Årsrapport Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID"

Transkript

1 Årsrapport 2015 Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID

2 1. Indledning I Holbæk Kommunen arbejder vi med Holbæk i Fællesskaber fordi vi tror på, at vi opnår de bedste løsninger, hvis vi skaber dem i fællesskab med borgere og virksomheder. Folkeoplysningsudvalget repræsenterer de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Holbæk Kommune og er på den måde en væsentlig medspiller for Holbæk i Fællesskab. Folkeoplysningsudvalget bidrager med rådgivning-, ved at skabe dialog- og ved at pege på nye muligheder for at løse opgaver inden for det folkeoplysende område. Denne rapport beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Endvidere er der en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til. Rapporten giver også en status og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet både i forhold til deltagelse og økonomi. Endelig er der en oversigt over kommunens idrætsfaciliteter. 2. Fakta om Holbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg I henhold til Folkeoplysningsloven 1, har Holbæk Kommunes byråd nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som repræsenterer mangfoldigheden i Holbæk Kommunes folkeoplysende virksomhed. Udvalget er bl.a. sammensat af repræsentanter for de foreninger, der får tilskud efter kapitel 3 i Folkeoplysningsloven. Det vil sige de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under loven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud. Foreningerne falder i kategorierne: idrætsforeninger, aftenskoler, fritidsforeninger samt frivillige foreninger. Folkeoplysningsudvalget har til opgave, at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. Folkeoplysningsudvalgets opgaver er: Inddragelse i udarbejdelse af Holbæk Kommunes folkeoplysningspolitik Høringspart om budget for folkeoplysningsområdet Evaluering af regnskabet for folkeoplysningsområdet Høringspart ved ændringer af regler for tilskud til folkeoplysning, som er beskrevet i Administrationsgrundlaget Medinddragelse i forbindelse med projekter for folkeoplysningsområdet Være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor folkeoplysningsområdet Fordeling af udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget (FOU) består af følgende personer: Idrætsområdet: Aftenskoleområdet: Andre folkeopl. foreninger: Integrationsrådet: Handicaprådet: Ungdomsbyrådet: - Knud Seidelin (Holbæk Gymnastikforening) - Margrethe Bjerre (Jernløse Badminton Klub) - Dorte Mogensen, (AOF) næstformand, FOU - Svend Due Mikkelsen (Hjerteforeningen) formand, FOU - Niels Weinreich (FDF Ugerløse) - Lasse Larsen (FDF Holbæk) - Ann-Katrine Holm - Jytte Brouer (Danske Handicaporganisationer) - Vakant 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli

3 3. De overordnede rammer for kommunale tilskud Den kommunale støtte til kultur- og fritidsformål ydes efter støtteordninger, som er beskrevet i Administrationsgrundlaget. Formålene med støtteordningerne er primært: Styrkelse af det frivillige arbejde. Høj prioritet af børne- og ungdomsaktiviteter både i organiserede og uorganiserede aktiviteter. Fokus på den forebyggende, sundhedsmæssige og sociale indsats. Konkret udbetaler Holbæk Kommune følgende tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven: Medlems- og lokaletilskud udbetales til idrætsforeninger og frivillige foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud til aftenskoler, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører samt udstyr og rekvisitter. Desuden udbetales der følgende tilskudstyper: Støtte til enkeltstående kulturelle arrangementer. Driftstilskud til idræts- og svømmehaller, udbetales efter indgåede kontrakter. Byrådet har besluttet, at tid i haller og svømmehaller stilles gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven uanset, om hallerne er kommunale eller selvejende. 4. Medlemmer i folkeoplysende foreninger Nedenfor er en status for antal medlemmer og udviklingen set i forhold til Først beskrives aftenskoleområdet, herefter øvrige foreninger inkl. idrætsforeninger. Aftenskoler Holbæk Kommune har godkendt følgende aftensskoler pr. 1. oktober 2015: 1. AOF Holbæk 2. DOF Holbæk 3. Hjerteskolen (Hjerteforeningen) 4. Holbæk & Omegns Musikskole (HOM) 5. LOF Holbæk 6. Aftenskole for Senhjerneskadede 2 7. Brunhøjskolens Aftenskole 8. Holbæk Byorkester 9. Holbæk Symfoniorkester 10. Jyderup Sangkor 11. KreativSkolen 12. Oplysningsforbundet Break Through Sangskaderne 14. Svinninge Aftenskole 2 Aftenskolen er godkendt i 2015 og tilskudsberettiget fra Aftenskolen er godkendt i 2015 og tilskudsberettiget fra

4 Et af kendetegnene ved aftenskolerne er, at de ikke har personlige medlemmer, men kursister, der deltager på hold. Nedenstående tabel 1 viser, at der i 2015 er en aftenskole mere end i Det har dog alligevel betydet, at der er en samlet nedgang af nye kursister i 2015 på 310 personer, og en nedgang på 491 undervisningstimer. Tabel 1: Kursister i aftenskolerne Udvikling 2014 / 2015 Antal aftenskoler Antal timer Antal kursister Øvrige foreninger, herunder idrætsforeninger og spejdere I nedenstående tabel 2 er medlemstallene opgjort for de øvrige folkeoplysende foreninger, som ikke er aftenskoler dvs. idræts- spejdere og andre foreninger, som Holbæk Kommune har kendskab til. I 2014 har Holbæk Kommune indgået et samarbejde med Centralt ForeningsRegister. Samarbejdet betyder, at 2015-data for medlemstal fra de foreninger, som er organiseret under DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund er trukket fra denne centrale database. Medlemstal for frivillige foreninger, spejdere samt øvrige foreninger (herunder pensionistforeninger) kan dog ikke trækkes via Holbæks Kommunens nuværende aftale med Centralt ForeningsRegister. De nedenstående medlemstal for disse foreninger er derfor baseret på foreningernes egne indrapporteringer til Holbæk Kommune. Tabellerne viser, at foreningerne i Holbæk Kommune har haft ca medlemmer i I 2015 udgjorde børn og unge under 25 år 36 % af den samlede medlemsskare i foreningerne. Deltagelsen af børn og unge i foreningslivet oversteg dermed målgruppen 60+ år, som udgjorde 34 %. Til sammenligning udgjorde børn og unge under 25 år 76 % af den samlede befolkning i kommunen i 4. kvartal 2015, mens målgruppen 60+ år udgjorde 82 % af den samlede befolkning i 4. kvartal Tabel 2 ses på næste side. 4

5 Tabel 2a: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2014 Medlemstal 2014 Foreningstype Antal 0-24 år år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger Øvrige folkeoplysende foreninger* Frivillige foreninger* Total Tabel 2b: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2015 Medlemstal 2015 Foreningstype Antal 0-24 år år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger Øvrige folkeoplysende foreninger* Frivillige foreninger* Total * Først med opgørelsen af medlemstallene for 2015 er der systematisk indhentet medlemstal for de øvrige folkeoplysende foreninger og de frivillige foreninger (deraf den store difference). Udviklingen i medlemstal i udvalgte foreningstyper Udviklingen viser, at mens der i visse foreningstyper er sket en fremgang fx kampsport, fodbold og håndbold så er der i andre sket en tilbagegang fx teaterforeninger, svømning og badminton. Samlet set er der i idrætsforeningerne sket en fremgang på 2 %, i de øvrige folkeoplysende foreninger en fremgang på 27 %, mens der i de frivillige foreninger er sket en fremgang på %. Denne sidste fremgang skal dog ses i lyset af, at der først i 2015 er sket en systematisk indhentning af medlemstal for denne kategori. I tabel 2c på næste side kan man se udviklingen i udvalgte foreningstyper fra

6 Tabel 2c: Medlemsudvikling i udvalgte foreningstyper fra Udvikling 2014 / 2015 Gymnastik % Fodbold % Svømning % Badminton % Håndbold % Ridning % Kampsport % Skydning % Øvrige idrætsforeninger % Total for idrætsforeninger % Teaterforeninger % Spejdere % Øvrige folkeoplysende foreninger 4.924* Frivillige foreninger 9.203* Total * Først med opgørelsen af medlemstallene for 2015 er der systematisk indhentet medlemstal for de øvrige folkeoplysende foreninger og de frivillige foreninger, hvorfor der ikke er anført sammenlignelige tal fra Positiv udvikling i fokusgrupper Kigger man på udviklingen i antallet af medlemmer i idrætsforeningerne i gruppen 0-24 år og i grupper 60+ år, så man stigninger på hhv. 2 % og 7 %. Det hænger fint sammen med den ekstra fokus, der er på disse to aldersgrupper. Holbæk Kommune tilbyder også en Fripladsordning til børn og unge under 18 år. Ordningen skal give mulighed for større foreningsdeltagelse blandt børn og unge, der ellers ikke ville have denne mulighed af forskellige årsager. I 2015 var der afsat kr. til denne ordning. Af dette blev der anvendt ca kr. på fripladser til i alt 70 børn og unge. Fripladserne blev bl.a. givet til fodbold, gymnastik, ridning og svømning. 6

7 For at påvirke udviklingen i antal medlemmer i aldersgruppen 60+ år har Holbæk Kommune etableret en pulje, der kan søges af primært foreninger til at igangsætte nye aktiviteter for kvinder og mænd. Der er i hhv og 2017 afsat kr. hvert år. Tabel 2d: Medlemstal i alderen 0-24 år i idrætsforeningerne Udvikling 2014 / 2015 Gymnastik % Fodbold % Svømning % Badminton % Håndbold % Ridning % Kampsport % Skydning % Øvrige idrætsforeninger % Total % 7

8 Tabel 2e: Medlemstal i alderen 60+ år i idrætsforeningerne Udvikling 2014 / 2015 Gymnastik % Fodbold % Svømning % Badminton % Håndbold % Ridning % Kampsport % Skydning % Øvrige idrætsforeninger % Total % 5. Aftenskolernes tilskudsøkonomi De følgende tabeller viser aftenskolernes tilskudsøkonomi og undervisningsaktivitet. Ved at sammenholde tilskudsøkonomien med antallet af undervisningstimer, er det muligt at udlede det gennemsnitlige tilskuds pr. undervisningstime. Det enkelte tilskud pr. undervisningstime varierer dog i forhold til typen af undervisning (studiekreds, små hold, handicappede, foredrag). Tilskuddet fordeles efter en nærmere fastsat fordelingsbrøk 4. Aftenskolestatistik, 2014/2015 Tabel 3 viser tilskudsregnskabet for 2014 og 2015, det vil sige den forholdsmæssige tilsagnsfordeling af de afsatte budgetmidler til hhv. aflønning samt 10 % debat pulje. Tabel 4 viser, at aftenskolerne i 2014 har udbudt i alt undervisningstimer. Sammenholdt med oplysningerne i tabel 3, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime været 165,73 kr. 5. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 80 % af det maksimalt beregnede tilskud i Tabel 4 viser endvidere, at aftenskolerne i 2015 har udbudt i alt undervisningstimer. Sammenholdes dette med oplysningerne i tabel 5, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime været 176,43 kr. 6. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 83 % af det maksimalt beregnede tilskud i Fordelingsbrøk mellem typen af undervisning fastsættes i Administrationsgrundlaget kr. (afsatte budgetmidler) / (antal undervisningstimer) = 165,73 kr. pr. time kr. (afsatte budgetmidler) / (undervisningstimer) = 176,43 kr. pr. time. 8

9 Faktisk aflønning Forholdsmæssigt tilskud * Beregnet max. tilskud Difference Afsat ** Forbrugt Difference Tabel 3: Aftenskolernes tilskudsregnskab 2014/2015 Aflønning 10% pulje til debat Aftenskole AOF AOF DOF DOF Familiebrugets OF Familiebrugets OF Hjerteforeningen Hjerteforeningen HOM HOM LOF LOF Brunhøjskolens Aftenskole Brunhøjskolens Aftenskole Holbæk Byorkester Holbæk Byorkester Holbæk Garden Holbæk Garden Holbæk Symfoniorkester Holbæk Symfoniorkester Jyderup Sangkor Jyderup Sangkor Kreativ Skolen Kreativ Skolen Sangskaderne Sangskaderne Svinninge Aftenskole Svinninge Aftenskole Total Total * Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til aflønning på aftenskoleområdet, jf. fordelingsbrøk i administrationsgrundlaget. ** Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til 10 % pulje til debatskabende aktiviteter. 9

10 Tabel 4: Aftenskolernes undervisningstimer 2014/ Undervisning og studiekredse Undervisning for handicappede Undervisning for små hold Foredrag Aftenskole Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere AOF , AOF DOF DOF Familiebrugets OF Familiebrugets OF Hjerteforeningen Hjerteforeningen HOM , HOM LOF LOF Brunhøjskolens Aftenskole Brunhøjskolens Aftenskole Holbæk Byorkester Holbæk Byorkester Holbæk Symfoniorkester Holbæk Symfoniorkester Jyderup Sangkor Jyderup Sangkor Kreativ Skolen Kreativ Skolen Sangskaderne Sangskaderne Svinninge Aftenskole Svinninge Aftenskole Total Total Aftenskolerne fremsender hvert år senest 1. april et regnskab for det foregående år, og samtidig indsendes statistikoplysninger for samme periode. 10

11 6. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Folkeoplysningsudvalget udmønter årligt den såkaldte Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget kan uddele puljemidler til indkomne ansøgninger eller Folkeoplysningsudvalget kan af egen drift igangsætte projekter. Folkeoplysningsudvalget prioriterer følgende 4 indsatsområder til udviklingspuljen: Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse Sundhedsfremmende indsatser It-kompetencer Nytænkning af foreningsorganisering og innovation I 2014 blev der i alt fordelt kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS bevillinger markeret med * er overført til 2015): kr. Kundby Fitness Park udendørs bevægelsesfaciliteter* kr. Projekt Cykling uden alder kr. Meget mere Merløse udendørs bevægelsesfaciliteter* Ved udgangen af 2014 var der i alt kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2015-puljen. I 2015 blev der i alt fordelt kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS bevillinger markeret med ** er udbetalt i 2016): kr. Kundby Fitness Park udendørs bevægelsesfaciliteter kr. Meget mere Merløse udendørs bevægelsesfaciliteter ** kr. Motionsredskaber i Byrummet ** kr. Projekt Skovrejsning kr. Holbæk Cykelsport ** Ved udgangen af 2015 var det i alt kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2016-puljen. Kundby Fitness Park 11

12 7. Medlemstilskud Holbæk Kommune yder medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger ud fra følgende rammer 8 : Tilskud gives til medlemmer under 25 år. Tilskuddets maksimale størrelse pr. medlem vedtages i forbindelse med byrådets årlige budgetaftale (i 2015 var det maksimale tilskud 220 kr.). Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra medlemmer under 25 år. Medlemstilskud ydes ved et medlemskontingent for en selvstændig aktivitet/idræt (f.eks. håndbold, fodbold, tennis mv.). Handicapforeninger får medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder. Tabel 7 viser medlemsudviklingen i årene for de foreninger, der har søgt og modtaget medlemstilskud. Foreningsmedlemmer i målgruppen 60+ år udløser ikke medlemstilskud. Tabel 7 viser, at der har været en fremgang i antal medlemmer i alle aldersgrupper i perioden blandt de foreninger, der har modtaget medlemstilskud. På landsplan viser undersøgelser, at der generelt er tilbagegang i antal foreninger, idet borgere i stigende grad benytter uorganiserede aktiviteter og kommercielle fitnesscentre. Dette billede kan ikke genkendes i Holbæk Kommune, jf. nedenstående tabel 7, med en fastholdelse af antal foreninger, som modtager medlemstilskud. Tabel 7: Medlemsfordeling hos foreninger, som modtager medlemstilskud Udvikling 2014 / 2015 Antal foreninger Medlemmer i alt Under 25 år år Over 60 år Driftstilskud til lokaler Holbæk Kommune yder driftstilskud til lokaler (det såkaldte lokaletilskud) til børn og unge i frivillige folkeoplysende foreninger med 65 % til driften af de lokaler, som foreningerne enten ejer eller lejer (herunder haller, samt lejrpladser). Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimer og for at være berettiget til at få udbetalt lokaletilskud, skal der være indsendt budget ansøgning. Der er ikke sket en større udvikling i omfanget af udbetalt lokaletilskud. Det må dog forventes, at der i de kommende år sker en mindre stigning i udbetaling af lokaletilskud i takt med etableringen 8 En uddybende beskrivelse kan findes i Administrationsgrundlaget. 12

13 af nye foreninger, som selv ejer eller lejer lokaler, samt overdragelse af udvalgte kommunale ejendomme til foreninger som led i Holbæk Kommunes arbejde med arealoptimering. Tabel 8: Udvikling i lokaletilskud Idrætsfaciliteter m.v Spejderhuse, lejrpladser Andet Total Fordeling af puljer Nedenfor er en kort beskrivelse af de puljer, som folkeoplysende foreninger kan søge og som bliver fordelt administrativt. En uddybende beskrivelse af puljerne samt ansøgningsprocedure er beskrevet i Administrationsgrundlaget Uddannelse af ledere og instruktører Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til afholdelse af kursusafgifter til uddannelse af ledere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af kursusafgiften efter fradrag for evt. anden støtte. Dog maksimum kr. pr. år pr. leder / instruktør / træner. Udstyrspuljen Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udstyr og rekvisitter, som er nødvendige for aktivitetens udførelse. Det er som hovedregel er en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne. I forbindelse med vurderingen af tilskud fra puljen, lægges der også vægt på om man benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue. Der er afsat et særligt beløb til udendørs mål- og net. Denne pulje fordeles for sig selv. Kulturelle arrangementer Foreninger kan søge tilskud (oftest i form af en underskudsgaranti) til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der bliver afholdt i Holbæk Kommune. Puljen har fokus på arrangementer, som involverer og udvikler kulturinstitutioner og kulturelle aktører samt samler borgerne om en kulturel oplevelse. 13

14 Overblik over fordeling af puljer Tabel 9 viser fordeling af de 4 puljer i 2013, 2014 og Der er ansøgt om væsentlig flere penge i alle fire pulje i år 2014 sammenlignet med Budgettet har stort set været uændret i de tre år. Dette skyldes muligvis, at Holbæk Kommune i 2014 styrkede information og formidling til foreningerne om puljernes eksistens. Puljen Uddannelsen af ledere og instruktører fik ansøgningsfristen 1. oktober 2015 annulleret, da der kun var kr. til rest til fordelingen. Dette gør, at det ansøgte beløb i 2015 er mindre end i 2013 og Tabel 9: Fordeling af administrative puljer Uddannelse af ledere og instruktører Budget Ansøgt Bevilget Udstyr og rekvisitter Budget Ansøgt Bevilget Udstyr mål og net Budget Ansøgt Bevilget Kulturelle arrangementer Budget Ansøgt Bevilget Overblik over idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune Nedenfor i tabel 10 er et overblik over antallet af idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune og disses geografiske placering. Som det ses er der en bred fordeling af både fodboldbaner og sportshaller på tværs af byer og lokalområder. Der er fire svømmeanlæg i Holbæk Kommune, hvoraf to er udendørs anlæg (Ugerløse Friluftsbad og Holbæk Søbad). 14

15 Tabel 10: Overblik over fodboldanlæg, haller og svømmeanlæg Fodboldanlæg, haller og svømmeanlæg Fodboldanlæg (kommunale og selvejende) 21 anlæg, indeholdende følgende antal baner Gislinge Boldklub Skolevej Gislinge 2 x 11 mands + 4 x 8 mands + 3 x 5 mands Hagested IF og Holbæk Omegn Fodbold Hagested Idrætsanlæg, Damvej 19, Hagested 4300 Hagested 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Hjembæk IF 4450 Jyderup 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Holbæk Bold- & Idrætsforening Borgmestergårdsvej 4300 Holbæk 7 x 11 mands + 12 x 8 mands + 6 x 5 mands + 5 x 3 mands + 1 kunstgræsbane Holbæk Fælled Arenavej Holbæk 2 x 11 mands Jernløse Boldklub Gl. Skovvej 150 B 4420 Regstrup 3 x 11 mands + 6 x 8 mands + 2 x 5 mands + 1 grusbane Jyderup Boldklub Kirke Eskilstrup Boldklub Knabstrup IF Kundby IF Jyderup Stadion, Ellebjergvej 31 A 4450 Jyderup 5 x 11 mands + 4 x 8 mands + 2 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 grusbane Stestrupvej Kirke Eskilstrup 2 x 11 mands + 1 x 8 mands + 1 x 3 mands Ventedgårdsvej 42, Knabstrup Kundby Sportsplads, Bygaden 4440 Knabstrup 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 1 x 5 mands 4520 Kundby 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Monday Football Club 4390 Vipperød 1 x 11 mands + 1 x 8 mands Mørkøv IF Skamstrupvej Mørkøv 2 x 11 mands + 2 x 8 mands + 3 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 kunstgræsbane Orø Boldklub Brøndevej 15, Orø 4300 Orø 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Store Merløse IF Holbækvej Store Merløse 2 x 11 mands + 2 x 8 mands + 2 x 5 mands Svinninge IF Svinningehallen Svinninge 3 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Tuse IF - Fodboldafd. Tuse Byvej 8, Tuse 4300 Tuse 5 x 11 mands + 7 x 8 mands + 3 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 kunstgræsbane Tuse Næs Boldklub Udby Kirkevej 23, Udby 4300 Tuse Næs 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 1 x 5 mands Tølløse Boldklub Sportsvej Tølløse 3 x 11 mands + 4 x 8 mands + 4 x 5 mands + 1 kunstgræsbane Ugerløse IF Højgårdsvej Ugerløse 3 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Undløse Boldklub Øvej 5 A, Undløse 4340 Undløse 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Vipperød Boldklub Rensdyrvej Vipperød Idrætshaller (kommunale og selvejende) - 20 stk. 4 x 11 mands + 4 x 8 mands + 2 x 5 mands + 4 x 3 mands Bjergmarkshallen Bispehøjen Holbæk Gislinge Hallen Skolevej Gislinge Hagested Hallen* Damvej 19, Hagested 4300 Holbæk Holbæk Badmintonhal* Peder Billesvej Holbæk Jernløse Hallen Gl. Skovvej 150 B 4420 Regstrup Jyderuphallen* Elmegården Jyderup Knabstrup Hallen* Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv 15

16 Kundby Hallen Trønningevej 11, Kundby 4520 Svinninge Merløse Fritidscenter* Holbækvej Store Merløse Mørkøv Hallen* Skamstrupvej Mørkøv Orø Hallen* Brøndevej 15, Orø 4300 Holbæk Seminariehallen Seminarieparken Holbæk Stadionhallen** Borgmestergårdsvej Holbæk Stestrup Fritidsgård* Stestrupvej Kirke Eskilstrup Svinninge Sportscenter* Svinningehallen Svinninge Tuse Hallen** Tuse Byvej 8, Tuse 4300 Holbæk Tuse Næs Hallerne** Udby Kirkevej 23, Udby 4300 Holbæk Tølløse Hallen* Sportsvej Tølløse Undløse Hallen Øvej 5 A, Undløse 4340 Tølløse Vipperød Hallen** Rensdyrvej Vipperød Svømmeanlæg (kommunale og selvejende) - 4 stk. Holbæk Svømmehal** Vandtårnsvej Holbæk Holbæk Søbad** Kalundborgvej Holbæk Jyderup Bad* Ellebjergvej Jyderup Ugerløse Friluftsbad Hovedgaden 50 B 4350 Ugerløse * Selvejende institutioner ** Selvadministrerende kommunale haller 16

17 17

18 18

19 19

20 KULTUR & FRITID Kasernevej 6, 4300 Holbæk 20

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013.

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Resumé Roskilde Kommune og Folkeoplysningsudvalget har

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2014 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2015 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Kalundborg Kommunes Folkeoplysningspolitik

Kalundborg Kommunes Folkeoplysningspolitik Kalundborg Kommunes Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det overordnede mål med folkeoplysningspolitikken 2.1 Vision 2.2 Strategi 3. Indsatsområder 3.1. Indsatsområde 1: Faciliteter

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere