GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d kl i Abrahamsens Gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård"

Transkript

1 GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling Tirsdag d kl i Abrahamsens Gård 30 fremmødte. Bent Nielsen bød velkommen med opfordring til netop at deltage i klubbens årlige generalforsamling. Derefter Jylland Mellem Tvende Have. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Christian Grøn Jensen. Forslag vedtaget. Christian Grøn takkede for valget. Generalforsamlingen var lovlig varslet - 3 uger før i lokalavisen, vedtægterne siger 2 uger før - og dermed beslutningsdygtig. 2. Beretning ved udvalgsformænd samt medlem af bestyrelsen. Uddybende og opklarende spørgsmål til beretningen. Den skriftlige beretning er udsendt medio januar. Inge Jensen, i formandens sted/på bestyrelsens vegne, mødeleder/dagsorden ved møder. Tak fra bestyrelsen til Bent for sit store arbejde! Mange ting fungerer godt i klubben. Tilføjelser til beretning: Vi har afholdt c-løb, fået nyt tag og deltaget i musikfestivalen. Vi kan være stolte af klubben, i det alle gør noget for at klubben kan fungere. Vi har dog ikke tænkt et år frem mht. klubtur og overnatning i denne forbindelse. Superløb har været gavnligt for deltagerantal. Det er positivt, at der møder så mange op til vores arrangementer. Kravene til arrangørerne bliver dermed større. Klubben er i fremgang. Bent Nielsen: Børneattester det er ikke til debat. Lovebestemt pr. 1/ Der indhentes attester på trænere, instruktører og ledere, der har kontakt med børn under 15 som fast funktion. Der skal gives samtykke til indhentning af attesten. Gælder ikke kortvarigt hjælperarbejde. Desuden gælder lærerparagraffen, dvs. er man træner, må man ikke ikke have et forhold til én under 18 i samme klub. Bestyrelsen har besluttet at indhente attester hvert år for alle trænere der har med børn under 15 at gøre. Der indhentes børneattester for alle ledere, hjælpere på lejre, der har en varighed udover 3 dage. Vi forpligter os til at overholde DOF s overordnede trivselspolitik, der gælder for udøvere under 18 år og DOFs samværsregler. Både JfS og DOF har haft sådanne sager, derfor må vi signalere vores holdning. Tiltaget fik ros. Indhentning af attesten vil tage 7-10 dage, hvilket vi skal være opmærksomme på.

2 Desuden i forhold til emnet blufærdighed: Opmærksomhed på, hvordan vi er på stævnepladsen og ifbm. omklædning. Man kunne bruge en klubaften på at snakke om, hvordan vi optræder. Formalia er hurtigt på plads. Giv hinanden lov til at give en påmindelse. Vigtigt at kunne snakke om det. GORM arrangerer kredsmesterskab i marts. Vi har vedtaget, at ingen GORM-løber kan blive kredsmester i Jelling Skov. Vi kender skoven for godt. D. 28. marts er der klubmesterskab nat i Århus. Træningen starter tidligere i år, med natløbstræning. Peder Kinch, ungdoms- og træningsudvalget: TKC, Talent KraftCenter. Vi har valgt at lave et tilbud til et udvalg af ungdomsløberne, der har lyst og evner. Norgesturen, styrkelse af ungdomsgruppen. Næste efterår er booket ind i Halden, som har klubhus vi kan bo i. Det bliver dermed billigere. Voksne må også gerne tage med. Det må gerne blive en fast tradition. Vi havde håbet at udnytte vores samarbejde med Lardal o-lag, men her er elgjagt i efterårsferien. Mht. venskabsbyer, så har Vejle Molde (NO) og Borås (SE) og Mikkeli (FI) og Slesvig (DE). Borås kan være interessant for os. Disse byer afholder på skift en ungdomslejr, hvor idrætsgrene veksler. Inger Jensen, Arrangementsudvalget: Udvalget er blevet velfungerende. Søren Grøn har overtaget Trues plads som stævneleder for Jellingløbet. Til næste år: C-løb i Jelling Skov i 2008, Vi skal finde folk til styregruppen til Påskeløb Statistik er medbragt. Trine har meldt afbud. Derfor intet indlæg fra skiklubben. Søren Germann, kort- og skovudvalget: Mundtligt tilsagn fra skovridderen i Gødding Skov om at vi må tegne kort over skoven og arrangere aftalte løb derude, men vi ved ikke, om b-skov status ophæves (beskyttet skov uden arrangementer). Korttegning iværksættes snarest og korttegnerteamet er forholdsvis lille. Andre korttegningsopgaver må gøres af nye korttegnere. Birgit Therkildsen, aktivitetsudvalget: Hvervekampagne til tirsdagsmad! Hvis man vil nyde, må man også nyde. Astrid Glans, PR- og kommunikationsudvalget: Gennemgang af årets aktiviteter. I 2007 vil vi annoncere almindeligt til træningsstart, da vores mentorordning skal kunne bære. Desuden vil der i 2007 sandsynligvis komme en ungdomsafdeling på hjemmesiden, og kortbordet opstillet udenfor Abrahamsens Gård vil få en planche om

3 gården og dens historie. Desuden bringes en efterlysning af nogen, der kunne tænke sig at vedligeholde klubbens scrapbog. Karl Kristian Terkelsen, klubhusudvalget: Vi har afholdt vores klubhusdage. Det er snart 10 år siden stedet blev indviet. Vores rammer er dog ved at være for små. De to stuer nede kunne udvides med kontoret. Skal 10-års jubilæet fejres? Beretninger og fremlæggelser er taget til efterretning. 3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget 2007 Et regnskab for orienteringsklubben Gorm, ét for skiklubben Gorm og ét for Abrahamsens Gård. Større kontingentindtægter pga. flere medlemmer. Vi ændrer ikke kontingentets størrelse i Vores service for ungdomsløberne koster os p.t kr om året, men det ser ud som om deres aktivitet stiger og dermed udgifterne. Norgesturen har kostet klubben kr. Sportens Venner bidrog med kr og ungdomsløbernes egenbetaling kr. Aktivitetstilskud fra kommunen hedder i Ny Vejle kommune medlemstilskud, dvs. et beløb pr. medlem. For GORM betyder dette kr mindre i tilskud om året i tilskud fra Sportens Venner i kr fra DOF til breddesatsning. Klubtøj, 200 kr pr bluse fra Musikfestivalen, kr i alt. Aftalen står ved magt, hvis vi skal have suppleret. Vi har købt 30 sæt, som klubben stiller til rådighed for ungdomsløbere. Vi tjente kr på C-løb i Tykhøjet. Jellingløbet, kr Musikfestival, vi får kr. Vi køber Thomas Jensen fri i to dage. Vi giver Eva Abrahamsen en gave/mindst en blomst hvert år til jul. Bent indskærper, at GORM skal huske på hende. TKC, klubben betaler kr for Christian + samkørsel. Vi får 80% tilskud til kurser i Ny Vejle. Vi har købt en storskærm og et VIP-telt fra WOC. Underskud på kr mod budgetteret underskud på kr Skiafdelingens økonomi gennemgået. Bent: budgetresultat mod budgetteret resultat. Abrahamsens Gård: Udleje af Abrahamsens Gård samt Jelling Musikfestival er meget vigtige indtægtskilder for GORM. Lejemålet vil sandsynligvis fortsætte i Ny Vejle kommune. Overskud på kr mod budgetteret underskud på Status, oversigt over Aktiver og Passiver gennemgået. Budgetterne gennemgået:

4 Orienteringsklubben: Vi regner med at lave kr på arrangementer og kr på Jellingløbet. Vi regner med at tjene på Musikfestivalen. Vi køber 25 nye emitbrikker. Underskud på kr i orienteringsklubben. Skiklubben: Budgettet ender på 0 Abrahamsens Gård: Her balancerer regnskabet også, når vi har som udgangspunkt, at vi får underskuddet dækket. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 5. Valg af ledelse iht. 5 På valg: Kasserer Bent Nielsen, modtager genvalg Arrangementsudvalg Inger Jensen, modtager genvalg Kort- og skovudvalg Søren Germann, modtager genvalg Alle 3 genvalgt. Ski- og motionsudvalg Trine Dam Larsen, modtager ikke genvalg Stig Jensen valgt som ny formand- slettes? Eller for ski- og motionsafd.. Udenfor tur: Formand Grethe Buch valgt (for fuld kraft fra sommer, for nedsat kraft i løbet af foråret) Birgit Therkilsen fortsætter som formand for aktivitetsudvalget, dog ikke som medlem af bestyrelsen. Valg af klubhusudvalg iht. 7A: Erik Jensen, modtager genvalg Erik Jensen genvalgt. 6. Debat: Klubture i 2007 Skal der arrangeres klubture, i forbindelse med Påskeløbene eller andre løb? Vi skal tænke på 2008 nu, vi er for sent ude til Vi savner måske én i klubben som kan tage sig af lige præcis dette! Hvilken type løb og hvorhenne? Er påskeløbene velegnede eller ikke, er det måske divisionsmatch vi skal til. Skal vi til udlandet, f.eks. Sørlandsgaloppen. Gorm-nyt

5 Arkivpunkt på hjemmesiden. Hjemmesiden får et punkt med Nyt fra Udvalgene. De som ikke har mail/internet vil kunne få tilsendt relevant materiale, evt. mentoren. Evt. afholdelse af Junior VM i Sydkredsen Aalborg har fået stævnet. Hvis det bliver aktuelt for os, bliver det i Børneattester for ungdomstrænere Se ovenfor. 7. Eventuelt JFM-stafet i august: Niels G. Hansen efterlyser hjælpere til starten. Asta opfordrer til at man melder sig som hjælper til Musikfestivalen. Husk at aflevere skemaet med arbejdsopgaver! P.E. Gennemgang af nye løbsbetegnelser. P.E. Kommunemesterskab med SNAB i Engelsholm og Gyttegård samt et par af SNABs skove. Til tirsdagstræning. Vi afsluttede med aftensangen I skovens dybe stille ro. Tak for god ro og orden!

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg Poul Erik

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009

Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009 Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009 Der var 24 af klubbens medlemmer, som deltog. Pkt. 1 Valg af dirigent Jørgen Nørmølle blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Marts 2009, Nr. 2. Referater fra generalforsamlinger. 9.-11. April. Herning OK. Holstebro OK. DOF s fremtid - hvad mener du?

Marts 2009, Nr. 2. Referater fra generalforsamlinger. 9.-11. April. Herning OK. Holstebro OK. DOF s fremtid - hvad mener du? Snitzlingen Medlemsblad for Orienteringsklubben Roskilde Marts 2009, Nr. 2 Referater fra generalforsamlinger Nedtælling til Herning OK 9.-11. April Holstebro OK DOF s fremtid - hvad mener du? I troldens

Læs mere

KompasPosten. December 2007 - Nr. 7

KompasPosten. December 2007 - Nr. 7 KompasPosten December 2007 - Nr. 7 Lucia igen, igen, og så de andre Atter fik Lucia en DM guld og en DM sølv medalje, ved hhv DM i Mountainbike orientering og DM Ultralang Inger Knudsen vandt DM-bronze

Læs mere