Vejledning til Timeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Timeplan"

Transkript

1 Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser... 4 Aktivitetstyper... 5 Undervisere... 6 Planlægning... 7 Perioder... 7 Uddannelser... 8 Klasseårgang... 8 Vælg en årgang... 8 Opret en årgang... 9 Slette/rediger en årgang... 9 Undervisning... 9 Hold... 9 Skolefag på hold Redigér planlagt undervisning Slet planlagt undervisning Øvrige opgaver Opret/redigér aktivitet Slet aktivitet Planlæg aktivitetstimer Overblik Undervisere Kompetencer Arbejdsfordelingsnoter Tilknyttet til uddannelser Support Senest redigering version 3, næste redigering senest december

2 Faner: Følgende faner findes i timeplans-vinduet: Periode Uddannelse Klasseårgang Undervisning Øvrige opgaver Undervisere Stamdata I første kapitel fokuseres på Periode, Uddannelse og Stamdata. Overordnet set, planlægges alt inden for én periode ad gangen. Derefter sker planlægningen på Uddannelsesniveau, det betyder at man skal vælge en periode og uddannelse inden man gør mere. Her bruges knappen vælg. På Periode-siden trykkes på knappen vælg, hvorefter man bliver ledt til Uddannelse. Her kan man igen vælge en uddannelse, herefter bliver man ført videre til Klasseårgang da dette vil være det naturlige næste skridt. Men for at oprette stamdata trykkes i stedet på fanen Stamdata. I toppen af billedet vil Uddannelsen og Perioden stå, således man hele tiden kan se hvad man planlægger under. Stamdata: Fanen stamdata har en del fælles stamdata og noget uddannelses-opdelt data. Fanen indeholder underfanerne: Skolefag på uddannelse (Individuel uddannelsesdata) Kompetencegrupper (Fælles) Grundsatser (Fælles) Aktivitetstyper (Fælles) Skolefag på uddannelse Første fane under Stamdata er Skolefag på uddannelse. I overskriften står også hvilken uddannelse der er valgt. Tabellen vil om udgangspunkt være tom (Vil senere hente de skolefag som er oprettet i UDDATAPLUS). Tabellen indeholder følgende overskrifter: Skolefagstype, som enten er Obligatoriske fag, Studieretningsfag eller Valgfag. Betegnelse Kort-betegnelse Rettetidsfaktor, som angiver antal timer per elev der tillægges et fag ved planlægning. Kompetencegruppe, der viser hvilken type kompetence der skal til for at undervise i et givent fag. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

3 Gymnasieniveau, hvis faget f.eks. er A eller B-niveau skal man have udvidet kompetencer for at undervise. Antal undervisere, angiver hvor mange undervisere på uddannelsen som har denne kompetencekombination. Antal hold, viser hvorfor mange hold der har dette fag i denne periode. For at oprette et skolefag trykkes på knappen Opret Skolefag. For at faget kan oprettes skal: Skolefagstype, betegnelse, kort-betegnelse, rettetidsfaktor og kompetencegruppe udfyldes. (Har du endnu ikke oprettet Kompetencegrupper, se da næste afsnit.) Vil man ændre på et skolefag, kan man trykke Redigér. Når et fag først er planlagt kan Kompetencegruppen ikke længere ændres! Senest redigering version 3, næste redigering senest december

4 Kompetencegrupper I denne fane kan man oprette, slette og redigere kompetencegrupper til skolefagene. Kompetencegrupper er bindeledet mellem et skolefag og underviserne. Kompetencegrupper skelner ikke mellem A, B eller C-niveau, dette styres vha. Gymnasieniveau -fluebenet under Skolefag på uddannelse. For at oprette en kompetencegruppe trykkes Opret kompetencegruppe, og for at redigere trykkes Rediger. Grundsatser Nogle af de grundsatser som sættes er standardværdier som sættes ved oprettelse af f.eks. undervisere. Disse standardværdier kan selvfølgelig ændres for hver underviser, men sættes her for at lette arbejdet ved ny-oprettelser. Grundsatser indeholder følgende felter. Lektionslængde i minutter, bruges til at omregne fra Lektioner til Timer. Forberedelse per lektion i minutter, bruges til at omregne fra Lektioner til Timer. Årsnormering for undervisere i timer, standardværdi som underviserne får sat deres årsnorm til ved oprettelse for et helt år. Værdien bruges sammen med periodens årsnormeringsfaktor. Standardværdi for timers ferie standardværdi for undervisernes ferietimetal. Søgnehelligdage i timer standardværdi for undervisernes SH-dage i timer. Ressourceenheder, bruges ved udskrift af Ressourceoverblik-udskrifterne. Kan sættes til: o Timer: Her står både Timer og Procent o Procent: Her fjernes timetallene o Ingen tal: Ingen specifikke kvantiteter. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

5 Aktivitetstyper Aktivitetstyperne anvendes blandt andet ved Øvrige Opgaver, som er timer der ikke nødvendigvis er undervisningsrelaterede. Aktivitetstyperne anvendes derfor til at gruppere disse timer. Aktivitetstypen Undervisning og elevtid (elevtid) er en standardtype som indeholder alt undervisning og kan derfor ikke ændres eller slettes. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

6 Undervisere Det sidste skridt inden der kan planlægges er at tilføje underviserne. Øverst i denne fane ses en tabel over alle de undervisere som er tilknyttet den valgte uddannelse (mere om dette lidt senere i dette kapitel) Undervisertabellen indeholder ud over navn og initialer et overblik over: Planlagt belastning, som er summen af timer til undervisning og Øvrige opgaver. Konfront %, er procentuelle andel af Planlagt belastning der er Elevtid Resttimer, er differencen mellem Årsnorm og Planlagt belastning. Ferietimer, er det aktuelle antal ferietimer for underviseren normeret til perioden. SH-timer, er det aktuelle antal Søgnehelligdagstimer for underviseren normeret til perioden. Årsnorm, er den aktuelle årsnorm for underviseren i den valgte periode. OBS!: Ved Oprettelse/Redigering anvendes Årsnorm, SH-timer og Ferietimer for et helt år ad gangen! Blyanten til venstre i tabellen bruges til at redigere underviseren og skraldespanden bruges til at slette underviseren. For at oprette en underviser trykkes på knappen Tilføj medarbejder. Ved at trykke på knappen Vælg hentes detaljerede data for underviseren i de nedenstående underfaner: Kompetencer, her tilknyttes undervisning/censor-kompetencer. Det er vigtigt at tilføje undervisningskompetencer, ellers vil underviseren ikke fremgå af listen over mulige undervisere på et givent fag. Kræver faget Gym-niveau skal underviseren også have en markering her. Ressourcefordeling, her ses ressourceregnskabet for underviseren. Her findes også nogle udskrifter for ressourcefordelingen. Arbejdsfordelingsnoter, her kan man skrive noter til underviserens ressourcefordelingsudskrifter. Tilknyttet til uddannelser, her angives hvis der er flere uddannelser som underviseren skal tilknyttes. En underviser tilknyttes altid den uddannelse som er valgt (på forsiden) ved oprettelse af underviseren. Disse faner (se nederst i billedet) vil blive beskrevet yderligere i dybden i Overblik -kapitlet. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

7 Planlægning Når alle stamdata er indtastet kan den daglige planlægning begynde. For at planlægge undervisning skal man først vælge den Uddannelse som der skal planlægges på. Dette afgrænser ud over hold også dermed også hvilke undervisere der kan vælges til at undervise. Perioder Vælg en periode For at vælge en Periode trykkes på Vælg -knappen. Herefter bliver man ført videre til Uddannelse - billedet. I toppen af billedet vil der komme en linje frem hvor der står hvilken periode der er valgt. Denne går igen senere når man vil se ressourcefordelingen under Undervisere. Opret en Periode For at oprette en Periode trykkes på Opret periode -knappen. Herefter skal man indtaste følgende: Startdato Slutdato Årsnorm Senest redigering version 3, næste redigering senest december

8 Slutdatoen skal være større end startdatoen, og datoerne må ikke overlappe med andre oprettede perioder. Årsnormen skal afspejle periodens længde, således man kan følge om undervisernes årsnormering opfyldes ved planlægningen. Planlægges et helt år (hel årsnorm) ad gangen skrives 1. Planlægges kun for 6 måneder og altså en halv årsnorm, indtastes 0,5. Uddannelser Vælg en Uddannelse For at vælge en Uddannelse trykkes på Vælg -knappen. Dette fører dig videre til Klasseårgang billedet med det samme. Ved at trykke vælg ændres ligeledes overskriften i toppen af billedet, således der står Timeplan og ressourcefordeling for den valgte uddannelse, se nederste billede. Overskriften der viser hvilken uddannelse der er valgt: Tip: Ønsker man at se alle undervisere, kan man trykke på Nulstil valg-knappen, herved har man ikke valgt nogen uddannelse, og det er muligt at gå til Undervisere-fanen, og her vil alle undervisere fremgå. Dette kan være nyttigt hvis man har fjernet en underviser fra alle uddannelser. Klasseårgang Det næste man gør er at oprette/vælge en årgang. I 2016 vil Årgang 2016 være 1.g ere og Årgang 2015 vil dermed være 2.g ere. Kolonnen Antal elever angiver summen af elever på de hold som er oprettet under denne årgang, se næste side. Vælg en årgang For at vælge en årgang trykkes igen på Vælg -knappen, og du føres direkte videre til Undervisning - billedet. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

9 Opret en årgang Hvis man ikke har oprettet nogen årgang endnu, oprettes en ny årgang på Opret Årgang -knappen. Dette giver en lille boks som giver mulighed for at indtaste data for årgangen, se billede nedenfor. Uddannelsesdata er allerede udfyldt. Det er den samme boks som kommer til syne hvis man trykker på Blyanten. Slette/rediger en årgang For at slette en årgang trykkes på Skraldespanden til højre i tabellen. Ønsker du i stedet at redigere en årgang, trykkes på blyanten til venstre i tabellen. Undervisning Det er på dette billede at alt undervisningstid bliver planlagt. Dette gøres i to faser: 1. Oprettelse af hold 2. Planlægning af fag/timer på holdet. Hold Sidens øverste tabel viser hvilke hovedhold der er på årgangen. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

10 Planlæg hold For at planlægge et hold, trykkes på Vælg -knappen, hermed farves linjen blå således det er muligt at se hvilket hold der arbejdes på. Ligeledes Ændres overskriften mellem de to tabeller til Skolefag på hold: det valgte hold, se billedet for eksempel. Opret hold For at oprette nye hold trykkes på Opret Hold -knappen, dette giver en boks hvor data kan indtastes. I denne boks kan man angive Elever. Dette elevtal anvendes to steder: 1. Til at give en sum på Årgang -billedet 2. Som Standardværdi for den efterfølgende planlægning Rediger/Slet hold Når et hold er oprettes, kan man nu oprette/slette/redigere den planlagte undervisning på holdet. Skolefag på hold Når et hold er oprettes, kan man nu oprette/slette/redigere den planlagte undervisning på holdet. Planlæg undervisning For at planlægge undervisning trykkes på Tilføj Skolefag -knappen. Dette åbner vinduet som ses på billedet nedenfor. 1. Først vælges det skolefag som ønskes planlagt fra den øverste drop-down liste. Denne viser de skolefag som er oprettet under Stamdata -fanen. 2. Når denne er valgt kan man se en graf over hvilke undervisere der har kompetencen Dansk med Gym-niveau i dette tilfælde. Såfremt der ikke var nogen undervisere med disse kompetencer, vil dette stå i grafen nederst. Grafen viser: a. Grøn: Underviserens timer i det valgte fag (Dansk i eksemplet) b. Lyseblå: Underviserens planlagte timetal c. Mørkeblå: Underviserens årsnorm inden for denne periode d. Fanen Andre hold der undervises giver et overblik over hvilke andre hold de mulige undervisere også har. 3. Feltet Min. Forberedelse bruges hvis f.eks. en ny underviser skal have særlig forberedelsestid til et fag. Forberedelse kan sættes Globalt under Stamdata Grundsatser. 4. Herefter udfyldes feltet Lektioner og Elever (udfyldt med holdets antal elever, men kan ændres hvis et fag har et andet antal elever). Når disse tal ændres, opdateres Timer. Beregningen anvender Rettetid faktor for skolefaget angivet under Stamdata Skolefag samt forberedelse og lektionslængde (lektionslængen er angivet under Stamdata Grundsatser ). 5. Til sidst vælges hvilken underviser der skal anvendes. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

11 Redigér planlagt undervisning Ved at trykke på Blyanten til venstre i tabellen fås det samme vindue som ved oprettelse, det er dog her ikke muligt at ændre skolefaget. Såfremt man ønsker at ændre skolefag, skal dette blot slettes og oprettelsen sker på ny. Slet planlagt undervisning For at slette undervisning trykkes på Skraldespanden til højre i tabellen. Tip: Har man lige oprettet et helt hold, men der skal oprettes flere identiske hold: 1. Så opret hold 2 2. Ved siden af knappen Tilføj skolefag findes et afkrydsningsfelt Foreslå fag der er planlagt på de øvrige hold. Markér denne. 3. Hermed vil der komme linjer frem for de skolefag som er planlagt på de øvrige hold på årgangen, men endnu ikke har en underviser tilknyttet. Disse kan ses ved at der under initialer står et Tryk på blyanten ud for disse for at tilføje Lektioner og en Underviser. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

12 Øvrige opgaver Under fanen Øvrige Opgaver er det muligt at tildele timer til undervisere som ikke er direkte relateret til undervisning (Elevtid). Billedet er todelt: 1. Øverste tabel indeholde de forskellige aktiviteter (se billedet) 2. Nederste tabel indeholder en liste over alle undervisere på uddannelsen. 3. (I midten kan man få en graf over aktivitetstyper og timefordeling på én underviser) Opret/redigér aktivitet For at oprette en aktivitet tykkes på Opret opgave -knappen, hvorved man får et vindue frem hvor man først vælger Aktivitetstype (Disse oprettes under Stamdata Aktivitetstyper ). Herefter kan man angive betegnelse og kort-betegnelse og et budgettal for forventet antal timer. Disse forventede timer ses til højre i tabellen under kolonnen Timer. Her ses planlagte / Forventede timer. Det aktuelt planlagte timer opdateres når man gemmer timerne på underviserne i nederste tabel. For at redigere trykkes igen blot på blyanten til venstre i tabellen. Slet aktivitet Her trykkes blot på skraldespanden til højre i tabellen. Planlæg aktivitetstimer For at kunne planlægge timer trykkes på Vælg -knappen. 1. Herved farves linjen blå, og overskriften mellem tabellen ændres også til navnet på den valgte aktivitet. 2. Den nederste tabel (se billede nedenfor) opdateres også med de aktuelle data. 3. I kolonnen Timer kan man skrive det antal timer ind man vil planlægge. 4. Når alle timer er skrevet ind trykkes på Gem -knappen. Herefter opdateres det aktuelle antal timer på aktiviteten i den øverste tabel. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

13 5. Vil man gerne danne sig et overblik over fordelingen af timer for en given Underviser, trykkes på Se timer -knappen, herefter kommer en graf op mellem tabellerne der viser den valgte undervisers aktivitetsfordeling. I kolonnen Timer i alt kan man se Underviserens Planlagte timer / Årsnorm, således man hurtigt kan få et overblik over hvor mange timer der eventuelt mangler. Overblik Undervisere I fanen Undervisere vil man efter endt planlægning kunne danne sig et overblik over undervisernes timebelastning. Som beskrevet i Kapitlet Kom i gang med timeplan kan man i øverste tabel få et overblik over timefordelingen på underviserne. Dette kapitel vil dog beskrive de øvrige faner der ligger under hver Underviser Kompetencer For at kunne undervise skal man have tilføjet kompetencerne til de forskellige undervisere. Efter end planlægning kan man her se hvor mange planlagte undervisningstimer der er tildelt i de forskellige kompetencer. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

14 Ressourcefordeling Her fås det mest detaljerede overblik over en undervisers timefordeling. Felter øverst til venstre Står nøgletallene for underviseren: Årsnorm, Ferietimer, SH-timer, belægningsprocent, konfrontationsprocent og resttimer, de samme som findes i Underviser-tabellen. Lagkagen Giver et overblik over timefordelingen mellem de forskellige aktivitetstyper. Forkortelserne der vises er kort-betegnelsen TIP: Hold musen hen over for at se komplet betegnelse og antal timer Knapperne Print & Print 2 Her findes to udskrifter som på forskellig vis hjælper med overblik over underviserens timefordeling. På udskriften kan både stå tal og procent, men i Stamdata Grundsatser kan man vælge Ressourceenheder som angiver om man vil have begge (Timer), kun procent (Procent) eller ingen værdier (Ingen tal). TIP: Print er optimeret til portræt-print, og Print 2 er optimeret til Landskab-print. Tabel: Hold der undervises En liste over alle de hold som underviseren er tilknyttet, hvilket fag der er planlagt, antallet af elever, lektioner og dermed timer. Senest redigering version 3, næste redigering senest december

15 Tabel: Øvrige opgaver En liste over alle de Øvrige aktiviteter hvor der er planlagt timer for underviseren. Kolonnen planlagt belastning viser Underviserens timer / forventede timer på aktivitet Arbejdsfordelingsnoter Tabellen for arbejdsfordelingsnoter indeholder noter som kommer med på udskrifterne. Opret note For at oprette en note trykkes på Opret ny note -knappen, hvorved der kommer en blank linje frem til indtastning af noten. Herefter trykkes på Gem -knappen for at gemme. Redigér note Tryk på den linje der ønskes ændret, tryk på Rediger -knappen. Herved bliver teksten til et redigérbart skrivefelt. Ret i teksten og tryk på Gem. Slet note Tryk på den linje som ønskes slettet, og tryk på Slet -knappen. Her bliver man spurgt om man vil slette eller ej, tryk Ja for at fortsætte. Tilknyttet til uddannelser Når en underviser oprettes får vedkommende et flueben ved den uddannelse som er valgt fra start, men skal en underviser tildeles mulighed for at få timer på andre uddannelser, skal man her sætte et flueben ud for, eller fjerne hvis man vil dette. Herefter trykkes Gem, og ændringen træder i kraft. Support Hvis denne vejledning eller andet giver behov for support, kan vi kontakts på Tlf.: eller Senest redigering version 3, næste redigering senest december

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret 20-02-17 JHF Indkaldelsesbreve, udeblivelse og andre breve SKAL sendes via COSMIC til DIPO. Gå i kalenderen, find pt. og bookingen. (husk pt. skal være aktiv

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer.

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER)

3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER) 3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER) For at få fremsøgt de aktiviteter, som en skole har tildelt/rekvireret hos et institut skal man ind under menupunktet INSTITUT/BEMANDING/OVERSIGT. Efter valg

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN WORKCYCLUS BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Handlingsplan... 2 1.1 Overblik på indsatsområder på handlingsplan... 2 1.2 Opret et indsatsområde... 3 1.3 Indsatsområde

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer)

Vejledning til Opgavesystem (lærer) Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere