I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation..."

Transkript

1 Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering... 4 Diasshow Den første præsentation...4 Start af PowerPoint... 5 Gem præsentationen... 5 Det første dias...6 Tilføj tekst til en pladsholder... 6 Indsæt nyt dias...7 Arbejde i/med dispositionen...8 Taster i dispositionen... 8 Ændring af diaslayout...9 Indsæt et clipartbillede...10 Flyt med billedet...11 Justering af billedets størrelse...12 Et tomt dias...12 Indsæt en tekstboks...12 Formater tekst og tekstboks på egen hånd...13 Sletning af en tekstboks...13 Indsæt et billede fra fil...14 Formatering af billede på egen hånd...15 Sidehoved og sidefod...15 Et Diasshow...16 Diasovergange...16 Diasovergang med tid...17 Brugerdefineret animation...18 Vis diasshow...19 Diassortering...19 Noter...20 Tilføj noter...20 Vis noter...21 Udskriv noter...21 Manualbasen PowerPoint Side 1 af 24

2 Designskabelon...22 Diasmaster...23 Rediger diasmaster...23 Uddelingskopier...24 Manualbasen PowerPoint Side 2 af 24

3 Hvad er en præsentation? Den form for præsentationer, som PowerPoint er god til, er det, man kalder den lineære præsentation. Den kan bruges som støtte til en taler. Der kan laves overheads, og der kan udskrives uddelingskopier med plads til notater. Sider i PowerPoint kaldes dias. På siderne arbejder man med objekter. Objekterne er titelbokse, tekstbokse, billeder, diagrammer, organisationsdiagrammer osv. Eksempel på en præsentation Visninger I PowerPoint arbejder man i forskellige visninger. Vælg Vis: Normal Man vil oftest arbejde i Normal, når man opbygger en præsentation: Manualbasen PowerPoint Side 3 af 24

4 Diassortering Diassortering er god, når man vil have et overblik over sine dias og vil flytte rundt på dem. Diasshow. I diasshow får man et fuldskærmsbillede af sine dias. Den første præsentation Vi vil prøve at lave en simpel præsentation på et par sider. Manualbasen PowerPoint Side 4 af 24

5 Start af PowerPoint Når du åbner præsentationsprogrammet PowerPoint, vises en forside af programmet, hvorefter programmet er klar til brug: Afmærk Tom præsentation, hvis der skal oprettes en ny præsentation, uden særlig hjælp fra Power- Point Klik på OK-knappen. I listen med diaslayout kan der vælges forskellige diaslayout. Vi starter vores præsentation med Titeldias, så klik bare OK. Gem præsentationen Vælg Filer Gem som for at gemme præsentationen første gang Manualbasen PowerPoint Side 5 af 24

6 Find den mappe, hvori præsentationen skal gemmes Skriv navnet på præsentationen Klik på Gem. Tip! Næste gang præsentationen skal gemmes: Tryk Ctrl+s eller klik på ikonen Gem. Det første dias På skærmens midte findes arbejdsområdet, hvorpå de enkelte dias opbygges. Denne del er opbygget i to dele. Til højre fremstilles præsentationen, mens der til venstre vises en disposition over opbygningen af hele præsentationen. Tilføj tekst til en pladsholder Ovenfor valgte vi et autolayout. Når autolayout bruges, er teksten placeret i pladsholdere. Hvis ikke du tilføjer tekst i pladsholderne, er pladsholderne ikke synlige ved udskrift, eller når diasshowet vises. Pladsholder Manualbasen PowerPoint Side 6 af 24

7 Klik inde i titelpladsholderen og giv præsentationen en titel. Bemærk, at teksten også bliver vist i dispositionen: Indsæt nyt dias Vi skal nu have indsat et nyt Dias, som bliver side 2 i præsentationen: Vælg Indsæt Nyt dias: Vælg et autolayout i vinduet, der åbnes Opstilling med punktegn er valgt som standard. Det er også den, vi vil bruge, så klik OK. Manualbasen PowerPoint Side 7 af 24

8 Denne gang vil vi ikke indsætte teksten direkte i pladsholderen. Vi vil i stedet bruge dispositionen til venstre. Arbejde i/med dispositionen Efter at have indsat det nye dias, vil markøren være klar til indskrivning af tekst i dispositionen. Giv side 2 en titel, fx Tasterne. Bemærk, at teksten nu vises i pladsholderen: Taster i dispositionen Entertasten: Opretter et nyt dias eller et punkt Tab-tasten: Rykker et niveau ind Shift+Tab-tasten: Rykker et niveau ud Backspace-/Del-tasten: sletter et dias eller et niveau Ryk et niveau ind og skriv noget tekst i punktopstillingen (se billedet) Indsæt et tomt dias side 3 - med Entertasten. Manualbasen PowerPoint Side 8 af 24

9 Ændring af diaslayout Som standard er alle nye dias baseret på det sidst anvendte diaslayout. Således har vores det sidst indsatte dias (side 3) fået layoutet Titel med punktopstilling. Vi skal have valgt et andet diaslayout til side 3. Sørg for at stå på/markere dias nr. 3, så det er aktivt Vælg Formater Diaslayout: Du får nu mulighed for at vælge et af de andre diaslayout: Klik på diaslayout nr. 9: Tekst og clipartbillede Klik på Anvend: Manualbasen PowerPoint Side 9 af 24

10 Indsæt et clipartbillede Dobbeltklik inde i billedfeltet Microsoft Clip Gallery åbnes nu. Vælg en kategori ved at klikke på en af ikonerne, fx Dyr: Manualbasen PowerPoint Side 10 af 24

11 Klik på et billede fra kategorien Klik på Indsæt udklip, hvorefter udklippet automatisk placeres i pladsholderen på diasset. Ønsker du at indsætte et andet udklip, skal du blot markere billedet og trykke på Del-tasten for derefter at gentage ovenstående procedure. Flyt med billedet Klik med musen på billedet, så billedet er aktivt Placer musemarkøren inde på billedet (markøren består nu af fire pile), klik og træk til den ønskede placering og slip musen. Manualbasen PowerPoint Side 11 af 24

12 Justering af billedets størrelse Billedets størrelse justeres på følgende måde: Klik med musen på billedet, så billedet er aktivt Placer musemarkøren på et af de otte håndtag, hvorefter musen ændrer form til en dobbeltpil Klik og træk i håndtaget. Slip museknappen. Tip! Når der trækkes i et af de fire hjørner, bibeholdes billedets proportioner. Et tomt dias Vi vil til sidst lave et tomt dias. På dette bruges altså ikke pladsholdere. I stedet vil vi indsætte vores egen tekstboks og et billede fra en fil. Vælg Indsæt Nyt dias, hvorefter vinduet Nyt dias åbnes Vælg Autolayout nr. 12 = Tomt Klik på OK. Indsæt en tekstboks Indsæt en tekstboks på følgende måde: Vælg Indsæt Tekstboks: Manualbasen PowerPoint Side 12 af 24

13 Når musen føres ind på diasområdet ændres markøren til en skrivemarkør. Klik og træk en boks med musen. Der placeres nu en tekstboks på diasset: Boksen er forsynet med seks-otte håndtag. Skriv teksten i boksen: Klik med musen uden for tekstboksen, når teksten er skrevet. Formater tekst og tekstboks på egen hånd Formatér teksten, skift skrifttype og -størrelse Centrér teksten i tekstboksen Flyt boksen til et nyt sted på siden Ændr tekstboksens størrelse. Sletning af en tekstboks Klik på tekstboksen for at gøre den aktiv Klik på rammen (se ill.) Tryk på Del-tasten. Nu slettes hele tekstboksen. Manualbasen PowerPoint Side 13 af 24

14 Indsæt et billede fra fil Hvis du skal indsætte billeder fra et digitalt kamera, er det en god idé at billedbehandle dem først. Hent billederne ind i et billedbehandlingsprogram (se tastevejledninger til billedbehandling). Få billederne ned i størrelse og gem dem i et format, der komprimerer billeddata (fx JPG-format). Vælg Indsæt Billede Fra fil: Find den mappe, hvori billedet er placeret, vha. feltet ud for Søg i Vælg filen ved at klikke på dens navn Klik på Indsæt. Billedet placeres nu på diasset. Tip: Klik på pilen i rulnedmenuen th. for knappen Visninger og vælg Eksempel for at få vist indholdet af den markerede fil i højre side af vinduet (se ill.). Manualbasen PowerPoint Side 14 af 24

15 Visninger Formatering af billede på egen hånd Flyt billedet til et nyt sted på siden Ændr billedets størrelse. Sidehoved og sidefod Man kan selvfølgelig også få sidehoved og sidefod på præsentationen. Vælg Vis Sidehoved og sidefod Sæt flueben ud for Diasnummer Klik på Anvend på alle: Manualbasen PowerPoint Side 15 af 24

16 Et Diasshow Vi er nu ved at være klar til at afprøve vores præsentation som et diasshow. Vælg Vis Diasshow Venstreklik for at skifte dias. Du kan også bruge tasterne Page Up eller Page Down til at navigere hhv. tilbage og frem Ved højreklik under showet fremkommer en menu, hvori du også kan navigere Tryk på Esc-tasten for at afslutte diasshowet. Diasovergange Vælg Vis Diassortering Klik på det dias du vil give en overgang Klik på pilen i rulnedmenuen th. for feltet med overgangseffekter på dias (standardindstillingen = Ingen effekt) og vælg en effekt: Manualbasen PowerPoint Side 16 af 24

17 Sæt en overgangseffekt på alle dine dias Vælg Vis Diasshow (eller tryk på F5-tasten) for at se effektshowet Vælg Vis Normal for at vende tilbage til arbejdsområdet. Diasovergang med tid Vælg Diasshow Diasovergang Fjern fluebenet ved Ved klik med musen Sæt flueben ved Automatisk efter og sæt en tid Klik på Anvend på alle: Manualbasen PowerPoint Side 17 af 24

18 Brugerdefineret animation Du kan vælge at få objekter (billeder eller tekstbokse) på et dias med en animation: Vælg Diasshow Brugerdefineret animation Sæt flueben ved det element på diasset, der skal animeres (fx objekt, titel eller tekst) Vælg, hvilken animationseffekt du vil anvende på det markerede objekt, ved at klikke på pilen i rulnedmenuen: Vælg på fanebladet Rækkefølge, i hvilken rækkefølge diasobjekterne skal animeres: Manualbasen PowerPoint Side 18 af 24

19 Vis diasshow Når du er færdig, er du klar til at se dit Diasshow. Vælg Vis Diasshow (eller tryk på F5-tasten) for at se animationsshowet. Diassortering I Diassorteringsvisning kan man ændre i rækkefølgen af dias: Vælg Vis Diassortering Klik på det dias, der skal flyttes. Diasset bliver forsynet med en bred ramme. Klik og træk mens musen flyttes. Undervejs kan man se den nye placering af diasset som en lodret streg imellem de øvrige dias Slip museknappen og det aktive dias bliver placeret i den nye position: Manualbasen PowerPoint Side 19 af 24

20 Vælg Vis Normal for at vende tilbage til arbejdsområdet. Noter Noter kan tilføjes til hvert dias. Noterne kan efterfølgende vises på skærmen i vinduet Talerens noter eller skrives ud. Tilføj noter Klik i noteruden nederst på siden, hvor der står Klik for at tilføje noter, for at tilføje noter til det aktuelle dias Du kan også vælge Vis Noter for at se dias og noter i to lige store felter på én side Vælg Vis Normal for at vende tilbage til udarbejdelse af dias i den normale visning af dias: Manualbasen PowerPoint Side 20 af 24

21 Vis noter Under diasshowet kan talerens noter vises i et lille vindue på skærmen: Vælg Vælg Vis Diasshow (eller tryk på F5-tasten) for at starte diasshowet Højreklik og vælg Talerens noter. Udskriv noter Vælg Filer Udskriv Manualbasen PowerPoint Side 21 af 24

22 Vælg Noter i rulnedmenuen Udskriftsområde: Hvert dias skrives ud på én side sammen med tilhørende noter Designskabelon I PowerPoint er der en række foruddefinerede design, man kan sætte på præsentationen. Vælg Formater Anvend Designskabeloner Vælg et design Klik Anvend: Manualbasen PowerPoint Side 22 af 24

23 Diasmaster En diasmaster, er det dias, der er skabelonen for alle dine dias, på nær titeldiasset. Diasmasteren kan fx indeholde forskellige objekter, der skal benyttes på dine dias. Dette kan være: Et baggrundsbillede En baggrundsfarve En knap, der skifter til næste/forrige side i præsentationen Osv. Masterpladsholderne styrer placering og formatering af titel, tekst og punktopstillinger, der bruges på diassene. Vi vil nu prøve at foretage ændringer heri og se det slå igennem på alle diassene. Rediger diasmaster Klik menupunktet Vis Master Diasmaster Foretag de ønskede ændringer i tekstboksene Indsæt fx et billede: Indsæt Billede Multimedieklip Klik på Luk i det lille vindue, der har lagt sig oven på diasmasteren. Ændringerne slår ikke igennem på Titeldias. Titeldias har sin egen master. Find den samme sted som ovenfor beskrevet. Den hedder Titelmaster. Manualbasen PowerPoint Side 23 af 24

24 Uddelingskopier Tilhørere/elever/kursister/studerende er ofte interesserede i at få en udskrift af foredragets dias: Vælg Filer Udskriv Vælg Uddelingskopier i rulnedmenuen Udskriftområde Vælg i feltet Uddelingskopier antal dias pr. side, og om rækkefælgen skal være vandret eller lodret: Tip! Tjek, at diasshowet ikke indeholder materialer, fx grafik, der er beskyttet af loven om ophavsret. Manualbasen PowerPoint Side 24 af 24

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0. Version: 97 Copyright 1999 by F.M.T. F.M.T.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere