Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede sig, som ny projektleder for kulturcenteret. Charlotte overtager projektledelsen fra Robin, som sikrer en god overlevering til Charlotte. Charlotte har erfaring med helhedsrenoveringer af skoler da hun har arbejdet med koordinering af skolerenoveringer de sidste år Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mads Uldall Jørgen Bang: Vil Charlotte også være ansvarlig for helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen? Charlotte Møller: Det arbejder vi på i KEJD. Mads Faber: Godt at der er kommet en projektleder på fra KEJD og det vil være rigtig godt, hvis det kunne blive den samme projektleder på kulturcenteret og helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen. Opsamling på budget Der er blevet givet 136,8 mio. kr. til en helhedsrenovering af Kildevældsskolen og 2,8 mio. kr. til etablering af EAT på Kildevældsskolen. Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? Charlotte Møller: Midlerne til helhedsrenovering er givet fra KEJD arbejder på et fælles EU udbud af totalrådgivningsydelsen for kulturcenteret og helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen således at det er samme rådgiver som står for de to projekter. KEJD vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at der også findes en bygherrerådgiver til at sikre koordinationen mellem de to projekter og med de mange interessenter omkring projekterne. Maja Baggesen: Et EU udbud tager tid, men vi behøver ikke vente på EU udbuddet i forhold til udviklingen af projekterne. Vi kan bruge tiden til at finde ud af hvordan vi kan få det optimale ud af sammenhængen mellem kulturcenter og helhedsrenovering. Charlotte Møller: Det er vigtigt at vi sikrer at de to projekter støtter hinanden og at de ikke er i vejen for hinanden. Mads Faber: Man kunne godt være lidt bange for at det store projekt kommer til at spise det lille projekt. Det er vigtigt at vi holder fast ved alle de gode overvejelser vi har gjort os og ser Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter Vennemindevej 39, St Postboks København Ø Mobil EAN nummer

2 helhedsrenoveringen som en mulighed for virkelig at tænke skole og kulturcenter sammen sådan som vi har ønsket os det fra starten. Ann Urbrand: Vi skal lægge evt. forbehold væk og fokusere på mulighederne. Det er fedt at KEJD, BUF og KFF har fokus på det gode samarbejde der skal nok komme et rigtig godt projekt ud af det. Det jeg kan være nervøs for er at der kommer til at være et hul mellem områdefornyelsen, som slutter i 2016 og åbningen af kulturcenteret. Det er vigtigt at sikre at der er kulturelle aktiviteter på Kildevældsskolen efter områdefornyelsen. Axel Thringe Laursen: Det er godt med midler til helhedsrenovering. Min vurdering er at f.eks. udskiftning af vinduer kan ske uafhængig af arbejdet med kulturcenteret mens at moderniseringen af Kildevældsskolen med fordel kan koordineres med kulturcenteret. En modernisering af Kildevældsskolens lokaler giver bedre mulighed for en udnyttelse til kulturformål efter skoletid. Det kan godt være at der er fordele ved at tænke de to projekter sammen i ét udbud, men det er bekymrende at kulturcenteret bliver udskudt. Vi skal være opmærksomme på at holde fast ved aktiviteterne på Kildevældsskolen og det gode samarbejde, der er mellem Kultur Østerbro, Østerbro Lokaludvalg, Kildevældsskolen og Områdefornyelsen frem til at kulturcenteret åbner. Mads Uldall: En helhedsrenovering af Kildevældsskolen giver mulighed for at vi kan realisere vores vision om at vi bygger 500 m2 nyt, ombygger 500 m2 eksisterende og udnytter yderligere m2 på Kildevældsskolen. Uden midler til helhedsrenovering ville det være vanskeligt at skabe en sammenhæng mellem det nye og det eksisterende. Charlotte Møller: Helhedsrenoveringen giver også mulighed for at arbejde med udearealerne til glæde for såvel skolen som kulturcenterets brugere. Moderniseringen af Kildevældsskolen forventes at kunne ske på en måde, der gør lokalerne lettere at anvende til kulturformål. Mads Faber: Det har været en god snak og styregruppen er positive i forhold til en samtænkning af kulturcenter og helhedsrenovering. Styregruppen vil arbejde på at de gode intentioner der ligger i det allerede udarbejdede materiale sikres i den videre proces. Det er vigtigt at styregruppen sikrer forståelse for mulighederne i en samtænkning i vores forskellige baglande. Side 2 af 5

3 Maja Baggesen: Der er kommet nogle nye muligheder, men det betyder bestemt ikke at de tanker vi har gjort os i forhold til kulturcenteret ikke længere er aktuelle. For eksempel var det tidligere sådan at EAT boden skulle være en del af kulturcenteret. Med helhedsrenoveringen åbnes der mulighed for at EAT boden kan ligge andre steder. Der kan være fordele ved at EAT boden ligger i tilknytning til kulturcenteret idet der således vil komme mange unge, der bruger kulturcenteret. Omvendt kan nogen måske synes at der er lovligt mange unge omkring frokost. Vi kan nu vælge hvad vi synes er bedst i forhold til kulturcenteret. Ann Urbrand: EAT er en time om dagen. Jeg synes at vil være en ressource for kulturcenteret at eleverne kommer der i deres frokostpause. Tina Halgren: Der er lavet et oplæg til samtænkning af et EAT køkken og kulturcenteret (jf. oplæg). Et EAT køkken kan dele faciliteter med kulturcenterets cafe. Den bedste løsning vil nok være at kulturcenterets cafe i dagtimerne sælger sandwich, kager mv. og kun varmt mad om aftenen. Det er usikkert om det kan betale sig at kulturcenteret sælger EAT mad om aftenen eller om der skal findes en anden løsning for eksempel at køkkenet indrettes på en måde så det også kan producere varmt mad. Mads Faber: Det er fornuftige overvejelser. Vi har ikke regnet med at der skulle være varm mad i kulturcenteret i løbet af dagen. Vi har tidligere drøftet om LAVUK (specialinstitution for udviklingshæmmede unge) kunne have en rolle i forhold til kulturcenterets cafe. Kunne de også have en rolle i forhold til EAT? Hvordan er økonomien ift. EAT, hvornår er penge afsat? Maja Baggesen: Pengene til EAT er afsat i Mads Faber: Jeg havde troet at vi borgere skulle presse forvaltningerne til at samarbejde, men det lader til at I allerede har et godt samarbejde. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om hvordan forvaltningen har tænkt sig den videre proces. Hvad har forvaltningen med til det næste møde. Maja Baggesen: Vi arbejder på hvordan projekterne kan samtænkes. Det er ikke længe siden budgettet faldt på plads og vi skal lige finde ud af hvordan vi organiserer os. Side 3 af 5

4 Charlotte Møller: Til næste møde vil jeg kunne præsentere en overordnet tidsplan for projekterne og den fremadrettede proces. Steder for unge Tina Halgren: Jeg har snakket med Bjarne Pedersen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro. Det er et stort ønske at der i tilknytning til kulturcenteret bliver etableret et sted for unge. Bjarne Pedersen forestiller sig et fleksibelt rum, hvor der kan være forskellige aktiviteter for unge. Mads Uldall: Vi har i områdefornyelsen arbejdet meget med behovet for steder til unge. Der er en gruppe unge som ikke har eget værelse (og som in dag hænger ud i Kildevældsparken og omkring Kildevældsskolen) og derfor forventes at være storbrugere af et kommende kulturcenter. Der er en nervøsitet i forhold til hvordan disse unge vil bruge kulturcenteret og et ønske om at der gøres en særlig indsats for at disse unge vil kunne bruge kulturcenteret på en positiv måde. Mogens Holm: Det er afgørende at kulturcenteret bliver et kulturcenter og ikke et socialt værested. Mads Uldall: Områdefornyelsen mener ikke at løsningen er at der laves et særligt rum til de unge, men måske at kulturcenteret tilknyttes en medarbejder fra BUF med en socialpædagogisk baggrund. Tina Halgren: Jeg har opfordret Bjarne Pedersen til at kontakte Mogens Holm for en drøftelse af samarbejde mellem Kultur Østerbro og BUF om kulturcenterets profil i forhold til unge. Lartey Lawson: De unge er også borgere og skal være en del af kulturcenteret. De unge skal føle at de kan bruge kulturcenteret på lige fod med alle andre og at der ikke er særlige tilbud til dem. Hvis det er nødvendigt skal vi hjælpe de unge med at bruge kulturcenteret på en god måde. Mads Faber: Jeg vurderer at stemningen i gruppen er, at der ikke skal være et særligt rum til unge, men at det er vigtigt at der er et godt samarbejde mellem KFF og BUF om projektet. Eventuelt Mads Faber orienterede om et høringssvar han har afgivet på styregruppens vegne i forhold til planerne om en omorganisering af 10. klasserne på Kildevældsskolen. Mads Faber havde udtrykt en bekymring i forhold til hvilke konsekvenser en organisering af 10. klasserne under Københavns Ungdomsuddannelser ville have for samarbejdet mellem Kildevældsskolen og kulturcenteret. Side 4 af 5

5 Mogens Holm: Det er positivt at der er så mange engagerede medarbejdere fra de forskellige forvaltninger, der arbejder på at dette bliver et rigtig godt projekt. Mads Faber: Det er vigtigt at forvaltningerne forsat trækker på styregruppen. Vi er meget opsatte på at hjælpe med til at det bliver et rigtig godt projekt. Side 5 af 5

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

BILAG 11 Designafprøvning feltnoter

BILAG 11 Designafprøvning feltnoter BILAG 11 Designafprøvning feltnoter GRUPPE A = 3-mands gruppen GRUPPE B = 2-mands gruppen Efter introduktionen præsenterer de fem deltagere sig nogle med korte andre med lange præsentationer. Flere præsenterer

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 21.03.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-50562) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-50552) 2 3. Meddelelser

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere