Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet Sct. Georg MAJ ÅRGANG 4

2 Sct. Georg LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Karin Boldsen Havnevej 28, Jegindø, 7790 Thyholm. Tlf./fax: Mobil: Landsgildekansler Egon Havgaard Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk. Tlf./fax: Mobil: Landsgildeskatmester Jørgen Jakobsen Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro. Tlf.: Mobil: International Sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft. Tlf./fax: Uddannelses Sekretær Margrethe Gybel Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk. Tlf.: PR Sekretær Erik S. Messmann Græsvangen 20, 9800 Hjørring. Tlf./fax: Mobil: RODBJERGGAARD: Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved. Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse: Vorkvej 73, 6040 Egtved. Tlf SCT. GEORGS FONDEN: Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde. Tlf SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen. REDAKTØR AF SCT. GEORG: Suzanne Poulsen Rostedvej 14, Rosted, 4200 Slagelse Tlf./fax: Bladet udsendes 8 gange: 12/1, 10/2, 11/4, 10/5, 10/8, 10/9, 11/10 og 10/11. Deadline: Den 15. i måneden forud. Oplag: exemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, Slagelse. ISSN: Internationalt Udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU. Adresse m.v. under Landsgildeledelsen. Birthe Laurentzius Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4, Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf Kursus Udvalget (KU) Margrethe Gybel, formand for KU. Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Steen C. Andersen, Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten. Tlf Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg. Tlf Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A, 4700 Næstved. Tlf PR Udvalget (PR) Erik S. Messmann, formand for PR. Adresse m. v. under Landsgildeledelsen. Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432, Lyngvej 3, 9100 Aalborg. Tlf Fax Ib Jørgensen, Næsbygårdsvej 36 F, 5270 Odense N. Tlf Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg. Tlf Fax Lauget - for kampen mod narkotikamisbrug Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre. Tlf Gambia Projekt Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47, 2630 Taastrup. Tlf Sct. Georgs Fonden Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen, Stationsstræde 2, 8370 Hadsten. Tlf Læs om Nordisk gildesamarbejde 4 Forslag til landsgildekansler 7 Ændringsforslag 8-9 Transport af fredslyset 10 Nyt fra frimærkebanken 11 Sct. Georgs Prisen 12 Forsidefoto fra Landbohøjskolens have. Foto: Jørn Poulsen Hvis man ikke kan få øje på de lyse sider, må man sætte kulør på de mørke Arrangementer på landsplan: juni 2001 Gildehøjskole i Nordborg juli 2001 Int. Træf 2001 på Rodbjerggaard september 2001 Landsgildeting 2001 i Hillerød. Internationale arrangementer: juni 2001: Centraleuropæisk træf i Budapest, Ungarn juni 2001: Europæisk konference i Budapest, Ungarn oktober 2001 Seminar for de nordiske landsgildeledelser på Rodbjerggaard januar 2002: 34. Europæiske Gilde forum, Grossarl, Østrig juni 2002: ISGF s 23. Verdenskonference i Vancouver, Canada. Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt gildekontoret. Landsgildekontoret holder ferielukket fra fredag 6. juli til fredag 3. august 2001, begge dage incl. Adresseændring skal altid meddeles din kansler aldrig til redaktøren! Evt. kan det meddeles Landsgildekontoret, tlf Ligeledes skal oplysninger om jubilæer også meddeles Landsgildekontoret, og ikke redaktøren!

3 Sct. Georgs budskabet 2001 Der findes mange forskellige legender om ridderen Sct. Georg og hans kamp mod dragen. Sct. Georg var en person, der vovede noget for at hjælpe mennesker, som var i nød og som var undertrykte. Historieskriverne mener ikke, der findes nogen nøjagtige og overensstemmende kilder om den kristne hvide ridders eksistens. Hans vigtigste betydning for eftertiden må være de egenskaber han så klart viste: Heltemod, retfærdighed, duelighed og frem for alt hans kristne baggrunds lysende egenskaber. Vi har vel alle set utallige billeder af Sct. Georg og dragen et populært motiv i middelalderens kalkmalerier i vore kirker, på mosaikker fra Rusland, Grækenland, Tyrkiet og mange andre lande. I verdenskunsten findes Sct. Georg portrætteret af Rafael, Dürer og Donatello. I Stockholm findes der et klenodie i Storkyrkan i Gamle Stan. Der er en stor malet rytterstatue af eg og elghorn, som forestiller Sct. Georg, dragen og prinsessen. Efter sejren ved Brunkeberg i Stockholm, hvor der i 1471 stod et blodigt slag mellem Danmark og Sverige, bestilte den svenske Rigsforstander Sten Sture dette monument af helgenen hos kunstneren Bernt Notke i Lübeck stod mesterværket færdigt og det førtes i triumf rundt i Stockholm, inden det blev opstillet i Storkyrkan. Her har det stået i over 500 år. Du skulle besøge Storkyrken med Sct. Georg og dragen næste gang du kommer til Stockholm. Hvad kan Sct. Georg nu sige os gildebrødre af i dag? Selv om vi lever i et samfund, der forandre sig meget hurtigt, eksisterer kampen mellem det onde og det gode fortsat. Hver dag afspejles den i vore massemedier. Spejderbevægelsen var, da den blev stiftet og er til stadighed, en fredsbevægelse. Gennem det internationale fredsarbejde kan vi hjælpe de unge med at starte spejderarbejde, hvor det ikke findes, eller hvor det ikke har været tilladt at starte spejdervirksomhed. De seneste år er fredslyset fra Betlehem blevet sendt gennem Europa helt op til os i Norden. Fredslyset, hvis flamme gives fra hånd til hånd, er et symbol på vores opgave med at udbrede fredsbudskabet. Dette i en tid, hvor højreekstremistiske bevægelser lader sig høre, og mennesker forfølges på grund af hudfarve, kultur eller religion. Spejderbevægelsen er nødvendig i dag, og det er vigtig, at vi giver vor støtte til arbejdet med og for vore unge. Til Sct. Georgs Dag 2001 sender jeg en varm hilsen til alle gildebrødre i de nordiske lande. Margareta Fromholz Landsgildemester i Sverige Formand for NordiskUnderRegion 3

4 4 What s on... international? Det nordiske gildesamarbejde Af Rigmor Lauridsen, International Sekretær De 5 nordiske landes gildebevægelser: S:t Görans Scoutgillen i Finland, St. Georgsgildin á Íslándi, St. Georgs Gildene i Norge, S:t Georgs Scoutgillen i Sverige og Sct. Georgs Gilderne i Danmark har samarbejdet igennem mange år. I de papirer jeg som international sekretær (IS) har fået overdraget er de ældste referater fra 1985, men samarbejdet er væsentligt ældre. Hvordan fungerer det så i dag? Nordisk Under-Region (NUR) har en komite, som består af de 5 landsgildemestre. Denne komite mødes een gang om året og i disse møder deltager også landenes internationale sekretærer. I erkendelse af, at det er vanskeligt at»holde gryden i kog«, hvis man kun mødes en gang årligt besluttede NUR i 1996 at nedsætte en arbejdsgruppe med een deltager fra hver af landene Norge, Sverige og Danmark. Denne arbejdsgruppe skulle meget bevidst gå ind og etablere nye samarbejdsområder. Ved Nordisk Gilde Træf i Mora sommeren 2000 besluttedes det at udvide arbejdsgruppen til også at ha en repræsentant fra Finland. Arbejdsgruppen mødes 3 gange på 2 år, selvfølgelig forskudt i forhold til NURmøderne, så der er tale om en kontinuerlig møderække. Hvad samarbejder vi om i NUR? - I den udstrækning det er muligt fremstilles ting til salg i fællesskab. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre hvis»tingen«kun har det internationale emblem på sig. Et godt eksempel herpå er et flot silketørklæde, som nu også bli r til salg via ISGF s kontor i Bruxelles. - Der er fremstillet en brochure om ISGF (International Scout and Guide Fellowship = gildebevægelsens verdensorganisation). Brochuren er ens i lay-out, billedvalg og tekst, men på hvert nordisk lands sprog. - Fredslyset fra Betlehem vil fremover være en fælles aktivitet, idet vi nu henvender os samlet til Østrig for at få datoen for lysets ankomst så betids, at det kan indgå i jeres planlægning af gildeåret. Det betyder også at Fredslyset, som kører igennem Danmark vil blive sendt videre til både Norge og Sverige. Vi håber på at kunne finde en løsning på transportproblemet til Island. - Den årlige rapport om gildeaktiviteter i det enkelte land sammenskrives til en fælles nordisk rapport til ISGF. - Fælles aktivitetsliste, som er tilgængelig via vores hjemmeside. - Diskette med gildetegninger er et fælles nordisk projekt. - Sct. Georgs budskabet til de nordiske gildebevægelser skrives af de nordiske lande på skift. - Da de baltiske lande blev selvstændige stater blev de nordiske gildebevægelser enige om at fordele landene iblandt sig for at sætte fokus på»hjælp til selvhjælp«i opbygningen af spejder- og gildebevægelserne i de enkelte lande: Finland skulle støtte Estland. Sverige skulle støtte Letland. Norge og Island skulle støtte Litauen. Danmark skulle støtte Polen. På møderne i NUR gives der tilbagemeldinger om arbejdets udvikling - og samtidig inspiration og støtte til det fortsatte arbejde. (Status for hvordan det går må hellere vente til en senere artikel!) I det hele taget er NUR-møderne stedet, hvor vi udveksler tanker, idéer, erfaringer og nye tiltag for til stadighed at udvikle gildebevægelserne i Norden. - Norge var det land som først fik en skriftlig aftale med spejderkorpsene om samarbejde bl.a. i form af en»markedsføring«af gildebevægelsen som en naturlig fortsættelse af spejdertiden. Nu har ISGF

5 på verdensplan lavet aftaler med både pigespejdernes og drengespejdernes verdensorganisationer. - Det danske projekt Gildehus følges med stor interesse i alle de nordiske lande. - Hvert tredie år afholdes et nordisk seminar for de 5 landes landsgildeledelser. Det skal næste gang afholdes i oktober i år på Rodbjerggård. - Norge startede for flere år siden med at ha en gildetrop på de store landslejre. Efter den model har Danmark også haft gildetroppe på et par lejre, og det er med baggrund i dette, at vi nu har startet et gildetroplaug (se artikel i Sct. Georg 3/2001). Sverige skal ha deres første gildetrop i denne sommer. På NUR-møderne bli r også samarbejdet i Europa og med ISGF debatteret. De emner som kommer op på de forskellige konferencer forsøges snakket igennem i nordisk regi inden konferencerne. Ikke fordi vi absolut skal mene det samme, men for at bruge hinanden på en god måde: Få holdningerne og argumenterne prøvet af i et mindre forum - og på vores eget skandinaviske sprog! NUR udpeger en repræsentant til Europa Komiteen. Det har i de første 3 år været vores LGM Karin, men da Karin ønsker at stoppe, har NUR udpeget Gjermund Austvik fra Sverige. For tiden har de nordiske gildebevægelser 2 repræsentanter i ISGF s verdenskomite (Raisa Montin, Finland og Niels Rosenbom, Danmark). Begge repræsentanter er valgt for den samme 6 års periode, og det er ikke smart! Derfor har vi snakket om, at vi skal prøve at få en repræsentant fra Norden valgt hver gang, der er verdenskonference (hvert 3. år). Altså således at NUR altid har 2 repræsentanter i verdenskomiteen, men valgt forskudt. Selv om meget er nævnt, er der givetvis også meget, jeg har glemt! Der er kun et at sige til det: Hvis du vil vide mere så spørg din GIM (gildets internationale medarbejder), din DIS (distriktets internationale sekretær), IU (Internationalt Udvalg) eller undertegnede. I november 2000 blev NUR-møde-deltagerne inviteret til at overvære en gildehal i forbindelse med NUUK Rejseholdets gensynsweekend. Deltagerne er fra venstre: Rigmor Lauridsen, IS DK, Margareta Fromholz LGM SE, Harald B. Pettersen LGM, NO, Karin Boldsen, LGM DK, Carita Backa LGM FI, Gjermund Austwik LGS SE og Bjørg Walstad IS NO. 5

6 6 KOM OG VÆR MED SCOUT 2001, Sverige For første gang arrangerer samtlige svenske spejderkorps en fælles landslejr! For første gang har S:t Georgs Scoutgillen i Sverige en gildetrop på en stor spejderlejr! For første gang arrangerer det danske Gildetroplaug en udflugt til en udenlandsk spejderlejr! Vil du med på besøg hos vores svenske gildevenner, som er med på Scout 2001? Lejren, som har temaet»vi bygger bro«, vil være på et stort område ved Rinkaby, knap 100 km fra Malmø. Der forventes ca spejdere, heraf en del udenlandske. Gildetroplauget har planlagt en udflugt til Scout 2001 søndag den 29. juli ca. kl excl. transport. Afhængig af interessen for at være med på denne udflugt vil gildetroplaugets ledelse arrangere kørsel m.m. Alt sammen selvfølgelig for egen regning. Vil du være med så kontakt Landsgildekontoret på telefon Be open for scouting, Østrig De østrigske spejderkorps og den østrigske gildebevægelse arrangerer en»gensynsjubilæums-lejr«ved Bad Ischl i dagene juli. Programmet indeholder besøg på lejrgrunden, som blev benyttet til verdensjamboreen i 1951, besøg i saltmine, festaften, operetteaften m.m. En svensk gildebror vil forsøge at arrangere en fælles nordisk tur til Østrig. I 1951 deltog der 228 svenskere, 60 finske og»et ekstra-tog«fra Danmark! Var du blandt de danske deltagere? Hvis du har lyst til at være med - eller få kontakt til nogle af dem der var med dengang - så kontakt Acke Andersson tel (+46) eller URBAN 2001 I anledning af Norges Speider Forbunds 90 års»fødselsdag«afholdes der en lejr ved Frederiksstad. St. Georgs Gildene i Norge deltager på flere måder. Landsgildemesteren Harald B. Pettersen leder opbygningen af lejren, hvori bl.a. deltager 25 danske pionerere. Der vil under selve lejren være en gildetrop og alle danske gildebrødre inviteres til at deltage i et GILDETREF på lejren, søndag den 1. juli. Der er en festgudstjeneste kl.11 og selve gildetreffet starter kl Afhængig af interessen for deltagelse vil gildetroplauget arrangere fælles transport, selvfølgelig for egen regning. Henvendelse til Landsgildekontoret på telefon NYT - NYT - NYT - NYT Som noget helt nyt har samtlige nordiske gildebevægelser indgået en aftale med et norsk rejsebureau. Aftalen kan bruges af alle gildebrødre i de nordiske lande uanset om rejsen skal foregå i gilderegi eller privat. Aftalen omfatter reservation af flybillet, hotel, billeje osv. Rejsebureauet er forpligtet til altid at finde den for kunden billigste rejserute. Reservationerne foregår via et rejsebureau i Gjøvik, Norge, og det kan foregå via telefon eller . Få din egen kopi af rejsebureau-aftalen ved henvendelse til vores gildekontor. NUR vil gennem denne rejsebureauaftale få tilbud på rejse til Vancouver, Canada for de gildebrødre, der ønsker at deltage i verdenskonferencen i juni Endnu et godt eksempel på nordisk gildesamarbejde!

7 Forslag til ny Landsgildekansler Egon Havgaard skal efter 6 år på posten på det forestående landsgildeting fratræde som landsgildekansler. Vi vil som hans afløser gerne foreslå Bente Christensen fra Arresø Distriktsgilde. Ikke mindst ved gildemesterstævnet i Middelfart i september 2000 var der mange, der lærte Bente at kende som en engageret og dygtig del af det team, som var med til at gøre stævnet til en succes. Vi kender i øvrigt Bente som en ordholden, engageret gildebroder, samt som et aktivt lyttende og hjælpsomt menneske, der med sin arbejdsindsats for Sct. Georgs Gilderne i Danmark efter vores vurdering vil gøre endog særdeles god fyldest på posten. Henning Holck Nielsen, SGM, Århus Stadsgilde Bjarne Mortensen, SGM, Odense Stadsgilde Hans Lütken Nielsen, DGM, Sønderjyllands Distriktsgilde. Internationalt Jubi-Træf Af Gunnar Hauerberg, Træfudvalget TRÆF 01 åbner lørdag den 7. juli kl ; men man er som sædvanlig velkommen allerede fra fredag aften kl Lørdag eftermiddag etableres lejren, og om aftenen er der fællesspisning på gårdspladsen. Senere på aftenen er der optræden af lokale folkedansere, som også vil give instruktion i nogle af dansene. Søndag formiddag vælges der ambassadører fra hver underlejr. Ambassadørerne opholder kontakten mellem lejrdeltagere og -ledelse. Om eftermiddagen vil der være instruktion i square-dance, og om aftenen skal vi selv forsøge os. Mandag er der udflugter til Ribe- Esbjerg området, og børnene skal bygge en hytte af rafter og halmballer. Om aftenen afholdes gildehal. Tirsdag er der udflugter i Kolding området. Børnene bygger savanne-dyr af rafter og halm. Om aftenen holder vi sangaften, så husk nogle af de nye sange, som du synes, at vi andre også skal lære. Onsdag går udflugterne til Silkeborg, og om eftermiddagen er der rundvisning og koncert på Løndal. Pris kr Et overskud fra dette arrangement går til Lars Kolinds arbejde for spejderbevægelsen i Rusland. Også gildebrødre der ikke er på TRÆF, kan deltage, men skal melde sig på lejrkontoret, tlf Torsdagens udflugtstilbud er Vejleområdet. Børnene skal lave dragter og masker, og om eftermiddagen er der kirkebesøg og gudstjeneste. Fredag er afsat til udflugter i lokalområdet, og børnene instuderer det store, afrikanske drama, som skal opføres ved aftenens lejrbål. Lørdag brydes lejren ned, og kl lukkes lejren for denne gang. I Sct. Georg fra april måned er der gjort opmærksom på den forlejr, som starter mandag den 2. juli. Har du tid og lyst til at give en hånd med til vedligeholdelsen af området, er du meget velkommen til at deltage her. Der er som sædvanlig sket meget på Rodbjerggaard siden sidst; men der er altid lidt mere, vi kan gøre, så vær med i det fællessskab, som opstår under fælles arbejdsydelser. Vi håber, at rigtig mange gildebrødre med familie vil deltage på Internationalt Jubi-Træf 2001, og har du kontakt til udenlanske gildebrødre, gælder invitationen naturligvis også dem. 7

8 Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til Landsgildeting 2001: Fremsat af landsgildeledelsen Nuværende ordlyd 7b) Distriktsgilder De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgil de, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgrænserne. Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse bestående af en distriktsgilde mes ter, distriktsgildekansler og distrikts gildeskatmester, hvis opgave det er at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde. Nuværende ordlyd 8 afsnit 4: Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af landsgildetinget og skal fremsendes skriftligt til landsgildekontoret inden 1. April. Indkomne forslag offentliggøres i»sct. Georg«, maj-nummeret. Foreslås ændret til 7b) Distriktsgilder De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgrænserne. Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse (DGL) på mindst fem medlemmer, distriktsgildemester (DGM), distriktsgildekansler (DGK), distriktsgildeskatmester (DGS), distriktets uddannelsessekretær (DUS) og distriktets internationale sekretær (DIS). Det er distriktsgildeledelsens opgave at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde. Motivering: Formålet med udvidelsen af distriktsgildeledelsen er at styrke DIS og DUS placering i ledelsesarbejdet. Forslaget er fremsat af LGL på opfordring af de forsamlede DGM til distriktsforum i marts Ændringforslag til Sct. Georgs Gildernes love ved Landsgildeting 2001: Fremsat af landsgildeledelsen Foreslås ændret til 8 afsnit 4: Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af landsgildetinget og skal fremsendes skriftligt til landsgildekontoret inden 1. April. Indkomne forslag offentliggøres i»sct. Georg«, juni-nummeret. Motivering: Ved at ændre maj-nummeret til et juni-nummer gives der landsgildeledelsen en længere frist til at udarbejde evt. kommentarer til de fremsendte forslag, ligesom det giver redaktøren af bladet mere tid til at behandle det indkomne materiale, da der traditionelt er meget»stof«i forbindelse med et landsgildeting. Ændringsforslag til Sct. Gerogs Gildernes Love til landsgildeting 2001: Fremsat af Sct. Georgs gildet i Gentofte 8 7d) Funktionsperiode Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost. 7d) Funktionsperiode Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Dog kan landsgildeledelsen dispensere for denne regel, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis det pågældende gildeting enstemmigt går ind for en forlængelse. Ingen kan på samme tid beklæde mere end en ledelsespost.

9 Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes Love til landsgildeting 2001: Fremsat af 4. Sct. Georgs Gildet i Odense: Forslag om at bruge ordet GILDESPEJDER i stedet for ordet gildebror, og hvis dette ikke kan antages at ligestille de to begreber. Konsekvensrettelse i love. Begrundelse: I ordet GILDESPEJDER ligger en letforståelig henvisning til vor bevægelses oprindelse. Gildebevægelsen står bl.a. for videreførelse af værdier, som blev grundlagt i spejderbevægelsen. Det vedkender vi os i ord og handling samtidig med at vi følger samfundsudviklingen og præsenterer os i et nutidigt sprog. Kan vi da undvære ordet GILDESPEJDER, som både formidler udadtil og forpligter indadtil? Gildebevægelsen har bevidst søgt at undgå ordet medlem, fordi vi er en bevægelse og ikke en forening. Men alligevel er ordet medlem i hastig tiltagen både i egne rækker og ved gildebevægelsens spredning til andre lande. I World Gazette Mondiale, ISGF s internationale blad, bruges altid betegnelsen guild member, så ordet gildemedlem vil meget let tage over, hvis vi ikke snarest tager det dækkende ord GILDESPEJDER til os. Tiden er virkelig inde til at imødegå en hurtig forfladigelse af gildebevægelsens værdier. Dertil hører bl.a. at vi frejdigt udtrykker, hvad vi står for, og det giver ordet GILDESPEJ- DER på en enkel måde mulighed for. Forsamlingen opfordres hermed til at godkende ordet GILDESPEJDER, således at det erstatter ordet gildebror. Ændringsforslag til Sct. Georgs Gilderne til landsgildeting 2001: Fremsat af Sct. Georgs Gildet i Rungsted: Nedsættelse af kontingentet til landsgildet med 50%, men med uændret kontingent for gildebrødrene. Eller: hvem skal disponere over midlerne: landsgildet eller det nære - gildet og distriktet? Begrundelse: 1. IU Rigmor Lauridsen opfordrer såvel distrikterne som gilderne til at engagere sig i internationalt arbejde. 2. Distriktet/gilderne planlægger etablering af en hjemmeside. 3. Rungsted Gildet har et venskabsgilde i Polen. Vi besøger dem hvert andet år. De dermed forbundne omkostninger betales af de deltagende gildebrødre. Polakkerne kommer på besøg hos os hvert andet år. De dermed forbundne omkostninger betales for en stor del af gildet. 4. Som konsekvens af pkt. 3 har vi påtaget os at etablere en spejderkontakt mellem Polen og Hørsholm. Polske spejdere kommer således til Hørsholm i år. Dette indebærer atter en udgift for gildet. Rungsted Gildet har i år et budget på kr , heraf går kr til landsgildet. Øvrige faste udgifter (distrikt, lokaleleje, blad osv.) beløber sig til kr Dvs. at rådighedsbeløbet for gildet er kr , hvilket er utilstrækkeligt. Konsekvensen heraf er at vi i år opererer med et driftsunderskud på kr , hvilket svarer til 50% af vores kassebeholdning. Det er indlysende at dette ikke kan fortsætte. Der består således to muligheder: 1. Reduktion af omkostningerne, hvor vi mener at også landsgildet må se på, hvad der skal betales til. 2. Gildebrødrenes kontingent hæves. Et ægtepar betaler i øjeblikket kr pr. år. Ganske mange af vore gildebrødre er nu pensionister, hvorfor en øgning af kontingentet meget vel kan medføre en udmeldelse - og det kan vel ingen være interesseret i. 9

10 Sikker transport af Fredslyset fra Betlehem I lighed med sidste år vil Internationalt Udvalg lade fremstille et antal transportbeholdere. Beholderne er blå, med såvel gildeemblem som fredslyslogo. Pris kr. 150,- pr. stk. + forsendelse. Skriftlig bestilling skal være landsgildekontoret i hænde senest 1. juni Ridderhal Af H. C. Soré, DIS, Århus Stadsgilde Medlemmer af vort svenske søstergilde, S:t. Georgs Scoutgillen, har vist stor interesse for, hvordan en dansk ridderhal forløber. Ved en festgildehal i Ebeltoft 13. november 2000, hvor den svenske LGL fik overrakt et dokument fra Scoutgillens opstart i 1949, et dokument som danske Bendt Gilsig, der var medinitiativtager til den svenske gildebevægelses opstart, havde opbevaret i 51 år, havde jeg den store glæde at gense Yvonne og Hjermund Austvik, som jeg i forvejen kendte fra bl. a. LGT i Kolding. Vi talte om løst og fast i forbindelse med gildebevægelsen også om riddertrinnet som vi har, men som svenskerne endnu ikke har. I løbet af samtalen fik jeg inviteret den svenske LGL til at overveje en ridderhal i Århus Stadsgilde. Dagen efter meddelte jeg min SGM om invitationen, som han bad mig følge op med en skriftlig invitation. Svaret kom meget hurtigt. Der kommer 3 svenske observatører til vores ridderhal 17. maj Jeg håber at rigtig mange riddere fra hele landet vil finde til Århus til denne lidt specielle ridderhal, og dermed bidrage til at vore 3 svenske gildevenner vil få en god oplevelse, så god at de kan berette for de 33 svenske gilders ca medlemmer om vor ridderhal. Der vil være banet vej for indførelse af riddertrinnet i S:t. Georgs Scoutgillen i Sverige. PS! Den 17. maj kan så fremover være mærkedag for mange forskellige hændelser: 1814: Det norske folks repræsentanter vedtager grundloven på Eidsvoll. 1971: En vis Rigmor får sin Georg. 2001: Århus Stadsgilde holder ridderhal med svensk deltagelse. Jessen og ikke Jensen er efternavnet på den nye gildebror i Grenaa (Sct. Georg nr. 3). Landsgildekontoret beklager fejlen. Hilsen den gamle Redacteur.

11 Føljeton/landsgildemestervalg Nyt fra frimærkebanken Som nævnt i aprilnummeret af Sct. Georg opfordres alle frimærke- og øvrige interesserede gildebrødre til at bestille en særkonvolut med særfrimærke, som forventes udgivet i anledning af LANDSGILDETIN- GET I HILLERØD til september. Vi starter dog ikke produktionen før der er indløbet så mange bestillinger, at omkostningerne vil kunne dækkes. Prisen bliver kr. 20,- pr. stk., men send ikke penge endnu, foretag kun din bestilling nu eller senest 20. maj enten pr. på adressen: Af Knud Aage Madsen, 10. Sct. Georgs gilde, Århus. Redaktionen beklager, at dette indlæg, der blev modtaget tidsnok til optagelse i Sct. Georgs april-udgave, af pladsmæssige årsager desværre først bringes nu her i maj-udgave. Tak til Steen C. Andersen, Østjysk Distriktsgilde, for føljetonen»vore indre vejledere«og mange tak, såfremt denne føljeton snarest bliver bragt til afslutning. Gad vide, hvor mange gildebrødre der virkelig har udbytte og glæde af denne intellektuelle kursuslektie, som hvor velment den end måtte være næppe heller vil virke befordrende på evt. potentielle gildebrødre, som måtte komme i berøring med Sct. Georg. På mig virker denne føljeton mest af alt som en anledning til at gøre opmærksom på egen person som kvalificeret kandidat til efterårets valg af ny Landsgildemester, men det har jeg måske misforstået. Meget hellere ville jeg høre noget om, hvordan det hidtil et gået med projekt»gildehus«og om den med længsel ventede foryngelse og fornyelse, nu endelig er på vej. Den nye Landsgildemester bør efter min mening ikke findes i kredsen omkring den siddende Landsgildeledelse, men ude i det virkelige»gildesamfund«. Skal gildebevægelsen igen i bevægelse og det skal den må der nye friske og gerne yngre kræfter til og velegnede kandidater med fremtidsvisioner og nytænkning, må da for pokker kunne findes blandt danske gildebrødre. Vi skal tilbage på fremgangssporet og det tror jeg kun vil kunne ske, såfremt vi virkelig fornyer os helt fra toppen. eller pr. telefon til Hans Fink eller undertegnede på Mange takkede hilsener Nils Liljeberg bankdirektør 11

12 Sct. Georgs Prisen 2001 Sct. Georgs fonden, der er oprettet af Sct. Georgs Gilderne i Århus, uddelte den 23. april Sct. Georgs Prisen på kr. Prismodtageren»Reden«, Sjællandsgade 6, Århus C, som åbnede i 1996, er en institution under KFUK s sociale arbejde. Kvinderne, der har kontakt til»reden«, er en marginaliseret gruppe, oftest uden socialt netværk. I»Reden«er der ingen registrering af kvinderne, det opleves positivt, da»reden«oftest er deres hjem eller faste base med mulighed for varm sund mad, et bad og rent tøj. Der arbejder 20 frivillige ved»reden«, det sociale arbejde er afhængig af legater, fonds og gaver. Udover Sct. Georgs Prisen uddelte fonden kr. til Bispehavens trivselshus, som er et beboerhus, hvor der udføres et stort frivilligt arbejde for både danskere og indvandrere. De unge mødes i ungdomsklubben kr. blev også uddelt til det arbejde, som Frelsens Hær har etableret:»åbent Hus For Skæve Eksistenser«. For alkoholikere, narkomaner og andre såkaldte udstødte. Der arbejdes med frivillig arbejdskraft og holdes åbent hver fredag. Med accept, omsorg og venskab prøver man gennem samtaler at indgive dem nyt livsmod og højere selvværd, som kan give dem mulighed for at komme videre med deres liv. Gambia endnu engang Af Hanne Monberg, formand. 12 For et år siden foreslog Søren Johan, der sammen med sit filmhold har fremstillet Gildevideoen, at søge Danida om penge til en PR-film samt til nyt materiale, om vort arbejde i og med Gambia, og tro det eller ej, vi fik pengene. Ved hjælp af Søren og hans hold, der arbejder gratis, er der nu fremstillet en utrolig dejlig film om Gambia samt noget meget flot materiale, som vi vil bruge til at vise rundt om i distrikter og gilder, idet vi håber, at det vil være muligt at få gilderne til at tegne scholarships for eleverne dernede. Materialet er vist for distriktsmestrene på Distriktsmesterforum 24. og 25. marts d. å., og der var enighed om hos både dem og Landsgildeledelsen, at det er et meget dejligt materiale, som Projektbestyrelsen glæder sig meget til at vise frem. I Sct. Georg nr. 2 skrev jeg om, at vi har søgt Spejderhjælpen om økonomisk støtte, og det har vi fået. Ja, bestyrelsen kan næsten ikke fatte, at vi har været så heldige. Igen var det på Søren Johans foranledning, at vi modtog kr. til at bygge ny bygning på Hanne Vibes Nursery. Desuden har vi modtaget kr. til udbedring af den ødelagte bygning i Soma, så ved hjælp af de kr., vi har modtaget fra gildet i Rudkøbing, er vi nu i stand til at få totalrenoveret den gamle bygning i Soma samt få indlagt vand på skolen. Det er svært at udtrykke vor taknemmelighed over for Søren Johan, han er en sand spejderven, men naturligvis også til resten af hans hold. Spejderhjælpen har været til ufattelig stor hjælp for os. Vi vidste, at vi ikke havde mulighed for at rejse så mange penge, som der her og nu var brug for i Gambia, så tusind, tusind tak for hjælpen. Oven i pengene fra Danida er det som et eventyr, men utroligt dejligt, og det giver os virkelig lyst til at arbejde endnu mere intensivt for Gambia end nogensinde før.

13 Opslagstavlen Jægergårdstræf Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr Lille telegram, A6, m. konvolut kr Visitkort, gavekort, m. konvolut kr Minna og Ib Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf Turistgildehal i Vordingborg i juli måned Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg indbyder til Turistgildehal onsdag den 18. juli 2001 i Vordingborg Roklubs lokaler, Nordhavnsvej 56, Vordingborg. Kl Åben gildehal for gildebrødre med familie/ledsager. Efter gildehallen er der hyggeligt samvær, hvor der vil blive serveret et let traktement. Tilmelding helst inden den 16/7-01 til Bente Børre, tlf August 2001 er flyttet til ÆRKESÆDET Paradisvænget 28, Øverød 2840 Holte. Vi overnatter i eget telt, campingvogn eller indendørs på fælles sovesale. Lejrkontingentet er overkommeligt: kr. 150,- pr. person fra fredag til søndag. Halv pris for børn. Reduceret pris, hvis man kun deltager i dele af træffet. Programmet består også i år af friluftsgildehal, udflugt, kaffemik, fælles spisninger, lejrbål og bil-orienterings løb. Ring til Kirsten og Bjørn og få yderligere oplysninger og tilsendt udførligt program. Vi har kaffe på kanden hele tiden til fri afbenyttelse. Kirsten og Bjørn Christensen Skærbækvej 26, 2610 Rødovre tlf , Træf på Ærkesædet i glade gildebrødres kreds. På gensyn fra TRÆFUDVALGET. Sct. Georgs Gildet i Birkerød afholder Stort Kræmmermarked juni 2001 på engen v/ Byagervej. Foruden kræmmerboder vil der være Børneloppemarked, Tivoli, øltelt, cafe og dansetelt m. live musik fredag og lørdag aften. Festpladsen åbnes fredag kl. 16 og lukker søndag kl. 18. KOM OG STØT OS. Yderligere oplysninger se vores hjemmeside el. kontakt Erik Gissel Jensen, tlf Slagelse Marchen, en ny gildeaktivitet i Slagelse. Et marcharrangement er vel ikke det der falder først for, når man tænker på gildearbejde. Idéen kom i forbindelse med Slagelse Festuge. Marchen foregår 30. juni-1. juli med 2x40 km, 2x25 km, 2x10 km. Folder kan rekvireres på tlf eller på Kig på 13

14 Spejderløb Jorden rundt Niels Ebbesens Løbet»Jorden rundt i 80 dage«af Børge Juul Jensen, Grenå. Sct. Georgs Gilderne i Niels Ebbesens distrikt, der omfatter gilderne i Hobro, Randers, Hornslet, Ebeltoft og Grenå, havde længe været i gang med forberedelserne til et spejderløb for alle ungdomskorps inden for dette område. Indbudt var alle grupper inden for Det Danske Spejderkorps, KFUK-spejderne, KFUM-Spejderne, Danske Baptistspejdere og FDF, i alt var 90 grupper inviteret til et helt specielt løb, nemlig ikke et traditionelt orienteringsløb, men et løb, hvor de enkelte poster bød på meget spændende opgaver og helt andre end dem, der normalt betegnes som spejderopgaver. Løbet hed Niels Ebbesens Løbet med undertitlen»jorden rundt i 80 dage«, og som foregik på begge sider af Randers fjord omkring Mellerup og Voer, i alt ca. 12 km. Det fandt sted 21. april fra kl og der sluttedes af i Naturcenter Randers Fjord med præmieuddeling. Et så stort anlagt løb med de specielle postopgaver, der foregår i 8 forskellige lande, krævede et stort forarbejde, og for at et sådant løb kan blive en succes, var der behov for hjælpere, bl. a. af gildebrødre, tidligere spejdere og forældre.»jorden rundt i 80 dage«blev en stor succes. Et hjertesuk Slaget på Trelde Næs 14 Det store natløb, hvor temaet var slaget på Trelde Næs i 1848, i Trekantsområdet med deltagelse af 160 spejdere foregik sidste år, og gentages igen i år den første weekend i oktober. Lørdag morgen kl. 7 blev deltagerne vækket af kanonsalut afgivet af Sortkrudtbrødrene. Som en flot finale marcherede 6. Juli Garden ind på pladsen og underholdt inden præmieoverrækkelsen. Af Birte Kaas Frederiksen, 15. Sct. Georgs Gilde København/Rødovre Vi har netop modtaget den lokale telefonbog og straks bladrer man jo i den, for det første for at se om ens eget navn er stavet rigtigt, men også sådan lidt almindelig nysgerrighed om hvilke foreninger, der findes. Stor var min forundring, da jeg når til»loger og klubber«og der finder: Sct. Georgs Gilderne i Brøndby, Sonny V. Friis Rygaard m/adresse. Jeg har været gildebror i snart 29 år og har ofte fået stillet spørgsmålet:»hvad laver I egentlig i Sct. Georgs Gilderne?Er det som en loge?«underforstået hemmeligt! Jeg har hver gang forklaret, at vi er en sammenslutning af voksne mennesker, der har det tilfælles, at vi har været spejdere eller har vist intersse for spejderarbejdet, måske gennem vores børn og det er der bestemt intet hemmeligt i. Men vi er ikke en loge eller en klub og jeg glad for, at mit gilde ikke står nævnt under denne spalte i telefonbogen.

15 Ridderhaller Sjælsø Distrikt Indbyder til Ridderhal onsdag den 30. maj 2001 I Selmersbo-Centret, Selmersvej 13, Hørsholm Vandrehal fra kl Ridderhal kl Efterridderhallen byder på kammeratligt samvær, der serveres et lettere traktement. Pris 70 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding til Jens Pedersen, tlf senest den 22. maj Århus Stadsgilde indbyder til til ridderhal torsdag 17. maj 2001 kl i Frimurerlogen, Christiansgade 6, 8000 Århus C. Specielle gæster: Tre svenske gildebrødre Vandrehal: Præcis kl En guide vil fortælle os om den smukke, gamle bygning. Ridderhal: Kl To væbnere slås til riddere. En trompetist spiller for os i ridderhallen. Efterridderhal: Først og fremmest socialt samvær. Menu: Mørbradbøf m/ristede løg, tyttebær, agurkesalat, sauce og kartofler. Ostesnitte. Kaffe/the m/småkager Pris: 125 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding: Senest 14. maj 2001 til H. C. Soré, tlf Kirsten Fuhlendorff, tlf Jubilæer Nye gildebrødre Fusion På et ekstraordinært Gildeting er 1. og 2. gilde i Hjørring blevet sammenlagt. 1. gilde er 60 år og 2. gilde er 50 år. Fusionen betyder en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i det daglige arbejde. Det nye gilde har ca. 50 medlemmer, og som gildemester blev valgt Erik Holm, som kansler Kurt Jørgensen og som skatmester Lena Nielsen. Der blev endvidere nedsat forskellige udvalg. 15

16 Postbesørget blad (0900 KHC) Med kærlig hilsen og duft af forår UNICEFs nye kollektion af kort og gaver, der sælges i dette forår til fordel for verdens nødlidende børn, er mere alsidig end nogensinde. Festlige farver, spændende materialer og som noget nyt krydrede blomsterdufte. Der er kort for enhver smag og til enhver anledning i den nye kollektion. Blomster er et af de yndede motiver. Bl. a. et spændende nyt kort er fremstillet af kinesisk tryllepapir, dyppet i rødt blæk, forsynet med guldfolie og sat på et rigtigt blad, notesbøger med blomsterdufte en oplagt gaveidé. Alt kan ses på internettet på

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2010 77. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere