DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Stirlingkedel 11 På vej ind på det danske marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Stirlingkedel 11 På vej ind på det danske marked"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 4 December Stirlingkedel 11 På vej ind på det danske marked Skærbækværket 6 Et af verdens mest effektive - med en uvis fremtid DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Den der ventil under den røde øh... dingenot De der har ligget under en kondenserende oliekedel med en lommelygte i kindposen og mobilen presset mod linoleummet ved, at det ikke altid er let at huske navnet på en reservedel. Heldigvis gør det ikke så meget, når der i den anden ende af røret sidder en der kan. Som ved præcis hvilken ventil eller dingenot, du taler om. Og som kan sørge for, at du har den, eller en anden af vores reservedele, næste dag. Electro Energy er Danmarks førende leverandør af varmeteknik. Reservedele til oliefyr, gaskedler og gasbrændere på det danske marked, samt håndplukkede kedler, brændere og pumper fra de bedste europæiske producenter. Ring og få en uforpligtende dingenot-snak på tlf eller læs mere på: - alletiders reservedelshus

3 Nyt BR10 øger energiforbruget ved fjernvarme Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Der har netop været en række ændringer af Bygningsreglementet, BR10, ude i høring. Ændringerne indeholder flere energimæssige stramninger, f.eks. skærpede krav til biokedlers nyttevirkning. Men paradoksalt nok lægges der faktisk op til yderligere lempelser for energiforbruget i fremtidens huse vel at mærke, når det handler om fjernvarme, hvor politisk bestemte korrektionsfaktorer for det faktiske fjernvarmeforbrug sikrer, at energirammen kan overholdes. Allerede det nuværende BR10 indeholder en faktor 0,8, som fjernvarmeforbruget ganges med, når energirammen for et såkaldt 2015 lavenergihus skal eftervises. Det betyder i realiteten, at alle nye fjernvarmehuse fra 2015 kan have et 25 % højere bruttoenergiforbrug end huse med andre energiformer. I det nye BR10 vil alle nye fjernvarmehuse få en korrektionsfaktor 0,6, som betyder, at bruttoenergiforbruget kan have et 67 % højere bruttoenergiforbrug end huse med andre energiformer. Så fra 2020 kan op til 2/3 af alle nye huse, som jo ligger i fjernvarmeområder, have et merforbrug på 67 % i forhold til den energiramme, som det egentlig var meningen at nå ned på. Det svarer samlet set til et merforbrug i nye huse på godt 40 % i forhold til energirammen. Argumenterne for at give fjernvarme en fordel er naturligt nok at fremme energiformer med mindre CO2-udledning, og fjernvarme kan jo også i en vis udstrækning bidrage til dette. Men i den sidste ende bør det i lige så stor grad handle om at holde primærenergiforbruget nede og forsyningssikkerheden oppe. Det gøres ikke ved at lempe kravene til fjernvarmeforbruget, som oven i købet har nogle væsentlige ledningstab, som gør, at fjernvarme ikke er særlig energieffektiv primærenergimæssigt set. Endvidere vil affald om føje år blive en knappere energiressource, som handles lige så kommercielt som anden energi, og der vil blive stor efterspørgsel efter biomasse. Samtidig vil de store centrale KV-værker primært blive varmeværker, da de ikke passer ind i en Smart Grid elforsyning. Vi kan således måske om 20 år risikere, at fjernvarmen skal opgives mange steder, fordi den er primærenergimæssigt ineffektiv og dyr. Så sidder de stakkels fjernvarmeforbrugere i de nyeste huse med et større energiforbrug end i alle andre nye huse og med en større energiregning, uanset hvilken energiform, de fremover skal bruge. Politisk bestemte lempelser i energikravene for udvalgte energiformer er ikke altid til fordel for de berørte husejere. Side 4 Side 6 Side 10 Side 7 Side 11 Side Side 14 Side 16 Side 10 Side 20 Side 21 Side 23 Side 10 Side Side 6 Side 18de Side 22 Side 20 Centralvarmevand - det glemte element Skærbækværket - et af verdens mest effektive Gas- og oliekedler i Danmark skal udfases - eller skal de? Stirlingkedlen på vej ind på det danske marked En ny hybrid har set dagens lys Indregulering af gasblæseluftbrændere over 120 kw Få Debra EnergiNyt elektronisk Brænder- og kedelstatistik Kursuskalender Debra EnergiNyt Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS Tarm, Peter Abell, Electro Energy A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 12. december Forside: Skærbækværket: Foto: DONG Energy Næste nummer Udkommer medio marts 2013 Side Side 20 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Debra EnergiNyt 3

4 Centralvarmevand Centralvarmevand - det glemte element Af Ralf Vinskov, teknisk konsulent, BWT Af Brian Nielsen, teknisk chef, Robert Bosch A/S For vvs-installatøren er vand ikke noget særligt, men undersøger man vand nærmere, vil det vise sig, at netop vand er et særligt medie, som det betaler sig at kigge nærmere på H2O (vand) består af Oxygen og Hydrogen(Brint) og er kemisk rent vand. I naturen findes der imidlertid slet ikke kemisk rent vand. Regnvand optager blandt andet straks kuldioxid (CO2) fra atmosfæren. Ved nedsivning gennem jordlagene beriges vandet med stadigt større mængder mineraler, blandt andet på grund af kuldioxiden, der opløser kalken i jordlagene, så hårdheden i vandet stiger. Alt Grundsubstans for livet Vand er grundsubstansen for livet. Selv i menneskekroppen, hvor et vandindhold på mellem 52 og 80 % afhængig af alder, spiller vand en væsentlig rolle. Vandindholdet sikrer en perfekt justering af kroppens temperatur til 37 C +/- 1 C. Dette er en regulering, som selv de bedste termostatreguleringer ikke kan matche. efter region finder man meget forskellige mængder af kalcium, magnesium, jern, mangan osv. i drikkevandet. Det er her vvs-installatøren skal være opmærksom på konsekvensen af at bruge drikkevand til centralvarmesystemer. Kalk er en super god isolator At kalk er en god isolator, det ved alle, som har en tilkalket kaffemaskine, som bruger tre gange så lang tid på at lave den samme kande kaffe. Problemet er blot, at den samme kande nu også kræver tre gange så meget energi. Kalken bliver optaget, når vandet siver ned Denne rustfrie kedel havde fået påfyldt 130 m³ ubehandlet vand pga. utætte jordledninger. igennem de forskellige jordlag. Det er derfor, der er så stor forskel på kalkindholdet rundt omkring i Danmark. Kalkstoffet og kulsyren sidder sammen i ligevægt, og ved temperaturer over ca. 60 C frigives kulsyren. Dette gør, at kalk nu har mulighed for at sætte sig fast på det varmeste sted. Ved brug af store mængder råvand uden nogle form for behandling kan der komme uoprettelige skader på varmesystemet. Kedlen har de højeste temperaturer i varmesystemet, så derfor er det her, den største skade vil være. Ved store mængder kalk, som på foto her til venstre, danner kalken en skorpe. Denne skorpe gør, at varmen ikke kan blive overført til vandet, og i sidste ende kan det ende med, at materiale og svejsninger giver sig og revner. Denne rustfrie kedel havde fået påfyldt 130 m³ ubehandlet vand pga. utætte jordledninger. Hotspot Alle kedler har et såkaldt hotspot, som er det område i kedlen, hvor den største energi bliver overført mellem røggas og centralvarmevandet. Ved store påfyldninger af ubehandlet vand, Debra EnergiNyt

5 Der kan ophobes så store mængder kalk, at kedlens materiale smelter. som eksempelvis i kedler, der arbejder op imod store buffertanke, kan der ophobes så store mængder kalk, at kedlens materiale smelter. Til sidst vil vandtrykket fra centralvarmevandet flække kedlen og oversvømme kedelens veksler og brænder. PH-værdien er et materialespørgsmål Brugsvand er som standard phneutralt. Det betyder en ph-værdi på ca. 7, dog er der mange grunde til, at ph-værdien i centralvarmevand kan være meget højere og dermed basisk. I nogle anlæg er ph-værdien bevidst hævet til ca.10 for at beskytte gamle stålledninger/- kedler. I andre anlæg er ph-værdien høj pga. den metode vandbehandlingssystemet bruger til at neutralisere hårdheden. De nye kondenserende kedler, og andre varmeprodukter produceret i aluminium eller i alu/zil kan typisk ikke tåle ph over 8 til 8,5. For rustfrie kedler og rustfrie varmeprodukter er den normale, maximale ph på ca. 9 til 10. Skulle installatøren ikke være opmærksom på centralvarmevandets ph-værdi og installerer et aluminiumsprodukt, vil der inden for kort tid komme punkttæringer, som det ses på fotoet. Frostsikringskemi, som f.eks. glykol og andre tilsvarende kemiske produkter, har også en tendens til over tid at hæve phværdien. Derfor er det vigtigt, at installatøren laver en ph-måling efter ca. 8 til 10 ugers drift for at kontrollere, at vandkvaliteten fortsat er i overensstemmelse med kedelproducentens krav. Krav som altid skal overholdes. skal desuden sikre, sig at det påfyldte vand opfylder kravene fra de produkter, der er monteret på varmesystemet. Ligeledes ligger der en opgave i at sikre, at et eventuelt monteret vandbehandlingssystem på varmecentralerne er serviceret og virker efter hensigten. Garantien på kedler fra 50 kw og større er mange gange forudsat en korrekt udfyldt vandlogbog. Dette betyder, at vvs-installatøren, der passer centralvarmesystemet, skal notere hvor stor en mængde råvand, der fyldes på systemet. Desuden forventes det, at serviceteknikeren tager en ph- og dh-prøve af centralvarmevandet ved serviceeftersyn af kedlen. Skulle vvs-installatøren være usikker på vandkvaliteten, kan han få foretaget en analyse af en vandprøve, der typisk koster under kr., og derefter gør installatøren i stand til at kunne rådgive sin slutkunde om evt. vandbehandlingssystemer. Det er vigtigt at installatøren laver en ph-måling efter 8-10 ugers drift. Ansvaret ligger hos vvs-installatøren Når vvs-installatøren giver tilbud på eksempelvis udskiftning af en kedel, der er større end cirka 50 kw, eller laver ændringer på større centralvarmeanlæg, hvor det kræver, at størstedelen af centralvarmevandet bliver aftappet, skal installatøren undersøge kvaliteten af det eksisterende centralvarmevand. Installatøren Uden at tænke på ph-værdien kan der hurtigt komme punkttæringer som her midt/øverst på billedet Debra EnergiNyt 5

6 Der skal en gedigen gasrampe til en brænder på 53 MW. Foto: Allan Jørgensen. Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder DONG Energy, Energy Services. Skærbækværket - et af verdens mest effektive, men fremtiden er uvis Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Debra EnergiNyts redaktionsudvalg holdt sit seneste møde hos DONG Energi i Skærbæk. Det var derfor nærligggende at besøge og inspicere DONG Energys store naturgasfyrede kraftvarmeværk, som ligger lige ud til Kolding fjord Der har været kraftværk i Skærbæk siden Tidligere var det olie- og kulfyrede værker, men de gamle kraftværksblokke er nedlagt, og tilbage står den naturgasfyrede kraftvarmeblok 3 fra Flot udsigt fra toppen når vejret er godt Fra toppen af det 90 meter høje kedelhus er der en fantastisk udsigt over det omgivende landskab og ikke mindst Kolding Fjord, men det kræver godt vejr. Desværre var vejret så tåget og mørkt på besøgsdagen, så det stort set kun var den 120 meter høje skorsten tæt på kedelhuset, som var udsigten. Den 48 meter høje akkumulatortank ud mod havnekajen med m³ fjernvarmevand kunne dog også lige anes i tågen. Høj effektivitet og lav miljøbelastning Ved ren elproduktion kan værkets Blok 3 opnå en total virkningsgrad på 49 %, og ved kombineret kraftvarmeproduktion kan opnås 93 %, så Skærbækværket er et af de mest effektive værker i verden. Med naturgas som brændsel undgås emission af partikler, flyveaske og betydelige mængder svovl. De særlige Low NOx brændere sikrer et lavt niveau NOxemission. CO2-udledningen med naturgas er endvidere knap det halve i forhold til et kulfyret kraftværk. Naturgasforsyning, el- og fjernvarmeproduktion Skærbækværket bruger op mod 300 mio. Nm3 om året, men mængden afhænger af prisen på naturgassen i forhold til andre brændsler til elproduktion ikke mindst kul, som med lave priser har været en hård konkurrent på det sidste. Det afgørende er prisen på den producerede el i forhold til markedsprisen, så når kul er billigt, eller der er stor produktion af vand- eller vind Debra EnergiNyt

7 Professionelt udstyr Hvis kalken blokker og det varme vand stopper Ring til vores ekspert Harry, og få råd og vejledning om kemi og pumper til VVS-branchen. Cillit Udsyringsanlæg der fås i to størrelser kan løse de fleste opgaver, hvor pladevekslere, varmtvandsbeholdere eller rørsystemer skal renses kemisk for kalkbelægninger. Cillit afkalkningsmidlerne i de gule 20 kg dunke vælges ud fra hvilke materialer de skal anvendes på, f. eks. er det vigtigt at rustfrie materialer ikke påvirkes af saltsyreholdige væsker. Inden man bortskaffer brugt afkalkningsvæske skal syrekraften neutraliseres bort med Cillit Neutra, og hvis man har behov d.v.s hvis man har afkalket en beholder som ikke han tømmes fuldstændigt kan man med Cillit Naw neutralisere evt. syrerester inde i beholderen inden den tages i brug. VVS-NR. Stor maskine: vvs-nr Lille maskine: Cillit-FFW/TW Cillit KW-kalkløser Cillit Naw Cillit Neutra Kondensatpumpe Iltbinder og ph-buffer Tilsættes anlægsvandet i varme- og solfangeranlæg. Ny forbedret formulering! Binder nu 2 x mere ilt! Beskytter effektivt imod iltkorrosion og stabiliserer anlægsvandets ph-værdi. VVS-NR Cillit-PVR 25 l Blue Max kondensatpumpe Plus er en nydesignet kompakt pumpe til bortpumpning til nærmeste afløb af kondensvand fra kedler eller drypvand fra sikkerhedsventiler, klima- og køleanlæg m.m. Nu med 4 x 28 mm tilgangshuller samt adapter for ø19 mm, ø32 mm og ø40 mm tilslutning. Der medfølger seks meter 3/8 pumpeslange. Blue Max Plus tåler syreholdige væsker. Automatisk start og stop via den indbyggede flyderkontakt. Forberedt for tilslut af ekstern signalgiver ved overløb. Ring til vores kundeservice for flere oplysninger. VVS-NR Cillit-PVR er en rensevæske udviklet specielt til rensning af industripladevekslere for kalk- og korrosionsbelægninger i form af rust- og sort magnetitbelægning. Veksleren renses uden adskillelse, ved recirkulation af ufortyndet Cillit-PVR gennem vekslerens belagte side. VVS-NR Wendt & Sørensen A/S leverer kemikalier og pumper til industrien og VVS-branchen til rensning af bl.a. pladevekslere, rørvekslere og varmtvandsbeholdere. Alle vores pumper har magnetkobling, der adskiller elektronikken fra de aggressive væsker der cirkuleres. Vi har forhandlet de gule Cillitkvalitetsprodukter siden 197o og vi formidler gerne vores praktiske erfaringer videre. Wendt&Sørensen Vølundsvej 18, 34oo Hillerød Tlf ,

8 Skærbækværket kraft, falder elproduktionen på Skærbækværket. Når der er fuld fart på Skærbækværket bruges der Nm3 naturgas pr. time, og der kan produceres maks. 392 MW el og maks. 444 MJ/s fjernvarme. Naturgassen tilføres værket med et tryk på bar, som reduceres til omkring 4 bar i gasramperne til de 16 gasbrændere i kedlen. Trykket reduceres blandt andet ved at sende gassen gennem en turbine, der driver en generator, der producerer elektricitet. Hver af de 16 brændere kan indfyre Nm3 gas pr. time, svarende til en brændereffekt på ca. 53 MW, så der skal nogle gedigne gasramper til foran brænderne. Elproduktionen afsættes til elnettet og sælges og prissættes dagligt på elbørsen NordPool. Fjernvarmen sælges til varmeselskabet TVIS, der leverer fjernvarme til byerne i trekantsområdet. På værket opbevares fjervarmevandet ved en temperatur på op til 120 0C i den store akkumulatortank på ca m3. Den samlede varmemængde i tanken er på GJ, som svarer Gastilslutningen til m3 pr. time er i mandestørrelse. Foto: Helge Lynggaard til det, Skærbækværket leverer til fjernvarmenettet i otte timer på en vinterdag. Fremtiden er uvis Kul er billigt i forhold til naturgas, og derfor er elpriserne så lave, at det er en dårlig forretning at producere el på naturgas. Samtidig ønsker Skærbækværkets varmekunde TVIS, at fjernvarmen skal produceres på et grønt grundlag, og leveringsaftalen skal genforhandles inden for de kommende måneder. Det betyder, at Skærbækværkets Blok 3 skal omlægges fra naturgas til biobrændsel. Men et planlagt projekt med omlægning af værket til træpiller er blevet skrinlagt. Så der skal handles hurtigt, hvis den fremtidige drift af Skærbækværket skal sikres. Men er der et bedre alternativ til naturgas inden for en overskuelig årrække? Kontrolrummet på Skærbækværket. Foto: Helge Lynggaard Debra EnergiNyt 8

9 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton Megatherm A/S Formervangen Glostrup Telefon Telefax Forstand på varme! Milton Megatherm A/S leverer kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, fjernvarme, varmepumper, gasradiatorer, strålevarmepaneler, gulvvarme, varmluftblæsere, solvarme.

10 Stirlingkedel Gas- og oliekedler i Danmark skal udfases - eller skal de? Fra politisk side burde der kigges på den teknologi, der er tilgængelig nu og den, der ligger lige om hjørnet, når det gælder gaskedler Af Stig Hansen, HS Tarm A/S Gas- og oliekedler skal udfases. Det er en frase, der er blevet gentaget i én uendelighed det seneste år. Det er ikke underligt, hvis der er nogle, der er lidt forvirrede omkring disse kedlers fremtid på det danske marked. Der er ikke mere gas om få år! Det var også et af de bedre skrækscenarier, der blev markedsført meget kraftigt for nogen tid siden. Bestemt et postulat, der er grund til at stille spørgsmålstegn ved, uden at det dog er en lodret løgn. Men nogen vil måske mene, at man her omgås sandheden med lemfældighed. En ting har i hvert fald hele tiden været klar: Danmark kommer ikke til at mangle naturgas! Det kan kun være et spørgsmål om, hvorfra gassen kommer, typisk syd for Kongeåen. At vi på et tidspunkt ikke er selvforsynende med naturgas, er bestemt en mulighed. Men at det skulle være grund til at udfase specielt gaskedlerne, er måske mere et spørgsmål om lobbyisme fra forskellig side. Miljøproblematikken omkring brugen af fossilt brændstof til opvarmning af vores huse er selvfølgelig et uomtvisteligt issue. Men at vi løser dette ved, at vi alle skal på fjernvarme eller have varmepumper i vores huse, er måske ikke specielt sagligt velbegrundet. En ting er, at de alternative varmekilder på visse områder har en positiv indflydelse på hele CO 2 -problematikken. Lavtemperaturanlæg Men et helt andet problem og et mange gange overset issue, er, om den boligmasse, der er i spil her, er velegnet til denne alternative form for opvarmningskilde. En del af de alternative opvarmningskilder, der til tider gøres til det evigt lyksalige, kræver lavtemperaturanlæg, altså en fremløbstemperatur på varmeanlægget på 35 C. Med mindre det er et gulvvarmesystem, der er i huset, er det bestemt ikke alle huse, der kan varmes op med 35 C i fremløbet. Milliarder i naturgasnettet En anden ting, der kan undre, i forbindelse med den debat, der har stået på i så lang tid, er alle de milliarder, der er lagt i jorden i forbindelse med vores naturgasnet i Danmark. Det er svært at forestille sig, at man bare skulle skrotte det. Heldigvis tyder meget nu på, at man er ved at komme på bedre tanker og ikke udfaser gassektoren lige med det samme. At der så skal gøres noget ved vores forbrug af naturgas, er jo nok ganske fornuftigt. Her opereres der med idér med at blande biogas i vores naturgasledninger. Dette vil uden tvivl være den rigtige løsning, når vi nu har et særdeles velfungerende naturgasnet i Danmark. Det vil så stille krav til gaskedlerne, der sidder i vores eksisterende boligmasse, og kedelleverandørerne skal også til at udvikle gaskedlerne. Her kunne det være ønskeligt, at der fra politisk side blev kigget lidt på den teknologi, der er tilgængelig nu, og den, der ligger lige om hjørnet, når det er gaskedler, vi tænker på. Brændselsceller Brændselscellerne er langt fremme i udviklingen og klargøring til kommercielt salg. Rent faktisk er Danmark med langt fremme på dette felt. Brændselscellerne ligger dog nok et par år ude i fremtiden med den kommercielle lancering i Danmark. Gaskedler med en stirlingmotor er faktisk klar og sælges på andre markeder end det danske. En gaskedel med en stirlingmotor er i princippet et minikraftvarmeværk, idet den producerer el, samtidig med at den producerer varme. Disse specielle kedler har i flere år været solgt med gode driftsresultater i England. I Tyskland har de ligeledes været solgt i over et år og med ganske fortrinlige resultater DEBRA EnergiNyt

11 Hybridløsninger er måske sagen i boliger, der opvarmes med gaskedler. En sterlingkedel som denne er tæt på at blive introduceret i Danmark. Stirlingkedlen på vej ind på det danske marked I Tyskland er der afprøvet stirlingkedler med gode driftsresultater, og den første testkedel er nu opsat i Danmark Er løsningen, at der skal hybridløsninger ind i de danske hjem, der opvarmes med gaskedler? Dette er bestemt en interessant tanke, og der er faktisk kedler, der er klar til opgaven. Stirlingkedlen er en af dem, der er tæt på at blive introduceret på det danske marked. Den første kedel er oppe at køre, og de første resultater ser lovende ud. I Tyskland har man gennem det seneste 1,5 år monteret kedler i énfamiliehuse. Der har været kørt flere laboratorieforsøg med stirlingkedlen, hvor testresultaterne så meget lovende ud. Nu er projektet så flyttet ud i, hvad man i medicinalindustrien kalder klinisk fase 3. Driften af en stirlingmotor er i princippet ikke noget nyt. Dette er en mere end 200 år gammel opfindelse, der havde sin storhedstid i damplokomotivernes æra. Her var denne opfindelse tiltænkt en væsentlig rolle i driften af lokomotiverne (der var en del problemer i starten med damplokomotiver, der eksploderede). Da diesellokomotivet overtog Sterlingmotoren er i princippet ikke noget nyt. Det er en 200 år gammel opfindelse forsvandt stirlingmotoren. Så det er i bund og grund gammel vin på nye flasker, uden at det skal opfattes som noget negativt. Faktisk er det ganske smart, at der samtidig med at der produceres varme også kan generes elektricitet. Så som en stor dansk virksomhed på et tidspunkt meldte ud, så er dette back to basic. Der er sådan set ikke nogen ny teknologi involveret i denne kedel. Selve gaskedlen er en ganske almindelig kondenserende gaskedel, som er kendt på det danske marked. Stirligmotoren er for så vidt en mere end 200 år gammel opfindelse, så man kan med rette argumentere med, at denne del af kedlen er en gennemprøvet teknologi. Det vil sige i bund og grund en hybridkedel, hvor der ikke forventes nogen børnesygdomme, da begge teknologier jo er langt ude over børnestadiet. fortsætter Debra EnergiNyt 11

12 Stirlingkedel Opbygningen af en hybridkedel Det afgørende her er at forstå selve princippet i en optimal driftscyklus på en sådan hybridkedel. Kedlen er som sagt opbygget af en traditionel kondenserende gaskedel, og yderligere er der en stirlingmotor, der kan producere strøm. Den kondenserende gaskedel er på 20 kw, men er i princippet kun at betragte som en hjælpekedel. Stirlingmotoren kan producere 5 kw varme og samtidig producere 1 kw strøm. Det vil med andre ord sige, at det er stirlingmotoren, der skal fokuseres på, og vi skal optimere driften af denne stirlingmotor til at have mange driftstimer for at få produceret maksimalt med strøm. Traditionelt regner man ofte med omkring 2000 til 2500 driftstimer på en traditionel kondenserende gaskedel i Danmark. Det er dette, der typisk bliver brugt i dimensioneringsopgaver. Det er så denne del, der skal arbejdes med, for 2000 driftstimer vil ikke gøre det rentabelt at opstille en Stirlingkedel. Forsøg og driftsdata foretaget på udvalgte BAXI-kedler i repræsentative installationer har da også vist, at der bestemt er muligheder for en optimeret drift af gaskedlerne. Til eksisterende boligmarked Én ting skal dog slås fast med det samme: Stirlingkedlen, i sin nuværende konfiguration, er udelukkende til det eksisterende boligmarked, altså til alle de kedler, der kontinuerligt bliver udskiftet i de danske hjem. Der er trods alt over danske hjem, der opvarmes med en gaskedel, og ikke alle er gået over til en kondenserende gaskedel. Så alle husstande, der har en kedel, som er mere end 10 år gammel, vil bestemt være en attraktiv målgruppe i denne henseende. Erfaringer fra Tyskland På det tyske marked har man gennem det seneste 1,5 år opsat disse gaskedler med gode driftsresultater. På en af testinstallationerne (der resultatmæssigt ligger i midten), er der sparet over 25% på det primære energiforbrug. På det tyske marked har projektet med introduktion af Stirlingkedlen været fulgt nøje fra starten. Man har valgt, at kedlen sælges med en lagertank. Dette gør, at man rent driftsmæssigt kan opnå et ganske betragteligt antal driftstimer på kedlen. Mange driftstimer på denne slags kedler er afgørende for succesen. I Tyskland forventer man sig meget af kedlen, som principielt er en videreudvikling af den engelske pendant. I England har de i flere år solgt stirlingkedlen med stor succes. Her blev der for nogle år siden lavet en aftale med British Gas omkring stk. over to år af UK-modellen af kedelen. Den første i Danmark I Danmark har vi monteret den første kedel her for et par måneder siden. De første bulletiner og driftsdata kommer nu rullende ind. Driftsresultaterne omkring strømproduktionen fra kedlen ser ganske lovende ud. Et issue der trænger sig på, er selvfølgelig aftagelse af den producerede strøm fra kedlen. Nettomålerordningen, som vi kender den, står for en større ændring med start fra det nye år. Denne ordning har i det seneste års tid gjort det særdeles lukrativt at montere solceller på taget. I og med at al den strøm, der blev produceret, kunne lagres ude i nettet. Populært sagt fik man måleren til at løbe baglæns, og derved var det en lukrativ ordning for dem, der fik solceller på taget. Den ordning bliver ikke så Debra EnergiNyt

13 EcoGen Komplettsystem EWM W ATF T EcoGen WGS 20 Skitse af sammenkobling optional G 1 FB HK 1 KP HVF T T T TWF ASP HP M HM T PSF1 A A TMV Min. 42 C DWV1 M B B AB AB T PSF3 T A AB 02497_01 PSF2 T DWV2 M B HydroComfort SPS attraktiv efter nytår, men her er det, denne nye kedel kommer ind i billedet. Med en elproduktion, der nøje hænger sammen med varmeproduktionen, er det et Bearbeiter langt bedre setup end solceller. Geprüft Den bedste drift af denne slags J.J. kedler er, når kedelejeren selv aftager hele strømproduktionen. Dette kan i praksis nok ikke lade sig gøre 100 %, men vi kan komme tæt på med denne løsning. Med en strømproduktion, der topper i den mørke tid (Læs: fyringssæsonen), er man kommet et langt stykke af vejen. I vores første kedelinstallation er kedlen suppleret med en lagertank, så der er mulighed for at lagre varmen. Det giver meget interessante muligheder. Man kan så vidt som overhovedet muligt lade kedlen producere mest muligt, mens der er størst strømforbrug i huset. Derved kan strømmen blive brugt med Hinweis: Beim Umschaltventil USV bzw. DWV ist det samme, der Weg og AB man / B stromlos slipper geöffnet for at stå med overskydende strøm. Lagertanken leverer så varmen Mischventils zu entnehmen. til opvarmning, når der ikke er strømforbrug. Dermed optimeres Datum Benennung kedlens drift efter, hvornår der er Datum strømforbrug, og opvarmningen sikres via lagertanken. På den måde er der rigtig gode muligheder for god økonomi i installationen. Hinweis: Die Einbindung des Thermischen Mischventils entspricht einer schematischen Darstellung. Die hydraulische Einbindung ist der Montageanleitung des Thermischen vom ausführenden Ingenieur/Installateur vor Verwendung eigen-verantwortlich auf Vollständigkeit und Frank Burmann e August Brötje GmbH übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung und ür Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dieses Schema ersetzt keine fachtechnische Planung 02497_01 Aflæst driftsdata Vi har yderligere hos en familie i Danmark gennem 12 måneder aflæst driftsdata fra en eksisterende BAXI-gaskedel. Familien er på 2 vokse og 2 børn og med et ældre hus på 180m², der er middel isoleret. Med en almindelig kondenserende kedel, inklusive klimastyring, har det være muligt gennem 12 måneder at opnå tæt på 5000 driftstimer på kedlen. Denne kedelkonfiguration er uden lagertank og med det, der betegnes som en dansk standard kedelinstallation, gaskedel & varmtvandsbeholder. Vigtigheden af klimastyringen på kedlen skal her understreges (der er mange kedelinstallationer, der monteres uden), da den har en vigtig indflydelse på driftsmetoden. En kedelinstallation med så mange driftstimer vil være et oplagt sted som nyt testsite, da mange driftstimer på kedlen vil give god økonomi i installationen. Når kedlen har mange driftstimer, er det som tidligere nævnt stirlingmotoren, der arbejder, fremfor gaskedlen, hvorved der produceres både strøm og varme. For at sammenligne installationsformerne kunne det være interessant at installere en kedel her uden lagertank, for derved at se, hvilke effekter de mange driftstimer alene vil kunne give. Den kedel, vi allerede har installeret her i Danmark, har nu kørt i knap to måneder, og de foreløbige resultater er som tidligere nævnt ganske positive, og strømproduktionen er ganske fornuftig. I en senere artikel vil dette blive uddybet nærmere, når projektet har kørt i længere tid, og vi dermed har flere driftsdata Debra EnergiNyt 13

14 Hybridanlæg En ny hybrid har set dagens lys Af Victor Petersen, Victor Energy Aps Hos Firmaet Victor Energy ApS i Sdr. Vium, Vestjylland har en ny hybrid set dagens lys. En hybrid, der er sammensat af solceller, solfangere og jordvarme, som leverer varme og varmt brugs vand til et 488 m2 rundtømmerhus. Et 21 kw BAXI, HS Tarm jordvarme anlæg med m Emtelle Ø40mm slanger, er sat sammen med et Consolar solvarmeanlæg type Solus II 1060 L med 14 stk.tubo 12 vacuumrør kollektorer fra Victor Energy Aps, og strømmen leveres ligeledes af et SMA/Hyundai solcelleanlæg fra Victor Energy ApS. Styringen (Consolar), som er netbaseret, giver mulighed for at optimere hele hybriden det vil sige tilbyde den billigste måde at producere varme og varmt brugsvand på. Brugeren kan via netopkobling selv skrue på parametrene og hele tiden se anlæggets konkrete temperaturforhold og ydelse, eller lade dette ske via ekstern service-/alarmordning. Forbruget af strøm er estimeret til kwh/år. Allerede på nuværende tidspunkt ser dette ud til at blive knapt halveret. Solfangeranlægget har således i perioden april, indtil 24. september været eneste varmekilde, og har alene i denne periode produceret kwh. Oven for ses et screen dump af solarstyringen, der viser hele anlægget og de parametre, den kan reguleres på Debra EnergiNyt

15 GAS ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis klimastyring 4 ÅRS GARANTI Kondenserende væghængt gaskedel Med eller uden indbygget varmt vands beholder WGB E er en videreudvikling af den velkendte WGB kedel. Kedlen er stadig med den samme kendte brugerflade, men nu endnu mere energirigtig. WGB E kedlen er med en UPM (permanent magnet motor) pumpe, hvilket giver den et væsentligt reduceret energiforbrug. I WGB E kedlen udnyttes naturgassen optimalt og gevinsten er et lavere energiforbrug, mindre miljøforurening og en lavere varmeregning. BAXI kedler fra Find din lokale BAXI forhandler på Debra EnergiNyt 15

16 Forbrændingslufttemperatur Indregulering Indregulering af gasblæseluftbrændere over 120 kw Gaskvaliteten har fået meget større indflydelse på indreguleringen efter muligheden for import af gas fra Europa via Tyskland AF Bjarne Spiegelhauier, Dansk Gasteknisk Center a/s Det har altid været vigtigt, at gasblæseluftbrændere - store som små - bliver korrekt indreguleret. DGC udarbejdede allerede for mange år siden DGC-vejledning nr. 2 for små gasblæseluftbrændere og DGC-vejledning nr. 5 for store gasblæseluftbrændere. For begge vejledningers vedkommende tager man udgangspunkt i kippunktsmetoden og tillægger en O2-procent, der er afhængig af en række variable parametre. Her tænkes på klimatiske variationer, gastryks- og elspændingsvariationer samt variationer i gaskvaliteten. Indregulering af større gasblæseluftbrændere En gasblæseluftbrænders forbrændingskvalitet påvirkes af mange faktorer. Denne vejledning tager hensyn til disse faktorer og skal primært bruges ved større gasblæseluftbrændere (>120 kw), men kan også bruges til små brændere. Vejledningen kan også anvendes til anlæg med O 2 -regulering til indregulering af neutralpunktet. Generelt Nogle af de parametre, der påvirker en gasblæseluftbrænders forbrændingskvalitet, er vejrforholdene, forbrændingslufttemperaturen og ikke mindst gaskvaliteten. For at brænderen kan indreguleres forsvarligt, skal det flade stykke på kippunktskurven være så bredt som muligt. Dette sikres bl.a. ved at undlade at bruge brænderens laveste belastning. Det anbefales at indsnævre brænderens belastningsområde i forhold til godkendelsesområdet. Særligt er det vigtigt at hæve brænderens minimumsbelastning mindst 20 %. Det betyder, at hvis brænderens minimumsbelastning er fx 100 kw i henhold til mærkepladen, må man ikke indregulere den lavere i belastning end 120 kw. Herved reducerer man risikoen for CO-dannelse ved de nævnte variationer. Det er vigtigt, at brænderen indreguleres meget omhyggeligt i de foreskrevne indreguleringspunkter, og efter at kippunktet er fundet i de samme punkter. Husk også, at indreguleringen altid skal foregå efter rensning og kontrol af brænderen. For anlæg større end 120 kw kan den nedennævnte metode også bruges til at kontrollere, om brænderanlægget lever op til luftvejledningen. Bemærk, at den nedenstående metode også kan udføres ved brug af et regneark. Dette kan findes på DGC s hjemmeside under Gaskvalitet. En Smartphone udgave kan fås på barcoden nederst. NB: Brug altid kun O 2 -målingen ved indregulering. Indreguleringen Indreguler aldrig under ekstreme vejrforhold, storm m.m. Indreguler i mindst 4 lastpunkter for modulerende brændere (min., maks. samt 1/3-punkterne) Mål lufttryk og forbrændingslufttemperaturen (brug evt. DMI s hjemmeside til bestemmelse af lufttrykket i området). Ved forvarmet forbrændingsluft skal rumtemperaturen bruges i diagrammet. Indreguler først, når systemet er på driftstemperatur (særligt vigtigt ved forvarmet forbrændingsluft). Find kippunktet i alle indreguleringspunkter (min. 4 ved modulerende brændere). Start med stort luftoverskud, og gå mod kippunktet (af sikkerhedsmæssige årsager). På vej mod kippunktet kan maks. NO x bestemmes og kontrolleres i forhold til kravene i Luftvejledningen. Brug diagrammet til at finde den O 2, som brænderen skal indreguleres til. Såfremt Vejledningen følges, har Sikkerhedsstyrelsen accepteret,at Gasreglementets minimumskrav er overholdt. VEJLEDNING nr. 5 feb Hvor gaskvaliteten tidligere var indregnet som en meget lille faktor, fordi nordsøgassen i mange år var rimelig konstant i wobbetal og brændværdi, så har den med muligheden for import af gas fra Europa via Tyskland og den kommende biogastilsætning til gassystemet fået en meget større indflydelse på indreguleringen. Da man samtidig ikke har kendskab til den aktuelle gaskvalitet på indreguleringstidspunktet, er det fremover overordentligt vigtigt at følge de opdaterede vejledninger til punkt og prikke. Begge vejledninger kan findes på DGC s hjemmeside under Gaskvalitet eller direkte under vores liste med DGC-vejledninger ( Publikationer ). I det efterfølgende vil jeg omtale metoden til indregulering af gasblæseluftbrændere over 120 kw. På Figur 1 kan man se den nye, opdaterede DGC-vejledning nr. 5. BAROMETERSTAND mbar Ud over denne vejledning ligger der nogle hjælpeværktøjer på vores hjemmeside: gaskval_indreg_store.htm. Som det kan ses, er der værktøjer og skemaer til at udføre de nødvendige beregninger på gammeldags håndmaner, med et regneark på en pc samt i et skema, der kan lægges på en smartphone ved at scanne QR-koden Hvad er det nye? Først og fremmest er kravene fra Miljøstyrelsens luftvejledning medtaget, da Sikkerhedsstyrelsen har pålagt gasfolket at varetage overholdelsen af disse krav. Luftvejledningen af 2001 foreskriver b.la. følgende: Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover, men mindre end 5 MW Virksomheden bør inden anskaffelse af nye anlæg sikre, at Diagram til indregulering af store gasblæseluftbrændere hvor gassens Wobbetal er ukendt: 13,9-15,5 kwh/nm Indregulér IKKE i stormvejr ILTPROCENT VED KIPPUNKT INDSTILLINGSVÆRDI FOR ILTPROCENT Omregning fra målt til korrigeret: X korr. = X målt O 2 målt Anlæg efter 2001: Maks. 60 ppm (ved 0 % ilt) Anlæg før 2001: Maks. 115 ppm (ved 0 % ilt) Maks. 115 ppm (ved 0 % ilt) Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax Figur Debra EnergiNyt

17 anlægget kan overholde følgende emissionsgrænseværdier: NOx regnet som NO2 = 65 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. CO = 75 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % O2. For eksisterende anlæg kan der accepteres op til 125 mg NOx/normal m3 tør røggas ved 10 % O2 regnet som NO2. Skorstenshøjden bestemmes som angivet i de til enhver tid gældende gas- og bygningsreglementer eller ved en OML-beregning. Derfor skal man ved opstart og service på disse gasanlæg måle, om kravene til NOx og CO overholdes. Bemærk, at når man omregner CO-værdien til 0 % O2, er kravet skrappere, end det er i Gasreglementet. Det er også nyt, at vejledningen tager hensyn til en gaskvalitetsvariation på et wobbetal mellem 13,9 og 15,5 kwh/m3. Dette er gjort for at tage fremtiden lidt i ed, for selvom kravet p.t. er 14,1 som det laveste, så overvejer Sikkerhedsstyrelsen forsøgsmæssigt at gå ned til 13,9 kwh/ m3. Dette betyder, at O2-procenten kan variere op til 2,5 procentpoint, kun afhængig af gaskvaliteten. Så hvis man har indreguleret på en 13,9-gas til fx 5 % O2, så vil O2-procenten falde til ca. 2,5 3 %, når der kommer en 15,5- gas i rørene. Det er derfor overordentlig vigtigt at følge vejledningens metode. Og det er helt acceptabelt, da vi forudsætter, at I har sikret jer, at skorstenen virker! Fremgangsmåde Indreguler brænderen til en så høj minimumsværdi, som anlægget kan arbejde fornuftigt ved. Brænderens minimumsværdi skal altid være mindst 20 % højere, end mærkepladen angiver. Dette skyldes, at brænderens kippunktskurve altid er bredere ved maks. belastning end ved min. belastning. Dette giver plads til den store variation i O2-procent, der stammer fra gassens wobbetalsvariation. Bemærk, at en højere minimumsbelastning meget sjældent påvirker anlæggets effektivitet (nyttevirkning). Gasblæseluftbrændere Bestemmelse af kippunktet Kippunktet skal altid bestemmes ved indregulering og service. Det er ikke nok at bruge kippunktsværdien fra sidste indregulering, da brænderhoveddeformationer, kedeltæthed og delvis gaskvaliteten kan påvirke kippunktsværdien. Bemærk på figur 2, at gaskvaliteten, der er vist på det lille udsnit med farver, viser, at kip- Kippunktmetoden punktet kan flytte sig lidt med gaskvalitetsændringer. Find derfor altid kippunktet! Bemærk, at kippunktmetoden også kan bruges ved indirekte luftvarmeanlæg, da en eventuel utæthed i anlægget kun flytter kippunktets placering, men ellers ikke ændrer noget. Det samme gælder ved en utæt kedel. Husk, at kippunktskurvens bredde og udformning er brænderbestemt, mens placeringen i diagrammet er kedel/anlægsafhængig. Kippunkter skal bestemmes både på min. og maks. belastning samt i 1/3-punkterne. Når man skal finde kippunktet, bruger man altid brænderens luftindstilling (aldrig en manuel afspærring af luftindførslen til brænderen). Start med stort luftoverskud Når kippunktet skal bestemmes, starter man med stort luftoverskud, typisk 6 % O2. Herefter tager man roligt luften fra, til kippunktet findes. For ikke at slide unødigt på måleudstyrets CO-celle, defineres kippunktet, når CO-værdien ligger fast mellem 300 og 400 ppm. fortsætter I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Forudsætter skorstenen virker Gør man det med den helt nødvendige omhyggelighed og med anvendelse af måleudstyr som beskrevet i DGC-vejledning nr. 13, vil de variationer i de forskellige faktorer, der er nævnt tidligere, betyde, at man statistisk kun ligger til venstre for kippunktet maks. 9 timer om året. Figur 2: Kippunktmetoden. 2012: Store gasblæseluftbrændere Dansk Gasteknisk Center a/s Debra EnergiNyt 17

18 Indregulering I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y fortsat Samtidig med at man finder kippunktet, kan man finde NOxværdiens knækpunkt (se figur 3). På denne måde får man et sikkert indreguleringsforløb, samtidig med at man klarlægger anlæggets miljøforhold. Husk også at måle lufttryk og forbrændingslufttemperatur, og noter det i regnearket. Ved stormvejr Hvis det stormer, og dette får O2-værdien til at svinge mere end ±0,5 %, kan man ikke indregulere anlægget korrekt. I skemaet skrives de målte værdier fra de 6 % O2 til kippunktet. Bruger man pc-regnearket eller værktøjet på sin smartphone, kan man se et farveskift i tabellen der, hvor anlægget ikke lever op til luftvejledningen. Maksimum NO x CO Figur : Store gasblæseluftbrændere Håndregne Bruger man ikke de nævnte værktøjer, skal man selv håndregne værdierne efter de viste formler og skrive dem ind i et tomt skema. Bemærk, at der er forskellige acceptgrænser, afhængig af anlæggets alder. Bemærk også, at hvis anlægget lever op til miljøforholdene i henhold til det givne anlægs alder i alle de indtastede felter, vil anlægget altid leve op til miljøkravene, uanset klimatiske forhold, gaskvalitetsændringer m.m. Miljøbestemmelsen er derfor i princippet mere korrekt end den metode, der beskrives i luftvejledningen, hvor man kun laver en middelværdimåling over en periode ved den givne gaskvalitet i rørene, ved den givne klimatiske situation og ved anlæggets øjeblikkelige driftsforhold. Dokumentation Det viste skema (figur 4) vil være dokumentation over for gasselskaberne tilsynsfolk for, dels at Dansk Gasteknisk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Figur : Store gasblæseluftbrændere Dansk Gasteknisk Center a/s Debra EnergiNyt

19 man har indreguleret korrekt, dels at anlægget lever op til miljøkravene. Hvis anlægget ikke lever op til miljøkravene, vil gasselskabernes tilsynsfolk give en fejlseddel, formodentlig med en fejlgrad 2, ligesom anlægsejeren skal informeres. Servicevirksomhederne kan indarbejde ovennævnte skema og beregningsprogram i deres egen servicerapport, hvis der er behov herfor. Lovkrav Som nævnt er metoden beskrevet i DGC-vejledning nr. 5 et lovkrav, der skal følges, ligesom klarlægning af miljøforholdene skal følges. Metoden er lidt mere tidskrævende end den tidligere metode, da man her tager miljøforholdene med. Find varmepumpen til dit hus på: Situationer hvor metoden ikke kan anvendes Der er da også visse situationer, hvor man ikke kan anvende metoden helt som beskrevet. En af situationerne er, hvor brænderen har en nultryksregulering af gas/luftforholdet. Her kan kippunktet kun findes i yderpunkterne, hvor også indreguleringen foretages. Resten af kurven ligger fast, hvorfor man selvfølgelig ikke kan indregulere i 1/3-punkterne. En anden situation er, hvor der bruges en elektronisk kurveskriver, der ikke kan finde kippunkterne i dellastområdet. Her findes kippunkterne i maks. og min. position, og der interpoleres værdier, der bruges i dellastpunkterne (1/3-punkterne). I sommerperioden Flere, der allerede har brugt metoden, bemærker, at den kan være vanskelig at anvende i sommerperioden, hvor det er vanskeligt at komme af med varmen og dermed opnå den gangtid, der er nødvendig for indreguleringen. Dette er ikke så forskelligt fra den tidligere metode, da det nye er noteringen af miljøforholdene (emissionerne af NOx og CO). Hvis der er problemer, kan man udelukkende finde kippunkterne og indregulere og derefter notere på rapporten, hvorfor man ikke har noteret miljøværdierne. Hvor der ved et senere serviceeftersyn er mulighed for det, noterer man miljøværdierne. Husk, at alle værdier altid skal måles og noteres ved førstegangseftersyn. Til sidst vil jeg pointere, at kippunkterne altid skal findes, både ved service og førstegangsindregulering, for at anlægget kan fungere sikkert under alle forhold! Måleustyret i orden Husk også, at jeres måleudstyr skal være i orden, og at I skal bruge stor tålmodighed og omhu ved indreguleringen! Fokus på energirigtige løsninger En luft/vand varmepumpe udnytter energien i udeluften til opvarmning af husets radiatorer (eller gulvvarme) samt varmtvandsbeholder. Det er en gennemprøvet og velkendt teknik og samtidig et prisbilligt alternativ inden for luft/vand varmepumper. Max Weishaupt A/S Tlf Debra EnergiNyt 19

20 Elektronisk blad DEBRA EnergiNyt regeringens energistrategi 4 Mere vindkraft - og slut med nye oliefyr fra 2015 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 4 December 2011 DEBRA EnergiNyt Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 1 Marts 2012 individuel opvarmning eller Fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Energibranchen.dk DEBRA EnergiNyt efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret erik l. clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 2 Juni 2012 DEBRA EnergiNyt solcelleanlæg stormer Frem 9 Næsten familier har fået solceller i 2012 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 3 September gasapparater 12 Nye krav til måleudstyret energi- og olieforum 10 Forbud mod oliefyr vil forhindre grøn oliefyring støj 14 Savner retningslinjer for varmepumpestøj markkonrol i debras ks-service 10 Forbedret kvalitet af hovedeftersyn træpiller 21 debra, dansk energi brancheforening Få ren CO2-samvittighed med et pillefyr debra, dansk energi brancheforening Energibranchen 1-12.indd 1 19/03/ debra, dansk energi brancheforening debra, dansk energi brancheforening Få en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt Har du interesse i en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt? Siden foråret 2006 har vi hvert kvartal udsendt en trykt udgave af DEBRA s energiblad til omkring nøglepersoner inden for energiområdet. Men de seneste år er portoudgifterne steget og steget samtidig med, at konjunkturerne har medført lavere annonceindtægter, og der skal nu ikke meget til at vælte bladets økonomi. Da vi meget gerne vil blive ved med udsende aktuel information til energibranchens aktører, og vi har et flittigt redaktionsudvalg, som vil sikre gode, relevante artikler, har vi i DEBRA besluttet, at DEBRA EnergiNyt i løbet af næste år vil gå elektronisk. Det betyder, at vores læsere sandsynligvis fra nr. 2, 2013 pr. mail vil få tilsendt et link til nettet, hvor I kan finde en såkaldt bladreudgave af det nye nr. af DEBRA EnergiNyt. Mailen vil samtidig informere om hvilke aktuelle emner, der behandles og informeres om i bladet. Der vil ligeledes være et link til vores hjemmeside, hvor I som nu kan hente bladet som PDF-fil. For at vi kan sende mail om bladet til dig, har vi brug for din mailadresse, som vi derfor beder dig sende til os. Vil du modtage den elektroniske udgave af DEBRA EnergiNyt fra midten af 2013? Send en mail til med din mailadresse, dit navn og firmanavnet og skriv Ja tak! Eller skriv dit navn, firmanavn og din mailadresse her i det hvide felt: Tag en kopi af siden og fax den til DEBRA på Hvis du har kollegaer, som også skal have DEBRA EnergiNyt, så send også ind for dem. Ved du, at du allerede nu kan hente DEBRA EnergiNyt som PDF-fil på Debra EnergiNyt

21 Brændermarkedet Solgte og registrerede gaskedler Ti procent afvigelse mellem solgte og registrerede gaskedler i kvartal kvartal 2012 endte på cirka ikke-registrerede gaskedler, svarende til cirka ti procent af kedelsalget. Så der er et stykke vej til, at det flotte resultat fra 2011 opnås. DEBRA Solgte og registrerede, installerede gaskedler Solgte/registrerede kvartal kvartal gaskedler Solgte Registrerede i alt Afvigelse Afvigelse i procent 10 pct. 1 pct. 2 pct. Opgørelsen dækker 98 pct. af gaskedelmarkedet. Dansk Energi Brancheforening, december 2012 Mindre fald i registrerede, installerede gaskedler Gaskedelmarkedet kvartal 2012 Antallet af registrerede, installerede gaskedler er faldet med cirka fire procent i forhold til samme periode i fjor. Nyinstallationer er faldet med ti procent og udskiftninger med to procent. DEBRA Hele landet kvartal kvartal 2011 Traditionelle kedler Kondenserende kedler Samlet antal Heraf nyinstallationer Heraf udskiftninger Antal registrerede, installerede gaskedler under 135 kw, kvartal 2011 og Gasbrændere kvartal 2012 Oliebrændere kvartal 2012 Gasbrændermarkedet faldet med fem procent Salget af gasbrændere i villastørrelsen er faldet cirka ni procent. Større gasbrændere med knap fire procent. DEBRA Oliebrændermarkedet styrtdykker fortsat I kvartal 2012 er der samlet solgt næsten 37 procent færre villaoliebrændere end i samme periode i fjor. Salget af større brændere er faldet med godt 31 procent. Opgørelsen dækker kun løse oliebrændere. Integrerede brændere i oliekedler indgår ikke. DEBRA Solgte gasbrændere Under 60 kw Over 60 kw Samlet antal Solgte oliebrændere Under 60 kw (villabrændere) Over 60 kw Samlet antal 1. halvår halvår kvartal kvartal Antal solgte gasbrændere Debra EnergiNyt 21

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Indledning 15,3 kwh 14,16 kwh Historik Gammel gaskvalitet 14,4 til 15,5 (15,7) kwh/m 3 12/2007 gaskvalitet

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Luftvejledningen af 2001 6.2.4 Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem olie Varme hjertet i dit hjem Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 29 September 2015. Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter. Røgaftræk ødelægges af UV-stråling

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 29 September 2015. Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter. Røgaftræk ødelægges af UV-stråling Stikledningen Nr. 29 September 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter Røgaftræk ødelægges af UV-stråling Status på biogasudbygningen Ny lovpligtig energimærkningsordning

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere