Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen"

Transkript

1 Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

2 Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske rammer i PSH. Den overordnede proces, nogle centrale pointer i Retning og rammer for studie- og karrierevejledning og aktuel status Linedans mellem forventninger Implementeringsprocessen Kontrol i det stille, når magt bliver en del af en implementeringsproces Udfordringer & dilemmaer i den fremtidige proces 2

3 I VIA findes ingen fælles beskrivelse af studie- og karrierevejledning I PSH har studievejledning været lokalt forankret med lokale funktionsbeskrivelser, lokale historikker og kulturer for indhold, vilkår, omfang og varetagelse (15 uddannelsessteder). Bekendtgørelsens krav om uddannelsesniveau er langt fra realiseret alle steder og organiseringen har været fuldstændig op til det enkelte uddannelsessted. Det betyder, at studievejledning som begreb, ikke kan bruges som fællesnævner VIA for en profession eller en praksis, men snarere peger i retningen af en måde at forstå en indsats på. Vejledning som et lokalt og vejledningsprivat anliggende? Tilfredshedsundersøgelser undersøgelse af kvalitet i vejledning Hvad kan disse undersøgelser bruges til af VIA, af studerende og at vejlederen? 3

4 4

5 1)Udarbejdelse af fælles kvalitetskriterier og retningslinjer for studievejledning i PSH 2) Udarbejdelse af forslag til kvalificering af samspillet mellem studievejledning, studie-administration og undervisning, herunder afklaring af snitflader og samarbejdsområder 3) Udarbejdelse af forslag til vejledende vilkår og rammer for studievejledning i PSH 4) Udarbejdelse af kvalitetskrav til studievejledernes kompetencer (fx i forhold til ansættelse af nye studievejledere) og afdækning af kompetenceudviklingsbehov for nuværende studievejledere 5

6 Bottom-up proces med top-down bevågenhed, stigende interesse og behov Samskabelse som afsæt for processen Forskellige ledelsesforståelser og forventninger til ledelse i spil At arbejde med struktur, kultur og processer i en polycentrisk forståelse Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 6

7 Mål: Øget gennemførelse fastholdelse og rekruttering Professionalisering Etiske principper for studie- og karrierevejledning Kompetenceudvikling Organisering Handleplan Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 7

8 Vi er godt i gang med implementeringsprocessen, men Ting tar tid Fx: Kravet om kvalitetskriterier og synlighed på hjemmesider Kompetenceudvikling Ny organisering Systematisk evaluering Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 8

9 EVA-rapport om professionsuddannelsen som jo netop påpegede, at udviklingspunktet generelt for vejledningsindsatserne var udformningen af målbare og dermed evaluerebare mål. Her ramte EVA endnu en Achilleshæl nemlig evaluering. Stort set ingen evaluerer deres vejledningspraksis systematisk. jeg vil ikke sige uigennemtænkt eller ureflekteret, for det tror jeg faktisk ikke at den har været, men i al fald...hvor vi lidt misser det der med, at når vi ikke får det ekspliciteret og får det italesat, og det bliver meget lokalt forankret, så misser vi også nogle gange blikket for, hvad er det langsigtede mål for, hvad vi laver og hvad de langsigtede missioner og idealer også sådan noget, og så bliver det sådan meget tilfældigt nogle gange...det som foregår. (Studie- og karrierevejleder, 2012) 9

10 Så det vil sige, at studievejledningen sådan skal tænkes sammen med den måde, vi i øvrigt arbejder med læring og undervisning på. Det synes jeg er vigtigt, og det er fordi, at vores studie jo bliver at altså det at være studerende, det udvikler sig jo. Det er jo ikke bare at modtage undervisning, det er jo at arbejde selvstændigt med en hel masse forskellige læringsaktiviteter. Og tit skal man jo selv være aktiv, man kan ikke bare læne sig tilbage og vente på, at nogen kommer og stiller krav, så derfor skal studievejledningen jo understøtte det. Understøtte den slags studerende, som kan det. Ellers kan man simpelthen ikke fungere på sådan et sted. (Uddannelseschef, 2012) En udbredt forståelse af vejledning på professionsuddannelserne, nemlig at studievejledning er tæt forbundet med studiemetodiske og læringsunderstøttende initiativer 10

11 fritidsliv undervisningsdel Egen studietid familieliv arbejdsliv Kilde: Buus, Albæk & Troelsen,FOU projekt, VIA

12 [ ]en der kan tilbyde den der rådgivning og vejledning også når det rækker ud over studiet.[ ] Men måske være lidt mere tydelig omkring, at studievejledningen godt må være for andet end studiet, for jeg har i al fald i mange år, gået med den der tanke, at studievejledningen kun var til sådan noget om uddannelse, men jeg kan jo godt gå til studievejlederen uden at det har noget med studiet at gøre...at det også har noget med min familie eller mine venner altså.. (Studerende, Gruppe interview med pædagogstuderende, 2012) Vejledning er lang fra kun for de fagligsvage studerende. for hvordan identificeres de frafaldstruede? Drop out VS Push out 12

13 De studerende beskriver en vejledningsindsats, som rækker ud over fag og læringsprocesser, men fokuser på behovet for en vejledning, hvor man kan reflektere over uddannelsesvalg, motivation, uddrop mv. altså for den studerende store, næsten eksistentielle spørgsmål, som overskrider uddannelsessfæren og træder ind i en privatsfære Livsvejledning.Og på den måde gør de studerendes behov op med en traditionel opfattelse af studievejledning, som udelukkende studieog læringsunderstøttende og læner sig mere op ad den internationale definition af studie- og karrierevejledning. Peger på en moderne vejledningspraksis, som overskrider andre sfærer af den vejledningssøgendes liv end den rent faglige. Vejledtes personlige forhold er i stigende grad blevet relevant i vejledningsmæssige sammenhænge. 13

14 14

15 Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 15

16 ..En common sense forståelse af vejledning, som handler om at svaret på de problemer, som de studerende står med på studiet, er vejledning...interne konflikter i netværket primært omhandlende organisering og professionalisering studievejledning er ofte et sammensurium af vejledningsfaglige og uddannelsesmæssige opgaver.. Ikke fyldestgørende funktionsbeskrivelse eller sammenlignelige vilkår for vejledning Enighed om vejledningsfaglighed og etik skal i højsædet 16

17 Er studie- og karrierevejlederene de sande politikmagere..? Politikken på papiret får liv og udmøntes til en konkret praksis. Hvordan politikken udmøntes kommer an på vejlederne, ledelsen og de institutionelle rammer.og vejlederens personlige stil, adfærd samt coping strategier.. Studie- og karrierevejlederne sidder - sammen med lederne - med nøglen i forhold til, om strategien føres ud i livet med succes eller om strategien bliver gemt og glemt 17

18 Vores måder at forstå verden på skabes og opretholdes i sociale processer. Viden skabes i social interaktion, hvor man både opbygger fælles sandheder og kæmper om, hvad der er sandt og falsk (Fairclough) Vi er fx enige om, at vi er vejledere, og hvad vejledningspraksis er for en størrelse. Og at vejledning skal funderes i etiske retningslinjer Men vi er ikke enige om, hvordan den gode vejledning organiseres - skal det være en central eller en decentral vejledning? Eller om professionalisering er en nødvendighed! For nogen er det ene ligeså utænkeligt, som det modsatte er for andre Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 18

19 Jamen, som det er nu, så er det drevet af et kæmpe engagement og en stor lokal autonomi, og det har nogle rigtig store kvaliteter. Fordi folk, som brænder for en sag, der yder. eller de løser opgaverne på en rigtig god måde. Så hvis vi taber noget af det, hvis vi ligesom får gjort noget, som gør, at man taber engagement, så er vi ude af en forkert vej. Og det er jo risikoen. Det kan jo godt ske, hvis ikke vi tænker os grundigt om. Og det er derfor, at jeg lægger rigtig meget vægt på at involvere jer. Og jeg er rigtig glad for, at det er jer, som har skrevet det her. Og ligesom også er kommet med initiativet. Det er jo en god start. (Interview med uddannelseschef, 2012) Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 19

20 Fra lokale til fælles Retning og Rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC af Hanna Mølgaard og Charlotte Troelsen 20

21 strategien kan ikke sikre den gode vejledning, men den kan sikre et mindste mål af kvalitet i vejledning VIA. Strategiens retningslinjer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige betingelser for en god vejledning. De skaber retning for god vejledning og de bidrager til færre tilfælde af dårlig vejledning. 21

22 Hvilke snitflader kan tegnes mellem underviser(vejlednings)opgaver, studie- og karrierevejledernes opgaver, ledelsesopgaver og administrative opgaver? Hvilke vejledningsopgaver kan med fordel ligge centralt i fx et karrierecenter (i campusregi) og hvordan kan man sikre sammenhæng med gennemførelsesvejledning, som ligger i uddannelserne? Hvad er aktuelt de største udfordringer inden for studie- og karrierevejledningsområdet, som skal medtænkes i det fremadrettede arbejde? 22

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Brugerundersøgelse udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Studie- og erhvervsvejledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur?

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Hvorfor er det så svært for skoler, daginstitutioner og børn- og familieafdelinger at samarbejde, når nu alle vil

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

Karrierevejledning i UCerne

Karrierevejledning i UCerne Karrierevejledning i UCerne Forståelser, organisering og praksis i karrierevejledning i UC erne Rita Buhl og Carla Tønder Jessing Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA University College

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere