Præsentation af årets topsorter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af årets topsorter"

Transkript

1 Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side Rug og triticale side Sprøjteplaner side VINTERSÆD 2009 Præsentation af årets topsorter

2 Vinterhvede Foder Vinterhvede - nu Danmarks største afgrøde Med et areal på mere end ha er vinterhvede nu den mest dominerende afgrøde i Danmark. Dette betyder, at der til stadighed stilles større krav til de hvedesorter der dyrkes. Nordic Seed kan igen i år præsentere nye sorter med forbedrede dyrkningsegenskaber og højere udbytter. Sorterne MARIBOSS og ALFAROMERO er gode eksempler på sorter, der sætter nye standarder for udbytte og dyrkningsegenskaber. Med udsigt til stramninger af behandlingsindekset og højere omkostninger på plantebeskyttelse, er det blevet en endnu bedre forretning at investere i nye resistente sorter med et højt udbyttepotentiale. Ambition Højt stabilt udbytte gennem årene Unik septoria resistens Perfekt 2. års hvede Sortsvalg* Ambition Frument Smuggler *Udbytte korr. for udgifter til udsæd, ekstra N og svampemidler. Ambition er Danmarks største hvedesort. Ambition er en højtydende foderhvede egnet til dyrkning på alle lokaliteter. Ambition er velegnet som 2. års hvede, idet den har en god resisistens mod knækkefodsyge. God resistens mod meldug, gulrust og septoria er også Ambitions stærke sider. Mariboss Audi Mariboss er en ny meget højtydende hvedesort, som er egnet til dyrkning på alle lokaliteter i Danmark. Den har ligeledes det højeste af de markedsførte sorter i. Sorten har meget god resistens mod meldug og gulrust. Mariboss har god stråstivhed og foreløbige resultater tyder på en god faldtalsstabilitet. Danmarks nye nr. 1 med højeste udbytte Stråstiv God sundhed Kun begrænset mængde Mariboss Hereford Frument Suveræn på sandede- og lettere jordtyper God resistens mod meldug, gulrust og septoria Højt udbytte af FEsv/hkg Audi , Frument , Smuggler , Audi er en meget højtydende foderhvede, som giver et højt udbytte på alle jordtyper og i alle sædskifter. Audi har en god vinterfasthed. På de lidt lettere jordtyper, JB2 til JB4 har Audi i forsøgene vist markante højere forholdstal for udbytte end de øvrige sorter. Audi har et højt udbytte af. Alfaromero er velegnet til dyrkning selv på de mest udsatte lokaliteter i Danmark. I forsøgene har sorten vist særdeles god vinterfasthed. Alfaromero har meget god resistens mod gulrust, meldug og septoria, samt en god stråstyrke. Med Ritmo i ophavet har Alfaromero bevaret mange af denne sorts gode egenskaber, men har bedre resistens mod svampesygdomme end Ritmo. Alfaromero Vinterfasthed i særklasse Høj foderværdi Sundhed i top Kun begrænset mængde Alfaromero Frument Smuggler Oakley Udbytte og i top Kort og meget stråstiv Resistent mod gul- og brunrust samt hvedens orange galmyg Lejesæd* Oakley ,2 Hereford ,8 Frument ,1 *(Kar. 0-10). Oakley har et højt kerneudbytte og er blandt de absolutte topsorter med et højt. Oakley yder godt i alle sædskifter og på alle jordtyper. Oakleys stråstivhed gør den særlig egnet på de stærke husdyrgødede hvedejorde, hvor lejesæd bør undgåes. 2 3

3 Industri- og brødhvede Hybridhvede Tabasco er en højtydende industrihvede. Tabasco er stråstiv og har en god sundhed kombineret med et højt udbytte. Den er helt resistent mod meldug og brunrust og blandt de mest septoria resistente sorter. Endeligt har Tabasco vist god fusariumresistens. Tabasco - Industrihvede Højt stabilt udbytte Stråstiv God sundhed og stabilt faldtal -08 Sortsvalg* -08 Tabasco Smuggler Frument * Udbytte korr. for udgifter til udsæd, ekstra N og svampemidler. Hybridhvede Der har i Danmark vist sig stigende interesse for dyrkning af hybridhvede. Fordelene ved at dyrke hybridhvede frem for konventionel hvede er: Markant merudbytte Robusthed overfor tørke og andre stressfaktorer Stærk modstandskraft overfor manganmangel Høj foderværdi Velegnet til tidlig såning Velegnet på lettere jordtyper og som 2. års hvede Bemærk: Hybriderne bør såes i 2 cm dybde for en bedre buskning. Hymack Skagen er en elite bagehvede ( E-hvede ) og er dermed helt i top, hvad angår bagekvalitet. Skagen er anbefalet af de danske brødmøllere. Sorten er desuden meget velegnet til økologisk avl. Skagen er en meget sund sort med et lavt behandlingsindex. Den er desuden meget vinterfast, og har en fremragende konkurrenceevne overfor ukrudt. Skagen er særdeles faldtalsstabil. Skagen - Brødhvede Vinterfasthed i særklasse Sundhed i top Anbefalet af de danske brødmøllere Udbytte, bagekvalitet og fusariumresistens for sorterne på brødlisten: Sorter på brødlisten Udbytte hkg/ha Landsforsøg høst 08 Tysk kvalitetsklasse Fusarium, lavt tal er bedst Tysk sortsliste Danmark 08* Skagen 91,9 E 4 8 Paroli 96,8 A 6 27 Opus 99,4 B 7 47 Kvalitet: E = Elite, A = Bage, B = Industri. * Flakkebjerg. Højt udbytte og høj foderværdi God på lettere jordtyper og som 2. årshvede Robusthed overfor stress og tørke Units hybridhvede/ha (anbefalet) Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter 1-5/9 1,4 1,5 6-10/9 1,5 1, /9 1,6 1, /9 1,8 2, /9 2,0 2, /9 2,0 2,0 Hymack hybridhvede er et godt alternativ, når man ønsker en vinterfast, kraftigt voksende afgrøde med en god konkurenceevne overfor ukrudt. Sorten er ca 15 cm højere end Ambition. Sorten har god resistens mod brunrust, middel resistens mod meldug og septoria, men er modtagelig for gulrust. I franske forsøg har sorten vist god fusarium resistens. Asano er en bagehvede og er på den danske brødhvedeliste. Sorten er middel stråstiv og har en middel til god sygdomsresistens. Sorten er ca. 10 cm højere end Ambition, hvilket giver den en god konkurrenceevne overfor ukrudt. Sorten er blandt de tidligst modnende. Asano har et godt faldtal. Asano - Brødhvede God vinterfasthed Sundhed i top Optaget på brødhvedelisten Udbytte, bagekvalitet og fusariumresistens for sorterne på brødlisten: Udbytte hkg/ha Fusarium, lavt tal er bedst Sorter på brødlisten Landsforsøg høst 08 Tysk kvalitetsklasse Tysk sortsliste Danmark 08* Asano 93,8 A 5 5 Paroli 96,8 A 6 27 Opus 99,4 B 7 47 Kvalitet: E = Elite, A = Bage, B = Industri. * Flakkebjerg. Hystar Højt udbytte og høj foderværdi Robusthed overfor stress og tørke God på lettere jordtyper og som 2. årshvede Units hybridhvede/ha (anbefalet) Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter 1-5/9 1,4 1,5 6-10/9 1,5 1, /9 1,6 1, /9 1,8 2, /9 2,0 2, /9 2,0 2,0 Hystar er et alternativ til Hymack. Hystar er ca. 10 cm højere end Ambition. Hystar har middel resistens mod septoria, men er modtagelig mod meldug og gulrust. I franske forsøg har sorten vist god fusarium resistens. 4 5

4 Vinterraps Vinterraps Hybrid Giv din raps den bedste start og beskyttelse i efteråret Vi bejdser alt vores rapsudsæd med Cruiser OSR. Raps skal beskyttes mod angreb af insekter og svampe lige fra starten. Cruiser OSR indeholder de bedste insekt- og svampemidler, der er registreret til raps i Danmark. Cruiser OSR var det eneste middel der gav fuldstændig kontrol af de testede svampesygdomme i forsøgene. Cruiser OSR beskytter effektivt mod insekter og kålskimmel i efteråret. Alt rapsudsæd fra Nordic Seed bejdses med fra Syngenta markedets bedste middel. Med bejdsningen opnås : Beskyttelse mod: Kålthrips, bladskimmel, jord- og rapsjordlopper Bedre etablering i efteråret Øget overvintringsevne Et sikkert merudbytte NK Speed - Hybrid Stabilt højt udbytte Hurtig udvikling i efteråret Lavt glucosinolat indhold NK Speed PR46W PR46W NK Speed har deltaget i Landsforsøgene i og med et gns. udbytte på 103 og dermed ligget i toppen blandt hybriderne. Det er en meget spændende sort, som bør afprøves. DK Cabernet - Linie Excalibur - Hybrid DK Cabernet har vist sit værd i Landsforsøgene med det højeste udbytte af alle sorter med 109. DK Cabernet har et højt indhold af olie, gode dyrkningsegenskaber med god resistens mod lys bladplet og phoma, samtidig med at den etablerer sig godt i efteråret og er tidlig i vækst. Danmarks højest ydende Højt indhold af olie God etablering i efteråret og tidlig i vækst Linie olie i tørstof DK Cabernet ,1 Castille ,6 Vision ,4 Danmarks største hybridsort Stabilitet og udbytte i særklasse God vinterfasthed Excalibur 107 PR46W PR46W Excalibur gjorde det igen i. Den markerede sig som markedets bedste hybridsort og var således den mest solgte i, grundet dens stabile høje udbytte gennem årene. Det forventes, at Excalibur igen i 2009 vil blive markedets største sort. ES Astrid har deltaget i Landsforsøgene siden Den har i alle årene givet et højt udbytte og har således givet 104 i gennemsnit af afprøvningsårene. Et højt udbytte kombineret med god sygdomsresistens gør ES Astrid velegnet til direkte høst. ES Astrid - Linie Danmarks mest stabile liniesort Højt udbytte hvert år Velegnet til direkte høst Linie 2006 ES Astrid Castille Vision PR45D05 - Dværghybrid Maksimal højde på godt 1 mtr = Lav biomasse Gør sprøjte- og høstarbejdet lettere Samme høje udbytte som alm. rapssorter PR45D05 Dværghybrid 102 PR45D03 Dværghybrid 98 PR45D01 Dværghybrid 97 PR45D05 er en ny dværghybridsort og deltog i Landsforsøgene med et på 102, hvilket er fuldt på højde med de almindelige rapssorter. I praksis har udbyttet vist sig ofte at være højere, når den står udenfor konkurrence af de andre typer. Dværgrapsen når en maksimal højde på ca. en meter ved fuld blomstring, hvilket letter sprøjte- og høstarbejdet. 6 7

5 Vinterbyg Vinterbyg leveres med Manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag Efter mange positive tilbagemeldinger fra kunder, der har anvendt manganbejdset vinterbyg, har vi besluttet at tilbyde alt vinterbyg med mangan igen i år. Manganbejdsningen fritager ikke for de sædvanlige mangansprøjtninger, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser fra spiring til de første blade. I praksis har manganbejdsningen været forskellen mellem succes og fiasko i nogle vinterbygmarker. Vi havde sidste år en stigende efterspørgsel på 6-radet vinterbyg. De 6-radede sorter Pelican og Fridericus er valgt fordi de ud over et højt udbytte også sikrer en god kernekvalitet, som tidligere har været et problem i de 6-radede sorter. Campanile Topudbytte i tons og FEsv/Ha Høj hektolitervægt God sundhed Campanile Chess Cressida Campanile er en vinterfast vinterbyg med et højt udbytte af Fesv/ha og en høj hektolitervægt. Campanile har en god stråstivhed med en lav tendens til nedknækning. Campanile har en meget god resistens mod bladplet. Pelican 6-radet Finlissa Pelican er en meget højtydende 6-radet vinterbyg med middel vinterfasthed. Sorten har en meget god stråstivhed. Pelican har en god sygdomsresistens. Højt og stabilt udbytte God sundhed og foderværdi Stråstiv sort Kg/hl Højt udbytte og foderværdi God resistens mod sygdomme Meget lav tendens til lejesæd - Lejesæd Finlissa er en vinterbyg med et højt udbytte af. Hektolitervægten er middel. Sorten har en meget god stråstivhed. Finlissa har meget god resistens mod meldug, bladplet og ramularia. Pelican ,3 Finlissa ,4 Amarena ,7 Tasmanien ,8 Tasmanien ,4 Chess ,6 Fridericus er en meget vinterfast 6-radet vinterbyg med et meget højt udbytte af, samt et godt indhold af protein. Sorten har en meget god stråstivhed og en god sygdomsresistens. Fridericus 6-radet Højt stabilt udbytte Foderværdi i top Meget lav tendens til lejesæd Kg/hl Fridericus ,2 Chess ,0 Amarena ,7 Malwinta Vinterbyg til malt Høj hektolitervægt Meget lav tendens til nedknækning i strå FEsv/hkg Mulighed for malt Kg/hl Malwinta ,6 70,6 Chess ,7 66,3 Wintmalt 98-69,2 Malwinta er en vinterbyg med en maltkvalitet som vårbyg. Sorten har en god resistens mod lejesæd og nedknækning. Malwinta har god resistens mod meldug og bygrust, men er modtagelig mod skoldplet og bladplet. Indholdet af FEsv/hkg er meget højt. Malwinta er accepteret af malterne og udgør en betydelig del af arealet i Tyskland og Østeuropa. 8 9

6 Sortimentsoversigt Hvedesorter 2009 Udbytte og dyrkningsegenskaber Vinterbygsorter 2009 Udbytter og dyrkningsegenskaber Kerneudb. forholdstal fht. Kerneudb. forholdstal fht. * Stivelse i tørstof Råprotein i ts. Kg/hl Meldug Septoria Gulrust Brunrust Alfaromero - Nyhed ,5 9,8 78,7 2,0 1,0 0,3 0,0 79 Ambition ,9 9,6 79,4 3,2 1,7 0,2 0,0 77 Ararat ,0 9,4 80,2 0,6 10,0 1,0 0,0 78 Asano ,6 10,7 83,3 0,6 1,5 0,1 0,0 89 Audi ,0 9,6 78,6 2,3 0,4 0,4 0,0 77 Mariboss - Nyhed ,3 9,4 77,2 1,1 6,0 0,0 0,2 81 Oakley ,6 9,3 78,6 6,0 9,0 0,1 0,0 70 Skagen ,7 11,0 81,8 0,3 1,7 0,0 0,9 84 Skalmeje ,4 10,2 81,5 0,8 4,0 0,0 1,3 77 Tabasco ,2 9,7 79,3 0,0 3,0 0,1 0,0 74 * Gennemsnit af afprøvningsårene. Hektolitervægt Strålængde cm Kerneudb. forholdstal fht. Kerneudb. forholdstal fht. * Råprotein i ts kg/hl Meldug Bygrust Skoldplet cm Hektolitervægt Strålængde Lejesæd kar Campanile ,7 71,4 0,1 2,5 4,6 86,0 1,9 Campagne - Nyhed ,1 66,6 8,0 0,1 1,6 93 0,8 6-radet Dolphin ,6 69,9 1,9 4,6 2,7 92,0 0,5 Finlissa ,1 68,6 0,0 2,5 1,8 91,0 0,4 Fridericus ,3 67,4 0,4 0,4 0,8 102,0 0,4 6-radet Himalaya ,3 71,3 1,2 0,4 1,4 87,0 0,6 Malwinta ,7 70,6 0,1 0,1 8,0 90,0 0,4 Marcorel - Nyhed ,4 66,2 1,9 4,2 4, ,4 6-radet Pelican ,5 65,5 0,2 0,0 2,9 102,0 0,8 6-radet Salling - Nyhed ,3 72,7 1,3 2,9 7,0 84,0 0,3 * Gennemsnit af afprøvningsårene. Type af sort Et sikkert valg af hvedesort Et sikkert valg af bygsort Alfaromero Nyhed Ambition Ararat Asano Audi Mariboss Nyhed Oakley Skagen Skalmeje Tabasco Bagning Industri Faldtal Foder fedesvin Foder søer og smågrise Lavt B. I. Fusarium Hvedegalmyg, resistent Lerjord Lettere jordtyper Stråstyrke Overvintring Lavbundsjord 2. års hvede Campanile Campagne Nyhed Dolphin Finlissa Himalaya Malwinta Marcorel Nyhed Fridericus Pelican Salling Nyhed Karakterrådgivning Type Maltbyg Foder FEsv / 100 kg Tidlighed Lavt B. I. Stråstyrke Overvintring 6-radet 6-radet 6-radet 6-radet Karakterrådgivning Bedst Bedre Kun få hvedesorter går gennem Nordic Seeds nåleøje, der inkluderer Landsforsøg ved de landøkonomiske foreninger. Skemaet er tænkt som en hjælp til dit valg af hvedsort, så du netop sikres den sort, der passer til din bedrift. Bedst Bedre God God 10 11

7 Rug og hybridrug Rug og triticale Rug og hybridrug Hybridrugens udbytte er så meget højere, at det selv på jorder med lavt udbyttepotentiale er en god forretning at dyrke hybridrug frem for konventionel rug. De nye pollenplussorter er endvidere med til at sikre at meldrøjer nu er et overstået problem i hybridrugmarken og sikkerheden for at kunne høste en god kvalitet brødrug er nu større end nogen sinde. Hybridrug er mange steder et godt alternativ til 2. års hvede, da udbyttet ofte er noget bedre og omkostningerne lavere. Endvidere er mange ved at få øjnene op for, at rug er velegnet i svinefoderet. Palazzo Hybrid Ny hybridrug fra KWS 100 pollenplussort Højt udbytte og foderværdi -08 Palazzo Visello Rotari Palazzo er af den nye teknik med pollenplussystemet, som hindrer meldrøjer. Palazzo har deltaget i Landsforsøgene - med et gennemsnitligt på 122. Dyrkningsegenskaberne er gode og Palazzo har en høj foderværdi. Palazzo er egnet på selv de meget ringe jordtyper. Såtabel Hybridrug Såtidspunkt Units/ha 6-10/9 1, /9 2, /9 2, /9 2, /9 2,6 1-3/10 2,8 4-7/10 3,0 8-11/10 3, /10 3, /10 3,6 Hybridrug leveres i units á 1 mio. spiredygtige frø. 1 units/papirsæk. 12 units/big Bag. Carotop Linie Højest ydende liniesort gennem årene Høj hektolitervægt Gode dyrkningsegenskaber Carotop Rotari Carotop er den bedste liniesort over år, der indtil nu er afprøvet i Landsforsøgene med et gennemsnitligt forholdstal for udbytte på 105. Carotop har en høj hektolitervægt og en god stråstyrke. Evolo har deltaget i Landsforsøgene siden alle årene som en af de højest ydende sorter. Evolo giver så store dyrkningsmæssige fordele, at der selv på den lidt ringere jord er god økonomi i at dyrke hybridrug selv ved et udbytteniveau helt ned til 3 tons pr ha, er der god økonomi i hybridrug frem for konventionel. Evolo Hybridrug Danmarks største hybridrugsort Meget høj foderværdi Ny generation af hybridrug, hvor pollenplus teknikken hindrer problemer med meldrøjer -08 FEsv/hkg Evolo ,4 Visello ,3 Dinaro Danmarks bedste triticalesort med det højeste udbytte og den højeste foderværdi Kort og stift strå Merudbytte på mere end 400 FEsv pr ha Lejesæd Strålængde/ cm Dinaro ,0 91 SW Valentino ,0 114 Dinaro har et kort og stift strå, hvilket betyder, at de ulemper som det lange strå traditionelt giver, er et overstået kapitel. Dinaro har desuden markedets bedste FEsv pr hkg. Rotari ,6 Korpus ,

8 Planteværnsstrategi Vinterraps efterår Planteværnsstrategi Vintersæd ukrudt efterår Skadevolder / Problem Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, enårig rapgræs Stedmoder, ærenpris, tvetand, hyrdetaske, storkenæb, hejrenæb, burresnerre Spildkorn Agil + spredeklæbemiddel Focus Ultra + DASH Middel Dosering pr. ha Behandlingsindeks (BI) Behandlingstidspunkt / Bemærkninger Command CS 0,2-0,33 liter 0,6-1,0 Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. På JB 1-2 maks. 0,25 l/ha. Højeste dosering mod burresnerre. Valmue: Tilsæt 0,5 l/ha Stomp (off-label). Fox 480 SC 0,5-0,75 liter 0,66-1,0 Anvendes når rapsen har 4-6 blivende blade. Må ikke blandes med andre produkter. Øget effekt ved splitbehandling i 3-4 bladstadie og i 6 bladstadie. 0,25-0,5 liter + 0,15 liter 0,5-1,0 liter + 0,5 liter 0,33-0,67 0,25-1,0 Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg. Vækstregulering Juventus 90 0,5-1,0 liter 0,5-1,0 I marker med kraftig vækst når rapsen har 5-9 blade. Laveste dosis ved tidlig anvendelse. Rodhalsråd (Phoma) Cantus Folicur/Riza 0,35 kg 0,5 liter Jordlopper Fastac 50 0,25 liter 1,0 Efter behov. 0,7 0,33 Bekæmpes typisk i 2-4 bladstadiet. Temperaturer over 15 grader og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Agersnegle Ferramol 2,5-8,0 kg 0,1-0,32 Når angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord. Manganmangel Mangansulfat + spredeklæbemiddel MicroCare Mn 500 2,0 kg + 0,15 liter 0,5-1,0 liter Udsprøjtes efter behov. Skadevolder / Problem ærenpris, kamille. Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris. Ager rævehale, enårig rapgræs og vindaks. valmue, ærenpris, kamille og kornblomst*) Enårig rapgræs, vindaks. valmue, ærenpris, kamille og kornblomst*) Enårig rapgræs. valmue, ærenpris, kamille Enårig rapgræs, vindaks. valmue, ærenpris, kamille Enårig rapgræs, vindaks. Manganmangel Middel Dosering pr. ha Behandlingsindeks (BI) DFF + Oxitril CM Pelican + Oxitril CM Boxer EC +Absolute 5 Boxer EC + DFF/Pelican + Oxitril CM Stomp Pentagon + DFF/Pelican + Oxitril CM Stomp Pentagon + Boxer EC + DFF/Pelican Atlantis OD + Stomp Pentagon + DFF/Pelican Mangansulfat Mantrac 500 0,05 liter + 0,15 liter 0,05 liter + 0,15 liter 1,0 liter +45 gr 1,0 2,0 liter + 0,05 liter + 0,15 liter 1,5 liter + 0,05 liter + 0,15 liter 1,5 liter + 1,0 liter + 0,03 liter 0,3 liter + 1,0 liter + 0,03 liter 2,0-3,0 kg 1,0 liter 0,4 0,4 Sprøjtetidspunkt Fra kornets stadie 10. Ved stor forekomst af valmue tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon pr. ha. 0,84 Fra kornets stadie 10. Ved store forekomst af valmuer tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon / ha. Løsningen kan anvendes i hvede, rug, triticale og vinterbyg. 0,69-0,98 Fra kornets stadie Højeste dosis af Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon pr. ha. 0,77 Fra kornets stadie 10. Hvor vindaks er dominerende anvendes Boxer i stedet for Stomp Pentagon. I triticale, hvede og rug følges op med Hussar om foråret. 0,81 Fra kornets stadie Ved forekomst af rajgræs øges dosis af Boxer til 2-3 liter pr. ha. Anbefales ikke på humusjord 0,73 Fra kornets stadie Atlantis må ikke anvendes i vinterbyg. Løsningen bekæmper små til moderate forekomster af rajgræs. Stomp Pentagon kan erstattes af Boxer. Løsningen kan anvendes på jordtyper med højt humusindhold. Behandling foretages, når mangel konstateres. Der tilsættes sprede-klæbemiddel. Snegle Ferramol 8-25 kg Udstrøs så snart angreb konstateres. Højeste dosering på knoldet jord og langs læhegn. Bladlus (Havrerødsot) Fastac 50 Cyperb *) Mod kornblomst tilsættes 0,5 l Oxitril CM. 0,25 liter 0,125 liter 1,0 1,0 Angreb af bladlus i september november. Bladlus kan specielt i vinterhvede og vinterbyg overføre havrerødsot

9 Forhandles af: J B Nielsen & Smith A/S For yderligere information, kontakt venligst en af nedenstående: Danish Agro, tlf S.A.B. Landbrugets Andel, tlf Vestjyllands Andel, tlf Nordjysk Andel, tlf Hindrichsens Eftf., tlf LH Foder, tlf Næsbjerg Foderstofforening, tlf Salling Grovvarer, tlf Vejrup Andels Grovvareforening, tlf Nordvest Foder, tlf Hedegaard agro, tlf HC Handelscenter, tlf J.B. Møller, tlf NAG, tlf Nielsen & Smith, tlf Mollerup Mølle, tlf Læs mere på

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Claus Petersen har set virkningen af Active NS

Claus Petersen har set virkningen af Active NS Har du tjek på dit kornlager? Claus Petersen har set virkningen af Active NS Halmpiller er effektiv strøelse i kyllingehuset Side 2 Side 7 Side 5 NR. 6 19. JULI 2011 DLG Innovation: DLG Innovation: Nytænkning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2003 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkoulent i planteavl Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere