om d forslåd mægd og accpr flr rkvsor på samm d. Du ka også gå lægr d hvr rkvso fra sd md amprsoal llr sd md amrkvsor. 184 Brugrvjldg l projksyrg

185 Admsrao af rssourcrkvsor I følgd abl bskrvs, hvorda du ka forag fas rsrvao af rssourcr l projkr: Fl Godkdls af rkvso påkræv Valg Valg Rydd Mod Projkldr rsrvrr rkvso, dr r forslå af rssourcldr. Projkldr foragr fas rsrvao af rssourc llr roll drk l projk. D har rghdr l a forag fas rsrvao og adgagsrghd Projk Rdgr. Projkldr llr rssourcldr fasrsrvrr rssourc llr roll drk l projk, hvs d har rghdr l fasrsrvao. Vs rssourcallokrgr Bmærk! Fl Godkdls af rkvso påkræv vss afs Prsoal på sd md gskabr for dspla. Id du accprr forslå rssourc llr dm l projk, ka du gmgå ds allokrgr l adr projkr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. Accpr og rsrvr kl rkvso 2. Klk på ko Rssourcallokrg vd sd af d rssourc, du vl hav vs allokrgr for. Få vs daljr for rkvso, d du accprr forslå rsrvao. Som projkldr ka du få vs d samm daljr for rkvso, som rssourcldr ka s. Du sr, hvor mg d, du har amod om, hvor mg rssourcldr har forslå, og hvm rssourcldr har forslå. Hvs du markrr fl Godkdls af rkvso påkræv, ka rssourcldr kk rsrvr ammdlmmr drk l projk hllr kk md adgagsrghdr l fasrsrvao. D r ku dg som projkldr, dr ka srvr ammdlmmr. På sd md amprsoal ka du s, a rssourc har bkræf allokrg l projk. Amodgssauss r u Rsrvr. Rsrvaossauss har ædr sg fra Mdlrdg l Fas. Kapl 4: Tam 185

186 Admsrao af rssourcrkvsor Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. Accpr og rsrvr flr rkvsor 2. Åb mu Tam, og klk på Rkvsor. 3. Klk på ko Prso md ls l højr for d øskd rkvso. Sd md rssourcrkvsor vss. Sd dholdr d amodd allokrg, d forslåd allokrg og varas. I hsogramm ka du s d forslåd rssourcrs samld lgæglghd. 4. Klk på Rsrvr for a accpr forslag. Du ka gmgå og accpr flr rkvsor samdg på sd md amprsoal for projk. Fra d sd ka du få vs d gmslg lgæglghdssas for d forslåd rkvsor. Du ka vælg flr rkvsor og klkk på kapp Rsrvr for a accpr all forslag md d samm. Når rssourcldr rsrvrr rssourc l projk llr ædrr d plalag allokrg for rssourc, opdars rsrvaossaus for d lkyd bmadgskrav auomask for a afspjl d ss saus. Prsoalbhovs rsrvaossaus ædrr sg basr på værdr abll dfor: Plalag allokrg Fas allokrg Rsrvaossaus Daorval og allokrg r blv agv Daorval og allokrg r blv agv Daorval og allokrg r blv agv Ig Svarr l plalag allokrg Daorval og allokrg r mdr d plalag allokrg Mdlrdg Fas Blad D rsrvaossaus vss ku, hvs sysmdsllg for Tllad blad rsrvao r akvr. D r akvr som sadard. Daorval og allokrg r blv agv Daorval og allokrg r sørr d plalag allokrg Blad 186 Brugrvjldg l projksyrg

187 Admsrao af rssourcrkvsor Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Åb mu Tam, og klk på Rkvsor. 3. Vælg d forslåd rkvsor, og klk på Rsrvér for a accpr d valg rkvsor. 4. Vd lbag l sd md amprsoal for projk. Tammdlmmr har rsrvr amodgssaus. Rsrvaossauss r Fas, og d plalag og bkræfd allokrgr r lg. Afvs rkvso Hvs du kk r lfrds md d forslåd lgæglghd for avgv rssourc, ka du afvs rkvso. Du ka også afvs é llr flr rssourcr på d dsllgsls ovr rssourcr, dr r forslå af rssourcldr l bsm roll. Når du afvsr rssourcrkvso, får rssourcldr bskd om d gåbd rkvso. Du ka også åb rkvso, s rkvsosgskabr og drfr afvs rkvso vd hjælp af kapp Afvs. Brug fuko Dskussor l a rgsrr, hvorfor du afvsr rkvso. Følg dss r: Rsrvr ovrallokrd rssourcr 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Åb mu Tam, og klk på Rkvsor. 3. Vælg llr flr forslåd rkvsor, og klk på Afvs. Rkvsos saus ædrs fra Forslå l Åb. Hvs rssourcs lgæglg mr r mdr d d samld aal mr, dr r amod om, vss sd Bkræfls af rsrd lgæglghd. Sd Bkræfls af rsrd lgæglghd agvr, a rssourc r ovrrsrvr, år du føjr d l projk llr vsrg. Kolo 100 % rssourcallokrg vsr aall af brug mr, hvs du rsrvrr rssourc 100 proc (sadard) af ds lgæglghd. Kolo Rsrd lgæglghd agvr d faksk aal arbjdsmr, som rssourc har l rådghd l a arbjd på projk. Kapl 4: Tam 187

188 Admsrao af rssourcrkvsor Når d sd vss, ka du vælg: Ovrallokr rssourc. Rsrvr ku rssourc l d rsrd bløb. Bløb r agv kolo Rsrd lgæglghd. Fjr rsrvao af fasrsrvrd rssourcr vd hjælp af rkvsor Aag, a du dsær projks omfag, llr a rssourc kk r lgæglg bsm prod løb af projk. Du ka fas rsrvao af rssourcr for a brug d d, d kk r allokr, på ad projk. Du ka fjr rsrvao af rssourc hl llr dlvs fra projkr. D fjrd rsrvaosd svarr som sadard l d fas allokrg af ammdlmm mus d plalag allokrg. Når du fjrr rssourcrkvso, får d rlva rssourcldr bskd om d. Rssourcldr ka drfr hådr aullrg af rssourcrkvso. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på d fasrsrvrd rssourc, som du vl fjr rsrvao på, og klk på Opr rkvsor mu Hadlgr. 3. I afs Vælg rkvsosyp skal du vælg Aullr rsrvao af rssourcr (fjr al fas allokrg, som kk r md pla). 4. For a fjr rsrvao af rssourc hl skal du klkk på Opr og Åb afs Rssourcr. Sd md amprsoal vss md rsrvaossauss Blad. Dr oprs rkvso l a sl rsrvao af rssourc for hl d fas allokrd bløb. 5. Udfør følgd r for a sl rsrvao af rssourc dlvs: a. Klk på Opr afs Rssourcr. Sd md amprsoal for projk vss. b. Klk på lk amodgssaus for d rssourc, dr vsr saus som Ny. Sd md rkvsosgskabr vss. c. Agv bløb for d fjrd rsrvao vd a das prod og procdl for d fjrd rsrvao. Drfr skal du ædr sauss l Åb. 6. Gm ædrgr. 188 Brugrvjldg l projksyrg

189 Admsrao af rssourcrkvsor Ersa aullrd rssourcrkvsor Når rsrvao af rssourc fjrs vha. rkvso, ka du amod om rsagsammdlm. Hadlg gvr dg mulghd for a fjr rsrvao på d valg rssourc og amod om y ammdlm. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på d fasrsrvrd rssourc, som du vl fjr rsrvao på, og klk på Opr rkvsor mu Hadlgr. 3. I afs Vælg rkvsosyp skal du vælg Udskf rssourcr for a udskf all fas allokrgr md y rssourc. 4. Klk på Opr, og åb afs Rssourcr for a fjr rsrvao af rssourc hl. Sd md amprsoal vss md rsrvaossauss Blad. Dr oprs fjrls af rsrvao fra rkvso for hl a fjr rsrvao for rssourc for hl d mægd, dr var fas allokr. Amod om ydrlgr rsrvaor Dl rsrvao Hvs projk forlægs, ka du lføj ydrlgr plalag allokrg for rssourc. Procss md a sd, forslå og accpr rkvsor r dsk md d procs, dr r bskrv dlgr afs. D o rkvsor (d opr dldgsvs og d ad opr for ydrlgr rsrvao) gmms som o spara rgsrrgr d dvdull rasakor. For a fjr rsrvao af rssourc skal du rducr d plalag rsrvao. For a amod om ydrlgr rsrvao skal du øg d plalag rsrao forhold l d fas rsrvao. For ydrlgr rkvso llr fjrls af rsrvao for rkvso ka du ædr allokrgr vd hjælp af dsllg Skf allokrg. Opr almdlg rkvso, og vælg dsllg Fjr rsrvao for a fjr rsrvao af rkvso. Du skal udfør d o forskllg hadlgr som spara opgavr. E amrgsrrg ka dhold op l é åb rkvso og é fjrls af rsrvao af rkvsor på samm d. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på ko Egskabr for d fasrsrvrd rssourc. Kapl 4: Tam 189

190 Vs rollr og rollkapac 3. Rdgr dagramm Plalag allokrg for rssourc. 4. Opr rkvso. I d y rkvso spørgs dr auomask om forskll mllm d plalag og d bkræfd d. Vs rollr og rollkapac Brug roll som pladsholdr, hvs du kk kdr av på rssourc, llr hvs rssourc kk r lgæglg. Du ka bmad projk md flr forkomsr af d samm roll. Du ka mdlrd kk føj flr forkomsr af d samm avgv rssourc l projk. Rollkapac r rollbhov forhold l rssourcrs kapac l a udfyld såda rollr. Du ka få vs saml vsg af all rollbhov, hvad d r grr af rollbasrd ammdlmmr llr avgv rssourcr, vd hjælp af sd md rollkapac. Rssourcr ud prmær roll vss på d sd rækk [Ig roll]. På d sd ka du få vs: Rollallokrg l d projk og udrprojkr modsæg l allokrg på adr projkr og ovrallokrgr. Oplysgr samls på rollbass. Udrprojk allokrr bsm procdl l projk. Tlgæglg rollkapac for d projk og ds udrprojkr. Rollkapac båd d for og ud for scar. Følg dss r: 1. På sarsd skal du klkk på Projkr udr Porføljsyrg 2. Åb d projk, for hvlk du gr vl hav vs rollkapac. 3. Klk på Tam,og vælg Rollkapac. 4. Hvs roll vss som ovrallokr, skal du klkk på roll på av for a få vs d rssourc, dr r lky l æv roll. Rdgr rssourcrollr Du ka ædr rssourcroll på projk. Projkroll ædrr kk d roll, dr r dfcr rssourcprofl. 190 Brugrvjldg l projksyrg

191 Dfér gskabr for ammdlm Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Rdgr projkroll for rssourc kolo Roll. 3. Gm ædrgr. Dfér gskabr for ammdlm Brug følgd procdur l a dfr og rdgr gskabr for ammdlm. Dfér f.ks. rssourc som åb for dsrgsrrg for a spor d d, dr r brug på rssourcs opgavr på mddl. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på ko Egskabr for d rssourc llr roll, for hvlk du øskr a dfr gskabr. 3. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Nav på krav Dfrr av på prsoalbhov. Hvr rkvso ka få adgag l all oplysgr fra ammdlmm. F.ks.: kompcr, allokrgsbhov llr d roll, som rkvso r basr på. Sadard %-allokrg Dfrr d procdl af d, som du vl allokr rssourc l d projk (du ka agv 0 %). D bløb afspjls kolor Allokrg og Allokrg % på projkprsoalsd. Sadard: 100 % Påkræv: Nj Rsrvaossaus Dfrr rsrvaossaus for rssourc. Værdr: Mdlrdg. Rssourc r blv mdlrdg plalag l a arbjd på vsrg. Fas. Rssourc r blv bkræf l a arbjd på vsrg. Blad. Rssourc r båd og fas allokr l vsrg, llr d mdlrdg allokrg for rssourc smmr kk ovrs md d fas allokrg. Sadard: Mdlrdg Kapl 4: Tam 191

192 Dfér gskabr for ammdlm Amodgssaus Agvr rkvsossauss, år rkvso r ky l ampos. Projkldr brugr amodgssauss l a ovrvåg saus på drs rkvsor og l a rsrvr rssourc maul ud brug af forml rkvso. Fl r skrvbsky, år amodgssauss r "Ny", "Åb" llr "Forslå", llr år dr kk fds og rkvso. Værdr: Ny. Prsoalbhov r y. Projkldr har kk amod om og prsoalbhov. Åb. Rssourcrkvso r akv og vr på a blv udfyld. Forslå. Rssourcrkvso r blv forslå. Rsrvr. Projkldr har accpr d forslåd rssourc. Lukk. Dr r g rkvsor ky l ammdlmm. Sadard: Ny Påkræv: Ja Ivsrgsroll Dfrr roll for d rssourcr, dr r amod om for projk. Eksmpl: udvklr, forrgsaalykr llr produkldr OBS-prsoalhd Dfrr lkyg l OBS-hd for d rssourc, dr r ldl l projk. Sadard: Sadard-OBS-prsoalhd (hvs d værd r dfr for projk) Åb for dsrgsrrg Agvr, om rssourc ka brug msdlr l a spor d, dr r brug på opgavldlgr. Når markrg r fjr, ka rssourc kk logfør d på og projkr. Sadard: Valg CV-øglord Dfrr øglord rssourcs CV. Plalag allokrg Dfrr d dsprod, hvor rssourc skal arbjd på projk. Td rpræsrr d samld d, som rssourc har l rådghd l projk (som projkldr har amod om). 192 Brugrvjldg l projksyrg

193 Om rsrvao af rssourcr, dr allrd r rsrvr Fas allokrg Dfrr d samld, fasrsrvrd lgæglghd af rssourc l projk (som udfyld af rssourcldr). Dr fds kk værd for fas allokrg, før rssourcldr foragr fas rsrvao af allokrgr. 4. Gm ædrgr. Om rsrvao af rssourcr, dr allrd r rsrvr Du ka føj flr forkomsr af roll l projk, m kk flr forkomsr af d samm, avgv rssourc. Når du rsrvrr rssourcr, dr allrd r rsrvrd, l projkr, vss følgd fjlmddlls, hvs følgd forhold gør sg gældd: Rssourc r kk rsrvr, ford d fds am. Forhold: Rsrvao af rssourcr l projk, som d allrd r rsrvr l. Rsrvao af rssourcr, dr allrd r projkam, og hvor du vælgr kk a dsæ lsvard rollallokrg. Brug sd md amgskabr l a opdar allokrg for d rssourc. Eksmpl Du ka ldl programmr (1) og programmr (2) l samm opgav. Ersa rssourcr, dr r ldl opgavr Sd l rsag af rssourc vsr ldlgsdaor og ETC for d mdlmmr, dr rsas. Sd vsr også all d ammdlmmr, dr øjblkk r ldl l projk, klusv mdlmmr, dr r ldl opgav. Ku rssourcr, som du har adgag l, vss på sd. Følg dss r: 1. Åb projk. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Vælg d rssourc, du øskr a rsa, og klk på Ersa. Sd rsa rssourcr vss md d akull ldlgr for d valg rssourc øvrs. Sd vsr også oplysgr om d lgæglg rssourcr og rollr. Tammdlm Agvr, om rssourc llr roll r af projks ammdlmmr. Kapl 4: Tam 193

194 Fjr rssourcldlgr fra opgavr Sar Fsh Dfrr dao for sar på opgavldlg for rssourc. Sardao vss på lssdr llr porlr. Sadard: Opgavs sardao. Bmærk! Dfér, a opgav skal sar på llr fr opgavs sardao. Hvs ldlg har faksk værdr, r d fl skrvbsky. Dfrr dao for fuldførls af opgavldlg for rssourc. Lssdr og porls vsr d afslugsdao. Sadard: Opgavs afslugsdao Bmærk! Dfér, a opgav skal afslus på llr fr opgavs sardao. 4. Vælg d rssourc llr roll, dr skal rsa d akul ldl rssourc, og klk på Ersa. Fjr rssourcldlgr fra opgavr Hvs rssourcldlg r ky l posrd rasakor, ka du kk fjr rssourcldlg fra opgav. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Markér afkrydsgsfl ud for rssourc, og klk på Fjr. 4. Klk på ja på sd Bkræf. Rdgr rssourcldlgr Brug følgd procdur l a ædr gskabr for ldlg for rssourcr, dr r ldl l d opgavr. Du ka også brug sd md gskabr for rssourcldlg l a ædr ETC basr på arbjdssgmr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 194 Brugrvjldg l projksyrg

195 Rdgr rssourcldlgr 3. Klk på ko Egskabr ud for av på rssourc for a dfr gskabr for ldlg. 4. Udfyld d oblgaorsk oplysgr afs Grl. Følgd flr krævr forklarg: Idlæsgsmøsr Agvr d dlæsgsmøsr, som dsrburr ETC for opgavldlg løb af opgavs varghd. Plalæg auomask plalæggr arbjd ud fra d dlæsgsmøsr. Faksk værdr Vsr d samld aal mr, som rssourc har rgsrr l dao for opgavr på projk. Faksk værdr vss, år jobb Posr msdlr r kør. Faksk al Saus Sar Vsr l og md-dao for faksk værdr for rssourcs opgavldlgr basr på posrd faksk værdr. Værd for d fl opdars, år jobb Posr msdlr kørs. D kørs auomask, år projkldr posrr godkd msddl. Vsr saus for opgav basr på værd % fuldfør. D fl brgs og opdars auomask på baggrud af opgavs værd % fuldfør. Værdr: Fuldfør. Agvr, a ETC-opgav r ul og a d fuldfør procdl r 100. Ikk sar. Agvr, a d faksk værdr kk r posr, og a fuldførlssproc r ul. Sar. Vsr, år rssourc posrr faksk værdr for opgavldlg. D fuldfør procdl for opgav r ovr ul og udr 100. Sadard: Ikk sar Dfrr dao for sar på opgavldlg for rssourc. Sardao vss på lssdr llr porlr. Sadard: Opgavs sardao. Bmærk! Dfér, a opgav skal sar på llr fr opgavs sardao. Hvs ldlg har faksk værdr, r d fl skrvbsky. Hvs ldlg har faksk værdr, ka d fl kk rdgrs. Kapl 4: Tam 195

196 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Fsh ETC Dfrr dao for fuldførls af opgavldlg for rssourc. Lssdr og porls vsr d afslugsdao. Sadard: Opgavs afslugsdao Bmærk! Dfér, a opgav skal afslus på llr fr opgavs sardao. Vsr sma for d rsrd mr, dr skal brugs l a udfør opgav. Esma r basr på allokrgsproc for ammdlmm mllm ldlgs sar- og sludaor. D r også basr på aall af mr, som rssourc r lgæglg daglg. 5. Gm ædrgr. Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Du ka afg kour af ETC på opgavvau for a opr arbjdssgmr, dr varrr ovr for varghd af ldlg. Du ka ldl rssourc l opgav, sar og sopp arbjd vd d rssourc opgav og drfr gopag arbjd. Såda dass dsvarabl ETC-sgmr Du ka das dsvarabl ETC-sgmr for rssourc, dr r ldl l opgav på sd md opgavgskabr og på sd md ldlgsgskabr. Brug af følgd modr l a das dsvarabl ETC-sgmr: Idas ETC-sgmr for opgavldlgr (på sd 196). Idas ETC-sgmr for rssourcldlgr (på sd 198). Idas dsvarabl ETC-sgmr for opgavldlgr Brug følgd procdur l a das dsvarabl ETC-sgmr for rssourc, dr r ldl l opgav. D dsvarabl ETC-sgmr vss kolo Forbrug på ls ovr ldlgr på sd md opgavgskabr. Hvr dsvarabl ETC-cll vsr arbjdsdsas ovrssmmls md ldlgslss arbjdsdsasdsllg. D samld ETC for rssourcldlg brgs auomask. For fas rssourcdlæsgsmøsr ka du das dsvarabl ETC som forløbg dspla og som kapacsplalæggsscar. 196 Brugrvjldg l projksyrg

197 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Klk på ko Egskabr ud for af av på opgav. 4. I afs Tldlgr skal du udfyld følgd flr for hvr rssourc: Roll Sar Fsh ETC Dfrr roll for d rssourc på d opgav. Dfrr dao for sar på opgavldlg for rssourc. Sardao vss på lssdr llr porlr. Sadard: Opgavs sardao. Bmærk! Dfér, a opgav skal sar på llr fr opgavs sardao. Hvs ldlg har faksk værdr, r d fl skrvbsky. Dfrr dao for fuldførls af opgavldlg for rssourc. Lssdr og porls vsr d afslugsdao. Sadard: Opgavs afslugsdao Bmærk! Dfér, a opgav skal afslus på llr fr opgavs sardao. Bmærk! D sgmr, du dfrr, ka udvds ud ovr opgavs sar- og sludao, afhægg af opgavdaos rdgrgsrglr. Når du gmmr d ædrgr, ædrs opgavs sar- og sludaor, så d afspjlr d y daor, og projks sar- og sludaor jusrs ovrssmmls hrmd. Vsr sma for d rsrd mr, dr skal brugs l a udfør opgav. Esma r basr på allokrgsproc for ammdlmm mllm ldlgs sar- og sludaor. D r også basr på aall af mr, som rssourc r lgæglg daglg. Idlæsgsmøsr Agvr d dlæsgsmøsr, som dsrburr ETC for opgavldlg løb af opgavs varghd. Plalæg auomask plalæggr arbjd ud fra d dlæsgsmøsr. Vælg Fas for a das fordlg af arbjdsdsas. 5. I kolo Forbrug skal du klkk på cll og das arbjdsdsas l pla for rssourc. Gag for hvr sgm. 6. Gm ædrgr. Kapl 4: Tam 197

198 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Idas dsvarabl ETC-sgmr for rssourcldlgr Brug følgd procdur l a das arbjdsdsas ETC-sgm. Du ka også sl sgm. Afs ETC-dalj på sd md gskabr for rssourcldlg vsr dssgmr md sar- og sludaor og ETC' for hvr arbjdsblok. Arbjdshdr for forløbd, dsvarabl ETC-sgmr vss som é blok, f.ks. 7/12/14-3/12/14 90 mr. Når du gmmr d ædrgr, gbrgs ldlgs samld ETC md summ af all d dvdull arbjdssgmr. På sd md opgavgskabr afspjlr kolo ETC og kolo Forbrug for rssourc d ædrgr, du har forag. Eksmpl Idas d følgd dssgmr og arbjdshdr: Tdssgm 11/01/ /08/ /15/ /22/14 32 Arbjdshdr D vss som: Tdssgm Arbjdshdr 11/01/ /22/14 32 Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Klk på ko Egskabr ud for af av på opgav. 4. Klk på ko Egskabr ud for av på rssourc for a dfr gskabr for ldlg. 5. Udfyld følgd fl afs Grl: 198 Brugrvjldg l projksyrg

199 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Idlæsgsmøsr Agvr d dlæsgsmøsr, som dsrburr ETC for opgavldlg løb af opgavs varghd. Plalæg auomask plalæggr arbjd ud fra d dlæsgsmøsr. Vælg Fas for a das fordlg af arbjdsdsas. 6. I afs ETC-dalj skal du udfyld følgd flr for hvr dssgm: Sar Slu Værd Agvr sardao for dssgm. Klk på kaldrko, og vælg sardao for d y dssgm. Agvr sludao for dssgm. Klk på kaldrko, og vælg sardao for d y dssgm. Agvr aall af ETC-mr for dssgm. 7. Gm ædrgr. Opr y dsvarabl ETC-sgm Brug følgd procdur l a das dsvarabl ETC-sgmr på rssourcldlgsvau. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 3. Klk på ko Egskabr ud for av på rssourc for a dfr gskabr for ldlg. 4. Udfyld følgd fl afs Grl: Idlæsgsmøsr Agvr d dlæsgsmøsr, som dsrburr ETC for opgavldlg løb af opgavs varghd. Auomask plalægg plalæggr arbjd ud fra dlæsgsmøsr. Vælg Fas for a das fordlg af arbjdsdsas. 5. I afs ETC-dalj skal du udfyld følgd flr for hvr dssgm: Sar Agvr sardao for dssgm. Klk på kaldrko, og vælg sardao for d y dssgm. Kapl 4: Tam 199

200 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr Fsh Værd Agvr sludao for dssgm. Klk på kaldrko, og vælg sardao for d y dssgm. Agvr aall af ETC-mr for dssgm. 6. Gm ædrgr. Om dasg af ETC md dsvarao Kapacsplalæggsscarlsad Du ka ku das ETC-sgmr md dsvarao for fas ldlgr af dlæsgsmøsr kapacsplalæggsscarr. All adr ldlgr af dlæsgsmøsr r skrvbskyd scarr. Opdar saml ETC fra dsvarabl ETC Afs Tldlgsls på sd md opgavgskabr vsr ls ovr rssourcr, dr r ldl l opgav. Tdssgmr vss som sadard som uglg kolor og sarr md d akull ug. Hvs du dasr værdr ETC-fl på sd md opgavgskabr og dsvarabl ETC-flr, gmms d dsvarabl oplysgr førs. Drfr opdars ETC-fl md summ af all d ETC-værdr, du dasr d dsvarabl flr. Fordl ETC lglg mllm sgmr Du ka das saml ETC for rssourcldlg. Når du dasr saml ETC, fordls ETC' for d pågældd rssourc lglg mllm all opgavs dssgmr. Når du foragr auomask plalægg af projk, fordls ETC' mllm sar- og sludaor ud fra dlæsgsmøsrrglr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Tldlgr. 200 Brugrvjldg l projksyrg

201 Om dsvarrd ETC'r for ldlgr 3. Klk på ko Egskabr ud for af av på d øskd rssourc. 4. Udfyld følgd fl: ETC Vsr sma for d rsrd mr, dr skal brugs l a udfør opgav. Esma r basr på allokrgsproc for ammdlmm mllm ldlgs sar- og sludaor. D r også basr på aall af mr, som rssourc r lgæglg daglg. 5. Gm ædrgr. Fordlg og auomask plalægg af ETC På opgavldlgsvau brugr Auomask plalægg rssourcdlæsgsmøsr l a fordl ETC' for opgavldlg løb af opgavs varghd. Hvs du dsllr sadardmøsr for rssourcdlæsg l a vær fas, dfrr og korollrr du dssgmr for rssourc. Tdssgmr bvars udr auomask plalægg. Hvs du dsllr sadardmøsr for rssourcdlæsg l forrs, bags, kour llr sar, dlæsr Auomask plalægg afbalacrg. Afbalacrg r basr på rglr for dlæsgsmøsr og ovrskrvr vull dfrd dssgmr. Aag, a du dasr saml ETC-værd på sd md gskabr for ldlg ud a spcfcr værdr for hvr dssgm. Auomask plalægg fordlr ETChdr lglg løb af opgavs varghd. Fordlg følgr rglr for dlæsgsmøsr. Såda kørs Auomask plalægg fr jusrg af ETC Efr jusrg af ETC' for opgav llr rssourcldlg ka du forag auomask plalægg af projk. Du ka udgv auomask og få vs ffkr af d ædrgr på projkpla lsad for forløbg dspla. Brug følgd procs l a forag auomask plalægg af projk fr jusrg af rssourcs ETC: 1. Jusr rssourcldlgs ETC (på sd 198). 2. Dfr paramr for auomask plalægg og forag auomask plalægg af projk (på sd 219). 3. Gør é af følgd: Udgv d forløbg dspla (på sd 223). Gå lbag l d gældd pla (POR) Kapl 4: Tam 201

202 Om rsag af ammdlm Om rsag af ammdlm Du ka rsa rssourc md roll llr ad rssourc. Du ka også rsa roll md rssourc. Du ka rsa ammdlmmr på ulås projkr. Hvs projk r lås, ka du rsa ammdlms roll (ud a rsa opgavr). Du ka rsa såfrm sadarddsllg for projksyrg Tllad rdgrg af allokrgr, år vsrg r lås r valg. Hvs projk r ulås, ka du ovrfør rssourcldlgr l d y rssourc, dr rsar kssrd roll llr rssourc. Korollér følgd forhold, før du rsar mdarbjdr: D oprdlg ammdlm skal udfyld dsrgsrrgr, sålds a d faksk værdr r posr, før udskfg skr. D oprdlg roll llr rssourc har g rsrd allokrgr. Såda ovrførs oplysgr l rsagsprsoal Når du rsar ammdlm md ad, ovrførs vss projkoplysgr l rsagsprsoal. F.ks.: Tlgæglg sar Bmærk! Oplysgr ovrførs ku, hvs d lgæglg sardao kk r ovrskrd, og hvs rsagsprsoal kk r rsrvr på d pågældd dao. Tlgæglg slu Rsrd allokrg Allokrgsproc Rsrd ETC Tldl opgavr Projkroll (mdmdr du også rsar roll) Følgd floplysgr ovrførs kk: Fuldfør ldlgr Ekssrd, faksk værdr Afvr faksk værdr Afvd smar Oprdlg plar 202 Brugrvjldg l projksyrg

203 Om rsag af ammdlm Såda udskfs ammdarbjdr Brug af følgd modr l a rsa ammdlmmr projkr: Ersa rssourc md kk-ldl ammdlm (på sd 193). Ersa rssourc md ldl ammdlm (på sd 203). Ersa roll md ldl ammdlm (på sd 203). Ersa rssourc md brug af lgæglghdsscor (på sd 204). Om rsag af rssourcr opgavr md kk-ldl ammdlmmr Du ka rsa ammdlm md ad, forudsa a d kk r ldl samm opgav. Du ka også rsa flr mdarbjdr md kl. ETC- og ldlgsdaor, dr r ky l d dlgr rssourc, ovrførs l rsagsrssourc. Hvs du rsar flr rssourcr md é rssourc, ovrførs d kombrd ETC fra d rsad mdarbjdr l rsagsmdarbjdr. Opgavldlgsdaor lsdsær projkldlgsdaor. Du ka ldl ammdlmmr l opgav, hvs sludao ovrskrdr d dao, som mdarbjdr r ldl l projk. Om rsag af rssourcr opgavr md ldl ammdlmmr Du ka rsa é ammdlm md ad. Mod bydr, a du ka: Ersa ammdlm md ad ammdlm, hrudr mdarbjdr, som allrd r ldl samm opgav. Når é ammdlm rsas md ad, ka du kosoldr aall af mdlmmr, dr r ldl samm opgav. Ersa ammdlm, dr r ldl l ad opgav, md d samm ammdlm. Når du rsar ammdarbjdr md d ldl ammdarbjdr, vss av på d mdarbjdr, dr udskfs md (ldl) sd for d mdarbjdr, dr r udskf. ETC jusrs lsvard. Hvs ovrførsl r fra kl mdarbjdr llr kombr for flr mdlmmr, dr r udvalg l rsag, ovrførs ETC som d r. Om rsag af rollr på opgavr md ldl ammdlmmr Når du rsar rollr md rssourc, dr r ldl l projk, føjs allokrg fra roll l d kssrd allokrg for rssourc. Rollallokrg rducrs md d mægd, dr føjs l rssourc. Kapl 4: Tam 203

204 Om rsag af ammdlm Ovrvj følgd rako, år du rsar rollr: Når du rducrr roll hl vd a rsa d md avgv rssourc, ss følgd rakor: Rolls allokrg rducrs l ul, og roll fjrs fra sd ammdarbjdr. All ldlgr og ETC, som blv ldl l roll, ovrførs l d avgv rssourc. Rolls allokrg føjs l d avgv rssourcs allokrg. I d lfæld ka du ovrallokrr d avgv rssourc (dvs. a d r allokr md mr d 100 proc). Når du rsar roll dlvs af é llr flr avgv rssourcr, ss følgd rakor: Rolls allokrg rducrs md d mægd, dr rsas, og roll forblvr på amls. Dr skr g ovrførsl af ldlgr l d avgv rssourcr. D rsad rolls allokrgsmægd føjs l d avgv rssourcs allokrgr. Når du rsar roll, dr har ldlgr og ETC så rollallokrg r ul, forblvr roll på amls. Gldl opgav l llr flr rssourcr, og fjr drfr roll fra projkam. Ersa rssourcr md brug af lgæglghdsscor Du ka brug lgæglghdsscor l a bslu, hvlk rssourc dr r bds g mh. lgæglghd for a udskf ad d projk. E lgæglghdsscor grrs auomask for hvr af d rssourcr, du har adgag l. Scor agvr d ærms lgæglghdsmach mllm d rssourcr, dr r udskf, og d rssourcr, dr udskfs md. Tlgæglghd brgs ud fra ldlgs varghd og rssourcs daglg lgæglghd. Grl s gældr d, jo højr scor, jo ær mach. Brug d procdur l a rsa mdarbjdr, dr r ldl l opgav, vd hjælp af lgæglghdsscor l a fd rsag. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på ko Rssourcsøgg fr ammdlmm l rsag. 3. Markér afkrydsgsfl ud for d rssourc, som du vl rsa d dlgr rssourc md, og klk på Ersa. 4. Klk på Ja på sd Bkræf. 204 Brugrvjldg l projksyrg

205 Fjr projkammdlmmr Fjr projkammdlmmr Du ka fjr ammdlmmr fra projk udr forudsæg af, a dr kk r posr ogl rasakor llr faksk værdr lky l dss ammdlmmr. Hvs ammdlm har lky rkvso md saus rsrvr, skal du førs fjr rsrvao og drfr sl rkvso, før du fjrr ammdlmm fra projk. Du ka fd flr oplysgr Fjr rsrvao af fas rsrvrd rssourcr vd hjælp af rkvsor. Fjrls af ammdlm slr kk rssourc fra sysm. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Vælg rssourc, og klk på Fjr. 3. Klk på Ja for a bkræf. Kapl 4: Tam 205

206 Såda admsrrs projkdlagr Såda admsrrs projkdlagr Som projkldr ka du brug CA Clary PPM l a admsrr d projkr. Brugr, dr kk r rssourcr, f.ks. projkrssr og sorldr, krævr adgag l d projk for a følg ds forløb og opå adgag l projkdokumao. CA Clary PPM gør d mulg for dg a føj brugr, dr kk r rssourcr, l projkr som dlagr og drfr orgasr dm dlagrgruppr. Korollér adgag l projkdokumao fr dlagr og dlagrgrupp. Bmærk! Som sadard føjr CA Clary PPM auomask mdarbjdrrssourcr l projk som projkdlagr, år du lføjr dm som prsoal. D CA Clary PPMsysmadmsraor ka ædr admsraosdsllg Tlføj auomask mdarbjdr som vsrgsdlagr l a ædr d fukosmåd. Forudsægr: D projk r kofgurr. D brugr, som du vl lføj som dlagr, r kofgurr. Følgd procs bskrvr, hvorda projkldr føjr dlagr l projkr og orgasrr dm projkgruppr: Gør følgd for a admsrr dlagr: 1. Tlføj dlagr (på sd 207) 2. (Valgfr) Oprls af dlagrgruppr (på sd 208) 206 Brugrvjldg l projksyrg

207 Såda admsrrs projkdlagr Tlføj dlagr Produk gør d mulg for dg a føj brugr l d projk som dlagr for a gv dm vsgsadgag l projkoplysgr og -dokumao. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Åb mu Tam, og klk på Dlagr. 3. Vælg rssourcr på rullls, og udfør é af følgd hadlgr: Skrv d fl Tlføj pr. rssourc-d, og klk på Tlføj. Produk føjr d pågældd brugr l dlagrls. Klk på Tlføj for a åb sd Tlføj rssourcr, vælg d brugr, dr skal lføjs, og klk på Tlføj. Produk føjr d valg brugr l dlagrls. (Valgfr) Klk på Tlføj prsoal. Produk føjr kssrd ammdarbjdrrssourcr l dlagrls. Bmærk! Som sadard føjr CA Clary PPM auomask mdarbjdrrssourcr l projk som projkdlagr, år du lføjr dm som prsoal. D CA Clary PPM-sysmadmsraor ka ædr admsraosdsllg Tlføj auomask mdarbjdr som vsrgsdlagr l a ædr d fukosmåd. (Valgfr) Vælg dlagr, og klk på Opr samarbjdsldr. Produk gvr d valg dlagr ydrlgr rghdr udr fa Samarbjd l a admsrr dokumr og dskussor. Bmærk! Oprr af projk r som sadard samarbjdsldr. 4. (Valgfr) Tlføj sysmgruppr som dlagr a. Vælg Sysmgruppr på rullls Vs. b. Klk på Tlføj, markér d sysmgruppr, som du vl lføj, og klk på Tlføj. Produk føjr d valg sysmgrupp l dlagrls. Dlagr projk ka få vs projkdaljr, ovrvåg ds forløb og opå adgag l projkdokumao. Du ka admsrr projkdlagr vha. dsllg Dlagr mu Tam. Kapl 4: Tam 207

208 Om Rssourcallokrg Opr dlagrgruppr Du ka orgasr projkdlagr dlagrgruppr. Dlagrgruppr gør d mulg for a dg a admsrr adgagsrghdr l dokumao saml. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Åb mu Tam, og klk på Dlagrgruppr. 3. Klk på Tlføj. 4. Idas gruppav og bskrvls. 5. Klk på kkkr-ko promp Vælg dlagr. 6. Vælg dlagr udr fa Rssourcr, og klk på Tlføj. Produk føjr d valg dlagr l dlagrgrupp. 7. (Valgfr) Vælg sysmgruppr udr fa Sysmgruppr, og klk på Tlføj. Produk føjr d valg sysmgruppr l dlagrgrupp. 8. Klk på Sd. Produk oprr dlagrgrupp. Du ka admsrr dlagrgruppr vha. dsllg Gruppr mu Tam. Om Rssourcallokrg Allokrg r d prod, hvlk rssourc r brug som prsoal llr rsrvr l projk. Gag d samld aal arbjdsdag mllm projks sarog sludao, bgg klusv, md aall af mr, som rssourc r lgæglg l a arbjd hvr dag. Rsula vsr allokrgsmægd for hvr rssourc. Som sadard allokrs rssourcr md 100 proc af drs lgæglg arbjdsdag. Du ka ædr d sadardværd. Allokrg afvgr fra ETC på d måd, a ETC-mægd r basr på d aal mr, som rssourc r ldl l opgavr. Mdarbjdr ka blv ldl l opgavr all d mr, d r allokr l projk. Hvs d ka hjælp dg l a opr mr øjagg dspla, ka d vær god d, hvs du lladr projkrssourcr é llr o mr hvr arbjdsdag, llr hvr ug, l alrav arbjd llr kk-projkmødr. Allokrgsoplysgr ka ædrs på følgd mådr: Rdgr dsllgr for allokrg (på sd 212). Skf og skalr rssourcallokrgr (på sd 211). 208 Brugrvjldg l projksyrg

209 Om Rssourcallokrg Rdgr sadardallokrg for rssourc Brug følgd procdur l a agv vull afvgls fra fl Sadardallokrg %. Du ka fjr rsrvao for fasrsrvr rssourc llr forlæg rssourc for a udfør ydrlgr plalægg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Klk på ko Egskabr for d rssourc, dr skal ædrs allokrg for. 3. Udfyld følgd fl afs Grl: Sadard %-allokrg Dfrr d procdl af d, som du vl allokr rssourc l d projk (du ka agv 0 %). D bløb afspjls kolor Allokrg og Allokrg % på projkprsoalsd. Sadard: 100 % Påkræv: Nj 4. Opr rækk for hvr afvgls fra sadardallokrg afs Plalag allokrg og Fas allokrg. Udfyld følgd flr rækk for a opr plalag llr fas allokrgsprod: Sar Fsh Dfrr sardao for allokrgsprod. Dfrr sludao for allokrgsprod. % allokrg Dfrr d procdl af d, som rssourc forvs a arbjd (som mdlrdg llr bkræf) på vsrg. 5. Gm ædrgr. Kapl 4: Tam 209

210 Om Rssourcallokrg Plalag og fas allokrg Kurv Plalag allokrg rpræsrr d sadardallokrg llr samld allokrgsmægd, som projkldr har amod om. Kurv Fas allokrg rpræsrr d allokrgsmægd, som rssourcldr har bkræf. Rsrvaossauss for rssourc ædrr sg hhold l allokrgsmægdr kurvr for plalag og fas allokrg. Eksmpl: Udfyld hullr allokrgssgmr Vd rdgrg af rssourcs sadardallokrgssgm oprs dr auomask sgm, hvs dr r sgmhullr. D y sgm vsr allokrgsprocs sadardmægd. Du ka rsrvr rssourc l projk, dr har dspobl på udr 100 proc. E allokrgssgm lføjs, sålds a allokrgssardao r sørr d d dlgr allokrgssgms sludao. Idldd sar- og sludaor for sgm: 10/01/12 l 10/09/13. Ny sar- og sludaor for sgm: 12/04/13 l 04/09/14. E hul oprs mllm o sgmr fra 10/10/13 l 12/03/13 som kk-allokr. Hvs du vl opr hul, skal du opr o allokrgsrækkr afs Plalag allokrg og Fas allokrg på sd md mdarbjdrgskabr. Rssourc allokrs som sadard md 100 proc. E allokrg dækkr d prod, hvor rssourc arbjdr md 50 proc. E ad allokrg dækkr d prod, hvor rssourc arbjdr md 0 proc. Når du gmmr d ædrgr, oprs dr sadardsgm for prod md hullr, og d udfylds md allokrgsmægd på 100 proc. Ovrallokrg af rssourcr Når projk bmads md rssourcr, ka projkldr ovrallokr rssourc llr accpr vul rsrd dspobl. Udr rsag af ammdlmmr ka du også ovrallokr d rssourc, som rsar d dlgr rssourc. Bmærk! Udgå a ovrallokr rssourcr, da d ka forårsag plalæggsforsklsr og mdr ffkv præsao. 210 Brugrvjldg l projksyrg

211 Om Rssourcallokrg Skf og skalr rssourcallokrgr Du ka ædr llr skalr all llr dl af rssourcallokrgr projk. Du ka fly rssourcallokrgr lbag og frm d. All sgmrd allokrgsdaor bvars ak, år oplysgr om rssourcallokrg flys, slvom d procdl, dr r allokr l hvr sgm, ka ædr sg. Æddrg af allokrg for rssourc r praksk vd projkallokrgr udovr d llad dsskalrg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på d rssourc, du vl skf allokrg for. Åb mu Hadlgr d øvrs højr sd af sd, og klk på Skf allokrg. 3. S følgd flr afs Ivsrgsdspla. Sardao for vsrg Vsr projks sardao. Værd for d fl r basr på fl Sardao på sd md plalæggsgskabr. Sludao for vsrg Vsr projks sludao. Værd for d fl r basr på fl Sludao på sd md plalæggsgskabr. 4. Udfyld følgd flr afs Tdsrum l skf: Sardao Dfrr sardao for rssourc projk. Dao markrr sar på d daorval, dr skal skfs. Sludao Dfrr sludao for rssourc projk. Dao markrr slug på d daorval, dr skal skfs. 5. Udfyld følgd flr afs Paramr for dsskf: Skf l dao Dfrr d dao, hvor du øskr, d ædrd allokrg skal bgyd. Skærgsdao for skf Dfrr d sds dao for skf af allokrgr. Allokrgr ka kk skfs sr d d sds dao. Kapl 4: Tam 211

212 Om Rssourcallokrg Skalr allokrgsproc md Dfrr d procvs ædrg af allokrg, som krævs l skf. Bmærk! Hvs du ladr fl vær om, skr dr g skalrg. Påkræv: Nj 6. Gm ædrgr. Om rdgrg af allokrgr Du ka rdgr amallokrg for d projk vd hjælp af d dsvarabl cllr på sd daljr for projkam. Som sadard dholdr d dsvarabl cllr plalag allokrg. Du ka kofgurr TSV l a kludr fas allokr ETC og faksk værdr. Du ka rdgr oplysgr om plalag og fas allokrg dss cllr for a opr allokrgssgmr. Du ka opr allokrgssgmr mllm sar- og sludaor for ammdlmm. Du ka dfr ksplc sar- og sludaor for ammdlmmr. Ellr mdarbjdr ka ovrag daor fra sar- og sludaor for vsrg. Når du rdgrr allokrgsoplysgr d dsvarabl cllr, brugs følgd rdgrgsrglr, år du gmmr d ædrgr: 1. Sar- og sludaor for ammdlmm korollrs forhold l clls daorval. Hvs d akull sar- llr sludao for ammdlmm faldr d for clls daorval, sarr (llr slur) d oplysgr, du dasr, på d akull dao for ammdlmm. 2. Hvs clls daorval går ud ovr ammdlmms akull sar- llr sludao, opdars sardao (llr sludao) for ammdlmm l clls sardao (llr sludao). 3. Hvs du har adgagsrghdr l a rdgr vsrgs sar- og sludaor, flys vsrgsdaor så d passr l allokrg, år du allokrr ammdlm ud for d akull vsrgsdaor. 4. Hvs du kk dasr allokrgsoplysgr for cll, dr lggr mllm o cllr, dr dholdr oplysgr, dslls allokrg l 0 proc for d omm cll. Hvs du vl gv rssourcldr mulghd for a admsrr amallokrgr, ms du har lås projk, skal du korollr, a sadarddsllg for projksyrg Tllad rdgrg af allokrgr, år vsrg r lås r valg. D dsllg gvr rssourcldr mulghd for a ædr am, ms du arbjdr på projkpla, lsad for forløbg dspla llr år du arbjdr offl skrvbordssyrgsprogram. 212 Brugrvjldg l projksyrg

213 Om Rssourcallokrg Admsrr rssourcallokrgr Allokr rssourcr fra smar Projkldr ka forag følgd ædrgr af rssourcallokrg, fr a rssourc r fasrsrvr l projk: Rducr allokrg. Projkldr ka fjr rsrvao af rssourc for prod udr følgd omsædghdr: Hvs rssourc r rsrvr l projk lægr d d ødvdg. Hvs rssourc kk r lgæglg bsm prod. Forlæg allokrg. Hvs projk blvr forlæg, ka projkldr amod om ydrlgr rsrvao af bsm rssourc. Ersa rssourc llr roll. Hvs rsrvao af rssourc fjrs, ka projkldr amod om rsag for d pågældd rssourc. Du ka også admsrr allokrg af ammdlmmr, vd hjælp af følgd modr: Allokr rssourcr fra smar (på sd 213). Grr smar basr på rssourcallokrg (på sd 213). Idsl rssourcallokrg (på sd 214). Bkræf plalag allokrg (på sd 216). Accpr fas allokrg (på sd 215). Brug dsllg Allokér fra smar, år du har ædr d oprdlg ETC for d rssourc. Brug dsllg l a brg d plalag allokrg basr på d y smar. D brgg påvrkr ku d dl af allokrg, dr r fr rssourcs l og md-dao for faksk værdr. D rsulrd allokrgssgmr afruds på bass af fl Afrud allokrgr l ærms % dsllgr projksyrg. Sadardværd r dsll l 25 %. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på rssourc, roll llr kkarbjdsrssourc, og klk på Allokr fra smar mu Hadlgr. Grr smar basr på rssourcallokrg Brug følgd procdur l a grr smar ud fra allokrg. Idsllg Esmr fra allokrg r ku lgæglg for rssourcr, dr r ldl l dsasopgavr. Kapl 4: Tam 213

214 Om Rssourcallokrg Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på rssourc, og klk på Esmr fra allokrg mu Hadlgr. Tall ETC-kolo opdars, så d smmr ovrs md allokrgsummr. Idsll rssourcallokrg for flr mdarbjdr Brug d procdur l a dsll allokrg for flr mdarbjdr. Du ka lpass projkr, som r bmad ud for OBS. D ædrgr, du foragr på d sd, lsdsær dsllgr på sd gskabr for mdarbjdr. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Vælg d rssourcr, hvs allokrg du vl dsll, og klk på Idsl allokrg fra mu Hadlgr. 3. Udfyld d påkrævd oplysgr. Følgd flr krævr forklarg: Sadardallokrg % Dfrr d procdl af d, som du vl allokr rssourc l projk (du ka agv 0 proc). Hvs du ædrr bløb d fl, rsar værd værd fl Sadardallokrg % på sd md mdarbjdrgskabr. Rsrvaossaus Dfrr rsrvaossaus for rssourc. Værdr: Mdlrdg. Rssourc r blv mdlrdg plalag l a arbjd på vsrg. Fas. Rssourc r blv bkræf l a arbjd på vsrg. Blad. Rssourc r båd og fas allokr l vsrg, llr d mdlrdg allokrg for rssourc smmr kk ovrs md d fas allokrg. Sadard: Mdlrdg Amodgssaus Vælg rkvsossauss for rssourc på projk. 214 Brugrvjldg l projksyrg

215 Om Rssourcallokrg Åb for dsrgsrrg Agvr, om rssourc ka spor d, som r brug på lkyd opgavr vd hjælp af msdlr. Værdr: Ja llr Nj Sadard: Ig ædrg OBS-prsoalhd Rol Fas rsrvao - rssourcr Dfrr lkyg l OBS-hd for d rssourc, dr r ldl l projk. Sadard: Sadard-OBS-prsoalhd (hvs d værd r dfr for projk) Dfrr rssourcs projkroll. Hvs du agvr roll, rsar d værd værd fl Ivsrgsroll på sd md mdarbjdrgskabr. 4. I afs Ekssrd allokrgssgmr skal du markr afkrydsgsfl Ryd kssrd allokrgssgmr for a sl all kssrd allokrgssgmr. 5. Opr y allokrgssgmr for mdarbjdr vd a agv sar - og sludaor for sgmr. Agv og d procdl af d, rssourc ka arbjd på projk som mdlrdg llr bkræf. 6. Gm ædrgr. Brug d procdur l a ulsll d plalag allokrg l a vær lg md d fasrsrvrd llr bkræfd allokrg. Mdlrdg rsrvrd, plalag sgmr afs Plalag allokrg fjrs, og all sgmr ulslls, så d svarr l d fasrsrvrd sgm. Lglds ædrs værdr kolor Allokrg % og Uglg ovrsg på sd md projks amprsoal. Når du accprr fas allokrg, vss rssourcs rsrvaossaus som "Fas", ford hl allokrg r fuld bkræf. Bmærk: hadlg Accpér fas allokrg r ku lgæglg, hvs dsllg for projksyrg Tllad blad rsrvao r markr værkøj Admsrao. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på rssourc for a accpr fas allokrg, og klk på Accpr fas allokrg mu Hadlgr. 3. Klk på Ja for a bkræf. Kapl 4: Tam 215

216 Om Rssourcallokrg Bkræf plalag allokrg Du ka ulsll d fas allokrg l a vær lg md d plalag allokrg. Når rssourc har rsrvaossauss Fas, r d pågældd rssourc fuld ud rsrvr. Bkræfls af plalag allokrg ulsllr kk sadardallokrgsproc. D plalag allokrg koprs l fl Fas allokrg kolo Uglg ovrsg på sd md projks amprsoal. Bmærk: Afs Fas allokrg på sd vss udr forudsæg af, a dsllg for projksyrg Tllad blad rsrvao r markr afs Admsrao. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Tam. 2. Markér afkrydsgsfl ud for av på rssourc, og klk på Bkræf plalag allokrg mu Hadlgr. 3. Klk på Ja for a bkræf. 216 Brugrvjldg l projksyrg

217 Kapl 5: Plalæg auomask D sko dholdr følgd mr: Om auomask plalægg (på sd 217) Såda arbjdr du md auomask plalægg (på sd 218) Om forløbg dsplar (på sd 218) Om forløbg dsplar og udrprojkr (på sd 219) Opr forløbg dspla (på sd 219) Udr for dsplar (på sd 222) Udgv forløbg dsplar (på sd 223) Auomask plalægg og udgvls (på sd 223) Oplås projkr lsad for forløbg dspla (på sd 224) Om auomask plalægg Auomask plalægg r auomasr måd l a opr projkplar. Auomask plalægg hjælpr dg md a udform d pla og grr daor for d opgavr og projk grl. Auomask plalægg r brg l a plalægg projkopgavr og mmr forsklsr og udvdlsr, dr ka mdfør a dadl kk ovrholds samdg md, a ovrallokrg af rssourcr udgås llr mmrs. Brug Auomask plalægg l a opdar projkpla fr du llr adr foragr mdr, hurg ædrgr d. Du ka gmgå d ædrgr, d du udgvr dm som pla llr d gældd pla (POR), og å frm l praksk rsula ovrssmmls hrmd. Auomask plalægg brugr opgavvarghd, daobgræsgr for opgavr, prorsrækkfølg, afhægghdsoplysgr og rlar dao- og rssourclogk l a dfcr projks krsk rg og plalæggr opgavr. Hvr opgav r plalag: l a avd rådghd så dlg som mulg projk l a sar på d dlgs llr ss mulg dspuk, afhægg af daobgræsgr l a mmr varghd af d krsk rg Bmærk: du skal hav adgagsrghd Projk - plalæg browsr for a ku plalægg auomask Ga-vsg. Kapl 5: Plalæg auomask 217

218 Såda arbjdr du md auomask plalægg D krsk rg r bsmmd for d dlgs sludao for projk. Auomask plalægg brugr oplysgr om d krsk rg l a forag følgd plalæggsjusrgr: Bsmmr dlg og s sar- og sludaor for hvr kl opgav. Flyr d dlgr sar frm llr lbag, al fr hvad dr r rlva. Korollrr dlæsgsmøsr, dr r dsll l fas, og jusrr dlg sarog sludaor, så d passr. Opbyggr y ETC-kurvr basr på d gbrgd, dlg sar- og sludaor for opgavr og frarækkr fr bhov fra rsrd rssourclgæglghd. For a udgå llr mmr ovrallokrg af rssourcr ka brggr udskyd sludao for opgav llr sludao for projk. Daobgræsgr for opgavr r rglr, dr r md l a bsmm projks arbjdsskvs. Opgav skal f.ks. sar på bsm dao llr kk sar llr slu sr d bsm dao. Idsl daobgræsgr på sd md opgavgskabr. Såda arbjdr du md auomask plalægg Brug følgd procs l a arbjd md Auomask plalægg: 1. Auomask plalægg brugr sadarddsllgr og udgvr dspla (på sd 223). 2. Opr forløbg dspla (på sd 219). Når auomask plalægg fuldførs, oprs d forløbg dspla, og projk låss. 3. Du ka gør følgd md forløbg dsplar: a. Sl d forløbg dspla (på sd 224). b. Udgv d forløbg dspla (på sd 223). Om forløbg dsplar Forag auomask plalægg af projk for a opr forløbg dspla, som du ka j og rdgr. Projk låss og sæs lsad for forløbg dspla. Brug forløbg dspla for a s ffkr af d ædrgr, du foragr på projk. F.ks. ædrgr af sma l fuldførls (ETC), d du udgvr dspla som gældd pla (POR). Du ka gmgå d forløbg dspla, og bslu om du vl accpr dm. 218 Brugrvjldg l projksyrg

219 Om forløbg dsplar og udrprojkr All lås projksdr vsr POR som skrvbskyd oplysgr. Du ka få vs og arbjd md forløbg dsplar vd hjælp af Ga-vsg, sd md opgavlsr og sdr md opgavldlgr. Du ka ædr d forløbg pla vd a jusr d plalag opgavr og ldlgsoplysgr, såsom ETC. Arbjdsfordlgssrukur (WBS) Ga-vsg vsr d forløbg dspla md rød udrsrgg af POR-oplysgr. Brug d rød udrsrgg l a få vs ædrgr, som du mdlrdg foragr dspla. Ms projk r lås, vss d rssourc, dr har lås, på mddllsslj. Dr vss oplåsgskap på d lj, som du ka brug l a lås projk op. I Ga-vsg vss låsko på værkøjslj, som du ka brug l a lås projk op. Om forløbg dsplar og udrprojkr Auomask plalægg af hovdprojk oprr forløbg dspla for hovdprojk og forløbg dsplar for all ds udrprojkr, dr ka udgvs. Udrprojkr låss. Hvs udrprojk låss, år du foragr auomask plalægg af hovdprojk, oprs dr forløbg dspla for udrprojk, som kk ka udgvs. Dr vss advarslsmddlls md av på d udrprojkr, dr r lås. Når du udgvr forløbg dspla for hovdprojk, rsas d gældd pla (POR) for udrprojk ku, hvs d forløbg dspla ka udgvs. Opr forløbg dspla Du ka agv plalæggskrrr og sar på a plalægg opgavr vd hjælp af Auomask plalægg. Du ka plalægg hl projk llr blo opgavr, dr opsår mllm daorvallr, auomask. Brug d procdur l a agv afvglsr fra d akull pla og auomask opr y forløbg dspla. Du ka også opr forløbg dspla vd a kør jobb Auomask plalægg af vsrg. Du ka kassr forløbg dspla og sl projkr, dr r plalag forløbg. Når du slr forløbg dspla, låss projk op og oplysgr om d gældd pla (POR) vss. Hvs du vl sl forløbg dspla, skal du klkk på pl d for ko Plalæg auomask md dsllgr Ga-vsg, og vælg Sl forløbg dspla. Kapl 5: Plalæg auomask 219

220 Opr forløbg dspla Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Plalæg auomask md dsllgr. Sd l auomask plalægg vss. 4. Udfyld følgd flr: Projk Vsr av på projk. Værd for fl r basr på fl Projkav på sd md projkgskabr. Sar på projk Vsr sardao. Værd for d fl r basr på fl Sardao på sd md projkgskabr. Slu på projk Vsr sludao. Værd for d fl r basr på fl Sludao på sd md grll gskabr. Plalæg auomask dao Agvr d dao, hvor plalægg af opgavr skal sars. Hvs du plalæggr fra sludao, skal du das dao for d dag llr før d dspuk, hvor du vl bgyd plalægg af opgavr. Hvs projk kk r sar, skal du das projks sardao. Hvs projk allrd r gag, skal du agv d førs dag fr d sds dao, hvor dr r posr faksk værdr. Sadard: Akul dao Igorr opgavr, dr sarr før Agvr d dao, før hvlk opgavr skal udlukks. Eksmpl: Aag, a du dasr 03/07/11 som dao for Igorr opgavr, dr sarr før, og du har opgav, dr sarr d 20/06/11. Opgav udlukks fra dspla. Igorr opgavr, dr sarr fr Agvr d dao, fr hvlk all opgavr skal udlukks. Eksmpl: Aag, a du dasr 03/07/11 som dao for Igorr opgavr, dr sarr fr, og du har opgav, dr sarr d 14/08/11. Opgav udlukks fra dspla. 220 Brugrvjldg l projksyrg

221 Opr forløbg dspla Rssourcbgræsgr Agvr, om du vl hav a Auomask plalægg skal ag rssourclgæglghd bragg, år projk plalæggs. Sadard: Valg Bmærk! Hvs du fjrr markrg afkrydsgsfl, bhadlr Auomask plalægg rssourcr, som om d har ubgræs lgæglghd. Hvr opgav plalæggs forhold l rssourcs samld lgæglghd. M kk forhold l rssourcs rsrd lgæglghd, som agr adr opgavldlgr bragg. D rsulrr d kors mulg dspla, m d ka også forårsag, a rssourcr blvr ovrbkræfd. Plalæg fr afslugsdao Agvr, om du vl hav a Auomask plalægg skal plalægg bagud fra dfr dadl. Brug d dsllg, hvs d sds opgav skal vær fuldfør vd projks sludao. Sadarddsllg: Tom Bmærk! Hvs du plalæggr fra sludao, skal sludao dass fl Plalæg auomask dao. Udr Agvs for a plalægg auomask for a brg d krsk rg for hl projk. Hvs fl r markr, brgs spara krsk rg for hvr udr. Sadarddsllg: Tom Ovrhold bgræsgr for gagsa opgavr Agvr, a sard opgavr skal gorrs udr auomask plalægg. Auomask plalægg plalæggr d rsrd arbjd ovrssmmls md ormal logk for auomask plalægg og mdagr vull opgavbgræsgr. Sadarddsllg: Tom Plalæg ldlgr l udlukkd opgavr Agvr auomask plalægg. I ovrssmmls hrmd gvr CA Tchologs dg mulghd for a udlukk daor for rssourcldlg l opgavr, år d y daor r d for opgavs sar- og sludaor. Sadarddsllg: Tom Bmærk! D fl fugrr samm md fl Udlad fra auomask plalægg på sd md opgavgskabr. Kapl 5: Plalæg auomask 221

222 Udr for dsplar Sar frfølgr æs dag Agvr, a Auomask plalægg skal sar frfølgd opgavr ud forskls dag fr, a d forgåd opgav slur. Når dr r rydd, sarr frfølgd opgavr samm dag, som d forgåd opgav slur, hvs rssourc har mr rådghd lbag. Sadarddsllg: Tom Udgv fr plalægg Agvr, a d forløbg dspla øjblkklg skal udgvs l d gældd pla (POR). Når d r valg, oprs og sls d forløbg dspla øjblkklg, og projk låss op. Sadarddsllg: Tom 5. Klk på Plalæg auomask. Udr for dsplar Brug følgd procdur l a kofgurr projk l a brg spara krsk rgr. Udr r sæ projkopgavr, hvor dr forkommr dbyrds afhægghdr, llr kl opgav ud afhægghdr. Udr auomask plalægg ka du brg og få vs spara krsk rgr for hvr udr og for hvr opgav, dr kk har afhægghdr. I modsa fald brgs dr ku krsk rg, d lægs rg, for projk. Plalægg af udr har adskllg vgg fordl: Hvs du arbjdr md hovdprojk, dr dholdr flr projkr, ka du brg og få vs d krsk rg for hvr udrprojk og kk ku d lægs krsk rg. Hvs du arbjdr md projk, hvor du har srukurr arbjdsfordlgssrukur, ka du få vs all krsk rgr. Hvs du har projk, dr dholdr admsraosopgavr, dr spædr ovr hl projks lvd, ka du få vs admsraosopgavr og d rgg krsk rg. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Plalæg auomask md dsllgr. Sd l auomask plalægg vss. 222 Brugrvjldg l projksyrg

223 Udgv forløbg dsplar 4. Udfyld følgd fl: Udr Agvs for a plalægg auomask for a brg d krsk rg for hl projk. Hvs fl r markr, brgs spara krsk rg for hvr udr. Sadarddsllg: Tom Markér afkrydsgsfl. 5. Klk på Plalæg auomask. Udgv forløbg dsplar Udgvls af forløbg dspla rsar d gældd pla (POR) md d forløbg dspla og låsr projk op. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Plalæg auomask md dsllgr og drfr klkk på Udgv forløbg dspla. 4. Klk på Ja for a bkræf. Auomask plalægg og udgvls Brug d procdur l a udgv d forløbg dspla vd hjælp af sadarddsllgr. Når du plalæggr auomask og udgvr, rsar d y dspla d gældd pla (POR) og projk låss op. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. I Ga-vsg skal du klkk på pl d for ko Plalæg auomask md dsllgr og drfr klkk på Plalæg auomask md udgvls. Kapl 5: Plalæg auomask 223

224 Oplås projkr lsad for forløbg dspla Oplås projkr lsad for forløbg dspla Du ka lås projkr, dr r lsad for forløbg dspla, op. Når du låsr projk op, sls d forløbg dspla. Ku d brugr, dr lås projk, llr rssourc md rghd Admsrao Adgag, ka lås projkr lsad for forløbg dspla op. Følg dss r: 1. Åb projk, og klk på Opgavr. 2. Åb mu Opgavr, og klk på Ga. Ga-vsg vss. 3. Klk på ko lås Ga-vsg. 4. Klk på Ja for a bkræf. 224 Brugrvjldg l projksyrg

225 Kapl 6: Admsrao af msdlr D sko dholdr følgd mr: Såda admsrrs dsrgsrrg (på sd 225) Gda sadarddsllgr for msdlr (på sd 229) Avd ædrgr msdlr for all rssourcr (på sd 229) Såda admsrrs dsrgsrrg Som rssourcldr, ka du brug produk l a admsrr dsrgsrrg af d mdarbjdrrssourcr, dr rapporrr l dg. Som projkldr ka du brug produk l a admsrr dsrgsrrg for d projkopgavr. D rssourcr brugr uglg msdlr l a spor drs d og akvr. Rssourcr opår adgag l drs akull msddl og rgsrrr d faksk d, som d brugr på opgavr, dr r ldl l dm. D gørs ormal som mr. Rssourcr rgsrrr d for opgavr, f.ks. projkopgavr, hædlsr, drk arbjd og vul d, som d brugr på adr akvr. Du ka ædr d projkr og opgavr, som dvdull rssourcr ka logfør d for. Når rssourc sdr msddl l godkdls, modagr du hadlgspuk for gmsy af msdl. Du godkdr msdl llr rurrr msdl l rssourc for a forag rlsr. Bmærk! Projkldr modagr ku mddllsr for msdlr, dr dholdr opgavr drs projkr. Når du godkdr msddl, posrs d for hvr opgav udr faksk værdr. Projkldr ka sammlg d faksk d, dr r rgsrr, md smrgr og ka ovrvåg forløb af drs projk. Forudsægr: Rssourcr og projkopgavr og akvr r kofgurr. D mdarbjdrrssourcr fuldførr og sdr drs msdlr. Bmærk: du ka fd flr oplysgr vd a søg Tmsdlr. Kapl 6: Admsrao af msdlr 225

226 Såda admsrrs dsrgsrrg Følgd procs bskrvr, hvorda rssourc llr projkldr admsrrr dsrgsrrg af drs drk rapporr: Gør følgd for a admsrr dsrgsrrg: 1. (Valgfr) Opdar msddllladlsr (på sd 227) for a ædr d opgavr og projkr, som rssourcr ka rapporrr d for. 2. (Valgfr) Gv rssourcr bskd om forfald msdlr (på sd 228), år rssourc ovrskrdr dsfrs for afsdls af msddl. 3. Bhadlg af sd msdlr (på sd 228) 226 Brugrvjldg l projksyrg

227 Såda admsrrs dsrgsrrg Opdarg af msddllladlsr Som rssourc- llr projkldr ka du kourlg jusr mulghd for, a mdarbjdrrssourcr dasr d for bsm projkr og opgavr. Såda forhdrs mdarbjdrrssourc a agv d for hvr opgav: 1. Åb mu Sarsd, og klk på Rssourcr mu Porføljsyrg. 2. Klk på rssourcs av. 3. Klk på Egskabr, og vælg Idsllgr. 4. Fjr markrg afkrydsgsfl Åb for dsrgsrrg. 5. Klk på Gm. Såda forhdrs hvr mdarbjdrrssourc a agv d for projk: 1. Åb mu Sarsd, og vælg Projkr mu Porføljsyrg. 2. Klk på av på projk. 3. Åb mu Egskabr, og vælg Tdspla udr Egskabr. 4. Fjr markrg afkrydsgsfl Tdsdasg. 5. Klk på Gm. Såda forhdrs mdarbjdrrssourc a agv d for projk: 1. Åb mu Sarsd, og vælg Projkr mu Porføljsyrg. 2. Klk på av på projk. 3. Vælg fa Tam. 4. Klk på mablcll for rssourc, og vælg Nj. 5. Klk på Gm. Såda forhdrs mdarbjdrrssourc a agv d for opgav: 1. Åb mu Sarsd, og vælg Projkr mu Porføljsyrg. 2. Klk på av på projk. 3. Åb mu Opgavr, og vælg Tldlgr. 4. Markér afkrydsgsfl for rssourc opgavldlgsræ. 5. Klk på Fjr. Kapl 6: Admsrao af msdlr 227

228 Såda admsrrs dsrgsrrg Gv rssourcr bskd om forfald msdlr Mdarbjdrrssourcr sdr ormal msdlr uglg, så ldr har d l a gms og godkd dm. Hvs mdarbjdr kk sdr msddl l d, ka du sd dm mddlls. Følg dss r: 1. Åb msdl for mdarbjdrrssourc. Sd Tmsddl åbs. 2. Klk på Gv bskd. CA Clary PPM sdr mddlls om forsk msddl l mdarbjdr. Bhadlg af sd msdlr Når rssourc dsdr msddl, modagr du mddlls om a gmgå drs msddl. Som projk- llr rssourcldr skal du gms og godkd d d, dr r rgsrr på projk og adr opgavr. Bmærk! Projkldr modagr ku mddllsr om dsdls af msdlr, hvs msdl dholdr lmr, som d r assocr md. Følg dss r: 1. Åb Sarsd, og klk på Tmsdlr fra Prsolg. 2. Flrr for sd msdlr. 3. Åb msdl l bhadlg. 4. (Valgfr) Klk på ko Tmsddlbmærkgr for a lføj llr rdgr or for dvdull posr llr hl msdl. 5. Gør é af følgd: Klk på Godkd. Tmsdl godkds, og d d, dr r rgsrr på hvr opgav, føjs l d faksk værdr for d pågældd opgav. Klk på Rurr msddl. CA Clary PPM rurrr msdl l rls og gvr rssourc bskd om, a msdl r rurr. 228 Brugrvjldg l projksyrg

229 Gda sadarddsllgr for msdlr Gda sadarddsllgr for msdlr Følg dss r: 1. Åb Admsrao, og klk på Idsllgr for msddl Projksyrg. Sd md dsllgr for msdlr vss. 2. Klk på Gda sadardr. 3. Klk på Ja for a bkræf. Sd md dsllgr for msdlr vss. 4. Gm ædrgr. Avd ædrgr msdlr for all rssourcr Brug følgd procdur l a ulsll dsllgr for msdlr for all rssourcr l sadarddsllgr. Følg dss r: 1. Åb Admsrao, og klk på Idsllgr for msddl Projksyrg. Sd md dsllgr for msdlr vss. 2. Rdgr dsllgr for msdlr, og klk på Avd på all rssourcr. 3. Klk på Ja for a bkræf. Sd md dsllgr for msdlr vss. 4. Gm ædrgr. Kapl 6: Admsrao af msdlr 229

230

231 Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc D sko dholdr følgd mr: Mcrosof Projc og CA Clary PPM Schdul Coc (på sd 231) Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM (på sd 232) Såda opgradrs CA Clary PPM Schdul Coc (på sd 240) Arbjdskopr af projkr Mcrosof Projc (på sd 240) Daaudvkslg mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM (på sd 241) Hg af omkosgsdaa (på sd 243) Eksr afhægghdr Mcrosof Projc (på sd 243) Såda åbs CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc (på sd 244) Projklås (på sd 246) Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc (på sd 247) Oplås, og fashold lås på projkr (på sd 250) Afslu Mcrosof Projc (på sd 250) Såda oprs projkr (på sd 250) Såda ldls rssourcr l opgavr (på sd 251) Føj rssourcr llr rollr l projkr (på sd 252) Afbalacrd arbjdsmægdr (på sd 253) Såda arbjdr du md udrprojkr md Mcrosof Projc (på sd 253) Projk-basls (på sd 256) Faksk værdr (på sd 258) Såda påvrkr maul brgg Plalægg Mcrosof Projc (på sd 261) Mcrosof Projc og CA Clary PPM Schdul Coc Vd sor ædrgr plalægg llr hvs du vl brug algormr for auomask plalægg, skal du brug CA Clary PPMTlslug af dspla (Schdul Coc) l a åb CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc. Schdul Coc gvr fuld ovjsforbdls mllm CA Clary PPM og Mcrosof Projc. Du ka sykrosr ædrgr CA Clary PPM og Mcrosof Projc md vd klk på é kap. Md Schdul Coc ka du: Åb projkr Mcrosof Projc for a gmgå llr rdgr dm. Gm projkr, du oprr llr opdarr Mcrosof Projc, lbag l CA Clary PPM. Allokér CA Clary PPM-rssourcr l projkr, dr r åb Mcrosof Projc. Tlky brugrdfrd flr fra Mcrosof Projc og CA Clary PPM, ldl rssourcr l opgavr og opr basls. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 231

232 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Schdul Coc har følgd fordl: Forbdr præsao. Når du åbr og gmmr projk, sds all oplysgr l og fra CA Clary PPM sor blok. Samdg kommukao mllm CA Clary PPM og Mcrosof Projc. CA Clary PPM ka sd oplysgr l Mcrosof Projc, d hl blok af oplysgr modags fra CA Clary PPM. Skkrhd. SSL og proxysrvr udrsøs, ud a du skal åb spcll por. Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Brug følgd procs l a kofgurr Mcrosof Projc md CA Clary PPM: 1. Forudsægr (på sd 232) 2. Brugr - adgagsrghdr (på sd 233) 3. Kofgurr dsllgr (på sd 234) a. Agv browsrdsllgr (på sd 234) b. Idsll vau for cr for skkrhd Mcrosof Projc (på sd 235) c. Kofgurr Mcrosof Projc l a fugr md CA Clary PPM (på sd 235) 4. Isallr græsflad l Mcrosof Projc md Schdul Coc (på sd 236) 5. Kofgurr forbdls l CA Clary PPM-srvr (på sd 238) Forudsægr Før du sallrr græsflad l Mcrosof Projc skal du korollr, a du har følgd sofwarprodukr fra rdjpar sallr: For Mcrosof Projc 2013 Mcrosof Projc 2013 Mcrosof.NET Framwork 4 Tl 32-b og 64-b opravsysmr donfx40_full_x86_x64.x Mcrosof Vsual Sudo 2010 Tools l Offc Rum Tl 32-b opravsysm - vsor40_x86.x Tl 64-b opravsysm - vsor40_x64.x 232 Brugrvjldg l projksyrg

233 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM For Mcrosof Projc 2010 Mcrosof Projc 2010 Hofx-pakk, Mcrosof Projc kumulav opdarg ju 2012 llr Mcrosof Projc 2010 Srvc Pack 2 Mcrosof.NET Framwork 4 Tl 32-b og 64-b opravsysmr donfx40_full_x86_x64.x Mcrosof Vsual Sudo 2010 Tools l Offc Rum Tl 32-b opravsysm - vsor40_x86.x Tl 64-b opravsysm - vsor40_x64.x Bmærk: gsar d compur, år du har sallr dss produkr. Brugr - adgagsrghdr Ndsåd adgagsrghdr r påkræv l oprls og admsrao af projkr vd hjælp af CA Clary PPM md Mcrosof Projc: Såda åbs projk Projk - Vs admsrao (skrvbsky), llr Projk - Vs admsrao (læs/skrv) Såda oprs projk: Projk Opr Såda vss rssourcr og rollr, som du har få adgagsrghdr l Rssourc - Mdlrdg rsrvao - All Rssourc - Fas rsrvao - All Såda ædrs allokrgr l rssourc Rssourc - Mdlrdg rsrvao Rssourc - Fas rsrvao Bmærk! Du skal hav rghdr l fas rsrvaor for a ædr allokrg af rssourc, som r blv fas rsrvr. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 233

234 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Såda agvs d oprdlg pla l projk: Projk Rdgr admsrao Projk - Rdgr basl Hvs du får ldl rghd Projk - Rdgr oprdlg pla på forkomsvau llr OBS-vau (Orgasaosmæssg fordlgssrukur), ldls du drk rghd Projk - Rdgr admsrao. Hvs du får ldl rghd Projk - Rdgér oprdlg pla - All på global vau, får du kk ldl rghd Projk - Rdgér admsrao - All. Du skal også udrykklg ldls rghd Projk - Rdgér og rghd Projk - Rdgr admsrao for a agv basl for spcfk projk. Kofgurr dsllgr Agv browsrdsllgr Kofgurr følgd dsllgr, før du sallrr græsflad l Mcrosof Projc: Agv browsrdsllgr. Kofgurr vau for cr for skkrhd Mcrosof Projc. Kofgurr dsllgr Mcrosof Projc. Følgd browsrdsllgr forslås, år du forbdr Mcrosof Projc l CA Clary PPM vd hjælp af Schdul Coc. Brug følgd procdur l a forhdr, a vdu Flovrførsl vss, år browsr fdr krypr sd. S Mcrosof Ir Explorr for a få flr oplysgr. Følg dss r: 1. Åb mu Fukor Ir Explorr. 2. Klk på Irdsllgr, og klk drfr på fa Avacr. 3. Ryd følgd afkrydsgsfl afs Skkrhd: Gm kk kryprd sdr på dsk 4. Klk på OK. Agvr, hvorda du udgår, a vdu Flovrførsl vss, år browsr fdr krypr sd: Sadarddsllg: Tom Fjr markrg afkrydsgsfl. 234 Brugrvjldg l projksyrg

235 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Idsll vau for cr for skkrhd Mcrosof Projc Kofgurr dsllgr for Mcrosof Projc for frfølgd a akvr sallaosmakro l CA Clary lføjlssprogramm l CA Clary PPM græsflad l Mcrosof Projc. 1. Åb Mcrosof Projc. 2. Gå l Flr, Idsllgr. 3. Klk på Cr for skkrhd og rghdsadmsrao, og klk på Idsllgr for Cr for skkrhd og rghdsadmsrao. 4. Klk på Tlføjlssprogrammr. Ryd dsllg krøv, a lføjlssprogrammr r sgr af udgvr, dr r lld l. 5. Gå lbag l sd Cr for skkrhd og rghdsadmsrao. 6. Klk på Makrodsllgr, og vælg dsllg akvér all makror. D hadlg ka lbagførs fr sallao. Kofgurr Mcrosof Projc l a fugr md CA Clary PPM Grl ka du kofgurr dsllgr Mcrosof Projc, som du vl. D afs dholdr rgsljr l opsæg af Mcrosof Projc, så du ka arbjd ffkv md CA Clary PPM. Hvs du vl kofgurr dsllgr Mcrosof Projc, skal du klkk på Idsllgr mu Fukor. Brgg Klk på Plalæg for a agv dsllg Brgg. D dsllg bsmmr, som Mcrosof Projc auomask oprr y pla. D dsllg har også dflydls på, hvad dr vss CA Clary PPM, år du gmmr pla g CA Clary PPM, år plalægg r fuldfør. Hvs brggsdsllg r dsll l Tl, plalæggr Mcrosof Projc auomask pla, hvr gag du åbr CA Clary PPM-projk, llr år du går vdr fra d fl, du lg har rdgr. Hvs dsllg r sa l Fra, plalæggr Mcrosof Projc kk auomask pla, hvr gag du åbr CA Clary PPM-projk llr år du går vdr fra d fl, du lg har rdgr. Som følg hraf r adskllg flr Mcrosof Projc kk opdar md d ss oplysgr. Fks. vsr ovrsg ovr opgavr kk d opdard For ksmpl, rsumé opgavr vss kk d opdard akkumulrd værdr. For a få mr a vd om, hvad dr kk brgs, s Hjælp l Mcrosof Projc. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 235

236 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Kaldr Vs Gm Klk på Plalæg for a kofgurr kaldr. Korollér, a værdr afs Kaldrdsllgr for d projk r lky l værdr agv CA Clary PPM. For d fls orgasaor r d mulgvs ødvdg a opdar følgd flr: Ug sarr d Rgskabsår sarr D adr flr r lky l d orgasaos dsllgr. Klk på Avacr. Fjr markrg af afkrydsgsfl Vs lks mllm projkrs dalogboks vd åbg afs Idsllgr for krydslkyg af projk for d projk. D fuko r kk kompabl md ksr CA Clary PPM-afhægghdr og gorrs, år d vælgs. Klk på Gm vdu Projkdsllgr. Du ka fr bhov opdar flplacrg, og du ka gmm MPP-flr hvlk som hls mapp. Hvs du dlr d compur md adr brugr og opdarr hovdprojkr, skal du mdlrd agv flplacrg l fælls mapp Koak Wdows-admsraor for a få hjælp. Isallr græsflad l Mcrosof Projc md Schdul Coc Isallér vrso af græsflad l Mcrosof Projc og Schdul Coc, som r kompabl md d CA Clary PPM-srvr, du oprr forbdls l. Du skal hav adgagsrghd Sofwarovrførsl Græsflad l Mcrosof Projc for a h sofwar. For a græsflad l Mcrosof Projc fugrr korrk md CA Clary PPM skal du korollr, a følgd programmr r sallr: Mcrosof Projc 2013 llr 2010 Srvc Pack 2 CA Clary PPM Schdul Coc 236 Brugrvjldg l projksyrg

237 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Følg dss r: 1. Luk all forkomsr af Mcrosof Projc. 2. H græsflad l Mcrosof Projc vd hjælp af é af følgd modr: CA Clary PPM-mdr Navgér l Cls\MSPIrfac\Lgacy llr Cls\MSPIrfac\Nw, og klk på mspsup.x. CA Clary PPM = Brugrgræsflad D ovrførsl omfar Schdul Coc. a. Åb Sarsd, og fra Prsolg skal du klkk på Koodsllgr. b. Klk på fa Sofwarovrførslr. c. Klk på ovrførslslk for Græsflad l Mcrosof Projc (x86) llrr Græsflad l Mcrosof Projc (x64), al fr hvad dr r rlva, for kompabl md d vrso af Mcrosof Projc. d. Vælg Kør llr Gm, år du blvr bd om a kør llr gmm fl mspsup.x. Hvs du vælgr gm, skal du kør fl, år du r klar l a sallr. 3. Vælg forrukk sprog l sallaosprogramm, og klk på OK for a forsæ md sallaosprocss. Isallaosvjldg l CA Clary PPM-græsflad l Mcrosof Projc md CA Clary PPM Schdul Coc åbr. 4. Følg avsgr på hvr sd vjldg. Bmærk! Hvs du har kssrd sallao, vss mddlls, hvor du blvr spurg, om du vl kopr flr l d samm mapp. Klk på Ja for a forsæ. Vælg græsfladvrso, år du blvr bd om d vjldg: Brugr Mcrosof Projc-brugrgræsflad Tlvjbrgr d akull, opdard vrso. Græsflad l Mcrosof Porojc, ældr vrso Tlvjbrgr d ældr vrso. 5. Klk på Udfør, og luk gud, år sallao r fuldfør. Når sallao r fuldfør, vss dalogboks, dr agvr, a sallao r fuldfør. Hvs sallao mslykkds, skal du afsallr programmr og prøv a gsallr dm. Bmærk: Mcrosof Projc brugr dsllgsfl (global.mp), dr gældr for é brugr. Hvs é compur avds af flr brugr, skal du srur hvr brugr om a dowload og sallr CA Clary PPM græsflad l Mcrosof Projc. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 237

238 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Ældr vrso af græsflad l Mcrosof Projc og græsflad l Mcrosof Projc Sofwarsallaosvjldg l græsflad l Mcrosof Projc lvjbrgr o græsfladdsllgr: ældr vrso af græsflad l Mcrosof Projc og græsflad l Mcrosof Projc. Hvs du dlgr har sallr d ældr vrso og u sallrr græsflad l Mcrosof Projc, gældr følgd ædrgr: Rssourcpuljr r kk lægr lgæglg for hovdprojkr. All rssourcr fds på ark hovdrssourc. D samm rglr gældr for lbagholdls af ammdlmmr på hovdprojkr og udrordd projkr CA Clary PPM. Brugrdfrd vsgr gmms kk lægr MPP-fl. Hvs du har lføj kolo llr brugr brugrdfr vsg, kassrs vsg. Al lkyg og all daa kk-lkyd flr lagrs. Bds prakss: opr brugrdfrd vsgr (og d lkyd abllr), og abrg dm fl global.mp. Når brugr åbr projk fra CA Clary PPM, klkkr brugr på d brugrdfrd vsg. Du ka kk lægr brug Gm som på kssrd CA Clary PPM-projk. Værdr forløb varghdr bvars mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM. S Forløb varghdr og græsflad l Mcrosof Projc (på sd 243) for a få mr a vd. Fl ummr 1 og 2 r kk lægr lky l flr Afvr ETC og Afvr faksk værdr. Tlføj sd dss lkygr l MSPFIELD. Du ka brug hvlk som hls ummrfl. Hvs du oprr opgav CA Clary PPM, dr kk r faslag va afhægghd, og opgav kk sarr på sardao for projk, skal du dfr bgræsg. Græsflad l Mcrosof Projc abrgr kk auomask bgræsg på opgav og flyr dao. Sausdalogboks vss u drs højr hjør på værkøjslj Mcrosof Projc. Kofgurr forbdls l CA Clary PPM-srvr Når du åbr projk fra CA Clary PPM for a opdar Mcrosof Projc, loggr du drk på CA Clary PPM. Schdul Coc huskr d dsllgr. Når du r logg på, og dr r ablr ssso for projkforkoms, skal du ku das d adgagskod, æs gag du forsøgr a gmm projkr llr søg fr rssourcr CA Clary PPM. Hvs du åbr projk fra Mcrosof Projc og gmmr d CA Clary PPM, oprr Schdul Coc forbdls l d agv CA Clary PPM-srvr. Brug følgd procdur l a kofgurr forbdls l CA Clary PPM førs gag. 238 Brugrvjldg l projksyrg

239 Såda kofgurrs Mcrosof Projc 2013 og 2010 md CA Clary PPM Bmærk! Hvs du brugr orgasaosmæssg SSO, skal du åb browsrssso CA Clary PPM. D browsrssso skal vær d mljø, du prøvr a opr forbdls l, som dfr fl som d du forsøgr a opr forbdls l, som d r dfr fl CA Clary-vær. Følg dss r: 1. Åb Mcrosof Projc, klk på CA Clary PPM Igrao-mu llr - værkøjslj og gå l Åb. 2. Idas d brugrav og d adgagskod l CA Clary PPM, og klk på <<Opsæg. 3. Udfyld følgd flr. Følgd flr krævr forklarg: Hådrg af SSL Agvr hådrgspræfrc for SSL (Scur Socks Layr). Værdr: Fuld. SSL avds l all kommukaor, hrudr logo og daaudvkslgr. Logo. SSL avds l a logg på og lsdsæs l all adr daaudvkslgr. Ig. Ig forbdls gm SSL. Sadard: Fuld Vælg Fuld. CA Clary PPM-vær Por Dfrr av på d CA Clary PPM-srvr, som Mcrosof Projc r forbud l. D srvr dfrr d placrg, som du åbr projk fra, llr som du gmmr projk på. Logovær r kk d fuldsædg URL. Sadard: <Clary Hos> Eksmpl: vrknav Por l CA Clary PPM-srvr. For ksmpl: 80 r sadardpor for CA Clary PPM-srvr. Bmærk: For a bsmm d porummr, dr skal agvs, ka du korollr dsllgr for CSA-programsrvr, programlogg på URLadrss llr koak d admsraor. Drudovr brugr Schdul Coc d fl, dr dfrr por på URL-saradrss for programm l a dlæs oplysgr. Uafhægg af porfl skal d fl sålds også dhold rfrc l <srvr_am>:<porumbr>. Idas 443, hvs du brugr SSL. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 239

240 Såda opgradrs CA Clary PPM Schdul Coc Proxy-vær Por Dfrr av på proxysrvr. Proxyvær r kk d fuldsædg URL. Eksmpl: corpproxy Bmærk! Hvs du får adgag l CA Clary PPM va kk-godkdd proxy, skal du das proxyvær og por flr CA Clary-vær og Por. Påkræv: Ku vd adgag l godkdd proxy Dfrr por l proxysrvr. Proxybrugrav. Dfrr brugrav l forbdls l proxysrvr. Proxyadgagskod 4. Klk på OK. Dfrr adgagskod l forbdls l proxysrvr. Du r forbud l CA Clary PPM-srvr. Du ka ku lslu Schdul Coc l é CA Clary PPM-srvr ad gag. Hvs du vl åb llr gmm projkr ad CA Clary PPM-srvr, skal du ædr forbdlssdsllgr. Når Schdul Coc pgr mod ad CA Clary PPM-srvr, skal du sørg for a opdar proxysrvrdsllg, hvs d r ødvdg. Såda opgradrs CA Clary PPM Schdul Coc Du skal rglmæssg korollr om dr r komm y CA Clary PPM-vrsor llr - programrlsr. D mdfølgd produkbmærkgr forællr dg, om opgradrg af græsflad l Mcrosof Projc abfals llr r påkræv. Grl r d kk påkræv a opgradr Schdul Coc, hvr gag du opgradrr CA Clary PPM. Hvs d opgradrs, vss d ss produkforbdrgr og fjlrlsr. Isallr d ss vrso (på sd 236). Arbjdskopr af projkr Mcrosof Projc E arbjdskop af projk gvr dg mulghd for a opdar projk offl. Når du åbr og gmmr projk som fl, oprr Mcrosof Projc r arbjdskop. Gm projkr lokal som MPP-flr vd hjælp af Mcrosof Projc. 240 Brugrvjldg l projksyrg

241 Daaudvkslg mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM Du ka forsæ md a opdar projk Mcrosof Projc. Næs gag du gmmr arbjdskop, aagr Mcrosof Projc, a du gmmr d CA Clary PPM g. Daaudvkslg mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM Når du åbr og gmmr projkr, koordrr Schdul Coc opdargr mllm CA Clary PPM og Mcrosof Projc, også slvom dr skr ædrgr samdg. For a akvr d koordrg af oplysgr r Mcrosof Projc ky l flr CA Clary PPM. Når du arbjdr Sudo, skal du husk følgd: Fl PRNAME abll MSPFld skal dass md små bogsavr og arbus d-værd skal dslls l d, dr brugs Sudo. CA Clary PPM lkyr kk brugrdfrd arbur l Mcrosof Projc. Nøgloplysgr, såsom rssourcr og omkosgsrglr, syrs CA Clary PPM. Hvs du ædrr dss oplysgr Mcrosof Projc, gmms d ædrgr kk CA Clary PPM. Hg af daa fra Mcrosof Projc Når du gmmr projk CA Clary PPM, opdars oplysgr om projk, klusv ds opgavr og ldlgr, md følgd udaglsr: Oplysgr om rssourc og dbrgskod opdars llr oprs kk. Tdssyrgsoplysgr om spord ldlgr opdars kk. Ikk-plalag opgavr og ldlgr opdars llr sls kk, slvom lagrg gmvgs. Du ka kk sl projkr, opgavr og ammdlmmr, dr har afsd faksk værdr. Du ka kk fjr rssourcldlgr fra opgavr, dr har afsd faksk værdr. Hvs du prøvr på a sl ldlg md faksk værdr, sæs smar (ETC) l ul. Hvs du prøvr a sl opgav md faksk værdr, markrs opgav som "Fuldfør". Opgavr omplacrs udr opsummrgsopgav om Sld opgavr arbjdsfordlgssrukur (WBS). Logkk CA Clary PPM oprr d fas llr gbrugr kssrd fas. CA Clary PPM dsllr opgavs d l værd, dr kk lokalsrs. CA Clary PPM og Mcrosof Projc ka gkd opgav ud fra sprogdsllgr. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 241

242 Daaudvkslg mllm Mcrosof Projc og CA Clary PPM Såda sammfls samdg msdlr og rasakosædrgr Du ka opdar msdlr llr økoomsk rasakor CA Clary PPM, som ka påvrk oplysgr om d projkr, du r vd a opdar. Hvs projk r lås, vl d fls opdargr af msdlr og rasakor, som påvrkr projk, blv spærr. Følgd ædrgr bvars og sammfls, år du gmmr projkr l CA Clary PPM: Ikk-plalag opgavr. Ikk-plalag opgavr placrs opsummrgsopgav om Ikk-plalag opgavr Mcrosof Projc, dl projkldr flyr d kkplalag opgavr. Ikk-plalag opgavr opsår, år mdarbjdr: Oprr y kk-plalag opgavr. Oprr kk-plalag ldlg vd a rgsrr d akull dspuk forhold l d opgavr, ammdlmmr kk har få ldl. Når projk gmms CA Clary PPM, sls kk-plalag opgavr og ldlgr kk. Evull kk-plalag opgavr og ldlgr, dr åbs Mcrosof Projc markrs som "Plalag". Du ka sl kk-plalag opgavr og ldlgr fra Mcrosof Projc på sr dspuk. Afvd smar. Tammdlmmr ka dsll afvd smar (ETC) fra CA Clary PPM. Hvs du ædrr d fl fra Mcrosof Projc på spor ldlg, gorrs ædrg, år du gmmr projk CA Clary PPM g. Følgd r udagls l d ædrgsrgl. Du accprr llr afvsr d afvd smaværdr, og ammdlm ædrr kk samdg sma CA Clary PPM. Bmærkgr. Mdarbjdr ka føj bmærkgr l opgavr fra CA Clary PPM. Faksk værdr. Båd godkd faksk værdr og kk-godkd faksk værdr vss som afvd faksk værdr projkpla. Bmærk! Tldlgr spors, år fl Sporgslsad CA Clary PPM l lkyd projkr og rssourcr r sa l Clary llr Ad. Faksk værdr, Tl og md-dao for faksk værdr, Afvd faksk værdr og floplysgr for Afvd smar (udag vd dsllg l om) vdlgholds fra CA Clary PPM. Evull ædrgr, du foragr dss flr fra Mcrosof Projc, gorrs. 242 Brugrvjldg l projksyrg

243 Hg af omkosgsdaa Forløb varghdr og græsflad l Mcrosof Projc Projkldr ka das varghd som arbjdsdag llr forløb (kaldr) dag ;crosof Projc. E forløb varghd r d mægd af d, d agr a afslu opgav basr på 24-mrs dag og 7-dag ug, klusv hllgdag og adr kk-arbjdsdag. For a plallægg opgavr, dr skal forags og udfor arbjdsd, ldlr projkldr forløbvarghd l opgav (vd a sæ bogsav fora forkorls for varghd) Mcrosof Projc. F.ks. dkrr 3d, a r dag r forløb, uas om dss dag r arbjdsdag llr kk-arbjdsdag. Græsflad l Mcrosof Projc (kk d ældr vrso) bvarr værdr for forløb d, år du åbr og gmmr projk fra Mcrosof Projc CA Clary PPM. Vdrørd afhægghdr for Mcrosof Projc-opgavr bvarr græsflad d forløb varghdr for førd opgavr (acclraor llr ovrlapgr) og lag (forsklsr llr hullr) pla. Du ka mdlrd ku få vs og rdgr forløb varghdr Mcrosof Projc. Forløb varghdr Mcrosof Projc bvars CA Clary PPM, mdmdr du rdgrr opgavs sar, slu,varghd llr afhægghdr. Hvs du gør d, kovrrs varghdr l arbjdsdag. Bmærk: Mcrosof Projc 2010 llr ældr vrso krævs for a bvar forløb varghdr CA Clary PPM. D ældr vrso af græsflad l Mcrosof Projc bvarr kk værdr for forløb varghdr fra Mcrosof Projc CA Clary PPM. Varghdr, dr r forøb dag Mcrosof Projc, kovrrs l arbjdsdag CA Clary PPM. Hg af omkosgsdaa Oplysgr om omkosgr hs fra fasomkosgsmarx CA Clary PPM, år du åbr projkr vd hjælp af CA Clary PPM Mcrosof Projc. Omkosgssasr bsmmr d omkosg, dr r ky l rssourc, som r ky l opgav projk. D omkosgssasr, dr vss Mcrosof Projc, hs fra fl Omkosg omkosgsmarx CA Clary PPM. Dss omkosgr vss ovr d fr opgav og på projkvau. Mcrosof Projc udrsør dsvarabl og projkspcfkk omkosgssasr. D ædrgr, du foragr omkosgssasr Mcrosof Projc, r ku l hvad-uhvs suaor og ka kk gmms CA Clary PPM. Eksr afhægghdr Mcrosof Projc Du ka dsæ afhægghdr åb projk ud a skull åb projk, hvorfra afhægghdsforhold r opr. Du ka dsæ afhægghdr Mcrosof Projc vd a das flav og opgav-d' for d afhægg opgav. Du skal hav bgg flr åb Mcrosof Projc for a opr d ksr afhægghd. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 243

244 Såda åbs CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Når du har projk md ksr afhægghdr åb Mcrosof Projc, hs oplysgr om d ksr opgav og d ksr afhægghdr. Dr dhs kk adr oplysgr. I Mcrosof Projc vss opgav-d for d ksr afhægghd som [Projk-d]\[opgavav. F.ks. 5\wrlss_upgrad. Når du gmmr projk md ksr afhægghdr, opdars d ksr opgavr fr bhov. Såda åbs CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Du ka åb projkr fra: CA Clary PPM Græsflad l Mcrosof Projc md Schdul Coc Id du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc: 1. Gm og luk projk, hvs du har projk åb Mcrosof Projc. 2. Luk vull åb dalogboks, og fuldfør vull rakor md Mcrosof Projc. 3. Hvs du forsøgr a åb projk fra ad CA Clary PPM-srvr: a. Afslu Mcrosof Projc. b. Skf srvrdsllgr Schdul Coc. Åb Projkr fra CA Clary PPM Mcrosof Projc Du ka åb all akv projkr, som du har rghdr l a få vs llr rdgr, fra CA Clary PPM. For a åb projkr fra CA Clary PPM skal d vær formar Mcrosof Projc. Opgavr oprs md daor dsll CA Clary PPM, dr r forskllg fra projks sardao. Brug bgræsgr Sar dlgs for a hold dm dr. Esmar af arbjdsdsas l hvr roll for hvr opgav dlæss Mcrosof Projc, hrudr dsrbuo af arbjd ovr d. Adgagsrghdr l a få vs llr rdgr projk gvr dg mulghd for a åb projk som skrvbsky llr som læs/skrv fra CA Clary PPM Mcrosof Projc. Hvs du har skrvbsky adgagsrghd l projk, llr hvs projk akul r lås, ka du åb projk som skrvbsky. Bmærk! Du ka kk åb projkr md d samm projk-d og MPP-flav Mcrosof Projc fra adr CA Clary PPM-srvr på compur. Hvs du vl åb projk md dss bglsr, skal du sl d MPP-fl, du har gm lokal. Du skal drfr åb projk md duplkaprojk-d' fra d adr CA Clary PPM-srvr. 244 Brugrvjldg l projksyrg

245 Såda åbs CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Når du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, skr dr følgd: D CA Clary PPM-logo sds auomask l Mcrosof Projc. D r kk påkræv a logg på Schdul Coc for a åb projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc. Projk åbs Mcrosof Projc. Hvs Mcrosof Projc allrd kørr, bys d forkoms af Mcrosof Projc. Projkr, som allrd r åb Mcrosof Projc, forblvr åb. Hvs du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc som skrvbsky og ædrr d, ka du kk gmm ædrgr CA Clary PPM. Hvs du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc som læs/skrv, ka adr brugr ku åb projk som skrvbsky. Følg dss r: 1. Vælg Mcrosof Projc fra mu Åb plalægg. 2. Vælg af følgd: Skrvbsky. Åbr projk som ulås Mcrosof Projc. Læs-skrv. Åbr projk Mcrosof Projc, og låsr projk CA Clary PPM. Sadard: Læs-skrv Bmærk! Hvs du ku har adgagsrghdr l a få vs projk, llr hvs ad brugr låsr projk, vælgs Skrvbsky som sadard. Ls blvr også ulgæglg. 3. Klk på Udfør for a åb projk Mcrosof Projc. Åb CA Clary PPM-projkr fra Mcrosof Projc Brug følgd procdur l a åb CA Clary PPM-projk fra Mcrosof Projc, fr du har kofgurr d forbdls l CA Clary PPM-srvr. Du ka åb all akv CA Clary PPM-projkr, som du har rghdr l a få vs llr rdgr, fra Mcrosof Projc vd hjælp af Schdul Coc. I vdu Åb fra Clary vss ls ovr CA Clary PPM-projkr. I abll vss ls ovr akv projkr, dr r formar l Mcrosof Projc, som du ka rdgr llr få vs. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 245

246 Projklås Følg dss r: 1. Sar Mcrosof Projc. 2. Klk på fa CA Clary PPM Igrao, og klk på Åb. 3. Vs følgd kolor: Projk-d Nav Lås af Ldr Dfrr d ydg d for projk, som ormal ummrrs auomask. Græsr: 20 g Påkræv: Ja Vsr av på projk. Værd for d fl r basr på fl Projkav på sd Problmgskabr. Dfrr brugrav på d rssourc, som akul rdgrr projk. Spcfcrr -mal-adrss for d rssourc, dr r asvarlg for admsrao af projk. 4. Vælg projk, og klk på Åb. Hvs projk r lås og gm lokal, vss mddlls, dr bdr om a åb CA Clary PPM-vrso og rsa d lokal vrso. 5. Klk på Ja for a åb CA Clary PPM-vrso. Projklås Når du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, ka du åb d på følgd mådr: Tlsad Skrvbsky. Når du åbr projk d lsad, abrgs dr kk lås på projk. Du ka rdgr projk lokal, m du ka kk gmm ædrgr CA Clary PPM. Tlsad Læs/skrv. Når du åbr projk d lsad, abrgs dr lås på projk. E projklås forhdrr brugr a opdar projk og pol lsdsæ vull ædrgr, dr r forag af d rssourc, dr har lås. Når du låsr projk CA Clary PPM: Du fasholdr lås, dl du lukkr projk. Du ka opdar og gmm projk og forsæ md a opdar projk ud a ms lås. Hadlg gvr dg mulghd for a opdar projk lokal lægrvard prod og også dl d opdard oplysgr md adr brugr. 246 Brugrvjldg l projksyrg

247 Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Adr brugr ka åb projk som skrvbsky. D ka opdar lokal, m d ka kk gmm projk CA Clary PPM. Når du gmmr Mcrosof Projc, vss advarslsmddlls, dr ædrs fr projk åbs, og som ka ovrskrvs. Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Brug følgd procs l a gmm CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc: Gm y projkr, du oprr Mcrosof Projc, CA Clary PPM (på sd 247). Gm kop af kssrd CA Clary PPM-projk som y projk (på sd 249). Gmm kssrd projk l CA Clary PPM (på sd 249). Når du gmmr projk, som r opdar Mcrosof Projc, lbag CA Clary PPM, afspjls d opdard dspla d gm projk CA Clary PPM. MPPprojkfl ovrførs l CA Clary PPM dholdd adskl oplysgr, som f.ks. plalag opgavr og rssourcarbjdsmægdr. Bmærk! Brug fukor Gm og Gm som Mcrosof Projc l a gmm fl lokal. Brug Schdul Coc l a gmm projkr CA Clary PPM. Gm y projkr CA Clary PPM fra Mcrosof Projc Du ka opr projk Mcrosof Projc og drfr gmm d CA Clary PPM, hvs følgd r sad: Du har adgagsrghdr l a opr projkr CA Clary PPM. Evull rssourcr llr dbrgskodr, dr hvss l projk, fds CA Clary PPM. Projk r kk bsky md adgagskod. For a korollr, om projk r bsky md adgagskod, skal du vælg dsllg Gm. Når du gmmr y projk Mcrosof Projc CA Clary PPM, skr følgd auomask: Du blvr CA Clary PPM-projkldr. Projk r lås CA Clary PPM. Projk forblvr åb Mcrosof Projc. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 247

248 Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Bmærk! Hvs projk-d' fds CA Clary PPM, ka du gmm projk h ovr kssrd projk vd a klkk på Gm som... fra mulj CA Clary PPM Igrao. Hvs du gmmr h ovr kssrd projk, rsar d y projkoplysgr d kssrd projkoplysgr. Ikk-plalag opgavr og ldl opgavr md faksk værdr flys l ovrsg ovr sld opgavr. Hvs du åbr projk fra CA Clary PPM, brugs d projk-d, dr blv gm MPPfl, som projks sadard-d. Hvs projk kk åbs fra CA Clary PPM, brugs projks l som projk-d. Opr projk CA Clary PPM for a ædr projk-d'. Projk-d'r r ydg CA Clary PPM. Hvs projk-d fds CA Clary PPM, vss bkræflssmddlls, hvor du ka s, a d' allrd fds. Klk på Ja for a rsa d kssrd projk md d y projkoplysgr. Bmærk! Hvs du ædrr d', ædrs MPP-flav, så d smmr ovrs. Følg dss r: 1. Åb projk Mcrosof Projc. 2. Klk på mulj CA Clary PPM Igrao, og klk på Gm som for a få vs ls ovr akv projkr, som du har adgagsrghdr l. 3. Udfyld følgd flr: Projk-d Dfrr d ydg d for projk, som ormal ummrrs auomask. Græsr: 20 g Påkræv: Ja Lokal flav Dfrr projks sadardlokals og MPP-flav. MPP-flav r som sadard projk-d'. Hvs projkav allrd fds, rsas oplysgr fra d kssrd projk md oplysgr fra d y projk. Bmærk! S og flav bsmms af dsllgr Fukor, Idsllgr, Gm Mcrosof Projc. Evull ædrgr l dsllg rædr førs kraf, æs gag du sarr Mcrosof Projc. 248 Brugrvjldg l projksyrg

249 Såda gmms CA Clary PPM-projkr Mcrosof Projc Sporgslsad Agvr d sporgsmod, dr r brug af rssourcldlgr l a agv d d, dr r brug på projkopgavr. Værdr: Clary. Rssourcldlgr agvr d forhold l drs ldl opgavr vd hjælp af msdlr. Ig. Adr rssourcr d arbjdsrssourcr sporr faksk værdr fra posr md økoomsk rasakor va skrvbordssyrgsprogram, f.ks. Op Workbch og Mcrosof Projc. Ad. Faksk værdr mporrs fra rdjparsapplkao. Sadard: Clary 4. Gm projk. Gm kopr af kssrd CA Clary PPM-projkr som y projkr Du ka gmm kop af kssrd CA Clary PPM-projk som y projk. D hadlg koprr all projkoplysgr l d y projk. Bgg projkr kssrr uafhægg af had. Dr r g fldlg. Hvs du gmmr kop af CA Clary PPM-projk, ss dr bor fra d lås af d pågældd projk, mdmdr du gmmr d lokal som MPP-fl vd hjælp af sadardfukor l lagrg Mcrosof Projc. Følg dss r: 1. Åb projk Mcrosof Projc fra CA Clary PPM. 2. Klk på fa CA Clary PPM Igraoog gå l Gm som Agv y, ydg CA Clary PPM-projk-d, og klk drfr på Gm som. E kop af projk gmms som y projk CA Clary PPM. Gm kssrd projkr CA Clary PPM fra Mcrosof Projc Hvs du vl gmm kssrd projk CA Clary PPM, skal du hav adgagsrghdr l a rdgr og mulghd for a lås projk. Du ka kk gmm CA Clary PPM, år ad brugr har lås projk, llr år du kk slv har lås d. Du ka v. gmvg lagrg. Når du har gm d kssrd projk, ka du forsæ md ædr projk. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 249

250 Oplås, og fashold lås på projkr Følg dss r: 1. Åb projk Mcrosof Projc. 2. Klk på mulj CA Clary PPM Igrao, og klk på Gm som... Projk forblvr åb og lås. Hvs du kk har lås på projk, vss mddlls, hvor du blvr spurg, om du vl gmvg lagrg. 3. Klk på Ja. Oplås, og fashold lås på projkr Oplås projk fra Mcrosof Projc Dr sæs lås på projk, år du åbr d som læs/skrv fra CA Clary PPM. Grl låss projk CA Clary PPM på, år du lukkr projk Mcrosof Projc, slvom du afslur Mcrosof Projc md projk åb. Du ka oplås projk fra Mcrosof Projc. Følg dss r: 1. Åb projk Mcrosof Projc, gm d l CA Clary PPM. 2. Luk projk ud a gmm d Mcrosof Projc for a lås projk op. Afslu Mcrosof Projc Hvs du afslur Mcrosof Projc ud a gmm projk lokal, vss mddlls, hvor du blvr spurg, om du vl gmm projk. Hvs du gmmr, gmms projk lokal, m d gmms kk CA Clary PPM g. Lagrg CA Clary PPM lvjbrgs vd hjælp af kapp Gm på graosmu CA Clary PPM. Såda oprs projkr Du ka gør følgd for a opr projkr: Opr projk CA Clary PPM (på sd 25). Opr projk Mcrosof Projc. Daagr r mdlrd lr a admsrr og forså, år du oprr projkr førs CA Clary PPM. 250 Brugrvjldg l projksyrg

251 Såda ldls rssourcr l opgavr Såda ldls rssourcr l opgavr Du ka ldl rssourcr l opgavr fra CA Clary PPM llr Mcrosof Projc. I CA Clary PPM ka du ldl rssourcr l opgavr arbjdsfordlgssrukur (WBS) Ga-vsg. D rssourcldlgr, du oprr, brugr som sadard sadarddlæsgsmøsr for rssourcr. CA Clary PPM-admsraor ka dfr d dsllg vd hjælp af fl Sadardblasgsmøsr, som r sadarddsllg projksyrg. Når du åbr CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc, skr dr følgd: Når du dsllr dlæsgsmøsr l Kour CA Clary PPM, dslls arbjdskour Mcrosof Projc l Flad følgd lfæld: Tldlg r opr vd a fuldfør følgd opgavr: Dfrr kolo md opgav for rssourc md rssourc på måd, dr følgr CA Clary PPMforrgsrglr Lagrg llr brug af kapp Rssourcr Du åbr projk Mcrosof Projc for førs gag. Hvs ldlg fds (dlgr har vær åb Mcrosof Projc og gm CA Clary PPM), ædrs arbjdskour Mcrosof Projc kk. Når ldlg r dl opgav (dr r rval mllm slug af d akull arbjd og sar af d rsrd arbjd), og dlæsgsmøsr r Kour, bsmmr dsllgr d følgd flr dalogboks Mcrosof Projc Idsllgr, hvorda arbjdskour r agv Mcrosof Projc: Afkrydsgsfl Opdarg af opgavsaus opdarr rssourcsaus mu Brgg. Afkrydsgsfl Opdlg af gagværd opgavr på fa Plalægg. Opdarg af opgavsaus opdarr rssourcsaus Opdlg af gagværd opgavr Arbjds kour r sa l: Valg Ikk valg Kour Valg Valg Flad Ikk valg Ikk valg Flad Ikk valg Valg Flad Bmærk! Hvs projkfl Sporgslsad CA Clary PPM r dsll l Clary llr Ad, fjrs markrg afkrydsgsfl Opdarg af opgavsaus opdarr rssourcsaus. Markrg afkrydsgsfl fjrs uas brugrs dsllgr Mcrosof Projc. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 251

252 Føj rssourcr llr rollr l projkr Arbjdspla ka ædr sg, år du åbr projk Mcrosof Projc. Eksmplr Eksmpl 1 Aag, a du oprr Fro-dlæs ldlg CA Clary PPM md 40 mr på fmdags opgav. CA Clary PPM plalæggr arbjd l fulddsarbjd løb af d fm dag. Mcrosof Projc plalæggr d 40 mr ovr 8,33 dag. Eksmpl 2 Aag, a du ldlr rssourc lglg på fmdags opgav CA Clary PPM og drfr ædrr opgavs varghd l dag. Arbjdssas dsæs l halvdsarbjd og bvarr d samld arbjdsmægd. Mcrosof Projc lavr y plalægg, dr afspjlr d ædrg som fuld d, så opgav forkors og kørr g h ovr fm dag. Føj rssourcr llr rollr l projkr Føj vull CA Clary PPM-rssourcr llr rollr, som du har rghd l a rsrvr fas llr mdlrdg, l projk, dr r åb Mcrosof Projc. Når du lføjr rssourc vd hjælp af Schdul Coc, allokrs rssourcr maul l opgavr. Når du føjr rssourc l projk, hs rssourcoplysgr fra CA Clary PPM. Rssourc allokrs md 100 proc l projk, som om rssourc var bmad CA Clary PPM. Du ka ædr rssourcs lgæglghd projk og drk ædr allokrg l ad værd. Hvs du vl føj rssourc l projk Mcrosof Projc, skal du opr rssourc og das d' fl Ialr. Rssourc-d' skal smm ovrs md rssourc-d' CA Clary PPM. D rsrd rssourcarbur r dsll, så d smmr ovrs md CA Clary PPM-oplysgr, år projk gmms og gåbs CA Clary PPM. For a gmm projk CA Clary PPM skal rssourc fds CA Clary PPM. Følg dss r: 1. Når projk r åb Mcrosof Projc, skal du klkk på Gms rssourcr. 2. Vælg rssourcr llr rollr, og klk på Tlføj. 3. Fly rssourcr og rollr mllm følgd kolor, og klk på OK: Markrd rssourcr/rollr Ls ovr valg rssourcr og rollr, som du føjr l projk. 252 Brugrvjldg l projksyrg

253 Afbalacrd arbjdsmægdr Tlgæglg rssourcr/rollr Ls ovr rssourcr og rollr, som du har rsrvaosrghdr l. For a vælg roll skal du udvd rollmapp og vælg rollav. For a vælg dvdull rssourcr skal du udvd rollmapp og vælg rssourcav. D valg rssourcr llr rollr føjs l projk. Afbalacrd arbjdsmægdr Når du ldlr rssourcr l fuld udvkl pla, ka du afbalacr arbjdsmægd. Fuko l vllrg af rssourcr r løsg Mcrosof Projc l a afbalacr arbjdsmægd. Fuko skfr plalag opgavr ud a ædr opgavvarghd llr arbjdsfordlg. Hvs du vælgr kk a brug fuko, ka du maul gldl arbjd vd a ædr modll. Du ka f.ks. mapulr ldlgsforsklsr og ldl arbjdskourr. S Mcrosof-olhjælp for a få flr oplysgr. Såda arbjdr du md udrprojkr md Mcrosof Projc Du ka dsæ CA Clary PPM-projkr som udrprojkr projk, dr r åb Mcrosof Projc. Udrprojkr åbs som læs/skrv llr som skrvbsky afhægg af, hvorda du åbd hovdprojk fra CA Clary PPM. Sauss læs/skrv for hvr af udrprojkr afgør også, hvorda d åbs. Bmærk! Pas på, år du sammkædr udrprojkr l flr hovdprojkr. Du ka rfrr l udrprojkr mag gag fra forskllg projkr. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 253

254 Såda arbjdr du md udrprojkr md Mcrosof Projc Om d dl rssourcpuljprojk Md græsflad l d ældr vrso af Mcrosof Projc ka du hav dl rssourcpulj for projkr. Når du åbr hovdprojk Mcrosof Projc, åbs og lks udrprojkr og d dljrd udrprojkr l hovdprojk. Dr oprs dl rssourcpuljprojk lokal, år rssourcr dls på værs af flr projkr. Eksmpl: <projc am>_pool mpp D dl rssourcpuljprojk gør d mulg for hovdprojk a dl ds rssourcr md ds udrprojkr. D dl rssourcpulj r lky hovdprojk og åbs ku, år du åbr hovdprojk. Når du gmmr hovdprojk Mcrosof Projc CA Clary PPM g, opdars all projkam md rssourcr fra d dl rssourcpulj. Udrprojkr skal vær læs/skrv. Bmærk: græsflad l Mcrosof Projc (opdar vrso) grrr rssourcr, dr r dl på værs af flr projkr va rssourcark for d ovrordd projk. Om åbg af udrprojkr Når du åbr udrprojk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, åbr du d som læs/skrv llr skrvbsky. Adgag afhægr af, hvorda du åbr hovdprojk og sauss for læs/skrv for hvr a udrprojkr. D udrprojkr, du åbr som uafhægg projkr, åbs ud lkyg l drs hovdprojkr llr dl rssourcpuljr. Når du åbr udrprojk og lkr d l ds hovdprojk, oprs dr dl rssourcpuljprojk, hvor rssourcr ka dls på værs af flr projkr. Om adgagsrghdr og lås på udrprojkr Adgagsrghdr og låskorol på adgag l udrprojkr. Når du åbr hovdprojk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, korollrs adgagsrghdr og lås all udrprojkr. Følgd korollrs: Ulsrækklg adgagsrghdr l a åb udrprojk som skrvbsky. Hvs du kk har lsrækklg rghdr l udrprojkr, ka du kk åb hovdprojk. Dr vss mddlls, dr oplysr om, a du kk har lsrækklg rghdr l udrprojkr. 254 Brugrvjldg l projksyrg

255 Såda arbjdr du md udrprojkr md Mcrosof Projc Ulsrækklg adgagsrghdr l a åb udrprojk som læs/skrv, m lsrækklg adgagsrghdr l a åb d som skrvbsky. Hvs du forsøgr a åb hovdprojk md udrprojkr som læs/skrv, år du ku har skrvbskyd adgagsrghdr, vss mddlls. Hvs du har lsrækklg adgagsrghdr, ka du vælg a åb udrprojkr som skrvbsky. Ka kk få lås, ford ad brugr har lås projk. Hvs du åbr hovdprojk md udrprojkr (lås af ad brugr) som læs/skrv, vss mddlls, hvor du blvr spurg, om du vl åb dm som skrvbskyd. Ka kk få lås, ford projk allrd r lås. Hvs du åbr hovdprojk md udrprojkr (som du har lås) som læs/skrv, blvr du bd om a grhvrv lås. Du skal også rull projkr lbag l drs akull vrsor CA Clary PPM. Bmærk! Hvs udrprojk allrd r åb som læs/skrv Mcrosof Projc, avds d vrso sd for a åb ad vrso fra CA Clary PPM. Såda åbs udrprojkr Når du åbr projk skrvbsky lsad, dlæss udrprojkr, dr r dlæs samm md d, som sparampp-flr, og åbs også skrvbsky lsad CA Clary PPM. Hvs udrprojk allrd r åb, forblvr d åb lsad læs/skrv samm md all ds udrprojkr. Bmærk! Du ka opdar hovdprojkr og udrprojkr lsad Læs/skrv og lk hovdprojkr l adr hovdprojkr fra forskllg compur. Såda gmms udrprojkr Du ka gmm udrprojk, du har åb som læs/skrv, vd a gmm hovdprojk Mcrosof Projc CA Clary PPM g. Følgd bglsr korollrs, d udrprojk gmms: Udrprojk fds CA Clary PPM. Hvs d kk r lfæld, vss mddlls, dr oplysr dg om, a du kk ka opdar llr opr projk. Du har lsrækklg adgagsrghdr l a opdar udrprojk, dr r åb som læs/skrv. Hvs d kk r lfæld, vss mddlls, dr oplysr dg om, a du kk har rghdr l a opdar d pågældd udrprojkr. Udrprojk r lås. Hvs d kk r lfæld, vss mddlls, dr oplysr dg om, a du kk ka opdar projk. Udrprojks vrso Mcrosof Projc smmr ovrs md vrso CA Clary PPM. Hvs d kk r lfæld, vss mddlls, dr oplysr dg om, a du kk ka opdar projk, ford dr fds yr vrso af udrprojk CA Clary PPM. Du ka kk gmvg lagrg af udrprojkr. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 255

256 Projk-basls Rssourc llr dbrgskod fds CA Clary PPM. Hvs d kk r lfæld, vss mddlls, dr oplysr dg om, a du kk ka opdar projk. Projk-basls Mrosof Projc - basls Du ka opr basl af projk fra Mcrosof Projc llr fra CA Clary PPM. Du ka bvar kop af pla u llr på hvlk som hls dspuk, vd a opr basl. Basl gmms samm md rssourcs dsvarabl sas på d dspuk, du oprr baslrvso. Bds frmgagsmåd: Du ka sød på præsaosproblmr, år du åbr CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc, dr har mag basls. Du bør drfor bgræs ovrførsl l ku a kludr d akull basloplysgr. CA Clary PPM-admsraor ka vælg dsllg for projksyrg Eksporr ku akull basls, år du åbr vsrgr opgavsyrgsprogram. Mcrosof Projc udrsør op l 11 basls. Flr basls admsrrs vd a gmm hvr kl rvso baslslos MPP-fl. Oplysgr om d akull rvso gmms f.ks. baslslo. E dlgr baslrvso gmms basl1-slo osv. dl basl10. Når du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc: Dr sds maksmum på 11 baslrvsor faldd rækkfølg fr dao for ss ædrg. Ku basl r d akull basl. Oplysgr om hvr rvso gmms MPP-fl. D akull rvso brugs l a opdar projkplas basloplysgr. Evull rsrd baslrvsor brugs l a opdar adr baslslos for projkpla (basl1 l og md basl10) d rækkfølg, d modags. Hvs projk Mcrosof Projc har basloplysgr, ud a dr modags machd rvsosoplysgr, rydds d pågældd basl. 256 Brugrvjldg l projksyrg

257 Projk-basls Hvs kk dr sds og baslrvsor, rydds all basloplysgr MPP-fl Mcrosof Projc. Når du gmmr projk CA Clary PPM, korollrr Schdul Coc hvr mulg baslslo projk. Koroll sarr md baslslo og slur md basl10-slo: Hvs baslslo dholdr oplysgr, sds rvsosoplysgr fra MPP-fl l CA Clary PPM. Hvs dr kk r og lgæglg oplysgr fra baslslo, r rvso y og sadard-d', -av og -bskrvls avds l rvso. Hvs oplysgr f.ks. r fra basl3-slo, vdhæfs all 3 l sadard-d', - av og -bskrvls. Bmærk! Hvs MPP-fl dholdr oplysgr l rvso, hvs lsvard baslslo r om, sdr Schdul Coc rvsosoplysgr l CA Clary PPM. E slgsmarkrg brugs l a foræll CA Clary PPM, a baslrvso skal sls. Om basls for hovdprojkr Hvs du brugr CA Clary PPM md Mcrosof Projc, og du oprr flr basls for hovdprojk, oprs basl (basl1) l hovdprojk og ds udrprojkr. Når du gmmr hovdprojk CA Clary PPM g, kludrr basloplysgr for hovdprojk værdr fra udrprojkr. E hovdprojk har f.ks. opgav md fm mrs ETC, ds o udropgavr har opgav md mrs ETC hvr. Når du gmmr projk CA Clary PPM g, r hovdprojks baslbrug 25 mr. Gm basl S Mcrosof-olhjælp for a få flr oplysgr. Følg d r: Når projk r åb Mcrosof Projc, skal du avgr l Fukor, Sporg og vælg Gm basl mu. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 257

258 Faksk værdr Faksk værdr D projks rssourcldlgr brugr højs sadsylg msdlr CA Clary PPM l a das ugs arbjd, som r udfør på d ldl projkopgavr. Dss msdlr mdagr auomask d opgavr, du har plalag l d pågældd ug. Rssourcr skal sd drs msdlr, og projkldr skal godkd msdl, d d posrs l projkpla. Afvd faksk værdr vss Mcrosof Projc, før posrg af d faksk værdr. Fl Afvd faksk værdr CA Clary PPM lkys fl Nummr2 Mcrosof Projc. Når msddl posrs, jusrs smar (ETC) på ldlgr, som rssourc dasr faksk værdr på drs msdlr for. I d fls lfæld rducrr ETC mægd af faksk værdr, så d samld arbjd på ldlg forblvr d samm. I Mcrosof Projc bhadls ldlgr md arbjdskour kald Kour (Fas CA Clary PPM) forskllg. I d lfæld rsas d ETC, dr r plalag llr før ug, md d faksk værdr. D ETC, dr r plalag fr ug, bvars ak. Afhægg af hvorår smar blv plalag Mcrosof Projc, ka rsula vær forøgls llr formdskls af d samld arbjd. Bmærk! I Mcrosof Projc ulslls arbjdskourldlgr l Kour, hvs du rdgrr arbjdsfordlg. Hvs du rdgrr d oal faksk værdr llr d rsrd arbjdsfordlgr, ædrs arbjdskour kk. For d ms ædrr posrg af msdl kk omgåd sludaor på d opgavr, som var på d pågældd msddl. Hvs arbjd på opgav for ksmpl agr lægr d d plalag (dr dass flr faksk værdr d plalag), r rsula y, rducr ETC. Mdr arbjd r fuldfør på opgav, d hvad dr var plalag for ug, plalæggs md højr sas opgavs dspla. Når du d lfæld åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, plalæggs opgav g, og sludao forsks. D aags, a posr msddl r fuld rgskab af d projkarbjd, som rssourc udfør d pågældd ug. E plalag opgav, dr kk vss på msdl, forudsær, a rssourc kk fuldfør arbjd på d pågældd opgav. Projkldr skal plalægg opgav g l d følgd ug llr drfr. Bmærk! Når du åbr projk fra CA Clary PPM Mcrosof Projc, plalæggs d, slvom du brugr Maul brgg Mcrosof Projc. Som følg hraf ka opgavs sludaor og rssourcs arbjdsfordlg Mcrosof Projc vær forskllg fra CA Clary PPM. 258 Brugrvjldg l projksyrg

259 Faksk værdr Korrgr plar (Mcrosof Projc) Når d faksk værdr r blv posr, skal du korrgr d pla. Korrgrg af plar mdvrkr l a skr, a arbjd r afbalacr. Frmskrds hasghd krævr kk ædrg omfag, skvs llr adr lmr projk. Kapl 7: Skrvbordssyrgsprogramm Mcrosof Projc 259

260

261 Kapl 8: Såda påvrkr maul brgg Plalægg Mcrosof Projc Som sadard r dsllg Brgg agv l Tl. Som rsula hraf gbrgs projk, år du åbr CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc. Sar- og sludaor for opgavr jusrs auomask for a rspkr afhægghdskæd mllm dm. Opr f.ks. o opgavr, opgav 1 og opgav 2, md slu-/sarafhægghd mllm dm. Sardao for opgav 2 brgs forhold l sludao for opgav 1 basr på afhægghdslkyg. Ga-dagramm opdars også ovrssmmls hrmd. Efrfølgd opgavr brgs lglds vd a opsummr værdr for opgavvau for rsrd arbjd, faksk arbjd og arbjd på vau opsummrgsopgav. Forudsægr: Korollér, a du har kompabl vrsor af CA Clary PPM og Mcrosof Projc. Du ka fd flr oplysgr afs Kompablr Produkbmærkgr. Før du opgradrr græsflad l Mcrosof Projc skal du afsallr d dlgr vrso.. Du ka åb supporbll d orgasao og bd dskop-admsraor om a hjælp dg md sallao. Maul brgg Mcrosof Projc Du ka dsll dsllg Brgg Mcrosof Projc l Fra (maul), sålds a CA Clary PPM-projk kk gbrgs, årdu åbr d Mcrosof Projc. Når du brugr maul brgg, fugrr Mcrosof Projc på følgd mådr: Opgavr blvr kk jusr llr opdar basr på afhægghdskæd, år du åbr CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc. Afhægghdskæd blvr mgsløs. Opgavr forblvr saær på Ga-dagramm (på sd 262). Du skal plalægg projk maul og ædr opgavdaor. Projk vss, som d ss blv gm CA Clary PPM udr forudsæg af, a du kk brugr CA Clary PPM-msdlr. Opsummrgsopgav brgs kk (på sd 263). D akkumulrd værdr for d udrordd opgavr vss kk. Som rsula hraf ka fl for projkvau % fuldfør Mcrosof Projc vs uøjagg værd. Kapl 8: Såda påvrkr maul brgg Plalægg Mcrosof Projc 261

262 Faksk værdr I følgd ksmpl brgs rsrd arbjd for projk 1 og opsummrg kk og vss som ul mr. D skr, ford projk r kk brgs, år maul brgg r akvr. Tryk på F9 llr brug kapp Brgg øvdg Mcrosof Projc for a brg projk. Mcrosof Projc brgr pla, og d akkumulrd værdr for all opgavr vss. Drudovr vss opgav også på Ga-dagramm basr på afhægghdr for slu/sar. Eksmpl: opgavr forblvr saoær på Ga-dagramm. Når du akvrr maul brgg, forblvr opgavr saoær på Gadagramm, og mr akkumulrs kk l opsummrgsopgav llr projkvau. Akvér f.ks. maul brgg Mcrosof Projc, og dsl lglds dlæsgsmøsr l sar CA Clary PPM. Hrfr ka du opr projk CA Clary PPM md r opgavr. Opr opsummrgsopgav, og dgradér opgavr som udrordd udr opsummrgsopgav. Avd slu-/sarafhægghdr, og dfcér rsrd arbjd og rgsrér faksk arbjd. Åb CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc. Da maul brgg r akvr, brgs projk kk, og rsular vss som vs d følgd fgur: D r opgavr sabls ovpå had Ga-dagramm og vss kk bar på afhægghdslkyg Slu/sar. Opsummrgsopgav vsr ul for rsrd arbrjd,faksk arbjd og arbjd sd for summ af opgavr. Projk vsr mulgvs forkr værdr på vaur prok llr opsummrgsopgav. 262 Brugrvjldg l projksyrg

263 Faksk værdr Tryk på F9 for a brg projk. Rsular vss som vs følgd fgur: D r opgavr plalæggs basr på afhægghdskæd mllm dm. D rsrd arbjd, faksk arbjd og arbjd for opsummrgsopgav vsr summ af d udrordd opgavr. Eksmpl: opsummrgsopgav brgs kk auomask Når du akvrr maul brgg brgs daor for opsummrgsopgav kk auomask. Akvér f.ks. maul brgg Mcrosof Projc, og dsl lglds dlæsgsmøsr l sar CA Clary PPM. Hrfr oprr du projk CA Clary PPM md ogl opgavr ud afhægghdr. Opr opsummrgsopgav, og dgradér opgavr som udrordd udr opsummrgsopgav. Træk opgavr maul ovr på Ga-dagramm, så d afspjlr krav fra projkldr. Åb CA Clary PPM-projk Mcrosof Projc. Da maul brgg r akvr, brgs projk kk, og rsular vss som vs d følgd fgur: I Ga-dagramm afspjlr Ga-lj for opsummrgsopgav ku é dag sd for rækk af udrordd opgavr. Tryk på F9 for a brg projk. Rsular vss som vs følgd fgur: Ga-lj for opsummrgsopgav vsr daorvall for d udrordd opgavr. Opsummrgsopgav vsr akkumulrd værdr. Kapl 8: Såda påvrkr maul brgg Plalægg Mcrosof Projc 263

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning DAL Erhvrvsmælr orlssvj 12 2100 Køhav Ø 70 300 555 www.al.k DOMICILEJENDOM Kovj 153, 2830 Vrum Ryårs Allé 131, 2900 Hllrup a r. 21024190 Aral 2.186 m2 Lj kr. 825,- pr. m² Drf/ska kr. 306- pr. m2 D yr valua

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til IT-servicestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere