HERLUF TROLLE NYT. Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Sommer Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERLUF TROLLE NYT. Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Sommer 2015. Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle"

Transkript

1 Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Redaktion - Ansv.h. OM Ole Nielsen - Peter Poulsen - Sommer 2015 HERLUF TROLLE NYT Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle Tirsdag den 1. september går vi ind i en ny termin, sommeren går på hæld og så ved vi, hvordan vi skal bruge vore tirsdags aftener. Det er mit håb, at I alle, med jeres familier, har haft en god sommer. Måske lidt i sommerhus, en lille tur til feriestederne, eller måske den bedste ferie af alle, god afslapning. Vi har umiddelbart før sommerpausen udarbejdet en mødeplan for den kommende termin, og vi embedsmænd har gjort alt for at finde et varieret og spændende mødeprogram. En del af dette vil man kunne læse i vor møde/fødselsdagskalender, en helt ændret publikation som jeg synes broder sekretær Peter Poulsen kan være lidt stolt af. Ikke kun at vi kan få plads til alle væsentlige oplysninger omkring møder, udvalg, fødselsdag, mærkedage, embedsmænd. Men også, at det er lykkedes at få økonomi til at udsende kalenderen 2 gange pr år. Og hvad vil efteråret så byde på? Det er embedsmændenes og gradestabens håb, at vi kan gennemføre gradearbejder i en den kvalitet, der har givet Loge 12 Herluf Trolle det gode ry. Allerede her i september har vi indvielse og overflytning fra anden loge, vi skal senere på efteråret gennem venskabsgrad og kærlighedsgrad. Vi har brødre der skal tildeles eksmesterstjerne, der skal tildeles hæderstegn til flere brødre. I terminen har vi planlagt foredrag og indlæg, vi skal på logebesøg i anden loge, og så er der naturligvis de traditionelle logeaftener, hvor vi kan invitere vore ledsagere og enker med i logen. Det være sig bankospil, julestemning, samt juletræsfest sammen med loge 10 Birgitte Gjøe. Vi vil løbende og i god tid informere om indholdet ved særlige arrangementer. Men, kære brødre. Alt dette indleder vi tirsdag den 1. september 2015, hvor vi skal højtideligholde Alle Brødres Aften. Og det er mit håb, at rigtig mange brødre vil møde op denne aften. Jeg glæder mig til at se jer igen efter denne lange sommerpause. Med broderlig hilsen i VKS Ole Nielsen Overmester

2 Vi har modtaget 95 nye eksemplarer af Grundlov for Storlogen, Loger og Lejre. Eksemplarerne vil blive fremlagt i dagligstuen før hvert af de kommende 5 logemøder i september. Her kan brødrene tage et eksemplar. Vigtigt: Da vi netop nu er 95 brødre, forsyner vi hvert eksemplar med navn, hvilket alle bør være opmærksomme på, og derfor kun tage det eksemplar der er forsynet med ens eget navn. Det er den eneste måde, vi kan sikre os, at alle brødre får et eksemplar, samt ved månedens slutning at kunne konstatere, hvilke brødre der skal have et eksemplar bragt ud. Med broderlig hilsen i VKS Peter Poulsen Sekretær Som optakt til vort første møde i den ny sæson, vil det være på sin plads at repetere broder Hans-Jørgen Færks indlæg fra 5. maj om Forværelset. Det er under punktet Til bedste for logen at vi bringer en såkaldt Stafet. Til bedste betyder jo at underholde i ordets bedste betydning. Meningen med Stafetten er, at alle brødre kan få mulighed for at komme til orde og fortælle noget, der ligger på sinde, noget man er optaget af eller har tænkt over. Det behøver absolut ikke at være et Ego -foredrag. Tværtimod. Emnet, jeg har valgt, er en ide fra vor fhv. O.M., om et upåagtet, men særdeles vigtigt rum i logen, forværelset, dels et fint lille digt af en nu afdød br. Chr. Larsen om samme emne. FORVÆRELSET. Det lyder således: I forgården samles i tidernes gry de prangendes larmende skare. De måtte for menneskesønnen dog fly, fra bøgernes bog vi erfare. Thi templet var ment som et bedehus, hvor forgården skulle berede det ydmyge sind for åndens sus, som skulle de søgende lede. Nok baggrunden for vor ordens etik skal søges i templernes skygge. Sin ro og sin styrke derfra den fik som grundlag, hvorpå vi kan bygge. Thi alvor i gerningen den os betror og skænker os samværets glæde. De åbne sind er nøglen min bror, når logens sal vi betræde. Ja, værelset netop før denne sal er led i vor ritus og lære. Der sindet til gerning opløfte skal. En forsmag på aftenen være Så træd du før mødet så stille derind! Lad højtiden præge din tanke. Den ydmyge vil få lutret sit sind, før stille på døren man banke!

3 Chr. Larsen trækker på fin vis linierne op helt tilbage til templets Forgård i Jerusalem. Han siger, vort Forværelse har samme funktion til vor logesal. Genialt, da vi ved, at såvel logen og senere lejren har rødder i både det Gl. og det Ny Testamente. Tanken var, at Forgården til Templet skulle være et stille sted, hvor tankerne kunne samles om det egentlige. Den samme tankegang ligger til grund for Våbenhuset i vore kirker. Våbnene skulle lægges sammen med hjelmene. Der blev man stille og andagtsfuld. Sindet skulle samles om det væsentligste. Der er ikke meget tilbage af det i dagens danske kirker. Oplev en kirke en almindelig søndag, før gudstjenesten begynder. Man småsnakker og hilser rundt højlydt til højre og venstre, selv efter orglet er gået i gang. Chr. Larsen udtrykker det så flot: Ja, værelset netop før denne sal er led i vor ritus og lære Forværelset skal mane os til tavshed, vi iklæder os regalie, der er en symbolsk handling: Nu er du deltager med det symbol, du har opnået på dette tidspunkt i dit logelliv. Nu stemmes sindet. Som Chr. Larsen siger: De åbne sind er nøglen min bror, når logens sal vi betræde. og videre i sidste strofe: Så træd du før mødet så stille derind! Lad højtiden præge din tanke. Vi lukker den store verden ude, inden vi går over tærsklen. I loge nr. 12 er det måske lidt svært, fordi det ligger så tæt på selskabslokalet, men br. Ceremonimesters maner til det med sit bank med sin stav, inden vi går ind i vort forværelse. Det var meget nemt for brødrene i den loge nr. 59, hvor jeg blev indviet, fordi vi skulle op af en lang trappe fra selskabslokalerne, så mange havde ganske enkelt tabt vejret inden forværelset, så tavshed blev helt naturligt. Hans-Jørgen Færk Sommerens aktiviteter: Officielt holder vor loge sommerferie, og som følge deraf skulle der ikke være nogen aktiviteter. Sådan forholder det sig dog ikke. Vi har rigtignok ingen ugentlige møder, men samværet med brødrene foregår på andre måder henover sommeren, frem mod vort første arbejdsmøde d. 1. september. Som en genopfriskning af stort og småt, samt en appetitvækker for den kommende termin, bringer vi et overblik over de aktiviteter vore forskellige udvalg har arrangeret, og afslutningsvis en udvidet introduktion til vore møder i september. 12.maj: Afholdt vi vort seneste arbejdsmøde før sommerferien. Af særlig interesse fra dette møde kan vi nævne at br. Ebbe Buchholz netop havde gennemgået en by-pass operation, og at broderen nu er ovenpå igen og klar til efterårsterminen. Broder Ebbe Kjær Larsen oplyste i sin egenskab af formand for bygningsudvalget Torvestræde, at det ene lejemål på første sal i ejendommen Torvestræde, ville blive ledigt fra 1. august. Lejligheden er på 120 kvm. og med adgang til et lille stykke have. Broder Mogens Pedersen meddelte at logens glimrende golfhold på grund af udgiftsniveauet, ikke ville deltage i Odd Fellows golfinvitation, der i år foregik nord for Limfjorden. 26.maj: Vore seniorer, der har broder eksmester Kurt Henckel som ankermand mødes den første tirsdag i måneden. Men ingen regler uden undtagelser. Den tredje tirsdag i maj var brødrene i år på udflugt, og denne gang var ruten der skulle følges, lagt i hænderne på broder P.E. Jensen. Det blev en rigtig hyggetur på Møn, hvor frokosten blev indtaget på restaurant Lollesgaard på Nyord, godt og

4 billigt. Derefter var der sight-seeing på øen og eftermiddagskaffe på Fanefjord Skovkro. Det er dejligt og værdigt og i vor loges ånd at også de ældste og måske gangbesværede brødre, får glæde af vort fællesskab. Restaurant Lollesgård var første station på turen der foregik i brødrenes private biler. Foto Ole Nielsen 11.juni: Broder Ole Stig Sørensen formand for enkeudvalget, samt René Christensen formand for aldersfondsudvalget der sammen med er i sin egenskab tovholder for årets tur der i år gik til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Gårdens gamle hovedbygning bruges i dag af det administrative personale. Det gamle husmandssted vækkede minder hos deltagerne om deres barndom. Stedets besætning trænger til en middagssøvn ovenpå synet af den brogede forsamling. Brugsen var et tilløbsstykke, og de mange genkendelige varer fra en svunden tid blev genkendt med smil og latter.

5 Transporten foregik i bus, hvilket havde vist sig at være en succes, idet det giver bedre kontakt mellem deltagerne, fremfor at køre individuelt. Som sædvanlig startede turen med en mønstring på parkeringspladsen ved Næstvedhallen, hvor vejret viste os sit grå ansigt, men vi slap da for regn. Turen gik ad smukke veje til Holbæk, og vel ankomne, gik vi direkte til frokosten på Madam Blå, der helt i Andelslandsbyens ånd, serverede varm mad, en ret som var jævn, men velsmagende og som vore forfædre ville have sagt god for.: Forloren Hare, med pænt skrællede kartofler rødbeder og lidt syltetøj, samt en god solid sovs, ikke tynd sauce, men sovs der hænger ved kartoflerne. Herefter blev vi delt i flere hold, med hver sin guide, inddelt efter hvor bevægelig man var. De svagt gående blev kørt rundt i hestevogn til de forskellige fixpunkter, det gamle husmandssted, vi fik kaffe blandet med Richs, ikke var helt så forfærdelig som vi måske husker det. Smedeværkstedet, Brugsen, Brandstationen, Kirken, Håndarbejdshuset med afslutning på torvet, hvor vi kunne møde bageren, slagteren, radioforretningen og bese posthuset m.m. Det var en god og spændende oplevelse at se og opleve dette arbejdende museum med alle de faciliteter de fleste af os kunne nikke genkendende til. Vejret klarede op til hjemturen, og i strålende solskin nåede vi frem til Maglesø der ligger i et dødishul 10 km syd for Holbæk. Søen er på 15 ha og har 50 m høje, stejle skrænter. Nordskrænten, der har overdrevsvegetation, blev fredet i 1962, og netop der er områdets konditori placeret. Her blev der serveret kaffe, boller, og Odsherreds største stykke lagkage, der efterfølgende har kostet mange spadsereture at forbrænde. På hjemturen blev der gjort endnu et stop, denne gang ved Haraldsted Sø, hvor vi kunne få en forfriskning før turen sluttede på P-Pladsen igen. En rigtig dejlig dag, som arrangørerne fortjener stor ros for.

6 16. juni: var der afgang i private biler fra Sortebrødre p-pladsen, til målet for vort Sommermøde, der i år gik til den selvejende institution Marjatta ved Tappernøje Her blev vi modtaget af forstander Bernhard Schmitz der fortalte om institutionen historie og formål. Herefter blev vi vist rundt på institutionen, hvor vi fik lejlighed til at hilse på de udviklingshæmmede, og få et indtryk af deres daglige arbejde. Hovedindtrykket var, en veldrevet og velordnet institution, hvor de fleste af beboerne havde fundet et godt livslangt erstatningshjem. Institutionen er ikke blot et hjem, men også en skole og til dels en produktionsvirksomhed, med egne værksteder, gartneri og lidt landbrug i form af lidt kvæghold der kunne give mælk og osteproduktion til eget brug. Vi fik lejlighed til at tale lidt med nogle af de beboere der formulerede sig bedst, og vi drog derfra med indtrykket, at her var godt at være, når man nu var henvist til at bo på en institution hele sit liv. Det var glædeligt at se, at vore donationer fra vor jubilæums fond var givet til et godt formål. Som afslutning på aftenen drog vi videre mod Præstø havn til Café hvor vil vi blev trakteret med spareribs ad libitum med diverse tilbehør. 17. juni: Vi har modtaget et referat fra br. Kenneth Fjellerad: Unge brødre havde denne onsdag, arrangeret et møde, som vi igennem et stykke tid har arbejdet hen imod. Vi i unge brødre vil gerne besøge andre brødre i vor loge og høre om deres liv og levevej, for at lære andre brødre bedre at kende. Vi havde lavet en aftale med Br. Poul Erik Truelsen om at afholde et møde på hans gård som ligger i Næstelsø. Der var i alt 10 unge brødre (næsten fuldtallig)der deltog. Br. Poul Erik og Berit tog rigtig godt imod os, og blev budt velkommen i deres havestue. Da alle brødre var ankommet, gik vi til bords hvor vi blev trakteret med nye kartofler og hertil gullasch, der smagte fantastisk. Der blev gået godt til den, så der blev næsten udsolgt. Efter hovedretten fik vi en hjemmelavet dessert, som var en slags lagkage med is inden i, toppet med friske frugter. Under maden gik snakken livligt om alt mellem himmel og jord, men samtalen blev dog hurtigt ledt hen mod det besøget gik ud på. Efter spisning skulle vi se Poul Eriks gård og hans

7 besætning. Han driver gården ud fra devisen, at man kun skal producere hvad man selv kan bruge, derfor sår og høster han kun hvad hans besætning af køer skal bruge. På gården findes 20 stk. Dansk Kødkvæg, som i mange år har haft hans interesse. Han har bl.a. fremavlet en avlstyr som har været brugt gennem en lang periode. Kødet afsættes selv af br. Poul Erik og hans hustru, og hele gården emmer af, at de er selvforsynende i mange henseender. Efter en rundvisning på gården hvor vi bl.a. så maskiner og udstyr i maskinhuset som var væsentlig ældre end unge brødres gennemsnit, men så ud som nyt, fik vi en tur ud og se hans kvæg som gik på eng et stykke vej fra hovedhuset, turen var lidt våd, men vi kunne så gå hjem og varme os på kaffe og småkager. Under hele forløbet var der mange spørgsmål, som Poul Erik beredvilligt svarede på. Vi vil gerne takke Poul Erik og hans kone for at have os på besøg, og hermed også gerne proklamere at vi i fremtiden vil tage ud og besøge andre brødre. Alt i alt var det en fantastisk god og lærerig aften, som giver stof til eftertanke både på forbrug og landbrug. Broder Kenneth Fjellerad 26.juni: Deltog broder Sekretær i Næstved Gymnasiums dimissionsfest for årets studenter og HFére. Formålet med besøget var at overvære overrækkelsen af det rejselegat vi har givet. I Fundatsen for legatet står, at størrelsen er på kr. som hvert år i juni måned gives til én eller flere elever på Næstved Gymnasium efter indstilling fra ledelsen og kan gives til elev/elever, som har ydet noget specielt som en god kammerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat. Legatet kan benyttes til en studierejse/projekt. Efterfølgende skal modtageren af legatet, i logesalen, aflægge en kort beretning om rejsens/projektets forløb. I denne omgang havde skolens rektor Susanne Stubgaard valgt at dele beløbet i to. Valgene faldt på Ida Cecilie Rønne og Rikke Søholdt Kristensen. Rektor Susanne Stubgaard begrundede valget med følgende ord: Skolen har i år fået et nyt legat tak for det! Odd Fellow loge nr. 12. har oprettet et legat med navnet Herluf Trolles rejse legat. Legatet gives til en eller flere elever på NGH som har ydet noget specielt som en god kammerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat. I år uddeles to portioner af 5000 kr. Dette legat er et legat, som skolens elever kan søge i modsætning til de forrige legater som man bliver indstillet til. Der kom mange fine og velskrevne ansøgninger, men legatkomiteen var ikke i tvivl. I år går legatet til Ida Cecilie Rønne 3r og Rikke Søholt Kristensen 3.u. Kære Rikke. Du er en pige med en positiv tilgang til andre. Du har været flittig med lektierne, og har alligevel haft overskud til at være frivillig i en sommerlejr for andre unge, ligesom du har været tutor for andre elever her på skolen. Du har i din ansøgning beskrevet hvordan rejselegat skal anvendes til såvel faglig som

8 personlig udvikling, på en rejse med Dansk Studiecenter, og jeg og skolen ønsker dig held og lykke og glæder os til at høre dig fortælle om dine oplevelser til næste år. Kære Ida Du har holdt et fint fagligt fokus gennem hele dit skoleforløb, hvilket bekræftes af dit høje eksamensresultat på 11,3. Du er arbejdsom og flittig og arbejder som frivillig for Ungdommens røde Kors i Næstved. I din ansøgning beskriver du, hvordan du efter endt eksamen skal være frivillig i Nepal, og hvordan du håber både at kunne gøre en indsats for andre samtidigt med at du udvikler dig som person. Du er en værdig modtager af legatet. Stort tillykke og held og lykke, vi glæder os til at høre dig fortælle om dine oplevelser til næste år. Vi glæder os til at få en beretning fra de to piger på et senere møde. 9.august: Dagen hvor årets maritime aktivitet løb af stabelen. Brødre med indianerblod i (årer)ene stævnede ud fra Regerup ved Fuglebjerg Bro. Med skum i mundvigene og skum for boven af kanoerne blev der trukket igennem. Vejret den dag var forrygende, ikke en sky på himlen og en temperatur på den pæne side af 22 grader. Det er et stolt syn når dagens efterkommere af vikingerne, behandler kanoerne nænsomt og sikkert gennem farerne i den brusende Suså.

9 Efter flere timers knaldhård sejlads kom vi frem til campingpladsen Nåby Camping og kanoudlejning. Frokosten stod klar med flere slags sild og to slags steg, tilberedt med nænsom hånd af Jørgen Demants lærerinde udi det kulinariske. De tilhørende drikkevarer blev præsenteret iskoldt af broder Kenneth Fjellerad, der desværre havde måttet melde afbud til selve sejladsen på grund af sygdom, men som alligevel havde påtaget sig opgaven med nedfrysning af Rød Ålborg, og rigtig god temperering af danske bryggeriprodukter. Ingen nævnt ingen glemt. Som ordsproget siget: Uden mad og drikke, duer. Osv. Resten af turen til Næstved gik som en leg i det fantastiske sommervejr. Vi var i land præcis 17-tiden som aftalt, dog med forsinkelser af enkelte brødre.. Sikkert på grund af varmen. September: 1.sept: Alm. Møde, alle brødres dag XX og en stafet ved Menuen denne aften er : Mørbradgryde m. ris og en dessert Serveringsholdet er hold 3: Jacob Brandt, Jan Heerup Nielsen, samt hjælperne Arne Korsgaard og Peter Poulsen. 8.sept: Almindeligt møde og et indlæg under Til bedste for Ordenen broder Storrepræsentant Kenn Commerou vil gennemgå vore gradetegn, Ind og Ud af logen m.m. Menuen denne aften er : Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder, og dessert Serveringsholdet er hold 4: Lars Notkin, Michael Wendel samt 2 hjælpere

10 15.sept: Almindeligt møde og kl Indvielse af to nye brødre og ceremoniel overførsel af to brødre fra loge 35 Concordia i Slagelse, Eksmester Torben Strøh Jensen og Eksskatmester Torben Møller Sørensen. Aftenens påklædning er FESTDRAGT. Menuen denne aften er : Lun ret, smørrebrød og ost Serveringsholdet er hold 1: Kenneth Fjellerad, John Odgaard Ottesen samt 2 hjælpere 22.sept: Almindeligt møde og indlæg under Til bedste for Ordenen. Menuen denne aften er : Ølben og dessert Serveringsholdet er hold 2: Jan René Pedersen samt 2 hjælpere 29.sept: Almindeligt møde og kl gradearbejde, hvor en broder skal have tildelt Venskabsgraden, Derefter skal br. Eksmester Kurt Henckel have tildelt Eksmesterstjerne. Aftenens påklædning er FESTDRAGT Menuen denne aften er : Lun ret, smørrebrød og ost Serveringsholdet er hold 3: Jacob Brandt, Jan Heerup Nielsen, samt 2hjælpere Månedens mærkedage: 26. september Jesper Kristiansen. 55 år Logens bowlingklub Bowlingsæson Første bowlingtime i den kommende bowlingsæson er torsdag, den 3. september kl Vi er nu 15 brødre i klubben, så jeg har udarbejdet budget med reservation af 5 baner. Jeg har reserveret 5 baner i Næstved Bowlingcenter, Erantisvej 38. Prisen pr. bane er kr For hele sæsonen er udgiften kr Pr. måned bliver det kr. 150 for hver broder. Beløbet opkræves første spilledag i hver måned. Der er reserveret hver torsdag i otte måneder september april med undtagelse af følgende datoer: 24. december (juleaften), 31. december (nytårsaften) 24. marts (skærtorsdag), og sidste spilledag 28. april Nedennævnte brødre er tilmeldt i øjeblikket: Torben Johansen Flemming Luttermann Kurt Henckel Bent Jørgensen Finn Petersen Jørgen Andersen Ebbe Kjær Larsen Ernst Jensen Jørgen Nielsen Jørgen Demant Peer Hansen Jørgen Luttermann Peter Poulsen Steen Ottesen Palle Svendsen Såfremt der er spørgsmål til ovenstående hører jeg meget gerne. Skulle der være brødre, som ikke ønsker at være med i den kommende sæson, bedes dette meddelt i god tid, så vi kan finde afløser. Jeg kan kontaktes på mail: eller på min hjemmetelefon: eller mobiltelefon: Med broderlig hilsen i V.K.S. Jørgen Luttermann

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013 Ansvarsh: OM Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Ansv.h. OM Karsten Pedersen Redaktionen: Kenn Commerou - Peter Poulsen fotos: Jørgen Kølle Maj/Sept 2013 HERLUF TROLLE NYT Resumé - sommer 2013

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur.

Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur. Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur. Der er 5 spændende ture at vælge imellem. D. 10.6. kl. 12.30-18 Tur til Helsingørs Kulturværft m. Guidet rundvisning Pris: 100 kr. Der dækker turen, entre,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Bilag 3 - Susågården. I forbindelse med nedenstående lille undersøgelse har jeg fået følgende svar:

Bilag 3 - Susågården. I forbindelse med nedenstående lille undersøgelse har jeg fået følgende svar: Bilag 3 - Susågården I forbindelse med nedenstående lille undersøgelse har jeg fået følgende svar: Ingen bruger stoppestedet på Jasminvej En stor del transporterer sig selv og de der bruger bus ( 12 ud

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Marts - April 2012 Ansvarsh: OM. Kurt Henckel - Red. Peter Poulsen HERLUF TROLLE NYT

Marts - April 2012 Ansvarsh: OM. Kurt Henckel - Red. Peter Poulsen HERLUF TROLLE NYT Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Marts - April 2012 Ansvarsh: OM. Kurt Henckel - Red. Peter Poulsen HERLUF TROLLE NYT RESUMÈ - MARTS: Udvalget for udadvendt arbejde Har i den forløbne måned

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Februar 2016

Indholdsfortegnelse Februar 2016 ARENDSE NYT Februar 2016 Indholdsfortegnelse Februar 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Tur ud i det blå Skosalg Hyggestund Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Vi har en masse dejlige hjælpere, og uden jer, kan vi ikke køre en forening som den her.

Vi har en masse dejlige hjælpere, og uden jer, kan vi ikke køre en forening som den her. Generalforsamling 8 marts 2017 på Engparken Et tilbageblik på 2016 Stille og roligt,ikke de store forandringer. Vi har brugt en masse penge på beboerne, men det er jo også vores fornemmeste opgave. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Golfturneringen finder sted fredag d. 8. august 2014.

Golfturneringen finder sted fredag d. 8. august 2014. Marts 2014 Til oplæsning i Logesalen. Kære Søster/Broder Overmester 27. Odd Fellow Golf 2014 i Kolding. Vi søstre, fra søsterloge nr. 89 Rebekka, har herved fornøjelsen at invitere golfspillende søstre,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 32 maj / juni 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere