15 Svind under tilberedning og frem til servering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 Svind under tilberedning og frem til servering"

Transkript

1 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind Genopvarm til samme temperatur som ved tilberedningen Køle- og genopvarmningssvind Skæresvind Svind ved tilberedning af frossen kød Beregning af svind Senest opdateret 31. juli Kød svinder i vægt gennem alle processer - fra dyret slagtes, til kødet ligger på tallerkenen. Allerede på slagteriet svinder kødet under nedkølingen, og efter at det er anbragt i emballagen, kan der forekomme dryptab (tab af kødsaft). I dette afsnit belyses det, hvor stort svindet typisk er ved forskellige processer i køkkenet. Sidst i afsnittet er vist, hvordan det samlede svind beregnes ud fra svindtal fra forskellige delprocesser. De eksempler på svindprocenter, som er angivet i det følgende, er målt i forbindelse med forsøg gennemført i projekt FOKUS. Variationer i svind Svindets størrelse varierer som følge af forskellige forhold: Forskellige kødudskæringer svinder ikke lige meget, selv om de er tilberedt ens. Selv på ens kødudskæringer (fra forskellige dyr) kan der være store forskelle i svind. Det kan skyldes en biologisk variation fra det ene dyr til det andet. Forhold omkring slagtning, der påvirker ph i kødet, kan også give variationer i svind. Det er ikke usædvanligt, at ens udskæringer men fra forskellige dyr kan svinde henholdsvis 25% og 35% - selv ved den samme tilberedning. Kødets centrumtemperatur er den faktor, der har størst betydning for, hvor meget det svinder ved tilberedning. Derfor er det en god idé at måle svindet ved tilberedning en gang imellem. Svindmålinger giver et godt overblik over, hvor meget forskellige udskæringer svinder i forhold til hinanden hvor stort svindet er ved de centrumtemperturer, køkkenet typisk anvender ved stegning. Ved at måle svindet sætter køkkenet samtidig fokus på økonomien ved forskellige tilberedningsmetoder og centrumtemperaturer. Det anbefales at måle på ca. 10 stege for at få et godt gennemsnitstal. I det følgende er angivet, hvilken centrumtemperatur udskæringerne er tilberedt til. På grund af ovennævnte kan svindtal fra én type udskæring ikke umiddelbart overføres til andre typer af udskæringer, eller til tilsvarende udskæringer tilberedt på en anden måde. For eksempel kan varmholdningssvindet for en svinekam uden svær tilberedt til 70 o C i centrum ikke nødvendigvis overføres til en 1

2 oksetykkam tilberedt til 100 o C i centrum. De følgende eksempler kan dog give et indtryk af niveauet for svindet ved de forskellige processer. Tilberedningssvind Når kød varmebehandles, svinder det fra ca. 10 og op til 50%, alt efter hvilken kødtype og tilberedningsmetode, der benyttes. Det mest almindelige er dog et svind på omkring 30-40% (se tabellen nedenfor og afsnit 22). Den største del af svindet er kødsaft. Afhængig af kødets fedtindhold og tilberedningsmetode vil der også smelte noget fedt fra. For eksempel kan svindet ved tilberedning af en flæskesteg (svinekam med svær uden ben) være 30%, hvoraf fedtet udgør cirka en tredjedel, dvs. 10% af svindet er fedt og 20% er vand. Af nogle brochurer til ovne fremgår det, at svindet bliver mindre, og at kødet bliver mere saftigt og mørt, hvis man bruger damptilsætning under stegningen. De forsøg, som forskningsinstitutioner har gennemført for at afprøve det, har imidlertid ikke kunnet vise nogen positiv effekt på svind og mørhed ved damptilsætning. Tværtimod kan mørheden blive mindre, fordi varmebehandlingen sker hurtigere, fordi damp leder varmen bedre end tør luft 51,62. Eksempler på varmebehandlingssvind 1 Udskæring Ca. centrumtemperatur Ca. Svind Nakke uden svær og ben og halsbenskød 80 o C 35% Sprængt svinekam 85 o C 30% Oksetykkam i net uden ben og hals 95 o C 40% Roastbeef af okseinderlår 60 o C 15% Nakkekoteletter 80 o C 40% Bov uden ben, svær, snitte og skankekød i tern, 2,0 x 2,0 x 2,0 cm 100 o C 40% Oksetykkam i tern 2,0 x 2,0 x 2,0 cm 100 o C 45% Ovntemperaturens betydning Forsøg udført under projekt FOKUS har vist, at svindet i stege af magert kød til en vis grad følger centrumtemperaturen. Som en tommelfingerregel kan man sige, at kødet svinder 1% for hver grad, centrumtemperaturen stiger, når den er over 60 C. Tallene i tabellen herunder er fra stegning af svinefilet. 2

3 Steger man ved en høj ovntemperatur, vil temperaturen i kødet stige mest i de ydre kødlag, der er nærmest ovnvarmen, og mindst i centrum. Stegning ved høj varme giver derfor en uens temperatur ind igennem stegen, og svindet vil svare til et gennemsnit af de temperaturer, stegen har opnået under varmebehandlingen. Vælger man at stege ved lav temperatur, vil varmen fra ovnen ikke i samme grad påvirke kødets temperatur, og temperaturen igennem stegen vil bliver mere ensartet. Det gennemsnitlige svind vil svare til gennemsnitstemperaturen i stegen. Stegning af svinekam uden svær ved 160 C Stegning af svinekam uden svær ved 80 C Skal stegen hvile? Det har altid været god køkkenskik at lade stegen hvile, før den skæres ud. Hermed skulle saften samle sig, så mindre saft løb fra ved udskæringen. Samtidig fordeler varmen sig ind gennem stegen, så centrumtemperaturen stiger nogle grader fra ca. 5 C ved C op til ca. 10 C ved bruning af flæskesteg ved 225 C. Med hensyn til svindet har forsøg imidlertid vist, at kødet svandt lidt mindre ved udskæring lige efter, at stegen kom ud af ovnen end efter 20 minutterts hviletid. Svindet ved udskæring før hviletid viser sig som saft på skærebrættet, hvorimod svindet efter hviletid for en stor del skyldes fordampning fra overfladen. I storkøkkener har ovenstående ikke den store betydning, for der vil som regel være en vis hviletid forbundet med udportionering eller nedkøling. Hvile- og nedkølingssvind Målinger på nakker uden svær og ben, tilberedt ved en ovntemperatur på 160 o C til en centrumtemperatur i kødet på 80 o C, har vist, at kødet fortsat taber væske den første time efter at det er taget ud af ovnen. Svindet var på ca. 2% de første 20 min. efter tilberedning (ved køkkentemperatur). 3

4 I de efterfølgende 40 min. (ved køkkentemperatur) tabte kødet yderligere ca. 1-2% væske. Dermed var svindet efter 1 time ved stuetemperatur på 3-4%. Der er også målt svind på stege af oksetykkam uden ben og hals og på oksebovklump. Begge blev tilberedt som gammeldags oksestege til en centrumtemperatur på ca. 95 o C. Bagefter blev stegene kølet ned i en blæstkøler i beholdere/kantiner med låg. Stegene svandt ca. 4%, fra varmebehandlingen var afsluttet, til stegene var nedkølet. Stegene, der blev nedkølet i kantiner uden låg, svandt ca. 5%. Det har således ikke den store betydning for størrelsen af svindet at køle uden låg, men kødet kan komme til at se mere tørt og kedeligt ud, hvis det nedkøles utildækket. Nedkølingssvindet var omtrent det samme som det svind, der blev målt på nakker uden svær og ben efter en times henstand ved køkkentemperatur. Varmholdningssvind Varmholdning i ½ time (ved 65 o C) af nakker uden svær og ben, skåret i skiver, har ved forsøg vist sig at give et svind på ca. 4% i forhold til skivernes vægt lige efter varmebehandling. Det giver tilsyneladende ingen forskel i svindet, om man i stedet varmholder hele stegen. Tre timers varmholdning af nakkekoteletter, der var stegt til en centrumtemperatur på 80 o C, gav et svind på ca. 10% i forhold til vægten lige efter varmebehandlingen. Svindet ved varmebehandling var ca. 40%. Det totale svind i forhold til kødets rå vægt var dermed ca. 45% (se eventuelt afsnittet om beregning af svind). Køle- og genopvarmningssvind Nakkekoteletter svandt ca. 10% fra endt varmebehandling til genopvarmning efter et døgns kølelagring. Svindet ved varmebehandling var på knap 40% (som eksemplet ovenfor var koteletterne stegt til en ca. 80 o C i centrum). Det totale svind i forhold til kødets rå vægt var dermed ca. 45% (se eventuelt afsnittet om beregning af svind). Genopvarm til samme temperatur som ved tilberedningen Hvis man har gjort sig umage med at tilberede kødet til en lav centrumtemperatur for at opnå saftigt kød og mindske svindet, bør denne temperatur ikke overskrides, når kødet genopvarmes. Sker det, vil kødet svinde endnu mere. Hvis kødet genopvarmes i portionsbakker til en højere centrumtemperatur end ved tilberedningen, kan kødet komme til at ligge i en lille sø af kødsaft 63. Skæresvind Hvor stort et skæresvind der bliver, afhænger af stegens form, om det udskæres koldt eller varmt, på maskine eller i hånden - og endelig af centrumtemperaturen. Kød, der er stegt til en høj temperatur, smuldrer lettere end kød, der er stegt til for eksempel C, hvor kødskiven stadig hænger fint sammen Det har også stor betydning for skæresvindet, hvor godt man kan udnytte endestykkerne. Ved udskæring af Fokus kode SF 1.2. Nakke uden svær, ben og halsbenskød og den lidt bredere Nakke uden svær og ben blev der ved forsøg målt skæresvind på knap 10%. Dette svind skyldtes stort set kun fraskæring af endestykker. Svind ved tilberedning af frossen kød Kød, der har været frosset, vil tabe noget væske under optøning. Det har tilsyneladende ingen betydning i det samlede regnskab for svind, fordi dryptabet under optøning svarer til en del af den kødsaft, som ellers tabes under varmebehandlingen 1,64. Drejer det sig om kød til gryderetter, vil den afdryppede kødsaft og dermed nogle næringsstoffer dog forsvinde, hvis saften ikke tilsættes retten. Det frosne kød kan eventuelt kommes i kogende vand, bouillon eller sovs uden forudgående optøning. 4

5 Eksempler på svindprocenter ved forskellige processer i køkkenet Proces Kødudskæring Ca. temp. a) Ca. svind Svind de første 20 minutter efter varmebehandlingen Nakke uden svær og ben 80 o C 2% Varmholdningssvind, ½ times varmholdning Nakke uden svær, ben og halsbenskød 80 o C 4% Varmholdningssvind, 3 timers varmholdning Nakkekoteletter 80 o C 10% Nedkølingssvind med låg på kantinerne Oksetykkam uden ben og hals og Oksebovklump 95 o C 4% Køle- og genopvarmningssvind (fra endt varmebehandling til efter genopvarmning) Skæresvind (stort set kun fraskæring af ender) Nakkekoteletter 80 o C 10% Nakke uden svær og ben 80 o C 10% a) Ca. centrumtemperatur efter varmebehandling Beregning af svind Tilberedningssvindet i % beregnes som vist i rammen. På lignende måde beregnes andre svindprocenter, for eksempel kølesvind (vægten før køling minus vægten efter køling divideret med vægten før køling). Tilberedningssvind: (Vægten af den rå steg vægten af den tilberedte steg) x 100% Vægten af den rå steg Regneeksempel: En steg på 1000 g vejer 500 g efter varmebehandling. Svindet er: (1000 g 500 g) x 100 = 50% 1000 g Køkkenet kan eventuelt måle det samlede svind for hele tilberedningsprocessen ved at veje det rå kød og den serveringsklare mængde. Bemærk: Hvis køkkenet har tal for svind på forskellige delprocesser og gerne vil beregne det samlede svind, kan alle tallene for svind ikke uden videre lægges sammen. 5

6 Eksempel på hvorfor svindtal ikke bare kan lægges sammen Hvis der er et svind på 50% ved tilberedningen og et svind på 50% ved udskæring til skiver, bliver det samlede svind naturligvis ikke 100% - det bliver 75% Eksempel: 100 kg kød svinder 50% 50 kg kød tilbage 50% svind ved udskæring 25 kg kød tilbage til servering Dvs. 75 kg af den indkøbte mængde på 100 kg er svind, svarende til 75% Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan svind beregnes på baggrund af en række svindtal ved forskellige delprocesser. Regneeksempel: Beregning af totalsvind fra indkøbt til serveringsklar kødmængde Delprocesser Startvægt i g for delprocessen Svind i g for delprocessen Svind i % for delprocessen Dryptab 1000 g 50 g 5% Varmebehandlingssvind 950 g 380 g 40% Kølesvind 570 g 30 g 5% Skæresvind 540 g 55 g 10% Totalsvind for de angivne delprocesser ((100-5) x (100-40) x (100-5) x (100-10) x 100) = 51% Som det fremgår af eksemplet har det betydning, at svindet bliver beregnet rigtigt, når man skal anslå, hvor meget kød der skal indkøbes. Hvis man havde lagt alle svindprocenterne sammen uden at korrigere for det forrige svind, var det totale svind blevet 60% i stedet for 51%! 6

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød 3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød Her kan du læse om Stege og hele udskæringer af svinekød Sprængning af kød Stykstege af svinekød Tern og strimler af svinekød Stege

Læs mere

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD God mad med svinekød - ganske enkelt FORORD DANSKE SLAGTERIER udgiver her en ny udgave af opslagsværket Udskæring og tilberedning af svinekød med fotos af de optimale

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. god mad med svinekød - ganske enkelt

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. god mad med svinekød - ganske enkelt UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD god mad med svinekød - ganske enkelt FORORD DANSKE SLAGTERIER udgiver her tredje udgave af opslagsværket Udskæring og tilberedning af svinekød Med fotos af de optimale

Læs mere

Stegning af kød - hvor fedt er det?

Stegning af kød - hvor fedt er det? Stegning af kød - hvor fedt er det? Effekt af stegning i meget og lidt fedtstof, panering samt skylning af kød Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Afdeling for Ernæring

Læs mere

Sous Vide i Storkøkkener

Sous Vide i Storkøkkener Sous Vide i Storkøkkener Teksten er skrevet af Martin Pihl i samarbejde med Smagsdanner Claus Angelo Indledning s. 1 Sous vide ns rolle i det moderne (travle) køkken s. 2 Sous vide helt overordnet s. 2

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Helstegt pattegris fra A til Z

Helstegt pattegris fra A til Z Helstegt pattegris fra A til Z Torben Aagaard 8. august 2005 Til min 30 års fødselsdag havde jeg besluttet, at menuen skulle bestå af helstegt pattegris. Mine tidligere erfaringer med svinet rakte kun

Læs mere

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk Åbningstilbud Slagtermester Henrik, Silkeborg Mandag den 21. januar 2013 bliver Kælderslagteren til mad med mere Butikken fortsætter med en kombination af det

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE PROJEKTRAPPORT LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE - en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød Nina Konstantin Nissen Lotte Holm Peter Sandøe CENTER FOR

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter

Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter 0 0 0 0 Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter 0 0 0 0 Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter Grafisk design og produktion: Christensen

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

"Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg

Mad kan sagtens være nemt og hurtigt KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg "Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU - med kød, fjerkræ og æg Hurtige og nemme opskrifter med kød, fjerkræ og æg Opskrifterne er fra voresmad.dk. Det er testede opskrifter, hvor

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Kød og tilberedninger

Kød og tilberedninger Kød og tilberedninger Fersk kød mere smag s. 2 Tilberedning af kød s. 3 Forskellige slags kødtyper s. 5 Vejledende kernetemperaturer s. 5 Koge- og stegemetoder s. 6 Ekstra om kød s. 9 Dyrets alder, opdræts

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

nationens fornemmelse for kød opskrifter, gode råd og meninger med kød på

nationens fornemmelse for kød opskrifter, gode råd og meninger med kød på nationens fornemmelse for kød opskrifter, gode råd og meninger med kød på 1 forord Spiser du nogensinde kalvekæber? Kender du forskel på gaspakket og friskhakket kød? Og har en frilandsgris eller en økologisk

Læs mere

Klassiske. Hovedretter

Klassiske. Hovedretter Klassiske Yndlingsopskrifter fra hele verden Over 180 tidløse retter med trin-for-trin vejledning Hovedretter Vidunderlige opskrifter til enhver lejlighed, fra familiens hverdagsmåltider og typiske søndagsfrokoster

Læs mere