Kære 1g team og tutorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære 1g team og tutorer"

Transkript

1 Kære 1g team og tutorer Vi gør meget ud af velkomsten af de nye 1g ere, og I er især medvirkende til, at de nye elevers start på ÅSG bliver mindst lige så god som normalt. Der vil sikkert være mange spørgsmål fra jer om de første dage, men der vil garanteret være endnu flere spørgsmål til jer fra de nye elever. Hold humøret højt og bevar roen og overskuddet det betyder rigtig meget. Klassens uddannelsesledere kan svare på eventuelle spørgsmål, men allerførst får I disse papirer som en rammeplan for de to dage. Tirsdag er 1.g elevernes første møde med skolen, og vi har øremærket dagen, så den står i velkomstens og det sociales navn. Lektionen torsdag i ugen handler i højere grad at få samlet op på deres præsentation til månedsmødet torsdag i 2. lektion. TIRSDAG den (1., 2. og 3. lektion) Velkommen! Skemaet over aktiviteterne denne allerførste skoledag følger på de næste sider. De tidsrum, som I har med klassen i det tildelte lokale (fremgår af Ludus), skal især bruges på navnelege og på, at klassen forbereder præsentationen af dem selv til månedsmødet torsdag (læs mere på de næste sider). Klassen skal desuden vises rundt. Læg ikke alle ud med at vise rundt som det første tirsdag så bliver der vist kø ved attraktionerne Uddannelseslederen for klassen kommer forbi på et tidspunkt i 3. lektion og siger bl.a. noget om forsømmelser. Desuden skal listen med elevnavne (side 9) udfyldes eventuelt torsdag hvis nogle af dem mangler. De skal desuden have en del informationer og udfylde klasselisten se mere i næste afsnit. TORSDAG den 13.8 (1. lektion) Præsentationen af klassen på månedsmødet lek II. De ting og informationer fra listen nedenfor, I ikke nåede tirsdag. På de næste sider følger en beskrivelse af de informationer, som eleverne skal give/have. Hvis præsentationen er på plads tirsdag, kan I gentage/supplere med disse informationer torsdag. Vær opmærksom på, at klasselisten skal tjekkes som det første tirsdag, og at eleverne har en kuvert med, de skal aflevere. Møde mellem tutorer og team Tutorerne er indkaldt til møde mandag den klokken med klasseteams. Teams skal i samarbejde med tutorer omkring udveksling af gode ideer til bl.a. navnelege hvem der skal gå med rundt på rundvisningen, hvad der skal siges hvad der skal siges om Ludus (og hvilke funktionaliteter, der skal vises) og ikke mindst, hvordan processen med at lave klassens præsentation til månedsmødet skal forløbe God fornøjelse med introdagene. Uddannelseslederne 1

2 Skema over første skoledag 1.g 11. august a 1b 1c 1d 1h 1q 1u 1w 1x 1y 1z g mødes med teamlærerne på fortrappen. Går til festsalen, hvor de bydes velkommen af Dorte Fristrup. 1g klasserne er sammen med deres teamlærere og tutorer i det tildelte klasselokale FROKOSTPAUSE : Klassen er med deres teamlærere og tutorer i klasselokalet grafering er i forhallen, og folkedans er i festsalen. 2

3 Om præsentationen på månedsmødet: Præsenter jeres klasse på 2 minutter! Klassens præsentation af dem selv (cirka 2 3 minutter) på månedsmødet torsdag er ikke mindst ment som en tidlig synliggørelse af, at 1g også har ret og plads. Fra 1g perspektiv er ideen, at det er processen (som socialiserende internt i klassen) og undervejs med sjov i processen, der tæller. Kvaliteten i det færdige resultat, der i og for sig kan afspilles, hvis de fx laver en lydoptagelse og ikke behøver at gå på scenen, er derfor knap så vigtig. Mulighederne er mange, og der skal ikke meget til, før de bliver belønnet positivt for det mindste initiativ og den vil de gribe, ikke mindst hvis de fornemmer sikker grund hos team og tutorer. Gode råd Lad være med at lade præsentationen afhænge af for meget teknik og udstyr. Brug lang tid på idefasen og bind knuderne senere. Klassen vil desuden være sammen med deres teamlærere i 1. lektion inden månedsmødet torsdag, så deres præsentation kan genopfriskes. Snak med klassens uddannelsesleder i løbet af tirsdag, hvis der er spørgsmål til teknik eller andet. Stil jeres arbejdskraft til rådighed og hjælp gerne med afviklingen torsdag gå på med klassen, hvis de vælger at gå på scenen, eller vær synligt med på anden måde i præsentationen. Klassen har garanteret mange ideer til en præsentation (ud fra deres førstehåndsindtryk) lad dem få tid til at udvikle disse. Det kan være, de vil vise et siamesermodeshow, lave et digt eller en akrobatikfigur (eller begge dele), solosang, korsang eller en lydoptagelse med deres mobil. Der er mange muligheder. Og husk det er deres grin og det, at de socialiserer, der betyder noget. Der er mulighed for at afspille noget (lyd/billede) fra disk eller usb ja, det skal lægges på en disk eller usb og afleveres til Mona Gadegaard senest torsdag morgen (den 13.8.) klokken Desuden vil der være mulighed for at bruge mikrofoner og talestol torsdag. God fornøjelse! 3

4 Om rundvisningen tirsdag Tænk inden over, hvad der kan siges de forskellige steder. Hver klasse deles i to, som hver følges rundt: Cykelkælderen Kantinen Bogkælderen Læsesalen (123) Ulvens Hule Festsalen Forhallen (ledelse + adm + lærerværelse) Studieområdet via sydgangen Grønnegården Solgården Steder mm., der skal bemærkes undervejs: Toiletter, dueslag, opslagstavler, faglokaler, lærerværelse, ledelse og administration, rektors kontor. Der er ikke meget tid, så I skal vide, hvad der skal siges. 4

5 Team og tutoropgaver tirsdag i uge 33 + teamlæreropgaver 2g og 3g Bemærk: tirsdag skal klasseliste tjekkes og kuverter (kopi af eksamensbevis) indsamles/kontrolleres se mere nedenfor. Resten skal foregå torsdag. I I alle klasser: 1. Kontrollér, at klasselisten er korrekt (rigtigt navn, adresse, tlf.nr.). 2. Aflevér den rettede adresseliste på kontoret senest fredag d. 14. august inden middag, så evt. ledige pladser kan komme andre til gode. Hvis listen er korrekt, afleveres den også med påtegningen "i orden". Ved eventuelle adresseændringer skal eleven udfylde flyttemeddelelse. De fås på kontoret. 4. Valg: I hver klasse skal vælges 1 klasserepræsentant 2 3 klasserådsrepræsentanter (en af disse kan være klasserepræsentanten) 1 it superbruger Elevrådsrepræsentanter skal ikke vælges, det sker senere. Orientering om disse funktioner ligger på hjemmesiden. Teamet afleverer senest torsdag den 13. august valgenes resultat til IC (se s. 8). 5. Gennemgå princippet i klassens ugeansvar (opdateres i august) grundigt for klasserne: klassens ugeansvar/ 6. Husk at minde om, at alle elever skal medbringe sygesikringsbevis de følgende dage for at kunne få udleveret bøger! 7. Bogafhentning Hver klasse henter bøger til alle fag i en given lektion inden for den første tid. MO skriver ud til de involverede lærere omkring tidspunkt mm. Beton, at eleverne skal huske sygesikringsbevis alle dage. II Kun for 1.g: Gives til eleverne første skoledag: o Information om café fredag den og information om klassearrangement fredag den udfyldelse af skema med ansvarlige (vedlagt i kuverten). Mindst én teamlærer skal deltage fredag den o Information om introture; de ligger i uge 34/35. Hver tur strækker sig over 2 dage (1 overnatning) med sejlads i kanoer og overnatning på campingplads. Nærmere information og planlægning sker senere. Der ligger en del i Håndbogen, og EM er kontakt vedrørende det praktiske. o Udleveres: Link til indbetaling af 200, for introtur via Safeticket. Eleverne skal medbringe papirudgave af billetten til introtursstart. o Giv hurtigst muligt besked til kontoret om ikke fremmødte elever Indsaml hvide konvolutter fra 1g eleverne. Konvolutterne skal indeholde kopi af eksamensbevis og cpr.nr.bevis (eller sygesikringsbevis). 5

6 Informer eleverne om, at deres skema kan ses på hjemmesiden. (Åbn LUDUS på hjemmesiden, klik skemaer => kursistskema, uden at logge på. Tirsdag gives information om Ludus: Eleverne logger på med deres kursistnummer (brugernavn: første nummer i parentesen efter deres navn under kursistskema og kode: deres fødselsdato skrevet med 6 cifre. Ved logind bliver de bedt om at ændre deres kode). Uddannelseslederen kommer på besøg på et tidspunkt i 3. lektion tirsdag og fortæller nærmere om forsømmelser og forsømmelseshåndtering og andet godt). Hvis der er problemer med elevskemaer, skal den enkelte elev selv henvende sig til MM eller MG på administrationen. Gør opmærksom på, at ændringer ikke kan undgås. Ringetider fremgår af årsskriftet og af opslag. Hold fremgår af elevernes individuelle skema. Oplys 1.g'erne om, at de skal fotograferes (klassebillede) tirsdag se plan. Individuel fotografering følger ugen efter. Samtlige elever skal fotograferes (også selvom de ikke selv vil købe billeder, da disse skal bruges af skolen). Hjælp med at overholde tidsplanen. III Kun for 2. og 3.g: 2.g og 3.g klasserne skal hilses fra Morten, der minder om, at de elever, der stadig mangler at aflevere bøger, skal sørge for at aflevere i Bogdedpotet NU! Angående udlån, så er bogdepotet åbent hver dag i frokostpausen. Der bliver flere åbningstider i de første uger, ligesom der vil blive en lektion, hvor klassen samlet henter bøger. Gør opmærksom på klassefotografering (tidsplan følger på opslagstavlen og på forsiden af Ludus i løbet af ugen). Der gives ikke undervisningsfri til det! I LUDUS vil vi gerne have noteret både mobil og fastnetsnr. i stamkortet og mailadresse. Sørg for, at eleverne ændrer i stamkortet selv, hvis de har ændringer til dette. 6

7 Ide katalog til teamlærerne Placer gerne eleverne i grupper, eksempelvis med tvungen pladsbytte efter et givent tidsrum. Man kan i grupperne lave opgaver sammen, måske en quiz lavet af teamlærerne, eller de kan interviewe hinanden. En god ide til navneleg er, at eleverne parres i grupper, eventuelt to og to, og de skal så interviewe hinanden og fremlægge det for klassen/gruppen. Boldspil på græsplænen. Gæt en person : teamlæreren står med ryggen til tavlen, og en af eleverne skriver en kendt persons navn på tavlen. Teamlæreren skal så med spørgsmål såsom Er jeg en mand, Bor jeg i Danmark osv. gætte navnet. Man kan også bruge kategorier som kendte steder i Århus eller andet. Lav en quiz til eleverne om skolen, evt. multiple choice. Spørgsmål til interview i grupperne: o Hvilken skole kommer de fra? o Har de erhvervsarbejde? o Kender de nogen, der har gået her før? o Kan de lide muslinger? o Hvorfor har de valgt ÅSG? o Hvis de var en musling, hvilken farve skulle den så have og hvorfor? Del gerne gode ideer med de andre teamlærere 7

8 Valg af elever Klasse: Teamlærere: Skemaet udfyldes med navn og nummer på de elever, der er valgt. Sedlen her afleveres til IC senest fredag d. 15. august. Klasserepræsentant Klasserådsrepræsentanter 1. Navn: Nr.: 1. Navn: Nr.: 2. Navn: Nr.: 3. Navn: Nr.: It superbruger 1. Navn: Nr.: 8

9 Oversigt klasser team tutorer Klasse Tutorer Teamlærere 1.a Benjamin westh 2. m Helene fenger Franch 2.a 1.b Emma nejatbakhsh 2.b Jonathan Hove Appel 2.b 1.c Malthe Bjerregård Farup 2.c Frida Højer Nielsen 2.c 1.d Mads Billet Gude 2.d Silke Lund Mygind 2.d 1.h Azim Ndiaye 2.h Filippa Kier Droob 2. 1.q Johannes Berring 2.d Mette Graver 2.d 1.u Joachim Kraun 2.u Ida Rønnenfelt 2.u 1.w Pauline Andersen Andreas Buus Tange 1.x Daniel Hoang 2.x Isabella Eg Nørgaard 2.x 1.y Mette Jørgensen 2.z Jens Troelsen 2.w 1z Anne-Marie Thomsen 2.z Mojgan Turabi 2.z NI, JD HR, JR JF, OL FJ, TW FN, MF JU, MJ NS, LI HB, KK JA, LR BB, MS MX, KP!! Husk møde mandag den fra til

10 Planlægning af fællesarrangement 1g fredag kl Borddækning (3 pers.) Stiller borde op og pynter dem på aftenen. Møder klokken 17 Kødret (4 pers.) laver hver til 8 pers. Grønt (3 pers.) laver hver til 10 pers. Brød (2 pers.) har hver med til ca. 15 personer Regnskabsansvarlig (1 pers.) (samler bon er sammen og laver samlet regnskab; kræver penge ind) Navn Navn Navn Navn Info: Fællesarrangementet er et godt socialt arrangement, og det er vigtigt, at alle deltager. Folk kan ikke tvinges, men alle skal helst med Drikkelse medbringes ikke, der kan købes sodavand og vand på skolen Alle er ansvarlige for oprydningen Hver klasse skal sørge for underholdning om aftenen, som er beregnet på alle (alle klasser sidder samlet i kantinen) 10

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN 1 TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN Du er i centrum... 4 Fase 1 Du får opgaven overdraget... 5 Sæt dit team... 5 Afsende en materialekasse... 6 Kontakt lokale instruktører... 7 Planlæg dit arbejde... 7

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

HUSK at der er fællesforældremøde på tirsdag 20 september kl. 18.30 20.00. Se vedhængte dagsorden.

HUSK at der er fællesforældremøde på tirsdag 20 september kl. 18.30 20.00. Se vedhængte dagsorden. UGEBREV nr. 5 uge 37 Kære alle børn og forældre! Årgang 2 Kors, hvor er vi mange når vi samles. Det var rart at opleve, at så mange fandt mulighed for, at følge med i, hvad vi havde brugt de to temauger

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere