VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION"

Transkript

1 VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION ENKELT TRYGT UDVIKLENDE

2 indhold side Velkommen... 3 Komplet sortiment... 4 Fra Älmhult til hele verden... 7 Et lukket kredsløb er den bedste løsning i dag... 9 Aluminium af hensyn til et bæredygtigt samfund Vi satser på ny teknik og nye idéer Genvinding af aluminium får større og større betydning Stena Metall-koncernen Stena-sfæren Vidste du, at Trykt på 100 % genvundet papir. 2

3 VELKOMMEN TIL STENA ALUMINIUM. Vores opgave er at hjælpe vores kunder til øget fremgang. Det gør vi ved at skabe langsigtede relationer, der bygger på fleksibilitet, den rigtige kvalitet, præcise leverancer samt høj tilgængelighed til produkter og teknisk support. Stena Aluminium befinder sig på et historisk genvindingsområde i Älmhult. Siden 1906 har vi arbejdet med ressourceudnyttelse, og vi fortsætter i højt tempo med at udvikle aluminiumsprodukter og tjenester samme stede. Fundamentet vil altid være vores produktion af kundetilpassede aluminiumslegeringer i den rette kvalitet til støberier og stålværker i Norden, Tyskland samt andre markeder i Europa og verden i øvrigt. Vores arbejde med bæredygtighed står også altid i centrum. Vi producerer alt aluminium gennem genvinding, hvilket giver store miljømæssige fordele, ligesom vi løbende stræber efter at mindske vores miljøpåvirkning. Som alle Stena-selskaber præges vores kultur af et kundedrevet købmandskab hos alle vores medarbejdere. For dig som kunde borger dette for, at vi er lydhøre, lytter og anstrenger os for at levere det, som du som kunde behøver, hvad angår aluminiumsprodukter og service. Opbygning af langsigtet tillid er noget, som vi altid har fokuseret meget på. I de seneste år har vi gennemført store satsninger, som har betydet, at vi i virksomheden har nået store milepæle. Vi har investeret næsten 200 millioner (SEK) i produktions- og miljøteknik, som lægger grunden for en øget aluminiumsproduktion i fremtiden og samtidig mindsker vores miljøpåvirkning. Vi tager vare på vores spildvarme og distribuerer den som fjernvarme i Älmhult. Vi blev de første i Norden til at tilbyde leverancer af flydende aluminium. Vi har opbygget teknisk support og tilbyder uddannelser, som skaber ny og øget kundeværdi. Hos Stena Aluminium og i koncernen foregår et kontinuerligt forsknings- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle både nye aluminiumslegeringer og nye miljø- og teknologiløsninger. Vi vil foregå som et godt eksempel og stiller os aldrig tilfredse, men forsætter vores stræben efter at forbedre og forenkle alt, hvad vi foretager os. Fremtidsudsigterne er gode. Aluminium er et materiale med en række fantastiske egenskaber og er som skabt til et bæredygtigt samfund. Alle prognoser peger på en kraftigt øget anvendelse i fremtiden. Vores målsætning er at fortsætte med at være en af de førende producenter af aluminium gennem genvinding. Tak for din tillid! Fredrik Pettersson Adm. direktør Stena Aluminium 3

4 1 Vi lytter, og derefter leverer vi en komplet løsning til netop dine behov. Stena Aluminium leverer helstøbte kundeløsninger. Vi leverer førsteklasses og kundetilpassede aluminiumslegeringer. Desuden tilbyder vi uddannelse og rådgivning, som også skaber unik merværdi for dig som kunde. På den måde hjælper vi dig med at blive succesfuld og få så meget som muligt ud af alt det, vi leverer. EN KOMPLET LØSNING Hos Stena Aluminium produceres legeringerne efter kundespecifikke krav. For os er det vigtigt, at vi ikke bare kender vores kunders proces, men også deres kunders proces. I dag producerer vi i alt over 450 kundetilpassede aluminiumslegeringer til kunder primært inden for auto-, elektronik-, værksteds- og møbelindustrien. Legeringerne tilpasses helt ud fra kundens egne analysekrav, dvs. hvilke egenskaber produktet skal have: Ledningsevne, varmeledningsevne, korrosionsbestandighed, holdbarhed, polerbarhed, brudstyrke, strækgrænse, skærbarhed, svejsbarhed osv. ENSARTET OG HØJ KVALITET Vores smelteovne kan klare op til 30 ton, hvilket med moderne teknik garanterer en homogen kvalitet, selv for store mængder. Vores kvalitetskontroller fra råvare til slutleverance sikrer en høj og ensartet kvalitet. På den måde kan du som kunde føle dig sikker på, at vi leverer den rette kvalitet, så du får de rette forudsætninger for at opfylde dine kunders krav. TEKNISK SUPPORT & UDDANNELSE Vi tilbyder teknisk support inden for procesog produktudvikling af hensyn til øget kvalitet og effektivitet. Dette kan gælde optimering af produktegenskaber, nye legeringer samt optimering af smelte- og støbeprocessen for eksempelvis at minimere kassationer. Vi udfører en række materialeanalyser såsom kemisk analyse, mikroskopi og holdbarhed. Vi kan endda tilbyde rådgivning, support og uddannelse i forbindelse med dine kundearrangementer. Vi tilbyder uddannelser inden for eksempelvis metallurgi, kvalitet, konstruktion og proces. Disse tilpasses til dig som kunde og efter deltagernes forkundskaber. Nogle eksempler på uddannelsesemner: Kvalitetspåvirkning i støbeprocessen, metallurgisk oversigt, aluminiumlegeringer, konstruktion i aluminium, aluminium og miljø. VI HJÆLPER VORES KUNDER til øget fremgang Vi gennemfører egne projekter og deltager aktivt i koncernens forskellige forsknings- og udviklingsprojekter for at finde nye, kommercielt og miljømæssigt levedygtige løsninger. Parallelt gennemfører vi også udviklingsprojekter sammen med kunder, brancheorganisationer, leverandører samt universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner. Alt sammen for at sikre, at vores kunder skal blive så konkurrencedygtige og fremgangsrige som muligt. 4

5

6

7 2 Fra Älmhult til hele verden. Det aluminium, som forlader vores fabrik i Sverige, anvendes dels som råvare til støbegods, som anvendes blandt andet til biler, lastbiler, telekommunikation, medicinsk udstyr og en række andre anvendelsesformål verden over, dels som legeringsemne til stålproduktion. Vores produktion af aluminium er forlagt til anlægget i Älmhult i Sverige. Den tilladte kapacitet for anlægget er ton om året. Stena Aluminium omsætter årligt for over 1 mia. SEK og har ca. 100 ansatte. Stena Aluminium udvider I takt med at den globale anvendelse af aluminium stiger, vokser Stena Aluminium også. Vores kunders ekspansion på det globale marked er også vores ekspansion. Vi bygger videre på vores langvarige kunderelationer, og vi skaber hele tiden nye relationer for at sikre en fremtidig ekspansion. ÄLMHULT KOLDING På vores anlæg i Älmhult varetages salg, indkøb, produktion, administration, forskning og udvikling samt teknisk support. I Kolding varetages salg. 7

8 8

9 3 ET LUKKET KREDSLØB ER DEN BEDSTE LØSNING I DAG OG I MORGEN. Stena Aluminium skal inden for de givne økonomiske rammer udvikle arbejdsmetoder og processer, der tager hensyn til miljøet. Med god marginal og kontinuerlige forbedringer opfylder vi fremtidens miljøkrav. Vores produkter og tjenesteydelser er gennemprøvede og modsvarer de høje krav, der stilles til kvalitet og miljø. På den måde kan vi leve op til markedets behov og følge med i den hurtige udvikling inden for lovgivningen. Vores rolle som kvalitetssikrende partner udvikles kontinuerligt. Markedets øgede krav afspejler og styrer vores udvikling. CERTIFICERET VIRKSOMHED Stena Aluminiums drift er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til AFS Systemet er en aktiv del i vores daglige arbejde. SIKKERHEDSFOKUS I HELE VIRKSOMHEDEN Stena Aluminium udfører et struktureret og målrettet sikkerhedsarbejde, som omfatter hele selskabets drift. Sikkerhed behandles på forskellige møder, og blandt andet gennemføres kontinuerligt såkaldte 'safety walks'. Nøgleværdierne for sikkerhedsarbejdet følges op kontinuerligt. ETISKE REGLER Stena Aluminium har udarbejdet etiske regler, som kompletterer alle de forpligtelser, vi påtager os ved levering af vores produkter og service. Vi følger vores etiske regler og gældende lovgivning. Det er vores ansvar at sikre, at vi kender til alle relevante love og gældende praksis. 9

10 4 Aluminium af hensyn til et bæredygtigt samfund. Aluminium har i flere årtier været på stærk fremmarch som materiale. Her kan du læse mere om anvendelse af aluminium i samfundet, miljøfordelene og nogle af de forskellige trin Stena Aluminiums produktion. 1. Forbrug Anvendelsen af aluminium stiger konstant. Aluminium har mange gode egenskaber og anvendes til alt fra køkkenredskaber og vinduer til biler og fly. 9. NYE PRODUKTER Genvundet aluminium bliver til sidst til nye kvalitetsprodukter i samfundet. Om og om igen. En kasseret wokpande kan blive en del i en miljøbil eller et andet produkt, som efterspørges! SPILDVARME Vores spildvarme fra produktionen distribueres til Älmhults fjernvarmenet og kan opvarme op til motsvarende villaer året rundt. 8. STØBNING, EMBALLERING OG LEVERING De færdige aluminiumsprodukter leveres som råemner, flydende aluminium eller drops. Alle vores produkter mærkes og emballeres i overensstemmelse med kundens krav. 10

11 2. GENVINDING Aluminium kan genvindes uendeligt. Genvinding af aluminium giver en besparelse på 95% af den energimængde, som anvendes ved fremstilling af aluminium fra bauxit. En stor del af alt indsamlet aluminium i Sverige genvindes hos os i Älmhult. 3. Modtagelse af indkommende MATERIALE Det første tin er at veje, kontrollere og klassificere det indkommende materiale. Desuden sikrer vi, at materialet er fri for radioaktivitet. Kvalitetsbedømmelsen sker i henhold til fyrre forskellige råvarespecifikationer. Den råvare, der anvendes i fremstillingen, består af aluminiumsskrot i form af fabrikationsspild og udtjente aluminiumsprodukter. 4. Klargøring For at sikre optimal håndtering i den fortsatte proces klargøres råvaren. Det drejer sig om sortering, klipning, presning og brikettering af aluminiumsspåner. Kasseret "ikke-aluminiumsskrot" sendes til genvinding, og emulsioner af olie og vand fra spånerne sendes til destruktion. 7. kvalitetskontrol Under hele processen udtages løbende prøver for at sikre den rette analyse og kundernes krav. I vores laboratorium foretager vi materialeanalyser. Sammen med teknisk support og uddannelse øger vi fordelene ved anvendelse af genvundet aluminium. 5. Smeltning Den bearbejdede råvare smeltes i roterende tipbare smelteovne med oxyfuelbrændere. Salttilsætning (natrium- og kaliumklorid) renser beskytter metallet mod oxidation. Det smeltede materiale overføres til legeringsovne til færdigbehandling. Saltslagger sendes til håndtering. Røggas fra smelteovnene føres til røggasrensningsanlægget. 6. Legering/raffinering I legeringsovnene får det smeltede aluminium sin specifikke og endelige sammensætning for at opnå slutproduktets egenskaber i overensstemmelse med kundens krav. Dette sker ved at tilsætte legeringsstoffer, først og fremmest kisel og kobber. Smelten renses ved hjælp af kvælstof- og klorgas. Forureninger og slagger rages ud og genvindes i processen. Den røggas, der dannes, ledes til røggasrensningsanlægget. 11

12 5 Vi satser på ny teknik og nye idéer. Innovativ genvinding er vores ledestjerne. Hos Stena Aluminium og i koncernen foregår et kontinuerligt forsknings- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle både nye aluminiumslegeringer og nye miljø- og teknologiløsninger. VORES VÆRDIER STYRER VORES ARBEJDE Vores virksomhed præges af købmandskab og en stærk ambition om at være førende inden for kvalitets- og miljøspørgsmål. Stena Metall-koncernens værdier - Enkelt, Trygt og Udviklende er en rettesnor for alt det, vi gør. Siden 1906, da virksomheden blev grundlagt i Älmhult, har kundefordele, kvalitet og ressourceudnyttelse udgjort en enhed i vores forretning. I de seneste år har vi investeret næsten 200 millioner kroner (SEK) i ny produktions- og miljøteknik. Med avanceret røggasrensning, efterbrænderkammer og ny skorsten kan vi producere mere for dig som kunde og alligevel mindske vores påvirkning af miljøet sammenlignet med tidligere. KUNDE- OG MILJØFORDELE HÅND I HÅND Vores investeringer og udviklingsprojekter har vakt genklang i vores omverden. Vi er de eneste i Norden til at levere flydende aluminium, hvilket skaber store kunde- og miljøfordele. Hver fuldt lastet lastbil med flydende aluminium sparer to tons kuldioxidudledning! Et andet eksempel er store mængder spildvarme fra vores produktion, som genvindes og distribueres som miljøsmart fjernvarme i Älmhult. I de seneste år har vi modtaget flere priser for vores udviklingsarbejde: udnævnt som Årets Metallåtervinnare i Sverige, tildelt Älmhults Utvecklingspris og E-Prize, sidstnævnte er en pris, som Veckans Affärer og E.ON uddeler for smarte energiløsninger, som kombinerer innovation, miljø og rentable forretninger. Det er positivt, at omverdenen lægger mærke til vores satsninger, og priserne ansporer os til at blive endnu bedre. FØRENDE FORSKNINGSINDSATS Vi fortsætter med fuld kraft med at udvikle nye kundeorienterede innovationer, øge sikkerheden og skabe nye miljøfordele. Flere af projekterne vedrører nye løsninger til håndtering af restprodukter fra produktion, affaldsminimering samt udvikling af nye aluminumslegeringer. Selskabet indgår i Stena Metall-koncernen, som driver et førende forskningsprogram inden for genvinding. I 2007 tog vi initiativ til at oprette et globalt set enestående professorat i materialegenvinding ved Chalmers tekniske højskole i Göteborg. 12

13 Stena Aluminium har sit eget laboratorium til materialeanalyser. Dette bidrager til, at vi skaber ny og øget kundeværdi samtidig med en øget anvendelse af genvundet aluminium. 13

14 14

15 15

16

17 6 GENVINDING AF ALUMINIUM BLIVER ENDNU VIGTIGERE. Aluminium anvendes inden for flere og flere områder, og den globale efterspørgsel efter genvundet aluminium stiger år for år. I 2010 udgjorde verdensproduktionen af aluminium 52 millioner ton, hvoraf godt 20% kom fra genvundet materiale. Prognoser peger på, at produktionen i 2020 vil være på hele 70 millioner ton, og at andelen af genvundet aluminium vil blive mere end fordoblet. Genvinding af aluminium bliver dermed endnu mere vigtig, både miljømæssigt og økonomisk. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at tilpasse os til den øgede efterspørgsel. Vi investerer for at kunne producere mere, samtidig med at vi udvikler vores aluminiumsprodukter. GENVINDING OG MILJØFORDELE Samarbejdet med Stena Metall-koncernens genvindingsselskab er vigtigt for Stena Aluminiums råvareforsyning. Dette gør det også muligt at tilbyde vores kunder totalløsninger, der omfatter en komplet genvindingsløsning. Som kunde er du også med til at skabe store miljøfordele. Vores produktion bidrager hvert år til at undgå en kuldioxidudledning på over ton om året. Så meget var udledningen steget med, hvis intet blev genvundet, og den samme mængde aluminium blev fremstillet af helt nye råvarer fra undergrunden. Det modsvarer miljøpåvirkningen ved at opvarme 1,2 millioner svenske villaer hvert år, så genvindingen skaber store miljøfordele. Tak for et godt samarbejde! ET LUKKET KREDSLØB STORE MILJØFORDELE Ved at genvinde aluminium sparer vi 95% af den totale energimængde, sammenlignet med at fremstille nyt aluminium af bauxit. Metaltabene ved genvinding af aluminium er yderst små, og kvaliteten af det omsmeltede materiale er så høj, at det via recirkulation kan bruges til nyproduktion i næsten al evighed. Et lukket kredsløb, i ordets sande betydning. 75% af alt det aluminium, som nogensinde er produceret, anvendes fortsat i samfundet. 17

18 7 STENA METALL- KONCERNEN. Vores fælles vision er at være et forbillede og den mest innovative virksomhed inden for alle vores forretningsområder. Uanset branche ønsker vi at skabe fordele og værdi for kunden. Vores genvindingsvirksomhed bidrager hvert eneste sekund til en bedre håndtering af de naturressourcer, som findes i miner, skove, undergrunden, vand og luft. Vi stræber også løbende efter at udvikle bæredygtige transportløsninger inden for alle vores virksomheder. Det er værdi, som komme alle til gode. Desuden forædler og driver vi handel med stål og aluminium, vi handler med olie og metaller på det internationale marked, ligesom vi driver finansiel virksomhed. Vores koncern er en del af Stena-sfæren, som består af de tre moderselskaber Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Vi er repræsenteret ca. 250 steder i 13 lande. Stena Metall-koncernen driver desuden virksomhed i USA, Thailand og Kina. 18

19 VIRKSOMHEDSOVERSIGT GENVINDING Koncernen driver genvinding på fem geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Affald fra hele samfundet forædles på et af vores ca. 175 anlæg og sælges til stål- og metalværker, papirfabrikker samt andre slutkunder verden over. HANDEL Stena Metal Inc. driver handel med skrot, råjern, jernbriketter og færdige stålprodukter. Selskabet driver virksomhed i USA, Thailand og Kina. ELEKTRONIKGENVINDING Udtjent elektronisk og elektrisk udstyr indsamles, bearbejdes og genvindes på 20 Stena-anlæg i otte lande. ALUMINIUM Stena Aluminium er Nordens førende producent af genvundet aluminium. Kunderne findes inden for aluminiumstøbe- og stålindustrien. STÅL Stena Stål har anlæg i Sverige og Norge og tilbyder et bredt sortiment af stålprodukter samt forbehandling af stålprodukter og figurskårne plader. OLIE Stena Oil er Nordens største leverandør af bunkerolie og driver virksomhed i Norden og i Vestafrika. FINANS Forretningsområdet Finans driver finansiel virksomhed og intern bankvirksomhed inden for koncernen. 19

20 8 STENA-SFÆREN. EN LANGSIGTET EJER. Stena-sfæren består af tre koncerner, som ejes 100% af familien Sten A. Olsson: Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Sammen udgør de en af de største familieejede virksomhedsgrupper i Sverige med aktiviteter verden over. OFFSHORE- DRILLING REDERI EJENDOMME FINANS FÆRGELINJER GENVINDING, MILJØ OG HANDEL ADACTUM STENA METALL- KONCERNEN: GENVINDING ELEKTRONIK- GENVINDING HANDEL ALUMINIUM STÅL OLIE FINANS 20

21 Mere end 70 års historie på 20 sekunder. Stena Metall-koncernen blev etableret i 1939, da Sten A. Olsson stiftede virksomheden Sten A Olsson Metallprodukter. I 1946 købte han sit første fartøj, og efterhånden blev søtransport en stadig vigtigere del af virksomheden. Vi har nu i 70 år udviklet løsninger og innovationer til gavn for kunder, miljø og samfund inden for alle Stena Metall-koncernens forretningsområder. I 1998 blev virksomheden Gotthard Nilsson købt. Virksomheden i Älmhult har rødder tilbage til 1906, og siden 1949 har vi produceret aluminium. 21

22 22

23 ! VIDSTE DU, AT... Ved at genvinde aluminium sparer vi 95% af den totale energimængde, sammenlignet med at fremstille nyt aluminium af bauxit. Hvert år bidrager vi til at undgå en udledning på ton kuldioxid, hvilket modsvarer miljøpåvirkningen ved at opvarme over en million svenske villaer i et helt år. 75% af alt aluminium, som nogensinde er blevet produceret, anvendes fortsat i samfundet! Genvinding af en enkelt aluminiumsdåse sparer energi, som svarer til at se tv i en time om dagen i en hel måned! Vi opvarmer hvert år op til motsvarende villaer i Älmhult gennem vores varmegenvinding. Billedet viser Stena Aluminiums anlæg i Älmhult. 23

24 Du genvinder vel brochuren, når du ikke længere har brug for den? Hvert ton returpapir sparer 14 træer! Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE Älmhult, Sverige Tlf Fax

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Naturlig bæredygtighed

Naturlig bæredygtighed Naturlig bæredygtighed Paroc Danmark April 2012 1 Indhold Trin for trin... 3 Bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 11 Bæredygtigt design... 12 15 Miljøcertificeret produktion.. 16 17 paroc.dk

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Vores ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vores ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vores ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 En større virks indebærer et Arla er en virksomhed i stor forandring. Vi vo forsøger hele tiden at optimere og effektivis indebærer,

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig stainless steel solutions God etik og rustfrit stål To sider af samme sag Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig Uddannelse og rådgivning Få mere ud af den gode handel Videndeling om rustfrit

Læs mere

Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden

Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring!...3 Miljøvenlige indkøb hvad kan vi opnå?...5 Miljøkrav til biler

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Kom indenfor Årsberetning IKEA Danmark FY14

Kom indenfor Årsberetning IKEA Danmark FY14 Kom indenfor Årsberetning IKEA Danmark FY14 En sund forretning starter med et godt kundemøde Hvis vi vil vokse og skabe et bedre IKEA de næste mange år, skal vi møde kundernes behov og styrke deres tillid

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

CS2500 Rolls-Roycen inden for presseværktøj. Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010

CS2500 Rolls-Roycen inden for presseværktøj. Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010 NR. 3 2010 Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010 Fleksible serviceløsninger til vores certificerede DUAL-værktøjer - vi forener to teknologier og tager det bedste fra dem begge CS2500

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Shape I FRANKRIG FARVERIG INVESTERING. Side. BEhoV i CEnTRUM. Et magasin fra Sapa-koncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1

Shape I FRANKRIG FARVERIG INVESTERING. Side. BEhoV i CEnTRUM. Et magasin fra Sapa-koncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1 Shape Et magasin fra Sapa-koncernen # 2 2009 NYT MØD BJøRn WiggEn SaPaS nye KonCERnChEf CVM SÆTTER KUndEnS BEhoV i CEnTRUM OPKØB STYRKER SAPA I NORDAMERIKA DESIGNITY NY METODE SIKRER PERFEKTE OVERFLADER

Læs mere

FREDERICIA. Kommune fokus. Fredericia Danmark C. Fredericia teaters produktion af. Kommune fokus FREDERICIA. Januar 2012. EuropaprEmiErE 04.10.

FREDERICIA. Kommune fokus. Fredericia Danmark C. Fredericia teaters produktion af. Kommune fokus FREDERICIA. Januar 2012. EuropaprEmiErE 04.10. Kommune fokus FREDERICIA Januar 2012 Kommune fokus FREDERICIA Fredericia Danmark C disney Fredericia teaters produktion af EuropaprEmiErE 04.10.2012 FREDERICIA Thomas Dalsgaard, koncerdirektør, DONG Energy.

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere