Hvad karakteriserer en samarbejdskultur? - værktøjer til hvordan TR kan være med til at fremme det gode samarbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad karakteriserer en samarbejdskultur? - værktøjer til hvordan TR kan være med til at fremme det gode samarbejde."

Transkript

1 Hvad karakteriserer en samarbejdskultur? - værktøjer til hvordan TR kan være med til at fremme det gode samarbejde. Dorthe Knauer, Erhvervspsykolog

2 Indhold på denne workshop 3 temaer : Mig og min rolle som TR forventninger til og fra mig Det gode samarbejde hvad karakteriserer den god samarbejdskultur? Betydningen for udvikling af et godt samarbejde hvordan gør man? Nye erkendelser og særlige greb jeg vil bruge fremover Vi vil arbejde med en blanding af oplæg, øvelser og drøftelser

3 Korte møder en anden måde at præsenterer sig på Korte møder ud fra det spørgsmål, du har fået udleveret det skal være ganske kort (ca. 2 min/person). Du kan nå at møde ca. 4 personer.

4 Hvorfor sætte dette punkt på dagsordenen? Hvad har været din bevæggrund for at vælge denne workshop /dette faglige emne? Hvordan ser du på din rolle som TR i dag? Hvad håber du at få med dig hjem? Vend dine overvejelser med sidemanden

5 1. Tema : mig og min rolle som TR forventninger til og fra mig Tillids repræsentant - Hvem skal have tillid til mig? Og hvem skal jeg have tillid til? - Og hvem repræsenterer jeg?

6 Tillid I det øjeblik der er mistro til en persons motiver, bliver alt hvad han gør, fordærvet Mahatma Gandi

7 Personlig tillid At handle i overensstemmelse med den personlighed, som man har gjort synlig for andre. Det er din måde at fremstille dig selv, som giver kolleger og andre samarbejdespartnere holdepunkter for tillid (el. mistillid). Så derfor er det vigtigt at spørge : Hvordan kan andre opfatte det, jeg gør? Og hvad kan det få af konsekvenser for andres tillid til mig? Sverre Rafnsøe, i Tillid en og m agten, 2008

8 Tillid i TR arbejdet Hvad er tillid for dig? Hvordan skaber du tillid? Hvad gør du? Hvordan får du tillid til andre? Hvad kan styrke den? Hvad kan svække den?

9 Tillid Hvilke forventninger har vi til hinanden, og om vi kan regne med hinanden, m.a.o. Stoler medarbejderne på ledelsens udmeldinger, om ledelsen har tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, og om medarbejderne har tillid til hinanden Professionel tillid befinder sig et sted mellem de nære og de helt fremmede relationer. På arbejdspladsen mister tillidsbegrebet sin uskyld, men bevarer sin værdi. At vise tillid i en organisation er derfor altid at løbe en risiko, at investere uden sikkerhed for afkastet som at give en gave (Tage Søndergård, Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø)

10 Social kapitals 3 grundbegreber Tillid Retfærdighed Samarbejde

11 Hvad er social kapital?.. en måde at forstå, måle og tale om alt det en organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven kan virksomheden øge medarbejdernes trivsel og højne kvalitet produktivitet og innovationsevne. Kilde : de skjulte velfærdsreserver

12 Hvorfor nu dette begreb? Det er ikke længere nok at have dygtige medarbejdere (og ledere). Samarbejdet er i ligeså høj grad blevet afgørende for resultatet. I dag sker opgaveløsningen som oftest på tværs af forskellige faggrupper, afdelinger og funktioner. Videndeling, koordinering og samarbejde er derfor blevet altafgørende for resultatet på bundlinjen og det er her Social kapital kommer ind i billedet

13 Hvorfor bruge tillid som et organisatorisk værktøj Mindsker behovet for kontrol Kitter kolleger og medarbejdere sammen og styrker dialogen og samarbejdet Giver større handlefrihed og derved øger tilfredsheden Fjerner friktion ledelseslagene imellem og i de organisatoriske processer

14 4 enkle tillidsbyggere Konsistent adfærd : man handler gennemskueligt og forklarligt Integritet : man gør, hvad man siger, og siger hvad man gør Uddelegering af kontrol : man viser selv tillid ved at give beslutningskompetence til andre Demonstration af lydhørhed : Man lytter til andres synspunkter og tager dem seriøst

15 Hvem er mine vigtigste samarbejdspartnere prioriter dem (en interessentanalyse) og hvad forventer I af hinanden? Samarbejdspartner e Deres forventninger

16 Samarbejde med AMIR hvordan fungerer det?

17 TRs mange roller Facilitator Mediator/konfliktløser Rådgiver Expert Proceskonsulent Læremester

18 Belbins roller Rolle Typiske træk Stærke sider Svage sider Skipper Opstarter Idémand Rolig, sikker på sig selv, behersket Rastløs, udadvendt, dynamisk Individualistisk, alvorlig, uortodoks Behandler alle efter fortjeneste uden fordomme. Målrettet Protesterer mod passivitet, ineffektivitet, selvtilfredshed/selvbedrag Fantasi, intellekt, viden Analysator Nøgtern, kølig, forsigtig Dømmekraft, påpasselighed, nøgternhed Ikke over gennemsnit m.h.t. intelligens eller kreativitet Tilbøjelig til at lade sig provokere eller irritere. Utålmodig Svæver lidt oppe I skyerne. Ignorerer detaljer og etiketregler. Kan ikke inspirere eller motivere andre Politiker Afslutter Udadvendt, entusiastisk, nysgerrig, meddelsom Omhyggelig, ordentlig, samvittighedsfuld, nervøs præget Evne til kontakt med mennesker. Reagerer på udfordringer Evne til at gennemføre ting. Perfektionisme Taber interessen, når den første spænding er forbi Bekymrer sig om småting, modvilje mod at give los. Formidler Organisationsmand Socialt orienteret, venlig, følsom Konservativ, pligtopfyldende, forudsigelig Reagerer på mennesker og situationer. Fremmer gruppeånden. Organisationsevne, praktisk, hårdtarbejdende, selvdisciplin Manglende beslutsomhed I krisesituationer Manglende smidighed, afviser uprøvede idéer

19 Tema 2 : det gode samarbejde hvad karakteriserer den gode samarbejdskultur?

20 Tema 2 : det gode samarbejde hvad karakteriserer den gode samarbejdskultur?

21 Konflikt- eller samarbejdskultur i organisationen Gensidigt kendskab Atmosfære Engagement Diskussion Kommunikation Målforståelse Målrettethed Ressourceanvendelse Konfliktkultur Ukendskab til hinandens kunnen og faglige viden. Ringe gensidig forståelse. Antipati, fordomme, grænsedragning Præget af ligegyldighed og formalitet. Vogter på hinanden Enkelte dominerer. Kører på "sidespor". Taler forbi hinanden. Lytter ikke Fælles mål uklart og ikke accepteret. Forfølger individuelle mål. Skjulte dagsordener Lytter ikke til hinanden. Holder sig ikke til sagen. Bidrag holdes tilbage. Samarbejdskultur Kender hinandens kunnen og faglige viden. Forståelse for holdninger, adfærd og følelser Arbejdsom, engageret, behagelig, uformel Alle deltager. Alle bidrager til at fastholde emnet og målet. Der lyttes aktivt, og der gives direkte svar Opgave og mål er forstået og accepteret men efter en debat derom. Forståelse for individuelle interesser Ideer og bidrag efterlyses. Man lytter. Alle bidrag tages til behandling, og den gøres målrettet. Gensidig støtte til udformning af bidrag. Sund arbejdsnorm.

22 Adfærdsformer i grupper Indstillet på fælles problemløsning Accepterer hinanden Indfølemde Lytter til andre UNDERSTØTTENDE KLIMA - Forsvar + Igangsætning + Udfoldelse + Accept af andre + Indføling +Forståelse + Fornemmelse for andre

23 Adfærdsformer i grupper Giver gode råd Overtaler Forsvar for egne synspunkter Kontrollerer Kritiserer Censurerer Straffer FORSVARS-KLIMA - Forsvarsholdning + Svaren igen - Udfoldelse - Accept af andre - Indføling - Forståelse - Fornemmelse for andre

24 Den effektive arbejdsgruppe accept af den enkelte (gruppen fungerer i samspil) uformel, afspændt atmosfære (gruppemedlemmer er ikke kritiserende: vækker ikke paranoia hos de andre) selvkorrigerende (lærer af erfaring) konstruktiv kritik (kan sortere projektioner) følelser såvel som tanker deles i gruppen (gruppemedlemmer føler sig trygge) beslutningsdygtig (ansvar overfor beslutninger)

25 Adfærd i grupper EGO-ADFÆRD Angribe: Nedvurdering af andres bidrag, ironisere Kritisere: Modstand mod gruppens arbejde uden at angive grund, holder sig til unødige detaljer Opmærksomhedssøgende: At få gruppens opmærksomhed på egen person, uden at bidrage til det fælles mål Playboy adfærd : Overlegen holdning i forhold til gruppen Dominerende: Skaffe sig magt i gruppen ved altid at være på Afhængig: At få andres sympati ved at agere stakkels mig Holde foredrag : At se sig som repræsentant for andre, blot for at fremkomme med egne input/vinkler

26 Adfærd I grupper SAMARBEJDSADFÆRD Empatisk: At være opmærksom på/varetage teamets følelsesmæssige ønsker/behov Opmuntre: Give opmærksomhed, vise interesse/støtte Mediere: Bygge bro mellem uenighed Fremme kommunikation: Sikre plads til meninger/holdninger Resourcefremme: Opmærksomhed på folks forskellige kompetencer Observere: Hvad sker der mellem folk give det usagte ord Fordele roller: Fordele opgaver i forhold til behov/ønsker/viden

27 Adfærd i grupper OPGAVEFÆRD Initiativ: Nye forslag til opgaveløsninger Informations-søgende/givende: At få baggrundsfakta frem Målsøgende: At klarlægge formål/hensigter Koordinere: Samordne gruppens arbejde Kritik: Vurdere det positive/negative Beslutte praktisk: De nødvendige rutineopgaver dele materialer ud, ordne teknik, etc. Sekretær: Teamets hukommelse, hvad er der sagt/gjort

28 Spændingsfelt mellem Sikkerhedsadfærd og Arbejde Produktivitet: At sikre den fælles opgave Analyserer Medinddrager Viser forståelse Accepterer Anerkend er Lytter Mod tager Støtter PASSIV Følger med Ændrer mening Giver op Medløber/ gemmer sig bag andre Tager ikke ansvar Fasthold er/ stru ktu rerer Konklu d erer Vedholder Sætter norm er Beslu tter Sætter mål Inspirerer AKTIV Dom inerer Kritiserer Spred er tvivl Viser modvilje Skænd es Afviser Sikkerhedsadfærd: At sikre sig selv

29 Domæneteorien

30 Og så tar vi et par cases fra virkeligheden Case 1. Den erfarne TR ( i 50 erne) foreslår, at der etableres en seniorordning, hvor ældre kolleger kan gå ned i løn, men bevare pensionen på fuld tid. Kollegerne siger nej tak, især de yngre, de vil hellere have at pengene bliver brugt til lønforbedringer Hvordan vil du tackle den situation?

31 Og så tar vi et par cases fra virkeligheden Case 2. Lov 409 har som udgangspunkt, at ledelsen drøfter omfanget af forberedelse og undervisningstimer med hver enkelt lærer : En dansklærer kan overbevise ledelsen om, at der er brug for mere forberedelse til eget fag. Det kan betyde, at idrætslæreren får mindre og dermed får betydeligt flere undervisningstimer. Faglærere i visse fag kan overbevise ledelses om, at deres fag er mere forberedelseskrævende end andre. Lærere kan være tapre og fortælle ledelsen, at de klarer forberedelsen til et fag på kort tid og dermed komme til at udstille kolleger, som har brug for mere forberedelse (fordi de ikke har erfaring og/eller er grundigere) til det samme fag Hvordan vil du tackle en sådan situation?

32 Tema 3 : betydningen for udviklingen af et godt samarbejde hvordan gør vi?

33 Nøglefaktorer i relationer Kommunikationen + Transparens Følelsesmæssig intelligens Assertion

34 Effektive kommunikationsfærdigheder En nøglefaktor i relationer: transparens BRUG SELVUDLEVERING åbenhed Erkend ejerskab til dine udsagn (frem for generelle udtryk) og brug (ved at skelne mellem): Hensigtserklæringer - viser, hvad du ønsker (frem for skjulte dagsordener) Sanseudsagn - anvendelse af data (ser, hører, mærker) fortolkende udsagn - viser dine fortolkninger af den aktuelle situation Følelsesudsagn - viser årsager til dine reaktioner Vurderingsbaserede udsagn - viser din tænkning om situationen Handlingserklæringer - tydeliggør dine intentioner

35 Hvor kommer oplevelsen af fairness fra? Fordelingsmæssig fairness-oplevelse Handler om i sagen om resultatet Fik jeg ret? Fik jeg lov? Var der betingelser på tilladelsen? Hvor mange penge fik jeg? Er der sket en fejl? Fik jeg det samme eller mere end andre? Processuel fairness-oplevelse Handler om sagen forløber på Følte jeg mig hørt? Kunne jeg komme til orde? Blev jeg behandlet med værdighed og respekt? Havde jeg indflydelse på processen kontrol? Fik jeg en god forklaring som en afgrænset sekvens i samtalen?

36 Samtaler foregår på 3 planer Indhold En frustreret borger vil tit have fokus på dette niveau Proces Relation En mægler har hovedfokus på dette niveau En oplevelse af en ikke-fair proces kan ødelægge oplevelsen af et godt resultat, - og omvendt: en oplevet fair proces kan med større sandsynlighed skabe accept omkring f.eks. et afslag

37 Din kollega har sit standpunkt du har dit Hårde kommunikationsmetoder - Diskussion - Argumentation - Insisteren - Pres Standpunkt Standpunkt Bløde kommunikationsmetoder -Lytte -Undersøge -Opsummere Underliggende interesser og behov Underliggende interesser og behov

38 Tryk... og Træk Foreslå Man kommer med forslag, ideer og anbefalinger. Argumentere Man begrunder sine synspunkter og fremlægger fakta og formodninger, der bestyrker synspunktet. Det sker ofte ved at fremlægge flere argumenter. Lytte og spørge Man skal lytte aktivt: altså både høre det, der bliver sagt og se det, der ligger bagved. Man stiller åbne spørgsmål, checker forståelsen og afspejler bagvedliggende følelser og behov. Åbne sig Vurdere Man foretager en bedømmelse af den anden person eller de argumenter, forslag eller holdninger, som indgår i samtalen. Man giver noget af sig selv i samtalen, f.eks. ved at erkende fejl og ved at vise usikkerhed. Skabe visioner Man beskriver muligheder og perspektiver, og formulerer fælles ønsker og forhåbninger. Presse Man tilbyder belønninger, presser eller ligefrem truer.

39 Hvad sker der når vi styrker vores positivitet? Styrker vores opmærksomhed Styrker vores tænkning Modstandskraft og mestring Fysik og helbred Intellektuelle, sociale og psykiske ressourcer ( Barbara L. Frederickson, 2010)

40 Stjernestunder Interviewøvelse om dine styrker 3 personer sammen A,B & C A Fokusperson: Fortæl om en situation/situationer, hvor du lykkedes/lykkes rigtig godt i din rolle som TR. Det kan være i forhold til en opgave, en leder, en kollega, om en særlig periode i dit arbejdsliv, et teamsamarbejde B Interviewer: Interview fokuspersonen: Hvilke situationer var det? Hvad skete der? Hvordan gjorde du? Hvad gjorde det muligt? Hvad krævede det af dig? Hvad gjorde andre? Fold historierne ud: Hvad er der særligt at være stolt af? C Observatør: Lytter, spotter og noterer de 3-5 vigtigste styrker og bestræbelser, som fokuspersonen har demonstreret i historierne/eksemplerne. Disse styrker skrives på sedler, som gives til fokuspersonen efter interviewet med kommentarer.

41 Feedback Feedback er et livsnødvendigt bidrag til vores faglige, personlige og organisatoriske udvikling. Kernen intentioner adfærd - feedback For at blive oplevet som en hjælp og brugbar, er der en række spilleregler, som er vigtige at huske:

42 God feedback Skaber tillid og samarbejde; fokuserer på forbedringer både mulige og opnåede Forbedrer færdigheder og kompetencer Forbedrer tillid til evner og muligheder hos modtageren; fokuserer på at opbygge og udvikle Skaber klarhed om "hvor jeg står", og "hvad jeg kan gøre anderledes fremover" Betyder at modtageren føler sig hjulpet

43 Kunsten at give feedback Undgå "Du-udsagn": Du er ligeglad med situationen Du overreagerer Du bruger for meget tid på Du er uengageret Brug "Jeg-udsagn": Jeg bliver usikker på, hvor jeg har dig Jeg har lagt mærke til, at du nu 3 gange har brugt ordet X Jeg har svært ved at finde ud af, hvad du mener Jeg har lagt mærke til, at du ikke længere sidder ved siden af...

44 Problemer ved at give feedback Du er bange for at såre Du er bange for, at den anden bliver aggressiv Du er bange for at blive misforstået Du ved ikke, hvordan du skal give feedback på en hensigtsmæssig måde Du synes, at vurderingsgrundlaget er utilstrækkeligt og vil nødigt være uretfærdig

45 Feedback Rettet mod adfærd ikke på skjulte motiver eller hensigter Vær direkte ikke konfronterende der hvor det fungerede bedst var.. Beskriv i stedet for at tolke Giv frihed lad modtageren om at vælge, hvad der tages til efterretning Gives på baggrund af et klart aftalt motiv det virkede hektisk da i stedet for du var nervøs da med udvikling i sigte, ikke straf Vær ikke vurderende Gives på forhold, der kan korrigeres de handlinger kunne måske få de konsekvenser aldrig på personlighed, anatomi el.lign. Være specifik i stedet for generel det element fungerede fint fordi ANDET, der virker:

46 Problemer ved at modtage feedback Jeg overhører det, der bliver sagt, eller hører kun det, jeg vil høre Jeg overhører feedbacken og lytter kun efter hensigten med den ( det siger han kun fordi ) Jeg fornægter værdien af observationerne Jeg opfatter feedbacken som et angreb og forbereder et modangreb Jeg vedgår mine fejl, men ændrer ikke min adfærd Jeg bliver forlegen og flov især hvis du giver mig ros

47 Øvelse om feedback Gå sammen 3 & 3 : en er fokusperson, en er interviewer og en er observatør Stil hinanden følgende spørgsmål på skift : Hvordan skal en kollega give dig feedback, så du får mest udbytte af det? -Er der en bestemt form -Et bestemt tidspunkt -Mundtligt? -Fokus på det du skal gøre anderledes? - Andet? Du som stiller spørgsmål, må meget gerne både stille uddybende spørgsmål og opsummere undervejs. Den 3. af jer er observatør, holder øje med tiden OG opsummerer til sidst : Så det, der vil give dig det største udbytte er altså

48 Fokus: Observere hvad? Sætte ind hvor? - I følge Edgar Schein Opgavefokus: Interpersonelt fokus: Indhold: Opgaven/målet Hvad skal gøres? Hvem gør hvad over for hvem? Proces: Opgaven/målet Hvordan løses opgaven/nås målet? Hvordan gør de det?

49 Værktøj : Oplevelseskuben

50 Konflikter - er det ikke bare noget psykologer elsker og ser alle steder? Konflikter er med til at modne grupper hvis den kan klare at håndtere dem ( ellers splitter det gruppen ad) Konflikter forebygger Groupthink. En gruppe uden modet til at tage konflikterne risikerer Groupthink Gruppen overvejer ikke alternativer eller skyder dem hurtigt ned Andres ideer sluges råt uden modspil Lukket over for viden udefra/fra andre/ekspertviden Tror de er de bedste/usårlige Bortforklarer dårlige beslutninger Udtrykker ikke reelle følelser (Irving Janis)

51 Konflikters sprog Optrappende sprog Du sprog Afbryder Ligelad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt Fokuserer på fortiden Går efter personen Bevæger sig fra sag til relation Afspænd end e sprog Jeg - sprog Lytter til end e Interesseret Åbne spørgsm ål Ud trykker sit ønske Konkret Fokuserer på nutid/ fremtid Går efter problem et Kan adskille sag og relation

52 Indflydelse- og interessesfære Hvor har du fokus? - Tænk på dit sprog: man, nogen, hvorfor...? Interessesfære Er du offer for om stænd ighed erne? - Eller har du Kontrollen i dit liv?? Indflydelsessfære

53 Ændringer udvikling eller indvikling Medindflydelse Selvbestemmelse Information Samarbejde Konflikthånd tering Arbejd sm æssig støtte og opbakning Aktiv - læring Belastning - stress Forandring Følelse af ko mpetence + Læring - Belastning Akkumuleret be-lastning + Modstand - Læring Karaseck

54 Hvad tager jeg med mig hjem? 2 gode råd til mig selv

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Belbin test person karakteristik. Afrunderen

Belbin test person karakteristik. Afrunderen ser detaljer Også kaldet Færdiggøreren eller The Completor. Beskytter gruppen mod både uheldige handlinger og undladelsessynder. Holder engagementet ved lige i gruppen Udser sig arbejdsområder, der kræver

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Styrket borgerkontakt - En udviklingsproces

Styrket borgerkontakt - En udviklingsproces Information Seniorudvalget 6.november 2014 Styrket borgerkontakt - En udviklingsproces Træningscenter Gladsaxe Kerneopgaven i TOP -at alle medvirker til at borgeren har mulighed for at leve et meningsfyldt

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema Selvvurderingsskema 1. Det er vigtigt for mig at have en stærk og behændig krop 2. Jeg har brug for at forstå ting grundigt 3. Jeg elsker at arbejde alene 4. Det giver mig energi at være sammen med andre

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus?

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? v/ Erhvervspsykolog Søren Braskov Praksisdag Syd 3.05.2013 08-05-2013 1 08-05-2013 2 FAMILIE EL. ARBEJDSPLADS FAMILIE Væren Kærlighed/had Implicit

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Personalechefkonferencen, 4. november 2008 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Dagens oplæg bygger på resultater fra VIPS Virksomhedernes

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere EnviNa 29. November 2016 v/ Julia Bjerre Hunt, Ingerfair ? Konfliktens anatomi: Hvad er en konflikt, hvorfor opstår de og hvilke

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mobning og social kapital

Mobning og social kapital Mobning og social kapital Workshop nr 212 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Lotte Eriksen: loe@teamarbejdsliv.dk PROGRAM Præsentation Hvad ved vi om mobning

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Uddannelsesforbundet April 2011 Malene Rix www.malenerix.dk Mette Rix www.metterix.dk Formål Personlig afklaring omkring egne udfordringer og roller i.f.m. de vanskelige samtaler

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Hvem er jeg? Hvad er mine motiver? Hvad er min adfærd? Hvad har jeg præference for? Lidt om arketyper og personprofiler! Nogen bygger læhegn andre bygger vindmøller?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Uenighedstræning. 1½ time om uenighed. Forløb. Tilgang Hvorfor være uenig? Hvad er problemet? Hvordan gør vi det?

Uenighedstræning. 1½ time om uenighed. Forløb. Tilgang Hvorfor være uenig? Hvad er problemet? Hvordan gør vi det? Uenighedstræning 1½ time om uenighed Forløb Tilgang Hvorfor være uenig? Hvad er problemet? Hvordan gør vi det? Organisationskonsulent Hans Old Jensen Krisebehandler, mægler, proceskonsulent Tilgang Med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

TekSam Årsdag v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

TekSam Årsdag v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSam Årsdag 2016 v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program: Teamets sociale kapital: Hvad er social kapital? Hvad karakteriserer teamets

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Hvad er social kapital i en virksomhed? Samarbejdsevne Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den

Læs mere

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen Virksomhedskonsulent - med praksiserfaring i psykisk arbejdsmiljø siden 1989 - med praksiserfaring som selvstændig siden 2005 - har særlige kompetencer indenfor mobning

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE a. Introduktion til konflikthåndteringsnøglen I Etikos arbejder vi med konflikthåndtering og - mægling på baggrund af etikken og den gode dialog. Vi betragter konflikter som udfordringer

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forst. ståelse. 1. del

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forst. ståelse. 1. del Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forst ståelse 1. del Vi er i SCS påbegyndt en fælles rejse henimod at forstå og arbejde i selvstyrende teams. I flere tilbud opleves det allerede, at man i nogen form

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus Det vigtigste i en forandring og udviklingsfase, er aldrig strategi, struktur og systemer.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Temadag. Grupper: Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på at holde trusler

Temadag. Grupper: Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på at holde trusler Temadag Grupper: Oplever at have fælles mål Påvirker gensidigt hinanden Opfatter sig selv som gruppe Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser

Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser Vejle, den 7. februar 2017 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk DISPOSITION Arbejdsmiljø Tanker og refleksioner

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Årsmøde 15.3.2016 - Dansk Svømmeteknisk Forbund Oplæg ved Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Forhold på arbejdspladsen: Som påvirker

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vedtaget på HSU den 14.06.2010, evalueret af HSU den 11.03.2013, evalueret af HSU den 23.03.2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejledning til mobbe- og chikanepolitik Den mobbefri zone Vedtaget på HSU 14.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere