Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet Sct. Georg MAJ ÅRGANG 4

2 Sct. Georg LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Karin Boldsen Havnevej 28, Jegindø, 7790 Thyholm. Tlf./fax: Mobil: Landsgildekansler Egon Havgaard Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk. Tlf./fax: Mobil: Landsgildeskatmester Jørgen Jakobsen Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro. Tlf.: Mobil: International Sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft. Tlf./fax: Uddannelses Sekretær Margrethe Gybel Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk. Tlf.: PR Sekretær Erik S. Messmann Græsvangen 20, 9800 Hjørring. Tlf./fax: Mobil: RODBJERGGAARD: Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved. Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse: Vorkvej 73, 6040 Egtved. Tlf SCT. GEORGS FONDEN: Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde. Tlf SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen. REDAKTØR AF SCT. GEORG: Suzanne Poulsen Rostedvej 14, Rosted, 4200 Slagelse Tlf./fax: Bladet udsendes 8 gange: 12/1, 10/2, 11/4, 10/5, 10/8, 10/9, 11/10 og 10/11. Deadline: Den 15. i måneden forud. Oplag: exemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, Slagelse. ISSN: Internationalt Udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU. Adresse m.v. under Landsgildeledelsen. Birthe Laurentzius Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4, Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf Kursus Udvalget (KU) Margrethe Gybel, formand for KU. Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Steen C. Andersen, Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten. Tlf Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg. Tlf Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A, 4700 Næstved. Tlf PR Udvalget (PR) Erik S. Messmann, formand for PR. Adresse m. v. under Landsgildeledelsen. Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432, Lyngvej 3, 9100 Aalborg. Tlf Fax Ib Jørgensen, Næsbygårdsvej 36 F, 5270 Odense N. Tlf Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg. Tlf Fax Lauget - for kampen mod narkotikamisbrug Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre. Tlf Gambia Projekt Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47, 2630 Taastrup. Tlf Sct. Georgs Fonden Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen, Stationsstræde 2, 8370 Hadsten. Tlf Læs om Nordisk gildesamarbejde 4 Forslag til landsgildekansler 7 Ændringsforslag 8-9 Transport af fredslyset 10 Nyt fra frimærkebanken 11 Sct. Georgs Prisen 12 Forsidefoto fra Landbohøjskolens have. Foto: Jørn Poulsen Hvis man ikke kan få øje på de lyse sider, må man sætte kulør på de mørke Arrangementer på landsplan: juni 2001 Gildehøjskole i Nordborg juli 2001 Int. Træf 2001 på Rodbjerggaard september 2001 Landsgildeting 2001 i Hillerød. Internationale arrangementer: juni 2001: Centraleuropæisk træf i Budapest, Ungarn juni 2001: Europæisk konference i Budapest, Ungarn oktober 2001 Seminar for de nordiske landsgildeledelser på Rodbjerggaard januar 2002: 34. Europæiske Gilde forum, Grossarl, Østrig juni 2002: ISGF s 23. Verdenskonference i Vancouver, Canada. Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt gildekontoret. Landsgildekontoret holder ferielukket fra fredag 6. juli til fredag 3. august 2001, begge dage incl. Adresseændring skal altid meddeles din kansler aldrig til redaktøren! Evt. kan det meddeles Landsgildekontoret, tlf Ligeledes skal oplysninger om jubilæer også meddeles Landsgildekontoret, og ikke redaktøren!

3 Sct. Georgs budskabet 2001 Der findes mange forskellige legender om ridderen Sct. Georg og hans kamp mod dragen. Sct. Georg var en person, der vovede noget for at hjælpe mennesker, som var i nød og som var undertrykte. Historieskriverne mener ikke, der findes nogen nøjagtige og overensstemmende kilder om den kristne hvide ridders eksistens. Hans vigtigste betydning for eftertiden må være de egenskaber han så klart viste: Heltemod, retfærdighed, duelighed og frem for alt hans kristne baggrunds lysende egenskaber. Vi har vel alle set utallige billeder af Sct. Georg og dragen et populært motiv i middelalderens kalkmalerier i vore kirker, på mosaikker fra Rusland, Grækenland, Tyrkiet og mange andre lande. I verdenskunsten findes Sct. Georg portrætteret af Rafael, Dürer og Donatello. I Stockholm findes der et klenodie i Storkyrkan i Gamle Stan. Der er en stor malet rytterstatue af eg og elghorn, som forestiller Sct. Georg, dragen og prinsessen. Efter sejren ved Brunkeberg i Stockholm, hvor der i 1471 stod et blodigt slag mellem Danmark og Sverige, bestilte den svenske Rigsforstander Sten Sture dette monument af helgenen hos kunstneren Bernt Notke i Lübeck stod mesterværket færdigt og det førtes i triumf rundt i Stockholm, inden det blev opstillet i Storkyrkan. Her har det stået i over 500 år. Du skulle besøge Storkyrken med Sct. Georg og dragen næste gang du kommer til Stockholm. Hvad kan Sct. Georg nu sige os gildebrødre af i dag? Selv om vi lever i et samfund, der forandre sig meget hurtigt, eksisterer kampen mellem det onde og det gode fortsat. Hver dag afspejles den i vore massemedier. Spejderbevægelsen var, da den blev stiftet og er til stadighed, en fredsbevægelse. Gennem det internationale fredsarbejde kan vi hjælpe de unge med at starte spejderarbejde, hvor det ikke findes, eller hvor det ikke har været tilladt at starte spejdervirksomhed. De seneste år er fredslyset fra Betlehem blevet sendt gennem Europa helt op til os i Norden. Fredslyset, hvis flamme gives fra hånd til hånd, er et symbol på vores opgave med at udbrede fredsbudskabet. Dette i en tid, hvor højreekstremistiske bevægelser lader sig høre, og mennesker forfølges på grund af hudfarve, kultur eller religion. Spejderbevægelsen er nødvendig i dag, og det er vigtig, at vi giver vor støtte til arbejdet med og for vore unge. Til Sct. Georgs Dag 2001 sender jeg en varm hilsen til alle gildebrødre i de nordiske lande. Margareta Fromholz Landsgildemester i Sverige Formand for NordiskUnderRegion 3

4 4 What s on... international? Det nordiske gildesamarbejde Af Rigmor Lauridsen, International Sekretær De 5 nordiske landes gildebevægelser: S:t Görans Scoutgillen i Finland, St. Georgsgildin á Íslándi, St. Georgs Gildene i Norge, S:t Georgs Scoutgillen i Sverige og Sct. Georgs Gilderne i Danmark har samarbejdet igennem mange år. I de papirer jeg som international sekretær (IS) har fået overdraget er de ældste referater fra 1985, men samarbejdet er væsentligt ældre. Hvordan fungerer det så i dag? Nordisk Under-Region (NUR) har en komite, som består af de 5 landsgildemestre. Denne komite mødes een gang om året og i disse møder deltager også landenes internationale sekretærer. I erkendelse af, at det er vanskeligt at»holde gryden i kog«, hvis man kun mødes en gang årligt besluttede NUR i 1996 at nedsætte en arbejdsgruppe med een deltager fra hver af landene Norge, Sverige og Danmark. Denne arbejdsgruppe skulle meget bevidst gå ind og etablere nye samarbejdsområder. Ved Nordisk Gilde Træf i Mora sommeren 2000 besluttedes det at udvide arbejdsgruppen til også at ha en repræsentant fra Finland. Arbejdsgruppen mødes 3 gange på 2 år, selvfølgelig forskudt i forhold til NURmøderne, så der er tale om en kontinuerlig møderække. Hvad samarbejder vi om i NUR? - I den udstrækning det er muligt fremstilles ting til salg i fællesskab. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre hvis»tingen«kun har det internationale emblem på sig. Et godt eksempel herpå er et flot silketørklæde, som nu også bli r til salg via ISGF s kontor i Bruxelles. - Der er fremstillet en brochure om ISGF (International Scout and Guide Fellowship = gildebevægelsens verdensorganisation). Brochuren er ens i lay-out, billedvalg og tekst, men på hvert nordisk lands sprog. - Fredslyset fra Betlehem vil fremover være en fælles aktivitet, idet vi nu henvender os samlet til Østrig for at få datoen for lysets ankomst så betids, at det kan indgå i jeres planlægning af gildeåret. Det betyder også at Fredslyset, som kører igennem Danmark vil blive sendt videre til både Norge og Sverige. Vi håber på at kunne finde en løsning på transportproblemet til Island. - Den årlige rapport om gildeaktiviteter i det enkelte land sammenskrives til en fælles nordisk rapport til ISGF. - Fælles aktivitetsliste, som er tilgængelig via vores hjemmeside. - Diskette med gildetegninger er et fælles nordisk projekt. - Sct. Georgs budskabet til de nordiske gildebevægelser skrives af de nordiske lande på skift. - Da de baltiske lande blev selvstændige stater blev de nordiske gildebevægelser enige om at fordele landene iblandt sig for at sætte fokus på»hjælp til selvhjælp«i opbygningen af spejder- og gildebevægelserne i de enkelte lande: Finland skulle støtte Estland. Sverige skulle støtte Letland. Norge og Island skulle støtte Litauen. Danmark skulle støtte Polen. På møderne i NUR gives der tilbagemeldinger om arbejdets udvikling - og samtidig inspiration og støtte til det fortsatte arbejde. (Status for hvordan det går må hellere vente til en senere artikel!) I det hele taget er NUR-møderne stedet, hvor vi udveksler tanker, idéer, erfaringer og nye tiltag for til stadighed at udvikle gildebevægelserne i Norden. - Norge var det land som først fik en skriftlig aftale med spejderkorpsene om samarbejde bl.a. i form af en»markedsføring«af gildebevægelsen som en naturlig fortsættelse af spejdertiden. Nu har ISGF

5 på verdensplan lavet aftaler med både pigespejdernes og drengespejdernes verdensorganisationer. - Det danske projekt Gildehus følges med stor interesse i alle de nordiske lande. - Hvert tredie år afholdes et nordisk seminar for de 5 landes landsgildeledelser. Det skal næste gang afholdes i oktober i år på Rodbjerggård. - Norge startede for flere år siden med at ha en gildetrop på de store landslejre. Efter den model har Danmark også haft gildetroppe på et par lejre, og det er med baggrund i dette, at vi nu har startet et gildetroplaug (se artikel i Sct. Georg 3/2001). Sverige skal ha deres første gildetrop i denne sommer. På NUR-møderne bli r også samarbejdet i Europa og med ISGF debatteret. De emner som kommer op på de forskellige konferencer forsøges snakket igennem i nordisk regi inden konferencerne. Ikke fordi vi absolut skal mene det samme, men for at bruge hinanden på en god måde: Få holdningerne og argumenterne prøvet af i et mindre forum - og på vores eget skandinaviske sprog! NUR udpeger en repræsentant til Europa Komiteen. Det har i de første 3 år været vores LGM Karin, men da Karin ønsker at stoppe, har NUR udpeget Gjermund Austvik fra Sverige. For tiden har de nordiske gildebevægelser 2 repræsentanter i ISGF s verdenskomite (Raisa Montin, Finland og Niels Rosenbom, Danmark). Begge repræsentanter er valgt for den samme 6 års periode, og det er ikke smart! Derfor har vi snakket om, at vi skal prøve at få en repræsentant fra Norden valgt hver gang, der er verdenskonference (hvert 3. år). Altså således at NUR altid har 2 repræsentanter i verdenskomiteen, men valgt forskudt. Selv om meget er nævnt, er der givetvis også meget, jeg har glemt! Der er kun et at sige til det: Hvis du vil vide mere så spørg din GIM (gildets internationale medarbejder), din DIS (distriktets internationale sekretær), IU (Internationalt Udvalg) eller undertegnede. I november 2000 blev NUR-møde-deltagerne inviteret til at overvære en gildehal i forbindelse med NUUK Rejseholdets gensynsweekend. Deltagerne er fra venstre: Rigmor Lauridsen, IS DK, Margareta Fromholz LGM SE, Harald B. Pettersen LGM, NO, Karin Boldsen, LGM DK, Carita Backa LGM FI, Gjermund Austwik LGS SE og Bjørg Walstad IS NO. 5

6 6 KOM OG VÆR MED SCOUT 2001, Sverige For første gang arrangerer samtlige svenske spejderkorps en fælles landslejr! For første gang har S:t Georgs Scoutgillen i Sverige en gildetrop på en stor spejderlejr! For første gang arrangerer det danske Gildetroplaug en udflugt til en udenlandsk spejderlejr! Vil du med på besøg hos vores svenske gildevenner, som er med på Scout 2001? Lejren, som har temaet»vi bygger bro«, vil være på et stort område ved Rinkaby, knap 100 km fra Malmø. Der forventes ca spejdere, heraf en del udenlandske. Gildetroplauget har planlagt en udflugt til Scout 2001 søndag den 29. juli ca. kl excl. transport. Afhængig af interessen for at være med på denne udflugt vil gildetroplaugets ledelse arrangere kørsel m.m. Alt sammen selvfølgelig for egen regning. Vil du være med så kontakt Landsgildekontoret på telefon Be open for scouting, Østrig De østrigske spejderkorps og den østrigske gildebevægelse arrangerer en»gensynsjubilæums-lejr«ved Bad Ischl i dagene juli. Programmet indeholder besøg på lejrgrunden, som blev benyttet til verdensjamboreen i 1951, besøg i saltmine, festaften, operetteaften m.m. En svensk gildebror vil forsøge at arrangere en fælles nordisk tur til Østrig. I 1951 deltog der 228 svenskere, 60 finske og»et ekstra-tog«fra Danmark! Var du blandt de danske deltagere? Hvis du har lyst til at være med - eller få kontakt til nogle af dem der var med dengang - så kontakt Acke Andersson tel (+46) eller URBAN 2001 I anledning af Norges Speider Forbunds 90 års»fødselsdag«afholdes der en lejr ved Frederiksstad. St. Georgs Gildene i Norge deltager på flere måder. Landsgildemesteren Harald B. Pettersen leder opbygningen af lejren, hvori bl.a. deltager 25 danske pionerere. Der vil under selve lejren være en gildetrop og alle danske gildebrødre inviteres til at deltage i et GILDETREF på lejren, søndag den 1. juli. Der er en festgudstjeneste kl.11 og selve gildetreffet starter kl Afhængig af interessen for deltagelse vil gildetroplauget arrangere fælles transport, selvfølgelig for egen regning. Henvendelse til Landsgildekontoret på telefon NYT - NYT - NYT - NYT Som noget helt nyt har samtlige nordiske gildebevægelser indgået en aftale med et norsk rejsebureau. Aftalen kan bruges af alle gildebrødre i de nordiske lande uanset om rejsen skal foregå i gilderegi eller privat. Aftalen omfatter reservation af flybillet, hotel, billeje osv. Rejsebureauet er forpligtet til altid at finde den for kunden billigste rejserute. Reservationerne foregår via et rejsebureau i Gjøvik, Norge, og det kan foregå via telefon eller . Få din egen kopi af rejsebureau-aftalen ved henvendelse til vores gildekontor. NUR vil gennem denne rejsebureauaftale få tilbud på rejse til Vancouver, Canada for de gildebrødre, der ønsker at deltage i verdenskonferencen i juni Endnu et godt eksempel på nordisk gildesamarbejde!

7 Forslag til ny Landsgildekansler Egon Havgaard skal efter 6 år på posten på det forestående landsgildeting fratræde som landsgildekansler. Vi vil som hans afløser gerne foreslå Bente Christensen fra Arresø Distriktsgilde. Ikke mindst ved gildemesterstævnet i Middelfart i september 2000 var der mange, der lærte Bente at kende som en engageret og dygtig del af det team, som var med til at gøre stævnet til en succes. Vi kender i øvrigt Bente som en ordholden, engageret gildebroder, samt som et aktivt lyttende og hjælpsomt menneske, der med sin arbejdsindsats for Sct. Georgs Gilderne i Danmark efter vores vurdering vil gøre endog særdeles god fyldest på posten. Henning Holck Nielsen, SGM, Århus Stadsgilde Bjarne Mortensen, SGM, Odense Stadsgilde Hans Lütken Nielsen, DGM, Sønderjyllands Distriktsgilde. Internationalt Jubi-Træf Af Gunnar Hauerberg, Træfudvalget TRÆF 01 åbner lørdag den 7. juli kl ; men man er som sædvanlig velkommen allerede fra fredag aften kl Lørdag eftermiddag etableres lejren, og om aftenen er der fællesspisning på gårdspladsen. Senere på aftenen er der optræden af lokale folkedansere, som også vil give instruktion i nogle af dansene. Søndag formiddag vælges der ambassadører fra hver underlejr. Ambassadørerne opholder kontakten mellem lejrdeltagere og -ledelse. Om eftermiddagen vil der være instruktion i square-dance, og om aftenen skal vi selv forsøge os. Mandag er der udflugter til Ribe- Esbjerg området, og børnene skal bygge en hytte af rafter og halmballer. Om aftenen afholdes gildehal. Tirsdag er der udflugter i Kolding området. Børnene bygger savanne-dyr af rafter og halm. Om aftenen holder vi sangaften, så husk nogle af de nye sange, som du synes, at vi andre også skal lære. Onsdag går udflugterne til Silkeborg, og om eftermiddagen er der rundvisning og koncert på Løndal. Pris kr Et overskud fra dette arrangement går til Lars Kolinds arbejde for spejderbevægelsen i Rusland. Også gildebrødre der ikke er på TRÆF, kan deltage, men skal melde sig på lejrkontoret, tlf Torsdagens udflugtstilbud er Vejleområdet. Børnene skal lave dragter og masker, og om eftermiddagen er der kirkebesøg og gudstjeneste. Fredag er afsat til udflugter i lokalområdet, og børnene instuderer det store, afrikanske drama, som skal opføres ved aftenens lejrbål. Lørdag brydes lejren ned, og kl lukkes lejren for denne gang. I Sct. Georg fra april måned er der gjort opmærksom på den forlejr, som starter mandag den 2. juli. Har du tid og lyst til at give en hånd med til vedligeholdelsen af området, er du meget velkommen til at deltage her. Der er som sædvanlig sket meget på Rodbjerggaard siden sidst; men der er altid lidt mere, vi kan gøre, så vær med i det fællessskab, som opstår under fælles arbejdsydelser. Vi håber, at rigtig mange gildebrødre med familie vil deltage på Internationalt Jubi-Træf 2001, og har du kontakt til udenlanske gildebrødre, gælder invitationen naturligvis også dem. 7

8 Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til Landsgildeting 2001: Fremsat af landsgildeledelsen Nuværende ordlyd 7b) Distriktsgilder De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgil de, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgrænserne. Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse bestående af en distriktsgilde mes ter, distriktsgildekansler og distrikts gildeskatmester, hvis opgave det er at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde. Nuværende ordlyd 8 afsnit 4: Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af landsgildetinget og skal fremsendes skriftligt til landsgildekontoret inden 1. April. Indkomne forslag offentliggøres i»sct. Georg«, maj-nummeret. Foreslås ændret til 7b) Distriktsgilder De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgrænserne. Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse (DGL) på mindst fem medlemmer, distriktsgildemester (DGM), distriktsgildekansler (DGK), distriktsgildeskatmester (DGS), distriktets uddannelsessekretær (DUS) og distriktets internationale sekretær (DIS). Det er distriktsgildeledelsens opgave at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde. Motivering: Formålet med udvidelsen af distriktsgildeledelsen er at styrke DIS og DUS placering i ledelsesarbejdet. Forslaget er fremsat af LGL på opfordring af de forsamlede DGM til distriktsforum i marts Ændringforslag til Sct. Georgs Gildernes love ved Landsgildeting 2001: Fremsat af landsgildeledelsen Foreslås ændret til 8 afsnit 4: Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af landsgildetinget og skal fremsendes skriftligt til landsgildekontoret inden 1. April. Indkomne forslag offentliggøres i»sct. Georg«, juni-nummeret. Motivering: Ved at ændre maj-nummeret til et juni-nummer gives der landsgildeledelsen en længere frist til at udarbejde evt. kommentarer til de fremsendte forslag, ligesom det giver redaktøren af bladet mere tid til at behandle det indkomne materiale, da der traditionelt er meget»stof«i forbindelse med et landsgildeting. Ændringsforslag til Sct. Gerogs Gildernes Love til landsgildeting 2001: Fremsat af Sct. Georgs gildet i Gentofte 8 7d) Funktionsperiode Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost. 7d) Funktionsperiode Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Dog kan landsgildeledelsen dispensere for denne regel, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis det pågældende gildeting enstemmigt går ind for en forlængelse. Ingen kan på samme tid beklæde mere end en ledelsespost.

9 Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til landsgildeting 2001: Fremsat af 4. Sct. Georgs Gildet i Odense: Forslag om at bruge ordet GILDESPEJDER i stedet for ordet gildebror, og hvis dette ikke kan antages at ligestille de to begreber. Konsekvensrettelse i love. Begrundelse: I ordet GILDESPEJDER ligger en letforståelig henvisning til vor bevægelses oprindelse. Gildebevægelsen står bl.a. for videreførelse af værdier, som blev grundlagt i spejderbevægelsen. Det vedkender vi os i ord og handling samtidig med at vi følger samfundsudviklingen og præsenterer os i et nutidigt sprog. Kan vi da undvære ordet GILDESPEJDER, som både formidler udadtil og forpligter indadtil? Gildebevægelsen har bevidst søgt at undgå ordet medlem, fordi vi er en bevægelse og ikke en forening. Men alligevel er ordet medlem i hastig tiltagen både i egne rækker og ved gildebevægelsens spredning til andre lande. I World Gazette Mondiale, ISGF s internationale blad, bruges altid betegnelsen guild member, så ordet gildemedlem vil meget let tage over, hvis vi ikke snarest tager det dækkende ord GILDESPEJDER til os. Tiden er virkelig inde til at imødegå en hurtig forfladigelse af gildebevægelsens værdier. Dertil hører bl.a. at vi frejdigt udtrykker, hvad vi står for, og det giver ordet GILDESPEJ- DER på en enkel måde mulighed for. Forsamlingen opfordres hermed til at godkende ordet GILDESPEJDER, således at det erstatter ordet gildebror. Ændringsforslag til Sct. Georgs Gilderne til landsgildeting 2001: Fremsat af Sct. Georgs Gildet i Rungsted: Nedsættelse af kontingentet til landsgildet med 50%, men med uændret kontingent for gildebrødrene. Eller: hvem skal disponere over midlerne: landsgildet eller det nære - gildet og distriktet? Begrundelse: 1. IU Rigmor Lauridsen opfordrer såvel distrikterne som gilderne til at engagere sig i internationalt arbejde. 2. Distriktet/gilderne planlægger etablering af en hjemmeside. 3. Rungsted Gildet har et venskabsgilde i Polen. Vi besøger dem hvert andet år. De dermed forbundne omkostninger betales af de deltagende gildebrødre. Polakkerne kommer på besøg hos os hvert andet år. De dermed forbundne omkostninger betales for en stor del af gildet. 4. Som konsekvens af pkt. 3 har vi påtaget os at etablere en spejderkontakt mellem Polen og Hørsholm. Polske spejdere kommer således til Hørsholm i år. Dette indebærer atter en udgift for gildet. Rungsted Gildet har i år et budget på kr , heraf går kr til landsgildet. Øvrige faste udgifter (distrikt, lokaleleje, blad osv.) beløber sig til kr Dvs. at rådighedsbeløbet for gildet er kr , hvilket er utilstrækkeligt. Konsekvensen heraf er at vi i år opererer med et driftsunderskud på kr , hvilket svarer til 50% af vores kassebeholdning. Det er indlysende at dette ikke kan fortsætte. Der består således to muligheder: 1. Reduktion af omkostningerne, hvor vi mener at også landsgildet må se på, hvad der skal betales til. 2. Gildebrødrenes kontingent hæves. Et ægtepar betaler i øjeblikket kr pr. år. Ganske mange af vore gildebrødre er nu pensionister, hvorfor en øgning af kontingentet meget vel kan medføre en udmeldelse - og det kan vel ingen være interesseret i. 9

10 Sikker transport af Fredslyset fra Betlehem I lighed med sidste år vil Internationalt Udvalg lade fremstille et antal transportbeholdere. Beholderne er blå, med såvel gildeemblem som fredslyslogo. Pris kr. 150,- pr. stk. + forsendelse. Skriftlig bestilling skal være landsgildekontoret i hænde senest 1. juni Ridderhal Af H. C. Soré, DIS, Århus Stadsgilde Medlemmer af vort svenske søstergilde, S:t. Georgs Scoutgillen, har vist stor interesse for, hvordan en dansk ridderhal forløber. Ved en festgildehal i Ebeltoft 13. november 2000, hvor den svenske LGL fik overrakt et dokument fra Scoutgillens opstart i 1949, et dokument som danske Bendt Gilsig, der var medinitiativtager til den svenske gildebevægelses opstart, havde opbevaret i 51 år, havde jeg den store glæde at gense Yvonne og Hjermund Austvik, som jeg i forvejen kendte fra bl. a. LGT i Kolding. Vi talte om løst og fast i forbindelse med gildebevægelsen også om riddertrinnet som vi har, men som svenskerne endnu ikke har. I løbet af samtalen fik jeg inviteret den svenske LGL til at overveje en ridderhal i Århus Stadsgilde. Dagen efter meddelte jeg min SGM om invitationen, som han bad mig følge op med en skriftlig invitation. Svaret kom meget hurtigt. Der kommer 3 svenske observatører til vores ridderhal 17. maj Jeg håber at rigtig mange riddere fra hele landet vil finde til Århus til denne lidt specielle ridderhal, og dermed bidrage til at vore 3 svenske gildevenner vil få en god oplevelse, så god at de kan berette for de 33 svenske gilders ca medlemmer om vor ridderhal. Der vil være banet vej for indførelse af riddertrinnet i S:t. Georgs Scoutgillen i Sverige. PS! Den 17. maj kan så fremover være mærkedag for mange forskellige hændelser: 1814: Det norske folks repræsentanter vedtager grundloven på Eidsvoll. 1971: En vis Rigmor får sin Georg. 2001: Århus Stadsgilde holder ridderhal med svensk deltagelse. Jessen og ikke Jensen er efternavnet på den nye gildebror i Grenaa (Sct. Georg nr. 3). Landsgildekontoret beklager fejlen. Hilsen den gamle Redacteur.

11 Føljeton/landsgildemestervalg Nyt fra frimærkebanken Som nævnt i aprilnummeret af Sct. Georg opfordres alle frimærke- og øvrige interesserede gildebrødre til at bestille en særkonvolut med særfrimærke, som forventes udgivet i anledning af LANDSGILDETIN- GET I HILLERØD til september. Vi starter dog ikke produktionen før der er indløbet så mange bestillinger, at omkostningerne vil kunne dækkes. Prisen bliver kr. 20,- pr. stk., men send ikke penge endnu, foretag kun din bestilling nu eller senest 20. maj enten pr. på adressen: Af Knud Aage Madsen, 10. Sct. Georgs gilde, Århus. Redaktionen beklager, at dette indlæg, der blev modtaget tidsnok til optagelse i Sct. Georgs april-udgave, af pladsmæssige årsager desværre først bringes nu her i maj-udgave. Tak til Steen C. Andersen, Østjysk Distriktsgilde, for føljetonen»vore indre vejledere«og mange tak, såfremt denne føljeton snarest bliver bragt til afslutning. Gad vide, hvor mange gildebrødre der virkelig har udbytte og glæde af denne intellektuelle kursuslektie, som hvor velment den end måtte være næppe heller vil virke befordrende på evt. potentielle gildebrødre, som måtte komme i berøring med Sct. Georg. På mig virker denne føljeton mest af alt som en anledning til at gøre opmærksom på egen person som kvalificeret kandidat til efterårets valg af ny Landsgildemester, men det har jeg måske misforstået. Meget hellere ville jeg høre noget om, hvordan det hidtil et gået med projekt»gildehus«og om den med længsel ventede foryngelse og fornyelse, nu endelig er på vej. Den nye Landsgildemester bør efter min mening ikke findes i kredsen omkring den siddende Landsgildeledelse, men ude i det virkelige»gildesamfund«. Skal gildebevægelsen igen i bevægelse og det skal den må der nye friske og gerne yngre kræfter til og velegnede kandidater med fremtidsvisioner og nytænkning, må da for pokker kunne findes blandt danske gildebrødre. Vi skal tilbage på fremgangssporet og det tror jeg kun vil kunne ske, såfremt vi virkelig fornyer os helt fra toppen. eller pr. telefon til Hans Fink eller undertegnede på Mange takkede hilsener Nils Liljeberg bankdirektør 11

12 Sct. Georgs Prisen 2001 Sct. Georgs fonden, der er oprettet af Sct. Georgs Gilderne i Århus, uddelte den 23. april Sct. Georgs Prisen på kr. Prismodtageren»Reden«, Sjællandsgade 6, Århus C, som åbnede i 1996, er en institution under KFUK s sociale arbejde. Kvinderne, der har kontakt til»reden«, er en marginaliseret gruppe, oftest uden socialt netværk. I»Reden«er der ingen registrering af kvinderne, det opleves positivt, da»reden«oftest er deres hjem eller faste base med mulighed for varm sund mad, et bad og rent tøj. Der arbejder 20 frivillige ved»reden«, det sociale arbejde er afhængig af legater, fonds og gaver. Udover Sct. Georgs Prisen uddelte fonden kr. til Bispehavens trivselshus, som er et beboerhus, hvor der udføres et stort frivilligt arbejde for både danskere og indvandrere. De unge mødes i ungdomsklubben kr. blev også uddelt til det arbejde, som Frelsens Hær har etableret:»åbent Hus For Skæve Eksistenser«. For alkoholikere, narkomaner og andre såkaldte udstødte. Der arbejdes med frivillig arbejdskraft og holdes åbent hver fredag. Med accept, omsorg og venskab prøver man gennem samtaler at indgive dem nyt livsmod og højere selvværd, som kan give dem mulighed for at komme videre med deres liv. Gambia endnu engang Af Hanne Monberg, formand. 12 For et år siden foreslog Søren Johan, der sammen med sit filmhold har fremstillet Gildevideoen, at søge Danida om penge til en PR-film samt til nyt materiale, om vort arbejde i og med Gambia, og tro det eller ej, vi fik pengene. Ved hjælp af Søren og hans hold, der arbejder gratis, er der nu fremstillet en utrolig dejlig film om Gambia samt noget meget flot materiale, som vi vil bruge til at vise rundt om i distrikter og gilder, idet vi håber, at det vil være muligt at få gilderne til at tegne scholarships for eleverne dernede. Materialet er vist for distriktsmestrene på Distriktsmesterforum 24. og 25. marts d. å., og der var enighed om hos både dem og Landsgildeledelsen, at det er et meget dejligt materiale, som Projektbestyrelsen glæder sig meget til at vise frem. I Sct. Georg nr. 2 skrev jeg om, at vi har søgt Spejderhjælpen om økonomisk støtte, og det har vi fået. Ja, bestyrelsen kan næsten ikke fatte, at vi har været så heldige. Igen var det på Søren Johans foranledning, at vi modtog kr. til at bygge ny bygning på Hanne Vibes Nursery. Desuden har vi modtaget kr. til udbedring af den ødelagte bygning i Soma, så ved hjælp af de kr., vi har modtaget fra gildet i Rudkøbing, er vi nu i stand til at få totalrenoveret den gamle bygning i Soma samt få indlagt vand på skolen. Det er svært at udtrykke vor taknemmelighed over for Søren Johan, han er en sand spejderven, men naturligvis også til resten af hans hold. Spejderhjælpen har været til ufattelig stor hjælp for os. Vi vidste, at vi ikke havde mulighed for at rejse så mange penge, som der her og nu var brug for i Gambia, så tusind, tusind tak for hjælpen. Oven i pengene fra Danida er det som et eventyr, men utroligt dejligt, og det giver os virkelig lyst til at arbejde endnu mere intensivt for Gambia end nogensinde før.

13 Opslagstavlen Jægergårdstræf Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr Lille telegram, A6, m. konvolut kr Visitkort, gavekort, m. konvolut kr Minna og Ib Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf Turistgildehal i Vordingborg i juli måned Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg indbyder til Turistgildehal onsdag den 18. juli 2001 i Vordingborg Roklubs lokaler, Nordhavnsvej 56, Vordingborg. Kl Åben gildehal for gildebrødre med familie/ledsager. Efter gildehallen er der hyggeligt samvær, hvor der vil blive serveret et let traktement. Tilmelding helst inden den 16/7-01 til Bente Børre, tlf August 2001 er flyttet til ÆRKESÆDET Paradisvænget 28, Øverød 2840 Holte. Vi overnatter i eget telt, campingvogn eller indendørs på fælles sovesale. Lejrkontingentet er overkommeligt: kr. 150,- pr. person fra fredag til søndag. Halv pris for børn. Reduceret pris, hvis man kun deltager i dele af træffet. Programmet består også i år af friluftsgildehal, udflugt, kaffemik, fælles spisninger, lejrbål og bil-orienterings løb. Ring til Kirsten og Bjørn og få yderligere oplysninger og tilsendt udførligt program. Vi har kaffe på kanden hele tiden til fri afbenyttelse. Kirsten og Bjørn Christensen Skærbækvej 26, 2610 Rødovre tlf , Træf på Ærkesædet i glade gildebrødres kreds. På gensyn fra TRÆFUDVALGET. Sct. Georgs Gildet i Birkerød afholder Stort Kræmmermarked juni 2001 på engen v/ Byagervej. Foruden kræmmerboder vil der være Børneloppemarked, Tivoli, øltelt, cafe og dansetelt m. live musik fredag og lørdag aften. Festpladsen åbnes fredag kl. 16 og lukker søndag kl. 18. KOM OG STØT OS. Yderligere oplysninger se vores hjemmeside el. kontakt Erik Gissel Jensen, tlf Slagelse Marchen, en ny gildeaktivitet i Slagelse. Et marcharrangement er vel ikke det der falder først for, når man tænker på gildearbejde. Idéen kom i forbindelse med Slagelse Festuge. Marchen foregår 30. juni-1. juli med 2x40 km, 2x25 km, 2x10 km. Folder kan rekvireres på tlf eller på Kig på 13

14 Spejderløb Jorden rundt Niels Ebbesens Løbet»Jorden rundt i 80 dage«af Børge Juul Jensen, Grenå. Sct. Georgs Gilderne i Niels Ebbesens distrikt, der omfatter gilderne i Hobro, Randers, Hornslet, Ebeltoft og Grenå, havde længe været i gang med forberedelserne til et spejderløb for alle ungdomskorps inden for dette område. Indbudt var alle grupper inden for Det Danske Spejderkorps, KFUK-spejderne, KFUM-Spejderne, Danske Baptistspejdere og FDF, i alt var 90 grupper inviteret til et helt specielt løb, nemlig ikke et traditionelt orienteringsløb, men et løb, hvor de enkelte poster bød på meget spændende opgaver og helt andre end dem, der normalt betegnes som spejderopgaver. Løbet hed Niels Ebbesens Løbet med undertitlen»jorden rundt i 80 dage«, og som foregik på begge sider af Randers fjord omkring Mellerup og Voer, i alt ca. 12 km. Det fandt sted 21. april fra kl og der sluttedes af i Naturcenter Randers Fjord med præmieuddeling. Et så stort anlagt løb med de specielle postopgaver, der foregår i 8 forskellige lande, krævede et stort forarbejde, og for at et sådant løb kan blive en succes, var der behov for hjælpere, bl. a. af gildebrødre, tidligere spejdere og forældre.»jorden rundt i 80 dage«blev en stor succes. Et hjertesuk Slaget på Trelde Næs 14 Det store natløb, hvor temaet var slaget på Trelde Næs i 1848, i Trekantsområdet med deltagelse af 160 spejdere foregik sidste år, og gentages igen i år den første weekend i oktober. Lørdag morgen kl. 7 blev deltagerne vækket af kanonsalut afgivet af Sortkrudtbrødrene. Som en flot finale marcherede 6. Juli Garden ind på pladsen og underholdt inden præmieoverrækkelsen. Af Birte Kaas Frederiksen, 15. Sct. Georgs Gilde København/Rødovre Vi har netop modtaget den lokale telefonbog og straks bladrer man jo i den, for det første for at se om ens eget navn er stavet rigtigt, men også sådan lidt almindelig nysgerrighed om hvilke foreninger, der findes. Stor var min forundring, da jeg når til»loger og klubber«og der finder: Sct. Georgs Gilderne i Brøndby, Sonny V. Friis Rygaard m/adresse. Jeg har været gildebror i snart 29 år og har ofte fået stillet spørgsmålet:»hvad laver I egentlig i Sct. Georgs Gilderne?Er det som en loge?«underforstået hemmeligt! Jeg har hver gang forklaret, at vi er en sammenslutning af voksne mennesker, der har det tilfælles, at vi har været spejdere eller har vist intersse for spejderarbejdet, måske gennem vores børn og det er der bestemt intet hemmeligt i. Men vi er ikke en loge eller en klub og jeg glad for, at mit gilde ikke står nævnt under denne spalte i telefonbogen.

15 Ridderhaller Sjælsø Distrikt Indbyder til Ridderhal onsdag den 30. maj 2001 I Selmersbo-Centret, Selmersvej 13, Hørsholm Vandrehal fra kl Ridderhal kl Efterridderhallen byder på kammeratligt samvær, der serveres et lettere traktement. Pris 70 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding til Jens Pedersen, tlf senest den 22. maj Århus Stadsgilde indbyder til til ridderhal torsdag 17. maj 2001 kl i Frimurerlogen, Christiansgade 6, 8000 Århus C. Specielle gæster: Tre svenske gildebrødre Vandrehal: Præcis kl En guide vil fortælle os om den smukke, gamle bygning. Ridderhal: Kl To væbnere slås til riddere. En trompetist spiller for os i ridderhallen. Efterridderhal: Først og fremmest socialt samvær. Menu: Mørbradbøf m/ristede løg, tyttebær, agurkesalat, sauce og kartofler. Ostesnitte. Kaffe/the m/småkager Pris: 125 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding: Senest 14. maj 2001 til H. C. Soré, tlf Kirsten Fuhlendorff, tlf Jubilæer Nye gildebrødre Fusion På et ekstraordinært Gildeting er 1. og 2. gilde i Hjørring blevet sammenlagt. 1. gilde er 60 år og 2. gilde er 50 år. Fusionen betyder en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i det daglige arbejde. Det nye gilde har ca. 50 medlemmer, og som gildemester blev valgt Erik Holm, som kansler Kurt Jørgensen og som skatmester Lena Nielsen. Der blev endvidere nedsat forskellige udvalg. 15

16 Postbesørget blad (0900 KHC) Med kærlig hilsen og duft af forår UNICEFs nye kollektion af kort og gaver, der sælges i dette forår til fordel for verdens nødlidende børn, er mere alsidig end nogensinde. Festlige farver, spændende materialer og som noget nyt krydrede blomsterdufte. Der er kort for enhver smag og til enhver anledning i den nye kollektion. Blomster er et af de yndede motiver. Bl. a. et spændende nyt kort er fremstillet af kinesisk tryllepapir, dyppet i rødt blæk, forsynet med guldfolie og sat på et rigtigt blad, notesbøger med blomsterdufte en oplagt gaveidé. Alt kan ses på internettet på

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark LOVE 2003 LOVE FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs Gilderne i Danmark 1. Navn og kendetegn Organisationens navn er»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. Organisationen - kaldet Landsgildet - omfatter

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg OKTOBER 2001 NUMMER 68. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg OKTOBER 2001 NUMMER 68. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg OKTOBER 2001 68. ÅRGANG 7 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: 86 98 17 33. Mobil:

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Landsgildeting i Hillerød Sct. Georgs Gildernes hæderspris MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg APRIL 2001 NUMMER 68.

Landsgildeting i Hillerød Sct. Georgs Gildernes hæderspris MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg APRIL 2001 NUMMER 68. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Landsgildeting i Hillerød Sct. Georgs Gildernes hæderspris Sct. Georg APRIL 2001 68. ÅRGANG 3 Sct. Georg LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Karin

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Fredslyset fra Betlehem»Gildespejder«? MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg SEPTEMBER 2001 68. ÅRGANG

Fredslyset fra Betlehem»Gildespejder«? MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg SEPTEMBER 2001 68. ÅRGANG NUMMER Fredslyset fra Betlehem»Gildespejder«? MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg SEPTEMBER 2001 68. ÅRGANG 6 Sct. Georg LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Karin Boldsen Havnevej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

Mødereferat. Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen

Mødereferat. Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen 20.11.2011 Deltagere: 39 gildebrødre var mødt Mødereferat Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen Dagsorden for Stadsgilderådsmøde: 1. Valg af ordstyrer 2. Meddelelser fra stadsgildeledelsen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Glædelig Jul og Godt Nytår DECEMBER 2001 68. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Glædelig Jul og Godt Nytår DECEMBER 2001 68. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg DECEMBER 2001 68. ÅRGANG Glædelig Jul og Godt Nytår 8 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER.

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2005 72. ÅRGANG Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen 1

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten

Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Januar 2016 www.sctgeorg-hadsten.dk Ekstra Sommer OL 2016 i Spejderhytten Legene afholdes torsdag den 14. januar 2016 Alle kvalificerede atleter fra alle lande møder

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre:

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre: Fredagsnyt d. 9. september, 2016 Nu hverken kan eller skal vi vente længere: I morgen er der Høst & Loppemarked på Gjerndrup Friskole og vi er klar! Elever, forældre og lærere har i de sidste tre dages

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg FEBRUAR 2002 NUMMER 69. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg FEBRUAR 2002 NUMMER 69. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg FEBRUAR 2002 69. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: 86 98 17 33. Mobil:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 LGM Lone Erkman bød velkommen og orienterede om året 2010, som var et arbejdsomt år. Det er håbet at alle har fået læst de udsendte materialer. Lone håber, at alle vil

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Januar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306 Side 1 Henning Christensen Arny Juul Munch Jytte Normann Andersen 8. Januar 13. Januar 18. Januar Redaktionen

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

September 2006. Foto Mogens Mehl

September 2006. Foto Mogens Mehl September 2006 Foto Mogens Mehl Centrum september 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Byvandring. Vi glæder os til at se mange af jer mandag den 25. september kl. 18:00 ved Odder sognekirke. Ove Mikkelsen

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 Fellowship-Day 2012 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere