Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition."

Transkript

1 Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet ud fra leverandørs perspektiv. Herunder påtænkes udviklingen af området: sortiment, servicemål, kvalitet, gode råd til udbud. Endvidere er vedhæftet kravspecifikation og tilbudsliste fra tidligere 12-by udbud. Leverandør anmodes om, ud fra perspektivet at skulle give tilbud på opgaven, at kommentere på materialet. Herunder positive dele, mangler og udfordringer. Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. 4. Konkrete spørgsmål: Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende for prissætningen på området? NB. Hensigten med dagsordenen er at fastlægge rammerne for den tekniske dialog. Desuagtet ønskes der en åben dialog om udbudsområdet og de udfordringer som leverandøren ser hertil. Dagsordenen skal således ikke være en begrænsning i forhold til debat af særlige områder/udfordringer relevante for udbuddet. Ligeledes kan der forekomme yderligere opfølgende spørgsmål. Referat inkl. spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Bilag: Kravspecifikation fra tidligere 12-by udbud (vedhæftet PDF) Tilbudsliste fra tidligere 12-by udbud. (vedhæftet i Excel) 1

2 Parykker Referat nr. 1. Referat: Teknisk Dialog vedr. parykker 1. Præsentation af Komudbud Overordnet præsentation vedr. omlægningen af indkøbsfællesskabet 12-by Gruppen til KomUdbud. Præsentation af udbudsplan. 2. Fastlæggelse af rammer for teknisk dialog. Herunder udbyders plan for processen, offentliggørelse af materiale og referat. Det blev aftalt, at informationer, der kan karakteriseres som værende forretningsmæssige hemmeligheder, ikke vil blive offentliggjort. 3. Præsentation ved leverandør i. Ægte hår er som udgangspunkt ikke relevant. Der er dog særtilfælde hvor det fortsat anvendes. ii. Leverandør påpeger Ægte hår er væsentligt dyrere end syntetisk hår. Endvidere kan syntetisk hår i mange tilfælde opfylde borgers behov i lige så høj grad som ægte hår. iii. Syntetisk hår har længere holdbarhed og kræver mindre vedligehold end ægte hår. Dette skyldes, at det ægte hår der anskaffes stammer fra områder hvor hår har væsentlig anderledes karakter end hos danskere hvormed håret skal gennemgå omfattende behandling for at kunne anvendes. iv. Langt de fleste borgere vil kunne anvende standardsortimentet af parykker. Der er således sjældent behov for individuelt fremstillede. v. Leveringstiden på specialfremstillede parykker er ca uger. vi. Syntetiske parykker leveres til samme pris uanset længde på hår. Parykker af ægte hår leveres til forskellige priser afhængig af længde. vii. Holdbarheden på syntetiske parykker er ca. 1. år såfremt der udleveres to. Holdbarheden er dog meget afhængig af anvendelse. viii. Anvendelse af kommuners lokaler kan være en god mulighed for leverandør som ikke er etableret i alle kommuner. Det er vigtigt, at der i udbudsprocessen afsættes god tid til etablering for den valgte leverandør, forud for kontraktstart. ix. Leverandøren påpeger: Den bedste service for borgerne vil være egne gerne kommunale lokaler, hvor leverandøren kan komme med kvalificeret personale, det vil ofte også være mere anonymt for borgeren, end et samarbejde med udvalgte lokale frisører. x. Leverandøren anbefaler: 2

3 xi. xii. xiii. At der oprettes to lokaler i hver kommune, hvor der på udvalgte dage tilbydes tider på skift, henholdsvis formiddag og eftermiddag. Leverandør anbefaler: Eventuelle hjemmebesøg bør fastlægges af Kommunernes visitation samt prissættes. Dette kan gennemføres pr. km. Eller som fast pris. Uddannelse på området er frisører eller parykmagere. Der findes dog ikke parykmageruddannelse mere hvorfor kompetencer hviler på intern uddannelse. Det er vigtigt, at der afsættes god tid til patienter i forbindelse med afprøvning m.v. 4. Spørgsmål Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende for prissætningen på området? o Hvorvidt tilretning / klip er inkluderet i prisen o Krav til lokation samt tilgængelighed (dage / timer) 3

4 Kompressionsstrømper Referat nr. 2. Referat: Teknisk Dialog vedr. parykker 1. Præsentation af Komudbud Overordnet præsentation vedr. omlægningen af indkøbsfællesskabet 12-by Gruppen til KomUdbud. Præsentation af udbudsplan. 2. Fastlæggelse af rammer for teknisk dialog. Herunder udbyders plan for processen, offentliggørelse af materiale og referat. Det blev aftalt, at informationer, der kan karakteriseres som værende forretningsmæssige hemmeligheder, ikke vil blive offentliggjort. 3. Præsentation ved leverandør i. Parykker er ikke omfattet af det medicinske direktiv. Ligeledes foreligger ikke særlige autorisationskrav. Udbuddet bør afspejle, at der arbejdes under serviceloven. ii. Leverandør anbefaler: Brugerinddragelse i forbindelse med fastsættelse af kvalitetskrav. iii. Markedet er kendetegnet ved, at ca. 97 % er eller har været frisører. De resterende 3 % er professionelle. iv. Det er yderst vigtigt, at beskrivelsen af ønsker til sortiment er klart beskrevet. Herunder, at tilbudslisten bør være 100 % tidssvarende og sikre forsvarlig kvalitet. I forhold til sortiment, bør der være krav til såvel kvalitet, udvalg, samt til hvilket øvrigt sortiment tilbudsgiveren har adgang til. v. Definitioner vedr. kvalitet bør være helt skarpe (og grundigt uddybet) af hensyn til sammenlignelighed. vi. vii. viii. ix. Udbyder køber ikke ind på vegne af patienter med midlertidigt hårtab som følge af eksempelvis kemo-behandling. Udbyder bør holde for øje, at der indkøbes til varig vansirende skaldethed, som kan være forårsaget af adskillige faktorer. Vareprøver er efter leverandørs overbevisning ikke relevant, da det vil kræve fagfolk at foretage en vurdering herpå. Sortiment kan alternativt ses igennem produktkataloger, og ses i forhold til at skulle dække en funktionsnedsættelse. Det anbefales, at udbyder beder om en beskrivelse af hvilke typer af funktionsnedsættelser, der typisk kompenseres for. Overvej evt. at dokumentere erfaring med billedmateriale. Markedet omfatter både præfabrikerede og specialfremstillede produkter. Leverandør anbefaler: 4

5 Det anbefales, at der er fokus på, at der kan leveres individuelt fremstillede produkter. Det er vigtigt at leverandøren uddyber, hvordan de definerer et specialfremstillet produkt. x. Leverandør anbefaler: Udbyder bør rådføre sig med andre kommuner, som har gennemført udbud på området. Det anføres af leverandør, at der foreligger gode materialer til inspiration. xi. Parykkens indvendige udformning er afgørende faktor i relation til kvalitet og pris. Der findes adskillige udformninger af den indvendige del: herunder klæb m.v. Der skal anvendes paryk som passer til hudens beskaffenhed. Det er derfor en forudsætning at have kendskab til hvilke funktionsnedsættelser der på baggrund af udbuddet skal kunne afhjælpes, for at kunne beskrive hvilke behov sortimentet skal dække. xii. Der findes udelukkende en type kunstfiber (anvendt til hår i parykker ) på markedet i dag. xiii. Der kan ikke stilles krav om specifikke uddannelser, da det ikke kræver en autorisation at levere parykker. Leverandør anfører, at der evt. kan stilles krav om dokumentation for kompetencer på anden vis. Herunder referencer fra sammenlignelige leverancer til andre udbydere. Det anføres, at en AMU uddannelse i parykhåndtering er på vej. xiv. Leverandør anbefaler: Det bør overvejes om der skal stilles krav om anvendelse af kommunens lokaler/forretningsadresser/parykbus m.v. xv. Leverandør anbefaler: Der kan som alternativ til krav om forretningsadresser m.v. efterspørges beskrivelser af hvordan leverandør vil dække områder. xvi. Leveringstider differentieres efter typer. En standard paryk leveres på ca. 5 dage. En specialfremstillet paryk leveres på ca uger. xvii. Holdbarheden på en paryk er ca. 6-8 mdr., under forudsætning af at den anvendes hver eneste dag i alle døgnets vågne timer. xviii. Der findes ingen specifik CE mærkning på parykker. Der kan dog anmodes om dokumentation i forhold til indhold, herunder at en paryk ikke indeholder allergifremkaldende stoffer. xix. Leverandør anbefaler: Det anbefales, at der afholdes intromøder samt opfølgningsmøder med leverandør. Udbyder anbefales at præsentere en implementeringsplan. xx. Enhver leverandør på området bør u.b. foretage faglig udredning på specialløsninger, - til hjælp for bevillingspersonalet. 5

6 4. Spørgsmål Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende for prissætningen på området? o Ikke besvaret direkte. Der henvises til øvrigt referat. Yderligere spørgsmål: Er parykker fremstillet af ægte hår stadig relevante? o Efter leverandørs overbevisning ja. Der er dog stor udvikling indenfor syntetiske parykker, hvilket kan medføre, at behov fremover i højere grad kan dækkes af syntetiske parykker. Anviser læge specifikt produkt eller blot, at der er tale om varig skaldethed som medfører ret til støtte efter serviceloven? o Lægen anviser ikke specifikt produkt, men oplysning om diagnose hvor behandling har været forsøgt, vil være en hjælp for parykleverandøren. 6

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Dagsorden 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker Indhold 1. Parykker... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker... 3 2.1. Geografisk opdeling... 3 3. Udvælgelseskriterier...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie

Læs mere

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere. EU-udbud nr. 014/S 171-30975 Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2 Udbudsansvarlig...4

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere