Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger"

Transkript

1 Montageanvisning 2013 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

2

3 indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja Tagstensprofiler Montage af Plannja Flex Montage af Plannja Tagprofiler Montage af Plannja Trend Montage af Plannja Modern Montage af Plannja Pandeplade Montage af Plannja Facadeprofiler Montage af Plannja Tagafvanding Montage af Plannja Inddækninger Renovering af eternittag Generelt om drift og vedligeholdelse Pladens levetid Årlig besigtigelse Reparation af farvebelægningen... 48

4 Et par ord med på vejen Plannjas montageanvisninger er ment som en hjælp til både private og professionelle. For at gøre det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjælp, man har brug for, har vi opdelt montageanvisningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig før har prøvet at lægge et tag, er det første afsnit Generelle forberedelser til taglægning meget vigtigt. Husk at tage det roligt og at tænke alt igennem, før du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde samt metodisk tilgang er nøglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal følges, hvis vores garantier skal dække. Plannja er Europas førende producent af tyndplader. Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedsløsninger til stort set alle typer byggeprojekter. Tagets forskellige dele Skorstensinddækning. Specialtilpasses til skorstenen af en fagmand. Ta Endeluk Udluftningshætte Gavlbeslag Vandnæse Nedløbsrør Sålbænk Skr 4 Et par ord med på vejen

5 gstige Skotrende Tagbro Rund rygning Tagplade Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse edbeskyttelse til stige Inddækning til indvendigt hjørne Inddækning til dørtærskel Tagrende Et par ord med på vejen 5

6 Generelle forberedelser til taglægning Underlag Sådan opmåler du dit tag Plannjas tage kan lægges på flere forskellige typer af underlag. VED NYBYGGERI Ved nybyggeri vælger du normalt undertag af tagpap, plastunderlag eller alternativt brædder med fer og not/krydsfiner - med en tykkelse på minimum 17 mm og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, der monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Læs mere under Valg af lægter på side 8. Start med at kontrollere, at taget er lige, samt hvilken form for udluftning det har. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er lige lange, er taget skævt. Afvigelser på mm kan justeres med gavlbeslag. Alternativt kan vinklen kontrolleres med trekant, jf. figur. Tagets længde Tagets bredde VED RENOVERING Tegl- og betontag Afmonter det gamle tag. Hvis eksisterende strø- eller bærelægter skal bruges, skal de flyttes, således at lægteafstanden stemmer overens med målet, der er angivet under Montage af lægter på side 8. Udskift medtagede lægter. Shingel, pap og plane tagplader Lad det gamle tag blive liggende som undertag. Eventuelle huller skal udbedres. Pladen kan lægges direkte på det eksisterende tag, såfremt taget er tæt og plant, og at underlaget er i så god stand, at befæstelsen formår at presse pladen mod underlaget, som skal have en tykkelse på minimum 17 mm. Vi anbefaler dog, at du bruger Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller strø- og taglægter. Bølgeformede plader (uden asbest) Pladerne kan blive liggende. Kontrollér, at de er så tætte, at de kan bruges som undertag, og at spær og taglægter er så friske, at de kan holde til indfæstning af søm/skruer. Lægternes underkant fases for at følge underlaget. Stående lægter 38 x 73 mm fastgøres i hældningsretningen vha. skruer. Lægte Lægte 38 x 73 mm, c/c maks mm Bølgeformet eternit Plannja har udviklet flere patenterede systemløsninger til renovering af eternittag. Læs mere under Renovering af eternittag på side 38. Tagplader Gamle tagplader kan renoveres på flere måder. Du kan fjerne tagpladerne og lægge nyt tag eller i mange tilfælde lægge de nye tagplader oven på de gamle. Anvend gerne Plannja Renoveringslægter, som skrues fast i de gamle stålplader, der skal have en tykkelse på minimum 0,50 mm. Hvis det gamle tag er aluminium, kontakt da Plannja. Kontrol af hældning Plannjas tagplader og tagstensprofiler kan lægges i forskellige hældninger. B A = 1 m Sådan beregner du minimumshældningen: Hvis A er 1 meter, så skal B mindst være den længde, som er angivet i kolonne B. Anbefalet minimumshældning Taghældning Udførelseskrav B Tagstensprofiler: Min. 1:4 (14 ) - 25 cm Trend, Modern, Pandeplade, Sinus 18: Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm Min. 1:6 (10 ) P20-105, P20-75, P40, P45: Tætning i side- og 10 cm Min. 1:10 (5,7 ) endeoverlæg, undertag Ved taghældninger under 14 skal der tages specielle hensyn for at få taget tæt ved sideoverlæg og endeoverlæg (se også Montageanvisning Tagprofiler på side 22). Antikondensbelagte plader kan lægges ned til 5,7 uden undertag. For at kunne beregne materialeforbruget er det nødvendigt med forskellige mål alt efter tagtype. Dette er illustreret på næste side. Parvise skruer eller nitter c/c maks. 200 mm Plannja Renoveringslægte Eksisterende, profileret stålplade 6 Generelle forberedelser til taglægning

7 For at forhandleren kan give dig et tilbud på en byggepakke til dit tag, kræves en række oplysninger og mål. Forbered dit besøg hos forhandleren ved at opmåle taget. Brug nedenstående skabelon. Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B B B E H H N B G G M C D F F A A E J A A D C 1 2 E L 6 5 J 2 I K Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: E C B D 1 3 A 2 4 D C B H F J E A I G K 5 4 E D A H J C K F L B G C H A B Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: B D B D C D E C D E C C A D E F G C A E F A G B F B A G F = Altid nedløbsrør = Nedløbsrør om tagfod > 10 meter og for hver 10 meter. OBS! Alle mål er angivet i mm. Byggepakke til tagplader: 1. Afkryds den korrekte tagtype. 2. Udfyld de mål, som kræves til din tagtype. Bogstavsbetegnelserne på tagtegningen viser, hvilke mål du skal tage og udfylde nedenfor. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm Byggepakke til tagafvanding: Mål hushøjde og tagudhæng, og angiv dem nedenfor. Hushøjde: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Tagudhæng: Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm). Byggepakke til tagbeskyttelse: Bestem hvilken slags tagbeskyttelse du har brug for, og kryds af. Tagstige Snelastbeskyttelese Tagbro Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse Generelle forberedelser til taglægning 7

8 Valg af lægter Plannjas plader kan monteres på forskellige typer lægter. Vælg enten Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller trælægter. Vær opmærksom på, at Plannja Pandeplade monteres på et plant underlag. Kan også monteres på lægter. Vi anbefaler derfor, at du vælger Plannja Pandeplade med forstærkningsspor, hvis du skal montere på lægter. PLANNJA KOMBILÆGTER Plannja Kombilægter er ment til både nybyggeri og renovering. Den er dimensioneret til at klare en spærafstand på mm. Standardlængden er mm, og profilhøjden er 40 mm. Plannja Kombilægter leveres i en komplet pakke med dele til befæstelse. Ved tagfod anbefales det, at der anvendes trælægter. Befæstelse til spær c/c 1200 mm Til befæstelse anvendes 6,5 x 50 mm skruer med to stk. i hvert spær. Befæstelse til fast underlag Minimumstykkelse 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Samling vha. montage med overlæg Plannja Kombilægter samles med mm overlæg. Samlingen placeres over spær. Montage af lægter Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere nyt tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Montage af lægter til Plannja Tagstensprofiler Bærelægteafstand for Plannja Tagstensprofiler skal altid følge tagstenens modulmål. B = modulmål. Afstanden mellem den første bærelægte, tagfodsbeslag og andre lægter (mål A) samt øvrige lægteafstand (mål B) vises i nedenstående tabeller. For Plannja Flex, se side 17. A B B Bredde Bærelægte Eksempel på hvordan man måler lægteafstand A og B. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af typegodkendt, let undertag. Spærafstand c/c 1200 mm. Bærelægte fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 45 x x 95 Kombilægte Royal A B Regent A B KONSOL NORMAL SAMLING SAMLING NÆR STØTTE SAMLING I FELT Lægten kan lægges som konsol med maks. 300 mm. Maks. Maks. Samlingen placeres over tagstol med min. 100 mm overlæg. Min. 100 mm Samling nærmere støtte end 100 mm sker iht. nedenstående med min. 100 mm overlægssamling. To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Maks. PLANNJA Renoveringslægter To skruer 4,8 x 20 mm i hver krop Samlingen udføres momentstift med min. 450 mm overlæg samt to skruer i hver kant. Min. 100 mm Maks. 100 mm Min. 450 mm Plannja Renoveringslægter er primært til renovering og har udskæring til rendejern/drænhul, hvilket indebærer, at den kan anvendes som tagfodslægte, og at den eliminerer behovet for strølægter. De er ikke dimensioneret til at ligge direkte på spærene uden et bærende underlag. Standardlængden er mm og profilhøjden 20 mm. Udskæring til rendejern/ drænhul Renovering Befæstelse til undertag af brædder med minimumstykkelse på 17 mm. Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges. Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af træpanel med minimumstykkelse på 17 mm. Som strølægte vælges dimension 25 x 50 mm med c/c 600 mm. I de tilfælde hvor bærelægten krydser strølægten, skal den fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0 Trælægte Trælægte Plannja 25 x x 70 Stållægte* Royal A B Regent A B *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Montage af lægter for Plannja Tagprofiler Undertag af vandfast krydsfiner med minimumstykkelse på 17 mm. Strølægteafstand c/c 600 mm. Bærelægteafstand c/c 500 mm. I de tilfælde, hvor bærelægten krydser strølægten, fastgøres den med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm. Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 Strølægte, træ 25 x x 50 Bærelægte, træ 25 x x 70 Stållægte* Klarer snelast 4,0 *Plannja Renoverings- eller Kombilægte Undertag af plastfolie eller plade. Spærafstand c/c 1200 mm. Afstanden i tabellen er beregnet til maksimal afstand mellem bærelægterne. Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm søm i hvert spær. Plannja Renoverings- eller Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær. Snelast 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-4,0 Trælægte 45 x Trælægte 45 x Kombilægte Generelle forberedelser til taglægning

9 Håndtering af plader Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Dette gælder både for stål og aluminium. Undgå at beskadige pladen bær den korrekt Plannja Tagplader længere end 5 meter skal bæres på højkant eller på træbåre. Hvis pladerne bæres liggende, vil pladen bøje, da den tynges af sin egen vægt, og blive længere. I så fald vil man ved den efterfølgende montage få pasproblemer mellem de forskellige plader. Pladens soliditet og gangbarhed Der er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Både gangbarhed og soliditet afhænger af tykkelse Tykkere plader giver større lægteafstand og forbedret gangbarhed. Med hensyn til sikkerhed bør du altid forsøge at gå på eller tæt på lægterne. Mht. Plannja Tagplader og Plannja Pandeplade skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. Aluminiumtag er mere skrøbelige Aluminium er blødere end stål. Derfor bør du udvise større forsigtighed, når du betræder et aluminiumtag. Vær opmærksom på, at Plannja i aluminium slet ikke må betrædes, hvis bærelægteafstanden er over c/c 500 mm. Vigtigt aluminiumtag Der er nogle ting, du skal tænke på, når du vælger et aluminiumtag: a) Aluminium bevæger sig mere end stål ved temperatursvingninger. Hvis tagfaldets længde er mere end 6 meter, kan du afhjælpe dette ved at forbore den øvre plade i hvert endeoverlæg med et Ø 8 mm bor inden indfæstning. Undgå tagfald på mere end 12 meter! b) Når du anvender trælægter, bør du fastgøre lægtepap oven på lægterne, så du slipper for knagelyde ved temperatursvingninger. Dette er ikke nødvendigt, hvis du anvender Plannja Kombi- eller Renoveringslægter. c) For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge beslag. Generelle forberedelser til taglægning 9

10 sådan skæres pladen Værktøj Sådan skæres pladen Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS! Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Med bajonet-, cirkeleller stiksav Spænd lægten fast med skruetvinge under og over pladen, så du har en ret linje at følge og støtte til saven. Brug metalsavklinge. Husk at fjerne alle spåner. Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Med el-nipler Brug en lægte som lineal og markér med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Husk at fjerne alle spåner. Skæring på langs med kniv Aluminiumprofiler kan bøjes af. Rids med en kniv (helst i et indvendigt hjørne). Hvis du ridser i en plan overflade, så brug et bræt som lineal, jf. figur. Bøj efterfølgende pladen frem og tilbage, til den deler sig. Husk at fjerne alle spåner. 10 Generelle forberedelser til taglægning

11 Plannja Montageanvisning Tagstensprofiler Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagstensprofiler Royal og Regent. Montageanvisning til Plannja Flex finder du på side 17. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 11

12 1. Montage af tagfodsbeslag 2. montageplan Renovering af paptag med trælægter Start med at montere tagfodslægten efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om montage af rendejern og tagrender på side 40. Afstandsliste Plannja Tagplader monteres i følgende rækkefølge > 0 mm Tagfodsbeslag Tagrende Rendejern c/c 600 mm Trælægte 25 x 50 mm Tagfodsbeslag med renoveringslægte på undertag af brædder med fer og not eller krydsfiner af minimum 17 mm tykkelse. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Vær præcis ved lægning af første plade, hvis nedre kant skal være parallel med tagfoden. Øvrige plader i rækken skydes op, således at en eventuel åbning i endeoverlægget bliver så lille som muligt før indfæstning. Næste række lægges med den første plades nedre kant på linje med allerede lagte plader. Øvrige plader i rækken skydes op iht. ovenstående før indfæstning. Sørg for at pladen er skruet godt fast (se afsnittet Indfæstning - skruer på side 13), inden du betræder den. Efterlad aldrig arbejdspladsen med løse plader på taget. OBS! Tagpladens placering over renoveringslægten 30 mm Tagfodsbeslag Tagrende Renoveringslægte i stål Rendejern c/c 600 mm lægges ind under taglægten Ved speciallængde (ikke i kombination med standardlængde) kan det være en fordel at montere fra venstre mod højre. Vær opmærksom på, at sideoverlappet kræver, at pladen skydes ind under den allerede lagte plade. Ødelagt tagfod Hvis taget har en ødelagt tagfod (forskellige taglængder på samme deltag), kan de nederste plader skæres til. Hvis c-afstanden mellem lægterne er 250 mm eller mere, skydes pladerne ind under de overliggende plader. Hvis c-afstanden er mindre end 250 mm, kan det være en bedre løsning at bruge et forlænget tagfodsbeslag, jf. figur. Det er også muligt at justere tagfaldslængden ved at flytte den udstikkende tagfod. Det er vigtigt, at den første plade monteres med sin nedre kant parallelt med tagfoden. 900 mm Plannja Royal: A: 360/390 B: 400 Plannja Regent: A: 310/340 B: 350 * 900 mm v/trælægter, 1200 mm v/plannja Kombilægter > ca. 250 mm < ca. 250 mm 12 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

13 3. Indfæstning skruer 4. Gavlbeslag Tagpladerne skrues fast med skruer. Plannja har specielle toppe, som monteres i boremaskinen, og som gør indfæstningen meget enkel. Gavlbeslag Selvborende skrue c/c 300 mm Pladen fæstnes i profilbunden med selvborende skruer, som er forsynet med skive. Skruerne skrues i som vist i nedenstående skema. Skruer, som er markeret med store prikker i figuren nedenfor (sideoverlægget), skal skrues i først. Skruer i hver anden profilbund på hver anden pladerække. Ved sideoverlægget skrues en skrue i hver profilbund. En tommelfingerregel er 6-7 skruer pr. m 2. For at sideoverægget skal blive tæt, anbefaler vi, at skruerne i sideoverlæggets øvre plade forskydes 25 mm mod overlægget (se figur). Buk pladen op, hvis den er klippet Royal Regent H = 57 mm H = 40 mm 25 mm Ved samling af beslag fraklippes hjørnerne på underliggende beslag, således at det nederste beslag kan skubbes ind i det øverste beslag. Samlingen bliver derved tættere og mindre synlig. I endeoverlægget skrues skruen altid i hver profilbund (ikke illustreret i nedenstående skema). 5. Rygning Inden den runde rygning skrues fast, skal tætningsbånd og gavlbeslag monteres. Tætningsbånd fæstnes med silikone i bund af tagstensprofilet. Endeluk sættes i nedefra og skrues fast ovenfra. Følgende skruer indgår i programmet: Royal/Regent i stål mod stållægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm. VALMET RYGNING Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 35 mm. Royal/Regent i stål mod trælægte, varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm t/overlap. Rund rygning Skrue 4,8 x 35 mm c/c maks. 300 mm Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Opbukning på tværs af skåret pladekant Royal/Regent i aluminium mod trælægte, aluminiumskrue 5,5 x 35 mm. Royal/Regent i aluminium mod stållægte, rustfri skrue 5,5 x 20 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 13

14 6. Detaljeløsninger TAGKVIST MANSARDTAG Montage med overlæg OBS! Endeluk Udfyldningsstykke Samling af skotrende ved rygning Undertag Huller Spørg fagmanden til råds angående forbindelser rundt om skorstene, tagvinduer, tagkviste mv. Ombuk Detaljer løses på pladsen af fagmanden Forbindelse mod spir Bukkes i den øvre ende for at forbindelsen skal blive tæt Tætningsbånd Vær opmærksom på, at plade A monteres før plade B. Derefter følges den normale montageplan. Plade B Tværfold Plade A Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd Underbeslag Overgangsplade til Royal Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 400 mm Tætningsbånd 14 Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

15 SKOTRENDER Her illustreres montage med strø- og taglægte. For montage kun med taglægte se afsnittet 6. Skotrender på side 18. Alternativ 1 Klammer anvendes let ved at bukke en metalplade 7. Vedligeholdelse Plannja Tagplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. Vær grunding med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 40. Pladen skal stikke 150 mm ud over skotrendens kant Skotrende Underlag til render Byggepap Hakklammer c/c 400 mm Vandafledende underlag Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Alternativ 2 Skotrende Tætningsbånd Nedbukket profilbund Vandafledende underlag Byggepap Underlag til rende Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler 15

16

17 Plannja Flex Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Flex. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser montageanvisningen grundigt igennem. Montageanvisning Plannja Flex 17

18 1. UNDERLAG Underlagstag af plastfolie eller board Som underlagstag kan du vælge mellem board, plastfolie eller pløjede brædder/vandfast krydsfiner af mindst 17 mm tykkelse og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, som monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 300 mm 350 mm 350 mm 2. Kontroller taget Board eller godkendt plastfolie Begynd med at kontrollere, at taget er i vinkel samt tagets hældning. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Afvigelser på mm justeres ved hjælp af gavlbeslaget. Lægte H = 25 mm Bærelægte Plannja Flex monteres på typegodkendt undertag med en spærafstand på c/c 1200 mm. Størrelsen på lægter ifølge gældende dansk lovgivning. 4. HÅNDTERING AF PLADERNE Min. taghældning for Plannja Flex er 14 (1:4). 3. MONTAGE AF LÆGTE OG TAGFODSBESLAG Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype samt hvor i landet, du skal montere dit nye tag. Alle mål er i mm med mindre andet er angivet. Bærelægteafstanden til Plannja Flex skal være 350 mm og følge tagstensprofilets modul. Afstanden mellem bærelægtens nederste kant nærmest tagfoden og midten af anden bærelægte skal dog altid være 300 mm. Vær opmærksom på, at bærelægten nærmest tagfoden skal kompletteres af en rigel med en højde på 25 mm, se tegning nedenfor. Underlagstag af brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner 300 mm 350 mm 350 mm Brædder/krydsfiner med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet Når du modtager leverancen med plader Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med hældning. Sørg for, at der opnås god ventilation. Gangbarhed Det er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag. Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at der efterlades aftryk. Du bør altid forsøge at gå på eller tæt ved lægterne. For Plannja Flex skal du altid gå på profilbunden, når taget betrædes. 5. SÅDAN SKÆRES PLANNJA FLEX Skær helst sådan, at kanten gemmes under en anden plade. OBS: Brug aldrig en vinkelsliber, da spåner fra pladen kan ødelægge pladens overflade. Husk at fjerne alle spåner. Anvender du en el-nipler, skal du bruge en lægte som lineal og markere med blyant, hvor du vil skære. Med el-nipler er det efterfølgende let at følge markeringen, og du behøver ikke støtte. Lægte H = 25 mm Bærelægte Strølægte Hvis du monterer Plannja Flex på brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner, skal tykkelsen være minimum 17 mm, og underlagspap skal være af mindst YAP2200 kvalitet. Afstandslister monteres med c/c 600 mm. Størrelsen på afstandslister ifølge dansk lovgivning. 18 Montageanvisning Plannja Flex

19 6. VÆRKTØJ Du skal bruge følgende værktøj: Skruemaskine rpm eller boremaskine med trinløs hastighed højre-/venstreløb + patron til skruer Hammer Sav (til savning af lægter) El-nipler, bajonet-, cirkel- eller stiksav Pladesaks Tommestok Plannja Flex kan også monteres med forskudt sideoverlap. Du kan enten lægge pladerne som vist på figur 2, hvor række to starter med afklippet fra plade nr. 7, som sikkert skal tilpasses yderligere for at passe, eller du kan lægge pladerne som vist på figur 3, hvor hveranden række starter med en halv plade. Vær opmærksom på, at afklippet plade skal være min. 2 sten. 7. MONTAGE AF TAGFODSLÆGTER Fig. 2 Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Det er vigtigt, at den nederste kant på første plade er monteret parallelt med tagfoden. Fig mm 30 mm 9. INDFÆSTNING Ca. 25 mm 8. Montageplan Skrue i henhold til indfæstningsplan Læg den første plade og kontroller startmålet på 30 mm (se side 6, punkt 7). Fastgør det øverste, højre hjørne i profilbunden, derefter det nederste, højre hjørne. Læg den anden plade sådan, at de overlapper med en bølge. Fastgør to skruer i profiltoppen af sideoverlappet. Fjern derefter skruen ved det øverste, højre hjørne på den første plade og juster de to plader langs tagfoden. Fastgør derefter skruerne i profilbund på første plade. Løft kanten op på den anden plade og skyd den tredje plade på plads og fastgør to skruer i profilbund i sideroverlappet. Kontroller målet på 30 mm og fastgør pladen. Fortsæt montagen af rækken (over-under-over-under osv.). Når du starter med næste række, kan det være en fordel at begynde med skruerne i profiltop. Som grundregel gælder plade til plade før plade til underlag. Når du har lagt alle plader, skal du gå tilbage og montere de resterende skruer. Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Læg pladerne række for række og lad pladerne overlappe skiftevis over og under hinanden. Plade nr. 3 lægges således under plade nr. 2 osv. som vist på billedet nedenfor. Pladerne kan lægges vandret enten fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. Hvis profiltoppene på Plannja Flex skal fordeles symmetrisk langs taget, skal du først opmåle tagets længde for at kunne bestemme startmålet, således at det bliver ens ved begge gavle. Indfæstning i profilbund Indfæstning i profiltop Fig. 1 Anvend 4,8 x 35 mm skrue i stål eller 5,5 x 35 mm skrue i aluminium. Montageanvisning Plannja Flex 19

20 10. DETALJER Tilslutning mod eksisterende bygning RYGNING Alternativ 1 Rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 220 mm Tætningsbånd RYGNING Alternativ 2 Rund rygning Buk pladen op, hvis den er klippet Skrue 4,8 x 35 mm c/c 440 mm Tætningsbånd fastgøres med silikone i profilbund Buk pladen op, hvis den er klippet Inddækning Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm SKOTRENDE Alternativ 1 For montage på strø- og bærelægte GAVL Gavlbeslag Skrue 4,8 x 35 mm c/c 300 mm Clips laves let ved at bukke en pladestump 56 mm Buk pladen op, hvis den er klippet Skotrende Vandafledende underlag Clips c/c 400 mm Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. 20 Montageanvisning Plannja Flex

21 SKOTRENDE Alternativ 2 For montage på strø- og bærelægte Tætningsbånd Skotrende Vandafledende underlag Tagpap Underlag for skotrenden Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm.

22 Plannja Tagprofiler montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagprofiler, eksempelvis Plannja og Plannja Sinus 18 og 51. For montage af Plannja Pandeplade se side 27. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand og meget mere. 22 Montageanvisning Plannja Tagprofiler

23 1. montage af tagfodsbeslag Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om bærelægter og bærelægteafstand på side 8. Lad pladen stikke 7-8 mm ud over tagfodsbeslaget for at holde pladen mere ren og tør. Tagfodsbeslag 2. montageplan 4. indfæstning Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse. skruer For at opnå det bedste resultat til stålprofiler anvendes selvborende, rustfrie eller forzinkede, lakerede tagskruer med skiver. Aluminiumprofiler skal altid fæstnes med aluminiumskruer eller selvborende, rustfrie skruer. Skrues i med boremaskine og bits der passer. Skruer, som indgår i programmet, er: Indfæstning mod: Kombilægte og Tagmateriale renoveringslægte Trælægte Stålprofiler 4,8 x 23 mm 4,8 x 35 mm Aluminium- 4,8 x 23 mm 5,5 x 35 mm profiler rustfrie skruer aluminiumskruer Læg pladen nedefra ved tagets yderkant. Fastgør pladen retvinklet mod tagfoden. Overlæg i henhold til skema. 3. Behandling med plannja fleece Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på min. 200 mm. Det gælder også andre endeoverlæg. Plannja Fleece indebærer: 1. Pladens underside belægges med fleece, som kan absorbere kondensfugt midlertidig. 2. Kondensvandet afgives i takt med temperaturstigninger. Ved moderat fugtdannelse kan ventilation ved tagfod og ved gavlspidser være tilstrækkeligt, men som regel anbefaler vi, at der anvendes ventileret rygning. Byggefugt kan forårsage midlertidige kondensproblemer. Ved montage af fleecebelagte plader skal der anvendes skruer, ikke søm, til indfæstning. Plannja Fleece anbefales, når der er risiko for kondensdannelse på pladens underside som fx i uisolerede haller og halvtag. Ved overlæg skal de nederste 150 mm lakeres for at undgå opsugning af fugt. sådan fastgøres pladen Den maksimale afstand mellem skruerækkerne er 1,2 meter. Der skrues 1 stk. skrue i hver anden profilbund på følgende steder: 0,1 x Husets bredde Husets bredde Alle pladeender Alle endeoverlæg uden for overlappet Næstnederste lægte regnet fra tagfoden I lægter, som ligger inden for en 1/10 af husets bredde regnet fra hver gavl plannja og plannja sinus 18 Plannja og Plannja Sinus 18 fæstnes i hver tredje profilbund og Plannja i hver fjerde profilbund. plannja Til Plannja skal skruerækkerne forskydes. Hver anden skruerække placeres i henhold til markeringerne og hver anden i henhold til den nedre orden, som vist i ovenstående figur. Ved indfæstning i hver anden profilbund begynd da også der i den første profilbund. plannja sinus 51 Plannja Sinus 51 skrues i hver pladeende samt hver anden profilbund ved mellemunderstøtning i henhold til ovenstående figur. Montageanvisning Plannja Tagprofiler 23

24 5. Overlæg indfæstning og tætning 6. Skotrender Sideoverlæg ved konstruktion med undertag Plannja skrues i hver lægte ved overlægget. Plannja Skrue Her illustreres montage kun med taglægter. For montage med strø- og taglægter se afsnittet Skotrender på side 15. Alternativ 1 Klammer anvendes let ved at bukke en stålbit Plannja skrues i hver lægte ved overlægget. Plannja Plannja Sinus 18 fæstnes i hver anden profilbund og nittes i profiltoppen mellem hver lægte. Sideoverlæg ved konstruktion uden undertag Hvis lægteafstanden er lig med eller mindre end 500 mm, sættes 1 stk. skrue i hver lægte ved overlægget. Hvis lægteafstanden er større end 500 mm, anvendes sideoverlægsskrue eller nitte, maks. c-afstand 500 mm. Hvis taghældningen er mindre end 14, lægges en 4 mm streg med tætningsmasse under profilens topflange. Til tætning kan også et selvklæbende tætningsbånd 3 x 10 mm anvendes. Nitter eller skruer c-afstand 300 mm i sideoverlægget. >150 mm Skotrende Tætningsbånd Endeoverlæg Endeoverlægget skal være minimum 200 mm og ligge over en lægte. Hvis taghældningen er mindre end 14, og hvis der ikke er undertag, tætnes endeoverlægget på samme måde som sideoverlægget, og pladen skrues i hver profilbund. Endeoverlægget skal være mindst 500 mm. Hvis tagfaldets længde er længere end den maksimale længde i henhold til nedenstående tabel, skal endeoverlæggets øvre og nedre pladerække kunne forskydes i forhold til hinanden ved temperaturbevægelser (se figur). OBS! Lægten skal være mindst 90 mm eller fordobles. 200 mm Nedbukket profilbund Vandafledende underlag Klammer c/c 400 mm Byggepap Underlag til rende Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. Alternativ 2 Ved taghældning under 14 bør montage ske i henhold til alternativ 2. Min. Min. 40 mm 50 mm Baner af tætningsfedt Tagprofil Stålprofiler Aluminiumprofiler Maks. længde uden bevægeligt endeoverlæg mm mm Tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplader For at mindske temperaturbevægelser skal samtlige beslag indfæstes uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå igennem begge beslag. Overlæg 100 mm. Skotrende Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Den monteres, inden tagpladen lægges. Overlæg 500 mm. Profilbund Ved forbindelse til kip og spir skal profilbundene bukkes op. Hvis taghældningen er mindre end 14, skal også profilbundene bukkes ned ved tagfoden for at lette vandafledningen. Nedbukket profilbund Skotrende Tætningsbånd Vandafledende underlag Byggepap Underlag til rende Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. 24 Montageanvisning Plannja Tagprofiler

25 7. Gavlbeslag 9. inddækning omkring skorsten Gavlbeslag Selvborende skrue c/c 300 mm Lad en fagmand om inddækningen omkring skorstenen. 10. Vedligeholdelse Plannja Tag- og Facadeprofiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Ved samling af beslag bortskæres hjørner på underliggende beslag, således at det nedre beslag passer ind i det øvre. Samlingen bliver herved tættere og mindre synlig. Overlægget skal være 100 mm. 8. Rygning Rygningsplade Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmforzinkede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 40. Tætningsbånd Vandafledende underlag VENTILERET RYGNING Rygningsplade Tætningsbånd Snestop Montageanvisning Plannja Tagprofiler 25

26 Plannja Montageanvisning Trend Dette afsnit omhandler montage af Plannja Trend. Inden du går igang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere. 26 Montageanvisning Plannja Trend

27 1. Opmåling Kontroller tagets geometri ved at måle diagonalerne fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er lige lange, er taget ikke i vinkel. I så fald skal tagpladen Plannja Trend lægges på en sådan måde, at den nederste kant ligger vinkelret på tagfoden. Afgivelser på mm justeres ved hjælp af gavlbeslaget. 4. Min. taghældning Min. anbefalede taghældning for Plannja Trend er 10º (1:6). 5. Transport og opbevaring Korrekt Plannja Trend skal altid transporteres og opbevares i lodret position. Vær opmærksom på at montere Plannja Trend med samme bredde i begge gavlender. Tilpasset plade Hele plader Forkert Opbevaring og transport af Plannja Trend i vandret stilling kan resultere i, at tagpladen bliver deform. Tilpasset plade 2. Værktøj Der kræves intet specialværktøj til montage af tagpladerne. Vi anbefaler en elektrisk boremaskine med moment. Pladerne skæres med en el-nipler. Anvend aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen ødelægger overfladen. 6. Sikkerhed Følg altid Arbejdstilsynets sikkerhedsforanstaltninger. 3. Udbedring Alle skader på overfladen skal udbedres. Alle skærespåner skal omgående fjernes med en blød børste. Montageanvisning Plannja Trend 27

28 Teknisk information Materiale Varmgalvaniseret, malet stålplade Belægning Plannja Hard Coat 50 Godstykkelse 0,60 mm Vægt 5,5 kg/m 2 Dækkebredde 500/300 mm Plannja Trend 500: Længde med spor mm* Plannja Trend 500: Længde uden spor mm Plannja Trend 300: Længde med spor mm Plannja Trend 300: Længde uden spor mm Min. anbefalede taghældning 10º (1:6) * Af håndteringsmæssige årsager anbefaler vi en maks. længde på mm 8. Dækkebredde Plannja Trend 500 Dækkebredde Montage Anvend lægte med c/c 290 mm. Den sidste lægte monteres 100 mm fra tagrygningen. Det er også muligt at lægge Plannja Trend direkte på brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner af minimum 17 mm tykkelse og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet under forudsætning af, at taget er tæt og så plant, at man kan presse pladen ned mod underlaget. Når du skal montere Plannja Trend 500 mm på lægter, fastgøres en støjdæmpningsliste midt under hver profilbund fra tagfod til tagrygning. Dæmpningslisten kan begynde ved næstnederste lægte og slutte ved næstøverste lægte. Formålet er at dæmpe eventuel vejrmæssig støj. For yderligere at dæmpe vejrmæssig støj anbefaler Plannja dog fast underlag. Specielt vindudsatte områder Det er dog ikke sikkert, at man kan forhindre vejrmæssig støj på specielt vindudsatte områder, fx ved kystnære områder og åbne arealer. Vi anbefaler derfor Plannja Trend 300, hvis pladerne monteres på lægter, alternativt Plannja Trend med dæmpningsliste ved montage på fast underlag. Kontakt Plannja for yderligere information. 290 mm Lægte 45 x 70 mm* Tagspær 100 mm Dækkebredde 500 Undertag * 28 x 70 mm på strølægte c/c 600 mm Plannja Trend 300 Tagpladen kan monteres fra såvel højre mod venstre som venstre mod højre. Dækkebredde 300 Dækkebredde Befæstelse 4,2 x 25 mm anvendes til befæstelse gennem de forborede huller. 4,8 x 20 mm anvendes til befæstelse af ventileret rygning og af rygning til rygningsbeslag. 4,8 x 35 mm anvendes til befæstelse i første lægte. a) Start med at montere tagfodsbeslaget. Tagrenden fastgøres med rendejernsskruer i lægten nærmest tagfoden. Plannja Trend skal altid fastgøres vinkelret på tagfoden. Ved montage af Plannja Trend med lige forkant og alm. tagfodsbeslag, se afsnittet Montage af tagfodsbeslag på side 23. Spring punkterne b og c over. 4,8 x 20 mm 4,2 x 25 mm 4,8 x 35 mm b) Ved montage af tagfodsbeslag med speciel tilklippet forkant på Plannja Trend skal pladen lægges med fronten og. Buk kanten ved hjælp af bukkeværktøjet. 10. UNDERLAG Plannja Trend kræver altid en form for underlagsbeklædning og kan enten monteres på bærelægter eller direkte på et plant underlag. Plannja Trend har en bred profilbund, hvorfor der kan forekomme ujævnheder eller buler på den brede overflade. c) Vend derefter pladen om og sæt den anden ende af bukkeværktøjet i ombukket. Anvend en plast-hammer for at slå ombukket ned, så der bliver en skarp kant. Træk dernæst værktøjet op, så der bliver et mellemrum på ca. 5 mm. ~5 mm 28 Montageanvisning Plannja Trend

29 d) Læg pladen med fronten op og skub den op mod tagfodsbeslaget. Sørg for, at den ligger vinkelret mod tagfoden, inden du fastgør den til underlaget. Plannja Trend h) Montage af skotrende Fastgør skotrenden i underlaget med clips. Plannja Trend pladen skal stikke mindst 150 mm ud over skotrendens kant. Alle plader, som ligger ved skotrenden, skal fastgøres med 4,8 x 35 mm skruer. Er det på fast underlag og ikke lægter, må skruen ikke gennembore skotrenden. Tagfodsbeslag Clips laves let ved at bukke en pladestump e) De to første og de to sidste Plannja Trend plader fastgøres i hver lægte i de udstansede huller med 4,2 x 25 mm skruer. Alle plader fastgøres i den øverste lægte samt i de tre lægter nærmest tagfoden. De resterende fastgøres zig zag i hveranden lægte. Husk at de skal skrues fast midt i hullet, og at skruerne ikke må skrues for hårdt, således at pladerne kan bevæge sig. Anvend skruemaskine med moment for optimal indfæstning. Ved montage direkte på plant underlag er skruernes placering og antallet af skruer det samme som ved montage på lægter. RYGNING >150 mm Skotrende Clips c/c 400 Nedbukket profilbund Tagpap Underlag for skotrenden GAVL Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm. TAGFOD Skrue 4,2 x 25 mm, skjult Skrue 4,8 x 35 mm, synlig f) Tagpladen fastgøres ved hjælp af et klik-system. Læg den næste plade på den foregående plade med overlap og fastgør pladerne. Vær opmærksom på, at nederste kant skal ligge vinkelret på tagfoden. Fastgør de nederste plader med en 4,2 x 25 mm skrue i lægten nærmest tagfoden mm 290 mm i) Endeoverlæg Da det er meget svært at lave endeoverlæg på pladerne, fraråder vi Plannja Trend m/rille på tage, hvor pladernes længde overskrider anbefalede maks. længde på mm. Anbefalet maks. længde på Plannja Trend u/rille samt Plannja Trend 300 er mm. j) Tagrygning I tagrygningen indsættes et ventileret rygningsbeslag under rygningspladen, som fastgøres med 4,8 x 20 mm skruer i Plannja Trend. Skrue 4,8 x 20 mm Skrue 4,2 x 25 mm Skrue 4,8 x 20 mm c/c 300 mm g) Fastgør hver plade med en 4,8 x 35 mm skrue ved tagfoden med en maks. afstand på 20 mm fra klik-låsen. Øvrige plader fastgøres derefter som vist på billedet ved pkt. 11c på foregående side. 30 mm 25 mm 20 mm Sideoverlæg 150 mm 10 mm 4,8 x 35 mm skruer fastgøres med ca. 20 mm afstand fra klik-låsen Tagrygning til Plannja Trend Montageanvisning Plannja Trend 29

30 Plannja montageanvisning Mo rn Dette afsnit omhandler montage af Plannja Modern. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere. Billedet viser Plannja Modern monteret direkte på plant underlag. 30 Montageanvisning Plannja Modern

31 1. Underlag 3. montageplan Plannja Modern kræver altid en form for underlagsbeklædning og kan enten monteres på bærelægter eller direkte på et plant underlag. Plannja Modern har en bred profilbund, hvorfor der kan forekomme ujævnheder eller buler på den brede overflade. Hvis du ønsker, at profiltoppene skal fordeles symmetrisk over taget, bør du først opmåle tagets længde, så du kan finde målet A til første profiltop. 2. montage af taglægte og tagfodsbeslag Hvis du monterer på bærelægter, skal du begynde med at montere lægten nærmest tagfoden i en lige linje. Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Lægteafstanden ved forbindelse til tagfod, rygning og søm samt ved eventuelle endeoverlæg må være maks. 150 mm. Ellers er lægteafstanden maks. 400 mm. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om taglægter og taglægteafstand på side 8. Vær dog opmærksom på, at min. dimensionen for taglægter til Plannja Modern er 38 x 73 mm. Hvis du skal montere Plannja tagfodsprofil, kræves en ekstra bærelægte ved tagfoden, se side 27. Maks. 150 mm 400 mm 400 mm 400 mm Maks. 150 mm RYGNING Læg pladen nedefra ved tagets yderkant. Fastgør pladen retvinklet mod tagfoden. Læggeorden i henhold til skemaet. TAGFOD Midt under hver profilbund fastgøres en støjdæmpningsliste fra tagfoden til rygningen. Støjdæmpningslisten kan begynde fra næstnederste lægte og slutte ved næstøverste lægte. Formålet er at dæmpe eventuel vejrmæssig støj. For yderligere at dæmpe vejrmæssig støj anbefaler Plannja dog fast underlag. specielt vindudsatte områder Det er dog ikke sikkert, at man kan forhindre vejrmæssig støj på specielt vindudsatte områder, fx ved kystnære områder og åbne arealer, hvis pladerne udelukkende er befæstet i profiltop. Det kan da være nødvendigt også at befæste pladerne i profilbund. Kontakt Plannja for yderligere information. Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på minimum 200 mm. 4. Befæstelse Støjdæmpningsliste på plant underlag Støjdæmpningsliste 4,8 x 35 mm 4,8 x 65 mm 4,8 x 35 mm anvendes til befæstelse i profilbund samt til inddækninger. 4,8 x 65 mm anvendes til befæstelse i profiltop. på bærelægte Montageanvisning Plannja Modern 31

32 Låst endeoverlæg Sæt to skruer i hver profilbund til lægten nærmest tagfoden og rygning samt ved hvert endeoverlæg, jf. nedenstående figur. 1 skrue/profiltop På plant underlag 400 mm 2 skruer/profilbund På bærelægte 280 mm På plant underlag Montage på plant underlag: En skrue i hver profiltop c/c 400 mm. Montage på bærelægte: To skruer i hver profilbund til hveranden bærelægte. 2 skruer/profilbund 2 skruer/profilbund 1 skrue/profiltop På bærelægte Ca. 25 mm ~ 150 mm Vandafvisende underlag 5. Overlæg - indfæstning og tætning På plant underlag Sideoverlæg 2 skruer/profilbund På plant underlag Ca. 25 mm Maks. 150 mm På bærelægte På bærelægte Hvis taghældningen er 10-14, lægges en 4 mm streg med tætningsmasse under profilens topflange. Til tætning kan også anvendes et selvhæftende tætningsbånd 10 x 14 mm. Endeoverlæg Endeoverlægget skal være minimum 200 mm og ligge over en lægte. Hvis taghældningen er 10-14, skal endeoverlægget være min. 500 mm og tætnes på samme måde som sideoverlægget. Hvis tagfaldets længde er længere end mm, skal endeoverlæggets øvre og nedre pladerække kunne forskydes i forhold til hinanden ved temperaturbevægelser, jf. side Montageanvisning Plannja Modern

33 Tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplader For at mindske temperaturbevægelser skal samtlige beslag indfæstes uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå igennem begge beslag. Overlæg 100 mm. Skotrende Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Den monteres, inden tagpladen lægges og skal have et overlap på 500 mm. Ved forbindelse til kip og spir skal profilbundene bukkes op. 8. Montage af Plannja Tagfodsprofil Når du anvender Plannja Tagfodsprofil, skal du altid montere fra højre mod venstre som vist under montageplan på side 23. Monter først det tilpassede tagfodsbeslag langs hele tagfoden. Derefter monterer og fastgør du første tagfodsprofil for derefter at fastgøre første Plannja Modern plade. Montagerækkefølgen bliver derefter tagfodsprofil, Plannja Modern, tagfodsprofil osv. 6. Gavlbeslag Tagfodsprofil Gavlbeslag Selvborende skrue c/c 300 mm Overlæg 100 mm Tagfodsbeslag Tagfodsbeslaget bukkes op 2 skruer/profilbund Tagfodsprofil 1 skrue/profiltop 7. Rygning Ca. 25 mm ~150 mm Vandafvisende underlag Rygning Opbukket profilbund Ventileret understøgning t/rygning 1 skrue/profiltop Tagfodsbeslag På plant underlag Tagfodsprofil 2 skruer/profilbund Vandafvisende underlag På plant underlag Rygning Ca. 25 mm ~ Maks. 150 mm Opbukket profilbund Ventileret understøgning t/rygning 1 skrue/profiltop Tagfodsbeslag På bærelægte Ekstra bærelægte 150 mm På bærelægte Montageanvisning Plannja Modern 33

34

35 Plannja Pandeplade Montageanvisning Dette afsnit omhandler montage af Plannja Pandeplade. Inden du går i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet Generelle forberedelser til taglægning på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere. Montageanvisning Plannja Pandeplade 35

36 1. Underlag 4. Indfæstning Plannja Pandeplade Plannja Pandeplade adskiller sig fra andre profiler i og med, at den kræver plant underlag og underlagspap. Den kan monteres på taglægter med undertag, men risikoen for, at lægterne kan ses igennem, er meget stor, og derfor anbefaler Plannja, at man i sådanne tilfælde vælger en pandeplade med forstærkningsspor, så nedenfor. Plannja Pandeplade med forstærkningsspor Plannja Pandeplade med forstærkningsspor kan monteres direkte på taglægter. Maks. lægteafstand er under hensyntagen til pladens gangbarhed 750 mm. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om taglægter og taglægteafstand på side 8. Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse. Sådan fastgøres Plannja Pandeplade Plannja Pandeplade lægges med en lægteafstand c/c 750 mm. Plannja Pandeplade med forstærkningsspor skrues i hver taglægte og i hver profilbund med en 4,8 x 35 mm skrue. Bedste metode Ved montage i top anvendes pandepladeklods samt 4,8 x 65 mm skrue, og der skrues i hver taglægte og i hver profiltop. NB: Plannja Pandeplade i aluminium fæstes i profilbund uden pandepladsklods. 2. Montage af tagfodsbeslag Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Specialbit med ekstra kraftig justerbar magnet anbragt lige over skruehoved reducerer tab af skruer betragteligt. 750 mm Pandepladeklodsen løfter pladen fra underlaget, så eventuel kondens kan løbe frit, og spændingsbuler minimeres. Underlagets placering mærkes op på bagside af pandeplade. Pandepladeklodsen klæbes på i bølgen så den dækker lægtens bredde. 3. montageplan Alternativ Ved montage i bund anvendes 4,8 x 35 mm skrue, ca. 20 mm fra vulsten. Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på min. 200 mm. Det gælder også andre endeoverlæg. 5. Overlæg indfæstning og tætning Sideoverlæg Hvis taghældningen er 10 14, lægges en 4 mm streg med tætningsmasse under profilets topflange. Til tætning kan også anvendes et selvklæbende tætningsbånd 3 x 10 mm. Nitter eller skruer c-afstand 500 mm i sideoverlægget. Endeoverlæg Endeoverlæg skal være min. 200 mm. Hvis taghældningen er 10 14, tætnes endeoverlægget på samme måde som sideoverlægget. Endeoverlægget skal være min. 500 mm. Tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplade For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge beslag. Overlæg 100 mm. Plannja Pandeplade 36 Montageanvisning Plannja Pandeplade

37 Skotrende Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Overlæg 500 mm. Profilbunde Ved forbindelse til kip og spir skal profilbundene bukkes op. Hvis taghældningen er mindre end 14, skal også profilbundene bukkes ned ved tagfoden for at lette vandafledningen. 8. Rygning Rygningsplade Opbukket profilbund Tætningsbånd 6. Skotrender Klammer fremstilles nemmest ved at bukke et stykke af en plade. Vandafledende underlag 9. inddækninger omkring skorsten Lad en fagmand om inddækningerne omkring skorstenen. 10. Vedligeholdelse >150 mm Skotrende Clips laves let ved at bukke en pladestump Plannja Tag- og Facadeprofiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste og vand. Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med Plannja Reparationslak. Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk, så tagpladen ikke misfarves. Fabriksmalede og varmforzinkede stålplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med reparationslak. For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag, se afsnittet Drift og vedligeholdelse på side 40. Clips c/c 400 Nedbukket profilbund Tagpap Underlag for skotrenden Plannja Pandeplade skal stikke mindst 150 mm ud over skotrendens kant. 7. Gavlbeslag Gavlbeslag Selvborende skrue c/c 300 mm Ved samling af inddækninger bortskæres hjørner på underliggende beslag, således at det nedre beslag passer ind i det øvre. Samlingen bliver herved tættere og mindre synlig. Montageanvisning Plannja Pandeplade 37

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

ag og facade 2014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring.

ag og facade 2014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring. ag og facade 014 Inkl. Plannja Tagrender og nedløb samt tagsikkerhed og taggennemføring. Til: Villaer, fritidshuse, garager, landbrug og industri. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Plannjas komplette

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 0 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 11 - november 2010 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Lindab Rainline - Ståltagrender 1363.01. Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør

Lindab Rainline - Ståltagrender 1363.01. Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør Lindab Rainline Montageanvisning 1363.01 Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør Lindab Rainline - Forberedelser Inden du begynder Det samlede tagareal er afgørende

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere