LAR-250-2:LAR-100_ qxd :06 Seite 7 H 17ft 34ft I K ~ 17ft s L M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAR-250-2:LAR-100_ qxd :06 Seite 7 H 17ft 34ft I K ~ 17ft s L M"

Transkript

1

2 O

3 A 5a 5c 5b 9 1 4c 4b 5a 4a

4 B C D E F G

5 H 17ft 4ft I ~ 17ft s K L M

6 DK Betjeningsvejledning STABILA-rotationslaser LAR-250 er en rotationslaser med enkel betjening til vandret og lodret nivellering samt til lodfunktion. LAR 250 har et tæt hus (IP 65). Den er selvnivellerende inden for et område på ± 5. Laserstrålen kan opfanges indtil en afstand af ca. 175 m ved hjælp af en receiver, også selv om den ikke længere kan opfattes med øjet. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen af apparatet og dets funktion så enkel og forståelig som muligt. Hvis der alligevel er spørgsmål, hjælper vores telefon-service med følgende telefonnummer gerne videre: 0049 / 6 46 / 09-0 A E Apparatets dele Stråledeler pentaprisme SP (1) SP1: udgangsåbning til lodstråle (2) SP2: udgangsåbning til rotationsstråle () taste: on/off (4a) Valgkontakt: automatisk nivellering on/off (4b) Valgkontakt: permanent efterjustering on/off (4c) Valgkontakt: hældning af laserstrålen i en akse (5a) LEDs til displayet: (5b) LED rød : Batterispænding og overtemperatur (5c) LED grøn: Driftsfunktion ON eller KLAR / I ORDEN (6) Stødsikring (7) Låg til batterifag (8) Tilslutningsgevind til stativ 5/8" (9) Pejlemærker (10) Ståfødder til lodret nivellering (11) 4 markeringer til lod-laserfunktionen (12) Hus: beskyttet mod strålevand og støv efter IP 65 Læg aldrig laseren ned under vand! 2

7 Fjernbetjening: Indstilling og justering af laserstrålen (16) -> Valgkontakt: Rotationsfunktion - Scannerfunktion Rotationsfunktion (19) -> Rotationshastigheden reduceres (20) -> Rotationshastigheden øges (17) (18) Rotationshastighed = 0 -> Laserpunktet flytter sig til venstre -> Laserpunktet flytter sig til højre (17) (18) Scannerfunktion: -> Scannerlinjen flytter sig til venstre -> Scannerlinjen flytter sig til højre Scannerfunktion: (20) -> Scannerlinjen bliver bredere (19) -> Scannerlinjen bliver smallere Når der arbejdes med fjernbetjeningen, skal fjernbetjeningen rettes mod laserens betjeningsfelt. O Recyclingprogram til vores kunder fra EU: STABILA tilbyder et destruktionsprogram efter WEEE-direktivet vedrørende håndtering af affald fra elektriske og elektroniske produkter efter deres levetidnærmere informationer kan fås hos : / Recycling eller hos: 0049 / 646 / 09-0

8 Hovedanvendelse: Nivellering Stil apparatet på et fast underlag eller stativ. Bemærk: Det er praktisk at opstille rotationslaseren så tæt på afstanden til de senere målepunkter som muligt. D Rotationslaseren tændes ved tryk på knappen (). Den starter med den automatiske nivellering. Når nivelleringen er afsluttet, begynder laseren at rotere. Afhængigt af omgivelsernes lysstyrke kan den synlige laserstråle bruges til direkte optegning, eller laserstrålen kan modtages med receiveren. Rotationshastigheden (taste 19, 20) og scannerfunktionen (taste 16) kan indstilles med fjernbetjeningen. Med tasterne (17) og (18) kan scannerlinjen eller laserpunktet drejes til højre eller venstre. Bemærk, at det altid er laserpunktets midte, der markeres! 18 C D Funktionsformer: Ibrugtagning - automatisk drift med tiltfunktion ( Y-LED ) Af sikkerhedsgrunde starter rotationslaseren altid på denne funktionsform, når der tændes for den! Ved kort berøring af taste tændes der for apparatet. Den automatiske nivellering startes straks. Den grønne LED (5c) lyser, Y-LED blinker. Stråledeler-pentaprisme begynder at rotere, laserstrålen lyser. Efter den automatiske nivellering er der ca. 0 sek. til at anbringe laserapparatet i den ønskede position i, f.eks. skubbe den højere op, stille den på et stativ osv. I løbet af denne tid efterjusteres der små afvigelser i forhold til horisontalen. Derefter skifter laserapparatet over til den overvågede automatiske funktion, Y-LED slukkes. 4

9 Tiltfunktion: Små rystelser / vibrationer udlignes kun automatisk til en bestemt grænseværdi. Hvis disse forstyrrende påvirkninger er større, startes tiltfunktionen. Rotationen stopper. Laserstrålen slår fra, Y-LED blinker. Laserapparatet skal slukkes på taste () og derefter tændes igen. På denne måde registreres alle forstyrrende påvirkninger, som kan betyde ændring af den præcise justering og indstilling af laserstrålen. Tiltfunktionen kræver en kontrol eller nyindstilling af laseren til den ønskede position, hvis der opstår forstyrrende påvirkninger. Automatisk drift med efternivellering ( Y-LED ) Ved mange arbejdsbetingelser (f.eks. kraftige vibrationer i undergrunden) er det hensigtsmæssigt, at rotationslaseren altid efternivellerer automatisk ved afvigelser. Når der tændes på taste (), skiftes der til denne funktionsform ved tryk på taste (4b). Y-LED angiver denne funktionsform med permanent lys. Små afvigelser i forhold til horisontalen (på grund af små rystelser) efterjusteres automatisk. Hvis disse forstyrrende påvirkninger er større, stopper rotationen, laserstrålen blinker, laserapparatet udfører nivelleringen igen. Når efternivelleringen er færdig, begynder stråledeler-pentaprisme at rotere igen. C D 4b Manuel funktion uden nivellering ( X-LED ) For at kunne vise hældninger over 5 i et niveau og hældninger i 2 niveauer slås automatikken fra med taste (4a), efter at der er tændt (taste ). X-LED lyser. Apparatet kan nu hældes manuelt efter ønske (f.eks. ved at stativet indstilles). Der foretages ikke nivellering! Laserniveauet kan kun indstilles ved opmåling med apparatet eller af laserpunkterne. 4a Manuel hældning omkring en akse med ± 5 - med nivellering af tværaksen ( Z-LED) I denne funktionsform kan der f.eks. anlægges skråninger den ene retning. F G Juster præcist apparatet manuelt på tværs af den ønskede hældningsretning ved hjælp af pilemærkerne (9). Ideelt: Pejling og justering langs en referencelinje, f.eks. parallelt med en væg. 5

10 4c Tænd for apparatet (taste ), og tryk på taste (4c), indtil Z-LED lyser. Apparatet er stadig i funktionsformen tiltfunktion. Med tasterne (17) og (18) på fjernbetjeningen kan der nu hældes mod dette laserniveau på tværs af målmarkeringernes pejlelinje. Det hældede niveau nivelleres automatisk horisontalt ind i retning af pejlelinjen. (17) (18) -> Laserniveauet hælder sig -> Laserniveauet hælder sig i modsat retning B Optegning af vertikale flader (vertikal nivellering) Stil rotationslaseren på sidefødderne til vertikal nivellering (10). Indstil apparatet med hånden, så retningen for det projicerede, vertikale laserniveau er så parallelt eller vinkelret på referencelinjen (f.eks. væg, hjørnevinkel) som muligt. Ved kort berøring af taste () tændes der for apparatet. Apparatet er i funktionsformen tiltfunktion. Rotationshastigheden (17, 18) eller skift mellem punkt- og linjefunktion (16) indstilles med fjernbetjeningen. Det vertikale laserniveau, som er projiceret af den omstyrede, roterende laserstråle, kan kun ændres med ± 5 i punktmodus med tasterne (17) og (18). På denne måde kan laserniveauet indstilles helt parallelt med eller vinkelret på referencelinjen. E Funktion som laserlod Laserapparatet kan indstilles præcist efter et markeringskryds med de 4 markeringer (15) på sokkelelementet, så der kan overføres et lodret punkt til loftet. Markeringskrydsets skæringspunkt svarer til den vertikale laserudgang SP1. Der kan kun opnås et korrekt resultat i automatisk drift på et jævnt underlag! 6

11 Vertikal nivellering Indstilling kun i punktfunktion: (kun ved rotations- ikke ved scannerfunktion) (17) (18) -> Laserniveauet flytter sig til venstre -> Laserniveauet flytter sig til højre B 2 Grundmetoder til lodret nivellering Parallelt niveau: Drej indtil S1 = S2 Rotationsstråle Gennemgåendestråle Gennem gåendestråle Retvinklet til væggen: Optegning af vertikale referenceflader, f.eks. opmåling af mellemvægge Drej indtil S1 = S2 Rotationsstråle 7 Opmåling af fliser, paneler, parket (gulv, loft, væg), opmåling af rette vinkler ved enkel drejning.

12 Kontrol af kalibreringen Rotationslaseren LAR-250 er konstrueret til anvendelse på byggeplader og har forladt vores fabrik i perfekt justeret tilstand. Som ved alle præcisionsinstrumenter skal kalibreringen dog kontrolleres regelmæssigt. Før der startes på et nyt arbejde, og især hvis apparatet har været udsat for kraftige rystelser, skal det underkastes en kontrol. Horisontal kontrol H H H2 H H4 Følg så præcist som muligt indstillingen af apparatet som vist i figur (H), da eventuel efterjustering derved bliver lettere Markér det synlige lasermidtpunkt på væggen (punkt 2). 6. Gentag trin 4 og 5 to gange for at bestemme punkterne og Stil rotationslaseren med en afstand på 5 eller 10 m fra væggen på en horisontal overflade, eller montér den på et stativ med forsiden i retning af væggen. Tænd for laserapparatet (taste ) og vent, til apparatet har nivelleret sig automatisk ind. Laserpunktet drejes i retning af væggen (taste 17, 18). Man kan også arbejde med en receiver. Markér det synlige lasermidtpunkt på væggen - måling 1 (punkt 1). Da strålediameteren er afhængig af afstanden, skal midten af laserpunktet altid anvendes til markering! Drej hele laserapparatet 90 uden at ændre laserens højde (dvs. stativet må ikke ændres). Lad apparatet nivellere automatisk igen, og drej SP2 mod væggen igen i området for det markerede 1. målepunkt. Hvis forskellen på de 4 kontrolpunkter er mindre end hhv. 1 mm ved 5 m afstand og 2 mm ved 10 m afstand, er den tilladte tolerance på ± 0,1 mm/m overholdt. Punkterne 1 og svarer her til apparaternes y-akse og punkterne 2 og 4 til apparaternes x-akse. 8

13 Justering - vandret Hvis der konstateres en overskridelse af tolerancen under den horisontale kontrol, kan laseren efterjusteres på følgende måde. Her er afstanden afgørende til målepunkterne, som er fundet ud fra de overfor liggende positioner, altså punkterne 1 + eller Punkterne 1 og svarer her til apparaternes y-akse og punkterne 2 og 4 til apparaternes x-akse. Eksempel: Afstanden til punkterne 2 +4 ligger uden for tolerancen på ± 0,1 mm/m. Laseren skal efterjusteres i denne akse! Ved anvendelse af justeringsfunktionen skal der bruges fyldte batterier eller akkuer! Stil laseren med denne akse (x-akse) i retning af væggen. Sluk for laseren. For at komme til kalibreringsmodus holdes tasten (4a) først trykket nede. Derefter trykkes der også kort på taste (). Slip taste (4a), når Y-LED lyser. X-LED blinker nu hurtigt. Tænd for funktionen rotation med fjernbetjeningen (taste 16). Med receiveren kontrolleres højden. Laseren er rigtigt justeret, hvis laserpunktet ligger præcist i midten mellem de to punkter 2 og 4. Indstil med tasterne (17) og (18) på fjernbetjeningen laserpunktet i højden, indtil det befinder sig præcist mellem punkterne 2 og 4. Drej nu laseren 90, indtil y-aksen peger i retning af væggen. Drej nu SP2, indtil laserpunktet peger i retning af markeringerne. Hvis midten af laserpunktet ikke stemmer med den optegnede midte for X-akse-kalibreringen, skiftes der med tasten (20) på fjernbetjeningen til modus y-kalibrering. Y-LED blinker nu hurtigt. Indstil med tasterne (17) og (18) på fjernbetjeningen laserpunktet i højden, indtil det befinder sig præcist på højde med midtermarkeringen for X-aksen. 4a Sikring af kalibrering Laseren er nu kalibreret igen. Indstillingerne gemmes med tasten (19) på fjernbetjeningen. Hvis indstillingen ikke skal gemmes, forlades justeringsmodus med taste () på laseren, uden at gemme. Den gamle indstilling bevares. 19 9

14 Vertikal kontrol (Apparatet står i en vinkel på 90 på ståfoden på siden ) I I K L L M Til den lodrette kontrol behøves der 2 parallelle vægflader med en afstand på mindst 10m. 1. Placer rotationslaseren som til vertikal nivellering lige foran en væg A på ståfødderne på siden, eller monter den på samme måde på et stativ. 2. Tænd for laserapparatet og lad det nivellere automatisk. - Taste (). Ret den gennemgående laserstråle imod væg A. 4. Markér den synlige laserpunktsmidte for punktet (1) på væg A. 5. Drej hele laserapparatet 180, uden at laserens højde ændres. Stativet må ikke ændres. 6. Lad apparatet nivellere igen, eller tænd igen. 7. Markér den synlige laserpunktsmidte for punktet (2) på væg B. 8. Stil nu laserapparatet lige foran væg B. 9. Ret laserstrålen imod væg B. 10. Lad apparatet nivellere igen, eller tænd igen. 11. Indstil apparatet i højden (ideelt: søjlestativ), så laserpunktets højde er i overensstemmelse med punkt 2. Vent, til laseren er nivelleret igen. 12. Drej laserapparatet 180, uden at laserens højde ændres. Stativet må ikke ændres. 1. Lad apparatet nivellere igen, eller tænd igen. 14. Markér den synlige laserpunktsmidte for punktet () på væg A. 15. Hvis væg A og B er længere væk end 10 m, må afstanden mellem punkt 1 og ikke være mere end 2 mm 0,1 mm > m P1 P 2s 10

15 Justering - vertikal Ved den vertikale kontrol er der konstateret en overskridelse af tolerancen, og laseren kan efterjusteres på følgende måde. Sluk for laseren. For at komme til kalibreringsmodus holdes tasten (4a) først trykket nede. Derefter trykkes der også kort på taste (). Slip taste (4a), når Y-LED lyser. Z-LED blinker nu hurtigt. Laseren kan nu justeres i Z-aksen. Laseren er justeret rigtigt, hvis laserpunktet ligger præcist i midten mellem de to punkter 1 og for den vertikale kontrol. Indstil med tasterne (17) og (18) på fjernbetjeningen laserpunktet i højden, indtil det befinder sig præcist mellem punkterne 1 og. Ved anvendelse af justeringsfunktionen skal der bruges fyldte batterier eller akkuer! Sikring af kalibrering Laseren er nu kalibreret igen. Indstillingerne gemmes med tasten (19) på fjernbetjeningen. Hvis indstillingen ikke skal gemmes, forlades justeringsmodus med taste () på laseren, uden at gemme. Den gamle indstilling bevares. 4a Batteriskift Rotationslaser Skub laserhuset op ( -> integreret højdejustering) Åbn lukningen til batterifagets lås (7), tag låget af og batterierne ud. Sæt nye batterier i, så de ligger som angivet i batteriholderen. Brug kun 1,5 V monoceller (størrelse D)! Der kan også anvendes akku-batterier Mono, D, LR20 7 Fjernbetjening Mignon AA LR6 Bemærk: Hvis det i længere tid ikke er i brug, tages batteriet ud! 11

16 Display af funktion og fejlmeldinger med lysdioder Røde LEDs (5a) ved siden af de enkelte taster viser den valgte funktionsform. Lysdioden lyser grønt Lysdioden lyser grønt + laser blinker Lysdioden blinker grønt + laser blinker Lysdioden lyser rødt Lysdioden lyser rødt + laser blinker Lysdioden blinker rødt + laser blinker Lysdioder blinker rødt + grønt + laser ikke synlig -> laser er i funktion -> Laseren nivellerer automatisk -> Apparatet står for skråt + er uden for selvnivelleringsområde + Laseren kan ikke nivelleres automatisk -> Laser er i funktion -> Batterispænding er faldet meget -> Batteriet skal snart skiftes -> Laseren nivellerer automatisk -> Batterispænding er faldet meget -> Batteriet skal snart skiftes -> Batterispænding er faldet meget -> Apparatet står for skråt + er uden for selvnivelleringsområde + Laseren kan ikke nivelleres automatisk -> Temperaturen i apparatet er over 50 C -> Laserdioderne er slukkede som sikring mod overopvarmning -> Placér apparatet i skyggen for at arbejde videre -> Laseren er slukket Bemærk: Ved klasse 2 laserudstyr er øjet beskyttet af øjenlågsrefleksen og/eller afværgereaktionen, hvis man tilfældigt kigger et kort øjeblik ind i laserstrålen. Disse apparater kan derfor uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger tages i brug. Alligevel bør man undgå at se ind i laserstrålen. 12 EN : 0 10 Skal opbevares utilgængeligt for børn! Laser-brillerne, som kan fås til disse laserapparater, er ikke beskyttelsesbriller. De bruges, så laserlyset bedre kan ses.

17 Vedligeholdelse og pasning Snavsede skiver ved laserstråleudgangen reducerer strålekvaliteten. Der rengøres med en blød klud. Rengør laserapparatet med en fugtig klud. Må ikke spules af eller lægges i vand! Brug ikke opløsningsmidler eller fortynder! Rotationslaseren LAR-250 skal behandles med forsigtighed og omhu som alle optiske præcisionsinstrumenter. Tekniske data Lasertype: Udgangseffekt: Selvnivelleringsområde: Nivelleringsnøjagtighed: Batterier: Funktionstid: Rød diodelaser, bølgelængde 65 nm < 1 mw, laserklasse 2 efter EN :0-10 ca. ± 5 ± 0,1 mm/m 2 x 1,5 V Monoceller Alkaline, størrelse D, LR20 ca. 120 timer Driftstemperaturområde: 0 C til +50 C Ved temperatur > 50 C begynder apparatet at slå automatisk fra. Opbevaringstemperaturområde: -20 C til +60 C Tekniske ændringer forbeholdes. Garantibetingelser STABILA overtager garantien for mangler og fejl ved garanterede egenskaber på apparatet på grund af materiale- eller produktionsfejl for en periode på 24 måneder fra købsdatoen. Manglerne udbedres efter egen vurdering ved reparation af apparatet eller ved udskiftning. Yderligere krav overtager STABILA ikke. Mangler på grund af usagkyndig håndtering (f.eks. beskadigelse ved tab på gulvet, drift med forkert spænding/strøm, brug af uegnet strømkilde) samt ændringer af apparatet foretaget af køber eller tredjemand udelukker ethvert ansvar. Endvidere overtages der ikke garanti for naturligt slid og små mangler, som ikke påvirker apparatets funktion væsentligt. Ved eventuelle garantikrav bedes De indsende det udfyldte garantibevis (se sidste side) sammen med apparatet til Deres forhandler. 1

Betjeningsvejledning. Apparatets dele

Betjeningsvejledning. Apparatets dele A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M DK Betjeningsvejledning STABILA-rotationslaser LAR-100 er en rotationslaser med enkel betjening til vandret og lodret nivellering

Læs mere

Laser LAR 120 G. Betjeningsvejledning

Laser LAR 120 G. Betjeningsvejledning Laser LAR 120 G da Betjeningsvejledning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M da Betjeningsvejledning STABILA-rotationslaser LAR 120 G er en rotationslaser

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning Laser FLS 90 da Betjeningsvejledning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3

Læs mere

LAR 350. Betjeningsvejledning.

LAR 350. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning www.stabila.com Indholdsfortegnelse Kapitel Side 1. Anvendelsesområde 3 2. Sikkerhedsanvisninger 4 3. Før 1. ibrugtagning 4 4.1 Apparatets dele 5 4.2 Fjernbetjeningens dele 6 5. Isætning

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Betjeningsvejledning LAX 400

Betjeningsvejledning LAX 400 Betjeningsvejledning LX 400 Betjeningsvejledning STBIL-LX 400 er en selvnivellerende multilinjelaser, der er nem at betjene, og som er beregnet til anvendelse på byggepladsen. Laserapparatet er selvnivellerende

Læs mere

Brugsvejledning TPL 50 HV

Brugsvejledning TPL 50 HV 1 BRUGSVEJLEDNING TPL 50 HV Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TPL 50 HV fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en synlig laserstråle. En stråledeler

Læs mere

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung Receiver REC D Bedienungsanleitung CZ Návod k použití GB Operating instructions PL Instrukcja obsæugi F Mode d'emploi SLO Navodila za uporabo I Istruzioni per l'uso H Használati utasitás E Instrucciones

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Betjeningsvejledning Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Kendetegn og funktioner 2. Brugersikkerhed 3. Betegnelser 4. Funktioner 4.1 Strømforsyning 4.2

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

Brugsanvisning TPL 400

Brugsanvisning TPL 400 1 BRUGSANVISNING TPL 400 Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TPL 400 fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en usynlig laserstråle. Efter aktivering

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green Indhold: S. 2 1 Leveringsomfang S. 8 4 Brug i lodret stilling 1.1 Beskrivelse 5 Fjernbetjening S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger S. 9 6. Kontrol af nøjagtighed S. 5 3. Funktioner/egenskaber S.10 7. Valgfrit

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Egenskaber Tænd/sluk menu tast Låg til batterirum ¼ x 20 gevind i bunden af laseren Brug enten 3 stk. AA 1,5 V Alkaline eller NICAD batterier Vinduer til laserstråle

Læs mere

FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE

FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE VISION H 1N 2N ALIGN 2N 2N AUTOSLOPE FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT. THEIS VERMESSUNG VISION H HORIZONTAL LASER MED EN TAST BETJENING INDHOLD EKSTRA TILBEHØR VISION

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Betjeningselementer Sikkerhedslabels og instruktioner PLS3 og PLS5 indeholder en halvleder laserdiode med en bølgelængde på 635 nanometer. Den kontinuerlige

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Betjeningsvejledning 04/2016-1 - i LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 260 VA, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, batterirum

Læs mere

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning Linjelaser Geo5X-L360 HP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man sikret

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green LEVERINGSOMFANG Multi-Liner FLG 55-Green, gulv-/vægholder, ministativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 5 LEVERINGSOMFANG Streglaser FL 5, batterisæt, gulv-/vægholder, mini trefodsstativ, måltavle, laserbriller, polstret transporttaske og betjeningsvejledning.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Betjeningsvejledning 05/2012-1 - POSITIONERINGSSTREGLASER FPL L-5 / -10 / -20 LEVERINGSOMFANG 6 Positioneringsstreglaser FPL L, strømforsyning 220 V med kontakt og

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning Linjelaser CrossPointer5 SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Betjeningsvejledning 03/2014-1- LEVERINGSOMFANG FL 200 A-N, modtager med dobbelt display og beslag, fjernbetjening, oplader, genopladelige batterier, væg-/gulvplade

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSANVISNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSANVISNINGER Tak for dit valg af Spectra Precision Laser fra Trimble verdens største producent af præcise, effektive og robuste rotorlasere. LL100N er en letbetjent, selvnivellerende rotorlaser til hurtig og nem afsætning

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

DG613 / DG813 DG613 / DG813. Rørlægningslaser

DG613 / DG813 DG613 / DG813. Rørlægningslaser Rørlægningslaser Spectra Precision DG813 og DG613, er designet til snævre rør og leverer derfor den mest produktive rørlægning på markedet. Laserne er ekstremt robuste og fungerer fint under krævende underjordiske

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

2004, Trimble Navigation Limited. All rights reserved PN Q LL300

2004, Trimble Navigation Limited. All rights reserved PN Q LL300 2004, Trimble Navigation Limited. All rights reserved PN Q102874 LL300 ON OFF 6 5 LL300 4 HI/ MAN 3 7 ON OFF 9 2 1 8 10 LL300 LL300 HI/ MA N 11 6 14 14 13 12 14 Printed in Germany Q102874 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Betjeningsvejledning 06/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior, modtager FR 45 med beslag, genopladeligt batteri med

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

PR 15 Brugsanvisning

PR 15 Brugsanvisning PR 15 Brugsanvisning Brugsanvisning PR 15 Anvendte symboler Symbolerne i denne brugsanvisning har følgende betydning: ADVARSEL: Anvendelsesrisiko eller misbrug, som kan medføre alvorlig personskade eller

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig vedligeholdelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lasernivellering Undervisningsministeriet. Januar 1011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 9 1) Tastatur 2) Batterirum 3) Modtagervindue til fjernbetjening 4) Kontrollampe til opladning 5) 5/8"-gevind til stativ

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 LEVERINGSOMFANG Maxi-Liner FL 65, modtager FR 55 med beslag, universalt gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Betjeningsvejledning 02/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere