PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune"

Transkript

1 PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune 1

2 MILJØMINISTERENS HANDLINGSPLAN Fokus på regulering af de eksisterende spildevandsafledninger Fokus på indtænkning af spildevand ved nybygning og renovering af hospitaler Fokus på ny viden Se 2

3 LYNETTEFÆLLESSKABETS UNDER- SØGELSER AF HOSPITALSSPILDEVAND De første vurderinger ligger mere end 10 år tilbage Konklusioner: Lægemiddelstoffer er potentielt et miljøproblem Kilderne kan kortlægges via lægemiddelstyrelsens registreringer (opdelt på enkelte hospitaler og primær sundhedstjeneste) Der er umiddelbart en god sammenhæng mellem kortlagte og målte koncentrationer Flere større kortlagte hospitaler har en spildevandssammensætning, der ikke er acceptabel Resistensproblematikken er vanskeligere at håndtere Se 3

4 KL-ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDSPROGRAM KL-arbejdsgruppe etableret december 2011 med det formål at: Udarbejde køreplan for regulering af hospitaler med de nødvendige paradigmer og værktøjer (fra begrundet mistanke til tilslutningstilladelse) Etablere kommunalt vidensnetværk 4

5 5 HVAD ER DET KL-GRUPPEN HAR LAVET Et værktøj for kommunerne Anbefaling af metode Fagligt grundlag Opkvalificering Fagligt netværk Det er derimod IKKE Overblik over alle miljøproblemer Anbefaling af tekniske løsninger Standardiserede grænseværdier for lægemiddelstoffer 5

6 RESULTATET AF ARBEJDET Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand DHI, juni 2013 Hospitalsspildevand værktøj til tilslutningstilladelser, december 2013 Enighed om regional koordinering mellem kommuner og region Netværk med faglig sparring og erfaringsudveksling på landsplan Samling af eksempler på tilslutningstilladelser på 6

7 FORSLAG TIL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG TIL KOMMUNERNE ABC-vurdering af 226 lægemiddelstoffer Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak for 36 lægemiddelstoffer Resten af de 1400 lægemiddelstoffer kan vi ikke sige noget om! 7

8 ANBEFALEDE MAKSIMALE KONCENTRATIONER??? Anbefalede Maksimale Koncentrationer (AMK)tager udgangspunkt i den beregningsmetode, Naturstyrelsen bruger til at fastsætte vejledende grænseværdier for tilslutning til offentlig kloak ud fra miljøkvalitetskrav for recipienterne: PEC/PNEC, evt. nedbrydning i renseanlæg m.m. AMK må ikke bruges til at frikende spildevand eller til at fylde op til grænsen Principperne om renere teknologi gælder stadig 8

9 9 ET VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE Følger typisk sagsflow: 1. Screening og prioritering 2. Anmodning om oplysninger 3. Spildevandsteknisk vurdering 4. BAT 5. Proportionalitet 6. Vilkårsfastsættelse Se 9

10 1. SCREENING OG PRIORITERING Værktøj til kortlægning af relevante kilder til lægemiddelstoffer (bl.a. vha. spørgeskemaer) Støtte til prioritering af kilder, der bør tages fat på først (både kortlægning og evt. regulering) Tommelfingerregler omkring størrelse (bl.a. 100 sengepladser på psykiatriske hospitaler, 150 beboere på plejehjem, m.fl.) MEN: Vi må ikke frikende nogen på forhånd. Vi kan kun prioritere op ikke ned 10

11 2. ANMODNING OM OPLYSNINGER Juridisk grundlag for at afkræve hospitalerne en kortlægning (MBL 72) Paradigme for påbud Men helst bare en aftale 11

12 3. VURDERING AF SPILDEVANDET Grundlaget for vurderingen Miljøvurdering af alt andet end lægemidler Miljøvurdering af lægemidler Konklusion på miljøvurderingen Vurdering af BAT Vurdering af proportionalitet 12

13 EKSKURS! MANGE AKTIVITETER ER ALLEREDE HÅNDTERBARE

14 GRUNDLAGET FOR VURDERINGEN Primært hospitalernes egen spildevandstekniske beskrivelse Kortlægning af hospitalets aktiviteter Afdelinger Andre aktiviteter (køkken, varmecentral, påfyldningsplads for fyringsolie, køleanlæg, svømmebade, etc.) Tør kortlægning af Kemiske stoffer alm. kemikaliekortlægning Lægemidler via Lægemiddelstyrelsens registre Spildevandsmålinger kun for nogle stoffer 14

15 MILJØVURDERING AF ALT ANDET END LÆGEMIDLER Vurderingen sker ud fra samme kriterier som gælder for alle typer virksomheder, nemlig: Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlig spildevandsanlæg, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,

16 MILJØVURDERING AF LÆGEMIDLER Juridisk gælder det samme, men: Det er et samfundsmæssigt faktum, at etisk går behandling af syge forud for (næsten) alt andet i vores samfund Vi kan derfor ikke udfase lægemiddelstoffer bare fordi de er miljøskadelige 16

17 MANGLENDE VIDEN Det er lidt af et paradoks: Alle lægemidler har en biologisk effekt ellers kan de ikke godkendes som lægemiddel Trods det faktum, at lægemidlers biologiske effekt på mennesker er de mest undersøgte blandt kemikalier, er deres miljømæssige effekter påfaldende lidt undersøgt 17

18 18 DERFOR ER DENNE RAPPORT CENTRAL ABC-vurdering af 226 lægemiddelstoffer Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak for 36 lægemiddelstoffer De fleste af de resterende1400 lægemiddelstoffer kan vi ikke sige noget om! 18

19 VURDERING AF LÆGEMIDDELSTOFFER Samle puslespil ud fra tilgængelige metodebrikker ABC vurdering brug af A- og B-lægemiddelstoffer Spildevandsmåling og Anbefalede Maksimale Koncentrationer (AMK) Risikovurdering ud fra beregnede lægemiddelkoncentrationer i vandområdet ud for det kommunale renseanlæg (PEC/PNEC) Antibiotikabidrag til det kommunale renseanlæg Vurdere det billede, brikkerne indikerer 19

20 UDLEDNINGENS STØRRELSE SOM PUNKTKILDE A-stoffer B-stoffer Sum af overskridelse af AMK i spildevand (Målt konc./amk) Antibiotikabidrag (minus penicilliner) til kommunalt renseanlæg Mindre kilde < 50 kg/år < 300 kg/år < 5 < 5 % Mellem kilde kg/år kg/år % - 20 % Større kilde > 100 kg/år > 500 kg/år > 20 > 20 % 20

21 EKSEMPEL PÅ SUM AF OVERSKRIDELSER Lægemiddel AMK [ng/l] Målt konc. i spildevand [ng/l] Overskridelse [Målt konc./amk, kun > 1] Azithromycin Clarithromycin 95 < detektionsgrænsen - Diclofenac Erythromycin ,5 Ibuprofen Sum af overskridelse 9,5 AMK: Anbefalede maksimale koncentrationer 21

22 EKSEMPEL PÅ FORSKELLIGE SUNDHEDSINSTITUTIONER Sengepladser Opland/ vandområde A-stoffer [kg/år] B-stoffer [kg/år] Målt konc./ AMK Sundhedsinstitution Antibiotikabidrag (uden penicilliner) [%] Samlet rangering Større/ marint Mindre kilde Større/marint Mindre kilde Større/ marint Mellem kilde Mindre/ ferskt Større kilde Større/ marint Større kilde Større/ marint Større kilde Større/ marint Større kilde 22

23 MILJØVURDEREDE LÆGEMIDDELSTOFFER FRA HVIDOVRE HOSPITAL Kortlagte lægemiddelstoffer 2012 A-stoffer Antal 92 Forbrug [kg] 99 Sum af overskridelser af AMK (10595) eksl. Ciprofloxacin, Prednisolon (90) (86) 335 B-Stoffer eksl. Tramadol 61 (60) 818 (810) (18,2) 15,5 C-stoffer Ikke klassificerede

24 Målte lægemiddelstoffer 2013 A-stoffer eksl. Ciprofloxacin, Prednisolon MÅLTE LÆGEMIDDELSTOFFER FRA HVIDOVRE HOSPITAL Antal analyser et for Antal over detektionsgrænsen (25) Omregnet til årlig mængde [kg] 5,2 9,0 (2,7 3,7) Antal over AMK (8) 6 Antal over PNEC fersk 4 (-) Sum af overskridelser af AMK ( ) 25 B-Stoffer (-) eksl. Tramadol (14) (27 28) (-) (-) - C-stoffer 5 4 0, Ikke klassificerede

25 VURDERING AF HVIDOVRE HOSPITAL A-stoffer B-stoffer Sum af overskridelse af AMK i spildevand (Målt konc./amk) Antibiotikabidrag (minus penicilliner) til kommunalt renseanlæg Mindre kilde < 50 kg/år < 300 kg/år < 5 < 5 % Mellem kilde kg/år kg/år % - 20 % Større kilde > 100 kg/år > 500 kg/år > 20 > 20 % Hvidovre Hospital

26 KONKLUSION PÅ VURDERINGEN I første omgang er der to muligheder Næh Der er ikke noget der tyder på, spildevandet adskiller sig indholdsmæssigt fra almindeligt husholdningsspildevand, så det er OK eller Ups! Den er gal med spildevandet, der skal gøres noget ind på prioriteringslisten ift. revision af vilkår! 26

27 RESISTENS HVAD MED DET? Tilslutningsvejledningen har stadig ikke knækket nøden omkring resistens, og det har vi heller ikke en løsning på endnu, men I den senere vurdering af, hvad der er bedste tilgængelige teknologi, bør resistens også være en central faktor 27

28 4. VURDERING AF BAT HVIS der er et problem med spildevandet, SKAL der findes en løsning, der lever op til, hvad den bedste tilgængelige teknologi kan præstere Og som kommune vurderer vi, at en fuldstændig rensning af al spildevandet (snart) er bedste tilgængelige teknologi Men stiller vi så det krav til alle hospitaler? Næh, for vores regulering skal være proportional 28

29 29 BAT = RENSNING PÅ HERLEV HOSPITAL! Første danske fuldskalaanlæg til rensning af al spildevand fra et hospital Forventes i drift medio 2014 Afrapportering af drifts- og effekterfaringer

30 5. VURDERING AF PROPORTIONALITET Ved proportionalitetsvurdering skal flere elementer indgå i en samlet vurdering: Bedste, tilgængelige teknik (BAT) Investeringsbehov og driftsøkonomi ved tiltag Stillet overfor: Vurdering om hospitalet er en større eller mindre punktkilde Størrelsesøkonomiske forhold Planer for nybyggeri/renovering/nedlæggelse 30

31 31 STIGENDE INVESTERINGSBEHOV TIL BAT Substitution af kemiske stoffer Opsamling af specifikke kemiske stoffer så de ikke kommer til spildevand Opsamling af delstrømme Rensning af delstrømme Rensning af samlet spildevandsstrøm 31

32 VURDERING AF UDLEDNINGENS STØRRELSE SOM PUNKTKILDE A-stoffer B-stoffer Sum af overskridelse af AMK i spildevand (Målt konc./amk) Antibiotikabidrag (minus penicilliner) til kommunalt renseanlæg Mindre kilde < 50 kg/år < 300 kg/år < 5 < 5 % Mellem kilde kg/år kg/år % - 20 % Større kilde > 100 kg/år > 500 kg/år > 20 > 20 % 32

33 33 STØRRELSESØKONOMISKE FORHOLD Plejehjem Psykiatriske institutioner Privathospitaler Alm. somatiske hospitaler Større specialisthospitaler Superhospitaler 33

34 34 UDBYGNINGSPLANER Lukningsplaner Ingen planer om ændringer af drift eller bygninger Ændret drift Ændret drift med mindre renoveringer Ændringer med større renoveringer Udvidelse med nybygninger Barmarksprojekt 34

35 PROPORTIONALITET - KONKLUSION Proportionalitet handler om at finde den rigtige løsning til det enkelte hospital Et hospital, der topper på alle parametre, må uden tvivl forvente at få vilkår om at leve op til bedste tilgængelige teknologi Et lille somatisk hospital kan nok klare sig med nogle af de mindre omfattende foranstaltninger MEN DET ER EN KONKRET VURDERING 35

36 6. PÅBUD OM REVIDEREDE VILKÅR Handlingsplan: Med udgangs punkt i BAT skal hospitalet inden [dato1] redegøre for, hvordan de følgende vilkår sikres overholdt senest [dato2] Hospitalets handlingsplan skal godkendes af kommunen ud fra en samlet proportionalitetsbetragtning 36

37 HANDLEPLANVILKÅR FOR HVIDOVRE HOSPITAL Der vil blive stillet krav om, at Hvidovre Hospital inden en nærmere fastsat dato skal udarbejde en redegørelse, der inkluderer en teknisk og økonomisk vurdering af mulighederne for at anvende bedste tilgængelige teknologi til reduktion af udledningen af primært lægemiddelstoffer men også andre miljøskadelige stoffer og mikroorganismer eller på anden måde sikre en reduktion af afledningen til et tilsvarende niveau, herunder også en tidsplan. Ved modtagelse af handlingsplanen vil Hvidovre Kommune tage tilslutningstilladelsen op til fornyet overvejelse og kan som resultat af ovenstående efterfølgende påbyde afledningskrav, der svarer til anvendelsen af BAT. Fra Udkast til Spildevandsteknisk vurdering af Hvidovre Hospital,

38 REVIDEREDE VILKÅR 2 Fjernelse af A-stoffer fra spildevandet (ikke lægemidler) Overholdelse af grænseværdier for B-stoffer, metaller m.fl. (ikke lægemidler) Minimering af A-stoffer (lægemidler) Overholdelse af anbefalede maksimale koncentrationer (lægemidler) 38

39 EGENKONTROL Overordnet set 3 faser Før implementering af de valgte løsninger er der fokus på dokumentation af spildevandet = typisk kontrol med reduktion af ikke-lægemidler Umiddelbart efter implementering skal effekten dokumenteres = intensiv, skræddersyet egenkontrol På sigt blot kontrol af, at løsningen stadig fungerer = kontrol af relevante driftsparametre 39

40 HVORNÅR RYKKER VI SÅ VI KOMMUNER! Det må kun den enkelte kommune afgøre, men alt tyder på: Herlev og Hvidovre i første halvdel af 2014 Rigshospitalet, Bispebjerg og Amager Hospital i anden halvdel af 2014 Resterende tidligst i 2015 (tror jeg) og så vil der nok være hospitaler, der bliver lukket før kommunen når så langt ned i prioriteringsrækken OG ALLE TILLADELSER SAMLES PÅ 40

41 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Spørgsmål? 41

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen 19. december 2006 Jord & Affald Departementet EUK GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens Temastrategi for jordbundsbeskyttelse

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr.: 21.1912.01 December 2001 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr: 21.1912.01 December 2001 Inspektørbakken 40 3900 Nuuk Telefon: 32 44 30 Telefax:

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere