Kjær`s tilbud juli, august, og september:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kjær`s tilbud juli, august, og september:"

Transkript

1 Juli årgang nr. 7 Løssalg 10,00 kr. Debatten om Herrens Mark side 5 Om Helnæs Sommerland side 9-10 Ved etablering af trampestier kunne lodsejerne en gang for alle slippe for irritation over nedtrådte planter og for den personlige risiko ved at køre med tunge maskiner helt ud til klintens kant. Så snart man prøver at definere natur og kulturlandskab vil man opdage, at man kommer ud i vanskeligheder. I et område som Helnæs eksisterer den oprindelige, ikkemenneskeskabte natur kun i havstokkens få meter og i klinternes friske skred. Alt andet, vådområder, skove og madens udyrkede områder afspejler menneskelig aktivitet, der måske ikke i øjeblikket er aktiv, men hvis den på ny går i gang, kan forholdene hastigt ændres, og hvad mere er, hvis den menneskelige aktivitet fortsat holdes svag, vil forholdene ikke forblive, som de er, men vil udvikles til noget andet. I disse år bevæger vi os fra en tid, hvor landskabet var en umiddelbar økonomisk ressource, der kunne tjene til agerdyrkning, til skovhugst, til kreaturgræsning osv., imod en tid, hvor landskabet skal være ramme om oplevelser også for den del af befolkningen, der ikke lige bor her på stedet. Naturen opfattes ofte, som en arv overgivet fra tidligere slægtled, og noget som vi har pligt til at tage vare på overfor kommende generationer, og det er selvfølgelig rigtigt, at vi har pligt til at bevare den størst mulige forskellighed i dyr, planter etc. En række områder i landet har fået en beskyttelsesstatus, men også mindre veldokumenterede steder bør tilgodeses, især hvis vi udtænker visioner for et område. Igen viser det sig, at en række landskabsområder er omfattede af love og bestemmelser, der allerede har fastlagt disse områders skæbne, således at lokale kræfter kan glæde sig over, at de kun skal være opmærksomme på, når og hvor de bør gå ind i en dialog med forvaltende myndigheder. Lad os se på nogle af de naturtyper, som vi træffer på Helnæs, og se på hvor det kunne være hensigtsmæssigt at have øjnene åbne. Strandene Der er hævd på, at man må færdes og tage kort ophold langs havstokken. Det gælder også de områder langs Maden, der oftest bruges til badning, men bortset fra få sommerdage er tilstrømningen beskeden, især da de eksisterende veje er med til at begrænse den, og strukturerne er så robuste, at der vanskeligt sker slitage. Helnæs kyster er populære blandt lystfiskere, hvilket er i overensstemmelse med Fyns amts hidtidige interesse om at udvikle lystfiskeribestemt turisme. Øvrige kystzone Kysten fra Helnæs Sommerland forbi Helnæs fyr til Helnæs Made er en klintkyst med en tilgængelig stenet forstrand, utilgængelige, krat og græsklædte skrænter og over dem dyrkes jorden helt ud til klintens kant. Imidlertid består klinten flere steder af en lertype fra sidste mellemistid, der. Fortsættes på side 2 Kjær`s tilbud juli, august, og september: Eksotisk fiskecocktail Dampet fisk anrettet i cocktailglas med skaldyr og ananas i karrydressing Helstegt kalkunbryst med coleslaw, grøn salat, paprikakartofler og whiskyflødesauce Rabarber flødeisbombe pyntet med pistacieskum flødeskum Pris kr. 99,- Minimum 10 couverter Rekvirer venligst nyt menukort NYT NYT NYT NYT SOMMERBIRDS CHOKOLADER SMART HØRTØJ TIL DAMERNE Butikken Kunst - kunsthåndværk - brugskunst samt diverse lækre delikatesser. Caféen Cappuccino, café-latte, espresso, alm. Kaffe, cacao, samt forskellige téer. Hertil forskellige frugttærter samt cookies Åben: lørdag HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK STÆVNEVEJ 9, Tlf

2 2 LEDER Sommeren er over os Sommeren er over os. Skt. Hans aften blev en udendørsoplevelse for rigtig mange og bålene blussede rundt i Helnæsbugten og på Helnæs, hvor man samlede sig i mindre grupper med sine naboer, med venner eller i stort tal mødte frem til de større bål på strandene. Mange også udefra - kommer til Helnæs for at opleve den særlige atmosfære, denne aften rummer. Det er her man møder mennesker, man kun sjældent ser. Det er her, der udveksles nyheder og gives beskeder, man ellers skulle have givet dagen efter. Det er også tidspunktet, hvor feriemål og sommerlandet rundt omkring fyldes til bristepunktet af mennesker, der ønsker at stresse af. HelnæsPosten holder ikke ferie. Vi har i dette nummer medtaget artikler om vandringer i naturen, om sommerlandet, om børns naturnydelse etc. etc. Vi kommer atter ud med et blad, hvis indhold forholder sig til livet, som det leves på Helnæs. Det særligt glædelige er at konstatere, at flere og flere har taget udfordringen op, til at skrive i bladet. Det er særdeles tilfredsstillende at der i dette nummer er indlæg, som direkte tager del i den debat, vi opfordrede til. Vi forlanger ikke, at man skal planlægge de næste 10 år for Helnæs udvikling, men at have drømme og skrive om dem, finder HelnæsPostens redaktion spændende. Der er i juni måned observeret et stort antal kaniner på Stævnevej. UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER fortsat fra forsiden i fugtige perioder kan optage store vandmængder, og derved blive så smattet, at havstokken bliver umulig at passere. De passerende søger derfor op på klintens krone, og går frem i den dyrkede ager til gene og irritation for lodsejerne. Mange steder i Danmark, herunder også flere steder langs Sydfyns og Langelands kyster er der truffet økonomiske aftaler mellem kommuner og lodsejere om etablering af trampestier. der kun anvendes af gående, og ikke er åbne for cyklister eller ridende. Herved kunne lodsejerne en gang for alle slippe for irritation over nedtrådte planter. De kunne slippe for den personlige risiko ved at køre med tunge maskiner helt ud til klintens kant, Og alle andre end de få i traktorernes førerhuse kunne få del i den meget smukke udsigt over Lillebælt med skibe og på visse årstider titusinder af rastende trækfugle. Skovene Ved udskiftningen af Helnæs jord i 1700-tallets slutning fik hver gård en skovparcel. Skovene er i dag fortsat delt imellem adskillige lodsejere. Der sker en hugst af træ til brug som brænde. Samtidig med, at den generelle økonomiske situation for skovbrug i Danmark er alvorlig, sikrer opdelingen imod en driftsform, hvor der sker større afdrivninger i skovene. Den fortsatte plukhugst sikrer, at genvæksten af træer alene sker ved stubskydning eller selvsåning. Driftsformen sikrer den nuværende skovtype med dens rige skovbundsflora. Maden Maden er en for Helnæs enestående naturtype. En oprindelig vig er i århundredernes løb blevet opfyldt af sandodde uden på sandodde. I slutningen af 1700-tallet blev området lukket af med et dige mod havet, en pumpe regulerede derefter grundvandstanden, og det overskydende vand blev via grøfter ledet ud i Lillebælt. Den nuværende situation er, at næsten al planteavl på Maden er ophørt, og grundvandstanden øget, hvorved der er opstået flere søer i Maden, men det er vigtigt at gøre sig klart, at det forvaltningsmæssige formål for den aktuelle tilstand i dag ikke er at sikre naturen på Helnæs, men at sikre en udfældning af det overskud af kvælstof og fosfor, der strømmer ned fra de omgivende marker, før det som det ellers skete tidligere, alt sammen ville ende i Lillebælt, eller sagt med andre ord: Helnæs Made gøres til et biologisk filter for de omgivende landbrugsvirksomheder. At Maden så kan se smuk ud, og at den kan tiltrække fugle og dyr er en anden sag. Maden er således et meget ustabilt biologisk system. Man kan ved at ændre udpumpningen gøre Maden mere tør, eller mere oversvømmet. Den nu græsklædte flade, er kun

3 3 åben, så længe som den flerårige vegetation holdes nede ved afgræsning. Kan der ikke skaffes græssende kreaturer vil hele området springe i krat, således som der allerede nogle steder ses tilløb til, og om ikke mange år kan Maden ende som en skov. På samme måde vil kvælstofsituationen i de frie vandarealer bl.a afhænge af det landmandskab, som udføres i de tilgrænsende arealer. Et synligt mål herfor vil det være, hvis vandarealerne i perioder gror til med sammenhængende algevækst. Forvaltningen af Maden vil efter kommunalreformen fortsat ligge i Skov- og Naturstyrelsen. For almenheden vil det være af betydning at der fortsat sker en friholdelse af de dele af Maden, der rummer særligt interessante plantesamfund, ligesom der bør sikres fuglelivet mulighed for gode ynglemuligheder, og for rastemuligheder for trækfugle som led i den kæde af vådområder, der strækker sig langs kysterne af Lillebælt. Helnæs Hale og Bobakkerne Det må betragtes som et uvurderligt gode, at disse områder, der danner en indgang til halvøen i dag er fredede. Helnæs vil også fremover have mulighed for at give naturoplevelser såvel til den, som søger frisk luft og ro, til den som søger mere specialiserede naturstudier, til højskolens landskabsmalere, til lystfiskerne og de badende Per Damsgaard-Sørensen bor i Odense, men har sommerhus på Syrenvænget 7, Helnæs PASTORENS KLUMME Forleden dag var der en der sagde, til mig; at gå i kirke føles ligesom at komme ind i 1800-tallet. Og det er nok rigtigt, at det at holde fast i de gamle former i kirken på mange mennesker virker for stift og konservativt. I det mindste indtil man har lært formerne at kende. Men det tager lang tid. Mindst et år med regelmæssig kirkegang. Og så langt rækker de flestes tålmodighed ikke i dag, hvor vi er vant til, at alt er gennemtygget og let fordøjeligt. Det er sikkert også rigtigt, at der gøres for lidt, for gøre kirkedørens tærskel lavere for nye kirkegængere. Men det er alligevel ikke rigtigt, at det at gå i kirke er ligesom at komme ind i 1800-tallet. For i kirkens gudstjeneste fremsiges trosbekendelsen, som den lydt siden det 700-tallet. Her synger vi salmen O du Guds lam, ligesom mennesker i det 4. århundrede. Ved altergangen læses indstiftelsesordene fra evangelierne, som de lød for apostlene i det 1. århundrede. Og som det sidste i enhver gudstjeneste lyses Herrens velsignelse, som er ældre end kristendommen selv. For den optræder allerede i den jødiske gudstjeneste i det 5. århundrede før Kristi fødsel. Og når alt i det samfund, der omgiver os forandrer sig, med større hastighed end nogensinde før, så er det måske godt, at der er noget, der forbliver det samme. For selvom ethvert menneske lever et enestående liv, så har vi alle fået livet på samme vilkår. Selvom hver tidsalder har nye spørgsmål og problemer, som var ukendte i fortiden, så er tilværelsens grundlæggende spørgsmål og problemer de samme. Tilværelsen rummer nemlig fænomener, som vi aldrig kommer til at kunne forstå eller forklare endeligt. Kærligheden og døden f. eks. Uanset hvor meget vi begriber af verden og uanset hvor godt vi indretter den, vil der altid være noget, vi ikke kan forstå. En lidelse, vi ikke kan fatte. En lykke, vi ikke kan rumme. Det er det kirke og gudstjeneste handler om. Mens politik handler om det, der kan og skal forandres, handler religion om det der altid vil være et grundvilkår. Derfor skal kirken ikke have alt for travlt med at følge med tiden og tale samtiden efter munden. Den må hellere selv lytte til det budskab, som vore forfædre rejste bygningen for at rumme. Og dele det med enhver, som vil høre det i lyst eller nød, glæde eller sorg LÆSERBREVE Promillekørsel på Helnæs? Jeg har længe haft lyst til at skrive et læserbrev vedrørende den tilsyneladende næsten "hævdvundne ret" til at køre bil på Helnæs i spirituspåvirket tilstand. Det er bare ikke så nemt. Som ung mistede jeg en kammerat, som var indblandet i en ulykke, hvori der også var spiritus. Jeg lovede mig selv, at dét ville jeg ikke acceptere. Jeg har på fornemmelsen, at nogle få på Helnæs af og til er på den forkerte side af promillegrænsen, og næste gang hvor jeg er "sikker" eller bare "næsten sikker", vil jeg gøre mit til, at der ikke køres videre. Første forsøg vil selvfølgelig være at inddrage nøglen og hjælpe vedkommende hjem på anden vis, og så senere søge at få en snak om den yderst farlige blanding af benzin og alkohol. Andet forsøg vil jo nok være at søge hjælp et andet sted. Det er ikke nemt at skrive et brev som dette, og det har været længe undervejs, og derfor blev jeg ved sidste møde i beboerforeningens bestyrelse utrolig lettet, da problematikken fra anden side blev nævnt, og det gik op for mig at egentlig alle andre i bestyrelsen havde samme holdning omkring det uacceptable i den farlige blanding, og at det er alles ansvar, at det ikke foregår, og endelig at bestyrelsen fremover tydeligt vil signalere, at det er uacceptabelt. Hjælp mig til at forstå at jeg tager fejl med hensyn til "denne næsten hævdvundne ret"! Eigil Kristensen, Helnæs Camping

4 4 JULI 2006 Kontrastens energi Hvilke værdier ligger der i skiftet fra bylivet i Gentofte til Helnæs naturidyl Siden jeg for snart 22 år siden første gang kørte over dæmningen til Helnæs, har der ligget et ønske om at lære mere om øens natur og historie, og ikke mindst om de mennesker der bor og lever her. Det har vi Pie og jeg fået mulighed for de sidste 3 år og vi har oplevet det store under, at den kontrast der ligger i at arbejde hele ugen i det travle byliv med base i Gentofte og den tætte kontakt til naturen og de mennesker vi har mødt på Helnæs har givet og giver os en kæmpe indsprøjtning af energi og nye ideer i hverdagen. Naturen og os Hvad er det så naturen på Helnæs giver os byboere? Der er højt til loftet og man fornemmer årstidernes skift kraftigere end andre steder ligesom en tur på Maden hver gang er en oplevelse. Efteråret og forårets fugletræk er noget der fæstner sig i hukommelsen og giver os mange indtryk som specielt jeg, som instruktør, bruger meget i min undervisning. Som oplevelsesområde er området stort nok til, at vi ikke keder os og selv om der er faste ruter er der alligevel så mange muligheder for at se og udforske naturen på alle tider af året, at vi hver gang får inspiration og samler op til næste runde i bylivet. Kunst og Antik Noget af det vi sætter højt er de mange kontakter vi efterhånden har fået på øen hos Gallerierne og i Antikken hos Susanne og Anders. Den gode snak om kunst og kultur har lært os meget om den fynske kunsttradition og er medvirkende til at vores kunstinteresse holdes intakt. Fra Helnæs er der heller ikke langt til andre unikke oplevelser f. eks. Gamtofte Kirke med Peter Brandes glasmosaikker og hele det vestfynske område har så mange værdier at når vi endelig tager udenøs er der også kvalitetsoplevelser. Helnæsboerne Mange taler om det helt specielle ved deres egn og det skal med det samme siges, at Helnæs også har sin helt specielle charme som helt sikkert stammer fra øens beboere. Der er altid tid til en snak og en venlig bemærkning og en aften i forsamlingshuset til f.eks. årets dilletantforestilling glemmer man jo aldrig. Her mødes alle og får et godt grin og en sjov aften med svingom. Der er altså mange energigivende elementer i kontrasten mellem det daglige byliv og det mere stille opladende weekendliv på Helnæs. Møntergården i Odense På Møntergården i Odense er der en udstilling om oldtiden, hvor bl.a. Peter Jakob Runges bronzefund er udstillet. Med Hjemmet ude på landet En journalist og en fotograf fra ugebladet Hjemmet har været på Helnæs og lavet en reportage. De skulle finde et sted langt ude på landet, hvor der ikke skete så meget. Valgte de det rigtige sted?

5 JULI Udvikling kan ikke regnes ud på et universitet Når der er noget der truer os på Helnæs, er der hidtil dukket mennesker op, som har fundet nye veje til at komme videre Et lille tilbageblik på Helnæs før Johs. Nørregård Frandsen. Når der er noget der truer os på Helnæs, er der hidtil dukket mennesker op, som har fundet nye veje til at komme videre. Assens blev storkommune allerede i Sognerådet på Helnæs blev nedlagt. I starten føltes forandringen ikke så stor, men efterhånden følte vi, der manglede kontakt til kommunalbestyrelsen. Der opstod et behov for et talerør til bestemmelsesstedet. En flok helnæsboere dannede en arbejdsgruppe, der efter en rundpørge og en aften i Forsamlingshuset dannede Beboerforeningen. Den blev kontakten mellem Helnæs og Assens. Lokalarkiv I 1970erne var der en tendens til, at meget gammelt var værdiløst og skulle kasseres. Der var en person, der kunne se, at et stykke kultur var ved at gå tabt. Han gjorde andre interesserede og fik oprettet et lokalhistorisk arkiv, der også rummer nogle museumsgenstande. De mange henvendelser til arkivet viser, at ideen var god. J.N.F. citerede: Man har ikke rødder, man har fødder. Ikke enig. Folkeskolen nedlagt I 1990 da folkeskolen lukkede, var det et trist tilbageskridt for Helnæs. Et samlingssted forsvandt og det blev et sørgeligt syn med de tomme bygninger. Men så dukkede der en ildsjæl op med den gode ide, at der kunne etableres en Højskole i bygningerne. Helnæsboerne bakkede op om ideen og en hel del personer lagde mange arbejdstimer med at få Højskolen op at stå. Større Sommerland På et tidspunkt var der forslag fremme om en væsentlig udvidelse af Sommerlandet. Helnæsboerne var enige om at protestere. Helnæs skulle nødig ende som et reservat, hvor der ikke længere er helårshuse med arbejdende mennesker om vinteren. Protesten blev taget til efterretning. Manglende kommunikation Da vor brugs/købmand bukkede under, var det et meget stort savn for mange Helnæsboere. Ikke mindst socialt der mødte man andre der hørte man nyt - der læste man opslag. Der viste sig endnu engang en udvej i hvert fald hvad angår kontakter og nyheder her på Helnæs. Nogle ildsjæle tog initiativ til at starte en lokal avis, så man gennem den bl. a. kan holde sig a jour med nyt om Helnæs. Konklusion J.N.F.s foredrag var fornøjeligt og hans udsagn om, at et lokalsamfund er et spørgsmål om følelser, er jeg helt enig med ham i, men jeg tror f.eks. ikke at landmandsliv udvikling kan regnes ud videnskabeligt på et universitet. Man kan ikke på forhånd bestemme, hvordan man ønsker udviklingen skal være de næste 10 år, men være på vagt og stå sammen og handle, når ugunstige situationer opstår. Kloge folk har sagt: Lær af fortiden lev i nutiden virk for fremtiden. Vi vil gerne være os selv - og dog Om den vanskelige balance mellem stagnation og udvikling Jeg synes det var et spændende og morsomt foredrag Johs. Nørregaard Frandsen holdt om sine betragtninger over fremtidens IT-samfund og vores plads i det globale samfund. Ja, og hvad vil vi så med Helnæs i den sammenhæng? Ja, hvad vil vi egentlig? Vi vil gerne være os selv, helst ikke for mange turister, selvom der altså også er nogle, som lever af turisterne. Men vi vil også gerne lægges mærke til og tages alvorlig! Det er lidt som at blæse og have mel i munden, og det kan altså ikke lade sig gøre. For mig at se, er det vi kan gøre, at være opmærksom på de ting, der sker omkring os, i kommunen og i samfundet uden for vores lille halvø, og gribe de muligheder, der dukker op. Vi kan jo ikke stoppe udviklingen, men kan vi styre den? Ikke ret meget tror jeg. Og alligevel. Da Helnæs fik Højskolen, var det en form for styring. Thomas Bruun fik en god idé og blev bakket op af lokalbefolkningen. Hvis det ikke var sket, tror jeg ikke det var blevet til noget med den Højskole. Men hvorfor den store opbakning af de lokale? Jo, for vi var bange for, at der ellers skulle blive flygtningelejr i den gamle skole, og det var der ingen, der ønskede. Så lidt styring skal der til. Vi holder vel alle sammen af naturen. En tur i skoven, på stranden, ved vandet, at gå en tur, at lede efter rav eller fossiler, finde orkidéer på Maden, plukke anemoner i skoven, er en lise for sjælen, og det skal vi værne om. Men samtidig skal der være plads til udvikling, det skal være et levende samfund herude.

6 6 Helnæsbugten og friluftslivet Noget af det, der er interessant ved livet, er at iagttage mennesker. Hvert år rejser vi hundreder og sågar nogle gange tusinder kilometer væk for at se folk agere i forskellige kulturer. Så langt behøver vi slet ikke at rejse. Her på Helnæs behøver vi blot at smøre en madpakke, gå ned til vandet, låne en båd og så kan vi sejle ud i en spændende verden. Mit formål med smakkejollen Vigø s første ekspedition ud i Helnæsbugten er at se, hvorledes friluftslivet udlever sig i denne. Stævner ud fra Helnæs Mølle, smakkesejl og fok sættes. Vind ind agten for tværs og Vigø skyder en god fart tværs over bugten. Ankommer efter halvanden times sejlads til Faldsled og den moderne marina. Her finder vi kølbådene og de større sejlbåde og den 5-stjernede kro. Det koster penge at have en båd liggende her, og det koster penge at købe en båd. Nogle gange mange penge. Derfor er det heller ikke alle, der har råd til en båd, og derfor er det også en speciel type friluftsfolk, der kommer her. Her er man lidt bedre bemidlet, antrækket er afslappet, men pænt, og der bandes ikke højlydt. Marinaen er et mødested, og der er atmosfære også ikkebådejere køber is i kiosken og vandrer op og ned ad kajen - både af forskellig slags anskues. Mennesker dypper tæerne i vandet, imens ord svæver fra mund til øre ord, der igen returneres med ord eller smil. Jeg har aldrig helt forstået disse både. Bevares, det er muligt at sejle i disse dybtgående kølbåde til Sverige og nogle af dem skyder en god fart. Men ulempen er stor den enkelte skipper er tvunget til at holde båden på dybt vand eller i havnene. Kølbådene kan ikke som f.eks. smakkejollen gå ind på hver eneste lille strand eller eng, som jo er det, jeg synes er fascinerende ved at sejle. Der sejles mod nord. På Damsbo strand udlever badefriluftslivet sig. Fra smakkejollen ser jeg en pige stå ude i vandet. Hun er lettere anspændt, hun skal virkelig tage sig sammen for at komme under. Nu kan jeg se munden bevæge sig - hun tæller til 10 (Hvem har ikke prøvet det?). På 10 kaster hun kroppen ud i et svæv herefter et plask - så har hun hovedet under vandet, hun tager et par svømmetag nu rejser hun sig op af vandet, og man kan se på hende, hun er som et nyt menneske, genfødt i havvandet. Livsglad og med hoftesvaj vandrer hun tilbage mod land og sand. Sejler længere op langs kysten fra jollen på vandet iagttages græsningsarealer, små levende hegn, sten og tagrør. Jeg kommer til den gamle stejleplads, hvor Hårby-fiskerne i gamle dage holdt til. Den ligger lige over for Nappen. Her er nogle tagrør, der trænger til at blive høstet, en gammel tjæregryde og et par ældre helt faldefærdige hytter. Hårbyfiskerne fragtede med deres hjulbøre fisk hjem herfra. Her ligger to shelters. En shelter er en slags permanent bivuak, et overnatningssted for friluftsfolk på tur. Produktionsskolen i Fåborg byggede til dette sted en shelter i træ for 4-5 år siden. Og for et par år siden var jeg sammen med en flok unge mennesker fra Korsløkke ungdommskole og en tækkemand med til at bygge en tagrørsshelter her. Det tog en weekend at bygge den måske er det verdens første tagrørsshelter. Tagrørsshelteren passer nydeligt ind i landskabet. Shelterne på den gamle stejleplads skal ikke bookes i forvejen, man sejler blot over til dem. Det koster ingenting. Jeg nyder stejlepladsens uorden og ustruktur. Historier er gemt her, der er plads til opdagelse, det er som at gå på et gammelt loft. Den dag der bliver ryddet op på loftet og gammelt skrammel kørt væk, så forsvinder mystikken. Sådan er det også her. En dag bliver også dette hemmelige sted ramt af naturforvaltningens arme. De gamle hytter bliver nok hevet ned og i stedet etableres noget pænt og nobelt. Der opsættes måske fugletavler og skilte, og græsset bliver slået, og der anlægges en bro. Det bliver nok så pænt, at jeg ikke gider at være der mere. Men ind til den dag kommer, vil jeg lægge min vej forbi, bo i tagrørsshelteren og sparke lidt til den gamle hytte, der allerede er mere end faldefærdig, og glædes ved, at der endnu findes pletter i Danmark, der ikke er friseret. Vi har behov for rod, uorden og skrammel - også i landskabet. Det er her, eventyrerne er.

7 7 Fra shelterne sejler jeg over til Nappen, hvor en bro går ud i vandet. Det er ikke så dybt her. På det dybeste - vel 1,5 meter. Det her er fritidsfiskerens paradis. Her leves et helt andet bådliv, end det vi var vidner til på marinaen. Det er et af de få steder i Danmark, hvor nyt er yt - en ny 4-hestes yamahamotor er dog accepteret. Her er mest små motorbåde. Nogle til transport, flest primært til fiskeri, og materialet er hovedsageligt glasfiber. Om foråret og om sommeren er her liv. I fællesskab bygges broen op. Der repareres og males. Glasfiber bruges her på samme måde som gaffatape bruges i resten af landet. Stedet her er mødested for fritidsfiskere, efterlønnere og pensionister, og jeg mindes ikke, jeg har set en raceren hund her. Bilen må godt være nogenlunde pæn, selv om det gængse er en genstand med motor og fire hjul, der lige kan rulle herned. Påklædning er kedeldragt, slidte cowboybukser eller waders. Der bliver skelet lidt, hvis antrækket er pænt. Snakken går livligt hernede der drikkes kun Tuborg og Carlsberg i begrænsede mængder - i stedet er det discount-øl eller Vestfyns Classic, der hældes ned. Der snakkes meget om fiskeri om hvad der var i garnet, eller hvad der blev røgtet fra ruserne, og her kan mange også høre nærmest endeløse forklaringer på, hvorfor fiskeriet var bedre i gamle dage. Jeg spekulerer på: Hvor bliver fartøjerne af træ af? For 10 år siden, da jeg kom her for første gang, var der stadig meget træ. Tænk sig, de klinkbyggede både med aner til vikingetiden og stolte håndværkstraditioner er på vej til at uddø. De uddør, medmindre vi i Danmark får endnu mere fokus på træ, træjoller og stolte traditioner, som efter min mening ikke bør gå tabt, fordi de også fortæller historier om vores område, land og kultur. I dette område hedder de traditionelle joller smakkejoller de egner sig godt til friluftsliv, sejlads og fiskeri, og de egner sig godt til levende kulturformidling. Bugten har altid spillet en central rolle for eksistensen i dette område. Fiskene udgjorde fundamentet for fiskernes eksistens og udgjorde en vigtig ekstra næring for landmændene. Nu er det ved at være forbi. Varetransporten på havet er for længst ophørt, og der er kun få erhvervsfiskere tilbage i bugten. De gamle fiskelejer, som fik deres opblomstring i 1700-tallet, er ikke længere fiskelejer i ordets gængse forstand. Jeg er til det enkle friluftsliv og de enkle overnatningspladser en eng hvor man kan være alene eller med sine nærmeste, og hvor man kan mærke nærheden til naturen og friheden fra civilisationen, det er et eldorado for mig. Sådanne overnatningspladser er der flere af i bugten. For eksempel har en ældre mand et stykke skovgrund ved Strærup skovhaver, der ligger ud til en klint, helt ned til vandet. Dette er en perle. Den låner han kvit og frit ud til lokale spejdere, skoler etc. Jeg ville ønske at alle kunne tage ud og overnatte forskellige steder i bugten. Det kan de i princippet også, men inden den enkelte familie har fundet ud af, hvor det er muligt at overnatte, og hvem der er lodsejer, så har de fleste givet op og tager i stedet i biografen eller over og besøger mormor. Det er ellers sådan, at dette land er fyldt med venlige lodsejere, og spørger man lodsejeren om man må overnatte på hans jord, så er svaret næsten altid ja. I Norge har de på søkort afmærket grønne områder, hvor man frit kan overnatte - måske kan vi lære noget af dem. Vind i håret, smakken stævner forbi den nydelige ås og i horisonten skuer jeg Keitsurferne ved dæmningen. Det går op for mig, at der tegner sig et billede af såvel en landkultur som en bykulturs brug af bugten. Landkulturen færdes med henblik på tilskud til husholdningen derhjemme. Til den katagori har vi strandjægeren, der i december måned begiver sig ud i bølger og skydepram for at skyde et par edderfugle. Til denne katagori hører også fritidsfiskerne, der sætter ruser, flyde- og nedgarn ud og har højsæson når ålen trækker mod Zaragossa. Til bykulturen hører marina folket, windsurferne og som det nyeste friluftsskud på stammen er Keitsurferne, der er i eksponentiel vækst. De holder til ved dæmningen, hvor også de nødvendige store biler bliver parkeret. Nogle biler er gamle, nogle er nye derfor er økonomisk overskud heller ikke et fællestræk for denne gruppe, til gengæld har de bybaggrunden og passionen tilfælles. Keitsurferne er vilde med fart og hop, og kommer der kvinder forbi inde på stranden, så har jeg ofte set, at de ikke kan lade være med at eksponere sig selv imponerende vilde hop vises frem for kvindeøjne. Havet tilhører hos alle. Og det ved alle og derfor er det generelle mønster også, at man her færdes i gensidig respekt. Selvfølgelig er der interessekonflikter. Lystfiskerne fisker for sportens skyld fisken skal have en chance, og derfor er de også trætte af fritidsfiskerne som tager havørrederne i garnet, imens fritidsfiskerne er trætte af skarven som ornitologerne til gengæld holder af. Ornitologerne er heller ikke så glade for keitsurferne, der kommer betænkeligt nær de ynglende fugle i vådområdet. Det samme gælder for ubetænksomme kajakroer, der roer ind og raster midt i en ynglende mågekoloni. Ja, på min ekspedition ud i Helnæsbugten oplever jeg et friluftlsliv, der er mangfoldigt og som i høj grad lever og jeg opdager at vi ikke behøver at rejse så langt for at møde forskellige kulturer. Så i stedet for at sige vi ses i Grækenland til sommer, så lad mig sige, vi ses i Helnæsbugten. Det er en god tur værd. God vind.

8 8 Sten, jord og tidsler Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen udstiller i Galleri Helnæs g Galleri Helnæs Gl. Præstegaards nye udstilling har fået titlen Sten, jord og tidsler. Det er en udstilling med to meget spændende og sanselige kunstnere: Frede Troelsen og Birgitte Thorlacius. Frede Troelsen er billedhugger, født i Himmerland. Birgitte Thorlacius er grafiker, født i Odense. De bor sammen på Kærby Mark på Nordvestfyn. Findes de ikke der, er det fordi de er på rejse et eller andet sted på jorden - måske for at opdage nye, gamle sten og tidsler. Frede, der hugger sten, rejser ofte ud og efterlader sine umiskendelige frugtbarhedssymbolske og livsbekræftende værker rundt i verden. F.eks. Aswan-marmor i den ægyptiske ørken - Norsk fyrretræ på kanten af Sognefjorden - Italien - Portugal - Nordengland. Der er sten alle vegne i verden, der kan hugges til og formes til den evige fortælling om menneskets spor. Heldigvis bringer Frede også af og til værker med hjem fra sine rejser, og arbejder også flittigt på Vestfyn. Så kolossale sten og stort sammensatte trætavler kan ses af os mere stedfaste, tillige med Hvide Malerier. Alt sammen i et stærkt, stille sprog, der ganske ligner Frede selv, stor mand med store rolige hænder. Birgitte er på en måde optaget af de samme enkle symboler, blot er hun langt mere naturalistisk; blomster - ornamenter - landskaber, hentet fra haven - Damaskus - Irland. Nøgterne optegnelser af spiring, vækst og forfald udført med megen poesi i grafiske arbejder, særlig koldnål, akvareller og sidst maleri. Troelsen/Thorlacius har mange fælles bogstaver i deres billedalfabet. Deler mange oplevelser -rejser - børn og bord. De udtrykker i deres billedunivers nært beslægtede udsagn, men er alligevel meget forskellige; de supplerer hinanden på bedste vis. Dette er skrevet som en venlig hilsen fra Birgitte og Fredes venner og kolleger, Helle Baslund og Jens Bohr i forbindelse med en fælles udstilling i Skovhuset LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF

9 9 l. Præstegaard Galleri Helnæs Gl. Præstegaard: Udstillingen Sten, Jord og Tidsler med Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen. Åben lø.-sø kl Frede Troelsen er medlem af BKF-Kunstnersamfundet, Den Gyldne, Charlottenborg og Den Fynske Forårsudstilling. Blandt de seneste udstillinger Frede Troelsen har deltaget i, kan nævnes Brandts Klædefabrik, Silkeborg Bad, Nord Art, Budelsdorf, Tyskland og Fyns Kunstmuseum. Birgitte Thorlacius er uddannet på Det fynske Kunstakademi, medlem af Billedkunstnernes Forbund, BFK, Fyns Grafiske værksted og Danske Grafikere. Birgitte Thorlacius har talrige udstillinger bag sig. De seneste udstillinger er bl.a. Den Fynske Forårsudstilling, Johs. Larsen Museet, Kerteminde, Skovgaard museet, KunstCentret Silkeborg Bad, Islands Grafik, Reykjavik, Det danske institut i Damaskus. Hun har modtaget flere legater, f.eks. J.W. Larsens hæderslegat og foreningen for Dansk Kunst, hæderslegat, Statens Kunstfond og Carlsberg Fonden, og som det sidste vundet plakatkonkurrencen til Fjordens Dag. Udstillingen på galleri Helnæs Gl Præstegaard viser bl.a. et stort udvalg af Birgitte Thorlacius grafiske arbejde og akvareller. Frede Troelsen er repræsenteret med adskillige stenskulpturer samt et antal Hvide Malerier, træ- relieffer og skulpturer. Et sjældent jubilæum blev fejret den 30. juni på Fyns Stiftstidendes Vestfynsredaktion i Assens. Journalist Ole Carsten Rasmussen var midtpunkt for et festligt møde med sine læsere, kolleger og venner. HP s redaktion var inviteret med i anerkendelse af og respekt for det gode kollegiale forhold, der hersker mellem de to redaktioner. For Ole er en tur til Helnæs altid berigende og giver stof til avisen. Ole Carsten Rasmussen er Assens-dreng fra 1944, født og opvokset i Willemoesgade, hvor hans forældre havde en radioforretning. Allerede Danmarksmester på Helnæs! Helnæs Strandjagtforening har succes. Foreningens skytter opnår fremrageande resultater ved de stævner, de deltager i. Den 8. juni blev det til en 1. præmie og en pokal til Jesper Dahl ved et stævne i Flemløse Jagtforening. Han skød 24 duer i ligeså mange skud. Ved Dansk Land- og Strandjagtsforening Landsstævne den 10. juni i Esbjerg vandt Jørgen Slagter guld og 40 års jubilæum i pressens tjeneste som barn så man op til Ole, idet han hele sit liv har været et hoved højere end sine omgivelser. I 1963 var han på det første hold studenter fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Derefter har hans liv været præget af journalistik, som han med stor trofasthed har dyrket hos Fyns Stiftstidende. Hans festdag blev præget af det humør og den finurlighed, han selv er den bedste repræsentant for. HelnæsPosten var mødt frem for at ønske ham hjertelig tillykke og udtrykte håbet om et fortsat godt, professionelt samarbejde. pd pokal i veteranklassen ved at skyde 24 af 24 duer i 25 skud. Og endelig vandt Jesper 2. præmie i Wiskeyskydning. Han skød sammen med sin makker 39 duer, hvoraf Jesper skød de 23 af 24 mulige. pd Stævnevej 21 Tøj til hele familien af mærket kendt for kvalitet Årstidens brugskunst Besøg butik tlf Lørdage 10-17

10 10 Helnæs Sommerland hvorfor og hvordan? Forandringer kan ofte være nødvendige for at bevare det, man nødig vil miste. Beretningen om sommerlandets opståen på Helnæs er historien om, hvorledes man kunne styrke grundlaget for at bevare dagligvareforsyningen for de fastboende. Det er også en historie om fremsynethed og handlekraft og en personlig beretning om glæde og sorg. Det startede med en kommunalreform Det hele begyndte med en kommunalreform. Hvordan man skulle sikre en fortsat udvikling af de kommunale opgavers løsning. I mange år havde regeringen drøftet en ny kommunalreform en ændring fra de små sognekommuner til større og mere bæredygtige enheder. Det var en virkelig ændring, der blev lagt op til. Skolevæsen, socialvæsen og selve styringen og administrationen af sognekommunerne var på et meget primitivt niveau i 60 erne, vurderet efter nutidens normer. Bl.a. var sognekommunerne underlagt et valgt amtsråd med den kongeligt udnævnte amtmand som formand, hvorimod byerne, købstæderne, var styret direkte under indenrigsministeriet. Altså, stor forskel på land og by i alle henseender. I Assens og omegn blev man enige om, at foregribe kommunalreformen og gøre som bl.a. Marstal på Ærø. Dvs. en sammenlægning af en købstad med de omliggende sognekommuner og sådan blev det. Assens Kommune blev dannet i Valget samme år bragte min far i byrådet i Assens. Et politisk oplæg til landdistriktsudvikling Min far var landbrugs- regnskabs- o.m.a. konsulent i Baag Herreds Landboforening og boede i Ebberup. Han var også medlem af sognerådet i Sønderby Sogn og opstillet på Venstres liste til valget i Listen havde formuleret et oplæg, hvori det bl.a. hed: Stem personligt på en af Venstres kandidater og vær med til fra begyndelsen at gøre den nye kommune til en handlekraftig enhed. Min far blev valgt ind i byrådet og blev formand for Teknisk Udvalg. Gennem sit arbejde kendte han til ethvert hjørne af den nye kommune og havde set, at en affolkning af landområderne længe havde været i gang, og at der gradvist skete en udtynding af handelsmuligheder og andet, som grundlag for en tilværelse i kommunens yderdistrikter. Der er således ikke meget nyt under solen, når vi i dag taler om landdistriktsudvikling. Som opfølgning på sit valgløfte, foreslog min far derfor byrådet og dets liberale flertal, at Assens nye storkommune skulle iværksætte etablering af et sommerhusområde på Helnæs, således man kunne skabe et større kundegrundlag for dagligvarehandlen. Der var på det tidspunkt en brugs, en købmand og en bager på Helnæs. Svaret var, at dette ikke var en kommunal opgave, det måtte private tage sig af. En privat opgave at udstykke En afsøgning af forskellige muligheder blandt de, der var i gang med udstykninger af sommerhusområder (bl.a. i Båring) var forgæves, ingen ville involveres i det. Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens, der var min fars gode ven og samarbejdspartner, foreslog så, at de da kunne gøre det. Og gerne i forening med en lokal landinspektør. Så var der professionel baggrund for arbejdet, en regnskabsmand, en jurist og en landinspektør. Landinspektøren kunne dog ikke være med, idet professionens interne regler sagde, at en landinspektør ikke må udstykke egen jord. Som sagt, så gjort. De to gik i gang. Miljø- og naturbeskyttelse Miljøbevidsthed og landskabspleje var nye ord i midten af 60 erne. I 1964 var der gennemført en landskabsfredning på Helnæs. F.eks. er alle hegn og skel fredede. Bestemmelserne betød også, at et sommerhusområde på Helnæs kun kunne etableres, hvis det ikke kunne ses! Hermed mentes, bogstaveligt talt, at det ikke kunne ses som en del af Helnæs landskab (overflade) og ej heller som en del af Helnæs, set fra søsiden. Det var store krav, men krav som den dag i dag forklarer en række forhold, som jeg vender tilbage til. Jordkøb, almindelig accept og hurtig handling Kendskabet til Helnæs og til de landmænd, der havde jord, der var egnet til formålet, og på den anden side, en positiv medvirken fra lokalbefolkningen, gjorde at der blev fundet et område, en sydskråning, der falder smukt mod havet, så det ikke kan ses fra landsiden, at der er sommerhuse. Desuden var der allerede på stedet opført et par sommerboliger og en offentlig vej gik gennem området til stranden. Det tog ikke lang tid at opkøbe ca. 50 tdr. land jord som for det meste var dyrket, noget var strandeng. 5-6 landmænd havde jorden og en fiskerfamilie et beskedent hus på stranden. Pr. 1/ var alle myndighedskrav gennemført og udstykning besluttet og byggemodningen af de første 40 grunde gennemførtes og inden 1. oktober 1968 var de første 11 grunde solgt. 140 sommerhuse usynlige fra søsiden? Men hvordan gør man et sommerhusområde på 140 huse usynligt fra søsiden? Et landskabsarkitektfirma udarbejdede en plan, der bl.a. rummede detaljer om bevoksningen på de enkelte grunde. Disse bestemmelser

11 11 blev formuleret i en deklaration, der blev tinglyst på grundene. Heri bestemtes hvilke træer, der måtte plantes, hvor mange af hver slags og hvor høje de måtte blive etc. Endvidere bestemtes, hvilke farver der var tilladte. Bl.a. måtte der ikke males med hvidt på sternbrædder. En bestemmelse, som senere vakte meget postyr var, at der ikke måtte rejses flagstænger. Udover deklarationen var en byplanvedtægt med til at forme området. Faktisk betød alt dette, at de opstillede krav til områdets usynlighed efter ganske få år var opfyldt, man kunne ikke fra Bøjden Fynshav færgen se, at der her lå 140 huse på en sydvendt skråning ned til vandet. Alt var solgt april 1973 Området blev gradvist byggemodnet og solgt i etaper fra øst mod vest. Der blev anlagt veje og kloakeringen blev gennemført efter principper, der først blev almindelige på Helnæs ved kloakeringen i år Grundene var mellem 1000 og 1200 m2 store og kostede den gang (f.eks. i 1971), afhængig af størrelse og beliggenhed, mellem kr og kr. Det ville i dag, omregnet efter prisindeks, svare til ca kr, hvilket må siges at være meget rimeligt i betragtning af, at alt var betalt. I 1972 var området næsten solgt og der blev dannet en grundejerforening. I 1975 blev den sidste grund solgt. Den er placeret lige ved indkørslen til området og var egentlig afsat til en kioskbebyggelse. Dette ønskedes dog ikke af grundejerne, hvorfor den blev solgt som almindelig grund. På det tidspunkt var prisen steget til kr. Kun for danskere, nordmænd og svenskere I deklarationen er indsat en bestemmelse, der forbyder andre end statsborgere i de nordiske lande at eje eller leje (i mere end et år) grunde og huse på Helnæs Sommerland. En passus, der videreføres med samme indhold, selvom der indgås andre aftaler om markedssammenslutninger. Dvs. her var suset fra den storpolitiske arena taget med, idet der i disse år blev diskuteret voldsomt om Danmarks indtræden i EF (nu EU). Grundejere, -foreningen og Assens Kommune. De mange bestemmelser for en moderne udstykning var vanskelige at administrere for såvel den enkelte, grundejerforeningen som for Assens Kommune, i den sidste ende. Det nævnte politiske manifest fra valget 1966 havde en passus om at kommunalbestyrelsen i den nye storkommune vil blive præget af den liberale grundidé, at den enkelte går forud for samfundet. Det er min erfaring, at sådan har mange både tænkt og ageret som grundejere på Helnæs Sommerland. Der var mange, der allerede ved husets opførelse ikke fulgte de givne bestemmelser, ligesom der få år efter opstod en sag om en flagstang, der blev afgjort i byretten. I dag er flagstænger og flagning tilladt, men det er stadig forbudt at male sternbrædder hvide. Dette er et eksempel på, at man givetvis har glemt årsagen til bestemmelserne, eller værre, at man af partipolitiske grunde, har ladet nationalsymboler få forret for generelle miljøbestemmelser for området. Problemet med kontrol af overholdelse af de mange detaljerede bestemmelser skyldes ressourcemangel i kommunen, siger man. Og skiftende foreningsbestyrelser har haft lige så skiftende holdninger til det samme. Det kunne der skrives en række artikler om. Glæden og sorgen Udstykningen var for min far en satsning, økonomisk. Han var verdensmester i at rådgive landmændene med gode resultater til følge, men hans egen risikovillighed blev sat på prøve under forløbet. Hver søndag indtil han døde, gik turen til Helnæs og glæden ved at vandre over markerne inden det alt sammen blev til grunde og veje var den største han kunne opleve. Her var hans store ønske om at eje jord og landbrug for en stund blevet opfyldt. Så meget desto større var sorgen, da min far døde midt i det hele, i 1971, 58 år gammel. Det blev så min lod (sammen med min mor) at repræsentere dødsboet i det fortsatte forløb, som bl.a. indebar hyggelige middage med jordsælgerne på Helnæs Kro, hvor menuen hvert år var stegte ål og pandekager med is. Middagene blev fulgt af den årlige afbetaling på jordkøbene. Hjalp det så? Det er vel naturligt, til sidst at spørge om det så hjalp med dagligvareforsyningen. Det er nok ikke muligt at sige noget sikkert om. Brugsens overlevelse blev nok forlænget, men det er helt andre kræfter, der bestemmer det i nyere tid. I dag er der ingen brugs, købmand eller bager, men der er mange, der har fået et dejligt opholdsted og noget er der vel faldet af i tiden, der er gået. Bl.a. ejendomsskatter. En ny udstykning har været på tale men her var begrundelsen og kravene til placering en ganske anden og Helnæsboerne ønskede den ikke. Mandag - onsdag Torsdag Fredag og lørdag Søndag GRAFISK VIRKSOMHED HOSTRUPVEJ ODENSE

12 12 Sommerfest i beboerforeningen I år skal der ske noget andet og alle skal af hus lørdag den 19. august. Beboerforeningens bestyrelse forsøgte sidste år at lave en udflugt til Valdemar Slot, men måtte se i øjnene, at der desværre ikke var tilmeldinger nok. Derfor er det besluttet, at der i år skal afholdes en sommerfest med fælles lege og konkurrencer om eftermiddagen, med efterfølgende fælles spisning som afslutning på dagen. Stort fremmøde forventes Vi forventer at alle mand kommer af hus siger beboerforeningens formand, Annelise Larsen. På festpladsen (sportspladsen) vil blive sat borde, stole og parasoller op. Hvis vejret ikke er til solparasoller så sætter vi det store partytelt op, som Helnæs Camping stiller til rådighed, så vejret er ingen undskyldning for at holde sig hjemme denne gang. siger Annelise. Et mega program for alle. Bestyrelsen har tilrettelagt et stort program med mange konkurrencer Som f.eks. - Hvem kan fremavle den flotteste Squash. - Hvem kan bage den bedste/ flotteste kage / tærte: (Der opfordres til allerede nu at gå i gang med at finde opskrifter og gennemføre prøvebagning) - Rundbold for alle - Bueskydning - Sækkevæddeløb Der vil være bl.a. Boomerangværksted og fiskedam for de mindste. Der satses på en gadeturnering i Petanque. Plus meget andet. Der vil kunne købes slush-ice under hele festen. Fællesspisning Dagen afsluttes med fællesspisning - beboerforeningen leverer maden, men man skal selv medbringe drikkevarer. Arrangørerne appellerer til beboerne om at møde frem lørdag den 19. august på sportspladsen kl pd Ebberupvej - Ebberup - tlf Udflugt Lørdag den 13. maj havde Helnæs Jagtforening inviteret helnæsboerne på udflugt til Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Museet er delvis indrettet i avlsbygningerne til det gamle Hirscholm slot. Hovedbygningerne er nedrevet, fordi man ikke ønskede at bevare det sted, hvor Struensee og Dronning Caroline Mathilde havde deres sammenkomster. Det var meget spændende at se udviklingen med jagtredskaber. Fra stenaldermanden, der stod i sit dyreskind og skød med pilespidser af flint til de mest moderne jagtgeværer. Den udstoppede dyrepark fra den mindste fugl til den største kronhjort var rigtig flot arrangeret. I skovmuseet er vist maskineri til træfældning fra primitive stenøkser til store selvkørende træfældningsmaskiner. Forskellige træsorter til alle mulige formål var flot stillet op og forklaret på plancer og videoer. Jeg var imponeret af den store kulsvierovn fra Nordsjælland. (Et begreb jeg kun kender fra Gøngehøvdingen).Det var en rigtig god tur, og undervejs var der kaffepauser med Kirstens hjemmebag. ah

13 Fantastik, fantasi, Fantastica Vi har læst bogen Fantastica, som handler om: Drengen Hannibal der bor i en lejlighed sammen med sine forældre, i vores kedelige verden, hvor der ikke er plads til fantasien. Men en dag bliver han hentet til den anden verden Fantastica, hvor han sammen med en gammel mand Drem, skal redde Fantasticas folk fra den onde, onde Elder. Hannibal og den gamle mand Drem kommer sammen ud for mange farlige ting og møder mange fantastiske væsner, da de prøver at redde Fantastica. Vi synes bogen er god, simpelthen fantastisk og vi vil klart anbefale den til andre. Bogen, kan læses af alle, både unge og gamle, kan finde den sjov og fantastisk. Henrik Christensen stammer fra Helnæs Noget af det, der gør bogen lidt speciel, er at forfatteren Henrik Christensen stammer fra Helnæs og bor nu i Ebberup. Da vi havde læst bogen, ringede vi til Henrik, og aftalte at vi skulle interviewe ham. Vi tog hen til Henrik hvor vi snakkede om, hvordan det er at være forfatter. Henrik sagde, at han altid har elsket at skrive, men har ikke altid drømt om at være forfatter. Han sagde også, at han ikke bare havde sat sig ned og sagt:`` Nu vil jeg skrive en bog, men han var begyndt og skrive og på et tidspunkt kunne han se at det ville blive til en bog. Selv om Henrik vidste det ville blive til en bog, skrev han den ikke uden problemer, han gik i stå undervejs og det tog lang tid at skrive bogen. Da Henrik endelig var færdig med at skrive bogen, sendte han den til flere forlag, før han til sidst fandt forlaget LiseLund, som ville udgive bogen. Henrik fortalte, at han blev glad, da bogen blev udgivet, men det var også lidt underligt at se bogen på hylderne i forskellige boghandler. Men det værste var nok til bogferniseringen, der blev holdt i Bøger og Papir i Assens i forbindelse med bogens udgivelse, da Henrik skulle være i blandt en masse mennesker som stillede en masse spørgsmål og ville købe bogen. Pæne anmeldelser Selvom det var underligt, har bogen Fantastica alligevel solgt cirka 300 eksemplarer. Henriks bog Fantastica har fået pæne anmeldelser, efter Henriks besøg i Bøger og Papir i Assens, da den udkom. Henrik er allerede i gang med at skrive endnu en bog, denne gang en bog for lidt mindre børn med billeder. Bogen handler om 2 drenge og om fantasi og virkelighed, hvornår er det fantasi og hvornår er det virkelighed og det må man så selv finde ud af. Til sidst vil vi gerne anbefale Henrik Christensens bog Fantastica, og rette en særlig tak til ham, for at havde tid til et interview og god tålmodighed, da der skulle tages billede. Christensen, Henrik: Fantastica, udg sider Forlag: Liselund Pris ved udgivelsen: kr. 169,00 Vinderen af tegnekonkurrencen blev Line M. Hansen Find Fem Fejl Vinderen af maj måneds konkurrence Find Fem Fejl blev Line Mygind Hansen. HelnæsPosten beklager at have trykt den forkerte tekst til sidste måneds tegneserie "Kissemisserne" og bringer derfor billederne igen i dette nummer med den korrekte tekst.

14 14 DET SKER I JULI Redaktion Helle Blume Andresen tlf FORENINGER Gudstjenester 2. juli kl juli ingen 16. juli kl juli kl juli kl august kl Menighedsrådets årlige udflugt 2006 Menighedsrådets udflugt den 17. juni blev aflyst. I stedet arrangeres en tur sidst i august. Turen går stadig til Sorø. Oplysninger om turen i næste nr. af HelnæsPosten. Fodbold: På følgende datoer spilles der fodboldkampe på Helnæs Stadion. 11Mands: Mandag den 12. juni mod E. Ulbølle kl Mandag den 26. juni mod Falsled kl mands: Torsdag den 8. juni mod Verninge kl Torsdag den 22. juni mod Glamsbjerg kl Petanque hver tirsdag kl Grillaften første tirsdag i måneden. Menighedsrådmøde onsdag den 16 august i Beboerhuset kl Mødet er offentligt. Fugleskydning Lørdag den 8. juli i Forsamlingshuset. Kl Morgenkaffe Kl Boderne åbner Kl Skydningen slutter Kl Præmie overrækkelse Helnæs Kultur og Musikforening Fredag den 7. juli kl Thurø Kammerkor dirigeret af Helge Baun Sørensen. Helnæs Kultur og Musikforening Lørdag den 22. juli kl Jazzorkestret SPINNING WHELL. Første afdeling musikalsk foredrag. Anden afdeling glad jazzmusik til dans i gårdhaven. Helnæs Kultur og Musikforening Lørdag den 12. august kl Tangosange og argentinsk musik ved Cada vez Más Helnæs Lokalhistoriske arkiv holder åbent 1. lørdag i hver måned kl Galleri Helnæs Gl. Præstegaard Udstillingen: Sten,jord og tidsler. Frede Troelsen og Birgitte Thorlacius Åben hver lø. - sø kl Galleri HG Naturbilleder i olie og akvarel Åben lørdag - søndag kl Galleri Bangholm Billeder af Solveig Refslund Åben hver lø. - sø Helnæs Beboerforening: Fmd. Annelise Larsen Helnæs Byvej 33 Tlf Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Bodil Storm Ryet 19 Tlf Arkivet Anne Hansen Tlf Helnæs Forsamlingshus Ryet 10 Fmd. Janus Storm Lindhovedvej 29 Tlf Udlejning Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Lone Rasmussen Stævnevej 14 Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Jørgen Storm Lindhovedvej 20 Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Bøgeskovvej 16 Tlf Skolekredsen, Helnæs Højskole Fmd. H. Moritz Hansen Odensevej Kerteminde Tlf Helnæs Kulturog Musikforening Fmd. Kirsten Broberg Fåborgvej Assens Tlf I/S Maen. Fmd. Finn Hemmingsen Stævnevej 23 Tlf Frysehuset Fmd. Dan Ravn-Jonsen Stævnevej 2 Tlf Vandværket Fmd. Preben Jensen Helnæs Byvej 7 Tlf Menighedsrådet Fmd. Bodil Storm Ryet 19, Tlf Sognepræst: Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver: Hanne Albrechtslund Tlf

15 KØB OG SALG Køb og salg annoncer optages gratis og skal være redaktionen i hænde senest 6 dage før den første i hver måned. Billeder kan medtages i et vist omfang Kopimaskine Kopimaskine til A3 og A4. Kan op- og nedfotografere. Kun 500,- kr. Otto Arp, Stævnevej 7, Tlf eller Byggegrund eller hus Søges på Helnæs af lille ny familie. Tobias, Trine og Mads Helnæs Mølle Tlf / Barnestol til cykel 100,00 kr. Babyautostol 50,- kr. Autostol 9-36 kg. 150,- kr. Juniorseng bøg incl. Madras 300,- kr. Odder Babylift mørkeblå, incl. Madras 100,- kr. Leila og Peter Hansen Helnæs Byvej 67, Tlf Rengøringshjælp søges en gang ugentligt. Hroar Gomsrud, Gammelgaard, tlf Store sten søges til opbygning af stengærder (forventes pris på rødvinsniveau) samt Hæftet "De gamle gårde på Helnæs", udgivet af Boesamfundet, købes. Henvendelse Eigil, Strandbakken 21 ( ) Dobbeltseng sælges Med flethovedgærde pæn og velholdt 125, - kr. Bente Haines Brænderundsav med rullebord, til montering på traktor, sælges for kr Henvendelse: Bangholm, Helnæs Byvej 15, tlf " Dame til rengøring søges, f. eks. hver 14. dag - ca. 2 timer. Jonna Greve Edlefsen Lindhovedvej v/ Torben Jensen Ebberupvej Ebberup Tlf Telefax Åben lørdag - søndag kl FERIEHUS til leje Hus på Strandbakken - ca. 150 m fra vandet og med havudsigt - til leje til feriebrug. Max. 6 personer Henvendelse Helnæs Antik Tlf MÆRKEDAGE Under rubrikken Mærkedage optager HelnæsPosten orientering om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper osv. - og gerne med billeder. Tillykke med de 75 år. Et kendt ansigt på Helnæs, Knud Erik Storm, fylder 75 den 27. juli. I den anledning vil det glæde Knud Erik at se venner og naboer til åbent hus på adressen Ryet 19 fra kl til på dagen. Bryllup. Lørdag den 29.juli er der bryllup i Saltofte. Anette Larsen, datter af Bente og Hans Larsen, Helnæs vies til Keld Hansen, søn af Annelise og Poul Erik Hansen, Assens. Vielsen foregår i haven på adressen Egemosevej 1, Saltofte. Vi håber og beder til, at det bliver godt vejr (red.)

16 Ved Kultur- og Musikforeningens sangarrangement, Sct. Hans aften, klagede flere deltagere over manglen på bingo-plader, idet der til hver sang blev råbt numre op i et antal, der kunne dække en hel række. Galleriejer Arp bekendtgør hermed, at udstillingen Sten, jord og tidsler fortsættes. Publikum henvises til præstegårdens haveanlæg. Pragtfuld Skt. Hans aften i bålets og sangens tegn Omkring 150 personer, hvoraf mange havde spist sammen på stranden, var samlet til bål på Østergårds strand til en pragtfuld bålaften. Allerede før kl. 21 steg røgsøjlerne op Helnæsbugten rundt. Arne Østergaard bød velkommen og introducerede højskoleforstander Kristian Kjær som årets båltaler. Efter en fællessang talte Kristian Kjær om betydningen af solhverv som årets vendepunkt, om fællesskabet og om bålets sammenhæng med den gyldne hane i Den nordiske Mytologi. Bålet blev tændt og efter endnu en fællessang og betragtning af ildens rasen og den ophængte heks endeligt i flammer, gik man hver til sit. Helnæs Kultur- og Musikforening Dog mange fulgte opfordringen til at deltage i Helnæs Kultur- og Musikforenings første arrangement i år i Den Gl. Præstegård. Kl bød Otto Arp på husets vegne velkommen til publikum og Kirsten Grove fra foreningen introducerede Britta Schall Holberg og pianisten Jonas Lindorf. De skulle i forening lede publikum igennem aftenens fællessang efter højskolesangbogen. Der blev sunget og sangene var dem publikum kunne synge med på. Brittas begejstring for Frank Jægers poesi, kunne desværre ikke følges op af alle, idet mange ganske enkelt ikke kendte melodien. Introduktionen af sangene krydredes med Brittas oplevelser bl.a. som politiker og daglige iagttagelser fra vinduet i hendes hjem. Hendes krav til publikum om ikke blot at afsynge sangene, men også at læse teksterne, var en øjenåbner for de historier og iagttagelser i stort og småt, der rummes i såvel Jeppe Aakjærs som Jacob Knudsens og andres sange. En fin aften, hvor varmen i luften, ved bålet og ved sangens energiudfoldelse, afløstes af den kølige brise, der fulgte os hjem gennem den lyse sommernat. pd

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere