Præsentation af årets topsorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af årets topsorter"

Transkript

1 Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side Rug og triticale side Sprøjteplaner side VINTERSÆD 2009 Præsentation af årets topsorter

2 Vinterhvede Foder Vinterhvede - nu Danmarks største afgrøde Med et areal på mere end ha er vinterhvede nu den mest dominerende afgrøde i Danmark. Dette betyder, at der til stadighed stilles større krav til de hvedesorter der dyrkes. Nordic Seed kan igen i år præsentere nye sorter med forbedrede dyrkningsegenskaber og højere udbytter. Sorterne MARIBOSS og ALFAROMERO er gode eksempler på sorter, der sætter nye standarder for udbytte og dyrkningsegenskaber. Med udsigt til stramninger af behandlingsindekset og højere omkostninger på plantebeskyttelse, er det blevet en endnu bedre forretning at investere i nye resistente sorter med et højt udbyttepotentiale. Ambition Højt stabilt udbytte gennem årene Unik septoria resistens Perfekt 2. års hvede Sortsvalg* Ambition Frument Smuggler *Udbytte korr. for udgifter til udsæd, ekstra N og svampemidler. Ambition er Danmarks største hvedesort. Ambition er en højtydende foderhvede egnet til dyrkning på alle lokaliteter. Ambition er velegnet som 2. års hvede, idet den har en god resisistens mod knækkefodsyge. God resistens mod meldug, gulrust og septoria er også Ambitions stærke sider. Mariboss Audi Mariboss er en ny meget højtydende hvedesort, som er egnet til dyrkning på alle lokaliteter i Danmark. Den har ligeledes det højeste af de markedsførte sorter i. Sorten har meget god resistens mod meldug og gulrust. Mariboss har god stråstivhed og foreløbige resultater tyder på en god faldtalsstabilitet. Danmarks nye nr. 1 med højeste udbytte Stråstiv God sundhed Kun begrænset mængde Mariboss Hereford Frument Suveræn på sandede- og lettere jordtyper God resistens mod meldug, gulrust og septoria Højt udbytte af FEsv/hkg Audi , Frument , Smuggler , Audi er en meget højtydende foderhvede, som giver et højt udbytte på alle jordtyper og i alle sædskifter. Audi har en god vinterfasthed. På de lidt lettere jordtyper, JB2 til JB4 har Audi i forsøgene vist markante højere forholdstal for udbytte end de øvrige sorter. Audi har et højt udbytte af. Alfaromero er velegnet til dyrkning selv på de mest udsatte lokaliteter i Danmark. I forsøgene har sorten vist særdeles god vinterfasthed. Alfaromero har meget god resistens mod gulrust, meldug og septoria, samt en god stråstyrke. Med Ritmo i ophavet har Alfaromero bevaret mange af denne sorts gode egenskaber, men har bedre resistens mod svampesygdomme end Ritmo. Alfaromero Vinterfasthed i særklasse Høj foderværdi Sundhed i top Kun begrænset mængde Alfaromero Frument Smuggler Oakley Udbytte og i top Kort og meget stråstiv Resistent mod gul- og brunrust samt hvedens orange galmyg Lejesæd* Oakley ,2 Hereford ,8 Frument ,1 *(Kar. 0-10). Oakley har et højt kerneudbytte og er blandt de absolutte topsorter med et højt. Oakley yder godt i alle sædskifter og på alle jordtyper. Oakleys stråstivhed gør den særlig egnet på de stærke husdyrgødede hvedejorde, hvor lejesæd bør undgåes. 2 3

3 Industri- og brødhvede Hybridhvede Tabasco er en højtydende industrihvede. Tabasco er stråstiv og har en god sundhed kombineret med et højt udbytte. Den er helt resistent mod meldug og brunrust og blandt de mest septoria resistente sorter. Endeligt har Tabasco vist god fusariumresistens. Tabasco - Industrihvede Højt stabilt udbytte Stråstiv God sundhed og stabilt faldtal -08 Sortsvalg* -08 Tabasco Smuggler Frument * Udbytte korr. for udgifter til udsæd, ekstra N og svampemidler. Hybridhvede Der har i Danmark vist sig stigende interesse for dyrkning af hybridhvede. Fordelene ved at dyrke hybridhvede frem for konventionel hvede er: Markant merudbytte Robusthed overfor tørke og andre stressfaktorer Stærk modstandskraft overfor manganmangel Høj foderværdi Velegnet til tidlig såning Velegnet på lettere jordtyper og som 2. års hvede Bemærk: Hybriderne bør såes i 2 cm dybde for en bedre buskning. Hymack Skagen er en elite bagehvede ( E-hvede ) og er dermed helt i top, hvad angår bagekvalitet. Skagen er anbefalet af de danske brødmøllere. Sorten er desuden meget velegnet til økologisk avl. Skagen er en meget sund sort med et lavt behandlingsindex. Den er desuden meget vinterfast, og har en fremragende konkurrenceevne overfor ukrudt. Skagen er særdeles faldtalsstabil. Skagen - Brødhvede Vinterfasthed i særklasse Sundhed i top Anbefalet af de danske brødmøllere Udbytte, bagekvalitet og fusariumresistens for sorterne på brødlisten: Sorter på brødlisten Udbytte hkg/ha Landsforsøg høst 08 Tysk kvalitetsklasse Fusarium, lavt tal er bedst Tysk sortsliste Danmark 08* Skagen 91,9 E 4 8 Paroli 96,8 A 6 27 Opus 99,4 B 7 47 Kvalitet: E = Elite, A = Bage, B = Industri. * Flakkebjerg. Højt udbytte og høj foderværdi God på lettere jordtyper og som 2. årshvede Robusthed overfor stress og tørke Units hybridhvede/ha (anbefalet) Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter 1-5/9 1,4 1,5 6-10/9 1,5 1, /9 1,6 1, /9 1,8 2, /9 2,0 2, /9 2,0 2,0 Hymack hybridhvede er et godt alternativ, når man ønsker en vinterfast, kraftigt voksende afgrøde med en god konkurenceevne overfor ukrudt. Sorten er ca 15 cm højere end Ambition. Sorten har god resistens mod brunrust, middel resistens mod meldug og septoria, men er modtagelig for gulrust. I franske forsøg har sorten vist god fusarium resistens. Asano er en bagehvede og er på den danske brødhvedeliste. Sorten er middel stråstiv og har en middel til god sygdomsresistens. Sorten er ca. 10 cm højere end Ambition, hvilket giver den en god konkurrenceevne overfor ukrudt. Sorten er blandt de tidligst modnende. Asano har et godt faldtal. Asano - Brødhvede God vinterfasthed Sundhed i top Optaget på brødhvedelisten Udbytte, bagekvalitet og fusariumresistens for sorterne på brødlisten: Udbytte hkg/ha Fusarium, lavt tal er bedst Sorter på brødlisten Landsforsøg høst 08 Tysk kvalitetsklasse Tysk sortsliste Danmark 08* Asano 93,8 A 5 5 Paroli 96,8 A 6 27 Opus 99,4 B 7 47 Kvalitet: E = Elite, A = Bage, B = Industri. * Flakkebjerg. Hystar Højt udbytte og høj foderværdi Robusthed overfor stress og tørke God på lettere jordtyper og som 2. årshvede Units hybridhvede/ha (anbefalet) Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter 1-5/9 1,4 1,5 6-10/9 1,5 1, /9 1,6 1, /9 1,8 2, /9 2,0 2, /9 2,0 2,0 Hystar er et alternativ til Hymack. Hystar er ca. 10 cm højere end Ambition. Hystar har middel resistens mod septoria, men er modtagelig mod meldug og gulrust. I franske forsøg har sorten vist god fusarium resistens. 4 5

4 Vinterraps Vinterraps Hybrid Giv din raps den bedste start og beskyttelse i efteråret Vi bejdser alt vores rapsudsæd med Cruiser OSR. Raps skal beskyttes mod angreb af insekter og svampe lige fra starten. Cruiser OSR indeholder de bedste insekt- og svampemidler, der er registreret til raps i Danmark. Cruiser OSR var det eneste middel der gav fuldstændig kontrol af de testede svampesygdomme i forsøgene. Cruiser OSR beskytter effektivt mod insekter og kålskimmel i efteråret. Alt rapsudsæd fra Nordic Seed bejdses med fra Syngenta markedets bedste middel. Med bejdsningen opnås : Beskyttelse mod: Kålthrips, bladskimmel, jord- og rapsjordlopper Bedre etablering i efteråret Øget overvintringsevne Et sikkert merudbytte NK Speed - Hybrid Stabilt højt udbytte Hurtig udvikling i efteråret Lavt glucosinolat indhold NK Speed PR46W PR46W NK Speed har deltaget i Landsforsøgene i og med et gns. udbytte på 103 og dermed ligget i toppen blandt hybriderne. Det er en meget spændende sort, som bør afprøves. DK Cabernet - Linie Excalibur - Hybrid DK Cabernet har vist sit værd i Landsforsøgene med det højeste udbytte af alle sorter med 109. DK Cabernet har et højt indhold af olie, gode dyrkningsegenskaber med god resistens mod lys bladplet og phoma, samtidig med at den etablerer sig godt i efteråret og er tidlig i vækst. Danmarks højest ydende Højt indhold af olie God etablering i efteråret og tidlig i vækst Linie olie i tørstof DK Cabernet ,1 Castille ,6 Vision ,4 Danmarks største hybridsort Stabilitet og udbytte i særklasse God vinterfasthed Excalibur 107 PR46W PR46W Excalibur gjorde det igen i. Den markerede sig som markedets bedste hybridsort og var således den mest solgte i, grundet dens stabile høje udbytte gennem årene. Det forventes, at Excalibur igen i 2009 vil blive markedets største sort. ES Astrid har deltaget i Landsforsøgene siden Den har i alle årene givet et højt udbytte og har således givet 104 i gennemsnit af afprøvningsårene. Et højt udbytte kombineret med god sygdomsresistens gør ES Astrid velegnet til direkte høst. ES Astrid - Linie Danmarks mest stabile liniesort Højt udbytte hvert år Velegnet til direkte høst Linie 2006 ES Astrid Castille Vision PR45D05 - Dværghybrid Maksimal højde på godt 1 mtr = Lav biomasse Gør sprøjte- og høstarbejdet lettere Samme høje udbytte som alm. rapssorter PR45D05 Dværghybrid 102 PR45D03 Dværghybrid 98 PR45D01 Dværghybrid 97 PR45D05 er en ny dværghybridsort og deltog i Landsforsøgene med et på 102, hvilket er fuldt på højde med de almindelige rapssorter. I praksis har udbyttet vist sig ofte at være højere, når den står udenfor konkurrence af de andre typer. Dværgrapsen når en maksimal højde på ca. en meter ved fuld blomstring, hvilket letter sprøjte- og høstarbejdet. 6 7

5 Vinterbyg Vinterbyg leveres med Manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag Efter mange positive tilbagemeldinger fra kunder, der har anvendt manganbejdset vinterbyg, har vi besluttet at tilbyde alt vinterbyg med mangan igen i år. Manganbejdsningen fritager ikke for de sædvanlige mangansprøjtninger, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser fra spiring til de første blade. I praksis har manganbejdsningen været forskellen mellem succes og fiasko i nogle vinterbygmarker. Vi havde sidste år en stigende efterspørgsel på 6-radet vinterbyg. De 6-radede sorter Pelican og Fridericus er valgt fordi de ud over et højt udbytte også sikrer en god kernekvalitet, som tidligere har været et problem i de 6-radede sorter. Campanile Topudbytte i tons og FEsv/Ha Høj hektolitervægt God sundhed Campanile Chess Cressida Campanile er en vinterfast vinterbyg med et højt udbytte af Fesv/ha og en høj hektolitervægt. Campanile har en god stråstivhed med en lav tendens til nedknækning. Campanile har en meget god resistens mod bladplet. Pelican 6-radet Finlissa Pelican er en meget højtydende 6-radet vinterbyg med middel vinterfasthed. Sorten har en meget god stråstivhed. Pelican har en god sygdomsresistens. Højt og stabilt udbytte God sundhed og foderværdi Stråstiv sort Kg/hl Højt udbytte og foderværdi God resistens mod sygdomme Meget lav tendens til lejesæd - Lejesæd Finlissa er en vinterbyg med et højt udbytte af. Hektolitervægten er middel. Sorten har en meget god stråstivhed. Finlissa har meget god resistens mod meldug, bladplet og ramularia. Pelican ,3 Finlissa ,4 Amarena ,7 Tasmanien ,8 Tasmanien ,4 Chess ,6 Fridericus er en meget vinterfast 6-radet vinterbyg med et meget højt udbytte af, samt et godt indhold af protein. Sorten har en meget god stråstivhed og en god sygdomsresistens. Fridericus 6-radet Højt stabilt udbytte Foderværdi i top Meget lav tendens til lejesæd Kg/hl Fridericus ,2 Chess ,0 Amarena ,7 Malwinta Vinterbyg til malt Høj hektolitervægt Meget lav tendens til nedknækning i strå FEsv/hkg Mulighed for malt Kg/hl Malwinta ,6 70,6 Chess ,7 66,3 Wintmalt 98-69,2 Malwinta er en vinterbyg med en maltkvalitet som vårbyg. Sorten har en god resistens mod lejesæd og nedknækning. Malwinta har god resistens mod meldug og bygrust, men er modtagelig mod skoldplet og bladplet. Indholdet af FEsv/hkg er meget højt. Malwinta er accepteret af malterne og udgør en betydelig del af arealet i Tyskland og Østeuropa. 8 9

6 Sortimentsoversigt Hvedesorter 2009 Udbytte og dyrkningsegenskaber Vinterbygsorter 2009 Udbytter og dyrkningsegenskaber Kerneudb. forholdstal fht. Kerneudb. forholdstal fht. * Stivelse i tørstof Råprotein i ts. Kg/hl Meldug Septoria Gulrust Brunrust Alfaromero - Nyhed ,5 9,8 78,7 2,0 1,0 0,3 0,0 79 Ambition ,9 9,6 79,4 3,2 1,7 0,2 0,0 77 Ararat ,0 9,4 80,2 0,6 10,0 1,0 0,0 78 Asano ,6 10,7 83,3 0,6 1,5 0,1 0,0 89 Audi ,0 9,6 78,6 2,3 0,4 0,4 0,0 77 Mariboss - Nyhed ,3 9,4 77,2 1,1 6,0 0,0 0,2 81 Oakley ,6 9,3 78,6 6,0 9,0 0,1 0,0 70 Skagen ,7 11,0 81,8 0,3 1,7 0,0 0,9 84 Skalmeje ,4 10,2 81,5 0,8 4,0 0,0 1,3 77 Tabasco ,2 9,7 79,3 0,0 3,0 0,1 0,0 74 * Gennemsnit af afprøvningsårene. Hektolitervægt Strålængde cm Kerneudb. forholdstal fht. Kerneudb. forholdstal fht. * Råprotein i ts kg/hl Meldug Bygrust Skoldplet cm Hektolitervægt Strålængde Lejesæd kar Campanile ,7 71,4 0,1 2,5 4,6 86,0 1,9 Campagne - Nyhed ,1 66,6 8,0 0,1 1,6 93 0,8 6-radet Dolphin ,6 69,9 1,9 4,6 2,7 92,0 0,5 Finlissa ,1 68,6 0,0 2,5 1,8 91,0 0,4 Fridericus ,3 67,4 0,4 0,4 0,8 102,0 0,4 6-radet Himalaya ,3 71,3 1,2 0,4 1,4 87,0 0,6 Malwinta ,7 70,6 0,1 0,1 8,0 90,0 0,4 Marcorel - Nyhed ,4 66,2 1,9 4,2 4, ,4 6-radet Pelican ,5 65,5 0,2 0,0 2,9 102,0 0,8 6-radet Salling - Nyhed ,3 72,7 1,3 2,9 7,0 84,0 0,3 * Gennemsnit af afprøvningsårene. Type af sort Et sikkert valg af hvedesort Et sikkert valg af bygsort Alfaromero Nyhed Ambition Ararat Asano Audi Mariboss Nyhed Oakley Skagen Skalmeje Tabasco Bagning Industri Faldtal Foder fedesvin Foder søer og smågrise Lavt B. I. Fusarium Hvedegalmyg, resistent Lerjord Lettere jordtyper Stråstyrke Overvintring Lavbundsjord 2. års hvede Campanile Campagne Nyhed Dolphin Finlissa Himalaya Malwinta Marcorel Nyhed Fridericus Pelican Salling Nyhed Karakterrådgivning Type Maltbyg Foder FEsv / 100 kg Tidlighed Lavt B. I. Stråstyrke Overvintring 6-radet 6-radet 6-radet 6-radet Karakterrådgivning Bedst Bedre Kun få hvedesorter går gennem Nordic Seeds nåleøje, der inkluderer Landsforsøg ved de landøkonomiske foreninger. Skemaet er tænkt som en hjælp til dit valg af hvedsort, så du netop sikres den sort, der passer til din bedrift. Bedst Bedre God God 10 11

7 Rug og hybridrug Rug og triticale Rug og hybridrug Hybridrugens udbytte er så meget højere, at det selv på jorder med lavt udbyttepotentiale er en god forretning at dyrke hybridrug frem for konventionel rug. De nye pollenplussorter er endvidere med til at sikre at meldrøjer nu er et overstået problem i hybridrugmarken og sikkerheden for at kunne høste en god kvalitet brødrug er nu større end nogen sinde. Hybridrug er mange steder et godt alternativ til 2. års hvede, da udbyttet ofte er noget bedre og omkostningerne lavere. Endvidere er mange ved at få øjnene op for, at rug er velegnet i svinefoderet. Palazzo Hybrid Ny hybridrug fra KWS 100 pollenplussort Højt udbytte og foderværdi -08 Palazzo Visello Rotari Palazzo er af den nye teknik med pollenplussystemet, som hindrer meldrøjer. Palazzo har deltaget i Landsforsøgene - med et gennemsnitligt på 122. Dyrkningsegenskaberne er gode og Palazzo har en høj foderværdi. Palazzo er egnet på selv de meget ringe jordtyper. Såtabel Hybridrug Såtidspunkt Units/ha 6-10/9 1, /9 2, /9 2, /9 2, /9 2,6 1-3/10 2,8 4-7/10 3,0 8-11/10 3, /10 3, /10 3,6 Hybridrug leveres i units á 1 mio. spiredygtige frø. 1 units/papirsæk. 12 units/big Bag. Carotop Linie Højest ydende liniesort gennem årene Høj hektolitervægt Gode dyrkningsegenskaber Carotop Rotari Carotop er den bedste liniesort over år, der indtil nu er afprøvet i Landsforsøgene med et gennemsnitligt forholdstal for udbytte på 105. Carotop har en høj hektolitervægt og en god stråstyrke. Evolo har deltaget i Landsforsøgene siden alle årene som en af de højest ydende sorter. Evolo giver så store dyrkningsmæssige fordele, at der selv på den lidt ringere jord er god økonomi i at dyrke hybridrug selv ved et udbytteniveau helt ned til 3 tons pr ha, er der god økonomi i hybridrug frem for konventionel. Evolo Hybridrug Danmarks største hybridrugsort Meget høj foderværdi Ny generation af hybridrug, hvor pollenplus teknikken hindrer problemer med meldrøjer -08 FEsv/hkg Evolo ,4 Visello ,3 Dinaro Danmarks bedste triticalesort med det højeste udbytte og den højeste foderværdi Kort og stift strå Merudbytte på mere end 400 FEsv pr ha Lejesæd Strålængde/ cm Dinaro ,0 91 SW Valentino ,0 114 Dinaro har et kort og stift strå, hvilket betyder, at de ulemper som det lange strå traditionelt giver, er et overstået kapitel. Dinaro har desuden markedets bedste FEsv pr hkg. Rotari ,6 Korpus ,

8 Planteværnsstrategi Vinterraps efterår Planteværnsstrategi Vintersæd ukrudt efterår Skadevolder / Problem Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, enårig rapgræs Stedmoder, ærenpris, tvetand, hyrdetaske, storkenæb, hejrenæb, burresnerre Spildkorn Agil + spredeklæbemiddel Focus Ultra + DASH Middel Dosering pr. ha Behandlingsindeks (BI) Behandlingstidspunkt / Bemærkninger Command CS 0,2-0,33 liter 0,6-1,0 Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. På JB 1-2 maks. 0,25 l/ha. Højeste dosering mod burresnerre. Valmue: Tilsæt 0,5 l/ha Stomp (off-label). Fox 480 SC 0,5-0,75 liter 0,66-1,0 Anvendes når rapsen har 4-6 blivende blade. Må ikke blandes med andre produkter. Øget effekt ved splitbehandling i 3-4 bladstadie og i 6 bladstadie. 0,25-0,5 liter + 0,15 liter 0,5-1,0 liter + 0,5 liter 0,33-0,67 0,25-1,0 Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg. Vækstregulering Juventus 90 0,5-1,0 liter 0,5-1,0 I marker med kraftig vækst når rapsen har 5-9 blade. Laveste dosis ved tidlig anvendelse. Rodhalsråd (Phoma) Cantus Folicur/Riza 0,35 kg 0,5 liter Jordlopper Fastac 50 0,25 liter 1,0 Efter behov. 0,7 0,33 Bekæmpes typisk i 2-4 bladstadiet. Temperaturer over 15 grader og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Agersnegle Ferramol 2,5-8,0 kg 0,1-0,32 Når angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord. Manganmangel Mangansulfat + spredeklæbemiddel MicroCare Mn 500 2,0 kg + 0,15 liter 0,5-1,0 liter Udsprøjtes efter behov. Skadevolder / Problem ærenpris, kamille. Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris. Ager rævehale, enårig rapgræs og vindaks. valmue, ærenpris, kamille og kornblomst*) Enårig rapgræs, vindaks. valmue, ærenpris, kamille og kornblomst*) Enårig rapgræs. valmue, ærenpris, kamille Enårig rapgræs, vindaks. valmue, ærenpris, kamille Enårig rapgræs, vindaks. Manganmangel Middel Dosering pr. ha Behandlingsindeks (BI) DFF + Oxitril CM Pelican + Oxitril CM Boxer EC +Absolute 5 Boxer EC + DFF/Pelican + Oxitril CM Stomp Pentagon + DFF/Pelican + Oxitril CM Stomp Pentagon + Boxer EC + DFF/Pelican Atlantis OD + Stomp Pentagon + DFF/Pelican Mangansulfat Mantrac 500 0,05 liter + 0,15 liter 0,05 liter + 0,15 liter 1,0 liter +45 gr 1,0 2,0 liter + 0,05 liter + 0,15 liter 1,5 liter + 0,05 liter + 0,15 liter 1,5 liter + 1,0 liter + 0,03 liter 0,3 liter + 1,0 liter + 0,03 liter 2,0-3,0 kg 1,0 liter 0,4 0,4 Sprøjtetidspunkt Fra kornets stadie 10. Ved stor forekomst af valmue tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon pr. ha. 0,84 Fra kornets stadie 10. Ved store forekomst af valmuer tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon / ha. Løsningen kan anvendes i hvede, rug, triticale og vinterbyg. 0,69-0,98 Fra kornets stadie Højeste dosis af Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,4 liter Stomp Pentagon pr. ha. 0,77 Fra kornets stadie 10. Hvor vindaks er dominerende anvendes Boxer i stedet for Stomp Pentagon. I triticale, hvede og rug følges op med Hussar om foråret. 0,81 Fra kornets stadie Ved forekomst af rajgræs øges dosis af Boxer til 2-3 liter pr. ha. Anbefales ikke på humusjord 0,73 Fra kornets stadie Atlantis må ikke anvendes i vinterbyg. Løsningen bekæmper små til moderate forekomster af rajgræs. Stomp Pentagon kan erstattes af Boxer. Løsningen kan anvendes på jordtyper med højt humusindhold. Behandling foretages, når mangel konstateres. Der tilsættes sprede-klæbemiddel. Snegle Ferramol 8-25 kg Udstrøs så snart angreb konstateres. Højeste dosering på knoldet jord og langs læhegn. Bladlus (Havrerødsot) Fastac 50 Cyperb *) Mod kornblomst tilsættes 0,5 l Oxitril CM. 0,25 liter 0,125 liter 1,0 1,0 Angreb af bladlus i september november. Bladlus kan specielt i vinterhvede og vinterbyg overføre havrerødsot

9 Forhandles af: J B Nielsen & Smith A/S For yderligere information, kontakt venligst en af nedenstående: Danish Agro, tlf S.A.B. Landbrugets Andel, tlf Vestjyllands Andel, tlf Nordjysk Andel, tlf Hindrichsens Eftf., tlf LH Foder, tlf Næsbjerg Foderstofforening, tlf Salling Grovvarer, tlf Vejrup Andels Grovvareforening, tlf Nordvest Foder, tlf Hedegaard agro, tlf HC Handelscenter, tlf J.B. Møller, tlf NAG, tlf Nielsen & Smith, tlf Mollerup Mølle, tlf Læs mere på

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere