Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte"

Transkript

1 til Fotosafari og Medarbejderbytte

2 Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2

3 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3

4 Værktøjer til erfaringsudveksling - Fotosafari Alle virksomheder arbejder med at udvikle deres organisation for at kunne møde markedets krav. Samtidig ønsker virksomhederne også at være gode og sunde arbejdspladser, som kan tilbyde de ansatte mulighed for at udvikle sig. Derfor er der mange gode grunde til hele tiden at udvikle nye metoder, som kan virkeliggøre visionen om et godt arbejdsmiljø kombineret med vækst i virksomheden. Der findes en række metoder til at lære af andre virksomheders måder at gøre ting på, så man kan opnå udvikling i sin egen virksomhed. Det sker ofte ved, at virksomhederne gennem organisatorisk benchmarking sammenligner og udveksler erfaringer om, hvordan de arbejder med f.eks. arbejdsmiljø eller gruppe-organisering. Industriens Branchearbejdsmiljøråd vil gerne videreformidle en række af disse metoder. De metoder, som præsenteres i denne serie hæfter, er Fotosafari og Medarbejderbytte. I dette arbejdshæfte er samlet en række hjælpeværktøjer, man kan anvende, når man vil bruge disse metoder. Arbejdshæftet er udarbejdet af Teknologisk Institut, Arbejdsliv, for Industriens Branchearbejdsmiljøråd. 4

5 Hjælpematerialer til brug i Fotosafari 1. Skema til brug ved forberedelsesmøde 2. Eksempel på håndbog 3. Rapporteksempel 5

6 Skema til brug ved forberedelsesmøde Forslag til temaer og spørgsmål ved Fotosafari om Sikkerhed og miljø I gruppen overvejer I temaer, deltagerne skal kigge efter under det overordnede tema Sikkerhed og miljø. Tænk over, at deltagerne skal kunne belyse temaet fra både den positive vinkel og en mere kritisk vinkel. Forslag: Forslag: 6

7 Eksempel på håndbog Håndbog i Fotosafari - arbejdsmiljø og sikkerhed 7

8 Program for Fotosafari den 20. og 21. oktober Onsdag den 20. oktober Introduktion til Fotosafari Fotosafari - runde Fotosafari - runde 2 Torsdag den 21. oktober Forberedelse. Grupperne vælger billeder til rapportering Fremlæggelse og dialog om tema Sikkerhed og miljø Evaluering - erfaringer med metoden 8

9 Fotosafari I denne håndbog præsenteres de overordnede temaer, som deltagerne får udleveret som forslag til temaer, der kan illustreres. Temaerne er formuleret ved en forberedende workshop med medarbejdere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og produktionsledere afholdt den 4. oktober Ved en Fotosafari er det hensigten at bruge kameraet til at fastholde indtryk og ideer fra gennemgangen af produktionen. Derfor er en god ledetråd for en Fotosafari: At tage billeder af det, der overrasker dig At tage billeder af steder og situationer, hvor du mener, du og din virksomhed kan lære noget At tage billeder af steder og situationer, hvor du mener virksomheden/afdelingen, du besøger, kan lære noget af dig eller din virksomhed På de næste sider præsenteres forslag til temaer, der kan illustreres. Der er desuden plads til, at I formulerer egne temaer, og ud fra hvert tema er der plads til korte notater om, hvad man har taget billeder af. Der er plads til, at man kan notere, hvorfor man har taget billedet, eller hvis der er behov for yderligere kommentarer, som billedet ikke kan indfange. Det er den almindelige erfaring, at man nemt kommer i kontakt med medarbejdere ved fotosafarien, og at kameraet normalt ikke er en hindring. Det er dog indlysende, at hvis nogen ikke ønsker at blive fotograferet, sker dette ikke. 9

10 Temaer for alle grupper Dagligt arbejde Giv nogle eksempler på, hvordan en helt almindelig dag kan se ud i denne del af fabrikken. Hvad består arbejdet af? 10

11 Temaer for alle grupper De "blinde pletter" Tag billeder af det, kunden ikke vil betale for. 11

12 Temaer for alle grupper Kultur og samarbejde Prøv at finde eksempler på, hvad der kendetegner kulturen på arbejdspladsen. Hvordan ser der ud? Hvordan er stemningen? Hvordan er kommunikationen - den skriftlige og den mundtlige? Hvordan er samspillet mellem eksempelvis ledere og medarbejdere og medarbejdere fra andre afdelinger og mænd og kvinder osv.? 12

13 Temaer for alle grupper Internationalisering Tag billeder af forhold, som gør det fornuftigt for virksomheden at bevare arbejdspladser Danmark. 13

14 Temaer for alle grupper Det fysiske arbejdsmiljø Hvad er kendetegnende for arbejdsmiljøet her? Giv gerne både eksempler på positive og negative ting ved arbejdsmiljøet. Hvad ville f.eks. Arbejdstilsynet kunne bruge som et godt eksempel over for andre virksomheder, og hvor ville de løfte pegefingeren? 14

15 Temaer for alle grupper Fif og ideer Her kan I beskrive andre fif og ideer, I har fået ved fotosafarien, som I kan bruge i eget arbejde. 15

16 Temaer for alle grupper Metoden Fotosafari Her kan I beskrive situationer fra fotosafarien. Sjove hændelser, overraskelser, godt og skidt ved metoden osv. 16

17 Eksempel på udsnit af rapport Miljø og sikkerhed Det ydre miljø Produktion på virksomheden sker under strenge krav og om stadig udvikling Der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø, blandt andet med hjælpemidler ved løft 17

18 Miljø og sikkerhed Produktionsfolk og udviklingsfolk arbejder tæt på hinanden - og er med til at skabe et smidigt samarbejde 18

19 Hjælpematerialer til brug i medarbejderbytte 1. Hjælpeskema til forberedelse af medarbejderbytte 2. Huskeliste inden medarbejderbytte 3. Dagbogsskabelon 4. Forslag til internt seminar efter medarbejderbytte 5. Forslag til fælles seminar for alle deltagere i medarbejderbytte 19

20 Hjælpeskema til forberedelse af medarbejderbytte Eksempel på spørgsmål til forberedelsesmødet i egen afdeling/gruppe: Forbered en præsentation af jeres arbejdsplads: Hvor mange er I? Hvordan organiserer I arbejdet? Hvad er I særlig stolte af? Hvad kunne I godt tænke jer at ændre/gøre bedre? Snak derefter om, hvordan byttet skal foregå i praksis: Hvad sker der, når I kommer første dag? Hvordan får alle i afdelingen at vide, at der nu er en spion i huset? Hvilke opgaver er det interessant at komme med på? Hvordan sikrer I, at I får svar på de spørgsmål, I har med? Er der noget, som skal forberedes eller tilrettelægges, for at byttet bliver så udbytterigt som muligt? Har I f.eks. brug for noget materiale, præsentationer eller lign.? 20

21 Huskeliste inden Medarbejderbyttet Kamera Husk - det kan være en god idé at have et (digitalt) kamera med til at fastholde sine indtryk fra besøget Transport - arranger evt. fælles transport til og fra den virksomhed man skal besøge Overnatning Økonomi Billedpræsentation af kolleger - lav et opslag, hvor spioner bliver vist med billeder Eventuelt velkomstbrev Andet 21

22 Dagbogsskabelon Som en hjælp til at fastholde indtryk fra besøget kan man bruge en dagbogsskabelon, som er vist på de følgende sider. Dagens forløb: Dato: Hvad har jeg lavet? 22

23 Overvejelser i forhold til de fælles problemstillinger Hvad kan værterne lære af os? Hvad har undret / overrasket mig? Hvad mangler jeg viden om? 23

24 Overvejelser om egne problemstillinger Hvad kan værterne lære af os? Hvad har undret / overrasket mig? Hvad mangler jeg viden om? 24

25 Forslag til internt seminar efter medarbejderbytte Det kan være en god idé at afholde et seminar på egen virksomhed, så man hurtigt får formidlet sine erfaringer til sine kolleger. Her er vist eksempel på seminarprogram, som kan anvendes når virksomheden selv skal afholde sit interne formidlingsmøde. Fyld andre temaer og ordvalg på efter behov. Program for seminar den XX kl xx-xx Formålet med seminaret er at ruste de hjemvendte spioner til at fremlægge deres erfaringer for kollegerne og sikre, at der efterfølgende bliver arbejdet videre med erfaringerne i de enkelte afdelinger. Inden seminaret forventes det, at de enkelte spioner har forsøgt at bearbejde deres oplevelser fra medarbejderbyttet og har forberedt, hvilke erfaringer de gerne vil præsentere for kollegerne. Programmet tilrettelægges således: Spionerne fortæller på skift, hvad de har tænkt sig at fortælle kollegerne fra byttet, hvordan de forestiller sig, at der kan arbejdes videre med problemstillingen, og hvilke vanskeligheder de kan se i den videre proces. Afslutningsvis fortæller de, om der er noget de især godt vil have gruppens hjælp til. I alt max. 10 min. præsentation. På den baggrund reflekterer resten af gruppen over spionens fremlæggelse: Hvad er godt? Hvad kan gøres bedre? Hvordan kan det gøres bedre? Gode ideer til, hvordan den videre proces skal / kan håndteres 25

26 Forslag til fælles seminar for alle deltagere i medarbejderbytte Her er gengivet et forslag til dagsorden for en fælles konference for deltagerne i medarbejderbyttet Program for konference efter medarbejderbytte Deltagere er spioner og ambassadører samt deres kolleger på alle virksomheder, der har deltaget i medarbejderbyttet. Virksomhedernes fremlæggelse af deres udbytte af medarbejderbyttet Gruppediskussioner på tværs af virksomhederne Opsamling i virksomhedsgrupper Hvad vil vi helst kopiere? På hvilke områder er vi selv nået længere? Nye udviklingsideer Fremlæggelse i plenum Virksomhedernes udviklingsmuligheder og foreløbige handleplaner 26

27 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tlf.: , Bestillingsnr.: Produktion: Palle Banke, Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut, Arbejdsliv og Per Sommer Videoproduktion Layout: Lise Trampedach Illustrationer: Esben Rahbek Foto: Eva-Carina Nørskov, Palle Banke, Per Sommer Repro og tryk: Hafnia Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 1500 stk. Marts 2006 ISBN: EAN

28 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer på arbejdspladsen Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Forandringer på arbejdspladsen Indhold Forandringer på arbejdspladsen 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvorfor forandringsledelse? 4 Ny definition af tryghed

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Dialog om arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Dialog om arbejdsmiljø Tal med din topleder, det betaler sig Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere