Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende"

Transkript

1 Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr). Den er kun beregnet til demonstration, og det er ikke en formel Xerox-kundeprodukttræning. Leveringspersonalet udfører følgende øvelser: Side 3 ØVELSE 1 - Placering af tænd/sluk-knapper 4 ØVELSE 2 - De vigtigste dele 5 ØVELSE 3 - Lægge papir i magasin 1, 5, 6 6 ØVELSE 4 - Brugerpanelets dele 7 ØVELSE 5 - Glaspladen 8 ØVELSE 6 - Dokumentfremfører 9 ØVELSE 7 - Specialmagasin (magasin 5) 10 ØVELSE 8 - Enheder der kan udskiftes af brugeren 11 ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus Dette er øvelser, som kunden skal udføre: 13 ØVELSE 10 - Vælge papirretning 14 ØVELSE 11 - Kopiere fra glaspladen 15 ØVELSE 12 - Kopiere Blandede originaler 16 ØVELSE 13 - Tage en 2-1-sidet kopi 17 ØVELSE 14 - Forstørre et billede 18 ØVELSE 15 - Bruge Udform opgave 20 ØVELSE 16 - Vise funktioner på efterbehandler 21 ØVELSE 17 - Efterbehandler: Tage en 1-sidet kopi med trefalsning 23 ØVELSE 18 - Efterbehandler: Tage en 2-sidet trefalset kopi 25 ØVELSE 19 - Efterbehandler: Fremstille en pjece 30 ØVELSE 20 - Sende en eller Internet-fax Hvis kunderne har spørgsmål, skal du henvise dem til cd en Information. Hvis dette ikke besvarer deres spørgsmål, kan de kontakte Xerox Welcome Centre. Maj P

2 Hvad leveringspersonalet skal vide Der er følgende formål med dette dokument. At give Xerox-installationsteamet oplysninger som de kan dele med kunden under installationen. At give nok oplysninger til at kunden kan komme i gang. Vigtig kundeinformation vises med et ikon, der ligner en pil. Termer: CopyCentre er en digital kopimaskine, hvor brugeren skal være ved maskinen, når der skal tages kopier. WorkCentre Pro er et system, hvor brugeren enten kan udskrive opgaver fra en computer eller gå til maskinen for at tage kopier eller (valgfrit) udføre en netværksscanningsopgave. Sådan ilægges originalerne, når kopimaskinen enten fungerer som WorkCentre Pro eller CopyCentre. Læg originalerne med tekstsiden opad, når du anvender dokumentfremføreren. Læg originalerne med tekstsiden nedad, når du anvender glaspladen. Papirretningen afhænger af, hvilken kant af papiret der skal indføres først i maskinen. Husk: Originaler og kopipapir kan fremføres på to måder: Lang fremføringskant (LEF) og Kort fremføringskant (SEF). LEF SEF Når der står LEF, skal originalen eller kopien lægges, så papirets lange kant fremføres først. Når der står SEF, skal originalen eller kopien lægges, så papirets korte kant fremføres først. Maj P

3 ØVELSE 1 - Placering af tænd/sluk-knapper Sekundær strømknap Off On Strømknap Den foretrukne tænd/sluk-procedure 1. Strømknappen findes på højre side af maskinen. Når knappen trykkes nedad, tændes der for strømmen. Når knappen trykkes opad, slukkes der for strømmen. Dette er den foretrukne tænd/slukprocedure. 2. Når du slukker for maskinen, vises der et skærmbillede, der beder dig om at vælge at slukke helt eller aktivere energisparetilstanden. Foretag et valg. Der kan gå et kort øjeblik, hvis en kopipgave eller justering er i gang. Hvis der er andre opgaver i køen, vises der et andet skærmbillede på betjeningspanelet, der advarer om, at opgaverne går tabt, hvis du vælger at slukke helt for strømmen. 3. Når maskinen er i energisparetilstanden, lyser energisparelampen på betjeningspanelet grønt, og strømknappen deaktiveres. Tryk på en knap eller tryk på betjeningspanelet for at aktivere slukknappen, og tryk knappen nedad for at slukke for strømmen. Sekundær procedure Den røde knap, der findes indeni maskinen, er maskinens sekundære slukknap. Hvis du trykker på denne knap, afbrydes al strøm til maskinen øjeblikkeligt. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET, SKAL DU IKKE ANVENDE DEN RØDE KNAP TIL AT SLUKKE FOR EN NETVÆRKSOPKOBLET MASKINE. Dette kan skade processoren. Nødprocedure Den eneste metode til at slukke for strømmen til maskinen er ved HELT at fjerne strømledningen. Maj P

4 ØVELSE 2 - De vigtigste dele Det store papirmagasin, hæftemaskine (ikke vist), specialmagasin og efterbehandler er ekstraudstyr Nummer Beskrivelse 1 Dokumentfremfører 2 Betjeningspanel og berøringsskærm 3 Topbakke - modtager enkelte ark og uhæftede opgaver 4 Hovedbakke - modtager kasserede ark, hæftede og uhæftede opgaver 5 Nederste bakke - modtager falsede opgaver fra Hæfte-/falseenheden 6 Pauseknap på efterbehandler - bruges til at tømme hovedbakken under udskrivning 7 Magasin 1 til 4 8 Det store magasin (magasin 6) 9 Specialmagasin (magasin 5) 10 Funktionsoversigt - identificerer de installerede ekstrafunktioner 11 Bagerste væg Maj P

5 ØVELSE 3 - Lægge papir i magasin 1, 5, 6 Ilægning af papir i magasin 1 Ilægning af papir i magasin 6 Ilægning af papir i magasin 5 Papirstyr Læg papir her Læg papir her C-LKS C-L 1. Træk magasinet ud. 2. Læg papiret i bakken. Læg ikke papir over maks.- grænsen (500 ark), der findes på det bagerste papirstyr. 3. Juster papirstyrene. 4. Skub magasinet på plads. 5. Du skal bekræfte papirtype og -format. Tryk på betjeningspanelet for at bekræfte eller ændre valget. Bemærk: Følg også denne procedure ved ilægning af papir i magasin 2, 3, Åbn lågen. 2. Vent på at magasinet sænkes ned. 3. Læg LEF-papir i magasinet. 4. Luk lågen. Bemærk: Magasin 6 kan dedikeres til enten 8,5 x 11 eller A4 LEF-papir. Se direktionerne til justering af sidestyrene i Referencevejledningen. 1. Ilæg papiret som vist herover. 2. Juster sidestyrene, hvis det er nødvendigt. 3. Anvend udvidelsesbakken, hvis du vil anvende længere papir. 4. Det kan være, at du skal bekræfte papirtype og - format. Tryk på betjeningspanelet for at bekræfte eller ændre valget. Maj P

6 ØVELSE 4 - Brugerpanelets dele Berøringsskærm Stitaster Energispareindikator Tastatur Funktionstaster Berøringsskærm Stitaster Tastatur og energispareindikator Funktionstaster Hvor du foretager valg til opgaver. Funktioner - Indeholder programmeringskærmbillleder, der anvendes til at tage kopier. Opgavestatus - Viser oplysninger om opgaven. Maskinstatus - Se ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus Energispareindikator Indikerer at maskinen er i energisparetilstand, når den lyser. Tryk på en tast for at aktivere maskinen. Anvend tastasturet til at indtaste antallet af kopier og kodeord. Hjælp - Indeholder kontekstafhængig hjælp. Sprog - Viser teksten i de installerede sprog. Adgang - Giver adgang til Systemværktøjer og kræver et kodeord. Se Referencevejledningen for at få flere oplysninger. Slet alt - Dette rydder de aktuelle programmeringsvalg. Jobafbrydelse - Indsætter en opgave øverst i den eksisterende kø. Stop/Pause - Gør det muligt at stoppe en opgave midlertidigt. Start - Starter en opgave. Maj P

7 ØVELSE 5 - Glaspladen MÅL: At vise hvordan originaler lægges på glaspladen og programmering af kopier ved hjælp af glaspladen. Registreringshjørne Låg til glasplade Original lagt på glaspladen 1. Løft låget til glaspladen. 2. Læg den første side af Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende med tekstsiden nedad og op mod glaspladens øverste venstre hjørne. En LEF-side skal placeres til venstre på glaspladen. Luk låget. 3. Vælg magasin 1 under Papirvalg på berøringsskærmen. 4. Under 2-sidet skal du vælge 1-1 sidet output. 5. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge 100%. 6. Vælg 2 kopier på tastaturet. 7. Tryk på knappen Start. 8. Der åbnes en opgavemonitor, når du trykker på Start. Dette viser status for den opgave, som du lige har startet. Du skal vælge Programmer næste opgave for at lukke vinduet eller vente på, at opgaven er udført. Dette lukker automatisk vinduet. 9. Tjek kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i den næste kopiopgave. 10. Fjern originalen fra glaspladen, og sænk låget. 11. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier er leveret i udfaldsbakken. Maj P

8 ØVELSE 6 - Dokumentfremfører MÅL: At vise hvordan man lægger originaler i dokumentfremføreren og reducerer billedformatet. Juster registreringsstyrene 1. Læg de 2 kopier fra den forrige øvelse med tekstsiden nedad og i LEF-retning i dokumentfremføreren. Juster registreringsstyrene, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg magasin 1 under Papirvalg på berøringsskærmen. 3. Vælg 1-2-sidet. 4. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge 71%. 5. Vælg 1 kopi på tastaturet. 6. Tryk på Start. 7. Kontroller, at kopien er to-sidet, og at kopibilledet er mindre end originalen. Gem denne kopi, og brug den i næste kopiopgave. 8. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 1 kopi med billedet reduceret 71% på begge sider. Maj P

9 ØVELSE 7 - Specialmagasin (magasin 5) MÅL: At vise hvordan man tager kopier ved hjælp af specialmagasinet. 5 6 LEF-papir er ilagt C-LKS 1. Læg originalen fra den forrige øvelse med tekstsiden opad og i LEF-retning i dokumentfremføreren. Juster styrene, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg Magasin på berøringsskærmen. 3. Kontroller, at 1-1-sidet er valgt. 4. Kontroller, at Reduktion/forstørrelse er 100%. 5. Vælg 1 kopi vha. tastaturet. 6. Tryk på Start. 7. Kontroller, at kopien er 1-sidet, og at kopibilledet er 100%. 8. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 1 kopi med et billede, der er gengivet 100% på 1 side. Maj P

10 ØVELSE 8 - Enheder der kan udskiftes af brugeren MÅL: At identificere placeringen på enheder der kan udskiftes af brugeren. Bemærk: Installationsinstruktioner følger med de nye enheder. Hæftekassette Tonerpatron Fusermodul Xerografisk modul Opsamlingsbeholder til developer er en del af det xerografiske modul Maj P

11 ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus MÅL: At give en oversigt over stien til maskinstatus og udredning af papirstop. Maskinens serienummer findes også på indersiden af maskinens frontlåge. Systemet viser animeret 3-D-grafik, og meddelelserne leder dig gennem udredning af fejl og papirstop. Men det kan være nødvendigt at kontakte Xerox Welcome Centre og give dem flere oplysninger. Sti til maskinstatus Giver adgang til informationer, der hjælper dig med at beskrive problemet til Welcome Centre. Maskinstatus Fanen Maskininformationer Indeholder detaljer der er specifikke for din systemkonfiguration og din indstilling af magasiner og tællere. Fanen Fejl Viser en liste med alle koder for aktive fejl, meddelelser og den nyeste fejlhistorik. Skærmbilledet Udredning af papirstop Identificerer placeringen på papirstoppet og andre fejl, og hvordan det løses. Maj P

12 Dette afslutter leveringspersonalets instruktioner. De resterende øvelser skal kunden udføre. IKontakt Xerox Welcome Centre, hvis du nogle spørgsmål. Maj P

13 ØVELSE 10 - Vælge papirretning MÅL: At øve valg af indstillinger under Papirvalg. Når du trykker på Mere..., åbner skærmbilledet Papirvalg. Alle falsninger af breve og pjecer kræver SEF-papir. Hvis du lægger papir i magasinet med en SEFretning, vises der eventuelt en meddelelse. For at fjerne denne meddelelse skal du vælge Luk > Bekræft. Når opgaven er udført, kan du vælge en anden retning til papiret. For at optimere dit output skal du foretage papirvalg i programmeringens første trin. 1. Læg en original i dokumentfremføreren i SEF-retning (brug evt. den første side af dette dokument). Juster papirstyrene i dokumentfremføreren, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg Mere... i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg et magasin med SEF-papir > Gem. Du skal muligvis lægge det ønskede papir i magasinet. 4. Vælg 1>1-sidet > 100% Reduktion/forstørrelse. 5. Vælg 2 på tastaturet > Start. 6. Kontroller kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i næste kopiopgave. 7. Fjern originalen > Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier af din 1-sidede original på hvidt SEF-papir. Maj P

14 ØVELSE 11 - Kopiere fra glaspladen MÅL: At anvende funktionen 2-sidet kopi. Registreringshjørne 1. Løft låget til glaspladen. 2. Læg kopierne fra den forrige øvelse med tekstsiden nedad og justeret efter glaspladens øverste venstre hjørne. Sænk låget til glaspladen. 3. Vælg et magasin med SEF-papir > Gem. Du skal muligvis lægge det ønskede papir i magasinet. 4. Vælg 1>2-sidet i kolonnen 2-sidet kopi. 5. Vælg 100% Reduktion/forstørrelse. 6. Vælg 2 kopier på tastaturet > Start. 7. Bemærk: Opgavemonitoren vises, efter at du har trykket på Start. Dette viser status for den opgave, som du lige har startet. Du kan vælge at programmere den næste opgave for at lukke vinduet eller vente, inden opgaven er udført. Dette lukker automatisk vinduet. 8. Kontroller kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i den næste kopiopgave. 9. Fjern originalerne > Luk låget til glaspladen. 10. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2-sidede kopier fra din 1-sidede original. Maj P

15 ØVELSE 12 - Kopiere Blandede originaler MÅL: At tage kopier af blandede originaler. Følg direktionerne på skærmbilledet mht. gyldige par, der kan fremføres som Blandede originaler. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Originalerne kan være i forskellige formater, men skal have samme bredde. 2. Vælg fane 2, Ekstra funktioner. 3. Vælg Original > Blandede originaler > Gem. 4. Vælg fanen Kopiering. 5. Vælg Auto-papirvalg, Papirvalg for at producere det samme format som de blandede originalers formater. Bemærk: For at producere almindelige formater skal du vælge Papirvalg, Auto% Reduktion/ forstørrelse, Autocentrering på fane 2, Ekstra funktioner. Systemet bestemmer reduktionen (%). 6. Indtast kopiantaller på tastaturet > tryk på Start. 7. Fjern originaler > Tryk på Slet alt. RESULTAT: Kopier der er i samme format som originalerne. Maj P

16 ØVELSE 13 - Tage en 2-1-sidet kopi MÅL: At programmere en 1-sidet kopi fra en 2-sidet original. 1. Læg en 2-sidet original i LEF-retning i dokumentfremføreren. 2. Vælg et magasin med LEF-papir > Gem. 3. Vælg 2-1-sidet. 4. Vælg 100% Reduktion/forstørrelse. 5. Vælg 1 kopi på tastaturet > Start. 6. Kontroller, at der produceres to 1-sidede kopier. 7. Hvis du har en efterbehandler, skal du gemme originalen og bruge den senere. 8. Fjern originalen > tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier med billeder på 1 side. Maj P

17 ØVELSE 14 - Forstørre et billede MÅL: At programmere en 2-sidet forstørrelse af en kopiopgave. Foretag dette valg til sidst, da det ændrer skærmbilledet 1. Læg outputtet fra den forrige øvelse i dokumentfremføreren i en LEF-retning. 2. Vælg et magasin med LEF-papir > Gem. 3. Vælg 2-2-sidet. 4. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge Mere... og vælge 200%. 5. Vælg Gem. 6. Vælg 1 kopi på tastaturet. 7. Tryk på Start. 8. Kontroller, at kopien er to-sidet og at kopibilledet er større end originalen. Du kan kassere denne kopi. 9. Fjern originalerne > tryk på Slet alt. RESULTAT: En 2-sidet kopi med forstørrede billeder på hver side. Maj P

18 ØVELSE 15 - Bruge Udform opgave MÅL: At programmere opgavesegmenter. Udform opgave gør det muligt at opdele en opgave i individuelle segmenter, anvende forskellig programmering til hvert segment og derefter kombinere segmenterne og udskrive dem som en enkelt opgave. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren til det første opgavesegment. 2. Tryk på fane 4, Opgaver. 3. Vælg Udform opgave > Ja > Gem. 4. Vælg Prøveprint > Ja > Gem. 5. Vælg fanen Kopiering. Programmer de relevante funktioner til opgavens første segment. Maj P

19 6. Tryk på Start. 7. Gentag denne procedure for de resterende segmenter. 8. Når det sidste segment er scannet, skal du vælge Udform opgave-valg > Afslut Udform opgave. BEMÆRK: Et enkelt prøvesæt bliver produceret, da Prøvesæt er valgt. 9. Når du har gennemset prøvesættet, skal du trykke på Opgavestatus for at få vist en liste med opgaver, der venter i køen. 10. Tryk på din opgave. Hvis du er tilfreds med det første sæt, skal du trykke på Frigiv. Ellers skal du slette opgaven og starte forfra. 11. Fjern originalerne > tryk på Slet alt. RESULTAT: Antallet af færdige sæt er programmeret. Maj P

20 ØVELSE 16 - Vise funktioner på efterbehandler MÅL: At identificere din efterbehandler. Spring denne øvelse over, hvis du ikke har en efterbehandler. Office Finisher Advanced Office Finisher Professional Finisher Maj P

21 ØVELSE 17 - Efterbehandler: Tage en 1-sidet kopi med trefalsning MÅL: At tage en Z-konfigureret trefalset kopi fra glaspladen. Bemærk: Gælder kun Professional Finisher. Al falsning af breve og hæfter kræver SEF-papir. Hvis du fylder et magasin med papir i SEF-retning, vises der muligvis en meddelelse. Vælg Luk > Bekræft for at rydde fjerne denne meddelelse. Når du er færdig med opgaven, kan du vende retningen på papiret. Brug funktionen til Z-konfigureret trefalsning for at producere falsede breve i A4. Navne og adresser kan indstilles, så de vises i en konvolut med standardvindue. 1. Læg originalen med tekstsiden ned på glaspladen i SEF-retning (brug evt. den første side i dette dokument). 2. Vælg et magasin, der er fyldt med A4 SEF-papir i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg Mere... i kolonnen. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 4. Vælg Falsningsmuligheder. Skærmbilledet Falsningsmuligheder vises. Maj P

22 5. Vælg Trefalsning > Z-konfiguration > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 6. Bemærk, at knappen Falsningsmuligheder fremhæves, hvilket indikerer, at Trefalsning, Z- konfiguration er valgt. Vælg Gem for at bekræfte disse indstillinger. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 7. Vælg 1-1-sidet fra kolonnen 2-sidet kopi. 8. Vælg 100% fra kolonnen Reduktion / forstørrelse. 9. Vælg 2 kopier ved hjælp af tastaturet, og tryk på Start. 10. Fjern originalen fra glaspladen, og tryk på Slet alt, når opgaven er udført. 11. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: 2 kopier med en Z -konfiguration og brevfalsning. Maj P

23 ØVELSE 18 - Efterbehandler: Tage en 2-sidet trefalset kopi MÅL: At tage en C-konfigureret trefalset kopi fra dokumentfremføreren. Bemærk: Spring denne opgave over, hvis der ikke er en Professional Finisher. Brug funktionen Trefalset C-konfiguration til at producere falsede A4-dokumenter til indlæg i standardkonvolutter eller som en falset brochure. 1. Læg 2 originaler i dokumentfremføreren med tekstsiden opad og i en SEF-retning. Placer originalerne, så topkanten på det første ark fremføres først, og topkanten på den andet ark fremføres i dokumentfremføreren til sidst (brug evt. de 2 første sider fra dette dokument). 2. Vælg et magasin, der er fyldt med A4 SEF-papir i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg Mere... i kolonnen. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 4. Vælg Falsningsmuligheder. Skærmbilledet Falsningsmuligheder vises. Maj P

24 5. Vælg Trefalsning > C-konfiguration > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 6. Bemærk, at knappen Falsningsmuligheder fremhæves, hvilket indikerer, at Trefalsning, C- konfiguration er valgt. Vælg Gem for at bekræfte disse indstillinger. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 7. Vælg 1-2-sidet fra kolonnen 2-sidet kopi. 8. Vælg 100% fra kolonnen Reduktion / forstørrelse. 9. Vælg 2 kopier ved hjælp af tastaturet, og tryk på Start. 10. Fjern originalerne fra dokumentfremføreren, når opgaven er udført. Tryk på Slet alt. 11. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: 2 kopier med C -konfiguration og brevfalsning samt billeder på begge sider. Maj P

25 ØVELSE 19 - Efterbehandler: Fremstille en pjece MÅL: At fremstille en hæftet pjece med for- og bagsideomslag. Bemærk: Spring denne opgave over, hvis der ikke er en Professional Finisher. Du kan oprette pjecer med Kun falsning eller Falsning og hæftning i formaterne 8,5 x 11", 8,5 x 14, 11 x 17, A4, 215 x 330 mm eller A3. Falsningskapaciteten er 1-5 ark til Kun falsning og 2-15 ark til Falsning og hæftning. Valgfrit: Du kan anvende farvet papir til pjeceomslag. 1. Læg 12 originaler med tekstsiden opad i en LEF-retning i dokumentfremføreren (brug evt. de første 12 sider i dette dokument). 2. Vælg et magasin med A4 SEF, hvidt papir fra kolonnen Papirvalg. Systemet anvender dette magasin til pjecens hovedtekst. 3. Læg A4 SEF-papir i et andet magasin. Skift papirbeskrivelsen, så den svarer til papirets farve. Senere skal du vælge dette magasin til pjecens omslag. BEMÆRK: Der vises muligvis en meddelelse om, at dette ikke er den ønskede papirretning til udskrivningsprogrammer. Vælg Luk for at fjerne denne meddelelse. 4. Se magasinoplysningerne igen. Hvis de er korrekte, skal du vælge Bekræft for at gemme indstillingerne for Magasin. 5. Tryk på fane 3. Fanen Output-format vises. Maj P

26 6. Vælg Pjecer. Skærmbilledet Pjecer vises. Brug denne funktion til at programmere systemet til at formatere de scannede sider til en pjece. 7. Skærmbilledet viser, hvordan du skal lægge originalerne og understreger, at det er vigtigt at anvende et magasin med SEF-papir. Det husker dig også på at vælge pjecefunktionen. Vælg Ja for at aktivere pjecefunktionen. 8. Vælg 1-sidede originaler > Gem. Du vender tilbage til fanen Output-format. 9. Bemærk, at knappen Pjecer fremhæves, hvilket indikerer, at funktionen Pjecer er aktiv og viser dine valg. Vælg Omslag. Skærmbilledet Omslag vises. Maj P

27 10. Vælg For- og bagside > Omslagspapir >Gem. Skærmbilledet Omslag vises. 11. Vælg det magasin, hvor du ilagde farvet SEF-papir (punkt 3). Dette valg instruerer systemet om at anvende dette magasin ved udskrivning af omslag til opgaven. Vælg Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Omslag. 12. Vælg Omslagslayout. Skærmbilledet Omslagslayout vises. 13. Vælg 2-sidet. Dette valg programmerer systemet til at placere billeder på begge sider af for- og bagsideomslagene. Vælg derefter Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Omslag. Maj P

28 14. Bemærk, at Omslagslayout viser 2-sidet og Omslagspapir viser det magasin og de papiregenskaber, som du valgte til omslagene. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du vælge Gem for at bekræfte. Du vender tilbage til fanen Output-format. 15. Tryk på fanen Kopiering. Fanen Kopiering vises. 16. Vælg Mere... i kolonnen Output. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 17. Vælg Pjece. Skærmbilledet Hæfte-/falseenhed vises. Brug denne funktion til at programmere systemet til at sende outputtet til efterbehandling på hæfte-/falseenheden. Maj P

29 18. Vælg Hæftning og falsning > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 19. Bemærk, at knappen Hæfte-/falseenhed er fremhævet, hvilket indikerer, at hæftede og falsede pjecer er valgt som output. Vælg Gem for at bekræfte indstillingerne under Output-muligheder. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 20. Vælg 1 kopi på tastaturet. 21. Tryk på Start. 22. Fjern originalerne fra dokumentfremføreren, når opgaven er udført. Tryk på Slet alt. 23. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: En falset og hæftet pjece, hvor der er skrevet på begge sider af for- og bagsideomslagene. Maj P

30 ØVELSE 20 - Sende en eller Internet-fax MÅL: At sende en vedhæftet fil med en meddelelse. Bemærk: Dette er en ekstra funktion, spring denne opgave over, hvis der ikke er eller Internet-fax. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster papirstyrene. 2. Vælg knappen eller Internet-fax. Hvis Kontroludstyr er aktivt, skal du udføre loginsekvensen. Husk at logge ud, når du har udført opgaven for at forhindre uautoriseret adgang. 3. Vælg fane 2, Ekstra funktioner. 4. Vælg den ønskede opløsning og antallet af sider, som skal scannes. Hvis originalerne er 2-sidede, skal du trykke på 2-sidede originaler. 5. Vælg fanen > Til Indtast et SMTP-kompatibelt modtagernavn. Eksempel: Du kan vælge en Adressebog, og indtaste det fulde navn eller dele af navnet på modtageren. Systemet søger i Adressebogen og viser alle navne, der matcher. 7. Gentag trin 4 til 6, indtil den sidste modtager er føjet til listen (der kan indtastes op til 128 modtagere). 8. Tryk på Start. 9. Fjern originalerne > Tryk på Slet alt. RESULTAT: En meddelelse med et vedhæftet dokument ankommer til modtagernes indbakker. Maj P

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Professionelle farver.

Professionelle farver. printer-kopimaskine Stærk ydelse. Professionelle farver. Fleksibel interface til enhed! Stor pegeskærm i fuld farve er let at anvende og enkel at programmere. Tilpas tastaturet med de funktioner, du bruger

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Denne vejledning beskriver hvordan, du bruger dit printkort ved udskrivning/kopiering og Scan på Follow Me printere i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere