NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2010 www.ntk-tennis.dk. Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp."

Transkript

1 NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp.

2 NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf Mail: Åbningstid: Tirsdage kl Al post til bestyrelsen sendes til: Næstved Tennis Klub Nygårdsvej Næstved Formand: Annie Dalby Tlf Næstformand: Jens Abildgaard Hansen Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Tlf Kasserer: Ove Hansen, Tlf Baneinspektør: Willy Sørensen, Tlf Bestyrelsesmedlem: Frederik Gasmann, Tlf Bestyrelsesmedlem: Vepan Luthra Tlf Bestyrelsesmedlem: Johannes Hemmingsen, Tlf Indhold i dette nummer: Formandens leder...3 Redaktørens klumme... 5 Formandens beretning...6 Senior klubturnering Et synspunkt om klubmesterskaber...12 Sponsorer er vigtige for NTK...13 Indkaldelse til generalforsamling...14 Årsrapport: Resultatopgørelse...15 Årsrapport: Balance...16 Årsregnskab: Noter...17 Låneomlægning år OK med brændstof til NTK...22 Nyt fra Eliteudvalget...23 Hvem er Jakob Johansen? Nyt fra kontoret: Bookingsystemet...26 Juniorudvalget...27 Resultater fra Sjælland Syd Tennis...29 Så godt som hjemme Old Boys...31 Udvalg Redaktion Ansvarshavende: Søren Kähler Tlf I redaktionen: Annie Dalby Layout: Frede Ibsen SJÆLLANDS TENNIS UNION Solrød Center Postboks Solrød Tlf Fax Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontortid: kl Tlf Fax Næste udgave har deadline 15. marts 2011

3 Formandens leder: Dejligt for holdet dejligt for klubben Vores 1. hold er tilbage i 2. division! Et stort til lykke til hele holdet. Det er ikke alene en sejr for holdet, men også noget der er med til at give Næstved Tennis Klub god omtale. Jeg ville ønske, at mange medlemmer ville møde op til hjemmekampene og heppe på vores hold. Det betyder meget for spillerne at få den opbakning. På hjemmesiden under kalender kan man følge dage og tidspunkter. Så kom og hep på vores hold! Selvom vi/kommunen var lidt længe om at få lågen ind til anlægget til at virke, så har lågen dog haft en præventiv virkning. Vi har undgået alt det hærværk, vi havde året før. Vi har stadig problemer med folk, der går ind og spiller, selvom de ikke er medlemmer. Det sker kun fordi lågen ikke bliver lukket. Vores opfordring til at lukke lågen bør tages alvorligt, så vi undgår det. Alle får nøgle udleveret, når de har betalt. Så det bør ikke være et problem. Nutidens elektroniske medier Vi kan ikke opfordre nok til at bruge vores hjemmeside. Her kan man hente alle de oplysninger, der er brug for, når man vil orientere sig om klubben, booke baner, se kalender, træning og meget andet. Net Op bliver også denne gang lagt på hjemmesiden. Det sker omkring den 18. oktober. Vi indkalder til Generalforsamling i Net Op. Men vi bliver forhåbentlig for sidste gang jf. vedtægterne også nødt til at sende brev til alle med indkaldelsen, da vi ikke ved, om alle ser Net Op. Vi har nu fået etableret mulighed for at sende mail til alle, der har givet os de oplysninger, vi efterspurgte. Tak for det! Jeg vil appellere til, at man selv går ind på hjemmesiden og retter sine oplysninger, når der er ændringer. Eller giver oplysningerne til kontoret, der så vil hjælpe. Det er vigtigt, jeres adresse, telefonnummer og mailadresse hele tiden er opdateret. Kære medlemmer! Som jeg beskriver i min beretning, har vi stadig problemer med økonomien. Det vil derfor hjælpe meget på vores likviditet, hvis alle betaler til tiden. Vi sender opkrævninger ud ca. 1. marts med betalingsfrist på 14 dage. Alligevel har vi helt henne i juni 80 helårsmedlemmer, der ikke har betalt. Det er et beløb på kr ,-, som vi først får alt for sent. Det samme gælder for opkrævning på vintermedlemskab og banetimer. Manglende betaling er ikke fair overfor os i bestyrelsen, der knokler for at få klubbens økonomi bedre. Det er heller ikke fair overfor de medlemmer, der betaler til tiden. Så jeg appellerer: Overhold betalingsfristen. Jeg ønsker alle en god vintersæson med mange gode kampe og hyggeligt samvær! Hilsen Annie Dalby, formand 3

4 4

5 Redaktørens klumme! Så skal vi til det igen: En ny generalforsamling truer, eller ser det lyst ud denne gang? Spørgsmålet må bestyrelsen besvare, når dagen oprinder. På det sportslige må året siges at have været meget positivt. Førsteholdet rykkede op i 2. division, 35+ holdet blev Sjællandsmestre. Alt sammen noget der tyder på, at NTK er ved at få fat med god træning og motiverede spillere, som gør en indsats og derigennem opnår resultater. Tillykke til dem alle og til NTK for godt arbejde! Ledelsesmæssigt mener jeg også der har været fokus på de vigtigste områder. Økonomien har været holdt i stramme tøjler og er også fortsat nødvendigt. Der er dog et sted det svigter, og det er på sponsorer. Vi har lykkedes med at gentegne en masse sponsorer, men det er tungt at få nye til. Når budgettet ikke nås, skyldes det, at vi ikke har lykkedes med at finde en ny hovedsponsor. Samarbejdet med Spar Nord bank som hovedsponsor er ophørt, da vi ikke kunne nå til enighed om aftalens indhold, så nu er vi på udkig efter en afløser, og benytter lejligheden til at sige Spar Nord tak for samarbejdet. Er der nogen af medlemmerne der har ideer til nye sponsorer, så kontakt udvalget, så vi kan tage kontakt til emnerne. Hvordan kommer den nye bestyrelse så til at tage sig ud? Igen står svaret åbent til generalforsamlingen er afholdt. Det er betryggende og fortjent at Annie Dalby har fået så mange opfordringer til at fortsætte arbejdet en periode mere. Så det er bare at sige tak for at hun vil sikre en kontinuitet i det arbejde, der er sat i gang. Ungdomsarbejdet mener jeg ligger godt hos Frederik Gasmann. Der er system i arbejdet, og der er taget gode initiativer fra Frederik og hans udvalg. Jeg mener den vigtigste post der mangler fremover er pladsen som ansvarlig for regnskabet. Det kræver en fast hånd at fortsætte den linje der er lagt og et overblik til at følge op på udviklingen. Derudover udestår de afsluttende forhandlinger om hallens finansiering, som skal aftales med Nykredit og Næstved Kommune. En god udendørs sæson er til ende og nu er det i hallen aktiviteterne skal foregå. Det plejer at give gode kampe og hyggestunder efter kampene. Dejligt med noget liv i klubben hele året. Her er hegnet og de låste døre selvfølgelig en hindring for at nysgerrige kan komme forbi og kigge på, men desværre er det nødvendigt for at undgå hærværk og tyverier fra anlægget. Lad mødes til generalforsamlingen og sætte en god bestyrelse sammen! Søren Kähler 5

6 Formandens beretning Tak for indsatsen I lighed med sidste år vil jeg starte min beretning med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats i årets løb. Der bliver brugt mange timer hver uge på arbejdet med klubbens drift og med arbejdet for at sikre klubbens fremtid. En stor tak til Willy, der gør et stort arbejde med at holde Rådmandsengen både de fysiske og sociale rammer. Hvad var Rådmandsengen uden Willy? Juniorerne har en stor plads i mit hjerte. Juniorudvalget med Frederik Gasmann og Henrik Plougmann i spidsen har virkelig fået sat struktur på arbejdet med de mange børn og unge, ligesom der er taget motiverende hånd om trænersiden. Tak for jeres indsats. Også en tak til alle, der har arbejdet for eller støttet klubben: Sponsorer, udvalgsmedlemmer, holdkaptajner, trænere, vores redaktør af Net Op, Søren Kähler, der har haft et stort arbejde med at reetablere vores hjemmeside, og til Kai Ulric, der utrætteligt kører Drop In, ja, tak til alle frivillige, der giver en hånd med for at hjulene kan køre. Hvad sker der i bestyrelsen? Ja, det spørgsmål har jeg fået. Bestyrelsen har i perioden fra 1. december 2009 og frem til 30. september 2010 holdt syv bestyrelsesmøder. Dagsordenen på møderne sikrer gennemgang af alle områder i klubbens drift. Beslutningerne danner udgangspunkt for arbejdet, der bliver udført året igennem og nogle af punkterne, vi behandler på møderne er faste: Status på 6 økonomi, administrationen/kontoret, nyt fra udvalgene, kommende arrangementer og evaluering af afholdte, gennemgang af kommende og afholdte turneringer og tilmeldinger til samme, møder med omverdenen, klubbens vedligeholdelse samt alle de andre ting, der skal behandles på møderne ja, der er nok at tage sig af. Åh, de penge I skrivende stund har vi ikke fået den låneomlægning igennem, vi havde håbet på. Det skulle have givet os den økonomiske luft, vi havde brug for, til forbedringer generelt. Lad os håbe, at vi får godt nyt inden Generalforsamlingen. Vi har derfor igen i år måtte nedprioritere mange omkostningskrævende tiltag, og kun sat penge af til det mest nødvendige, herunder forbedring af vores meget forældede edb. Også i år har vi problemer med at få kontingenter ind i til tiden, selvom alle ved, at det er strengt nødvendigt. Betaling af terminer etc. venter ikke, så der er hårdt brug for pengene til tiden. Jeg vil derfor igen, igen opfordre alle medlemmer af klubben til at overholde betalingsfristerne for indbetaling af kontingent, banetimer etc. Manglende indbetaling er dyrt i renter, alt for ressourcekrævende med rykkere og opringninger og forringer vores i forvejen stramme likviditet. Sponsorudvalget har i år gjort et stort arbejde for at skaffe flere sponsorer og for at få fastlagt de allerede indgåede

7 aftaler. Tiderne er svære, men de klør på med krum hals. Sponsorater er en vigtig indtægtskilde for klubben. Vi bør alle hjælpe med at have antennerne ude og give sponsorudvalget emner, de kan arbejde videre med. Klubben er generelt afhængig af medlemmernes engagement, da økonomien ikke rækker til ansættelser. Vi i bestyrelsen skal være bedre til at inddrage medlemmerne i arbejdet, da vi få i bestyrelsen ikke kan klare alt. Vores medlemstal er i skrivende stund: 297 seniorer, 95 juniorer, 29 vintermedlemmer og 14 passive. Det er dejligt men ikke nok til at give os en god økonomi. Så også på dette område har vi brug for medlemmernes engagement til at sprede budskabet om vores dejlige klub, og hvor godt det er at spille tennis for alle aldre. Børn, unge, forældre - og tennis I februar afholdt NTK i samarbejde med Holme-Olstrup et arrangement, hvor andre klubbers juniorer blev inviteret. Arrangementet var for let øvede juniorspillere og foregik i hallen. Det var et populært initiativ med træning, spil og afslutning med præmier til alle. Der var en rigtig god stemning og alle var enige om, at vi skulle gentage succesen. Åbent Hus arrangement i maj måned var også i år en succes. Det til trods for de hårde odds, vi var oppe i mod. I år havde vi ingen sponsorat til annoncering, så vi måtte skære ned på ambitionerne. Vejret var heller ikke vores ven den dag, ligesom vi var i konkurrence med et af arrangementerne i forbindelse med Næstveds Byjubilæum. Men fremmødet var pænt alligevel både forældre og børn og fik nogle dejlige timer med sjov og spil. Det resulterede også i flere indmeldelser både af voksne og børn. Igen i år fik vi fire dejlige dage med træning, konkurrencer, lege og socialt samvær. Den tilbagevendende Tennis- Camp i august fik samlet ca. 42 børn Og blev igen i år en succes. Også dette arrangement gav medlemmer til klubben. Vi har i år haft en stor tilgang af børn, der melder sig til træning. Vi har så stor tilgang, at juniorudvalget besluttede at få et samarbejde med Jesper Bruun-Olsen, der er en særdeles kompetent træner. Vi har ansat Jesper Bruun-Olsen som sportschef med det overordnede ansvar for trænerne og deres udvikling, udarbejdelse af træningsplaner etc. Det er vigtigt for os, at træningen er effektiv, så både børn og forældre kan mærke en større intensitet. Børn, der er glade for tennis, er en god reklame for klubben, når de fortæller deres kammerater, hvor sjovt og dejligt, det er at spille tennis. I weekenden den oktober havde vi foruden trænermøde en utrolig god og lang weekend med børn og forældre ledet af Jesper Bruun-Olsen. Det var et arrangement, som både forældre og børn var begejstrede for og gerne så gentaget. Juniorudvalget har store planer for fremtidige arrangementer, turneringer etc. Det vil alle høre mere om i den kommende tid. 7

8 Info til medlemmerne... Vi vil rigtig gerne holde medlemmerne orienteret om det, der foregår i klubben. Desværre er vi opmærksomme på, at ikke alle holder sig orienteret via hjemmesiden. Vi håber, det bliver mere og mere udbredt at orientere sig dér. Vi har nu fået info via mail op at stå. Det er et hurtigt kommunikationsmiddel og et medie, der er giver mulighed for aktualitet. Kommunikation via mails og hjemmeside sparer porto, hvad vi godt har mærket i år. Som mange véd blev vores hjemmeside hacket. Det var problematisk, fordi alt skulle genetableres. En stor tak til Søren Kähler, Anders Jensen og e-navn for det store arbejde, der blev gjort, for at vi igen kunne få hjemmesiden op og stå. Der arbejdes fortsat på at forbedre vores hjemmeside, så alle oplysninger er opdateret. Juniorerne har nu også fået deres egen hjemmeside. Tak til Claus Petersen, der har stået for etableringen. Forandring er livets væsen Klubbladet Net Op blev i år lagt på nettet. Foruden at modernisere vores infokanaler, valgte bestyrelsen det også for at spare udgifter til forsendelse etc. Vi var spændt på denne ændring, da vi fjernede en tradition med det trykte Net Op. Ændringen har ikke voldt de store problemer, så det er vist fremtiden for klubbladet. Hvad er der ellers sket i årets løb - NTK er en del af klubsamarbejdet med alle andre klubber i Sydsjælland. Formændene mødes et par gange om 8 året, hvor vi udveksler erfaringer etc. - Vi har opgivet, at få Domex til at udbedre vinduerne i hallen. Korrespondancen og dermed dokumentationen i forbindelse med hele arbejdet er ikke fyldestgørende nok til, at vi kan anlægge en sag. Vi skønnede, at vi har en dårlig sag på denne baggrund. Klubben skal så selv stå for arbejdet. - Nattennis var en succes, så Knud Petersen og Jørgen Rasmussen vil igen i år fortsætte arrangementet. Tak til jer for engagementet. - Vi fik i foråret Hjertestarteren. Om sommeren er den etableret i klubhuset og i vinterperioden i hallen. Den sidder om vinteren ved opslagstavlen i forbindelse med plakat med brugervejledning. Hjertestarterens stemme vejleder brugeren igennem processen, så fortvivl ikke, hvis I ikke har læst plakaten selvom det er en god idé. - Låge og hegn på Nygårdsvej er etableret og fungerer nu. Ønsker for fremtiden I skrivende stund kender jeg ikke bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamlingen. Men jeg har vel lov at ønske, at nedenstående opgaver må være punkter, som den kommende bestyrelses kan arbejde videre med, hvis økonomien tillader. - Renovering af kontorområdet, så det er motiverende at arbejde dér. Her behøver vi arbejdshjælp fra medlemmerne. - Udbedring af vinduerne i hallen. - Reparation af ventilatorerne i hallen. - Få udskiftet møblerne i mel-

9 lemgangen i hallen, så vi kan blive af med plasticmøblerne. - Få nye møbler i klubhuset og i det hele taget få indrettet klubhuset, så det er hyggeligt at opholde sig dér. - Få møde med kommunen og få dem til at ændre banerne 5,6 og 7 til grusbaner. - Få etableret flere udvalg, så bestyrelsen kan blive aflastet. - Få iværksat en medlemskampagne både for juniorer og motionister. - Få iværksat en fundraising og effektiv ansøgning af tilskud, så alle vores ønsker måske kan blive opfyldt. - Fod på priser, gæstekort, klippekort etc. Næstved Tennis Klub er Sydsjællands største. Der ligger fremover et stort frivilligt arbejde i at udvikle og forbedre, så NTK ikke alene er den største tennisklub, men også opleves som den bedste tennisklub at være medlem af. En klub, hvor der er en dejlig atmosfære, en god og positiv omgangstone, hvor vi hilser på hinanden, så alle føler sig velkomne. Det har vi alle et ansvar for, så jeg vil slutte min beretning med at ønske alt godt for klubben i mange år fremover. NTK længe leve! Annie Dalby, formand 9

10 Senior klubturnering 2010 Søndag d. 19/9 blev der afviklet klubmesterskaber i seniorrækkerne. Der var i alt oprettet 10 rækker, hvoraf HSmesterrækken var den absolut største række (12 deltagere). Mesterskaberne var delt op i 3 runder med start kl. hhv.10.00, samt Vejret var med os det meste af tiden, og kun en enkelt kamp blev efter spillernes eget ønske afviklet indendørs. 1. runde bød på en spændende kamp på bane 1. Sjællandsmestrene i +35 rækken havde stillet med hele 3 mixdoubler i mesterrækken og Charlotte Wilki / Peter Larsen havde som de bedste kvalificeret sig til finalekampen mod 1. holdspillerne Louise K. Larsen / Johannes Hemmingsen. Det blev en meget lige kamp, hvor det først så ud til at veteranerne ville løbe af med sejren, men efter 1. sæt fik Louise og Johannes mere fat og slutcifrene blev 3/6-6/3-6/4 i deres favør. På bane 2 blev der ligeledes spillet en meget lige mixdouble kamp i A- rækken. Her stod kampen mellem Ketty Honoré/ Martin Jensen og Pia Wolff / Klaus Byskov. 1. sæt måtte ud i tiebreak før Ketty og Martin sejrede 7/6, men så tog Pia og Klaus over i de to næste sæt, som de vandt 6/3 6/4. På bane 8 var det et rent søskendeopgør i DS + 50-rækken. Desværre blev Bente skadet og kunne ikke spille kam- Klubmesterskabet MD A rækken 10

11 Klubmesterskabet DD M rækken pen færdig. Aase Larsen vandt dermed over Bente Jensen med cifrene 6/1 1/ ret. I 2. runde måtte Aase, Klaus, Louise, og Johannes atter på banerne i hhv. DD +50, HS A-rækken, DS- og HS-mesterrækken. Kampene i DD+50-rækken og HS-A rækken blev meget korte affærer. Aase Larsen/Bodil Jensen vandt overbevisende over Rosemary Søsted/ Jette Neuenschwander med cifrene 6/0 6/1. Det samme bare i omvendt rækkefølge gjorde Klaus Byskov over Jørgen Malte med cifrene 6/1 6/0. I HS-mesterrækken stod opgøret mellem den erfarne 1. holdspiller, Johannes Hemmingsen og en af klubbens unge talenter, Christian Sigsgaard. Sidstnævnte vil vi helt sikkert komme til at høre mere til, han gjorde det rigtig godt, men måtte dog se sig besejret med cifrene 2/6 4/6. I DS-mesterrækken stod opgøret ligeledes mellem en af klubbens unge spillere, Louise K. Larsen og en af de mere erfarne, Tove Møller Nielsen. Kampen bød på flere lange dueller og mange servebrud, der blev kæmpet hårdt og løbet meget fra begge sider. Til sidst kunne Louise K. Larsen trække sig tilbage som vinder med cifrene 6/4 6/3. 3. runde bød på 2 damedoubler og en herredouble. I DD- A-rækken vandt Christel Wiencke/Pia Wolff over Rosemary Søsted/Jette 11

12 Neuenschwander med cifrene 2/6-6/3-6/0. I DD-mesterrækken vandt Charlotte Wilki/Charlotte Bendtsen over Lone Nygaard/Tove Møller Nielsen med cifrene 6/3 4/6 6/1. I HD-mesterrækken vandt Johannes Hemmingsen/Rasmus Jørgensen over Nicolas D. Hansen/Jacob Johansen med cifrene 6/4 6/4. Dermed blev Johannes Hemmingsen 3- dobbelt klubmester en meget flot præstation. Alle vindere fik overrakt en check på hhv. et Ideelle rødvinsglas fra Holmegård for en 1. plads og et Ideelle hvidvinsglas fra Holmegård for en 2. plads. Turneringsledelsen v/henrik Plougmann, Steen Christensen og Tove Møller Nielsen... Et synspunkt på klubmesterskaber Søndag d. 19. september 2010 blev der atter afviklet klubmesterskaber i Seniorrækkerne på Næstved Tennis Klubs anlæg på Nygårdsvej. Dagen var præget af hygge og godt humør både inden for og uden for banerne. I omkring 20 år har jeg været med til at afvikle klubmesterskaber. Tilbage i den tid hvor Kaj Ulrik, Finn, Helle og jeg mødtes på Rønnebæk skole kl. 9 om morgenen med alle tilmeldingerne delt op i Mester- A- B- og C- rækkerne og arbejdede til kl. 16 om eftermiddagen. Da vinderen af HS B- rækken havde været igennem 5 kampe, før han kunne løfte den flotte karaffel fra Holmegård over hovedet, og de mange fremmødte tilskuere kunne hylde ham. Da medlemstallet var over 1500, anlægget var nyt, tennisinteressen stor og det stort set ikke var muligt at reservere en bane. Sådan er det ikke længere! Klubmesterskaberne har ikke længere den brede interesse hverken blandt spillere eller tilskuere. I år blev mesterskaberne afviklet med i alt 38 deltagere - færre end hvad en enkelt række tidligere 12 havde af deltagere. Tilskuerne kunne tælles på en enkelt hånd, hvis man trækker spillere, der ventede på deres egen kamp og turneringsledelse fra. Er tiden da løbet fra klubturneringer? Det mener jeg ikke. Mesterskaberne har stadig deres berettigelse. I år kunne vi se, at HS-mesterrækken var oppe på 12 deltagere heraf mange af vores 1. og 2. holdspillere. DS-mesterræk- ken blev vundet af klubbens bedste damespiller. Hovedparten af deltagerne spiller på klubbens forskellige hold, hvor de har mulighed for at måle sig mod spillere fra andre klubber. Ved at afholde klubmesterskaber får de enkelte spillere mulighed for at måle sig mod klubbens egne spillere. Vores klub har mange motionistspillere, der får deres behov dækket ved at mødes med deres vante makkere og modstandere. Der foregår mange spændende og sjove kampe, hvor hyggen er i højsæde, og der ikke er behov for at få målt sit tennisspil mod ukendte modstandere. Jeg tror, vi er nået et niveau, hvor 9-12 rækker er dækkende.

13 Mesterskabsrækken, A-rækken og +50- rækken. Disse rækker kan fint afvikles over en enkelt dag, og der vil fortsat være plads til flere tilmeldinger. I stedet for at gå og drømme sig tilbage til klubbens storhedstid glædes jeg over, at der stadig er nogen, der vil arrangere og afholde mesterskaberne. Jeg stiller gerne op til næste år. Jeg lytter gerne til medlemmer, der har ideer til, hvordan vi kan få flere spillere og tilskuere og mest af alt sender jeg et stort tillykke til alle forrige, nuværende og fremtidige klubmestre. Jeg håber bestemt, at der også i fremtiden vil blive afholdt klubmesterskaber! Tove Møller Nielsen Sponsorer er vigtige for NTK Det er en selvfølge og en sandhed som ikke kan diskuteres, for det er beløbene fra sponsorer der giver mulighed for at få det lidt ekstra til klubbens økonomi - som giver klubben lidt bevægelsesfrihed. Det er OK at tanke OK Vi har altid hyldet princippet om at støtte vores sponsorer. De støtter NTK, og nu har du en ny mulighed som er en udbygning af samarbejdet med OK benzin. Du kan tegne et OK benzin kontokort, og er du ny kunde, så modtager klubben et beløb per tegnet kort, men det kræver også, at du køber 500 liter brændstof det første år. Har du et kort til OK benzin, så skal du tilmelde det til vores sponsorgruppe. Så støtter du NTK med et ørebeløb for hver liter du tanker. Så det er ganske enkelt: Tegn et OK kontokort - så er du godt på vej - og har du et OK kontokort, så tilmelder du til klubbens sponsoraftale og NTK er sikret et ørebeløb for hver liter du tanker. Det må da siges at være enkelt. Hvordan gør jeg det så? Et nyt kort tegner du ved at tage en af de brochurer som ligger i hallen, udfylde den og sende den ind til OK benzin. Har du allerede et kort til OK benzin, så sender du en mail med kortnummeret til Søren Kähler på - så klarer jeg tilmeldingen. Vi ser frem til at mange medlemmer støtter klubben gennem dette arrangement! Søren Kähler 13

14 GENERALFORSAMLING 14 I henhold til Næstved Tennis Klubs love indkaldes herved til GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på Nygårdsvej 102 ONSDAG DEN 17. NOVEMBER 2010 KL Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Behandling af indkommet forslag sendt rettidigt til formanden inden 1. oktober 2010 af Søren Arentoft, som følger: 7 er sålydende: Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden. Foreslås ændret således: Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller elektronisk til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til klubben. Det er medlemmets eget ansvar at underrette klubben om ændringer i mailadressen. Generalforsamlingen bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden. 6. Valg af bestyrelse: På valg: Annie Dalby modtager genvalg (2-årig periode) Jens Abildgaard Hansen ønsker ikke genvalg Willy Sørensen ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår: Henrik Plougmann modtager valg (2-årig periode) Inger-Lise Bachmann modtager valg (2-årig periode) Martin Jensen modtager valg (2-årig periode) 7. Valg af to revisorer: Bestyrelsen foreslår: Henning Mejer (modtager genvalg) Erik Scheibel (modtager genvalg) 8. Eventuelt Bestyrelsen er vært ved kaffe, kage, øl/vand. I løbet af aftenen vil der være uddeling af pokaler. P.b.v. Annie Dalby

15 ÅRSRAPPORT NÆSTVED TENNIS KLUB Resultatopgørelse for perioden fra 1. oktober september 2010 Note Realiseret Budget Realiseret 2009/ / /2009 Indtægter: Kontingentindtægt m.v Tilskud Halindtægter Træningsindtægter Sponsor- og reklameindtægt Diverse turneringer (nettoindtægt) Diverse salg INDTÆGTER I ALT Udgifter: 2 Lønninger Tennishal Juniorudvalg Eliteudvalg Seniorudvalg Klubhus, Nygårdsvej Rådmandsengen Markedsføringsudgifter mv Administration mv Kontingenter DTF/SLTU m.fl Fællesudgifter Forholdsmæssig momsfradrag INDIREKTE OMKOSTNINGER I ALT OVERSKUD FØR AFSKRIVNING OG RENTER Afskrivning tennishal OVERSKUD FØR RENTER Kurstab på aktier Renteindtægt, bank Renteudgift, bank Renteudgift, prioritetsgæld Morarenter og incassoomkostninger Indeksering, prioritetsgæld ÅRETS UNDERSKUD

16 ÅRSREGNSKAB NÆSTVED TENNIS KLUB Balance pr. 30. september 2010 Note Aktiver Anlægsaktiver: 12 Nygårdsvej, klubhus Nygårdsvej, hal EJENDOMME I ALT Bookingsystem ANLÆGSAKTIVER I ALT Omsætningsaktiver: Aktier nom. 600 kurs Beholdning øl-vand-præmier-bolde-dragter Tilgode sponsorer mv Tilgode træningsafgift Diverse tilgodehavende Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Passiver 13 Egenkapital Langfristet gæld: 14 Prioritetsgæld Kortfristet gæld: 15 Anden gæld Bankgæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

17 ÅRSREGNSKAB NÆSTVED TENNIS KLUB Noter til årsregnskab pr. 30/ Note Realiseret Budget Realiseret 2009/ / / Tilskud Ungdom Lokaletilskud Refusion kursusudgift I ALT Lønninger Rengøring Prof træner K Trænere Sekretær Befordring Tennishal: Vedligeholdelse El-udgift Varme Forsikring Rengøring (omkostningsgodtgørelse) I ALT Juniorudvalg Turneringsudgift inkl.. licenser Diverse udgifter I ALT

18 Realiseret Budget Realiseret Note 2009/ / / Eliteudvalg: Turneringsafgift Dragter Diverse I ALT Seniorudvalg Holdkampe Præmier Diverse I ALT Klubhus, Nygårdsvej: Lejeudgift, grund og renovation Forsikring Omkodning af låse Vedligeholdelse, inkl. renovation El og varme Telefon Diverse udgifter KLUBHUS UDGIFTER I ALT Rådmandsengen: Lejeudgift og renovation Forsikring Vedligeholdelse (inkl.. vand) El-udgift Telefon og diverse RÅDMANDSENGEN UDGIFTER I ALT Kontoret ved hallen 18

19 Realiseret Budget Realiseret Note 2009/ / / Markedsføringsudgifter: NET OP Hjemmeside Bolde nye medlemmer Annoncer mv Gaver MARKEDSFØRINGSUDGIFTER I ALT Administrationsudgifter mv.: Kontorartikler Porto Køb kontorinventar Gebyr PBS Telefon Møder (incl.generalforsamling) Kursusudgift, bestyrelse (EDB) Drift bookingsystem og bogføringsprogram Aer og Aes Kasse- og afstemningsdifferencer Diverse administrationsudgifter ADMINISTRATIONSUDGIFTER MV. I ALT Fællesudgifter: Banelejeudgift (ude) Næstved Kommune Bolde Kursusudgift, trænere Løsøreforsikring Rengøringsartikler Engangsservice Bestyrelsesansvarsforsikring Diverse FÆLLESUDGIFTER I ALT

20 Afskrivning: Afskrivning primo Årets afskrivning Provenu ved låneomlægning AFSKRIVNING I ALT EJENDOMME 30/ Hal og klubhus (N102b) er pr. 1/10-09 vurderet til Egenkapital: Egenkapital primo Kursregulering hallån Årets resultat EGENKAPITAL ULTIMO Prioritetsgæld: Nykredit indekslån primo Nykredit obligationslån primo PRIORITETSGÆLD I ALT PRIMO Årets afdrag Årets indexering (netto) Årets kursregulering PRIORITETSGÆLD ULTIMO Som fordeles således: Nykredit indekslån Nykredit kontantlån restløbetid 14,75 år PRIORITETSGÆLD ULTIMO Anden gæld: Skyldig ATP Skyldige feriepenge (redegjort) Skyldige feriepenge (beregnede) Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldige omkostninger Anslået skyldig brugerbetaling Skyldig termin inkl. morarenter m.v Forudbetalt vinterkontingent Forudbetalt haltimer Skyldig moms ANDEN GÆLD I ALT

21 LÅNEOMLÆGNING ÅR 2 Ved sidste års regnskabsafslutning ventede vi på, at Næstved Kommune skulle godkende en forlængelse af uopsigeligheden af lejemålet på den grund, hvor tennishal er placeret. Godkendelsen fra Næstved Kommune modtog vi Nu kunne låneomlægningen endelig etableres, troede vi, men nej. Nykredit fremkom med et nyt tillæg til lejeaftalen. Tillægget blev fremsendt til Næstved Kommune. Desværre kunne Næstved Kommune ikke godkende ordlyden og fremsendte et forslag til en ordlyd Næstved Kommune kunne godkende. Forslaget blev fremsendt Nykredit har endnu ikke kommet med en tilbagemelding. På grund af, at vi ikke kan få låneomlægningen igennem har rente og afdrag været højere end budgetteret. Det har bevirket at N.T.K. skylder termin og likviditeten er meget dårlig. Hvis der etableres en låneomlægning nu vil der fremkomme likviditet, idet indfrielse af eksisterende lån er beregnet med en restgæld pr Der afdrages på lånet frem til Jens Abildgaard Hansen Næstformand i N.T.K. Støt vores sponsorer - for de støtter klubben! Vores sponsorer er med til at holde Næstved Tennis Klub i gang og bidrager til flere af klubbens aktiviteter. Du kan se alle vores sponsorer på klubbens opdaterede hjemmeside 21

22 med brændstof til Næstved Tennis Klub Næstved Tennisklub har fået energiselskabet OK på listen over sponsorer. Bilister, der tanker hos OK, kan nu gratis støtte klubben ved at få deres OK Benzinkort tilknyttet sponsoraftalen det er nemlig OK, der giver et ørebeløb til klubben pr. liter brændstof, der tankes på de tilknyttede kort Sponsoraftalen med OK er netop sat i gang, og fremover vil klubben modtage sponsorpenge fra OK en gang om året. Vi er rigtig glade for den nye sponsoraftale med OK, fortæller Søren Kähler fra tennisklubben. Pengene bliver en del af vores sponsorbudget og skal gå til ungdomsarbejdet, siger han og fortsætter: Vi vil gerne fortsætte med at tilbyde nogle gode faciliteter og træningsforhold til vores medlemmer i klubben. Det er bilisterne, der tanker hos OK, som sparer op til tennisklubben, men de skal ikke betale ekstra for brændstoffet. Det er nemlig OK, der giver et ørebeløb til klubben pr liter brændstof, der tankes på de benzinkort, som er knyttet til aftalen. Vi glæder os til at komme i gang og er spændte på, hvor mange penge der bliver tanket til klubben, slutter en tilfreds Søren Kähler. Energi til bevægelse OK lægger meget arbejde i at støtte sporten på det lokale plan. OK's markedschef Anders Knudsen fortæller hvorfor: Vi støtter sporten, fordi vi synes, at der skal være tilbud om sport og bevægelse i lokalsamfundet uanset hvor man bor. Især for børnene og de unge er det vigtigt, at der sker noget lokalt. I idrætsforeningen får man nye venner, man får brugt sin krop på en god måde og endelig lærer man at have respekt for hinanden fordi der skal være plads til alle i foreningen. OK støtter sammen med de lokale OK-forhandlere omkring 1200 foreninger over hele landet. En sponsoraftale går ud på, at foreningen får et ørebeløb for hver gang, der tankes på de benzinkort, der er udstedt til støtte for foreningen. Benzinen bliver ikke dyrere af den grund, da det er OK og forhandleren eller OK alene, som betaler til foreningen. OK støtter også kulturen i lokalsamfundet, eksempelvis skoleorkestre, garder og spejdere. For yderligere information er I velkomne til at kontakte kommunikationsmedarbejder ved OK, Anne Dyrholm på tlf eller Søren Kähler fra Næstved Tennisklub på tlf

23 Nyt fra eliteudvalget Udendørssæsonen har været rigtigt god. 1. holdet rykkede ned i 3. div. efter at have spillet to år i 2. div. Holdet gjorde rent bord og vandt alle deres 7 kampe. De vender derfor efter ét år tilbage i 2. div. Holdet, som spillede NTK tilbage, bestod af: Louise K. Larsen, Nina Pedersen, David D. Hansen, Jakob Johansen, Johannes Hemmingsen, Rasmus Jørgensen og Kasper Kofoed. Igen i år afholder eliteudvalget 3 turneringer. Info om dem og program for 1. og 2. holdet kan ses på klubbens hjemmeside. 1. og 2. holdet træner inde tirsdag og torsdag aften. Johannes Hemmingsen Vores nye 3. mand Jakob Johansen gjorde sig godt bemærket ved at vinde alle 7 singler og alle 7 doubler sammen med David. Det var også glædelig at se Nina Pedersen tilbage på holdet. Indendørs spiller holdet i 3. div. Og her er målsætningen at vi også skal rykke op. Vi har endda fået tilgang af en rutineret dame - Hanne K. Buhl - som før har spillet divisionstennis for AB og B93. Læg dertil, at Daniel Juul er startet op igen, så for første gang i mange år, er vi ved at have en bred trup, hvor mange kan begå sig på divisionsniveau. 2. holdet blev i serie 1 ude og spiller også serie 1 inde. Her er målsætningen, at holdet skal ligge i toppen, da holdet bliver stærkere i kraft af de føromtalte nye spillere. DS mester fra klubturneringen viser vinderen Louise, som rykkede op i 2. division og Tove Møller, som blev Sjællandsmester og er utrættelig med at arrangere klubturnering. 23

24 Hvem er Jakob Johansen? "Jeg er født 27. februar 1976 og opvokset i Haderslev i Sønderjylland og har spillet tennis siden jeg var en 5-6 år gammel. Hele min familie har altid spillet tennis, så det var helt naturligt, at jeg også begyndte. Som junior spillede jeg mange turneringer og blev Sydjysk mester flere gange til og med U16. Til DM (nu UM) er min bedste placering en semifinale- plads i U14 double og 1/8-finale i single. Vi var en stærk årgang i Haderslev og var altid med til Hold-DM, hvor vi så dog fik store klø af Århus 1900, HRT, KB og lignende. Da jeg flyttede til Århus, for at læse til ingeniør, meldte jeg mig ind i Århus 1900 Tennisklub og spillede 2. og 3. division. Efter endt studie fik jeg arbejde i København og spillede i 4-5 år tennis i Kløvermarken Tennisklub. Den hyggeligste klub jeg endnu har spillet i (Næstved er selvfølgelig også hyggelig :-)). I Kløvermarken var der altid en fast skare af tilskuere til holdkampene. Nok mest pga. de store fadøl, der blev serveret, men også lidt for at følge 1. holdets kampe. Det var en rigtig sjov periode, og vi spillede bl.a. mod Næstved Tennisklub 2 gange. Begge gange mødte jeg Jackie. Vandt sjovt nok på det umulige underlag i Næstved, for så at tabe til ham på hjemmebane på Kløvermarkens grusbaner i efterfølgende sæson. Men er ret sikker på at holdet jeg stillede op for vandt begge hold- Bliv sponsor i NTK - og støt klubben mod nye mål! Som sponsor bliver jeres virksomhed eksponeret over for en aktiv og interessant målgruppe i lokalområdet. Bliv medspiller i videreudviklingen af NTK og medvirk til at sætte klubben på landkortet! Bliv synliggjort på hjemmesiden og få mulighed for, at markedsføre medlemstilbud til klubbens medlemmer. Kontakt sponsorudvalget og hør mere om fordele og mulighederne. 24

25 kampe ;-) Det sjove er nu, at Næstved skal møde Kløvermarken både inde og ude i de kommende holdkampe. Og mon ikke det hold jeg spiller på vinder igen? Det vil jeg i hvert fald kæmpe for. I dag bor jeg i Næstved og arbejder som bygningsingeniør i Rambøll, som har en afdeling i Næstved. Jeg begyndte at spille tennis igen her i foråret 2010 efter 4 års pause, og er super glad for at være kommet i gang igen. Jeg har mødt en masse søde og venlige mennesker her i klubben og er i det hele taget blevet rigtig godt modtaget. Var så heldig at komme på et stærkt 1. hold allerede fra start, og vi strøg jo, som mange måske ved, helt til tops i 3. division. Så næste sæson udenfor står den på 2. division for 1. holdet og også for mig, hvis ikke de unge talenter presser for meget på. Jeg glæder mig til de kommende holdkampe og til en masse hyggelig stunder både på og uden for tennisbanen her i Næstved Tennisklub." Mvh. Jakob Johansen Nu ved du lidt mere om en af spillerne på førsteholdet næste gang du tager ud for at se dem spille turnering eller møder ham til træning. Søren Kähler... Overskriften er navnet på NTK's hjemmeside og da bladet ligger på nettet under denne adresse er det et besøg værd. Det er der du kan hente informationer om hvad der sker i klubben. På forsiden lægger vi de seneste nyheder, men de ligger der kun så længe de er relevante og aktuelle. Derefter forsvinder de. Skal du følge med i hvad der sker i klubben, skal du ind på knappen KALEN- DER, hvor du ser hvilke arrangementer og ikke mindst hvilke turneringskampe du kan komme og se i hallen, når det er vintersæson. Som noget nyt er der nu en særlig hjemmeside for juniorer. Den fungerer som et chatroom og med mulighed for at udveksle synspunkter blandt juniorerne. Der finder du et link under TRÆNING. En opgradering af bookingsystemet er også kommet på plads i år. Der skete mindre ændringer i måden som bestilling af baner er indrettet, men siden ser ud til at fungere efter hensigten. Hjemmesiden er til for medlemmerne, så derfor er det fint at få kommentarer, og endnu bedre materiale til hjemmesiden, for det er sådan, at redaktøren ikke kan vide alt hvad der foregår, men bliver han informeret og finder materialet relevant, så kommer det også på siden som opdateres jævnligt. Som en ny feature er det nu muligt for klubben at sende grupp s. Det indebærer at har du givet din adresse til klubben, kan du blive informeret med en mail, når der er nyheder på hjemmesiden. NTK er med disse tiltag rykket ind i den elektroniske tidsalder, og vi håber ikke at dette tiltag forhindrer ret mange medlemmer i at holde sig informeret om klubbens virke. Søren Kähler, webredaktør 25

26 Nyt fra kontoret om Bookingsystemet Vores ny system BANEBOOKING er nu 100 % i brug. Systemet indeholder enormt mange faciliteter, som jeg personlig har indtryk af bliver brugt flittigt. Medlemmerne har udtrykt stor tilfredshed med, at de nu løbende bliver orienteret om klubbens aktiviteter. Kontorets effektivitet er også øget meget, da systemet er fuldt integreret med banebooking, administration, online betaling, medlemsregister, fakturering/ opkrævningssystem, bogholderi m.m. Administrative opgaver forenkles og medlemmerne får samtidig en bedre service via selvbetjening og fleksibilitet. Systemet giver også mulighed for selvbetjening - heriblandt online vedligeholdelse og oprettelse af adresse, mail, telefon, og reservation m.m. Alle medlemmer er nu registeret. Dog mangler vi nogle enkelte stykker, som desværre ikke har opdateret deres personlige oplysninger. Oplysninger som klubben ikke er i besiddelse af. I tilfælde af at nogen har brug for hjælp, står vi gerne til rådighed. Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer til at opdatere deres personlige oplysninger, især mailadressen. Det sker i bookingsystemet under fanen MEDLEM- MER. Det er kontorets nøgle til at kommunikere med medlemmerne og viderebringe de nødvendige oplysninger. Vi har også mulighed for at viderebringe forslag eller andre relevante oplysninger til medlemmerne. Vi bestræber på at besvare alle indkommende mails indenfor 24 timer. Kontoret har fået mange rosende ord fra medlemmerne. Det takker vi for. Vi vil bestræbe os på at gøre systemet endnu mere brugervenligt og lægger stor vægt på at yde en effektiv og kvalificeret support. Venlig hilsen Vepan Luthra Sekretær 26

27 Juniorudvalget! Der har været fuld fart på juniorarbejdet det sidste halve år. Vi fik 2 U-14 hold og 1 U-12 hold op og stå til sommerens holdturneringer og holdene havde nogle gode kampe og høstede masser af erfaringer i årets turnering. Det blev ikke til placeringer, men da klubben jo heller ikke havde nogle hold tilmeldt sidste år, var der heller ingen af spillerne der havde den fornødne erfaring. Men nu er vi i gang og meget bedre rustet til Forårets træning sluttede med en grillaften for forældre og spillere. I det dejligste vejr havde alle en rigtig hyggelig aften, hvor Hayward havde arrangeret tennislege for spillerne, og der blev snakket på kryds og tværs, mens der blev grillet. Vi har i juniorudvalget haft den glædelige oplevelse, at der hen over sommeren er kommet mange flere juniorer til. Om det skyldes Wozniacki-effekten skal være usagt, men træningsholdene bare voksede og voksede. Dette førte til, at ikke alle juniorer i sommer fik helt den træning, de har krav på, da kapaciteten på holdene var tilrettelagt efter et lavere niveau. Takket være trænernes ihærdige indsats blev sommertræningen dog en god oplevelse for spillerne, og vi har formået at fastholde de tilkomne spillere, så vi nu har 45 juniorer der træner. På basis af sommerens erfaringer med holdturneringen og tilgangen af nye Der uddeles præmier i quizzen på juniordagen 27

28 spillere besluttede juniorudvalget at træningen måtte tilrettelægges på en anden måde. Efter grundige overvejelser besluttede juniorudvalget derfor at engagere Jesper Bruun-Olsen som sportschef og træner for juniorerne. Jesper, som mange nok kender fra klubben, er diplomtræner og lektor i idræt på Næstved Gymnasium. Han har derfor den helt rigtige kombination af viden om tennis og pædagogisk indsigt. Arbejdet er gået i gang med det samme og med starten på vintersæsonen har vi lanceret Projekt NU. Den sidder der! mener Josephine Projekt NU er integreret tennis, fysisk og mental træning. Der vil blive lagt træningsplaner for den enkelte, afhængig af evner, vilje og ambitioner og der vil blive fulgt op på de opnåede resultater. Hele projektet startede med en spillertest 26. september, fulgt op af en træningsweekend oktober. På træningsweekenden blev såvel trænere som spillere introduceret til Projekt NU og de mål for træningen, der ligger i det nye træningsprogram. 28 Der blev spillet en masse tennis i den weekend, trænet opvarmnings- og afspændingsøvelser og undervist i taktiske og mentale forhold i tennis. Alle, såvel trænere som spillere var helt færdige søndag aften, men glade efter en vel gennemført weekend med højt humør og engagement. Den nye træningsform har også betydet at den daglige træning er lagt om og at en del er kommet på nye træningshold. Det er et stort puslespil at få tiderne til at gå op i hallen med 45 spillere, der alle vil træne fra Men vi har efter bedste evne fordelt de mulige tider efter at få nogle gode hold, der niveaumæssigt passer sammen, og efter de oplysninger spillerne har givet om mulige træningstider. På grund af et vist tidspres blev opstarten på de nye træningstider givet med lidt kort varsel. Desuden var der nogle, der ikke var blevet indplaceret helt korrekt i første omgang. Vi skal fra udvalget og sportschefens side beklage dette, men vi er af den opfattelse, at med de seneste ændringer så skulle de sidste rettelser være givet og alle har fået besked om deres tider. Trænerteamet består nu af Jesper Bruun-Olsen (fredag + sportschef) Hayward Butler (mandag og onsdag), Finn Morgenstjerne (tirsdag og torsdag), Kasper Kofoed (minitennis + onsdag og fredag), Mads Morell (mandag) og Richard Krogh (torsdag). Carsten Elin er afløser. I løbet af vinteren vil der, ud over den

29 daglige træning, også blive holdt weekendsamlinger med træning og turneringer. Information om disse aktiviteter vil blive udsendt til spilerne. Juniorudvalget er meget glade for den store tilgang af spillere, der har gjort det muligt at udvide og forbedre aktiviteterne uden at udvalgets budget belastes. Det er vores mål, at Næstved Tennis Klub bliver den centrale klub på Sydsjælland, hvortil juniorer kommer for at få den bedste træning. Med de nye aktiviteter er vi sikre på at vi går en spændende tid i møde, og at vinterens træning vil kunne ses, når vi rykker udendørs igen og klubbens spillere igen skal deltage i turneringer.... Frederik Gasmann Resultater fra Sjælland Syd Tennis Sommerturnering 6.,7. og 8. august 2010 HDM : Brian Hansen / Nikolas Krag Fa. 7/5 4/6 6/7 Hans Windfeld / Tonni Jacobsen Fa. MDM : Aase Larsen Steen Mikkelsen Næ. 7/5 6/4 Inger Nielsen / Sten Mortensen Fa. DDM : Helle Guldmandsen / Inger Nielsen Fa. 6/4 6/3 Aase Larsen / Bodil Jensen Næ. HDA : Ken Hansen / Alex Hansen Hy. 6/1 6/1 Erik M.Jensen / Anders Jensen Vo. / Næ. (2 x far og søn i finalen) MDA : Menna Poulsen / Flemming Adler Fa. 7/5 6/3 Pia N. Hansen / Ken Hansen Hy. DDA : Jette Pommergård / Dorte Kejlskov Fa. 5/7 6/1 6/3 Alis Andersen / Annie Danielsen Næ

30 Så Godt Som Hjemme En historie om en af dem du altid møder i klubben, Kasper Kofoed, som både spiller, træner og er træner Hej alle sammen! Nu har jeg efterhånden haft min daglige gang i klubben, længere end jeg nogle sinde havde troet, og de fleste kender mig i forvejen. Mit navn er Kasper Kofoed, og jeg har været i klubben de sidste 7 år. De fleste kender mig fra banen, min trofaste plads på vores 2. hold og benhårde arbejde for at ende på 1. holdet. De fleste der kommer i klubben spiller, hygger, og tager hjem igen, og jeg kunne et eller andet sted også bare vælge at fokusere på mit eget, og glemme alt andet i klubben. Sådan er jeg bare ikke. Jeg har fungeret som træner siden jeg var 14. Jeg fandt lynhurtigt ud af hvilken træng jeg havde til at lære fra mig, og hjælpe andre som ikke kunne spille som jeg selv gjorde. Jeg startede med at undervise de mindste, og blev faktisk ved med det i et par år. Som trænerkurserne begyndte at være overstået og alderen også kom der opad, steg mit behov for at undervise endnu mere. Da jeg nåede 17 års alderen stod jeg med mit eget minitennishold, som hjælpetræner på vores k- træning og tiltræder der hvor der lige var behov for det. Arbejdsbyrden blev større, og ansvaret dermed, og jeg var vild med det. Siden da er der gået to år. Jeg er blevet ældre, har fået min studentereksamen, 30 og er selv blevet meget mere engageret i både mit eget spil, og i andres. Som tingene ser ud nu, er det svært at vide hvor man skal starte. Jeg er blevet udnævnt som en af cheftrænerne for alle klubbens juniorer, jeg er en fast del af vores trænerteam i ``projekt NU, jeg er stadigvæk hovedansvarlig for vores minitennis, jeg arbejder stadigvæk med de lidt bedre juniorer og sidst men ikke mindst er jeg hovedansvarlig for mine egne senior-hold, som er blevet stablet på benene igen med lidt hjælp fra Johannes. Fremtidsplanerne er helt klare. Jeg arbejder med tennis til februar, hvorefter jeg skal ind og aftjene min værnepligt. Derfra regner jeg med at de sidste kurser skal tages inden jeg fylder 21, hvorfra jeg taget til København for at søge optagelse på politiskolen. I all det arbejde med tennis, og fremtidige planer, kan det være svært at fokusere på sit eget spil, men heldigvis, minder jeg hele tiden mig selv om hvorfor jeg gør det jeg gør, fordi tennis er MIN sport, lige meget hvor hårdt det end er. Kasper Kofoed

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

I weekenden d. 11-12 - 13 marts

I weekenden d. 11-12 - 13 marts I weekenden d. 11-12 - 13 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2011, som afvikles over weekenden d. 11 12 --13 marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

I weekenden d marts

I weekenden d marts I weekenden d. 16 17-18 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2012 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2012, som afvikles over weekenden d. 16. 17. 18. marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum Årsregnskab 2015 for perioden 1. januar - 31. december 2015 med budget for 2016 for Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 120 3520 Farum CVR nr. 10 40 55 99 Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub 1 Indhold Sæsonen der gik... 2 Træningsovernatninger og TeenTennis for juniorspillere... 3 Motorik og junior-drop-in... 3 Træningstur til Båstad... 4 Voksenintroduktion... 4 Højdespringerklub 2016 - og

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Velkommen. Indhold: Sønderborg Tennisklub Nyhedsbrev september Velkommen. Nye loyalitetssponsorer. Opgradering af internetforbindelse i hallen

Velkommen. Indhold: Sønderborg Tennisklub Nyhedsbrev september Velkommen. Nye loyalitetssponsorer. Opgradering af internetforbindelse i hallen Sønderborg Tennisklub Nyhedsbrev september 2017 Indhold: Velkommen Nye loyalitetssponsorer Opgradering af internetforbindelse i hallen STK-duo forsøgte sig i professionel turnering i Frankrig Ledige pladser

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Deltagere: Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants og

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere