Vurdering af forbedringer og fradrag i andelen, beliggende. Gyldenløves Kvarter Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af forbedringer og fradrag i andelen, beliggende. Gyldenløves Kvarter 14 2860 Solrød Strand"

Transkript

1 Vurdering af forbedringer og fradrag i andelen, beliggende Gyldenløves Kvarter 14

2 Vurdering af forbedringer og fradrag i andelen, beliggende Gyldenløves Kvarter 14

3 1.00 Besigtigelse Andelen blev besigtiget den 01. september Til stede var andelshavere Leni og Børge Schärfe. Bestyrelsen var ikke repræsenteret. Andelen blev gennemgået, og de tilstedeværende kunne bekræfte rigtigheden af de overfor undertegnede oplyste forhold. Der er alene foretaget en visuel gennemgang, idet der ikke er foretaget destruktive indgreb Gennemgang af andelen Der var følgende forhold: Entre Der er herfra en fyrtræs trappe til 01.salen. Trappen er i lakmæssig god stand. Bryggers På gulv er der klinker. Til højre er der plads til vaskesøjle samt et dobbelt højskab. Der er varmeveksler til brugsvandet. Tidligere vask og blandingsbatteri er nedtaget/demonteret. Der er målerinstallation med fire grupper og et sikringsrelæ. Installationen er i et skab bag døren. Som løsøre kan der overtages en Siemens vaskemaskine og en Siemens tørretumbler, som er tilsluttet udluftningen med et spirorør samt skoskabe. Gang på 01.salen Der er ingen særskilte bemærkninger. Værelse 1 på 01.sal Som løsøre kan der overtages et klædeskab med to sorte skydelåger. Side 2 af 12

4 1.01 Gennemgang af andelen, fortsat Værelse 2 på 01.sal Døren lukker ikke rigtigt. Se pkt Som løsøre kan der overtages et klædeskab med to sorte skydelåger. Der er tillige det oprindelige skab samt et teknikrum. Badeværelse på 01.salen Døren lukker ikke rigtigt. Se pkt På gulv er der svejsevinyl, og vægge er med glasvæv. Ligefremme er der lavtskyllende toilet og et skuffemodul med to skuffer og herpå en hvid vask med et-grebs blandingsbatteri. I hjørnet til højre er der bruseområde med termostat bruseblandingsbatteri og brusestang. Over vasken er der stort spejl med indbygget belysning, og over toilettet et lille skab. Til venstre er der to enkelte højskabe. Loftrum På loft er der opmagasinering. Dette er primært placeret på brædder mellem spærene samt på gangarealer. Køkken/stue Fra entreen er der døre både til køkken og stue. Køkkenet er et nyt Vordingborgkøkken, bestående til venstre (fra stuesiden) af to enkelte overskabe og et dobbelt, og der afsluttes med et højskab blandt andet med en Bosch indbygningsovn samt plads til mikroovn. Forneden er der et enkelt skab, plads til opvaskemaskine og et dobbelt vaskeelement. Til højre er der to enkelte overskabe, et emhættemodul med en Siemens emhætte under samt endnu et skab, og der afsluttes med et højskab med plads til køle/ fryseskab. Forneden er der to brede samt et smalt skuffeelement, alle med tre skuffer. Side 3 af 12

5 1.01 Gennemgang af andelen, fortsat 1.02 Standard Køkken, fortsat Bordpladerne er laminatplader, og der er almindelig stålvask med et-grebs blandingsbatteri samt et Siemens keramisk dropinette. El-installationer er fornyet. På væg mellem skabene er der fliser i 10 x 10 cm. Der er tillige knivophæng. Som løsøre kan der overtages en Siemens opvaskemaskine og et Gram køle/fryseskab. Generelt Gulvene er de oprindelige, som står med intakte overflader og uden malerpletter. Vægge er med rutex. Som løsøre kan der evt. overtages plissegardiner. Udenomsarealer Både foran og bag andelen er der belægninger med sten samt hæk, og mod fællesarealet er der tillige lidt græsplæne. Mod vejen er der en hvid låge, og der er tillige et hvidt stakit. Der er endvidere et skur med hylder mv. Med hensyn til løsøre henvises til bilag 1 og 2. Vedligeholdelsesmæssigt er andelen i god stand Modtagne bilag Andelen er tidligere vurderet af undertegnede i februar Tidligere overdragelsesaftale (som nuværende sælger har købt på) er ikke modtaget. Se pkt Der er modtaget delvis bilagsdokumentation på nye forhold. Side 4 af 12

6 1.04 Forhold, der skal udbedres før overdragelsen El- & vvs-installationer skal eftergås, og der skal udføres installationseftersyn. Lovliggørelse/udbedring i henhold til de udarbejdede installationseftersyn påhviler sælger. Vurderingsmanden har ikke ansvaret for korrektheden af eftersynene. Eftersynene udleveres til køber Forhold, der udløser fradrag Nedenstående fradrag bortfalder, såfremt sælger udbedrer før overdragelsen. Døre skal eftergåes (maling på palen afrenses mv.), så de åbner og lukker normalt. Der skal være ventilation i badeværelsesdøren svarende til 1½ cm luft forneden Bemærkninger Svejsevinylen på badeværelset har en skønnet restlevetid på 5 år. Gulve skal løbende vedligeholdes, så de altid står med intakte overflader. Bestyrelsen kontrollerer, om vurderingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og øvrige interne vurderingsregler og praksis. Da der ikke er oplyst andet overfor vurderingsmanden, er ABF s regler brugt vejledende, herunder timesatser i det omfang, arbejderne ikke er udført af håndværkere på regning. Afskrivningen er lineær. Såfremt prissatte forbedringer overdrages til kr. 0,00 i salgsaftalen, vil disse også ved en senere handel skulle overdrages til kr. 0,00. Det forudsættes, at nuværende sælger ved sit køb har betalt for overtagne forbedringer og løsøre, der prisfastsættes nu. Side 5 af 12

7 1.07 Forbedringer og fradrag i kroner Efter gennemgang af andelen kan jeg opgøre forbedringerne til: Kr ,00 og fradraget til: Kr. 600, Klausul Se specifikationen på bilag 1 Prisen er i øvrigt opgjort på grundlag af de i bilag 1 foretagne afskrivninger samt under hensyntagen til de i bilag 2 og 3 anførte forbehold og lovmæssige begrundelser. Vurderingen er fremsendt pr. mail til administrator og forening, som sørger for viderefordeling til sælger og køber. Vurderingen er udført efter mit bedste skøn og overbevisning. Jeg har ingen anden interesse i nærværende sag end denne vurdering. Vurderingen er et udtryk for andelens stand på besigtigelses tidspunktet, og denne er gældende i en normal salgsperiode på op til 6 måneder, såfremt der ikke sker ændringer i andelen. Vurderingen må ikke uden min skriftlige tilladelse benyttes af andre end rekvirenten med det formål at afhænde den vurderede andel. Brug af vurderingen forudsætter endvidere, at denne er betalt senest ved handlens indgåelse. Hørsholm, den 04. september 2015 Mads Munch Ejendomsmægler og Valuar MDE Side 6 af 12

8 Bilag 1 Forbedringens art Rest levetid Restværdi fra år 2015 Bryggers Overtaget sikringsrelæ ,00 Overtaget varmeveksler ,00 Målerskab og højskab ,00 Badeværelse Skabe, vask, spejl mv ,00 Køkken Elementkøkken, incl. bordplader, vvs, el og fliser ,00 Emhætte ,00 Ovn og dropinette ,00 Forbedringspris i alt... kr ,00 Fradragets art Kr. Udbedring af døre jf. pkt ,00 Fradrag i alt... kr. 600,00 I det omfang sælger selv udbedrer, bortfalder ovenstående fradrag. Ovenstående er kun ment som et tilskud til køber, i det det ikke må forventes, at det kan dække de faktiske udgifter til udbedringen. Løsørets art Rest levetid Restværdi fra år 2015 Vaskemaskine ,00 Tørretumbler ,00 Skoskabe i bryggers ,00 Klædeskab i værelse ,00 Klædeskab i værelse ,00 Køle/fryseskab ,00 Opvaskemaskine ,00 Side 7 af 12

9 Bilag 2 Standard forbehold og bemærkninger Det forudsættes generelt, at forbedringer og løsøre, der overtages mod betaling er lovlige, gældfrie, rengjorte og fuldt funktionsdygtige. Der er ikke foretaget destruktive indgreb, ligesom det ikke har været muligt at besigtige skjulte bygningsdele, konstruktioner og installationer, herunder el, gas, vand og afløb, ligesom der kun er foretaget stikprøvekontrol med hensyn til eventuelle ulovlige loft- og vægbeklædninger. Ansvar for dette påhviler sælger alene. For andele, der ikke har været ryddet ved besigtigelsen, tages endvidere forbehold for skjulte fejl og mangler, der ikke har kunnet konstateres på grund af indbo samt evt. manglende belysning. Andelen skal altid afleveres ryddet og almindelig rengjort, og samme gælder tilhørende depotrum, loftrum, udhuse og carport mv. Hvis der i vurderingen er nævnt, at der i forbindelse med et eller flere forhold skal klargøres til maler, betyder det, at den/de nævnte bygningsdele (vægge, lofter, træværk, døre mv.) skal være renset af, og huller være lappet eller pudset op, således at der er klargjort til tapet eller maler. Omkring bygningsændringer Da vurderingsmanden ikke er bekendt med andelens oprindelig indretning og grundplan, forudsættes det, at eventuelle bygningsændringer er udført efter det til enhver tid gældende bygningsreglement og evt. gældende SBI anvisning samt i øvrigt efter gældende regler og normer, hvorfor vurderingsmanden er uden ansvar herfor. Foreligger der en Ibrugtagningstilladelse / kvittering for anmeldelse forudsættes det, at forholdene er udført som forudsat af kommunen og ikke siden er ændret, samt at gebyrer til kommunen mv. er betalt. Det forudsættes tillige, at ændringer i forhold til BBR (ændring af antal rum) er anmeldt til BBR- registeret. Det forudsættes endvidere, at ændringer af udenomsarealer, farve på bygningsdele mv. er udført i overensstemmelse med foreningens og kommunens regler herom. Side 8 af 12

10 Bilag 2 Standard forbehold og bemærkninger, fortsat Omkring badeværelser I badeværelser, hvor bruseafsnittet ikke er afskærmet på anden måde, skal der benyttes heldækkende forhæng, så overvægge, træværk, døre og andet ikke beskadiges af vand. Er tingene beskadiget i et omfang, der kræver udbedring, har vurderingsmanden anført dette særskilt i vurderingens pkt.1.04 eller I det omfang at rørkasser ikke er demonterbare eller rør på anden måde er dækket ind/skjult, må det forventes, at der senere kan opstå gener, herunder udgifter til retablering i forbindelse med udskiftning/reparation af rør. Ventilation/udluftning i dør til badeværelse skal udføres, så den er mindst 100 cm 2. Omkring el- og vvs-installationer Vurderingsmanden undersøger ikke lovligheden af el- og vvs-installationer, herunder gulvafløb mv. hvorfor der i vurderingen stilles krav til installationseftersyn udført af autoriserede mestre. Omkring gulve Gulve skal være velholdte, medmindre foreningen bestemmer andet. Såfremt vurderingsmanden har skønnet, at gulvene er i en sådan stand, at de kræver udbedring nu, vil det være anført i vurderingens pkt eller Gulve, der står ulakerede, skal afleveres med ensartet overflade og være slebet/skuret i bund og behandlet. Trin skal generelt være forsynede med fejelister. Hvis der i vurderingen er givet fradrag for afhøvling/afslibning af gulve, omfatter det ligeledes trin samt efterfølgende montering af fejelister. Hvis andet ikke er oplyst overfor vurderingsmanden, forudsættes det, at afhøvlede gulve også er afhøvlede under eventuelle skabe og andet møblement. Såfremt der på gulve er vinyl, laminat eller lignende, må det ikke forventes, at de oprindelige gulve er intakte og kan fremstår uden belægning. Side 9 af 12

11 Bilag 2 Standard forbehold og bemærkninger, fortsat Omkring døre mv. Døre og skabslåger mv. skal være rettet op, herunder skal greb incl. nøglerosetter mv. være funktionsdygtige og fastgjorte. Såfremt vurderingsmanden har skønnet, at disse er i en sådan stand, at de kræver udbedring, vil det være anført i vurderingens pkt og Døre og skabslåger skal altid justeres før malerbehandling. Såfremt sælger oplyser, at oprindelige døre mv. er i depotrum eller loftrum, skal køber sikre sig dette. Termovinduer og døre, herunder udvendig døre skal tillige være smurte. Diverse Forhold, som er ulovlige og som overtages af køber mod kompensation skal være lovliggjort senest ved næste handel, medmindre andet er anført. Opsatte markiser, brændeovne, emhætter, låger, hegn mv. kan af foreningen til enhver tid forlanges fjernet, uden at foreningen kan gøres erstatningsansvarlig herfor. Omkring løsøre Såfremt der i handlen medgår løsøre herunder køleskab, komfur, vaskemaskine, løse skabe eller lignende, er køber ikke forpligtiget til at overtage dette. Såfremt køber ikke vil overtage løsøret, er sælger derimod forpligtiget til at fjerne dette, medmindre løsøret er nyere og overdrages til kr. 0,00. Er der ikke fremlagt dokumentation for løsørets værdi, er alder og pris skønnet af vurderingsmanden. Løsøre som hårde hvidevarer afskrives normalt over 10 år i lige store dele. Løsøre som er tidsmæssigt afskrevet overdrages uden beregning og risiko for sælger. Side 10 af 12

12 Bilag 2 Standard forbehold og bemærkninger, fortsat Omkring modtaget bilagsdokumentation Såfremt modtaget bilagsdokumentation er stilet til andre end andelshaver, forudsættes det, at andelshaver har betalt regningerne. Det er forudsat, at sælger kan dokumentere, at regninger over kr , som er mindre end 5 år gamle, er betalt, idet arbejderne ellers skal betragtes som udført som eget arbejde og vurderingen derfor omberegnes. Med mindre andet er nævnt i vurderingen, er vurderingsmanden ikke bekendt med, at der er ydet offentlige tilskud til forbedringsarbejder udført i andelen. Eventuelle tilskud skal fratrækkes den oprindelige anskaffelsespris og samme gælder eventuelle rabatter, som er ydet andelshaver. Modtagne bilag opbevares af vurderingsmanden i fem år, hvorefter de kasseres. Side 11 af 12

13 Bilag 3 Lovmæssige henvisninger Bestemmelserne er hentet i lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, samt det af boligstyrelsens udsendte cirkulærer. Lov om andelsboliger 5 Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Herunder henvises til Boligstyrelsens cirkulærer af 21. april 1986, afsnit 4. Efter lovens 5 skal værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Ved anskaffelsesprisen forstås, hvad forbedringen rent faktisk har kostet at udføre, og ikke hvad den ville koste at udføre på overdragelsestidspunktet. I anskaffelsesprisen kan medtages værdien af eget arbejde, såfremt det er udført håndværksmæssigt korrekt. Der kan derimod ikke lægges vægt på betragtninger om en eventuel handelsværdi af den pågældende forbedring. Samt cirkulærets afsnit 5. Ved fastsættelse af overdragelsessummen kan der tages hensyn til lejlighedens vedligeholdelsestand. Det vil i almindelighed kun have betydning, hvis der er tale om en andel, hvis vedligeholdelsesstand afviger væsentligt fra, hvad der må betragtes som normalt. Hvis der er tale om en lejlighed, der er særlig godt vedligeholdt, kan bestemmelsen medføre et pristillæg, og omvendt kan der ske prisnedsættelse, hvis der er tale om en dårligt vedligeholdt lejlighed. Side 12 af 12

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Høgholtvej 26, 2. tv Besigtiget den: 13.05.2014 Besigtiget med: Ejner Larsen og Jarle Stubager Sælger Køber Kendes ikke

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

vurderingaf andelslejlighed

vurderingaf andelslejlighed Gitte Kenneth Der Der Dør vurderingaf andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal Fejl og mangler

Læs mere

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I Lejlighedsvurdering AB Strandbo I 12.03.2015 Generelt Vurdering fortaget : 09.03.2015 Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

VEDTÆGTER. f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING

VEDTÆGTER. f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING VEDTÆGTER f o r ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO HØRNING - 2 - Indholdsfortegnelse til vedtægter for Andelsboligforeningen Seniorbo: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Råderetten er reguleret i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kapitel 5 og driftsbekendtgørelsen kapitel 18. I forbindelse

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere