Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker"

Transkript

1 Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

2 Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater, erfaringer eller andet. Det er ikke muligt at beskrive alle de processer, der finder sted. Men her er en række gode råd i stikordsform. I materialet vil der være gode råd til udfærdigelse af Abstract Poster Mundtlig præsentation herunder fremstilling af overheads og Power Point præsentation. Inden du går i gang skal du overveje: Hovedbudskabet hvad er det? Hvem er målgruppen? Hvad vil du gerne formidle? og i hvilken sammenhæng? Har du brug for hjælp fra grafiker eller lignende professionel person Hvad er tidsrammen og økonomien? Hele formidlingsprocessen kan deles op i tre faser: 1. Brainstorm Spring ikke denne vigtige fase over Lad fantasien få frit løb med papir og blyant. 2. Planlæg og prioriter Systematiser ved at sortere fra brainstormen Tegn kasser med stikord fra brainstormen Hvad vil du bruge tid på? 3. Før ud i livet Tænk logisk og enkelt Sorter fortsat Først her tages computeren i anvendelse Stå ikke tilbage med at søge gode råd hos andre. 2 FSK

3 Abstract Et abstract er en kort præsentation (resumé) af et projekt. Til konferencer, kongresser og landsmøder, hvor der indkaldes abstracts til foredrag og postere, er der oftest en vejledning til hvad abstractet skal indeholde. Et eksempel fremgår nedenfor. Det er vigtigt at overholde vejledningen, da du ellers risikerer at få afvist dit abstract. Det er hensigtsmæssigt at have en opskrift på, hvordan en abstract udformes. Det sikrer at de relevante informationer er at finde, og det er lettere for arrangørerne at vurdere og udvælge mellem de indsendte abstracts, hvis de er udarbejdet efter samme systematik. Systematikken kan være: Titel Titlen bør være et blikfang, der siger noget om indholdet og kan evt. udformes som et spørgsmål. Fx»Mening, håb og livsmod hvordan lærer studerende praktisk åndelig omsorg?«forfatterens/ernes navn/e Forfatterens/ernes navn/e og titel samt arbejdssted skrives efter præsentation af titel. Den forfatter, der fremlægger, står først, derefter øvrige forfattere enten i alfabetisk rækkefølge eller i rækkefølge efter indsats. Det er vigtigt at rækkefølgen bliver aftalt med de forskellige forfattere. Baggrund Beskriv baggrunden eller problemstillingen. Det kan være, hvad problemet består af, hvor hyppigt det forekommer etc. Fx»Åndelig omsorg er ikke et nyt begreb i dansk sygepleje eller i sygeplejestudiet, men det er svært at gøre eksplicit, fordi «Formål Formålet skal være kort og præcist. Fx»Hovedformålet med dette projekt var at få indsigt i og viden om, hvordan sygeplejestuderende bliver klar til at gå ind i denne del af sygeplejen.«materiale/metoder Skriv, hvilken gruppe af patienter (eller andre personer), der indgik i undersøgelsen og hvilke metoder, der blev anvendt til at afdække problemstillingen. Det kan være litteraturstudier, spørgeskemaundersøgelser etc. Fx»20 sygeplejestuderende og 20 sygeplejersker blev bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse «FSK 3

4 Resultater Beskriv, hvad undersøgelsen har vist. Fx»For de studerende var det, at yde åndelig omsorg, et spørgsmål om at få erfaring «Man kan beskrive resultater fra en eventuel pilotundersøgelse eller, hvilke resultater man forventer at præsentere, hvis man ikke er færdig med sin undersøgelse, når abstractet skal indsendes. Fx»Der vil blive præsenteret data om, hvad de studerende finder svært ved at yde åndelig omsorg «Konklusion og anbefalinger Beskriv, hvad man på baggrund af resultaterne kan konkludere, og hvad man evt. kan anbefale i fremtidig praksis. Fx»Det er nødvendigt, at fortsætte arbejdet med at integrere åndelig omsorg i sygeplejepraksis og at diskutere, hvordan dette bedst kan gøres.«det er vigtigt ikke at konkludere mere, end undersøgelsen kan bære. Gode råd Lad en kollega eller andre læse abstractet igennem før du sender det af sted, for at undgå indforståethed og uforståelige sætninger. Abstracts der er formuleret på engelsk, bør altid læses igennem af en sprogkyndig person. Poster En poster er: En plakat, der vækker interesse En plakat, der sigter mod at begejstre, oplyse og overbevise Et formidlingsredskab, der skal kunne stå alene Kan kombineres med en en kort mundtlig præsentation. Tænk på målgruppen kongresdeltagerne vil kun ofre få minutter på din poster, derfor Vælg en god fængslende overskrift den skal kunne fange på afstand: Æggende, vækkende, dækkende! Budskabet skal være klart og utvetydigt Der skal være blikfang (farver, fotos etc.) Der skal ikke være for megen tekst Gå efter enkelhed og overskuelighed det tvinger til at sortere fra Eventuel Logo på afdeling eller sygehus undersøg hvordan man gør på dit arbejdssted. Undersøg hvor stor posteren må være inden du går i gang. Der er ingen regler for posterens opbygning. De bedste postere er dog dem, der kommunikerer det mest enkle budskab med få præcise virkemidler. 4 FSK

5 Nogle tips, som du kan have glæde af: Gå ned af en stige med tre trin Første trin: overskriften i stor fed og enkel skrift Andet trin: underoverskrift med fed skrift Tredje trin: selve brødteksten. Noget om teksten Jo færre ord, jo bedre Vælg enkelt skrifttype (anbefalet: Arial) og på mindst 24 punktstørrelse Vælg kun mellem to og fire skrifttyper inklusiv fed og kursiv tekst Opdel teksten i spalter Brug ikke blokbogstaver det er sværere at læse end almindelig skrift. Noget om farver Tænk på farvernes effekt Tag hensyn til farver i tidens trend Max fire farver i en poster. Noget om billeder Visuelle hjælpemidler kan forenkle og forstærke budskabet Sørg for at tiltrække visuel opmærksomhed modtageren kan derefter læse den supplerende tekst. Du kan vælge Fotografier Tegninger Grafik. Prøv derefter at skabe din egen skitse på et A4 ark eller flere stykker papir. Typer af posters Tekst og illustrationer monteret på karton Fotostat, det samme som stor fotografisk forstørrelse. På kongressen Din poster hænger som oftest en eller flere dage. Vær tilstede, så interesserede kan diskutere indholdet, hvorved: du skaber mulighed for nationale og internationale kontakter du har mulighed for en anden og dybere kontakt med andre deltagere end ved en mundtlig præsentation. Ved nogle kongresser indebærer en postersession endvidere at forfatteren/ erne giver en kort præsentation på cirka 5 minutter om posternes indhold, hvorefter deltagerne har mulighed for at være med til at diskutere indholdet i posteren. FSK 5

6 Gode råd Sæt eventuel uddybende stof (»hands-out«) i en boks eller et chateque ved siden af posteren. Eventuel A4 størrelse, hvis der ikke er for megen tekst Opfordre interesserede til at tage et eksemplar Husk at skrive navn og kontaktadresse/telefon/ Undersøg regler og retningslinier på stedet, hvor du skal sætte posteren op Medbring: saks, tape, dobbeltklæbende tape, limstift, tegnestifter, papir, tuschpen du kan få brug for det. Begynd i god tid. Der er ofte ventetid på trykkeri og/eller AV-afdelingen. Nogle sygehuse har eget udstyr til fremstilling af postere. Mundtlig præsentation Skriv din præsentation i dispostionsform og beslut dig derefter for om du vil anvende overheads eller elektronisk præsentation fx PowerPoint. Overvej følgende Overheads er velegnede i mindre forsamlinger Power Point kan anvendes til både store og små forsamlinger Overvej om du skal have en medhjælper, hvis du vælger overheads Håndskriv ikke overheads. Både overheads og PowerPoint er med til at Støtte dig som foredragsholder Skærpe tilhørernes opmærksomhed Sikre at tilhørerne bedre forstår og husker indholdet i foredraget. Linier og sætninger Max otte linier på hver Max otte ord per sætning Max to ord som består af mere end seks bogstaver Brug ikke mindre end 20 point skrift og ikke versaler (blokbogstaver) Ikke mere end eet dias eller overhead i minuttet. Af første»billede«skal gerne fremgå Foredragets titel som overskrift Forfatterens navn og arbejdssted Eventuel Logo på afdeling eller sygehus undersøg hvordan man gør på dit arbejdssted. 6 FSK

7 Noget om tekst Ikke for megen tekst tilhørerne skal både kunne nå at læse, høre hvad der bliver sagt og koble de to ting sammen Der skal være luft mellem billeder og tekst Brug gerne opstilling i punktform, og sørg for ens systematik. Noget om Power Point Jo mere teknisk udstyr, jo mere kan gå galt Undgår animationer og lydeffekt med mindre det understøtter præsentationen Pas på med tekst og for mange effekter som tekst, der kommer ind fra siden eller»eksploderer«. Effekterne kan fjerne opmærksomheden på det egentlige budskab Øv dig hjemmefra, så ikke teknikken gør dig nervøs Tag for en sikkerhedsskyld kopi med som overheads. Både overheads og dias kan udarbejdes i PowerPoint eller et lignende præsentationsprogram. Overheads udarbejdet i PowerPoint kan printes ud som handouts til tilhørerne. Afslutning Gentag»hovedbudskabet«for dig selv Hvad er det du gerne vil formidle og hold stilen Tænk på respekten for modtagerne Husk i dine valg: folk husker 10% af hvad de hører 50% af hvad de ser! Bevar en form for indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Litteratur - Calsbæk, P. et al. (1996) Dagligdagens layout tekstens klæder. Dafalo Forlag - Dansk Sygeplejeråd (1995) Gode råd til plakatfremstilling - Effektiv præsentation (1997) AV-afdelingen Skejby Sygehus. Århus Universitetshospital - Dirksen, A & Jørgensen, T. (1996) Klinisk forskningsmetode. Kapitel 12: Præsentation og publikation. Munksgaard: Jarløv, C.A. (2002) Guide to Power Point Presentations. Flex-sprog A/S International Communication Consultancy - Præstegaard A. (1998) Præsentation med dias og overheads. Ugeskrift for Læger 160(47) FSK 7

8 Pjecen er udarbejdet af Bente Appel Esbensen og Ingrid Poulsen med lem mer af FSK. Udgivet af FSK Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Revideret April 2005 (3. udgave) Layout og tryk: Wer ks Offset A/S, Århus

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet TEMA Psykisk arbejdsmiljø Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Omgangstone og kollegialitet er det femte værktøj

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere