Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder"

Transkript

1 1 Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes. Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Samtlige anlægsforslag blev udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar april De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Økonomiudvalget er fagudvalg for budgetområde 825. I nedenstående anlægsforslag henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 indgår anlægsforslag under Økonomiudvalgets budgetområde: 825 Økonomiudvalget Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Økonomiudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag. Prioritet 1 Under prioritet 1 er der, indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 825, 15 anlægsforslag henholdsvis: 1. Rottebekæmpelse, ny lovgivning (Rottespærrer i kloakker på kommunale ejendomme). Skal være opfyldt d. 15. juni Rideklubberne NØR og ØRK: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) 3. SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri 4. P-plads ved Nyrup Børnehus 5. Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe 6. Per Bjørns Vej 20. Hornbæk: Sikring af fundamenter med pæle, isolering og støbning af nyt terrændæk. Renovering af kældergulv/ -vægge/ -lofter. Reparation, puds og maling af facader. Midlertidige tiltag er etableret 7. Rideklubberne NØR (Nygård) og ØRK (Espergærde): Renovering af udendørs ridebaner

2 2 og dræn Klasses Skolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand 9. Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering, nye vinduer i tagetagen og facaderenovering 10. Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) 11. Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage 12. Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape. Såfremt der ikke bevilliges midler til fortsættelse af skolebyggeriet, skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet anslået efterslæb 120 mio. kr. for både Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej 13. Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn 14. Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) 15. Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder I nedenstående skema er samtlige anlægsforslag, prioritet 1, angivet med foreløbige overslagstal over budgetperioden : Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Rottebekæmpelse, ny lovgivning (Rottespærrer i kloakker på kommunale ejendomme). Skal være opfyldt d. 15. juni Rideklubberne NØR og ØRK: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri Min. 9,0 mio. kr. Maks 28,0 mio. kr Sikkerhed omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed P-plads ved Nyrup Børnehus Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe Per Bjørns Vej 20. Hornbæk: Sikring af fundamenter med pæle, isolering og støbning af nyt terrændæk. Renovering af kældergulv/ -vægge/ -lofter. Reparation, puds og maling af facader. Midlertidige tiltag er etableret Rideklubberne NØR (Nygård) og ØRK (Espergærde): Renovering af udendørs ridebaner og dræn Klasses Skolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand Genopretning og udviklingsområder

3 Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering, nye vinduer i tagetagen og facaderenovering Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Se i øvrigt punkt (prioritet 2) Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape. Såfremt der ikke bevilliges midler til fortsættelse af skolebyggeriet, skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet anslået efterslæb 120 mio. kr. for både Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn Prøvestenen: Til- og ombygning af administrationsbygningen (indflytning af Center for Teknik, Miljø og Klima) Øvrige ønsker Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder Prioritet 2 Under prioritet 2 er der, indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 825, 14 anlægsforslag henholdsvis: 1. Sindshvile: Nedrivning af hovedhus og boligejendom 2. Klimatilpasninger på kommunale ejendomme 3. Svingelport - udvikling af området omkring Svingelport forundersøgelse 4. Prøvestenen: Til- og ombygning af administrationsbygningen (indflytning af Center for Teknik, Miljø og Klima) 5. SFO"erne ind på skolerne: Bedre udnyttelse af bygningsareal på skoler/idrætsanlæg - både i tid og areal 6. Strategisk genopretning af kommunens ejendomsportefølje, der ikke energirenoveres (herunder boliger) således at kun almindelig vedligehold er påkrævet (ingen genopretning) for at fastholde kapital bundet i ejendomme og brugsværdi 7. Strategisk genopretning og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje: Klimaskærme genoprettes og vedligeholdes parallelt med energirenoveringen af kommunens ejendomme 8. Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin) 9. Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot

4 4 10. Kajakklubben Krogen - nyt klubhus eller nedrivning ifm. byggeri af strandhuse -skal verificeres af Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling 11. Espergærde Badelaug: Ombygning af Esp. Sejlklub, Strandvejen Flytning af Visit Nordsjælland (konsekvens af salg af Mørdrupvej 15-19) 13. Flytning af Springvandet og Seniorhuset til andre lokaler - skal verificeres nærmere 14. Stauninggården: Totalrenovering - ca. 900 m² á kr./m² (ved fortsat kommunal leje). Såfremt kapacitetsanalysen på daginstitutionsområdet godkendes frafalder ønsket I nedenstående skema er samtlige anlægsforslag, prioritet 2, angivet med foreløbige overslagstal over budgetperioden : Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Sikkerhed omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed Sindshvile: Nedrivning af hovedhus og boligejendom Klimatilpasninger på kommunale ejendomme Genopretning og udviklingsområder Svingelport - udvikling af området omkring Svingelport forundersøgelse SFO"erne ind på skolerne: Bedre udnyttelse af bygningsareal på skoler/idrætsanlæg - både i tid og areal Strategisk genopretning af kommunens ejendomsportefølje, der ikke energirenoveres (herunder boliger) således at kun almindelig vedligehold er påkrævet (ingen genopretning) for at fastholde kapital bundet i ejendomme og brugsværdi Strategisk genopretning og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje: Klimaskærme genoprettes og vedligeholdes parallelt med energirenoveringen af kommunens ejendomme Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin) Se i øvrigt punkt (prioritet 1) Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen - nyt klubhus eller nedrivning ifm. byggeri af strandhuse Espergærde Badelaug: Ombygning af Esp. Sejlklub, Strandvejen Flytning af Visit Nordsjælland (konsekvens af salg af Mørdrupvej 15-19) Flytning af Springvandet og Seniorhuset

5 5 til andre lokaler Stauninggården: Totalrenovering - ca. 900 m² á kr./m² (ved fortsat kommunal leje). Såfremt kapacitetsanalysen på daginstitutionsområdet godkendes frafalder ønsket De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver. Når Økonomiudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagne under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i samarbejde med Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Eventuelt supplerende anlægsforslag fra Økonomiudvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, således at det i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs- og driftsøkonomi. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet.

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes 0. 10. klasse 11.276 Børne-

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere