Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende"

Transkript

1 Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr). Den er kun beregnet til demonstration, og det er ikke en formel Xerox-kundeprodukttræning. Leveringspersonalet udfører følgende øvelser: Side 3 ØVELSE 1 - Placering af tænd/sluk-knapper 4 ØVELSE 2 - De vigtigste dele 5 ØVELSE 3 - Lægge papir i magasin 1, 5, 6 6 ØVELSE 4 - Brugerpanelets dele 7 ØVELSE 5 - Glaspladen 8 ØVELSE 6 - Dokumentfremfører 9 ØVELSE 7 - Specialmagasin (magasin 5) 10 ØVELSE 8 - Enheder der kan udskiftes af brugeren 11 ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus Dette er øvelser, som kunden skal udføre: 13 ØVELSE 10 - Vælge papirretning 14 ØVELSE 11 - Kopiere fra glaspladen 15 ØVELSE 12 - Kopiere Blandede originaler 16 ØVELSE 13 - Tage en 2-1-sidet kopi 17 ØVELSE 14 - Forstørre et billede 18 ØVELSE 15 - Bruge Udform opgave 20 ØVELSE 16 - Vise funktioner på efterbehandler 21 ØVELSE 17 - Efterbehandler: Tage en 1-sidet kopi med trefalsning 23 ØVELSE 18 - Efterbehandler: Tage en 2-sidet trefalset kopi 25 ØVELSE 19 - Efterbehandler: Fremstille en pjece 30 ØVELSE 20 - Sende en eller Internet-fax Hvis kunderne har spørgsmål, skal du henvise dem til cd en Information. Hvis dette ikke besvarer deres spørgsmål, kan de kontakte Xerox Welcome Centre. Maj P

2 Hvad leveringspersonalet skal vide Der er følgende formål med dette dokument. At give Xerox-installationsteamet oplysninger som de kan dele med kunden under installationen. At give nok oplysninger til at kunden kan komme i gang. Vigtig kundeinformation vises med et ikon, der ligner en pil. Termer: CopyCentre er en digital kopimaskine, hvor brugeren skal være ved maskinen, når der skal tages kopier. WorkCentre Pro er et system, hvor brugeren enten kan udskrive opgaver fra en computer eller gå til maskinen for at tage kopier eller (valgfrit) udføre en netværksscanningsopgave. Sådan ilægges originalerne, når kopimaskinen enten fungerer som WorkCentre Pro eller CopyCentre. Læg originalerne med tekstsiden opad, når du anvender dokumentfremføreren. Læg originalerne med tekstsiden nedad, når du anvender glaspladen. Papirretningen afhænger af, hvilken kant af papiret der skal indføres først i maskinen. Husk: Originaler og kopipapir kan fremføres på to måder: Lang fremføringskant (LEF) og Kort fremføringskant (SEF). LEF SEF Når der står LEF, skal originalen eller kopien lægges, så papirets lange kant fremføres først. Når der står SEF, skal originalen eller kopien lægges, så papirets korte kant fremføres først. Maj P

3 ØVELSE 1 - Placering af tænd/sluk-knapper Sekundær strømknap Off On Strømknap Den foretrukne tænd/sluk-procedure 1. Strømknappen findes på højre side af maskinen. Når knappen trykkes nedad, tændes der for strømmen. Når knappen trykkes opad, slukkes der for strømmen. Dette er den foretrukne tænd/slukprocedure. 2. Når du slukker for maskinen, vises der et skærmbillede, der beder dig om at vælge at slukke helt eller aktivere energisparetilstanden. Foretag et valg. Der kan gå et kort øjeblik, hvis en kopipgave eller justering er i gang. Hvis der er andre opgaver i køen, vises der et andet skærmbillede på betjeningspanelet, der advarer om, at opgaverne går tabt, hvis du vælger at slukke helt for strømmen. 3. Når maskinen er i energisparetilstanden, lyser energisparelampen på betjeningspanelet grønt, og strømknappen deaktiveres. Tryk på en knap eller tryk på betjeningspanelet for at aktivere slukknappen, og tryk knappen nedad for at slukke for strømmen. Sekundær procedure Den røde knap, der findes indeni maskinen, er maskinens sekundære slukknap. Hvis du trykker på denne knap, afbrydes al strøm til maskinen øjeblikkeligt. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET, SKAL DU IKKE ANVENDE DEN RØDE KNAP TIL AT SLUKKE FOR EN NETVÆRKSOPKOBLET MASKINE. Dette kan skade processoren. Nødprocedure Den eneste metode til at slukke for strømmen til maskinen er ved HELT at fjerne strømledningen. Maj P

4 ØVELSE 2 - De vigtigste dele Det store papirmagasin, hæftemaskine (ikke vist), specialmagasin og efterbehandler er ekstraudstyr Nummer Beskrivelse 1 Dokumentfremfører 2 Betjeningspanel og berøringsskærm 3 Topbakke - modtager enkelte ark og uhæftede opgaver 4 Hovedbakke - modtager kasserede ark, hæftede og uhæftede opgaver 5 Nederste bakke - modtager falsede opgaver fra Hæfte-/falseenheden 6 Pauseknap på efterbehandler - bruges til at tømme hovedbakken under udskrivning 7 Magasin 1 til 4 8 Det store magasin (magasin 6) 9 Specialmagasin (magasin 5) 10 Funktionsoversigt - identificerer de installerede ekstrafunktioner 11 Bagerste væg Maj P

5 ØVELSE 3 - Lægge papir i magasin 1, 5, 6 Ilægning af papir i magasin 1 Ilægning af papir i magasin 6 Ilægning af papir i magasin 5 Papirstyr Læg papir her Læg papir her C-LKS C-L 1. Træk magasinet ud. 2. Læg papiret i bakken. Læg ikke papir over maks.- grænsen (500 ark), der findes på det bagerste papirstyr. 3. Juster papirstyrene. 4. Skub magasinet på plads. 5. Du skal bekræfte papirtype og -format. Tryk på betjeningspanelet for at bekræfte eller ændre valget. Bemærk: Følg også denne procedure ved ilægning af papir i magasin 2, 3, Åbn lågen. 2. Vent på at magasinet sænkes ned. 3. Læg LEF-papir i magasinet. 4. Luk lågen. Bemærk: Magasin 6 kan dedikeres til enten 8,5 x 11 eller A4 LEF-papir. Se direktionerne til justering af sidestyrene i Referencevejledningen. 1. Ilæg papiret som vist herover. 2. Juster sidestyrene, hvis det er nødvendigt. 3. Anvend udvidelsesbakken, hvis du vil anvende længere papir. 4. Det kan være, at du skal bekræfte papirtype og - format. Tryk på betjeningspanelet for at bekræfte eller ændre valget. Maj P

6 ØVELSE 4 - Brugerpanelets dele Berøringsskærm Stitaster Energispareindikator Tastatur Funktionstaster Berøringsskærm Stitaster Tastatur og energispareindikator Funktionstaster Hvor du foretager valg til opgaver. Funktioner - Indeholder programmeringskærmbillleder, der anvendes til at tage kopier. Opgavestatus - Viser oplysninger om opgaven. Maskinstatus - Se ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus Energispareindikator Indikerer at maskinen er i energisparetilstand, når den lyser. Tryk på en tast for at aktivere maskinen. Anvend tastasturet til at indtaste antallet af kopier og kodeord. Hjælp - Indeholder kontekstafhængig hjælp. Sprog - Viser teksten i de installerede sprog. Adgang - Giver adgang til Systemværktøjer og kræver et kodeord. Se Referencevejledningen for at få flere oplysninger. Slet alt - Dette rydder de aktuelle programmeringsvalg. Jobafbrydelse - Indsætter en opgave øverst i den eksisterende kø. Stop/Pause - Gør det muligt at stoppe en opgave midlertidigt. Start - Starter en opgave. Maj P

7 ØVELSE 5 - Glaspladen MÅL: At vise hvordan originaler lægges på glaspladen og programmering af kopier ved hjælp af glaspladen. Registreringshjørne Låg til glasplade Original lagt på glaspladen 1. Løft låget til glaspladen. 2. Læg den første side af Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende med tekstsiden nedad og op mod glaspladens øverste venstre hjørne. En LEF-side skal placeres til venstre på glaspladen. Luk låget. 3. Vælg magasin 1 under Papirvalg på berøringsskærmen. 4. Under 2-sidet skal du vælge 1-1 sidet output. 5. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge 100%. 6. Vælg 2 kopier på tastaturet. 7. Tryk på knappen Start. 8. Der åbnes en opgavemonitor, når du trykker på Start. Dette viser status for den opgave, som du lige har startet. Du skal vælge Programmer næste opgave for at lukke vinduet eller vente på, at opgaven er udført. Dette lukker automatisk vinduet. 9. Tjek kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i den næste kopiopgave. 10. Fjern originalen fra glaspladen, og sænk låget. 11. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier er leveret i udfaldsbakken. Maj P

8 ØVELSE 6 - Dokumentfremfører MÅL: At vise hvordan man lægger originaler i dokumentfremføreren og reducerer billedformatet. Juster registreringsstyrene 1. Læg de 2 kopier fra den forrige øvelse med tekstsiden nedad og i LEF-retning i dokumentfremføreren. Juster registreringsstyrene, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg magasin 1 under Papirvalg på berøringsskærmen. 3. Vælg 1-2-sidet. 4. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge 71%. 5. Vælg 1 kopi på tastaturet. 6. Tryk på Start. 7. Kontroller, at kopien er to-sidet, og at kopibilledet er mindre end originalen. Gem denne kopi, og brug den i næste kopiopgave. 8. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 1 kopi med billedet reduceret 71% på begge sider. Maj P

9 ØVELSE 7 - Specialmagasin (magasin 5) MÅL: At vise hvordan man tager kopier ved hjælp af specialmagasinet. 5 6 LEF-papir er ilagt C-LKS 1. Læg originalen fra den forrige øvelse med tekstsiden opad og i LEF-retning i dokumentfremføreren. Juster styrene, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg Magasin på berøringsskærmen. 3. Kontroller, at 1-1-sidet er valgt. 4. Kontroller, at Reduktion/forstørrelse er 100%. 5. Vælg 1 kopi vha. tastaturet. 6. Tryk på Start. 7. Kontroller, at kopien er 1-sidet, og at kopibilledet er 100%. 8. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 1 kopi med et billede, der er gengivet 100% på 1 side. Maj P

10 ØVELSE 8 - Enheder der kan udskiftes af brugeren MÅL: At identificere placeringen på enheder der kan udskiftes af brugeren. Bemærk: Installationsinstruktioner følger med de nye enheder. Hæftekassette Tonerpatron Fusermodul Xerografisk modul Opsamlingsbeholder til developer er en del af det xerografiske modul Maj P

11 ØVELSE 9 - Sti til maskinstatus MÅL: At give en oversigt over stien til maskinstatus og udredning af papirstop. Maskinens serienummer findes også på indersiden af maskinens frontlåge. Systemet viser animeret 3-D-grafik, og meddelelserne leder dig gennem udredning af fejl og papirstop. Men det kan være nødvendigt at kontakte Xerox Welcome Centre og give dem flere oplysninger. Sti til maskinstatus Giver adgang til informationer, der hjælper dig med at beskrive problemet til Welcome Centre. Maskinstatus Fanen Maskininformationer Indeholder detaljer der er specifikke for din systemkonfiguration og din indstilling af magasiner og tællere. Fanen Fejl Viser en liste med alle koder for aktive fejl, meddelelser og den nyeste fejlhistorik. Skærmbilledet Udredning af papirstop Identificerer placeringen på papirstoppet og andre fejl, og hvordan det løses. Maj P

12 Dette afslutter leveringspersonalets instruktioner. De resterende øvelser skal kunden udføre. IKontakt Xerox Welcome Centre, hvis du nogle spørgsmål. Maj P

13 ØVELSE 10 - Vælge papirretning MÅL: At øve valg af indstillinger under Papirvalg. Når du trykker på Mere..., åbner skærmbilledet Papirvalg. Alle falsninger af breve og pjecer kræver SEF-papir. Hvis du lægger papir i magasinet med en SEFretning, vises der eventuelt en meddelelse. For at fjerne denne meddelelse skal du vælge Luk > Bekræft. Når opgaven er udført, kan du vælge en anden retning til papiret. For at optimere dit output skal du foretage papirvalg i programmeringens første trin. 1. Læg en original i dokumentfremføreren i SEF-retning (brug evt. den første side af dette dokument). Juster papirstyrene i dokumentfremføreren, hvis det er nødvendigt. 2. Vælg Mere... i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg et magasin med SEF-papir > Gem. Du skal muligvis lægge det ønskede papir i magasinet. 4. Vælg 1>1-sidet > 100% Reduktion/forstørrelse. 5. Vælg 2 på tastaturet > Start. 6. Kontroller kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i næste kopiopgave. 7. Fjern originalen > Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier af din 1-sidede original på hvidt SEF-papir. Maj P

14 ØVELSE 11 - Kopiere fra glaspladen MÅL: At anvende funktionen 2-sidet kopi. Registreringshjørne 1. Løft låget til glaspladen. 2. Læg kopierne fra den forrige øvelse med tekstsiden nedad og justeret efter glaspladens øverste venstre hjørne. Sænk låget til glaspladen. 3. Vælg et magasin med SEF-papir > Gem. Du skal muligvis lægge det ønskede papir i magasinet. 4. Vælg 1>2-sidet i kolonnen 2-sidet kopi. 5. Vælg 100% Reduktion/forstørrelse. 6. Vælg 2 kopier på tastaturet > Start. 7. Bemærk: Opgavemonitoren vises, efter at du har trykket på Start. Dette viser status for den opgave, som du lige har startet. Du kan vælge at programmere den næste opgave for at lukke vinduet eller vente, inden opgaven er udført. Dette lukker automatisk vinduet. 8. Kontroller kopikvaliteten. Gem disse kopier, og brug dem i den næste kopiopgave. 9. Fjern originalerne > Luk låget til glaspladen. 10. Tryk på Slet alt. RESULTAT: 2-sidede kopier fra din 1-sidede original. Maj P

15 ØVELSE 12 - Kopiere Blandede originaler MÅL: At tage kopier af blandede originaler. Følg direktionerne på skærmbilledet mht. gyldige par, der kan fremføres som Blandede originaler. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Originalerne kan være i forskellige formater, men skal have samme bredde. 2. Vælg fane 2, Ekstra funktioner. 3. Vælg Original > Blandede originaler > Gem. 4. Vælg fanen Kopiering. 5. Vælg Auto-papirvalg, Papirvalg for at producere det samme format som de blandede originalers formater. Bemærk: For at producere almindelige formater skal du vælge Papirvalg, Auto% Reduktion/ forstørrelse, Autocentrering på fane 2, Ekstra funktioner. Systemet bestemmer reduktionen (%). 6. Indtast kopiantaller på tastaturet > tryk på Start. 7. Fjern originaler > Tryk på Slet alt. RESULTAT: Kopier der er i samme format som originalerne. Maj P

16 ØVELSE 13 - Tage en 2-1-sidet kopi MÅL: At programmere en 1-sidet kopi fra en 2-sidet original. 1. Læg en 2-sidet original i LEF-retning i dokumentfremføreren. 2. Vælg et magasin med LEF-papir > Gem. 3. Vælg 2-1-sidet. 4. Vælg 100% Reduktion/forstørrelse. 5. Vælg 1 kopi på tastaturet > Start. 6. Kontroller, at der produceres to 1-sidede kopier. 7. Hvis du har en efterbehandler, skal du gemme originalen og bruge den senere. 8. Fjern originalen > tryk på Slet alt. RESULTAT: 2 kopier med billeder på 1 side. Maj P

17 ØVELSE 14 - Forstørre et billede MÅL: At programmere en 2-sidet forstørrelse af en kopiopgave. Foretag dette valg til sidst, da det ændrer skærmbilledet 1. Læg outputtet fra den forrige øvelse i dokumentfremføreren i en LEF-retning. 2. Vælg et magasin med LEF-papir > Gem. 3. Vælg 2-2-sidet. 4. Under Reduktion/forstørrelse skal du vælge Mere... og vælge 200%. 5. Vælg Gem. 6. Vælg 1 kopi på tastaturet. 7. Tryk på Start. 8. Kontroller, at kopien er to-sidet og at kopibilledet er større end originalen. Du kan kassere denne kopi. 9. Fjern originalerne > tryk på Slet alt. RESULTAT: En 2-sidet kopi med forstørrede billeder på hver side. Maj P

18 ØVELSE 15 - Bruge Udform opgave MÅL: At programmere opgavesegmenter. Udform opgave gør det muligt at opdele en opgave i individuelle segmenter, anvende forskellig programmering til hvert segment og derefter kombinere segmenterne og udskrive dem som en enkelt opgave. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren til det første opgavesegment. 2. Tryk på fane 4, Opgaver. 3. Vælg Udform opgave > Ja > Gem. 4. Vælg Prøveprint > Ja > Gem. 5. Vælg fanen Kopiering. Programmer de relevante funktioner til opgavens første segment. Maj P

19 6. Tryk på Start. 7. Gentag denne procedure for de resterende segmenter. 8. Når det sidste segment er scannet, skal du vælge Udform opgave-valg > Afslut Udform opgave. BEMÆRK: Et enkelt prøvesæt bliver produceret, da Prøvesæt er valgt. 9. Når du har gennemset prøvesættet, skal du trykke på Opgavestatus for at få vist en liste med opgaver, der venter i køen. 10. Tryk på din opgave. Hvis du er tilfreds med det første sæt, skal du trykke på Frigiv. Ellers skal du slette opgaven og starte forfra. 11. Fjern originalerne > tryk på Slet alt. RESULTAT: Antallet af færdige sæt er programmeret. Maj P

20 ØVELSE 16 - Vise funktioner på efterbehandler MÅL: At identificere din efterbehandler. Spring denne øvelse over, hvis du ikke har en efterbehandler. Office Finisher Advanced Office Finisher Professional Finisher Maj P

21 ØVELSE 17 - Efterbehandler: Tage en 1-sidet kopi med trefalsning MÅL: At tage en Z-konfigureret trefalset kopi fra glaspladen. Bemærk: Gælder kun Professional Finisher. Al falsning af breve og hæfter kræver SEF-papir. Hvis du fylder et magasin med papir i SEF-retning, vises der muligvis en meddelelse. Vælg Luk > Bekræft for at rydde fjerne denne meddelelse. Når du er færdig med opgaven, kan du vende retningen på papiret. Brug funktionen til Z-konfigureret trefalsning for at producere falsede breve i A4. Navne og adresser kan indstilles, så de vises i en konvolut med standardvindue. 1. Læg originalen med tekstsiden ned på glaspladen i SEF-retning (brug evt. den første side i dette dokument). 2. Vælg et magasin, der er fyldt med A4 SEF-papir i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg Mere... i kolonnen. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 4. Vælg Falsningsmuligheder. Skærmbilledet Falsningsmuligheder vises. Maj P

22 5. Vælg Trefalsning > Z-konfiguration > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 6. Bemærk, at knappen Falsningsmuligheder fremhæves, hvilket indikerer, at Trefalsning, Z- konfiguration er valgt. Vælg Gem for at bekræfte disse indstillinger. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 7. Vælg 1-1-sidet fra kolonnen 2-sidet kopi. 8. Vælg 100% fra kolonnen Reduktion / forstørrelse. 9. Vælg 2 kopier ved hjælp af tastaturet, og tryk på Start. 10. Fjern originalen fra glaspladen, og tryk på Slet alt, når opgaven er udført. 11. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: 2 kopier med en Z -konfiguration og brevfalsning. Maj P

23 ØVELSE 18 - Efterbehandler: Tage en 2-sidet trefalset kopi MÅL: At tage en C-konfigureret trefalset kopi fra dokumentfremføreren. Bemærk: Spring denne opgave over, hvis der ikke er en Professional Finisher. Brug funktionen Trefalset C-konfiguration til at producere falsede A4-dokumenter til indlæg i standardkonvolutter eller som en falset brochure. 1. Læg 2 originaler i dokumentfremføreren med tekstsiden opad og i en SEF-retning. Placer originalerne, så topkanten på det første ark fremføres først, og topkanten på den andet ark fremføres i dokumentfremføreren til sidst (brug evt. de 2 første sider fra dette dokument). 2. Vælg et magasin, der er fyldt med A4 SEF-papir i kolonnen Papirvalg. 3. Vælg Mere... i kolonnen. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 4. Vælg Falsningsmuligheder. Skærmbilledet Falsningsmuligheder vises. Maj P

24 5. Vælg Trefalsning > C-konfiguration > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 6. Bemærk, at knappen Falsningsmuligheder fremhæves, hvilket indikerer, at Trefalsning, C- konfiguration er valgt. Vælg Gem for at bekræfte disse indstillinger. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 7. Vælg 1-2-sidet fra kolonnen 2-sidet kopi. 8. Vælg 100% fra kolonnen Reduktion / forstørrelse. 9. Vælg 2 kopier ved hjælp af tastaturet, og tryk på Start. 10. Fjern originalerne fra dokumentfremføreren, når opgaven er udført. Tryk på Slet alt. 11. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: 2 kopier med C -konfiguration og brevfalsning samt billeder på begge sider. Maj P

25 ØVELSE 19 - Efterbehandler: Fremstille en pjece MÅL: At fremstille en hæftet pjece med for- og bagsideomslag. Bemærk: Spring denne opgave over, hvis der ikke er en Professional Finisher. Du kan oprette pjecer med Kun falsning eller Falsning og hæftning i formaterne 8,5 x 11", 8,5 x 14, 11 x 17, A4, 215 x 330 mm eller A3. Falsningskapaciteten er 1-5 ark til Kun falsning og 2-15 ark til Falsning og hæftning. Valgfrit: Du kan anvende farvet papir til pjeceomslag. 1. Læg 12 originaler med tekstsiden opad i en LEF-retning i dokumentfremføreren (brug evt. de første 12 sider i dette dokument). 2. Vælg et magasin med A4 SEF, hvidt papir fra kolonnen Papirvalg. Systemet anvender dette magasin til pjecens hovedtekst. 3. Læg A4 SEF-papir i et andet magasin. Skift papirbeskrivelsen, så den svarer til papirets farve. Senere skal du vælge dette magasin til pjecens omslag. BEMÆRK: Der vises muligvis en meddelelse om, at dette ikke er den ønskede papirretning til udskrivningsprogrammer. Vælg Luk for at fjerne denne meddelelse. 4. Se magasinoplysningerne igen. Hvis de er korrekte, skal du vælge Bekræft for at gemme indstillingerne for Magasin. 5. Tryk på fane 3. Fanen Output-format vises. Maj P

26 6. Vælg Pjecer. Skærmbilledet Pjecer vises. Brug denne funktion til at programmere systemet til at formatere de scannede sider til en pjece. 7. Skærmbilledet viser, hvordan du skal lægge originalerne og understreger, at det er vigtigt at anvende et magasin med SEF-papir. Det husker dig også på at vælge pjecefunktionen. Vælg Ja for at aktivere pjecefunktionen. 8. Vælg 1-sidede originaler > Gem. Du vender tilbage til fanen Output-format. 9. Bemærk, at knappen Pjecer fremhæves, hvilket indikerer, at funktionen Pjecer er aktiv og viser dine valg. Vælg Omslag. Skærmbilledet Omslag vises. Maj P

27 10. Vælg For- og bagside > Omslagspapir >Gem. Skærmbilledet Omslag vises. 11. Vælg det magasin, hvor du ilagde farvet SEF-papir (punkt 3). Dette valg instruerer systemet om at anvende dette magasin ved udskrivning af omslag til opgaven. Vælg Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Omslag. 12. Vælg Omslagslayout. Skærmbilledet Omslagslayout vises. 13. Vælg 2-sidet. Dette valg programmerer systemet til at placere billeder på begge sider af for- og bagsideomslagene. Vælg derefter Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Omslag. Maj P

28 14. Bemærk, at Omslagslayout viser 2-sidet og Omslagspapir viser det magasin og de papiregenskaber, som du valgte til omslagene. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du vælge Gem for at bekræfte. Du vender tilbage til fanen Output-format. 15. Tryk på fanen Kopiering. Fanen Kopiering vises. 16. Vælg Mere... i kolonnen Output. Skærmbilledet Output-muligheder vises. 17. Vælg Pjece. Skærmbilledet Hæfte-/falseenhed vises. Brug denne funktion til at programmere systemet til at sende outputtet til efterbehandling på hæfte-/falseenheden. Maj P

29 18. Vælg Hæftning og falsning > Gem. Du vender tilbage til skærmbilledet Output-muligheder. 19. Bemærk, at knappen Hæfte-/falseenhed er fremhævet, hvilket indikerer, at hæftede og falsede pjecer er valgt som output. Vælg Gem for at bekræfte indstillingerne under Output-muligheder. Du vender tilbage til fanen Kopiering. 20. Vælg 1 kopi på tastaturet. 21. Tryk på Start. 22. Fjern originalerne fra dokumentfremføreren, når opgaven er udført. Tryk på Slet alt. 23. Fjern det kopierede output fra efterbehandlerens nederste bakke. RESULTAT: En falset og hæftet pjece, hvor der er skrevet på begge sider af for- og bagsideomslagene. Maj P

30 ØVELSE 20 - Sende en eller Internet-fax MÅL: At sende en vedhæftet fil med en meddelelse. Bemærk: Dette er en ekstra funktion, spring denne opgave over, hvis der ikke er eller Internet-fax. 1. Læg originalerne med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster papirstyrene. 2. Vælg knappen eller Internet-fax. Hvis Kontroludstyr er aktivt, skal du udføre loginsekvensen. Husk at logge ud, når du har udført opgaven for at forhindre uautoriseret adgang. 3. Vælg fane 2, Ekstra funktioner. 4. Vælg den ønskede opløsning og antallet af sider, som skal scannes. Hvis originalerne er 2-sidede, skal du trykke på 2-sidede originaler. 5. Vælg fanen > Til Indtast et SMTP-kompatibelt modtagernavn. Eksempel: Du kan vælge en Adressebog, og indtaste det fulde navn eller dele af navnet på modtageren. Systemet søger i Adressebogen og viser alle navne, der matcher. 7. Gentag trin 4 til 6, indtil den sidste modtager er føjet til listen (der kan indtastes op til 128 modtagere). 8. Tryk på Start. 9. Fjern originalerne > Tryk på Slet alt. RESULTAT: En meddelelse med et vedhæftet dokument ankommer til modtagernes indbakker. Maj P

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19529 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE C175 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 5655 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerede specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører og ekstra modul med to magasiner. OUTPUTHASTIGHED CopyCentre TM C32 Colour Digital

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE 275 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET...

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET... Hurtig referencevejledning 604P17519 MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET......ved at udnytte alle de nye funktioner på din maskine optimalt. Der leveres en trænings- og informations cd sammen med maskinen.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET...

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET... Hurtig referencevejledning 604P18219 MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET......ved at udnytte alle de nye funktioner på din maskine optimalt. Der leveres en trænings- og informations cd sammen med maskinen.

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Xerox WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Tak for dit valg af Xerox WorkCentre 4150. Hvis du går igennem fremgangsmåderne

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90 CopyCentre C65/C75/C90. Betjeningsvejledning

WorkCentre Pro 65/75/90 CopyCentre C65/C75/C90. Betjeningsvejledning WorkCentre Pro 65/75/90 CopyCentre C65/C75/C90 Betjeningsvejledning Maj 2003 604S13910 Xerox-model Serienummer Udarbejdet af: Xerox Corporation 800 Phillips Road Webster, New York 14580 Oversat af: The

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

CopyCentre TM C65/C75/C90

CopyCentre TM C65/C75/C90 Detaljerede specifikationer CopyCentre C65 (OCT) vist med forskydelig udfaldsbakke og specialmagasin. CopyCentre C75 vist med ekstra 5.100-arks magasin (HCF) og avanceret. CopyCentre C90 vist med professionel

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Xerox 2101. Referencevejledning

Xerox 2101. Referencevejledning Xerox 2101 Referencevejledning Copyright 2003 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den påberåbte copyright-beskyttelse omfatter alle former for ophavsretligt materiale og informationer, som

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Juster billedplacering. DocuColor 242/252/260

Juster billedplacering. DocuColor 242/252/260 701P46875 2007 Med funktionen på kan trykbilledets placering ændres præcist i to retninger. Billedet kan justeres i overensstemmelse med indstillingerne for papirmagasin, medietype og 2-sidet kopiering.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Hurtig referencevejledning. 604P18406-e

Hurtig referencevejledning. 604P18406-e Hurtig referencevejledning 604P18406-e MAKSIMER DIN PRODUKTIVITET ved at udnytte alle funktionerne på din maskine. Der leveres en trænings- og informations cd sammen med maskinen. Cd'en indeholder illustrerede

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Print og kopi for studerende

Print og kopi for studerende Print og kopi for studerendefollowme 1 Indhold Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Priser på print og kopi... 6 Slette udskriftsjob og mobile enheder... 7 Logge på kopimaskinen...

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO C3545 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere