Voksne mænd græder ikke men det gør deres enker. Voksne mænd græder. But perhaps they should, Big boys don t cry!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne mænd græder ikke men det gør deres enker. Voksne mænd græder. But perhaps they should, Big boys don t cry!"

Transkript

1 Nr. 4 december 2009 ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Big boys don t cry! But perhaps they should, in the sense that they should take more interest in their health and lifestyle than they apparently do. And they are also perfectly prepared to do so if the right opportunity turns up for the right time and place. Which is why the workplace should be more involved in prevention and health promotion activities. Surveys actually show that the workplace provides a good framework for such activities, thinks Svend Aage Madsen. He is a psychologist and Head of Clinic at the Rigshospital (Copenhagen University Hospital). In recent years, he has been doing research among other things into men s attitudes to health and illness. Since 2004, he has chaired the Society for Men s Health, Denmark and since 2005 has had a seat on the Board of Directors in the European Men s Health Forum. Surveys actually show that the workplace provides a good framework for such activities t So why should men do so? Because Danish men on average live five years less than Danish women and that is the responsibility of men as well as the health service, he thinks. Sickness related to the male gender does not attract the same attention from the authorities or the health service as do female illnesses. continues page 4 Alt for mange kvinder må sige farvel til deres mand for tidligt, fordi mænd ikke interesserer sig for deres sundhed, før det er for sent. Arkivfoto Søfartens Arbejdsmiljøråd. Voksne mænd græder ikke men det gør deres enker Der er behov for at inddrage arbejdspladsen, når det gælder mænd og deres sundhed, opfordrer chefpsykolog på Rigshospitalet Voksne mænd græder ikke! Men måske bør de gøre det, forstået på den måde at de bør interessere sig mere for deres helbred og livsstil, end de angiveligt gør. Og det vil de også gerne, hvis det rigtige tilbud dukker op på det rette tidspunkt og sted. Derfor bør arbejdspladsen inddrages mere i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Undersøgelser viser nemlig, at arbejdspladsen er en god ramme for de aktiviteter, mener Svend Aage Madsen. Arbejdspladserne bør inddrages mere i det forebyggende arbejde t Han er chefpsykolog på Rigshospitalet og har de senere år bl.a. forsket i mænds forhold til sundhed og sygdom. Siden 2004 har han været formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark, og siden 2005 medlem af Board of Directors i European Men s Health Forum. Og hvorfor skal mændene så det? Fordi danske mænd i gennemsnit lever fem år kortere end danske kvinder, og det er både mandens eget ansvar og også sundhedsvæsenets, mener han. Sygdomme relateret til mandens køn er således ikke genstand for samme opmærksomhed hverken i offentligheden eller i sundhedsvæsenet som kvindespecifikke sygdomme. fortsættes på side 4

2 SøSikker udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33 B, DK-1256 København K. Tlf Fax Ansvarshavende Sekretariatschef Connie S. Gehrt Redaktør Peter Finn Larsen Tlf Layout Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Om Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution oprettet i december 1993 med en bestyrelse på 12 medlemmer seks fra rederside og seks fra personaleorganisationerne. Arbejdsmiljørådet er bedriftssundhedstjeneste for den danske handelsflåde med det formål at fremme sikkerhed og sundhed blandt de ansatte på danske handelsskibe samt at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Alle dansk registrerede handelsskibe med en bruttotonnage over 20 skal være tilmeldt ordningen. About Seahealth Denmark Seahealth Denmark was established in December 1993 and is a private institution with a Board of 12 members six from ship-owners and six from unions representing employees. Seahealth Denmark is the occupational health service for the Danish merchant fleet charged with promoting health and safety for crew aboard Danish merchant vessels and with preventing industrial accidents and injuries at work, industrial disease and wear and tear. All Danish registered vessels with a GT over 20 must be signed up with Seahealth Denmark. At trives midt i en krisetid Kan man holde fast i at ville trives, når der skal spares? Når krisen betyder, at vi skal holde ekstra hus med kost og kurser, og man ikke kan få erstatninger eller fornyelser, hvor det er tiltrængt? Og hvad med reduktioner i antallet af danskere om bord? kommer det ikke til at betyde noget for trivslen? Der er mange sorte og triste krisemeldinger både i den maritime verden og i verden omkring os. Udfordringer og problemer kan fylde utrolig meget både for den enkelte og i rederierne. Men for den enkelte er det jo ikke til at styre. Så det er vigtigt, at vi forholder os til det, vi kan have indflydelse på. Det gør en forskel, om vi prøver at holde fast i fortiden hvordan det var engang eller om vi vælger fremtiden og prøver at finde ud af, hvordan vi får den til at blive en fremtid med gode perspektiver. For selvom livremmen snærer, er det helt essentielt, at vi er godt tilpas i vores arbejdshverdag. Er vi ikke det, kan vi ikke yde vores bedste. Det er ikke altid, at vores omverden giver os de allerbedste betingelser, men ved at arbejde fremadrettet kan vi være med til at påvirke retningen og i hvert fald være med til at skabe de nære rammer for os selv og vores kolleger. Forleden hørte jeg et besætningsmedlem udtale: Ja, vi sparer, og der er skåret mange steder, men det har på en måde også bragt os sammen. Vi trives og har en god arbejdsplads. Det er dejligt at høre, synes jeg. Et lyspunkt i de mange sorte meldinger. Hverdagen på søen skal fungere godt. Selv om I er kortere tid ude i dag end tidligere, så er der stadig mange med forholdsvis lange udeperioder. I SEAHEALTH arbejder vi også videre med trivsel og opfølgning på den store trivselsundersøgelse, som blev beskrevet i SøSikker nr. 3. Hvordan dit rederi kan arbejde videre med trivslen, kan du læse et eksempel på side 7 i denne udgave af bladet. I oktober/november sendte vi en vægkalender om sundhed ud til jer. Vi håber, I har taget godt imod den. Det er tanken, at den skal hænge i messen og inspirere til en snak om bord og en lille ændring i hverdagen måske 10 minutters ekstra motion, en tur op ad trapperne eller noget andet. Du kan læse om kalenderen på side 3. Vi hører som altid gerne input og reaktioner følg også med i nyhedsmails ene. Der bliver mulighed for at vinde en præmie eller to undervejs i det kommende år. Connie S. Gehrt, sekretariatschef God vind til Søren Arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen har fået nyt job som haveriinspektør i Besigtelseskontoret under Codan Forsikring, hvor han siden 1. november er indgået i selskabets Marine Risk Management Team. Søren har været i Seahealth i næsten otte år, hvor han i starten var sejlende medarbejder og siden bl.a. har været Leder ankermand i udarbejdelsen af Coasterkit. De senere år har Søren beskæftiget sig med sikkerhedskultur, nearmiss og trivsel. Under sin ansættelse i Seahealth har Søren gennemført proces- og lederuddannelsen på DISPUK, Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation. Søfartens Arbejdsmiljøråd Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd

3 Health Calendar Sundhedskalender lige til SEAHEALTHs kalender, som blev sendt ud på alle skibe i oktober, er det seneste skud på stammen i sundhedsfremmeindsatsen Bent, Olga og Enrico fra SEAHEALTHs sundhedskalender står her i kø foran fodertanken. De tre tegnede figurer fra vores sundhedskalender er i hvert fald stjernerne øverst på rollelisten til en fortælling om, hvad der skal til for at træffe nogle sunde valg i hverdagen. Fortællingen finder du i SEAHEALTHs vægkalender, og den foregår om bord på et skib. Derfor bliver de sunde valg selvfølgelig truffet inden for de rammer, der nu engang er, når man sejler. Hvad er det så, der skal til for at kunne træffe sunde valg? Først og fremmest skal Enrico, Bent og Olga have noget viden: Hvor mange sukkerknalder er der i et glas juice? Er det i orden at drikke kaffe? Hvordan bliver jeg mæt uden at fylde tallerkenen tre gange? Jeg sætter mig nogle små, klare mål, for så kan jeg nå dem og overholde dem. Fx er det i orden med lidt af det søde, og hvis jeg begrænser mig til kun hver anden dag, er jeg nået et langt stykke t Motivation er også vigtig: Jeg sætter mig nogle små, klare mål, for så kan jeg nå dem og overholde dem. Fx er det i orden med lidt af det søde, og hvis jeg begrænser mig til kun hver anden dag, er jeg nået et langt stykke. Når jeg dyrker motion, bliver jeg ikke bare stærkere, men også skarpere. Motion styrker nemlig også min hjerne. Og så skal sundheden anrettes og serveres i mundrette og let fordøjelige bidder. Derfor har vi brugt billeder, facts og humor som de største grundpiller i SEAHEALTHs formidling af sundhed. Væk med helse- og klidsprog, løftede pegefingre og lange formaninger. Frem med fakta og gode råd lige til at gribe. Kalenderen blev sendt ud til alle skibe i oktober. Den løber 12 måneder fra november 2009, og hver måned indeholder tegning, tips og facts på engelsk, dansk og filippinsk. På vores hjemmeside kan du læse meget mere om kalenderen og om, hvordan du håndterer din sundhed om bord. Har du ikke fået kalenderen, eller har du brug for et ekstra eksemplar, kan den bestilles hos Weilbach så længe laver haves på eller telefon Bent, Olga and Enrico from Seahealth s Health Calendar are at the refuelling station (see illustration). Enrico, Bent and Olga are the top billing stars in a story of how to make healthy day-to-day choices. The story is set aboard a ship and you can find it in Seahealth s wall calendar. So the healthy choices are naturally set within the framework of how things are when at sea. What do we actually need to be able to make healthy choices? First and foremost, Enrico, Bent and Olga need some facts: How many sugar lumps are there in a glass of fruit juice? Is it alright to drink coffee? How can I feel full without refilling my plate three times? Motivation is also important: I set myself some small, clear targets because then I can achieve them and stick with them. For example, it is all right with something sweet and if I limit myself to that every second day, I have come a long way. When I take exercise, it not only makes me stronger but also quicker. Exercise also strengthens my brain. The calendar serves the health message in bite-sized easily digestible mouthfuls. So we have used pictures, facts and humour as the biggest foundation stones in the way Seahealth talks about health. The calendar was sent out to all vessels in October. It runs for twelve months from November 2009 and each month contains a drawing, tips and facts in English, Danish and Filipino. You can read much more about the calendar on our website at and about how you should handle your health aboard. If you have not got a calendar, or you need an extra copy, you can order one from Weilbach while they are still in stock at or call: (+45)

4 ... continued from frontpage Svend Aage Madsen: There are currently no specialists in the Danish health service that specifically deal with male disease whereas gynaecologists have been responsible for female problems for a long time. Women have been better at relying on their gender and have achieved greater life expectancy. They are much better than men at going to their GP and reacting to the signals their bodies give. For example, slightly more women than men get melanoma skin cancer but almost twice as many men die of it. So there are good reasons for men to take any interest in their health and do like women do: consult their GP and listen to their body. There are several reasons why men do not actually do so. One of the most important is that men are not brought up to do so, thinks Svend Aage Madsen. Men are action-minded. Even in childhood we can see how men get together for such activities as ball games. They are getting together for a specific purpose whereas girls build up social relations where the aim is much more just to be together and especially to talk and think about how do we feel. We see the same pattern in adulthood. Girls are concerned and see themselves as girls and later on, women. Boys act and do not regard themselves as men in a gender context. We men find it hard to talk about feelings and ourselves as men. Ask the question: how do you feel as a man? and you will be met by embarrassed laughter and lowered eyes. The result is that men do not relate to how they feel and so go to their doctor too late. Any disease may have become too well established. And in some cases, such as prostate cancer, we have still not developed sufficiently good treatments. There are other reasons why average male life expectancy is lower.... fortsat fra forsiden Brystkræft contra prostatakræft Svend Aage Madsen giver et par eksempler, der kan illustrere forskellen på opmærksomhed mellem mande- og kvindesygdomme. Hvert år får flere end 3000 danske mænd konstateret kræft i prostata, blærehalskirtlen, og flere end 1100 dør af sygdommen. Det er dobbelt så mange dødsofre som i trafikken. Prostatakræft er med en vækst på 10 % om året den hurtigst voksende kræftform i Danmark og den mest udbredte alvorlige kræftsygdom blandt danske mænd. Kvinder screenes for brystkræft eller bliver i hvert fald tilbudt jævnlige undersøgelser, og der bliver med mellemrum sat berettiget fokus på sygdommen. Det samme er ikke tilfældet med prostatakræft, selv om de to sygdomme kræver stort set samme antal dødsofre årligt i Danmark. Søger man avisartikler om de to sygdomme, er der otte gange så mange artikler om brystkræft som om kræft i prostata. Danmark halter i øvrigt langt efter andre europæiske lande, når det gælder overlevelsesraten for prostatakræft. I Danmark er 43 % af patienterne i live fem år efter, diagnosen er stillet. I Europa er det i gennemsnit 75 %, mens det i Østrig er helt oppe på 85 %. I Østrig gennemføres med jævne mellemrum iøjnefaldende oplysningskampagner om prostatakræft. Mænd er i det hele taget dårligere stillet, når de får stillet diagnosen kræft. Ikke alene får langt flere mænd end kvinder diagnosen kræft, men mænd har samtidig 10 % ringere chance for at overleve sygdommen. Hjertekarsygdomme Et andet eksempel er hjertekarsygdomme. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Selvvurderet helbred hos mænd Selvvurderet helbred hos mænd sammenlignet med andre Mænd under 75 år har mere end dobbelt så stor risiko for at dø af hjertekarsygdomme som kvinder. Der dør 3,7 gange så mange mænd som kvinder af hjertekarsygdomme (2005-tal), men det er kvinderne, der løber med opmærksomheden og pengene til oplysningskampagner. Svend Aage Madsen: Der findes i dag stadig ikke noget speciale i det danske sundhedsvæsen målrettet mandesygdomme, mens gynækologien længe har været faget for kvindesygdomme. Kvinder har været bedre til at dyrke kønnet og har fået et længere liv. De er bedre til at bruge de praktiserende læger og reagerer på kroppens signaler i langt højere grad end mænd. Der er fx lidt flere kvinder end mænd, der får modermærkekræft, men næsten dobbelt så mange mænd som kvinder dør af sygdommen. Lyt til din krop Der er altså god grund til, at mænd interesserer sig for deres helbred og gør som år år år år 90+ år rimeligt/dårligt godt meget godt år år år år 90+ år værre som de fleste bedre Mænd synes selv, de har et godt eller meget godt helbred (den øverste graf), men når de skal sammenligne med andre jævnaldrende mænd, så synes de, at de har det langt bedre (nederste graf). Mænd føler sig altså sunde og raske, men alligevel dør de i gennemsnit fem år før kvinderne, så måske bør mænd være mere selvkritiske, når det handler om dem selv og deres helbred. Ill. fra bogen: Kend din krop mand gengivet med forfatterens tilladelse. kvinder. Konsulterer deres læge og lytter til deres krop. Der er flere grunde til, at mænd ikke gør det. En af de vigtige er, at mænd ikke opdrages til det, mener Svend Aage Madsen. Mænd er handlingsorienterede. Vi ser det allerede i barndommen, hvor drenge samles om aktiviteter som fx boldspil. Der er et specifikt formål at mødes om, mens pigerne opbygger sociale relationer, hvor målet i højere grad er at være sammen og ikke mindst tale om og udforske hvordan har vi det? Samme mønster ser vi i voksenlivet. Piger bekymrer sig og opfatter sig som piger og senere kvinder. Drenge handler og ser ikke sig selv som mænd i en kønsmæssig sammenhæng. Vi mænd har svært ved at tale om følelser og os selv som mænd. Stil spørgsmålet: Hvordan har du det som mand, og du bliver mødt af forlegen latter og nedslåede blikke. Resultatet er, at mænd ikke forholder sig til, hvordan de har det og kommer 4

5 for sent til lægen. Sygdommen har fået for godt fat, og i visse tilfælde som fx prostatakræft er der endnu ikke udviklet tilstrækkeligt gode behandlingstilbud. Arbejdspladskultur og livsstil Der er andre grunde til mænds lavere gennemsnitlige levetid. Risikoadfærd er en af dem, men den vejer ikke tungt i statistikken. En anden er arbejdet. Mænd har de mest risikable jobs og er mere udsat for arbejdsulykker end kvinder. Svend Aage Madsen peger imidlertid på livsstil og arbejdspladskultur som de store risikofaktorer i sammenhæng mellem mænd og arbejdsplads. Det er mere accepteret at ryge, drikke og være fed på mænds arbejdspladser end kvinders. Tobaksrygning, alkoholmisbrug og fedme er stadig mere udbredt blandt mænd end kvinder, og det er tre væsentlige faktorer for mænds lavere levetid, påpeger han. Selvmord Underbehandling af psykiske lidelser hos mænd spiller også en rolle. Det er således tankevækkende, at der officielt er Svend Aage Madsen: Mænd bør interessere sig mere for deres helbred, hvis de vil leve lige så længe som kvinderne. Foto: Susté Bonnén. dobbelt så mange kvinder som mænd, der rammes af en depression, men næsten tre gange så mange mænd begår selvmord. Mænd er også dårligere til at håndtere funktionstab eller tab af ægtefælle. Statistikkerne fortæller således, at mænd oftere end kvinder vælger selvmord som vejen ud af ensomhed efter tab af ægtefælle. Også her spiller mænds uvilje mod at søge råd og vejledning ind udover at mænd generelt er underinformerede om de tilbud, der er om rådgivning. Vil gerne rådgives Det paradoksale er, at mænd gerne vil rådgives. Og gerne vil deltage i forebyggende undersøgelser, hvis tilbudet er på rette tid og sted, og her kommer arbejdspladsen ind i billedet, mener Svend Aage Madsen. Arbejdspladsen er en god ramme om sådanne aktiviteter. Tilbudene skal være lettilgængelige og uden løftede pegefingre. Mænd skal have tilbud, der rummer mulighed for selvbestemmelse, og så vil vi have råd ikke hjælp. Vi vil selv beslutte, fordi vi tænker: Det er mit eget ansvar! Det der med at bestille tid hos lægen og have fri fra arbejde for at komme til lægen, appellerer ikke til mænd. Det går nok over af sig selv. Der er ingen grund til at bekymre sig, er mandens typiske svar på symptomer, som måske måske ikke er en livstruende lidelse. Og det koster i den sidste ende tab af leveår og sorg for de efterladte. Og så handler det om, at sundhedsvæsenet opfatter mænd som et køn og bliver i stand til at modsvare den måde, mænd er på, siger Svend Aage Madsen som nogle af buddene på, hvordan mænd indhenter kvinderne med hensyn til levealder. Symptomer på prostatakræft Har du ét eller flere af nedenstående symptomer Vandladningsbesvær (tynd stråle/ må presse) Hyppig vandladningstrang (natpisser) Tilbagevendende urinvejsinfektioner Blod i urinen Blod i sæden Vedvarende smerter i ryggen, bækkenpartiet eller hofterne eller har du en far eller bror, som har eller har haft prostatakræft, bør du kontakte din læge for en samtale og undersøgelse. Oftest vil symptomerne i forbindelse med vandladning skyldes en godartet forstørrelse af prostata. Omkring 10 % af alle tilfælde af prostatakræft skyldes arvelighed. Er der i familien en, som er ramt af sygdommen, bør du få målt dit PSA-tal (fra en blodprøve) fra 50-års alderen. Jo flere i familien, som rammes af prostatakræft, desto større er din risiko for at få sygdommen. Kilde: PROPA Prostatacancer Patientforeningen Læs mere på: Risky behaviour is one of them but that does not figure heavily in the statistics. The second is work. Men do the riskiest jobs and suffer more industrial accidents than women. Svend Aage Madsen however points to lifestyle and workplace culture as the major risk factors with respect to men and the workplace. It is more acceptable to smoke, drink and be fat where men work than where women do. Smoking, alcohol abuse and obesity are still more widespread amongst men than women and these are the three most significant factors for men s shorter lives, he points out. Men are also unwilling to get advice and guidance and many in general are not well informed about the advisory services that are on offer. What is paradoxical is that men would like to be advised. And they would like to take part in preventative surveys if the opportunity arises at the right time and place and that is where the workplace comes into the picture, feels Svend Aage Madsen. The workplace provides a good framework for such activities. Offerings should be easily accessible and without too many pointed fingers. Men want offerings that allow for self-determination and we want advice, not help. We want to make up our own minds because we think: It is my own responsibility! All that business of booking a time to see the doctor and taking time off work to get there does not appeal to men. And it is also because the health service regards men as a gender. Health professionals defend themselves by saying that is the way men are, says Svend Aage Madsen in making some of his suggestions on how men can catch up on women when it comes to life expectancy. 5

6 Infection goes from hand to hand The spread of swine flu H1N1 influenza has sharpened the focus on hygiene and especially hand washing. The explanation is simple. Infection is often transferred from person to person by indirect contact and by coughing and sneezing. Infection by indirect contact is often via the hands and here infection can often be prevented by good hand hygiene. Some stomach infections can also spread rapidly from person to person if they are careless about hygiene. Infection can be passed from excrement to mouth. Again, washing hands is the most important precaution for controlling the spread of infection. Washing hands is especially important after going to the toilet. In the galley and mess, it is extra important to maintain good hygiene. After all, everybody aboard eats in the mess so more people will be at risk of being infected if the food contains bacteria. Sickness aboard does not usually only affect the individual seaman but often the entire crew. Crew aboard are more vulnerable in the event of sickness. If one individual suffers for example diarrhoea, the entire crew can quickly be affected. Some jobs are hard on the hands, for example wet work and working with chemicals. It is important to keep the skin of your hands intact so as to avoid itching, inflammation and dry skin. If this happens, it increases the risk of eczema of the hands and damaged skin can also serve as the entry port for bacteria. Use good gloves that are suitable for the purpose, wash hands after using gloves and possibly use good skin cream. These are all good ways of avoiding eczema. WASH YOUR HANDS after going to the toilet before cooking during cooking when changing activity before eating after blowing your nose when you have dirty hands Source: Health Information Committee Smitten går fra hånd til hånd Det er vigtigt at holde en høj hygiejnestandard, når det gælder hænderne Af sygeplejerske Trine Ebdrup, Seahealth Der er øget fokus på hygiejne og især håndhygiejne i forbindelse med udbredelsen af H1N1 influenzaen også kaldet svineinfluenzaen. Forklaringen er den enkle, at smitte ofte overføres fra menneske til menneske gennem indirekte kontakt samt ved hoste og nys. Den indirekte kontaktsmitte sker ofte via hænder, og her kan smitte ofte undgås ved god håndhygiejne. Også visse maveinfektioner spredes hurtigt fra menneske til menneske, hvis der slækkes på hygiejnen. Smittevejen kan her ske fra afføring til mund. Igen er håndvask den vigtigste forholdsregel til kontrol af smittespredning. Ikke mindst håndvask efter toiletbesøg er vigtig. Håndvask Men er det ikke god gammel viden at vaske hænder efter toiletbesøg, før man spiser, og efter man har nyst eksempelvis ned i hænderne, eller bare når hænderne er beskidte, eller man går fra en arbejdsprocedure til en anden? Vask hænder efter toiletbesøg før madlavning under madlavning, når du skifter arbejdsgang før spisning efter næsepudsning når du har tilsmudsede hænder Kilde: Komiteen for sundhedsoplysning Åbenbart ikke. Alle tal viser, at mange sygdomsudbrud kan undgås blot ved almindelig omtanke for hygiejnen og med enkle midler. (se Sådan vasker du hænder ) Ekstra vigtigt I kabyssen og messen er det ekstra vigtigt at opretholde en god hygiejne. Maden spises jo af alle om bord, og derved vil flere være i risiko for at blive smittet, hvis der er bakterier i maden. Sygdom om bord er ofte ikke kun til gene for det enkelte besætningsmedlem men for hele besætningen. Om bord er man ekstra sårbar, hvis der opstår sygdom. Alle Sådan vasker du hænder Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på Sæben fordeles grundigt Vask grundigt i minimum 15 sekunder (husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled) Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre Luk hanen med papirhåndklædet Kilde: Sundhedsstyrelsen Det er vigtigt at opretholde en god håndhygiejne, og det gør man bl.a. ved hyppig vask af hænder. har deres specielle arbejdsområde, og der arbejdes i skift. Samtidig er det som oftest ikke lige til at få en afløser ud på skibet. Bliver en enkelt mand om bord ramt af fx diarre, så kan en hel besætning hurtigt komme ned og ligge, hvis der slækkes på hygiejnen. Håndeksem Nogle arbejdsopgaver om bord kræver meget af hænderne, fx vådt arbejde og arbejde med kemiske stoffer. Det er vigtigt at holde huden på hænderne intakt, så man undgår kløe, rødme og tørhed af hænderne. Sker det, øges risikoen for håndeksem, ligesom ødelagt hud også kan være en indgangsport for bakterier. En god handske, som passer til det, den skal bruges til, vask af hænder efter brug af handsker og evt. et godt hudplejemiddel er gode råd for at undgå håndeksem. Forebygge Hvor svært kan det være at vaske hænder og have en god hygiejne om bord? Ikke særlig svært, men det kræver, at hver enkelt besætningsmedlem tænker sig om og følger nogle simple råd, samt at man på skibet, evt. gør det nemmere at komme fx til håndsprit eller en vask med rene håndklæder eller papirhåndklæder. På den måde kan man minimere risikoen for smitte 6

7 imellem besætningsmedlemmer, og så er det jo også rart at vide, at ens arbejdskammerat ikke tager mad fra buffeten med snavs på hænderne. (se Hvornår det tilrådes at vaske hænder ). Skulle I om bord ønske at ændre på noget, der kan gøre det lettere at opretholde en god håndhygiejne, kan I se nogle webadresser i boksen, hvor I kan hente inspiration til en bedre håndhygiejne. I kan Tilbud om målrettet arbejde med trivsel og performance ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse. Det var med vidvinkel og i et stort og overordnet fugleperspektiv, at trivslen til søs blev kortlagt tidligere på året. SEAHEALTH sendte spørgeskemaundersøgelsen, Det gode arbejdsliv til søs, ud i den danske handelsflåde og fik en generel temperaturmåling af trivslen. Men hvordan ser det egentlig ud med trivslen i dit eget rederi? Opfølgning Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen tilbyder SEAHEALTH nu hvert enkelt rederi at zoome ind og få afdækket det psykiske arbejdsmiljø i rederiet. Det sker i form af et skræddersyet forløb, som fx kan indeholde en selvstændig spørgeskemaundersøgelse, hvor rederiet spørger ind til lige de ting, det har på sinde. også henvende jer til Søfartens Arbejdsmiljøråd, som kan hjælpe med råd og vejledning, Web-adresser Det enkelte rederi får en unik mulighed for at: få en indikation af styrker og udfordringer på trivselsområdet sammenligne sig med gennemsnitstal fra erhvervet baseret på undersøgelse foretaget blandt ca sejlende på danskflagede skibe iværksætte løsninger og handlingsplaner for det fremtidige trivselsarbejde. Sparring SEAHEALTH kan være sparringspartner i hele eller dele af processen, lige fra kortlægning via spørgeskema (i samarbejde med analysefirmaet interresearch) til udarbejdelse af løsningsforslag og handlingsplaner og implementering af faktiske tiltag. Trivslen tæller også på bundlinjen Trivsel, eller psykisk arbejdsmiljø som det også kaldes, både når det gælder hygiejne, håndeksem, valg af handsker, sæbe og cremer, osv. (sundhed og forebyggelse) (bl.a. kan der rekvireres klistermærker, som kan hænges op ved siden af vask og evt. håndsprit) (forskelligt information om div. smitsomme sygdomme og hygiejne) (Søfartens Arbejdsmiljøråd) Hvordan kommer vi videre med trivslen i rederiet? Af psykolog Søren Diederichsen, SEAHEALTH spiller en central rolle for arbejdet med sikkerhed og sundhed til søs, fordi: trivsel på arbejdspladsen har en positiv afsmitning på sikkerhedskulturen trivsel på arbejdspladsen gavner fastholdelse og rekruttering af medarbejdere medarbejdere, der trives, har ofte færre konflikter og er mere effektive. At have medarbejdere, der trives, smitter med andre ord af på bundlinjen, på sikkerhedskulturen og på medarbejdernes engagement og arbejdsglæde. For nærmere informationer, kontakt venligst Søren Diederichsen, SEAHEALTH, på eller Du kan læse mere om trivsel til søs og om undersøgelsen Det gode arbejdsliv til søs på vores hjemmeside How to wash your hands Moisten your hands and wrists before using soap Spread the soap evenly Wash thoroughly for at least fifteen seconds (remember fingertips, thumbs, between the fingers, backs of the hands, palms and wrists) Rinse off the soap and pat the hands completely dry Turn off the tap with a paper towel How can we now do more about wellbeing in the company? As follow-up on the questionnaire survey reviewed in Søsikker No. 3/09, SEA- HEALTH is now offering companies the option of zooming in for a review of their mental working environment in-company. This is done by way of a specially designed process, which could for example include a stand-alone questionnaire survey in which the company can ask specifically about things they have on their mind. Individual companies will get a unique opportunity to: Get an indication of their strengths and weaknesses in the area of well-being. Benchmark themselves against sector averages based on a survey of about 1,700 seamen serving on Danish flagged vessels. Implement solutions and action plans for work done on well-being in future. SEAHEALTH is pleased to act as a sparring partner for all or part of the process, right from the mapping/questionnaire process to drawing up action plans and implementing actual activities. For more details, please contact Søren Diederichsen, SEA- HEALTH, at or (+45) You can read more about well-being and the good Working Life at Sea survey on our website at 7

8 Det tredje krydderi MSG Et skib har kontaktet Seahealth med et spørgs-mål om det smagsforstærkende middel kaldet det tredje krydderi, der bliver brugt rigeligt om bord i det pågældende skib. Baggrunden for henvendelsen var bekymring for, om det kunne være sundhedsskadeligt. Der er intet, der tyder på, at det er direkte skadeligt, men på baggrund af spørgsmålet bringer vi her lidt almen information om krydderiet. Hvad er de mulige konsekvenser ved et stort indtag, og hvilke alternativer er der til at forstærke madens gode smag? Den nyeste forskning har fundet en sammenhæng mellem det tredje krydderi og fedme. Krydderiet gør mennesker sultne, når det indtages i store mænger, og medvirker derfor til overvægt og fedme. Det har længe været kendt, at mæthedshormonet leptin bliver sat ud af funktion hos mus og rotter, når de indtager store mænger af det tredje krydderi. Amerikanske undersøgelser i Kina har vist, at kineserne, som anvender det tredje krydderi i store mængder, er de mest overvægtige. I mere tekniske termer hedder det tredje krydderi mononatriumglutaminat og forkortes MSG. Det tredje krydderi bruges meget i japansk og kinesisk madlavning. I den vestlige gastronomiske verden er det tredje krydderi ikke særlig accepteret. Mange kokke mener, det giver maden en unaturlig sød smag, og at det anvendes for at dække over ikke førsteklasses fødevarer. Claus Meyer, Velsmagens Anatomi. Smagen og oplevelsen af det gode måltid hænger sammen med gode og naturlige fødevarer. Friske eller frosne. Kvaliteten af måltidet bliver størst, når der er balance mellem tilberedningen, kvaliteten af fødevarerne og tilsmagningen. Det tredje krydderi virker bl.a. ved at forstærke umami The third spice MSG Nutritionist and health professional Bente Madsen, Seahealth vessel has contacted A SEAHEALTH with a question about MSG taste enhancer that is extensively used aboard the vessel in question. The background for the call was concern that it could be harmful to health. There is nothing to indicate that it is directly but on the basis of the question, here is a little information about the spice. What are the possible consequences of eating a lot of it and what are the alternatives for enhancing the flavour of food? Spices and obesity The latest research has identified a link between MSG and obesity in humans. It appears that when taken in large quantities, the spice makes people hungry and therefore contributes to overweight and obesity. It has long been known that when large quantities of MSG are fed to mice and rats, it knocks out the function of leptin (the satiety hormone). American studies in China have shown that the Chinese who use MSG in large quantities are the most overweight. Unnatural sweet taste The technical name for the third spice is monosodium glutamate or MSG. MSG is widely used in Chinese and Japanese cookery. In the Western gastronomic world, MSG has never been especially popular. Many cooks feel Many cooks feel that it gives food an unnatural, sweet taste and that it may be being used to cover inferior ingredients t that it gives food an unnatural, sweet taste and that it may be being used to cover inferior ingredients. (Claus Meyer, Velsmagens Anatomi (Anatomy of Good Taste)). So students at Danish cookery schools are not taught to use MSG. Good ingredients are the most important thing The taste and the experience of a good meal are closely related to good, natural foods. Fresh or frozen. You get the best quality meal when there is a balance between preparation, the quality of the ingredients and taste enhancement. MSG works among other things by boosting what is called umami taste. Umami is the taste that is found naturally in such foods as tomatoes, soya, parmesan, shell fish, stock and meat. It is characterized as the fifth taste 8

9 after sweet, sour, salt and bitter. All five basic tastes must be present in food to achieve the best balance and the right effect of taste. Alternatives Instead of using MSG in cookery, we would suggest fish or oyster sauce, dried mushrooms, sundried tomatoes, cheese, stock and soy sauce. Other ingredients with a big impact on the taste experience are spices and herbs (fresh, frozen or dried). Cumin, chilli, fresh ginger, garlic, capers, citrus fruit, honey, olives, nuts, coconut, tahini, coriander, thyme, rosemary and lime leaves are examples of ingredients which also provide a good taste experience. Fresh herbs should be bought whenever possible. If you do not manage to use them when fresh, most of them can easily be dried by hanging them to dry in a store room and then freezing them. Læserundersøgelse af SøSikker Bladet SøSikker har fulgt SEAHEALTH i mange år efterhånden, og vi er rigtig glade for denne mulighed for at nå ud til alle jer medlemmer af SEAHEALTH. I SøSikker skal du som læser have lov til at fylde. Det er dig, der skal have glæde af bladet, og derfor lægger vi stor vægt på at fortælle historier om læsere, af læsere og med læsere på forskellige måder. Det kan fx være historier om, hvordan man i et bestemt rederi eller på et bestemt skib har løst et problem med hviletid, indeklima, sygefravær eller andet. For at SøSikker fremover lever op til de krav, vi stiller til et spændende, relevant og levende blad, bliver bladet moderniseret i Og nu får du så chancen for at påvirke retningen endnu Your body looks after itself Monosodium glutamate is a salt of glutamic acid and is a protein molecule. Glutamate is formed when glutamic acid is denatured for example by fermentation or cooking. MSG is glutaminate which contains added salt and water. It is non-essential meaning that the body produces what it needs for itself so we do not need to add it to our diet via our food. The brain uses glutamic acid as a messaging agent. Monosodium glutamate is an additive and is listed in product declarations as a taste enhancer in the E 621 group. E 621 is approved for use in foods with a maximum content of 10 g/kg. It is used in practically all industrially produced foods. mere i SøSikker. Ved at medvirke i læserundersøgelsen kan du fortælle os, hvad du synes, der skal stå i bladet. Hvordan skal SøSikker se ud, hvis du må bestemme? Hvilken type artikler og historier skal der med? Hvis du opgiver din mailadresse i din besvarelse, deltager du i lodtrækningen om en lækker gave fra SEAHEALTH. Sådan gør du: Undersøgelsen foregår online. Dvs. du skal gå ind på vores hjemmeside På forsiden finder du et link til læserundersøgelsen. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende dine kommentarer i en mail til Vi glæder os til at høre fra dig. smagen, der er den smag, som forekommer naturligt i fødevarer såsom tomater, soja, parmesanost, fond, skaldyr og kød. Den betegnes som den femte smag efter surt, sødt, salt og bittert. For at opnå den optimale smagsbalance og smagseffekt i et måltid skal alle fem grundsmage være repræsenteret. Alternativer Som alternativ til det tredje krydderi i madlavningen kan nævnes fiskesauce, østerssauce, tørrede svampe, soltørrede tomater, oste, fonde og sojasaucer. Andre ingredienser med stor indflydelse på smagsoplevelsen er krydderier og krydderurter (friske, frosne eller tørrede). Spidskommen, chili, frisk ingefær, hvidløg, kapers, citrusfrugter, honning, oliven, nødder, kokos, tahin, koriander, timian, rosmarin og limeblade er eksempler på ingredienser, som også giver en god smagsoplevelse. Friske krydderurter bør provianteres, hver gang det er muligt. Hvis man ikke når at anvende dem, mens de er mest friske, kan man nemt tørre de fleste af dem ved at hænge dem op ude i tørprovianten, eller man kan fryse dem. Reader survey of SøSikker Now is your chance to have your say about SøSikker since we are running a reader survey. Participating will enable you to tell us what you think we should have in the magazine. If it was up to you, what would SøSikker look like? What kind of articles and stories should we have? If you provide your address in your reply, you will be entered for a draw for a great prize from SEAHEALTH. How to take part The survey is being done online. This means you need to visit our website at www. seahealth.dk. You will find a link to the reader survey on the homepage. We look forward to hearing from you. 9

10 Coaster trade for 40 years Poul Erik Larsen has just gone ashore after 40 years at sea in the coastal trade. He can look back on a good working life and many good times but he feels it is a shame that with just a few exceptions, the coasting companies in Denmark are on their way out. If they had done as they have in Germany and the Netherlands for example and thought less about money and more about fleet maintenance, I am convinced that the coasting trade would be facing a golden future. Especially considering the current global warming debate. After all, shipping is by far the most environmentally friendly form of transport, he points out. Poul Erik Larsen went to sea as a 14 year-old in In February 2009, he went ashore after almost 45 years with water under his feet. And it is with the ballast and experience of life at sea for practically half a century that when he looks back on developments, in many ways he finds them good apart that is from the favourable depreciation rules which in his opinion should carry most of the blame for the coastal trade having turned out as it has. Over the years, the rules and regulations for safer shipping have grown and wrapped themselves like cobwebs around the industry and those working in it. Good, sensible rules, he feels while acknowledging that he found it difficult to move with the times in an industry that continues to rest on developments from the end of the 1960s and 1970s, when masses of city slicker shipowners popped up in the lee of favourable depreciation rules. Tax savings were the driver more than real interest in the sector and the coastal trade is still suffering from that today, feels Poul Erik Larsen while referring to the high average age in the coastal fleet. Poul Erik Larsen har haft gode år i coasterfarten men beklager, at det ofte har været nødvendigt at gå på kompromis med sikkerhedsregler og forskrifter. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. Coasterfarten blev hans skæbne Hvis der var tænkt mindre på penge og mere på skibsdrift, havde coasterfarten haft en gylden fremtid, mener Poul Erik Larsen efter 40 år i coasterfarten Bitter? Nej. Jeg har haft et godt liv i coasterfarten, men det ærgrer mig, at coasterrederierne med få undtagelser synger på sidste vers i Danmark. Havde man gjort som fx i Tyskland og Holland og tænkt mindre på penge og mere på vedligehold af flåden, er jeg overbevist om, at coasterfarten kunne se en gylden fremtid i møde. Ikke mindst med tanke på den stående klimadebat. Skibsfart er jo langt den mest miljøvenlige transportform. Poul Erik Larsen sprang over bord fra folkeskolens 7. klasse i 1964 for at springe om bord på en fiskekutter i fødebyen Frederikshavn i august samme år. I februar 2009 gik han i land efter næsten 45 år med vand under fødderne bortset fra to korte perioder på Stålvalseværket i Frederiksværk, hvor han også har slået sig til ro som efterlønner. Og det er med den ballast og erfaring om livet til søs gennem næsten et halvt århundrede, at han ser tilbage på en udvikling, som han på mange områder finder fornuftig bortset fra de gunstige afskrivningsregler, som efter hans mening har en stor del af ansvaret for, at coasterfarten har udviklet sig som den har. Teorien 78 udmønstringer er det blevet til gennem årene. Blandt andet med havundersøgelsesskibet Dana, hvor han fik sin første egentlige opdragelse og lærte at spise med kniv og gaffel. 10

11 Søfartsbogen blev i 1973 udstyret med en kystskippereksamen; i 1977 med en sætteskippereksamen af 2. grad og af 1. grad to år senere. Det har været hans teoretiske ballast for at sejle i farvande jorden rundt. 18 gange er juleaften fejret borte fra fædreland og familie, mens regler og regulativer for sikker søfart er vokset frem og har lagt sig som et spindelvæv omkring erhvervet og dets udøvere. Fornuftigt og godt Fornuftige og gode regler, som Poul Erik Larsen som styrmand og skipper har forsøgt at tilpasse sig, men det kan være svært, når man fik sin debut på havet som snurrevodsfisker i en tid, hvor arbejdsmiljø og trivsel var en by i Rusland. Bedre blev det ikke i slut 60 erne og i 70 erne, hvor trusseredere i massevis dukkede op i læ af gunstige afskrivningsregler. Skattebesparelser var drivkraften mere end interesse for erhvervet, og det lider coasterfarten under den dag i dag, mener Poul Erik Larsen og henviser til coasterflådens høje gennemsnitsalder. Jeg har haft mange gode oplevelser gennem årene, og jeg har arbejdet for mange gode og hæderlige redere, som jeg håber vil overleve. Jeg begræder imidlertid ikke mit exit, hvis betingelsen er, at man skal bevæge sig med det ene ben i spjældet. Det er jo altid skipper, der står med ansvaret, hvis forholdene sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarlige, bemærker han. Trussereder Mangler opbakning Tilbage til arbejdsmiljø og trivsel. Jamen, problemet er, at vi, som er vokset op med det frie liv på søen, har svært ved at acceptere reglerne. Jeg synes, jeg fulgte med, men når min makker ikke gør det, og gør som han plejer, så står man alene med sit budskab. I rederierne skal man ikke forvente at finde opbakning. Javel, loven bliver til en vis udstrækning overholdt, men det er mere dens ord end dens ånd. Tag fx bemandingsreglerne. Det er et absolut minimum for at sejle skibet. Reelt er det jo ikke tilstrækkeligt, men loven er overholdt, og så er alle glade pånær besætningen, men så længe alle finder sig i det, bliver det ikke ændret, erkender han. Hviletid Eller hviletidsbestemmelserne: Det er en god idé, men de kan ikke praktiseres med så lille en besætning. Men hvad så? Loven skal overholdes, men skibet skal sejle, og så må man afgøre med sig selv, om man er rederens mand, eller selv er i stand til at beslutte, hvad der er klogest. Og jo. Jeg har fået en balle for at give folkene fred og ro, men det er et dilemma, du ofte står i som skipper. Ansvaret er dit, men det er rederens beslutning, om han vil hyre dig. Vil coasterrederne det godt for sig selv og deres besætninger, så bør de Fra midten af 1960 erne og en årrække frem voksede den danske coasterflåde eksplosivt i forbindelse med de gunstige skattevilkår, som var i forbindelse med køb af skibsanparter. Ejerne fik betegnelsen trussereder, et udtryk som blev brugt, fordi ejeren af Asani lingeri var en af de første, som købte skibsanparter. Skagens fiskere døbte i spøg Asanis stålkuttere: Trussebådene. interessere sig mere for arbejdsmiljø, trivsel og modernisering af deres skibe. Ad den vej kan de måske også fastholde nogle af de yngre og dygtige danske søfarende. Som forholdene er i dag, skrider de i løbet af få år. Skipperne i coasterfarten er jo på min alder eller ældre, og det er min erfaring fra samtaler med kollegaer, at de vantrives og kun venter på at få råd til at stoppe. Pirateri Poul Erik Larsen ser også gerne, at fx Søfartens Arbejdsmiljøråd sammen med rederne gør en større indsats for at forberede søfarende på, at de kan blive udsat for pirateri. Det er fint med en hot line, men så er overfaldet jo sket. Man bør efter min mening interessere sig mere for det forebyggende arbejde, fordi risikoen for at blive udsat for pirateri er en reel trussel. Jeg har heldigvis ikke selv oplevet det, og jeg har heller ikke oplevet alvorlige arbejdsulykker trods mine mange år til søs. Uretfærdigt Poul Erik Larsen beklager, at coasterfarten har stået i baggrunden i dansk søfart. Det er uretfærdigt, mener han og nævner, at coasterfarten har tilført erhvervet mange dygtige søfolk, som her fik deres grunduddannelse. Det fik en brat ende, da DIS blev indført i Det var tænkt som en håndsrækning til danske søfolk, men det åbnede en ladeport for billige, udenlandske søfolk, og i dag er der ingen danske styrmænd på danske coastere. På sin sidste udmønstring var Poul Erik Larsen afsted sammen med en russisk motormand, en 59-årig filippinsk styrmand samt to filippinere på dækket. De to på dækket skiftedes til at lave mad. I m not sorry to be leaving when it means that you have to dodge around with one foot already in prison. After all, it is always the skipper who takes the responsibility if health and safety are not up to scratch, he remarks. The problem is that those of us who grew up with a free life at sea find it difficult to accept the rules. I think I kept up but when my chums don t do so and carry on as normal, you stand all alone with the message. And don t expect to find any backing from the shipowners. For example, consider the manning rules. They give the absolute minimum for operating the ship. In reality, they are insufficient but the law has been complied with and everyone is happy, except for the crew. But so long as everybody puts up with it, it will never change, he acknowledges. Or the off-duty rules. It is a good idea but is not practical with such a small crew. But then what? The law must be obeyed but the ship must sail and you have to make up your own mind whether you are a company man or whether you can make the wisest decision yourself. That is the dilemma you often face as the skipper. You have the responsibility but the shipowner decides whether he wants to employ you. If the coastal companies want to do the best for themselves and their crew, they should take more interest in the working environment, well-being and modernizing their vessels. That way they could possibly retain some of the younger, smart Danish seaman. As things are today, they will disappear in just a few years. Skippers in the coastal trade are my age or more and from what my colleagues tell me, they are not enjoying it and only hanging on until they can afford to stop. 11

12 Roast pork for Christmas Magasinpost UMM ID-nr Ingredients: 1.5 kg neck of pork, boned 3 bay leaves 2 small onions, quartered Salt and pepper Sauce: 4 dl sieved dripping from the roast. Add water if required 3 tbsp flour 4 dl skimmed or semi-skimmed milk 4 tbsp soy sauce 3 tsp red currant jelly Salt and pepper Colouring Caramelized potatoes: 2.5 kg small boiled, peeled potatoes 2.5 dl sugar 4 tbsp melted margarine or oil, such as sunflower or grape seed oil olive oil is unsuitable Red cabbage: 1 kg red cabbage 5 apples 2.5 tbsp oil 1.2 dl apple or wine vinegar 5 dl red currant juice 4 tbsp sugar Salt Despite changing eating habits, roast pork is still the Danes favourite Christmas menu, so here is a good, hearty recipes for how to do your roast.* We wish you good cheer and a Merry Christmas. What to do Score the skin down to the meat at about 0.5 cm intervals. Sprinkle with salt and rub it well into the cuts. Insert bay leaves under the fat. Pour water into a roasting tray and add the quartered onions. Place the meat on a rack in the pan. Consider putting crumpled aluminium foil under the meat to get the skin to lie as horizontal as possible. Place in a cold oven and stick a roasting thermometer into the meat. Roast at 200 C until you have a core temperature of 55 C. if the crackling is not crisp, you can increase the temperature to 250 C, and continue to cook until the core temperature is 65 C. Take care that the crackling does not get too dark. Remove the roast and sieve off the dripping into a pan. Skim off the fat. Whisk the flour into the milk and stir into the dripping. Boil the gravy for 5 mins while stirring. Add soy sauce, red currant jelly, salt and pepper to taste. Add colouring. Cut the crackling off the roast and slice up the crackling. Remove the fat. Carve the meat into thin slices and top off with the crackling. Melt the sugar in a pan for the caramelized potatoes. Add the oil/margarine to the sugar and stir well. If you are using potatoes from the jar or can, rinse them well and dry them first. Use a gentle heat to brown the potatoes in the sugar mixture whilst turning them with a spatula. Chop the red cabbage finely. Peel and grate the apples. Flash fry the cabbage and apples in oil for a couple of minutes. Add the vinegar, red currant juice and sugar and season with salt. Cover and simmer the cabbage for about 45 mins and stir from time to time. Season with salt and sugar. Consider serving the roast pork with a red cabbage, sliced orange and walnut salad. *This recipe is from the collection Meals for Real Seamen that SEAHEALTH has issued in colaboration with the Danish Heart Foundation. The recipes are available in English, Danish and Tagalog and can be ordered at This recipe will serve 10 persons. Al henvendelse: Iver C. Weilbach, Toldbodgade 35, DK-1253 København K, tlf

Det gode arbejdsliv til søs

Det gode arbejdsliv til søs Nr. 2 juli 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af søfartens arbejdsmiljøråd Good working life at sea Briefly, the Good working life at sea project is about twelve different managers in the Danish shipping industry

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Tog Rådet med på værft og det var en god idé Nr. 2 juni 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen Nr. 1 marts 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Everyone knows that... It is well known that there may not be much oxygen in tanks and other enclosed spaces so it can be dangerous

Læs mere

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 Hvad er farligst til søs - - arbejdsmiljø eller livsstil? Tidligere Terkol-sejlere interview et om arbejdsmiljøet i kemikalietankskibe

Læs mere

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e)

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2000 Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) I 32 år har skipper Leif Dyhr, 57 år, sejlet med stenfisker. De seneste 20 år

Læs mere

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Sept. 2003 Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen Mon ikke det vil glæde enhver sømand, at der

Læs mere

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection menu The scandinavian design originals 2011 UK /DK a healthy approach to design STACK it Get the best out of your wine Nordic wool The museum collection SCAN THE QR CODE AND SEE THE VIDEO ON YOUR MOBILE

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

CENTER Nr. 2 Marts 2014

CENTER Nr. 2 Marts 2014 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen

Læs mere

UCN Teknologi & Business

UCN Teknologi & Business UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. September 2014 - Oktober 2014 3 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - FRIVILLIGE - AGM KONCERT MED HERNING KIRKES DRENGEKOR, SIDEN SIDST EN HILSEN FRA ASSISTENTEN - DANSK FOR VOKSNE

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere