Hørsholm 27. februar Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl. 1400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm 27. februar 2005. Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl. 1400"

Transkript

1 Hørsholm 27. februar 2005 Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl Tilstede; Afbud fra: Ivan Stephansen, GSF Henrik Bang Jespersen, GK Elisabeth Holmboe GS Karen M. Engel, MikL Lisbeth Dyrkjær, MikA Christian Eistrup, US Maja Dyrkjær Rolf Esbjørn Kristensen, JL Sten Esbjørn Kristensen, JA Sune Cording, TL (referent) Christoffer V. Nielsen, GL Helle Stephansen, US Morten Kyed, KL Henrik Stephansen Mathilde Esbjørn Engell Ruth Kyed (Forældre) Per Grove Thomsen, SK Tim Abild Christensen, GL Simon Tolstrup, US Merete Lauenborg 1. Valg af dirigent og referent. Christoffer V. Nielsen (Boff) blev valgt som ordstyrer, og Sune Cording blev valgt som referent. 2. Beretning fra gruppestyrelsen, herunder Birkeholts tilstand og beretning fra Gruppeledelsen. Formandens beretning: Gruppestyrelsesformanden, Ivan Stephansen, indledte sin beretning med at oplyse, at der i det forløbne år har været afholdt 6 møder i gruppestyrelsen. Det, der har været drøftet, har været de overordnede ting vedrørende gruppens økonomi og virke. Planlægningen, styringen og gennemførelsen af de egentlige spejderaktiviteter har ligget helt i hænderne på de uniformerede ledere. Og spejderaktiviteterne er som sædvanligt gennemført på helt fortræffelig vis. Troppen er ledet af Sune med assistance fra Bjørn, Juniorerne er ledet af Rolf med assistance fra Sten og Helle mens minierne det meste af tiden har været ledet af Christoffer, hjulpet af Maja og Christian. Lige efter årsskiftet overtog Claus Topholm og Pia Støjfer minierne efter Boff. De kan dog ikke fortsætte efter oprykningen i april. Mikroerne er ledet af Karen og Lisbeth. Og klanen ledet af Morten Kyed. Jeg synes, at vi skal rette en særlig tak til give vores ledere, og give dem en hånd for det kæmpemæssige arbejde, som de udfører. 1

2 En tak skal også rettes til Merete Lauenborg, der har ført vores medlemslister og kontingentopkrævning, men som ikke genopstiller, da hendes søn ikke længere er spejder. Elisabeth overtager dette arbejde: Tak for det Elisabeth. I det år, der nu er gået, har vi ikke foretaget udskiftninger af både, og vi har ikke modtaget nogen større gaver, men Carl Eistrup skylder vi en tak: han reddede en indtægt på ca kr. ved at stå for koordineringen af telefonbogsuddelingen: en opgave, som tager længere tid og flere kræfter, end man skulle tro. Også en tak til alle de forældre, som uddelte telefonbøgerne. I foråret lykkedes det at fastspænde Giselles køl, så den kunne komme med på sommertogtet. Giselle var på sommertogtet dog udsat for en let grundberøring, og båden tog vand ind i fastspænding mellem båd og køl. Kort tid efter blev båden taget på land, og i november blev skaden anmeldt til forsikringen. Alt tyder nu på, at forsikringen vil dække, at der lægges en ny membran mellem køl og båd, hvilket nok vil koste i størrelsesordenen kr. Alt tyder derfor på, at H- båden kan blive klar til sommertogtet. Der er endnu ingen tidshorisont på reparationen af Giselle. Dog vil der i nær fremtid være mange tropsspejdere, som rykker op til senior: den næste, som vi skal se på, er derfor en ny kølbåd, gerne lidt større end H-håden. Hytter: Reelt har vi 3 hytter: Havnehytten, Enghave 38 og Birkeholt. Det har været utroligt godt at kunne benytte Enghave 38, mens Birkeholt ikke kan bruges, og vi er naturligvis også meget glade for havnehytten: Hvem kunne forestille sig Jon Litle Søgruppe uden et lokale på havnen? På havnen er der tale om opførelse af et klubhus til kajakklubben, og her er vi ved at lægge billet ind på et lokale på ca. 20 m 2 ikke et mødelokale, men et lokale, som kan bruges til istandsætning af både og fartøjer, da disse aktiviteter pt. kun kan foregå udendørs, og derned er underlagt vejrets lurer. For Birkeholt er situationen som beskrevet i det brev, der blev udsendt sammen med indkaldelsen til dettte møde: Endelig efter mange års kamp blev der i begyndelsen af november 2004 skrevet kontrakt med Dannacs Entreprise ApS om opførelse af en ny hytte på Birkeholt. Arbejdet startede i slutningen af november 2004: Den gamle hytte blev revet ned, og i løbet af december blev det eksisterende kælderfundament forstærket og nye fundamenter støbt. I begyndelsen af januar 2005 kom så 80 tons bjælker fra Rusland, og opførelsen af hytten begyndte. Onsdag den 26. januar var der i Ugebladet en artikel med et billede af hytten. Fredag den 28. januar 2005, blev der holdt rejsegilde Tidsplanen er i hovedtræk: Februar til ca. april.2005: Huset står åbent, for at bjælkerne kan gennemtørre. Maj 2005: Huset lukkes (døre og vinduer isættes), VVS, El-arbejder m.v. Juni 2005: Huset færdiggøres. Ca. juni 2005: Indvielse. Spejderhuset er på godt 200 m 2, hvortil kommer hems og tørreloft samt kælder. Kælderen indrettes som separat naturværksted uden adgang fra/til Huset. Huset vil indeholde 3 grupperum 1 til hver af de 3 spejdergrupper på knap 20 m 2 hver, et større samlings- eller fællesrum samt naturligvis køkken, bad og toilet. Ud over selve spejderhuset vil der være brug for en del andre arbejder, som spejdere og forældre forventes at deltage i. Arbejderne vil blive planlagt i løbet af vinteren. Det drejer sig om anlæg af Handicap-p-plads, udendørs smedje, sti fra hus til sø og bålplads, bro i søen m.m. En stor tak til alle bidragydere, der har gjort det muligt at komme så langt: Hørsholm kommune: 1,25 mil. (rente- og afdragsfrit lån) Lokale- og Anlægsfonden: (tipsmidler) 1 mio. kr. Maersk McKinney Møller: kr. Sygekassernes Helsefond kr. Johannes Fogs Fond (Hørsholm Tømmerhandel): kr. Medlemsindsamling: kr. Nordea Danmark Fonden:

3 Rank Xerox: Tryksager, brochurer m.v. Velux: Ovenlysvinduer til ½ pris. Det samlede projekt er budgetteret til ca. 3,3 mio. kr. Der er planlagt lån på ca kr. Afslutningsvis skal jeg takke for et godt samarbejde i gruppestyrelsen et samarbejde, der er en forudsætning for, at vi kan skabe fundamentet for det, som det hele går ud på: spændende og udviklende spejderaktiviteter. Jeg skal også takke alle vores ledere, der lægger uanede kræfter i arbejdet for vores børn. Jeg synes, at vi skal give dem hånd, der viser, hvor meget vi sætter pris på det. Gruppeledelsens beretning: Christoffer Nielsen fremlagde i Tim Abild Christensens fravær Gruppelederens beretning: De enkelte grene fortalte om året der gik og fremtidsplaner. Godt år uden store forandringer undtagen i minigrenen. Beretning fra grenene: Mikro: Karen fortalte.: Ca. 16 glade unger. Gennem året har de lavet en masse gode, underholdende, og lærerige aktiviteter. De regner med at tage på sommer lejr i løbet af pinseferien, som de plejer. Det er dog endnu ikke helt fastlagt, hvor turen skal gå hen. De regner med enten at tage til en gård i Helsinge eller til Svendborg. Mikrolederne kunne godt tænke sig en hjælpeleder, så de er 3. Barbara har set sig nødsaget til holde op som leder p.g.a. tidsnød. Mikroerne har været ude at sejle med troppen i august, og været på sommerlejr på Mette Orms gård. Mikroerne vil gerne have flere børn i grenen, helst piger. Mini: Christoffer Nielsen fortalte: Boff holdt op som leder omkring nytår, da han ikke har tid til det efter, han er startet på DTU. Pia og Claus har taget over som ledere efter nytår, men kan kun være ledere indtil oprykningen i april, da deres børn rykker op til juniorerne. Der har været udsendt et brev til minigrenens forældre, der forklarer situationen, men ingen har meldt sig eller er dukket op på mødet i dag. Morten Kyeds mor, Ruth, vil gerne påtage sig ansvaret forudsat, der er nogle, der vil hjælpe i det daglige. Boff vil gerne hjælpe til for at sætte tingene i gang med plan over aktiviteter. Ruth har selv tidligere været spejder, og har været med på sidelinien hele tiden. Boff og Ruth lægger planer for næste skridt Karens svigerinde Hanne vil nok også gerne hjælpe til, ligesom Maja og Christian hjælper til i det omfang de kan (for skole/gymnasium og lektielæsning). Junior: Sten Kristensen fortalte: Årets sommerlejr planlægges i uge 27 og sammen med minierne. Grunden til at det ligger midt i sommerferien, er at Sten og Rolf lige har fået ferie fra DTU på det tidspunkt. Alle juniorerne har bestået sejlerbevis, dog ikke alle med lige stor overbevisning. Ellers har juniorerne lavet trøjetryk. Spejdere/Trop: Sune Cording fortalte: Der er i troppen et rigtig godt sammenhold. I år har spejderne skullet holde hvert andet møde selv inden for deres egne patruljer. Sune regner med at troppen beholder patruljerne og sejler i dem i løbet af sommeren, så de kan lære hinanden endnu bedre at kende. Da spejderskibet RAN er fri i uge 28, prøver troppen at undersøge om vi kan leje den i den uge og tage af sted med de to kølbåde og så RAN. På den måde kan vi nå lidt længere end vi plejer. Lejen på RAN kan nok refunderes som hytteleje. I år har troppen genindført en gammel tradition bøffelturen. Bøffelturen gik i år til Per og Karens sommerhus i Sverige. Troppen har talt om at rykke den til foråret eller eventuelt holde to om året. 3

4 Seniorer/Klan: Morten Kyed: Klanen er på ca. 8-9 medlemmer, og der har rent faktisk været afholdt møder i år. Klanen har dog brugt tiden til at planlægge et Commando Raid, men det ser ikke ud til at det blive afholdt i år. Klanen regner med at tage med troppens sommertogt igen i år. Klanen har også snakket om at lave et selvstændigt sommertogt, men det er endnu ikke planlagt. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status og godkendelse. Det fremlagte regnskab var godkendt af revisoren med en bemærkning om, at lånet i Birkeholt justeres. Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. a. Foreningsdankort. Foreningskonto: En konto i foreningens navn men med tilhørende dankort. Det betyder, at der kan hæves penge på ture, og lederen slipper for at have alle kontanter med på en gang. Sune og Boff undersøger detaljer omkring ansvar og afstemning. For at lette ledernes arbejde i f.m. betaling til ture o.l. blev det besluttet at etablere et foreningsdankort, som skal kunne bruges af Sune Cording. b. Kontingent for ledere. Kassereren har modtaget brev om, at alle medlemmer skal betale mindst 75 kr. i årligt kontingent. Formanden har talt med DC Alice Kiander om en praktisk løsning på forholdet. Et kontingent på minimum 75 kr. for alle blev vedtaget. 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. a. Planer for 2005: Følgende planer for indeværende år blev fastlagt: 6 april kl på havnen: Oprykningsdag: Mikro->mini->junior->spejder 1. maj : NOB ZOO-dag.og Standerhejsning (dato fastsættes senere). 8. maj : Standerhejsning. Pinsen: Mikro sommer lejr (den går til Svendborg måske) Uge 28 (ca juli): Sommertogt for trop og klan. Uge 27 (ca juli): Sommerlejr for juniorer og minier. August: Sommerfest 50 års jubilæum (a la den, der blev afholdt for ca. 10 år siden: Lisbeth og Karen står for det) Juli/August : Telefonbogsuddeling august: Spejder for en dag. August: Commando Raid. (normalt i januar-februar i år tidligst i efteråret, måske først næste år) September : Kapsejlads Oktober : SøPLAN (Helt nyt koncept), PLAN November: Gruppeweekend. 2006: International Sommer lejr i Holland (mere information : b. Gruppens udvikling m.v.: Det blev besluttet, at gruppen fortsat skal være en søspejdergruppe tilsluttet DDS og arbejde for DDS værdier og målsætninger samt være for både drenge og piger. Den nuværende grenopdeling besluttedes opretholdt så længe det viser sig hensigtsmæssigt og muligt. 4

5 c. Budget: Det af kassereren forelagte budget blev vedtaget, og kontingentet blev fastsat at skulle være uændret. 6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer Sidste år kom der nye regler der skal være lige mange ledere, unge og forældre i bestyrelseb. Formanden foreslår 12 i alt (3 af hver) plus et søkyndigt medlem. Det blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelsen: a. Forældre: Ivan Stephansen fortsætter som formand (ikke på valg), Henrik Bang Jespersen (er på valg, men fortsætter) fortsætter som kasserer, og Elisabeth Holmboe fortsætter som forældrerepræsentant. Per Grove blev genvalgt som søkyndigt medlem. Claus Topholm blev valgt som forældrerepræsentant, men da han ikke er dukket op til mødet, skal han spørges efterfølgende. b. Unge: Maja Dyrkjær (US), Morten Kyed (KL), Helle Stephansen (JA) og Christian Eistrup (US) blev valgt c. Ledere: Christoffer Vittrup Nielsen (GL), Sune Cording (TL), Karen Engell (MikL) og Rolf Kristensen (JL) blev valgt. 8. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet. Korpsrådsmøde: september Følgende blev valgt: Christoffer Nielsen (GL) Sune Cording (TL). 9. Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet. Divisionsrådsmøde 19. april Følgende blev valgt: Sten Esbjørn Kristensen (JL/US) stiller op igen Ivan Stepansen (GSF) stiller op igen Lisbeth (MikA/forælder) stiller op igen Tim Abild Christensen (GL) stiller op igen Helle Stephansen (JA/US) stiller op igen 10. Valg af revisor. Johnny Kluge blev genvalgt som gruppens revisor. Niels Ryhding blev genvalgt som revisorsuppleant. 11. Valg af repræsentant til Birkeholtfonden. Formanden Ivan, vil gerne udtræde af Birkeholt fonden, idet formandskabet forventes at gå videre til Lorenz Tuxen. Efter generalforsamlingen er Ulrik Friis kontaktet, og han har indvilget i at overtage den nu ledige post i Birkeholtfonden. Jon Litle Søgruppes repræsentanter i Birkeholtfonden er herefter Brian Wang Christiansen og Ulrik Friis. 12. Eventuelt. Karen påpegede at der som regel er slukket for varmen i hytten i Enghave, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Sune snakker med Claus. Mødet sluttede ca. kl. 15:40. 5

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Nyhedsblad for Jon Litle Sø VIGTIGT

Nyhedsblad for Jon Litle Sø VIGTIGT 1. årgang nr. 1 Nyhedsblad for Jon Litle Sø VIGTIGT Kontingentopkrævningen er forsinket. Opkrævning af kontingent for 2. kvartal burde være udsendt for ca. 14 dage siden med betalingsfrist 30 april 2003,

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Dagsorden Tilstede Ivan, Sune, Rolf, Boff, Karen, Helle, Per Grove, Ruth, og Christian. Afbud Elisabeth, Bjørn, Sten, Morten,

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Marts 2012 Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Rednyt Velkommen til årets første nummer af flaskeposten.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Blå Sommer er ikke bare en tom skal...

Blå Sommer er ikke bare en tom skal... 2004 april / maj / juni 60. årgang Indhold: Datoer på side 3. Gruppelederen på side 4-7. Minier på side 9-11. Juniorer på side 13-14. Troppen på side 15-17. Blå Sommer på side 12. Flere datoer på side

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

ARRRH en Mini-spejder!!!!!? Sommerlejr 2004

ARRRH en Mini-spejder!!!!!? Sommerlejr 2004 Gruppeblad for Jon Litle Sø og andre der vil kigge med NUMMER 8 * Chefredaktør / AD Tim Abild Christensen Redaktionschef Christoffer Boff Vittrup Nielsen ARRRH en Mini-spejder!!!!!? Indhold Side 2: Mikro,

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Troppen igang med samarbejdsopgave på juleturen Juleturen

Læs mere