VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION"

Transkript

1 VIRKSOMHEDS- PRÆSENTATION ENKELT TRYGT UDVIKLENDE

2 indhold side Velkommen... 3 Komplet sortiment... 4 Fra Älmhult til hele verden... 7 Et lukket kredsløb er den bedste løsning i dag... 9 Aluminium af hensyn til et bæredygtigt samfund Vi satser på ny teknik og nye idéer Genvinding af aluminium får større og større betydning Stena Metall-koncernen Stena-sfæren Vidste du, at Trykt på 100 % genvundet papir. 2

3 VELKOMMEN TIL STENA ALUMINIUM. Vores opgave er at hjælpe vores kunder til øget fremgang. Det gør vi ved at skabe langsigtede relationer, der bygger på fleksibilitet, den rigtige kvalitet, præcise leverancer samt høj tilgængelighed til produkter og teknisk support. Stena Aluminium befinder sig på et historisk genvindingsområde i Älmhult. Siden 1906 har vi arbejdet med ressourceudnyttelse, og vi fortsætter i højt tempo med at udvikle aluminiumsprodukter og tjenester samme stede. Fundamentet vil altid være vores produktion af kundetilpassede aluminiumslegeringer i den rette kvalitet til støberier og stålværker i Norden, Tyskland samt andre markeder i Europa og verden i øvrigt. Vores arbejde med bæredygtighed står også altid i centrum. Vi producerer alt aluminium gennem genvinding, hvilket giver store miljømæssige fordele, ligesom vi løbende stræber efter at mindske vores miljøpåvirkning. Som alle Stena-selskaber præges vores kultur af et kundedrevet købmandskab hos alle vores medarbejdere. For dig som kunde borger dette for, at vi er lydhøre, lytter og anstrenger os for at levere det, som du som kunde behøver, hvad angår aluminiumsprodukter og service. Opbygning af langsigtet tillid er noget, som vi altid har fokuseret meget på. I de seneste år har vi gennemført store satsninger, som har betydet, at vi i virksomheden har nået store milepæle. Vi har investeret næsten 200 millioner (SEK) i produktions- og miljøteknik, som lægger grunden for en øget aluminiumsproduktion i fremtiden og samtidig mindsker vores miljøpåvirkning. Vi tager vare på vores spildvarme og distribuerer den som fjernvarme i Älmhult. Vi blev de første i Norden til at tilbyde leverancer af flydende aluminium. Vi har opbygget teknisk support og tilbyder uddannelser, som skaber ny og øget kundeværdi. Hos Stena Aluminium og i koncernen foregår et kontinuerligt forsknings- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle både nye aluminiumslegeringer og nye miljø- og teknologiløsninger. Vi vil foregå som et godt eksempel og stiller os aldrig tilfredse, men forsætter vores stræben efter at forbedre og forenkle alt, hvad vi foretager os. Fremtidsudsigterne er gode. Aluminium er et materiale med en række fantastiske egenskaber og er som skabt til et bæredygtigt samfund. Alle prognoser peger på en kraftigt øget anvendelse i fremtiden. Vores målsætning er at fortsætte med at være en af de førende producenter af aluminium gennem genvinding. Tak for din tillid! Fredrik Pettersson Adm. direktør Stena Aluminium 3

4 1 Vi lytter, og derefter leverer vi en komplet løsning til netop dine behov. Stena Aluminium leverer helstøbte kundeløsninger. Vi leverer førsteklasses og kundetilpassede aluminiumslegeringer. Desuden tilbyder vi uddannelse og rådgivning, som også skaber unik merværdi for dig som kunde. På den måde hjælper vi dig med at blive succesfuld og få så meget som muligt ud af alt det, vi leverer. EN KOMPLET LØSNING Hos Stena Aluminium produceres legeringerne efter kundespecifikke krav. For os er det vigtigt, at vi ikke bare kender vores kunders proces, men også deres kunders proces. I dag producerer vi i alt over 450 kundetilpassede aluminiumslegeringer til kunder primært inden for auto-, elektronik-, værksteds- og møbelindustrien. Legeringerne tilpasses helt ud fra kundens egne analysekrav, dvs. hvilke egenskaber produktet skal have: Ledningsevne, varmeledningsevne, korrosionsbestandighed, holdbarhed, polerbarhed, brudstyrke, strækgrænse, skærbarhed, svejsbarhed osv. ENSARTET OG HØJ KVALITET Vores smelteovne kan klare op til 30 ton, hvilket med moderne teknik garanterer en homogen kvalitet, selv for store mængder. Vores kvalitetskontroller fra råvare til slutleverance sikrer en høj og ensartet kvalitet. På den måde kan du som kunde føle dig sikker på, at vi leverer den rette kvalitet, så du får de rette forudsætninger for at opfylde dine kunders krav. TEKNISK SUPPORT & UDDANNELSE Vi tilbyder teknisk support inden for procesog produktudvikling af hensyn til øget kvalitet og effektivitet. Dette kan gælde optimering af produktegenskaber, nye legeringer samt optimering af smelte- og støbeprocessen for eksempelvis at minimere kassationer. Vi udfører en række materialeanalyser såsom kemisk analyse, mikroskopi og holdbarhed. Vi kan endda tilbyde rådgivning, support og uddannelse i forbindelse med dine kundearrangementer. Vi tilbyder uddannelser inden for eksempelvis metallurgi, kvalitet, konstruktion og proces. Disse tilpasses til dig som kunde og efter deltagernes forkundskaber. Nogle eksempler på uddannelsesemner: Kvalitetspåvirkning i støbeprocessen, metallurgisk oversigt, aluminiumlegeringer, konstruktion i aluminium, aluminium og miljø. VI HJÆLPER VORES KUNDER til øget fremgang Vi gennemfører egne projekter og deltager aktivt i koncernens forskellige forsknings- og udviklingsprojekter for at finde nye, kommercielt og miljømæssigt levedygtige løsninger. Parallelt gennemfører vi også udviklingsprojekter sammen med kunder, brancheorganisationer, leverandører samt universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner. Alt sammen for at sikre, at vores kunder skal blive så konkurrencedygtige og fremgangsrige som muligt. 4

5

6

7 2 Fra Älmhult til hele verden. Det aluminium, som forlader vores fabrik i Sverige, anvendes dels som råvare til støbegods, som anvendes blandt andet til biler, lastbiler, telekommunikation, medicinsk udstyr og en række andre anvendelsesformål verden over, dels som legeringsemne til stålproduktion. Vores produktion af aluminium er forlagt til anlægget i Älmhult i Sverige. Den tilladte kapacitet for anlægget er ton om året. Stena Aluminium omsætter årligt for over 1 mia. SEK og har ca. 100 ansatte. Stena Aluminium udvider I takt med at den globale anvendelse af aluminium stiger, vokser Stena Aluminium også. Vores kunders ekspansion på det globale marked er også vores ekspansion. Vi bygger videre på vores langvarige kunderelationer, og vi skaber hele tiden nye relationer for at sikre en fremtidig ekspansion. ÄLMHULT KOLDING På vores anlæg i Älmhult varetages salg, indkøb, produktion, administration, forskning og udvikling samt teknisk support. I Kolding varetages salg. 7

8 8

9 3 ET LUKKET KREDSLØB ER DEN BEDSTE LØSNING I DAG OG I MORGEN. Stena Aluminium skal inden for de givne økonomiske rammer udvikle arbejdsmetoder og processer, der tager hensyn til miljøet. Med god marginal og kontinuerlige forbedringer opfylder vi fremtidens miljøkrav. Vores produkter og tjenesteydelser er gennemprøvede og modsvarer de høje krav, der stilles til kvalitet og miljø. På den måde kan vi leve op til markedets behov og følge med i den hurtige udvikling inden for lovgivningen. Vores rolle som kvalitetssikrende partner udvikles kontinuerligt. Markedets øgede krav afspejler og styrer vores udvikling. CERTIFICERET VIRKSOMHED Stena Aluminiums drift er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til AFS Systemet er en aktiv del i vores daglige arbejde. SIKKERHEDSFOKUS I HELE VIRKSOMHEDEN Stena Aluminium udfører et struktureret og målrettet sikkerhedsarbejde, som omfatter hele selskabets drift. Sikkerhed behandles på forskellige møder, og blandt andet gennemføres kontinuerligt såkaldte 'safety walks'. Nøgleværdierne for sikkerhedsarbejdet følges op kontinuerligt. ETISKE REGLER Stena Aluminium har udarbejdet etiske regler, som kompletterer alle de forpligtelser, vi påtager os ved levering af vores produkter og service. Vi følger vores etiske regler og gældende lovgivning. Det er vores ansvar at sikre, at vi kender til alle relevante love og gældende praksis. 9

10 4 Aluminium af hensyn til et bæredygtigt samfund. Aluminium har i flere årtier været på stærk fremmarch som materiale. Her kan du læse mere om anvendelse af aluminium i samfundet, miljøfordelene og nogle af de forskellige trin Stena Aluminiums produktion. 1. Forbrug Anvendelsen af aluminium stiger konstant. Aluminium har mange gode egenskaber og anvendes til alt fra køkkenredskaber og vinduer til biler og fly. 9. NYE PRODUKTER Genvundet aluminium bliver til sidst til nye kvalitetsprodukter i samfundet. Om og om igen. En kasseret wokpande kan blive en del i en miljøbil eller et andet produkt, som efterspørges! SPILDVARME Vores spildvarme fra produktionen distribueres til Älmhults fjernvarmenet og kan opvarme op til motsvarende villaer året rundt. 8. STØBNING, EMBALLERING OG LEVERING De færdige aluminiumsprodukter leveres som råemner, flydende aluminium eller drops. Alle vores produkter mærkes og emballeres i overensstemmelse med kundens krav. 10

11 2. GENVINDING Aluminium kan genvindes uendeligt. Genvinding af aluminium giver en besparelse på 95% af den energimængde, som anvendes ved fremstilling af aluminium fra bauxit. En stor del af alt indsamlet aluminium i Sverige genvindes hos os i Älmhult. 3. Modtagelse af indkommende MATERIALE Det første tin er at veje, kontrollere og klassificere det indkommende materiale. Desuden sikrer vi, at materialet er fri for radioaktivitet. Kvalitetsbedømmelsen sker i henhold til fyrre forskellige råvarespecifikationer. Den råvare, der anvendes i fremstillingen, består af aluminiumsskrot i form af fabrikationsspild og udtjente aluminiumsprodukter. 4. Klargøring For at sikre optimal håndtering i den fortsatte proces klargøres råvaren. Det drejer sig om sortering, klipning, presning og brikettering af aluminiumsspåner. Kasseret "ikke-aluminiumsskrot" sendes til genvinding, og emulsioner af olie og vand fra spånerne sendes til destruktion. 7. kvalitetskontrol Under hele processen udtages løbende prøver for at sikre den rette analyse og kundernes krav. I vores laboratorium foretager vi materialeanalyser. Sammen med teknisk support og uddannelse øger vi fordelene ved anvendelse af genvundet aluminium. 5. Smeltning Den bearbejdede råvare smeltes i roterende tipbare smelteovne med oxyfuelbrændere. Salttilsætning (natrium- og kaliumklorid) renser beskytter metallet mod oxidation. Det smeltede materiale overføres til legeringsovne til færdigbehandling. Saltslagger sendes til håndtering. Røggas fra smelteovnene føres til røggasrensningsanlægget. 6. Legering/raffinering I legeringsovnene får det smeltede aluminium sin specifikke og endelige sammensætning for at opnå slutproduktets egenskaber i overensstemmelse med kundens krav. Dette sker ved at tilsætte legeringsstoffer, først og fremmest kisel og kobber. Smelten renses ved hjælp af kvælstof- og klorgas. Forureninger og slagger rages ud og genvindes i processen. Den røggas, der dannes, ledes til røggasrensningsanlægget. 11

12 5 Vi satser på ny teknik og nye idéer. Innovativ genvinding er vores ledestjerne. Hos Stena Aluminium og i koncernen foregår et kontinuerligt forsknings- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle både nye aluminiumslegeringer og nye miljø- og teknologiløsninger. VORES VÆRDIER STYRER VORES ARBEJDE Vores virksomhed præges af købmandskab og en stærk ambition om at være førende inden for kvalitets- og miljøspørgsmål. Stena Metall-koncernens værdier - Enkelt, Trygt og Udviklende er en rettesnor for alt det, vi gør. Siden 1906, da virksomheden blev grundlagt i Älmhult, har kundefordele, kvalitet og ressourceudnyttelse udgjort en enhed i vores forretning. I de seneste år har vi investeret næsten 200 millioner kroner (SEK) i ny produktions- og miljøteknik. Med avanceret røggasrensning, efterbrænderkammer og ny skorsten kan vi producere mere for dig som kunde og alligevel mindske vores påvirkning af miljøet sammenlignet med tidligere. KUNDE- OG MILJØFORDELE HÅND I HÅND Vores investeringer og udviklingsprojekter har vakt genklang i vores omverden. Vi er de eneste i Norden til at levere flydende aluminium, hvilket skaber store kunde- og miljøfordele. Hver fuldt lastet lastbil med flydende aluminium sparer to tons kuldioxidudledning! Et andet eksempel er store mængder spildvarme fra vores produktion, som genvindes og distribueres som miljøsmart fjernvarme i Älmhult. I de seneste år har vi modtaget flere priser for vores udviklingsarbejde: udnævnt som Årets Metallåtervinnare i Sverige, tildelt Älmhults Utvecklingspris og E-Prize, sidstnævnte er en pris, som Veckans Affärer og E.ON uddeler for smarte energiløsninger, som kombinerer innovation, miljø og rentable forretninger. Det er positivt, at omverdenen lægger mærke til vores satsninger, og priserne ansporer os til at blive endnu bedre. FØRENDE FORSKNINGSINDSATS Vi fortsætter med fuld kraft med at udvikle nye kundeorienterede innovationer, øge sikkerheden og skabe nye miljøfordele. Flere af projekterne vedrører nye løsninger til håndtering af restprodukter fra produktion, affaldsminimering samt udvikling af nye aluminumslegeringer. Selskabet indgår i Stena Metall-koncernen, som driver et førende forskningsprogram inden for genvinding. I 2007 tog vi initiativ til at oprette et globalt set enestående professorat i materialegenvinding ved Chalmers tekniske højskole i Göteborg. 12

13 Stena Aluminium har sit eget laboratorium til materialeanalyser. Dette bidrager til, at vi skaber ny og øget kundeværdi samtidig med en øget anvendelse af genvundet aluminium. 13

14 14

15 15

16

17 6 GENVINDING AF ALUMINIUM BLIVER ENDNU VIGTIGERE. Aluminium anvendes inden for flere og flere områder, og den globale efterspørgsel efter genvundet aluminium stiger år for år. I 2010 udgjorde verdensproduktionen af aluminium 52 millioner ton, hvoraf godt 20% kom fra genvundet materiale. Prognoser peger på, at produktionen i 2020 vil være på hele 70 millioner ton, og at andelen af genvundet aluminium vil blive mere end fordoblet. Genvinding af aluminium bliver dermed endnu mere vigtig, både miljømæssigt og økonomisk. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at tilpasse os til den øgede efterspørgsel. Vi investerer for at kunne producere mere, samtidig med at vi udvikler vores aluminiumsprodukter. GENVINDING OG MILJØFORDELE Samarbejdet med Stena Metall-koncernens genvindingsselskab er vigtigt for Stena Aluminiums råvareforsyning. Dette gør det også muligt at tilbyde vores kunder totalløsninger, der omfatter en komplet genvindingsløsning. Som kunde er du også med til at skabe store miljøfordele. Vores produktion bidrager hvert år til at undgå en kuldioxidudledning på over ton om året. Så meget var udledningen steget med, hvis intet blev genvundet, og den samme mængde aluminium blev fremstillet af helt nye råvarer fra undergrunden. Det modsvarer miljøpåvirkningen ved at opvarme 1,2 millioner svenske villaer hvert år, så genvindingen skaber store miljøfordele. Tak for et godt samarbejde! ET LUKKET KREDSLØB STORE MILJØFORDELE Ved at genvinde aluminium sparer vi 95% af den totale energimængde, sammenlignet med at fremstille nyt aluminium af bauxit. Metaltabene ved genvinding af aluminium er yderst små, og kvaliteten af det omsmeltede materiale er så høj, at det via recirkulation kan bruges til nyproduktion i næsten al evighed. Et lukket kredsløb, i ordets sande betydning. 75% af alt det aluminium, som nogensinde er produceret, anvendes fortsat i samfundet. 17

18 7 STENA METALL- KONCERNEN. Vores fælles vision er at være et forbillede og den mest innovative virksomhed inden for alle vores forretningsområder. Uanset branche ønsker vi at skabe fordele og værdi for kunden. Vores genvindingsvirksomhed bidrager hvert eneste sekund til en bedre håndtering af de naturressourcer, som findes i miner, skove, undergrunden, vand og luft. Vi stræber også løbende efter at udvikle bæredygtige transportløsninger inden for alle vores virksomheder. Det er værdi, som komme alle til gode. Desuden forædler og driver vi handel med stål og aluminium, vi handler med olie og metaller på det internationale marked, ligesom vi driver finansiel virksomhed. Vores koncern er en del af Stena-sfæren, som består af de tre moderselskaber Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Vi er repræsenteret ca. 250 steder i 13 lande. Stena Metall-koncernen driver desuden virksomhed i USA, Thailand og Kina. 18

19 VIRKSOMHEDSOVERSIGT GENVINDING Koncernen driver genvinding på fem geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Affald fra hele samfundet forædles på et af vores ca. 175 anlæg og sælges til stål- og metalværker, papirfabrikker samt andre slutkunder verden over. HANDEL Stena Metal Inc. driver handel med skrot, råjern, jernbriketter og færdige stålprodukter. Selskabet driver virksomhed i USA, Thailand og Kina. ELEKTRONIKGENVINDING Udtjent elektronisk og elektrisk udstyr indsamles, bearbejdes og genvindes på 20 Stena-anlæg i otte lande. ALUMINIUM Stena Aluminium er Nordens førende producent af genvundet aluminium. Kunderne findes inden for aluminiumstøbe- og stålindustrien. STÅL Stena Stål har anlæg i Sverige og Norge og tilbyder et bredt sortiment af stålprodukter samt forbehandling af stålprodukter og figurskårne plader. OLIE Stena Oil er Nordens største leverandør af bunkerolie og driver virksomhed i Norden og i Vestafrika. FINANS Forretningsområdet Finans driver finansiel virksomhed og intern bankvirksomhed inden for koncernen. 19

20 8 STENA-SFÆREN. EN LANGSIGTET EJER. Stena-sfæren består af tre koncerner, som ejes 100% af familien Sten A. Olsson: Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Sammen udgør de en af de største familieejede virksomhedsgrupper i Sverige med aktiviteter verden over. OFFSHORE- DRILLING REDERI EJENDOMME FINANS FÆRGELINJER GENVINDING, MILJØ OG HANDEL ADACTUM STENA METALL- KONCERNEN: GENVINDING ELEKTRONIK- GENVINDING HANDEL ALUMINIUM STÅL OLIE FINANS 20

21 Mere end 70 års historie på 20 sekunder. Stena Metall-koncernen blev etableret i 1939, da Sten A. Olsson stiftede virksomheden Sten A Olsson Metallprodukter. I 1946 købte han sit første fartøj, og efterhånden blev søtransport en stadig vigtigere del af virksomheden. Vi har nu i 70 år udviklet løsninger og innovationer til gavn for kunder, miljø og samfund inden for alle Stena Metall-koncernens forretningsområder. I 1998 blev virksomheden Gotthard Nilsson købt. Virksomheden i Älmhult har rødder tilbage til 1906, og siden 1949 har vi produceret aluminium. 21

22 22

23 ! VIDSTE DU, AT... Ved at genvinde aluminium sparer vi 95% af den totale energimængde, sammenlignet med at fremstille nyt aluminium af bauxit. Hvert år bidrager vi til at undgå en udledning på ton kuldioxid, hvilket modsvarer miljøpåvirkningen ved at opvarme over en million svenske villaer i et helt år. 75% af alt aluminium, som nogensinde er blevet produceret, anvendes fortsat i samfundet! Genvinding af en enkelt aluminiumsdåse sparer energi, som svarer til at se tv i en time om dagen i en hel måned! Vi opvarmer hvert år op til motsvarende villaer i Älmhult gennem vores varmegenvinding. Billedet viser Stena Aluminiums anlæg i Älmhult. 23

24 Du genvinder vel brochuren, når du ikke længere har brug for den? Hvert ton returpapir sparer 14 træer! Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE Älmhult, Sverige Tlf Fax

STØBELEGERINGER I ALUMINIUM

STØBELEGERINGER I ALUMINIUM STØBELEGERINGER I ALUMINIUM ENKELT TRYGT UDVIKLENDE indhold side Kundespecifikke legeringer... 3 Løbende udvikling af kundefordele... 5 Vores samarbejde skaber store miljøfordele... 7 Trykstøbelegeringer...

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE-343 Älmhult, Sverige Tel +46 (0)0 445 95 00 Fax +46 (0)0 445 95 0 Stena Aluminium A/S Metalvej 0 DK-6000 Kolding, Danmark Tel +45 76 30 56 00 Fax +45 76 30

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Secrets our business!

Secrets our business! IL 209-002-FÖS Kontakt os for at få flere oplysninger REISSWOLF tilbyder sikker og effektiv indsamling, håndtering og destruktion af papir og andet materiale, som kræver sikker varetagelse. Vi har omfattende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Nordens førende leverandør af stål og metaller.

Nordens førende leverandør af stål og metaller. Nordens førende leverandør af stål og metaller. Stålplader Specialstål Metaller TIBNOR en stærk partner til industrien Tibnor 2 Historie og fakta TIBNOR A/S er et selskab med en lang historie. Selskabet

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Vores vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse. Vi ønsker at kunne kombinere stærk og vedvarende tilvækst med god lønsomhed. På denne måde skaber vi værditilvækst

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

Aluminium, en nem og hurtig løsning

Aluminium, en nem og hurtig løsning Aluminium, en nem og hurtig løsning Eksperter i aluminium siden 1959 Miljøvenlige produkter af aluminium 2 3 2 3 Purso Oy fremstiller ekstruderede aluminiumprofiler til anvendelse inden for forskellige

Læs mere

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked.

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Velkommen til. Henrik Hagens CEO Indhold Produkter Fjedre i

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Flügger fordi... Indholdsfortegnelse

Flügger fordi... Indholdsfortegnelse Flügger fordi... Indholdsfortegnelse Kort og godt om Flügger Historiske milepæle Flüggers omsætning Kvalitet og miljø Service og support Her finder du os Kvalitet er mere end dét, øjet ser. Det er også

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods Kvalitet og kompetence i alle detaljer Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods EN 1563 (SG-jern) EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-18 EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN 1561

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

JKS PROFILKATALOG DANSK PRODUCENT. Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service.

JKS PROFILKATALOG DANSK PRODUCENT. Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service. JKS PROFILKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger DANSK PRODUCENT Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service. VELKOMMEN Har du ren

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Elplatek A/S GalvaNord LPTech Electroplating technic Electroplating know how Lysekil Plating

Elplatek A/S GalvaNord LPTech Electroplating technic Electroplating know how Lysekil Plating Hvem er vi? Ovenstående trio (alt ca. 25 medarbejdere) leverer løsninger på opgaver inden for avanceret overflade behandling, hovedsageligt galvanisk. Vi tilbyder en bred palette af overflader, som vi

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

En grøn forretningsløsning

En grøn forretningsløsning En grøn forretningsløsning Miljøvenlig vådrensning med økonomiske muligheder electrolux professional lagoon-vådrensning 2 electrolux Electrolux professional Professional Cleaning lagoon-vådrensning Sector

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

S&K GROUP A/S. Alt i teknisk gummi, slanger & hydraulik. Skræddersyede løsninger i slanger og koblinger. Tekniske løsninger i plast og gummi.

S&K GROUP A/S. Alt i teknisk gummi, slanger & hydraulik. Skræddersyede løsninger i slanger og koblinger. Tekniske løsninger i plast og gummi. S&K GROUP A/S Alt i teknisk gummi, slanger & hydraulik. Skræddersyede løsninger i slanger og koblinger. Tekniske løsninger i plast og gummi. S&K GROUP A/S S&K Group A/S varetager den overordnede strategi

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Unikke løsninger tilpasset dit produkt. Kvalitetsprodukter kan bruges igen og igen. Store besparelser på transport. Partnerskab at vokse sammen

Unikke løsninger tilpasset dit produkt. Kvalitetsprodukter kan bruges igen og igen. Store besparelser på transport. Partnerskab at vokse sammen MONOPOLET.com Unikke løsninger tilpasset dit produkt Kvalitetsprodukter kan bruges igen og igen Store besparelser på transport Partnerskab at vokse sammen 99,8% leveringssikkerhed Granby Pack A/S Holmen

Læs mere

Partikel. Alt i filtre. Luft Olie Brændstof Hydraulik. Specialister. Lastvogne Busser Industri Entreprenør Landbrug Marine & Offshore

Partikel. Alt i filtre. Luft Olie Brændstof Hydraulik. Specialister. Lastvogne Busser Industri Entreprenør Landbrug Marine & Offshore Alt i filtre Partikel Lastvogne Busser Industri Entreprenør Landbrug Marine & Offshore Luft Olie Brændstof Hydraulik! Specialister i de rigtige dele Busser Lastbiler Filtrering Alt i reservedele og tilbehør

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus.

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Sapa kort og godt Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Kort oversigt over aktiviteter Ekstrudering Belgien Canada Danmark Frankrig Holland Italien Kina Litauen Valsning

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Lønsystemet som løftestang for forandring. Finn Jensen, Produktionschef IB Andresen Industri A/S Stålservice

Lønsystemet som løftestang for forandring. Finn Jensen, Produktionschef IB Andresen Industri A/S Stålservice Lønsystemet som løftestang for forandring Finn Jensen, Produktionschef IB Andresen Industri A/S Stålservice Om Ib Andresen Industri Idégrundlag Ib Andresen Industri er en international underleverandør

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Problemfri skiltning og visuel branding

Problemfri skiltning og visuel branding Problemfri skiltning og visuel branding Modulex gør det nemt at gennemføre komplekse projekter, der omfatter skiltning og visuel branding. Du finder vores arbejde overalt, hvor mange mennesker færdes:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger.

A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger. A-løsninger Skræddersyede aluminium løsninger www.alumeco.dk 100% fokus på aluminium Globalt samarbejde: Forberedt på vækst Faste kontaktpersoner: Skræddersyet organisation Sourcingpartner: Få fordel af

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Mission, vision og forretningsidé

Mission, vision og forretningsidé Mission, vision og forretningsidé Vision for ECCO A/S 2 Vision og mission for detailhandel 3 Fra ko til sko 4 Danske rødder 5 Forskellige forretningstyper 6 damkjær & vesterager 1 Vision for ECCO A/S ECCOs

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

klimastrategi for danish crown koncernen

klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen De senere års stigende opmærksomhed på udledning af drivhusgasser og påvirkning af det globale klima gør det naturligt,

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere