BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) Kasserer: Steen Mortensen, Gyrstingevej Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade Arne Olsen, Harpeager 7, Fjen Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen Jens Hynne Petersen, Blødebjergvej 6 Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade Næstformand: Jens Vejbæk, Gyrstinge Bygade Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) Tina Kristensen, Bakkegårdsvej 60 (red.) Jan Karsberg, Høtoften Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver Kirsten Kristensen Kirkeværge Jens Vejbæk Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.) Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out : Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, Oplag: 400. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen. Næste blad udkommer juni deadline 24. maj 2

3 Lokalrådet skriver Som så mange andre foreninger har Lokalrådet netop afholdt sin årlige generalforsamling, som i dette tilfælde kaldes beboermøde. Det er her, beboerne i Gyrstinge sogn, som også inkluderer Ørslevvester, kan møde op og være med til at præge debatten og aktiviteterne det kommende år, ligesom der kan kommenteres på de tiltag Lokalrådet har gjort i det forløbne år. Det var der en lille snes mennesker, der benyttede sig af mandag den 16. marts, og vi havde en hyggelig aften, hvor debatten kom vidt omkring. Et referat fra mødet vil blive lagt ud på hjemmesiden. Vi måtte desværre sige farvel til vores kasserer, Kenn Vium, som efter mange år i Lokalrådet har valgt at hellige sig familien. Vi takker for mangeårigt godt samarbejde. Det efterlader os uden en egentlig kasserer, men Steen Mortensen har indvilliget i at passe kassen, indtil vi finder en, der vil overtage posten. Ellers består bestyrelsen af de samme syv som sidste år, blot med den ændring, at de to suppleanter, Kirsten Forsingdal og Jens Hynne Petersen, nu er almindelige medlemmer af bestyrelsen. Der blev så valgt en ny suppleant, Pia Fussing, som vi hermed ønsker velkommen. Vi ser frem til et aktivt og begivenhedsrigt år. En del af vores energi lægges i øjeblikket i de sti-projekter, vi gerne så gennemført her i området. I den anledning var vi inviteret til et møde med driftchef i teknisk forvaltning i Ringsted, Janne Hansen, for at forklare, hvad vi ønsker. Vi havde inden mødet forberedt fire forskellige løsningsforslag til en mere sikker skolevej mellem Ørslevvester og Gyrstinge. Det blev godt modtaget, da det selvfølgelig altid er rart at have flere muligheder at arbejde ud fra. Næste skridt i processen bliver så, at forslagene lægges ud til et særligt udvalg, som skal se på fordele og ulemper ved de fire forskellige alternativer. Dernæst kommer udvalget med en anbefaling til byrådet, som efterfølgende skal beslutte, hvilken model, man synes er bedst, men da det er valgår i år, vil der ikke blive truffet en egentlig beslutning, før det nye byråd træder til i Man vil ikke risikere, at sagen bliver en del af valgkampen. Så status lige nu er, at vi må væbne os med tålmodighed, for der sker ikke mere i år. Bøgebladet april

4 Lokalrådet skriver - fortsat Et andet projekt, som vi har på tegnebrættet, er Gyrstingedagen, som jeg har nævnt i tidligere numre af dette blad. Dagen er tænkt som en slags byfest, hvor publikum kan komme og hilse på områdets beboere og se, hvad de sidder og nørkler med i løbet af vinteren. Der er forslag om at lave en fotoplanche-udstilling om Gyrstinge og Ørslevvesters historie, arrangere kræmmer/loppemarked, åbne vandværket og kirken og slutte dagen af med en festlig middag. Arrangementet løber af stabelen i forbindelse med Tour de Gyrstinge, hvor der samles penge ind til Landsbyhuset. Vi kan stadig godt bruge gode ideer og hvis der nu skulle sidde en eller anden kreativt tænkende person og læser bladet, så kom endelig frem med forslag til aktiviteter, som kan være af interesse for andre. Vi vil også meget gerne høre fra folk, som vil være villige til at stille deres arbejdskraft til rådighed på selve dagen, den 5. september. Det behøver slet ikke være hele dagen, men måske bare lidt praktisk hjælp til at stille borde eller telte op. Al hjælp modtages med taknemmelighed. Vores næste arrangement bliver en madbixaften med efterfølgende vandretur Store Bededagsaften. Vi syntes, at sidste års tur ud ad Gyrstinge Præstemark var en rigtig god ide, men da det sidste år var ret tidligt på året, så var det også en temmelig kold fornøjelse, og så blev det forholdsvis tidligt mørkt. Det kan vi forhåbentlig undgå i år, hvor arrangementet finder sted torsdag den 7. maj kl. 18 i Præstegården. Hold udkig efter opslag med de nærmere detaljer hos købmanden, på skolen og i børnehaverne. 4

5 Lokalrådet skriver - fortsat For snart et år siden indkøbte Lokalrådet to bærbare pc er til brug for områdets fortrinsvis ældre borgere. Vi er nu nået så langt, at der er installeret bredbånd i Præstegården, og vi vil i løbet af foråret forsøge at oprette en it-café, hvor det vil være muligt at stifte bekendtskab med både pc og internet. Vi ved endnu ikke hvilken dag, der vil være mest egnet, men så snart alt er på plads, vil der komme opslag op de sædvanlige steder. Pc erne er indkøbt for penge fra de udviklingsmidler til landområderne, som Ringsted kommune de sidste tre år har givet Landsbyforeningerne til fordeling til små og store projekter. Der er også i år afsat et beløb, kr, til gode formål. Pengene kan søges til arrangementer, som fremmer fysisk/mental sundhed hos den enkelte og fremmer sociale relationer mellem borgerne. Landsbyforeningerne har med vilje valgt at gøre temaet så bredt favnende, at næsten alle projekter kan puttes ind under den hat. Det er derfor bare om at søge disse midler, hvis man har en eller anden ide, som man lige står og mangler den finansielle baggrund for at kunne føre ud i livet. Det er muligt at søge gennem Lokalrådet, men man kan også søge som enkeltperson. Ansøgning stiles til Ringsted Kommune, att. Dorte Lau Baggesen, Formand for landdistriktsudvalget, Rådhuset, 4100 Ringsted. Vera Mortensen Lokalrådet Bøgebladet april

6 Skovbørnehaven skriver I januar og februar måned har vi haft et tema om fugle. Vores mål har været at gøre børnene opmærksomme på de fugle, som omgiver os. Vi har især haft fokus på de fugle, der besøger vores fuglebræt. Vi har brugt morgensamlingerne til at kende fuglenes navne og stemmer, samt kigget på hvilke farver de har og lært at kende forskel på han og hun. Vi har selv lavet et fuglevendespil, som vi har brugt til at skelne fuglene fra hinanden. Vi har især lært om musvitten, dompapen, spætmejsen, rødhalsen, flagspætten, blåmejsen og solsorten. I skoven har vi lyttet til fuglesang og øvet os på at genkende stemmerne.vi har kigget på fugle i kikkerter, sunget og leget sanglege hvor fugle indgår. Efter jul har børn og forældre afleveret deres juletræer, som vi har brugt til at bygge huler med. Vi har også i fællesskab slæbt juletræer til bålpladsen ved Hanemose, hvor vi har savet toppene af og snittet dem fine til fuglefoderophæng. Over bålet har vi smeltet svinefedt og blandet forskelligt fuglefrø, nødder og rosiner i. Vi har samlet og tørret grankogler og brugt dem til at fylde fuglefoderet i. Nu har vi snart april måned og vi nyder det dejlige forårsvejr. Vi sætter fokus på alt det, som nu spirer frem i skoven og holder øje med hvad der sker i og omkring søen. Hilsen skovbørnehaven 6

7 Landsbyhuset skriver April bliver en spændende måned Den 19. april holder Lokale- og Anlægsfonden (LOA) bestyrelsesmøde. Det møde er meget afgørende for, om Landsbyhuset opføres efter de tegninger, der var i sidste nummerr af Bøgebladet, eller om vi må nøjes med en standard hal - størrelse som 2/3 håndboldbane - med omklædningsrum. Det er sikkert, at LOA vil støtte projektet, men hvis støtten bliver mindre end de 5 mio. kr., vi har søgt, er vi nødt til at skære i det, og så er det lige pludselig ikke det projekt, LOA vil støtte. Og så kan vi blive nødt til at klare os for de penge, kommunen og vi selv kan skyde ind. Et andet forhold der har betydning er, hvor mange penge vi får fra Realdania Fonden. De har bevilget os max. 2,5 mio. kr. til udgifter til rådgivning. Imidlertid bliver vores udgifter til rådgivning kun omkring 1,6 mio. kr., så spørgsmålet er, om de giver os penge til rådgivning eller 2,5 mio. kr. Men: Hvis projektet ikke opføres efter de tegninger, arkitekterne har lavet, får vi nok slet ikke noget fra dem heller. Det er også ret spændende, hvor meget projektet overhovedet kommer til at koste, for det kan vi jo først vide, når det har været i udbud. Vi har en beregning fra arkitekterne, men selv om de har gjort deres bedste, er det jo kun et uforpligtende overslag. I bestyrelsen tror vi nu stadig på det store projekt, og samtidig har vi lidt travlt, hvis vi skal nå at komme i gang med byggeriet i sommerperioden, så vi undgår vinterbyggeri. Derfor holder bestyrelsen et møde med arkitekterne og vores bygherrerådgiver allerede den 30.3., hvor vi skal aftale form og tidsplan for udbudsrunden. Så kan vi være klar, når vi får et - forhåbentligt positivt - svar fra LOA. Så snart vi ved noget, melder vi det ud på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at ringe eller maile. Venlig hilsen Jens Andersen, tlf , mail: Bøgebladet april

8 Forsamlingshuset skriver Der er desvære sket en misforståelse med hensyn til generalforsamlingen i forsamlingshuset A.M.B.A. Generalforsamlingen er afholdt den 4. marts og bliver ikke holdt den 2. april, som der stod i sidste nummer af Bøgebladet. Tirsdagsklubben skriver Program for efteråret Venlig hilsen Ole Olsen 09. juni Udflugt til Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Spisning til aften på Osted kro. 15. september. 20 års jubilæum, fejres på Gyrstinge Skovkro. Underholdning af Røde Kors Quinder 06. oktober. Start efterårssæsonen, med Morten Vorm der viser lysbilleder fra Australien 13. oktober Kortspil og Hygge. 20. oktober Bankospil. 27. oktober Kortspil og Hygge 03. november Foredrag ved tidligere sognepræst Grete Geller. 10. november Kortspil og Hygge. 17. november Ved ikke, hvad der skal på.??? 24. november Juleri ved Else Hansen. 01. december Kortspil og Hygge. 08. december Juleafslutning. God Jul og godt Nytår. 8

9 Byg og Bo skriver Generalforsamling Mød op til generalforsamlingen i Byg og Bo onsdag d. 29. april d.å. kl i præstegården. Byg og Bo er en forening, der har til formål at støtte udviklingen og kulturelle formål i Gyrstinge Ørslevvester. Hele formålsparagraffen og vores vedtægter kan ses på De sidste to år har Byg og Bo været kraftigt involveret i at starte købmandsbutikken op i den gamle brugs. Derudover går vi med udstykningsplaner, hvilket udover udvikling i lokalsamfundet, også skal være med til at sikre os midler, så vi kan støtte byggeriet af Kildehallen/ Landsbyhuset med et kontant beløb. Hvis du har lyst til at komme og gøre din indflydelse gældende, så mød op til generalforsamlingen. Er du ikke medlem af Byg og Bo, kan du henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. Et medlemskab koster kun kr. 100,00. I bestyrelsen sidder: Ole Olsen, Nordbjergvej / Sten Mortensen, Gyrstingevej Brunella Vejbæk, Gyrstinge Bygade Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade Ole Hylleborg, Gyrstinge Bygade Vel mødt. Ole Olsen Formand Bøgebladet april

10 Idrætsforeningen skriver Sommerskole i uge Gyrstinge idrætsforening afholder igen i år sommerskole i uge 28. Vi mangler nogle aktive forældre eller andre, der har lyst til at hjælpe en dag i løbet af ugen. Rami og Cecilie er gennemgående personer hele ugen, så det vi mangler er aktive der har lyst til både at deltage i planlægningen af ugen (det tager kun en enkelt aften), og stå for en enkelt dags aktiviteter i løbet af uge 28 (selvfølgelig i samarbejde med andre). Vi håber meget du har lyst til at hjælpe, så vores børn kan få en god sportsuge. Tilmelding kan ske hos formand Lars Jørgensen Hilsen GIF Sommer Spring-gymnastik starter torsdag den 16. april kl Holdet er for alle børn, begyndere og øvede fra bh. kl. (kommende 1. klasse) 4. klasse. Vi træner hver torsdag fra og med den 16. april til og med den 19. juni i tidsrummet kl i Kildeskolens gymnastiksal. Opvisning finder sted den 23. juni 2009 ved Sct. Hans festen i Gyrstinge Præstegårdshave. Kontingentet for Sommer Spring-gymnastik er kun kr. 100,00. Vi glæder os til at træne med en masse glade spring-gymnaster Hilsen Kim og Linda 10

11 Din Kirke Lisbeth Lundbech, præst i Bringstrup- Sigersted-Gyrstinge Gitte Stoltberg, minikonfirmandlærer i Gyrstinge. Bøgebladet april

12 GUDSTJENESTELISTE Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge April 05. Palmesøndag: Gyrstinge 10 (festgudstj. med afsløring af relief) 09. Skærtorsdag: Bringstrup (pastoratsgudstjeneste) 10. Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted Påskedag: Bringstrup 9 Gyrstinge påskedag: Sigersted (pastoratsgudstjeneste) s.e.påske: Sigersted 9 Bringstrup s.e.påske: Bringstrup 10 (konfirmation) Maj s.e.påske: Sigersted 9 Gyrstinge Bededag: Bringstrup 9 Sigersted s.e.påske: Gyrstinge 10 (konfirmation) s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup Kr. himmelfarts dag: Sigersted 9 Gyrstinge s.e.påske: Bringstrup 9 (Jens Bøggild) 31. Pinsedag: Gyrstinge 9 Sigersted Juni 01. Anden pinsedag: Søskoven (provstigudstjeneste) Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Kirkebil rekvireres ved at ringe til Lisbeth Lundbech Der tages forbehold for ændringer. 12

13 Søndag d. 5. april afsløres den nye altervægsudsmykning i Gyrstinge kirke kl I forbindelse med en festgudstjeneste, hvor alle er hjerteligt velkomme. Der vil være en del indbudte gæster, heriblandt naturligvis kunstneren Grethe Bagge selv, men vi håber at se rigtig mange Gyrstinge-borgere til festgudstjenesten med faner, sangark, orgel, trompet, violin osv. Efter gudstjenesten vil der være frokost på Skovkroen efter først til mølle princippet. Der er bestilt 100 kuverter. Billetter til frokosten kan rekvireres gratis hos menighedsrådsmedlemmerne. Også her vil der være taler og festlige indslag af forskellig art. LL Bøgebladet april

14 Konfirmation den 26. april 2009 i Bringstrup kl Rasmus Hansen Emil Fobian Kristensen Oliver Nilsson Nielsen Victor Ecce Olsen Mathias Poulsen Caroline Pico Skov Astrid Skovgaard Sørensen Konfirmation den 10. maj 2009 i Gyrstinge kl Nanna Hinge Andersen Anders Patrick Woetmann Andersen Kristian Hansen Louise Hvid Hansen Rasmus Dohn Hvass Mie Jensen Amalie Remmer Kildebro Kasper Stefan Kristensen Amanda Benedikte Schnack Nielsen Kim Birke Lund Petersen Maria Stegmann Christian Ørntoft Konfirmandindskrivning Tirsdag d. 19. maj kl i Bringstrup Præstegård (for Kildeskolen) Onsdag d. 20. maj kl i Bringstrup Præstegård (for Friskolen) 14

15 Jeg vil gerne hilse på dig og mindst én af dine forældre inden for dette tidsrum, hvis du ønsker at gå til konfirmationsundervisning hos mig i sæson 2009/2010. Du er velkommen til undervisningen, hvad enten på du ønsker at blive konfirmeret eller ej. Du skal vide, at du altid har altid lov at springe fra, hvis du finder, at dette ikke er noget for dig. Vi er lige gode venner af den grund. Det er en frivillig sag at lade sig konfirmere. Du skal medbringe dåbs-/ eller navneattest til indskrivningen. Indskrivningen sker efter tur, så kom blot indenfor det angivne tidsrum. Jeg vil gøre opmærksom på, at mine kirker er små. Der er kun plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. For tildeling af plads på ønsket konfirmationsdato gælder at: Rettidigt tilmeldte får første prioritet til en ønsket konfirmationsdato Er du forhindret i at møde indenfor det angivne tidsrum, ringes der derfor til sognepræsten på telefon inden indskrivningstidspunktet for at aftale et andet tidspunkt. Dette vil også gælde som rettidig indskrivnig. Lisbeth Lundbech Konfirmationsdatoer for 2010 Bringstrup kirke den 25. april Sigersted kirke den 2. maj Gyrstinge kirke den 9. maj Konfirmationsdatoer 2011 Bringstrup kirke d. 17. april (OBS!) Sigersted kirke d. 1. maj Gyrstinge d. 8. maj Når konfirmationen i Bringstrup er henlagt til den 17. april, hænger det sammen med, at sidste søndag i april falder påskedag i 2011 og her er det ikke tilladt at henlægge konfirmationer.. LL Bøgebladet april

16 Aftengudstjeneste i Bringstrup Pastoratsgudstjeneste Skærtorsdag torsdag d. 9. april kl Skærtorsdag holdes kun denne ene gudstjeneste i pastoratet og i år er det Bringstrups tur til at lægge hus til denne stemningsfyldte aftengudstjeneste. Skærtorsdag aften indledes påskens dramatiske begivenheder for alvor. Fra nu af kan vi i evangelierne nærmest minut fra minut følge Jesus, indtil korsfæstelsen omkring kl dagen efter, Langfredag, til opstandelsen af døden om søndagen (påskemorgen). Det er ganske voldsomt og hver dag har sit eget betydningsindhold. Skærtorsdag om aftenen spiser Jesus sit sidste måltid med sine disciple. Ved dette måltid indstifter han den kristne nadver. Aftengudstjenesten skærtorsdag aften vil derfor også være en nadvergudstjeneste. Der vil være et mindre traktement i våbenhuset bagefter. LL Minikonfirmander Også i år byder vi ind på minikonfirmandundervisning i Gyrstinge. Gitte Stoltberg, som mange kender fra sidste år, har sat ja til også at undervise minikonfirmanderne i år. Vi vil lægge en seddel ud til skolen herom og husk, at vi optager elever fra både 3. og 4. klasse. Hvis du starter med at gå til minikonfirmand i 3. klasse kan du således gå i 2 år (OBS!)! Jeg skal også lige huske at skrive, at Gitte laver et nyt undervisningsforløb i år. Du vil derfor høre og opleve noget helt nyt, selv om du gik til minikonfirmand sidste år. Gittes helt store styrke er dramatikken. LL 16

17 2. pinsedag i Søskoven Atter i år vil provstiet markere 2. pinsedag med en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste. I år bliver det i Søskoven ved den skønne Tuelsø kl Provstiets præster vil medvirke, medens et frivilligt voksenkor under ledelse af Louise Skonberg vil bidrage til salmesangen på bedste vis. Herudover medvirker to dygtige musikere, nemlig Tove de Fries på violin og Jesper Vinther Petersen på harmonika. Planlægningsudvalget har desuden bestilt høj himmel og solskin, hvorfor det også vil være en god idé at medbringe madkurv og tæppe. Ved transportproblemer ringes til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf LL ***** ÆLDREUDFLUGT HUSK! Ældreudflugt tirsdag den 12. maj tilmelding foretages til Ingrid Sørensen, tlf Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 4. maj. Bøgebladet april

18 De første 100 dage i det nye menighedsråd Den 10. marts havde det nye menighedsråd fungeret i 100 dage, og jeg vil benytte denne udgave af Bøgebladet til at gøre status over noget af det, vi har beskæftiget os med. Det har vist sig, at de punkter, der har været på dagsordenen indtil nu, har været af meget praktisk karakter. De første møder var præget af valg til de forskellige poster og udvalg samt udfærdigelse og underskrivning af de til posterne hørende vedtægter. Ansættelse af organist Gyrstinge kirke har i længere tid savnet en fast organist, men heldigvis er det lykkedes os at ansætte en meget velkvalificeret person til at varetage embedet. Vi har ansat organist Lis Nielsen, som er uddannet på Sjællands Kirkemusikskole i Desuden har hun læst musikvidenskab på Århus Universistet. Med ansættelsen af Lis deler vi nu både præst, kordegn og organist med Bringstrup- Sigersted. Det er mit indtryk, at det er noget, de ansatte er glade for, idet de kender hinanden og arbejder godt sammen. Forhåbentlig bliver det også til glæde for menigheden, at det er et fast team, der varetager de forskellige opgaver i forbindelse med de kirkelige handlinger. Hjertelig velkommen til Lis. Fællesmøde med Bringstrup-Sigersted menighedsråd De to menighedsråd er forpligtiget til at holde et fællesmøde om året, og det blev holdt i januar måned i Bringstrup. Desværre var der temmelig mange afbud pga sygdom, men det var et rigtig godt møde med en god stemning, og alle var enige om, at der skulle etableres et godt samarbejde. Det udmyntede sig i, at Gyrstinge menighedsråd kom til at stå som medarrangør af den tur, som Bringstrup-Sigersted menighedsråd allerede havde planlagte til Faxe Geomuseum den 12. maj. For fremtiden er det de to menighedsråd i fællesskab, der inviterer sognenes efterlønnere og pensionister på ældreudflugt. Det blev desuden aftalt, at de to menighedsråd giver tilskud efter det antal personer, der tilmelder sig fra deres sogn. For fremtiden vil det være det fælles aktivitetsudvalg, hvor Jan Karsberg repræsenterer Gyrstinge menighedsråd, der tilrettelægger fælles arrangementer. Ny altertavle og hul i muren Dernæst har hele projektet omkring den nye altertavle fyldt godt på alle møderne, selv om der er nedsat et 3-mands udvalg til at tage sig af detaljerne. I uge 8 blev jeg gjort opmærksom på et stort hul i muren bag den gamle altertavle. Tilsyneladende har der engang været et vindue, som kun er blevet muret til med en enkelt-stens mur inde fra sakrastiet. Fra kirkerummet dækkede altertavlen for hullet, så det har ingen bekymret sig om, før jeg pludselig stod og så på det 5 uger før, den nye altertavle skulle sættes op. Der blev omgående sendt en ansøg- 18

19 ning til provstiet med en beskrivelse af problemet og en henstilling om at behandle sagen meget hurtigt. Imidlertid skulle ansøgningen videre til: Roskilde stift, Kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet, tilbage til Roskilde stift, som så endelig sendte en mail til mig om, at vi havde fået tilladelse til at mure hullet til. Det tog 3 uger at få sagen gennem hele det kirkelige system, og erfarne kirkefolk siger, at det er meget hurtigt! Mureren var bestilt til omgående at komme, når vi fik tilladelsen, og nu er hullet muret til, og bagvæggen venter blot på at blive kalket. Den gamle altertavle Den gamle altertavle var så tung, at det var nødvendigt at tage billedet ud af rammen for at være sikker på, at det ikke blev beskadiget. Det er planen at der bliver sat en noget mindre ramme om billedet, så det kan placeres på en væg inde i kirken. Det er nemlig betingelsen for, at tilladelsen blev givet til at sætte en ny tavle op over alteret. Vi havde håbet, at også den gamle altertavle kunne være på plads i kirken den 5. april, men det har vist sig, at det er meget svært at finde et værksted, hvor de kan lave en ramme, der buer. Tyverier og møde med politiet Desværre har menighedsrådet mistet to computere i løbet af efteråret, og for at sikre bygningerne mod flere indbrud, har vi haft møde med politiet, der har været herude og givet os flere idéer til tyverisikring af bygningerne. De vil blive effektueret meget hurtigt, men vi håber naturligvis, at de aldrig vil blive afprøvet. Lagerplads i præstegårdshaven Hvis man går en tur i præstegårdshaven, vil man se, at lagerpladsen er lige ved at være færdig. Der mangler kun at blive sat adskildelse op mellem de forskellige afdelinger, hvor grus, perlesten, muld og grønt affald skal ligge. Desuden skal arealet langs kirkemuren tilsås med græs. Det er præstegårdsforpagteren, Niels Sørensen, der har udført arbejdet, og det ser rigtigt fint ud. Tilhørere til menighedsrådsmøderne Det er rigtigt dejligt, at der er interesse for, hvad der foregår på menighedsrådsmøderne. De er offentlige, og alle har mulighed for at få en dagsorden. Det skal dog pointeres, at tilhørerne ikke må blande sig i behandlingen af punkterne. Det skal være mit håb, at den interesse, der er ved at blive skabt for menighedsrådets arbejde, vil få en afsmittende virkning på det kirkelige liv i Gyrstinge og de arrangementer, menighedsrådet tilbyder. Dagsorden til menighedsrådsmøderne Dagsordenen bliver lagt frem hos købmanden og i våbenhuset, og desuden kan man altid få et eksemplar ved at henvende sig til menighedsrådets formand, Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85. Som noget nyt vil den også kunne ses på Grethe Larsen Bøgebladet april

20 Ti bud og gode råd Biskoppen i Lolland Falsters Stift, Steen Skovgaard, har skrevet ti gode råd til menighedsrådsmedlemmerne. De ti punkter er en del af projekt Kirke for flere. Læs mere på 1. Giv tid til at drøfte tro og kristendom på hvert eneste menighedsrådsmøde så det hele ikke ender med bare at dreje sig om mursten og økonomi. 2. Tag godt imod nye ideer og lad være med på forhånd at sige: Det kan ikke lade sig gøre. 3. Se på mulighederne i stedet for på forhindringerne. 4. Husk at udsagn som: Det plejer vi ikke! er lammende. 5. Husk at misundelse og sladder er dræbende. 6. Tænk positivt og tal godt om og bed for din menighed og præst. 7. Vær ikke bange for at rose andre, heller ikke præsten. 8. Vær parat til at gøre det arbejde, som ingen andre gider. 9. Husk at afvigelser, modsigelser og skæve forslag ikke bare er irriterende, men styrker kreativiteten. 10. Vær taknemlig for det, som I kan gøre sammen, i stedet for at skælde ud over det, som I ikke kan finde ud af. Kilde: Stiftsbladet, nr. 3, Sognepræst Lisbeth Lundbech - tlf Bringstrup Præstegård Egerupvej 11, 4100 Ringsted eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale - mandag: fridag Graver : Kirsten Kristensen tlf Mandag: fridag Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til Menighedsrådet. 20

21 Idrætsforeningen skriver - fortsat Gyrstinge IF har nu afsluttet gymnastiksæsonen for de fleste hold og er klar til endnu en udendørssæson med masser af fodbold. Vi er så heldige at de fleste af vores trænere har valgt at fortsætte deres hverv, så der bliver travlt på plænen igen i år. Sæsonen er så små startet op med fælles træner/forældremøde d. 24. marts, hvor SBU s breddekonsulent Søren Jørgensen var på besøg og gav os lidt input til den kommende sæson og fortale lidt om SBU s koncept omkring bedre børnefodbold. Det var en fornøjelse at se, hvor stor tilslutningen var fra trænersiden til mødet TAK for det! Som noget nyt, har vi i år valgt kun at spille turneringskampe hos SBU. Vi kan på nuværende tidspunkt melde ud med følgende hold på børne-unge siden (med forbehold for ændringer). Hold Trænere/ansvarlige Træningstider kl U15 piger 7:7 Michael Tirs+tors, fra (94-95) U11 piger 7:7 Brian/Kenneth/Jens Man+ons, start efter (98-99) påske U9 piger (00) Jens/Janne m.fl.?? Man+ons, start efter U7+U8 piger påske (01+02) U12 7:7 (97) Kim/Peter/Christian/Birger Tirs+tors, er startet U11 5:5 (98) U10 5:5 (99) U8 5:5 (01) Jan/Martin/Ole/Lars Man+ons, start efter U7 (02) påske U6 (03)?? Kære forældre! Som I kan se er der stadig ledige pladser for vi vil rigtig gerne tilbyde fodbold til alle - stor som lille. Gyrstinge IF er drevet af forældre, så kom ud af busken man behøver ikke at binde sig til 2 træningsdage om ugen, det er også fint hvis man bare kan hjælpe engang imellem. Jeg håber meget på at høre fra nogen af jer snarest. På vegne at GIF Janne (mobil: ) Bøgebladet april

22 Idrætsforeningen skriver - fortsat Billeder fra GIF s flotte gymnastikopvisning den 28. marts i Kildeskolens (snart for lille!) gymnastiksal. Indmarch. Spillopper Krudtugler De seje springere 22

23 Støt din lokale OBS! Nu også med tips & lotto Åbningstider mandag-fredag 8-18 lørdag 8-16 søndag 8-14 SPAR Gyrstinge Bygade Ringsted tlf: Bøgebladet april

24 Peter s Auto Reparation og service af alle bilmærker. Dit værksted i nærområdet Fulbyvej 42, 4180 Sorø tlf Gyrstinge forsamlingshus Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted tlf Gørslev Skovindustri Brænde, Briketter, Bark tlf Minigraveren v/ Niels Pedersen Gyrstingevej 107, 4100 Ringsted tlf Nyrup Installation A/S v/aut. el-installatør Peter Nielsen Intelligente instal., telefonanlæg, hvidevarer, ventilation El-installationer og service tlf Bygaden 10 Nyrup Bil Fax Idealhuset Projektering, tilsyn, tømrer- og snedkerarbejde Jørn P. Rasmussen Ørslevvestervej 72 Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf LOF Ringsted Dag- & Aftenskole Leder: Mogens Larsen Gyrstinge Bygade Ringsted tlf Bjarne Beck Snedker & tømrermester Gyrstinge Skovhuse 24 - Gyrstinge 4173 Fjenneslev tlf Kindsholms Bindingsværk - alt indenfor blomsterbinding v/ Heidi Kindsholm Johansen Blødebjergvej 4, Gyrstinge 4100 Ringsted Bestillinger modtages på eller 24

25 Gyrstinge VVS Aut. VVS-installatør Aut. Kloakmester Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted tlf Krogagergård Produktion og salg af økologisk okse- og svinekød, grøntsager og meget andet. Ørnekildevej 22 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf Tømrer Thomsen Fjenneslev Alt i tømrer- og snedkerarbejde Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf New Hair v/ Mette Andersen Blødebjergvej 11 - Gyrstinge tlf (onsdag lukket) Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd udlejer telt (6x8 m) og en stor rund grill til private arrangementer. Kontakt: Telt Gert Sørensen tlf Grill Kenn Vium tlf SBM Smed, VVS- & Blikkenslager Aps Nyrup VVS- og Elservice Byskovvej 11, 4100 Ringsted tlf Fax Mobil www. smedogblik.dk Mail: AJANDER Klinik for fodterapi v/ Line Ajander Benløsecentret Benløseparken 2, Ringsted tlf Bøgebladet april

26 Kildesiderne Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester: formand Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted , Menighedsrådet formand Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade 85, Ringsted , Kildeskolen, leder Vibeke Havre, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted , Kildeskolens SFO og børnehave leder Flemming Povlsen, Gyrstinge Bygade 34, Ringsted , Skovbørnehaven leder Hanne P. Weber, Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted , Forsamlingshuset formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted , Landsbyhuset formand Jens Andersen, Gyrstingevej 101, Ringsted , Byg og Bo formand Ole Olsen, Nordbjergvej 32, Ringsted , Gyrstinge Hjemmeside, webansvarlig Steen Mortensen, Gyrstingevej 41, Ringsted , 26

27 Idrætsforeningen formand Lars Jørgensen, Gyrstingevej 36, Ringsted , De grønne pigespejdere Charlotte Olsen, Havrebjergvej 57, Ringsted, Trine Huusom, Gyrstinge Præstemark 27, Ringsted, Tirsdagsklubben ved Hilde Andersen, Borgvej 7, Sorø Vandværket formand Niels Mogensen, St. Bøgeskovvej 25, Ringsted Velkommen! Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et forsamlingshus, en Spar-købmand, en skole med tilhørende SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, en dagpleje og desuden en række aktive råd og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for store og små i løbet af året. På disse sider finder du navne og adresser på de mange formænd og kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle omstændigheder velkommen til! Bøgebladets redaktion Bøgebladet april

28 Kalender April Bøgebladet udkommer 05. Festgudstjeneste m. altertavleindvielse, Gyrstinge Kirke, kl Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag 06. Bogbussen holder ved SPAR, kl , hver mandag 09. Aftengudstjeneste, Bringstrup Kirke, kl Sommer-spring, Kildeskolens gymnastiksal, kl Arbejdslørdag, Kildeskolen, SFO og børnehave, kl Generalforsamling, Byg og Bo, Gyrstinge Præstegård, kl Maj års fødselsdagsfest, Kildeskolens børnehave 07. St. Bededagsaften v/lokalrådet, Gyrstinge Præstegård, kl Konfirmation, Gyrstinge Kirke, kl Ældreudflugt v. Menighedsrådene 19. Konfirmandindskrivning for Kildeskolen, Bringstrup præstegård, kl Deadline Bøgebladet Juni Bøgebladet udkommer 01. Pinsegudstjeneste i Søskoven, kl Tirs.klub.: Udflugt til Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 23. Skt. Hansfest, Gyrstinge præstegårdshave Juli Sommerskole v/gif Kildeskolens SFO holder lukket Arrangementer mailes til eller afl. til redaktionen direkte. Husk også at tjekke kalenderen på 28

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 Bøgebladet december 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 Bøgebladet april 2010 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BØGEBLADET August 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.4 Bøgebladet august 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2 Bøgebladet april 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2013 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 Bøgebladet august 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.4 Bøgebladet august 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3

BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2010 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 24. september 2009 Friplads Vi har i år fået 16 ansøgninger om fripladstilskud til skolepenge. Det er en stigning på ca. 40% i forhold til sidste år. Det betyder,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3

BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2015 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57 Næstformand:

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Februar 2007. 3. årgang nr.1

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Februar 2007. 3. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand:

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover.

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover. NYT FRA April 2013 Kontorets side. Nye børn: Et stort velkommen i Hedegården til Mikkel, som skal gå i 0.b og til Mathilde, der skal gå i 1.a. De starter begge i SFO den 2. april og vi håber, de bliver

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere