HERLUF TROLLE NYT. Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Sommer Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERLUF TROLLE NYT. Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Sommer 2015. Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle"

Transkript

1 Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Redaktion - Ansv.h. OM Ole Nielsen - Peter Poulsen - Sommer 2015 HERLUF TROLLE NYT Broder Overmester byder velkommen til den forestående termin. Kære brødre i Loge 12 Herluf Trolle Tirsdag den 1. september går vi ind i en ny termin, sommeren går på hæld og så ved vi, hvordan vi skal bruge vore tirsdags aftener. Det er mit håb, at I alle, med jeres familier, har haft en god sommer. Måske lidt i sommerhus, en lille tur til feriestederne, eller måske den bedste ferie af alle, god afslapning. Vi har umiddelbart før sommerpausen udarbejdet en mødeplan for den kommende termin, og vi embedsmænd har gjort alt for at finde et varieret og spændende mødeprogram. En del af dette vil man kunne læse i vor møde/fødselsdagskalender, en helt ændret publikation som jeg synes broder sekretær Peter Poulsen kan være lidt stolt af. Ikke kun at vi kan få plads til alle væsentlige oplysninger omkring møder, udvalg, fødselsdag, mærkedage, embedsmænd. Men også, at det er lykkedes at få økonomi til at udsende kalenderen 2 gange pr år. Og hvad vil efteråret så byde på? Det er embedsmændenes og gradestabens håb, at vi kan gennemføre gradearbejder i en den kvalitet, der har givet Loge 12 Herluf Trolle det gode ry. Allerede her i september har vi indvielse og overflytning fra anden loge, vi skal senere på efteråret gennem venskabsgrad og kærlighedsgrad. Vi har brødre der skal tildeles eksmesterstjerne, der skal tildeles hæderstegn til flere brødre. I terminen har vi planlagt foredrag og indlæg, vi skal på logebesøg i anden loge, og så er der naturligvis de traditionelle logeaftener, hvor vi kan invitere vore ledsagere og enker med i logen. Det være sig bankospil, julestemning, samt juletræsfest sammen med loge 10 Birgitte Gjøe. Vi vil løbende og i god tid informere om indholdet ved særlige arrangementer. Men, kære brødre. Alt dette indleder vi tirsdag den 1. september 2015, hvor vi skal højtideligholde Alle Brødres Aften. Og det er mit håb, at rigtig mange brødre vil møde op denne aften. Jeg glæder mig til at se jer igen efter denne lange sommerpause. Med broderlig hilsen i VKS Ole Nielsen Overmester

2 Vi har modtaget 95 nye eksemplarer af Grundlov for Storlogen, Loger og Lejre. Eksemplarerne vil blive fremlagt i dagligstuen før hvert af de kommende 5 logemøder i september. Her kan brødrene tage et eksemplar. Vigtigt: Da vi netop nu er 95 brødre, forsyner vi hvert eksemplar med navn, hvilket alle bør være opmærksomme på, og derfor kun tage det eksemplar der er forsynet med ens eget navn. Det er den eneste måde, vi kan sikre os, at alle brødre får et eksemplar, samt ved månedens slutning at kunne konstatere, hvilke brødre der skal have et eksemplar bragt ud. Med broderlig hilsen i VKS Peter Poulsen Sekretær Som optakt til vort første møde i den ny sæson, vil det være på sin plads at repetere broder Hans-Jørgen Færks indlæg fra 5. maj om Forværelset. Det er under punktet Til bedste for logen at vi bringer en såkaldt Stafet. Til bedste betyder jo at underholde i ordets bedste betydning. Meningen med Stafetten er, at alle brødre kan få mulighed for at komme til orde og fortælle noget, der ligger på sinde, noget man er optaget af eller har tænkt over. Det behøver absolut ikke at være et Ego -foredrag. Tværtimod. Emnet, jeg har valgt, er en ide fra vor fhv. O.M., om et upåagtet, men særdeles vigtigt rum i logen, forværelset, dels et fint lille digt af en nu afdød br. Chr. Larsen om samme emne. FORVÆRELSET. Det lyder således: I forgården samles i tidernes gry de prangendes larmende skare. De måtte for menneskesønnen dog fly, fra bøgernes bog vi erfare. Thi templet var ment som et bedehus, hvor forgården skulle berede det ydmyge sind for åndens sus, som skulle de søgende lede. Nok baggrunden for vor ordens etik skal søges i templernes skygge. Sin ro og sin styrke derfra den fik som grundlag, hvorpå vi kan bygge. Thi alvor i gerningen den os betror og skænker os samværets glæde. De åbne sind er nøglen min bror, når logens sal vi betræde. Ja, værelset netop før denne sal er led i vor ritus og lære. Der sindet til gerning opløfte skal. En forsmag på aftenen være Så træd du før mødet så stille derind! Lad højtiden præge din tanke. Den ydmyge vil få lutret sit sind, før stille på døren man banke!

3 Chr. Larsen trækker på fin vis linierne op helt tilbage til templets Forgård i Jerusalem. Han siger, vort Forværelse har samme funktion til vor logesal. Genialt, da vi ved, at såvel logen og senere lejren har rødder i både det Gl. og det Ny Testamente. Tanken var, at Forgården til Templet skulle være et stille sted, hvor tankerne kunne samles om det egentlige. Den samme tankegang ligger til grund for Våbenhuset i vore kirker. Våbnene skulle lægges sammen med hjelmene. Der blev man stille og andagtsfuld. Sindet skulle samles om det væsentligste. Der er ikke meget tilbage af det i dagens danske kirker. Oplev en kirke en almindelig søndag, før gudstjenesten begynder. Man småsnakker og hilser rundt højlydt til højre og venstre, selv efter orglet er gået i gang. Chr. Larsen udtrykker det så flot: Ja, værelset netop før denne sal er led i vor ritus og lære Forværelset skal mane os til tavshed, vi iklæder os regalie, der er en symbolsk handling: Nu er du deltager med det symbol, du har opnået på dette tidspunkt i dit logelliv. Nu stemmes sindet. Som Chr. Larsen siger: De åbne sind er nøglen min bror, når logens sal vi betræde. og videre i sidste strofe: Så træd du før mødet så stille derind! Lad højtiden præge din tanke. Vi lukker den store verden ude, inden vi går over tærsklen. I loge nr. 12 er det måske lidt svært, fordi det ligger så tæt på selskabslokalet, men br. Ceremonimesters maner til det med sit bank med sin stav, inden vi går ind i vort forværelse. Det var meget nemt for brødrene i den loge nr. 59, hvor jeg blev indviet, fordi vi skulle op af en lang trappe fra selskabslokalerne, så mange havde ganske enkelt tabt vejret inden forværelset, så tavshed blev helt naturligt. Hans-Jørgen Færk Sommerens aktiviteter: Officielt holder vor loge sommerferie, og som følge deraf skulle der ikke være nogen aktiviteter. Sådan forholder det sig dog ikke. Vi har rigtignok ingen ugentlige møder, men samværet med brødrene foregår på andre måder henover sommeren, frem mod vort første arbejdsmøde d. 1. september. Som en genopfriskning af stort og småt, samt en appetitvækker for den kommende termin, bringer vi et overblik over de aktiviteter vore forskellige udvalg har arrangeret, og afslutningsvis en udvidet introduktion til vore møder i september. 12.maj: Afholdt vi vort seneste arbejdsmøde før sommerferien. Af særlig interesse fra dette møde kan vi nævne at br. Ebbe Buchholz netop havde gennemgået en by-pass operation, og at broderen nu er ovenpå igen og klar til efterårsterminen. Broder Ebbe Kjær Larsen oplyste i sin egenskab af formand for bygningsudvalget Torvestræde, at det ene lejemål på første sal i ejendommen Torvestræde, ville blive ledigt fra 1. august. Lejligheden er på 120 kvm. og med adgang til et lille stykke have. Broder Mogens Pedersen meddelte at logens glimrende golfhold på grund af udgiftsniveauet, ikke ville deltage i Odd Fellows golfinvitation, der i år foregik nord for Limfjorden. 26.maj: Vore seniorer, der har broder eksmester Kurt Henckel som ankermand mødes den første tirsdag i måneden. Men ingen regler uden undtagelser. Den tredje tirsdag i maj var brødrene i år på udflugt, og denne gang var ruten der skulle følges, lagt i hænderne på broder P.E. Jensen. Det blev en rigtig hyggetur på Møn, hvor frokosten blev indtaget på restaurant Lollesgaard på Nyord, godt og

4 billigt. Derefter var der sight-seeing på øen og eftermiddagskaffe på Fanefjord Skovkro. Det er dejligt og værdigt og i vor loges ånd at også de ældste og måske gangbesværede brødre, får glæde af vort fællesskab. Restaurant Lollesgård var første station på turen der foregik i brødrenes private biler. Foto Ole Nielsen 11.juni: Broder Ole Stig Sørensen formand for enkeudvalget, samt René Christensen formand for aldersfondsudvalget der sammen med er i sin egenskab tovholder for årets tur der i år gik til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Gårdens gamle hovedbygning bruges i dag af det administrative personale. Det gamle husmandssted vækkede minder hos deltagerne om deres barndom. Stedets besætning trænger til en middagssøvn ovenpå synet af den brogede forsamling. Brugsen var et tilløbsstykke, og de mange genkendelige varer fra en svunden tid blev genkendt med smil og latter.

5 Transporten foregik i bus, hvilket havde vist sig at være en succes, idet det giver bedre kontakt mellem deltagerne, fremfor at køre individuelt. Som sædvanlig startede turen med en mønstring på parkeringspladsen ved Næstvedhallen, hvor vejret viste os sit grå ansigt, men vi slap da for regn. Turen gik ad smukke veje til Holbæk, og vel ankomne, gik vi direkte til frokosten på Madam Blå, der helt i Andelslandsbyens ånd, serverede varm mad, en ret som var jævn, men velsmagende og som vore forfædre ville have sagt god for.: Forloren Hare, med pænt skrællede kartofler rødbeder og lidt syltetøj, samt en god solid sovs, ikke tynd sauce, men sovs der hænger ved kartoflerne. Herefter blev vi delt i flere hold, med hver sin guide, inddelt efter hvor bevægelig man var. De svagt gående blev kørt rundt i hestevogn til de forskellige fixpunkter, det gamle husmandssted, vi fik kaffe blandet med Richs, ikke var helt så forfærdelig som vi måske husker det. Smedeværkstedet, Brugsen, Brandstationen, Kirken, Håndarbejdshuset med afslutning på torvet, hvor vi kunne møde bageren, slagteren, radioforretningen og bese posthuset m.m. Det var en god og spændende oplevelse at se og opleve dette arbejdende museum med alle de faciliteter de fleste af os kunne nikke genkendende til. Vejret klarede op til hjemturen, og i strålende solskin nåede vi frem til Maglesø der ligger i et dødishul 10 km syd for Holbæk. Søen er på 15 ha og har 50 m høje, stejle skrænter. Nordskrænten, der har overdrevsvegetation, blev fredet i 1962, og netop der er områdets konditori placeret. Her blev der serveret kaffe, boller, og Odsherreds største stykke lagkage, der efterfølgende har kostet mange spadsereture at forbrænde. På hjemturen blev der gjort endnu et stop, denne gang ved Haraldsted Sø, hvor vi kunne få en forfriskning før turen sluttede på P-Pladsen igen. En rigtig dejlig dag, som arrangørerne fortjener stor ros for.

6 16. juni: var der afgang i private biler fra Sortebrødre p-pladsen, til målet for vort Sommermøde, der i år gik til den selvejende institution Marjatta ved Tappernøje Her blev vi modtaget af forstander Bernhard Schmitz der fortalte om institutionen historie og formål. Herefter blev vi vist rundt på institutionen, hvor vi fik lejlighed til at hilse på de udviklingshæmmede, og få et indtryk af deres daglige arbejde. Hovedindtrykket var, en veldrevet og velordnet institution, hvor de fleste af beboerne havde fundet et godt livslangt erstatningshjem. Institutionen er ikke blot et hjem, men også en skole og til dels en produktionsvirksomhed, med egne værksteder, gartneri og lidt landbrug i form af lidt kvæghold der kunne give mælk og osteproduktion til eget brug. Vi fik lejlighed til at tale lidt med nogle af de beboere der formulerede sig bedst, og vi drog derfra med indtrykket, at her var godt at være, når man nu var henvist til at bo på en institution hele sit liv. Det var glædeligt at se, at vore donationer fra vor jubilæums fond var givet til et godt formål. Som afslutning på aftenen drog vi videre mod Præstø havn til Café hvor vil vi blev trakteret med spareribs ad libitum med diverse tilbehør. 17. juni: Vi har modtaget et referat fra br. Kenneth Fjellerad: Unge brødre havde denne onsdag, arrangeret et møde, som vi igennem et stykke tid har arbejdet hen imod. Vi i unge brødre vil gerne besøge andre brødre i vor loge og høre om deres liv og levevej, for at lære andre brødre bedre at kende. Vi havde lavet en aftale med Br. Poul Erik Truelsen om at afholde et møde på hans gård som ligger i Næstelsø. Der var i alt 10 unge brødre (næsten fuldtallig)der deltog. Br. Poul Erik og Berit tog rigtig godt imod os, og blev budt velkommen i deres havestue. Da alle brødre var ankommet, gik vi til bords hvor vi blev trakteret med nye kartofler og hertil gullasch, der smagte fantastisk. Der blev gået godt til den, så der blev næsten udsolgt. Efter hovedretten fik vi en hjemmelavet dessert, som var en slags lagkage med is inden i, toppet med friske frugter. Under maden gik snakken livligt om alt mellem himmel og jord, men samtalen blev dog hurtigt ledt hen mod det besøget gik ud på. Efter spisning skulle vi se Poul Eriks gård og hans

7 besætning. Han driver gården ud fra devisen, at man kun skal producere hvad man selv kan bruge, derfor sår og høster han kun hvad hans besætning af køer skal bruge. På gården findes 20 stk. Dansk Kødkvæg, som i mange år har haft hans interesse. Han har bl.a. fremavlet en avlstyr som har været brugt gennem en lang periode. Kødet afsættes selv af br. Poul Erik og hans hustru, og hele gården emmer af, at de er selvforsynende i mange henseender. Efter en rundvisning på gården hvor vi bl.a. så maskiner og udstyr i maskinhuset som var væsentlig ældre end unge brødres gennemsnit, men så ud som nyt, fik vi en tur ud og se hans kvæg som gik på eng et stykke vej fra hovedhuset, turen var lidt våd, men vi kunne så gå hjem og varme os på kaffe og småkager. Under hele forløbet var der mange spørgsmål, som Poul Erik beredvilligt svarede på. Vi vil gerne takke Poul Erik og hans kone for at have os på besøg, og hermed også gerne proklamere at vi i fremtiden vil tage ud og besøge andre brødre. Alt i alt var det en fantastisk god og lærerig aften, som giver stof til eftertanke både på forbrug og landbrug. Broder Kenneth Fjellerad 26.juni: Deltog broder Sekretær i Næstved Gymnasiums dimissionsfest for årets studenter og HFére. Formålet med besøget var at overvære overrækkelsen af det rejselegat vi har givet. I Fundatsen for legatet står, at størrelsen er på kr. som hvert år i juni måned gives til én eller flere elever på Næstved Gymnasium efter indstilling fra ledelsen og kan gives til elev/elever, som har ydet noget specielt som en god kammerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat. Legatet kan benyttes til en studierejse/projekt. Efterfølgende skal modtageren af legatet, i logesalen, aflægge en kort beretning om rejsens/projektets forløb. I denne omgang havde skolens rektor Susanne Stubgaard valgt at dele beløbet i to. Valgene faldt på Ida Cecilie Rønne og Rikke Søholdt Kristensen. Rektor Susanne Stubgaard begrundede valget med følgende ord: Skolen har i år fået et nyt legat tak for det! Odd Fellow loge nr. 12. har oprettet et legat med navnet Herluf Trolles rejse legat. Legatet gives til en eller flere elever på NGH som har ydet noget specielt som en god kammerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat. I år uddeles to portioner af 5000 kr. Dette legat er et legat, som skolens elever kan søge i modsætning til de forrige legater som man bliver indstillet til. Der kom mange fine og velskrevne ansøgninger, men legatkomiteen var ikke i tvivl. I år går legatet til Ida Cecilie Rønne 3r og Rikke Søholt Kristensen 3.u. Kære Rikke. Du er en pige med en positiv tilgang til andre. Du har været flittig med lektierne, og har alligevel haft overskud til at være frivillig i en sommerlejr for andre unge, ligesom du har været tutor for andre elever her på skolen. Du har i din ansøgning beskrevet hvordan rejselegat skal anvendes til såvel faglig som

8 personlig udvikling, på en rejse med Dansk Studiecenter, og jeg og skolen ønsker dig held og lykke og glæder os til at høre dig fortælle om dine oplevelser til næste år. Kære Ida Du har holdt et fint fagligt fokus gennem hele dit skoleforløb, hvilket bekræftes af dit høje eksamensresultat på 11,3. Du er arbejdsom og flittig og arbejder som frivillig for Ungdommens røde Kors i Næstved. I din ansøgning beskriver du, hvordan du efter endt eksamen skal være frivillig i Nepal, og hvordan du håber både at kunne gøre en indsats for andre samtidigt med at du udvikler dig som person. Du er en værdig modtager af legatet. Stort tillykke og held og lykke, vi glæder os til at høre dig fortælle om dine oplevelser til næste år. Vi glæder os til at få en beretning fra de to piger på et senere møde. 9.august: Dagen hvor årets maritime aktivitet løb af stabelen. Brødre med indianerblod i (årer)ene stævnede ud fra Regerup ved Fuglebjerg Bro. Med skum i mundvigene og skum for boven af kanoerne blev der trukket igennem. Vejret den dag var forrygende, ikke en sky på himlen og en temperatur på den pæne side af 22 grader. Det er et stolt syn når dagens efterkommere af vikingerne, behandler kanoerne nænsomt og sikkert gennem farerne i den brusende Suså.

9 Efter flere timers knaldhård sejlads kom vi frem til campingpladsen Nåby Camping og kanoudlejning. Frokosten stod klar med flere slags sild og to slags steg, tilberedt med nænsom hånd af Jørgen Demants lærerinde udi det kulinariske. De tilhørende drikkevarer blev præsenteret iskoldt af broder Kenneth Fjellerad, der desværre havde måttet melde afbud til selve sejladsen på grund af sygdom, men som alligevel havde påtaget sig opgaven med nedfrysning af Rød Ålborg, og rigtig god temperering af danske bryggeriprodukter. Ingen nævnt ingen glemt. Som ordsproget siget: Uden mad og drikke, duer. Osv. Resten af turen til Næstved gik som en leg i det fantastiske sommervejr. Vi var i land præcis 17-tiden som aftalt, dog med forsinkelser af enkelte brødre.. Sikkert på grund af varmen. September: 1.sept: Alm. Møde, alle brødres dag XX og en stafet ved Menuen denne aften er : Mørbradgryde m. ris og en dessert Serveringsholdet er hold 3: Jacob Brandt, Jan Heerup Nielsen, samt hjælperne Arne Korsgaard og Peter Poulsen. 8.sept: Almindeligt møde og et indlæg under Til bedste for Ordenen broder Storrepræsentant Kenn Commerou vil gennemgå vore gradetegn, Ind og Ud af logen m.m. Menuen denne aften er : Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder, og dessert Serveringsholdet er hold 4: Lars Notkin, Michael Wendel samt 2 hjælpere

10 15.sept: Almindeligt møde og kl Indvielse af to nye brødre og ceremoniel overførsel af to brødre fra loge 35 Concordia i Slagelse, Eksmester Torben Strøh Jensen og Eksskatmester Torben Møller Sørensen. Aftenens påklædning er FESTDRAGT. Menuen denne aften er : Lun ret, smørrebrød og ost Serveringsholdet er hold 1: Kenneth Fjellerad, John Odgaard Ottesen samt 2 hjælpere 22.sept: Almindeligt møde og indlæg under Til bedste for Ordenen. Menuen denne aften er : Ølben og dessert Serveringsholdet er hold 2: Jan René Pedersen samt 2 hjælpere 29.sept: Almindeligt møde og kl gradearbejde, hvor en broder skal have tildelt Venskabsgraden, Derefter skal br. Eksmester Kurt Henckel have tildelt Eksmesterstjerne. Aftenens påklædning er FESTDRAGT Menuen denne aften er : Lun ret, smørrebrød og ost Serveringsholdet er hold 3: Jacob Brandt, Jan Heerup Nielsen, samt 2hjælpere Månedens mærkedage: 26. september Jesper Kristiansen. 55 år Logens bowlingklub Bowlingsæson Første bowlingtime i den kommende bowlingsæson er torsdag, den 3. september kl Vi er nu 15 brødre i klubben, så jeg har udarbejdet budget med reservation af 5 baner. Jeg har reserveret 5 baner i Næstved Bowlingcenter, Erantisvej 38. Prisen pr. bane er kr For hele sæsonen er udgiften kr Pr. måned bliver det kr. 150 for hver broder. Beløbet opkræves første spilledag i hver måned. Der er reserveret hver torsdag i otte måneder september april med undtagelse af følgende datoer: 24. december (juleaften), 31. december (nytårsaften) 24. marts (skærtorsdag), og sidste spilledag 28. april Nedennævnte brødre er tilmeldt i øjeblikket: Torben Johansen Flemming Luttermann Kurt Henckel Bent Jørgensen Finn Petersen Jørgen Andersen Ebbe Kjær Larsen Ernst Jensen Jørgen Nielsen Jørgen Demant Peer Hansen Jørgen Luttermann Peter Poulsen Steen Ottesen Palle Svendsen Såfremt der er spørgsmål til ovenstående hører jeg meget gerne. Skulle der være brødre, som ikke ønsker at være med i den kommende sæson, bedes dette meddelt i god tid, så vi kan finde afløser. Jeg kan kontaktes på mail: eller på min hjemmetelefon: eller mobiltelefon: Med broderlig hilsen i V.K.S. Jørgen Luttermann

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013 Ansvarsh: OM Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Ansv.h. OM Karsten Pedersen Redaktionen: Kenn Commerou - Peter Poulsen fotos: Jørgen Kølle Maj/Sept 2013 HERLUF TROLLE NYT Resumé - sommer 2013

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande Nr. 5 september / oktober 2006 65. Årgang Kanolle på sommertogt i svenske farvande Læs artikel side 17 Foto: John Fjeldsted Larsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august 2013 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 1 10-07-2013, 12:57 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Stroken Nr. 5 Juli/August 2005 Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Program (efter roningen) Kl.19.00 middag Kl.20.30 præmie overrækkelse Kl. 21.30 spiller 5 mands orkesteret

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere