PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05"

Transkript

1 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4

2 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen eller sidder op, beregnet til anvendelse i barnevogn eller krybbe. Gåseler kan ikke deklareres efter denne forskrift. DEFINITION Barnevognssele (herefter sele): Sele som passer rundt om barnets overkrop og har en skridtstrop. Selen bruges til at fastholde barnet. Barnets ryg og mave er dækket af stof eller stropper samt en skridtstrop. Selen har et justerbart taljebælte, stridt- og skulderstropper. I hver side af taljebæltet eller i bunden ved sædet er der en fastgørelsesanordning til fastgørelse i en barnevogn eller en krybbe. MINIMUMSKRAV viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af prøvningsrapporter med de målte værdier. viser hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af prøvningsrapport eller overensstemmelseserklæring. For begge gælder det, at dokumentationen maksimalt må være 1 år gammel. Selen skal opfylde: Metode Afprøvning af Krav Bedømmelse af testlaboratoriet Grundlæggende sikkerhed. Selen må ikke lide af åbenlyse eller skjulte fejl eller mangler eller være urimelig vanskelig at bruge. Varefakta kan kræve, at deklarationen eller den isyede permanente mærkning, forsynes med særoplysninger. DS/EN Børneomsorgsprodukter - Børneseler og andre lignende produkter - VF og FORCE Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Træk- og brudstyrke Forskriftens pkt. 6.1 Påpeges en sikkerhedsmæssig mangel kan selen ikke deklareres. Standarderne skal være opfyldt. Modificering: Metal må ikke overstige en migrationsgrænse for nikkel på 0,2 /cm 2 /uge 160 N

3 Side 2 VF og FORCE Spænder Forskriftens pkt. 6.2 Et udløsningspunkt: Gennemsnit på 90 N - dog ingen under 50 N VF Plastdele - temperaturbestandighed To udløsningspunkter: Gennemsnit på 30 N - dog ingen under 24 N Må ikke gå i stykker eller give anledning til bemærkninger. DS/EN ISO 105-E01 Vandægthed Note 4 DS/EN ISO 105-E04 Svedægthed Note 4 DS/EN ISO 105-X12 Gnideægthed Tør: Note 4 Våd: Note 3-4 DS/EN ISO Textilprøvning. Bestemmelse af formaldehyd. Del 1: Fri og hydrolyseret formaldehyd (vandig ekstraktion). Formaldehydindholdet må ikke overstige 20 ppm. Azofarvestoffer Selen må ikke indeholde azofarvestoffer som er opført i Bilag 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 755 af 15. august Batch-nummer Selen skal have et batchnummer påtrykt den isyede etiket eller emballagen. Ftalater Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 11. juli 2006 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler med senere ændringer i bekendtgørelse nr af 3. november Parfume Tekstilet må ikke indeholde de parfumestoffer, der er listet op i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter med senere ændringer, Bilag 3. PVC Selen må ikke indeholde polyvinylklorid (pvc). Renholdelse Selen skal tåle vask. Selen skal være konstrueret så: Selens fikseringspunkt er lavt, det vil sige at: fastgørelsesdelen er placeret lavt i forhold til de dele, der fastholder selen på barnets krop. Det vil sige under barnets tyngdepunkt.

4 Side 3 fastgørelsesdelen for eksempel i form af stropper, er så korte som muligt, så barnet ikke kan komme i klemme under dem ved korrekt montering. Antallet af lukkemekanismer til påsætning og fastgøring af selen skal være mindst mulige, ligesom muligheder for fejl ved påsætning og fastgørelse skal minimeres. OPLYSNING I VAREFAKTA Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas bomærke, med mindre andet fremgår. Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan anføres. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER. Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt, vil kunne anføres, men Varefakta kan afvise, at oplysninger som anses for uvæsentlige, anføres i VAREFAKTA. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket bringes i deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme. VAREFAKTAS UDFORMNING Deklarationen skal være tydelig og let læselig. Tekst og symboler skal være i en farve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst mulig typestørrelse. En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste let læselige størrelse. Er det ikke muligt at anvende denne typestørrelse, må der søges dispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer. Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgives af en ramme. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kan vælges efter ønske. Se EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA. Varefaktas bomærke kan rekvireres hos Varefakta som klicheaftryk eller i elektronisk form. Tekst og udformning af VAREFAKTA skal godkendes af Varefakta inden trykning, enten som rentegning eller korrektur. Eventuelle illustrationer og tekst på emballagen må ikke være misvisende i forhold til deklaration eller vare. Markedsføres en vare under flere handelsnavne med samme VAREFAKTA, skal Varefakta godkende samtlige udformninger og have oplysning om alle handelsnavne. Ord og sætninger, der skal gengives uændret i VAREFAKTA, er i forskriften i citationstegn og de stikord, der skal anføres i VAREFAKTA fremgår af eksemplerne.

5 Side 4 I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres hos Varefakta.

6 EKSEMPEL PÅ VAREFAKTA Side 5 Barnevognsele - eksempel med obligatoriske oplysninger RASMUS barnevognssele Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet) Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op. Konstruktion og styrke: Selen er kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen. Selen skal: fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt begge sider af barnevognen. passe til barnet, det vil sige, den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den. Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene. Materialer: Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer. Sele og stropper: Spænder: Afsmitning: Vask: Råd: 100 % bomuld Polyamid (PA) Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt. Sele krymper 3 %. Se isyet etiket. Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningsrisiko. Advarsel: Brug ikke barnevognsselen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer. Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben. Brug aldrig barnevognsselen som gåsele. Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug. Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen. Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug. VK XXXXX Firma og adresse 5219:3/1999/10

7 Side 6 Barnevognssele - eksempel på isyede permanent mærkning Rasmus barnevognssele Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet) Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op. Konstruktion og styrke: Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen. Selen skal fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider barnevognen passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den. Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene. Vask: Se isyet etiket. Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningsrisiko. Advarsel: Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer. Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben. Brug aldrig barnevognsselen som gåsele. Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug. Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen. Firmanavn og adresse Batch-nummer VK XXXXX

8 Side 7 Barnevognssele - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger Clara barnevognssele Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet). Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op. Konstruktion og styrke: Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den anvendes rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen. Selen skal fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider af barnevognen. passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den. Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene. Trækstyrke: Meget god Muligheder: God, meget god, særdeles god. Materialer: Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer. Sele og stropper: Spænder: Karabinhager: Afsmitning: 100 % bomuld Polyamid (PA) Forkromet jern Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt. Vask: Slyngen krymper 3 % i alle retninger Maskinvask 60 C Ingen klorblegning Strygning ved højst 150 C Tumblertørring ved 70 C Tåler ikke rens Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningsrisiko. Advarsel: Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer. Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben. Brug aldrig barnevognsselen som gåsele. Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug. Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen. Brugsanvisning: Firmanavn og adresse VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug. VK XXXXX Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta, Frivillig oplysning

9 Side 8 Tvilling- og kvartetbarnvognssele - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger Sofie tvillinge- og kvartetbarnevognssele Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en tvillinge- eller kvartetbarnevogn. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet) Egnet til: Tvillinge- eller kvartetbarnevogn hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op. Konstruktion og styrke: Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen. Selen skal fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider barnevognen. passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den. Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene. Trækstyrke: Meget god Muligheder: God, meget god, særdeles god. Materialer: Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer. Sele og stropper: Spænder: Karabinhager: Afsmitning: 100 % bomuld Polyamid (PA) Forkromet jern Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt. Vask: Maskinvask 60 C Ingen klorblegning Strygning ved højst 150 C Tumblertørring ved 70 C Tåler ikke rens Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningsrisiko. Advarsel: Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer. Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben. Brug aldrig barnevognsselen som gåsele. Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug. Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen. Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug. Firmanavn og adresse VK XXXXX Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta, Frivillig oplysning

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER VF 5227:3

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER VF 5227:3 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNE- OG KLAPVOGNE OG KOMBINATIONER VF 5227:3 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Vogne til transport af et eller

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld DANSK VAREFAKTA NÆVN Sikkerhed for dit barns skyld KOLOFON Udgivet af Dansk Varefakta Nævn Tekst: Dansk Varefakta Nævn samt Lizette Ottensten og Ib Keld Jensen, Congohuset Design og illustrationer: OddFischlein

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom.

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom. små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Små børns sikkerhed Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Forord. "Ren besked om Børneudstyr". godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver

Forord. Ren besked om Børneudstyr. godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver Forord Vidste du, at der er farlige phtalater i PVC? Og at PVC fx findes i visse barnevognskalecher og hagesmække? Vidste du, at der er organiske opløsningsmidler i vådservietter? Eller at en gåstol kan

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde 08630 Rose Quartz Modtaget dato 24.06.2013 Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten.

Navn/model GRIMM S / Barnevognskæde 08630 Rose Quartz Modtaget dato 24.06.2013 Prøveudtagning Testemne leveret af rekvirenten. TESTRAPPORT ForbrugerLaboratoriet ApS Industrivej 9 A-C DK-5500 Middelfart Danmark TEST Reg.no. 410 Kunde/rekvirent Sikkerhedsstyrelsen (SIK) Nørregade 63 Antal bilag Ingen 6700 Esbjerg Kunde ref. Rikke

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug Vigtigt! Bør opbevares til senere brug I denne manual vises vejen til sikker kørsel på cyklen. Selv om man har kørt på cykel i mange år, er det vigtigt for ALLE, at læse Kapitel, før man begynder at køre

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere