Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen. Oktober Kandidaterne præsenterer sig selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen. Oktober 2010. Kandidaterne præsenterer sig selv"

Transkript

1 Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen Oktober 2010 Kandidaterne præsenterer sig selv

2 2 Opstillingsliste - pr. 28. september - til skolebestyrelsesvalget: (Listen er opstillet alfabetisk ift fornavn) o Birgit S. Ernstsen side 3 o Gitte Just side 4 o Helle Bertelsen side 5 o Jane Belinda Vestergaard side 6 o Jesper Streubel- Kristensen side 7 o Karen Marie Fiirgaard side 8 o Merete Myrup Christensen side 9 o Morten Ryberg side 10 o Ole Thybo Christensen side 11 o Peter Møhring Jensen side 12 o Rikke Klintø side 13 o Steen Clausen side 14 o Susanne Muusmann Lassen side 15 Den enkelte kandidats præsentationsmateriale er sat ind i en skabelon som er udarbejdet af skolen. Det er for at give læserne mulighed for at få et hurtigt overblik og dermed også have mulighed for at sammenligne de enkelte kandidater til skolebestyrelsen på bedst mulig måde Mvh Jes W. Lorenzen, skoleleder. NB: den enkelte kandidat er selv ansvarlig for præsentationsmaterialets sprog, indhold og evt. fakta.

3 1. Birgit Skou Ernstsen 3 2. Har Nicolai i 7.C og Phillip i 5.C 3. Jeg er 42 år og fotograf. - I fritiden spiller jeg tennis - sidder i den nuværende skolebestyrelse - sidder i en forening, der samler penge ind til Kræftpatienter - er medlem af flere netværk for at udvide min horisont omkring andre mennesker og erhverv. - frivillig i Viby Badminton Klub og Team Aarhus Badminton. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen for at hjælpe med at gøre Højvangskolen til en endnu bedre skole, der er super god for børnene, hvor der bliver taget hensyn til både de svage og stærke elever. De sidste 4½ år, hvor jeg har siddet som skolebestyrelsesformand, har det været vigtigt for mig at få skabt de bedste faciliteter, undervisningsmidler og udeområder på skolen, samt en god kommunikation mellem alle. Jeg glæder mig bl.a. meget til at se det store kommende byggeri på Højvangskolen, som vi i skolebestyrelsen har været med til at skaffe midler til. For mig er det utrolig vigtigt med et godt samarbejde mellem forældre, børn, personale samt ledelsen for at vores børn kan få nogle gode og lærerige år på Højvangskolen. Højvangskolen skal også være et godt sted for personalet, så vi kan tiltrække de bedste til at undervise vores børn m.m. Jeg synes det er vigtig, at der er repræsentation fra mange årgange på skolen, så vi får så mange input som muligt med i Skolebestyrelsen og vil glæde mig meget til at kunne give masser af erfaring og viden videre til nye i skolebestyrelsen inden at mine børn går ud af skolen - hvis jeg får muligheden af jer. 5 Jeg håber, at rigtig mange vil stemme til skolebestyrelsesvalget, da skolebestyrelsen er en vigtig del af Højvangskolen.

4 1. Gitte Just 4 2. Børn i klasser: 0. A (Victor) og 1.B (Pernille) 3. Jeg er 41 år og er delvist opvokset i Stautrup. Jeg bor med familien på Rugbjergvej på 11. år. Jeg er uddannet bygningsingeniør og har til daglig min gang på Odder Rådhus i afdelingen for Byggeri. Mine børn og jeg selv er aktive i Stautrup gymnastikforening, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. Derudover benytter vi de lokale tilbud om fodbold og spejder. 4. Jeg synes arbejdet i en skolebestyrelse er vigtig for at skabe en god sammenhæng mellem skolen som institution og forældre/børn som medspillere. For mig er det vigtigt at der er fokus på trivsel og socialisering. Jeg tror på at disse ting er en forudsætning for at indlæring, pensum og almindelig skoleglæde kan følges ad.

5 1, Helle Bertelsen 5 2. Jeg har to drenge i hhv. 6.c og 7.b, samt en dreng, som starter i skole om to år. 3. Jeg er 43 år gammel og arbejder til dagligt som gymnasielærer på Randers Statsskole, hvor jeg underviser i religion og historie. 4. Jeg har siddet i den gamle skolebestyrelse i mere end 4 år, men har valgt at genopstille af flere grunde. Skolebestyrelsens arbejde favner bredt, men mit særlige interesseområde er selve undervisningen og rammerne og pædagogikken bag den. Jeg ser det som et mål, at være med til at beholde og fortsat udvikle en god og solid skole i lokalområdet med en høj faglighed, hvor vores børn bliver udfordret på deres evner og personlige styrker og svagheder. Skolen skal rumme mange forskellige børn med lige så forskellige baggrunde. Det er derfor en løbende proces at sikre og udvikle de overordnede rammer for undervisningen, således at vore børn trives både socialt og fagligt. Det er vigtigt, at vi har en skole, som giver vore børn et godt afsæt til den videre vandring gennem uddannelsessystemet og livet i det hele taget. En skole, som de kan tænke tilbage på med en god og tryg følelse, når de engang forlader den. Skolebestyrelsen arbejder tæt sammen med skolens ledelse og personale, og det gode og smidige samarbejde vi har haft hidtil, mener jeg, er vigtigt at beholde. Det er selvsagt ikke det samme, som at man fralægger sig sin kritiske sans. Ved at genopstille er jeg desuden med til at sikre, at noget af den viden den gamle skolebestyrelse har oparbejdet overføres til den nye bestyrelse, således at den ikke står på helt bar bund, som vi, i den gamle bestyrelse, gjorde for 4 år siden.

6 1. Jane Belinda Vestergaard 6 2. Barn i klasse: Markus Vestergaard i 4E 3. Jeg er 43 år, bor i Kolt, og har 2 drenge med min mand Ole. Min ældste søn går i specialklasse her på Højvangskolen, mens min yngste søn går i 1. klasse på Kolt Skole. Uddannelsesmæssigt har jeg en baggrund som Ingeniør og arbejder til daglig som Kvalitetskoordinator ved Århus Universitetshospital, Risskov, i Serviceafdelingen. Udover projektledelse og kvalitetsudvikling af afdelingens daglige arbejde, er kommunikation et af de vigtigste redskaber i jobbet. Jeg er overbevist om, at jeg med fordel kan bruge denne erfaring i forbindelse med skolebestyrelsesarbejde. 4. Børn udvikler sig kolossalt i løbet af de ca. 10 år, som de går i folkeskole. Skolen sætter i høj grad præg på børnenes personlighed, og de får her en masse såvel faglige som sociale kompetencer, som vil følge dem resten af livet. Det er derfor vigtigt, at skolen til enhver tid har en finger på pul sen og i samarbejde med forældrene søger at ruste børnene bedst muligt til et fremtidigt voksenliv. Der er ingen entydig opskrift herpå, og debatten vil selvsagt være værdiladet og nuanceret. Jeg vil rigtig gerne være en del af denne debat og dermed søge at sætte mit personlige præg på fremtidige beslutninger, som skal gøre Højvangskolen til en endnu bedre skole, end den er i forvejen.

7 1. Jesper Streubel-Kristensen 7 2. Børn i klasser: 5.A og 7.A 3. Født den 5. december 1959 I Sønderborg. Læst Statskundskab på Århus Universitet. Færdig Marts Er gift med Lise og vi har tre børn hvor de to stadigvæk går på Højvangskolen. Vores ældste barn gik på Højvangskolen fra 1999 til Jeg har de seneste år været ansat i Stibo Systems som Projekt Leder / Key Account Manager og rejser periodevis en del, da vi udelukkende har udenlandske kunder. Vi har en stor vennekreds og bruger meget tid på venner. Jeg løber en del, er vinterbader, hører meget musik, læser aviser og ser i ny og næ en god film. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen af hovedsagelig følgende grunde: 1) Ændrede vilkår for opstilling til skolebestyrelsen, som gør det mere attraktivt at stille op. 2) Min ældste søns sidste år på skolen var ikke noget god oplevelse for ham med et for dårligt fagligt udbytte i en meget dårligt fungerende sammenbragt klasse. Jeg vil gerne være med til at sikre at der er tilstrækkelig fokus på udskolingen som bindeled til gymnasiet m.m. og vil gerne med være til at komme med indspark til hvordan kvaliteten af de sidste år på skolen kan højnes, så både faglighed og motivation er med i bagagen når de forlader Højvangskolen. 3) Hvilke muligheder er der for at gøre noget ved bygninger, lokaler, indretning og indeklima indenfor skolens økonomiske rammer? 4) Sikre at der smartboards i hver klasse og ordentlige it faciliteter i skolens IT -lokaler. 5) Skubbe til en kultur med endnu større vægt på skole hjem sammenarbejdet samt arbejde for øget forældreansvar i relation til at børns ageren i skolerummet. 6) Forældre til forældre sammenarbejdet skal ligeledes styrkes for at sikre velfungerende klasser hvor konflikter kan håndteres i opløbet og ideelt set uden for skoleregi.

8 1. Karen Marie Fiirgaard 8 2. Børn i klasser :0.klasse (pige) 6. klasse (dreng) 3. Jeg er 43 år, har i alt tre børn, hvoraf den yngste stadig går i Børnehave. Jeg er gift med Per og tilsammen har vi fem børn. Jeg er uddannet psykolog med speciale i erhvervspsykologi og er ansat i HR og integration i Borgmesterens Afdeling i Århus Kommune. De sidste 4 år har jeg været gymnastik instruktør på familiefræsholdet i Stautrup gymnastikforening. Jeg interesserer mig meget for samfundsmæssige forhold og har tidligere været formand for forældrerådet i dagplejen og siddet i dagtilbudsbestyrelsen. 4. Min baggrund for at stille op til skolebestyrelsen er et ønske om at bidrage aktivt til Højvangskolens udvikling. Jeg er især optaget af, hvordan vi får integrationen til at lykkes bedst muligt og hvordan vi får skabt den bedste skolegang for børnene, uanset hvilke forudsætninger de har. Givet min faglige baggrund har jeg viden og interesse omkring mobning, trivsel og indlæring og jeg vil gerne spille den viden ind i skolebestyrelsen og ad denne vej understøtte udviklingen af vores skole bedst muligt.

9 1. Merete Myrup Christensen 9 2. Jeg har tre børn på Højvangskolen, i henholdsvis 8.B, 6.C og 1.C. 3. Jeg er 44 år, er uddannet civilingeniør og har en Ph.d-grad i biokemi og ernæring, og har et job som ernæringschef i en stor dansk fødevarevirksomhed. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen på Højvangskolen, fordi jeg gerne vil give mit bidrag til ledelsen af den skole hvor mine børn tilbringer en stor del af deres vågne timer. Grundlæggende er jeg meget tilfreds med skolen, og glad for at vi har en god og velfungerende skole i vores lokalområde. Skolen har gennem de sidste år gjort en kæmpeindsats i indskolingen, som har givet en masse børn en rigtig god skolestart. Jeg vil gerne arbejde for at vi nu får fokus på de større børn også, så vi sikrer en tilsvarende gejst og en stærk faglig profil i denne del af skolen også. Sammenhold og gensidig respekt for hinanden er vigtige nøgleord for mig. Til slut vil jeg arbejde for at vi får mere fysisk aktivitet ind i skolens hverdag, da dette både øger børnenes sundhed, men også er med til at forbedre deres lyst og evne til at lære nyt.

10 10 1. Morten Ryberg 2. Børn i klasser: 1C, 4B og 7A år, IT arkitekt, interesser: mine børn & kone, hus & have, hobby: it & teknik 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, da jeg ønsker at få indsigt i hvordan skolen drives, hvilke midler den har samt hvordan de fordeles, samt at få indflydelse heri. Mine fokus områder vil være (i prioriteret rækkefælge): 1. Elevernes trivsel 2. Skolens værdier 3. Samarbejdet mellem hjem og skole Jeg har arbejdet som projektleder i mange år og har god erfaring i, at definere rammerne (scope), planlægge & at gennemføre det planlagte, dvs. nå de mål der sættes. Disse kompetencer, mener jeg en skolebestyrelse kan gøre gavn af.

11 1. Ole Thybo Christensen Børn i klasser: Pige i 6a og dreng i 8c år Faglærer på Århus maskinmesterskole. Træner fodboldpiger i Stavtrup og elsker alle former for motion. 4. Jeg er far til Astrid i 6.a og Jens i 8.c og har derfor et efterhånden godt kendskab til skolen. Jeg interesserer mig for skolepolitik og ønsker at skolen styrkes (pt. at vi undgår besparelser). Jeg synes man i skolen bør satse på mere kvalitet og mindre kontrol og hermed større metodefrihed til lærerne. Det er vigtigt at skolen styrker børnenes udvikling af sociale kompetencer og lærer vigtigheden af fællesskabet. Jeg vil gerne være med til at højne den fysiske aktivitet og forbedre de fysiske rammer.

12 1. Peter Møhring Børn i klasse: Rasmus, 0.E år gammel Uddanner ledere og arbejder med strategi i større danske virksomheder i virksomheden CHQ, som jeg ejer med min kollega Mette Holm. Er uddannet journalist og har tidligere været chefredaktør for et par specialmagasiner, adm. direktør for et nyhedsbureau og coach på lederudviklingsprogrammet Stifinder i fem år. I min fritid bruger jeg tid på min kæreste, på at spille golf og tennis, og selvfølgelig mine to dejlige drenge. 4. Jeg stiller op til valget fordi jeg gerne vil bruge nogle af mine erfaringer, værktøjer og evner til at understøtte udviklingen af den gode skole, jeg fornemmer Højvangskolen er. I en tid, hvor udviklingen i samfundets økonomi og en borgerlig regering gør det stadigt sværere at fastholde niveauet i den danske folkeskole (Det er i hvert fald min oplevelse ud fra min erfaring med storebroderens skole), så er der brug for alternative løsninger, højt til loftet og en handlestærk skolebestyrelse. Det vil jeg gerne være en del af. 5 Jeg er til tider en del væk, da jeg typisk arbejder med lederteams i 2-4 dage ad gangen og i perioder har en del internationale opgaver pt. Grønland og Peru. Ikke desto mindre vil jeg gerne prioritere skolebestyrelsesarbejdet, men vil nok være den, der er fortaler for møder planlagt i god tid...

13 1. Rikke Appelquist Klintø Relation til Højvangskolen: Johanne Appelquist Clarlund 3.C 3. Jeg er 40 år og mor til en datter på 3. årgang. Vi bor i Stavtrup og har gjort det gennem de sidste 3 ½ år. Jeg er ansat som fysioterapeut på Århus kommunens specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Min fritid bruges blandt meget andet på drengegymnastik i Stavtrup. 4. En skole sætter i høj grad sit præg på elevernes personlighed og de får her en masse faglige som sociale kompetencer, som vil følge dem resten af livet. Derfor er det vigtigt at skolen har fingeren på pulsen og i samarbejde med os som forældre søger at ruste børnene bedst muligt til et fremtidigt voksenliv. Vi ved alle, at der ikke er nogen endegyldig opskrift på dette og debatten vil altid være værdiladet og heldigvis nuanceret. Jeg vil gerne være en del af denne debat, som fremover bl.a. kan være med til at sikre at undervisning og pædagogiske aktiviteter rammer alle eleverne, uanset om de har brug for ekstra hjælp eller ekstra udfordringer. at mobning ikke tolereres at lokaler og interiør er tidssvarende at vejen til og fra skolen bliver endnu mere sikker for vores børn end den er i dag.

14 14 1. Steen Clausen 2. Børn i klasserne: 4.b og 9.e / 8.b (udslusningsklasse) Jeg har ikke alle svarene, men jeg stiller gerne alle spørgsmålene. Hvorfor er vores skole blandt de dårligste skoler i Århus Kommune, når der måles på undervisningseffekt? (der tages højde for sociale forhold se undersøgelsen på vedhæftede link: ) Jeg vil gerne, at vores skole skal være blandt de bedste, til at hæve vores børns faglige niveau. Hvorfor har lærerne på vores skole et af de højeste sygefravær i Århus Kommune? Er det fordi der på vores skole er flere langtidssyge end på andre skoler i Århus Kommune, eller er der blot mere influenza i Stavtrup? Som forælder til et barn i specialklasse har jeg fundet ud af to ting: Det er svært at få støtte til sit barn, når man i starten opdager, der er problemer, men det er til gengæld endnu sværere at komme ud af specialklassen, hvis man én gang har sagt ja, til at barnet skal i specialklasse. Det koster ekstra penge at give støtte i normalklasserne, men det koster en formue, at henvise et barn til specialklasse. Hvorfor forebygger skolen ikke (støtte), frem for at helbrede (specialklasse), når det er billigere at forebygge? Heldigvis ser det nu ud til, der kommer noget lovgivning på området, så det ikke kan lade sig gøre for skolerne at ekskludere så mange børn som tidligere. Det kunne også være at jeres børn ville have godt af, at se der er andre typer børn end mainstream-børnene. Jeg har flere gange spurgt både lærere og ledelse, hvorfor skal børnene lave lektier? Det er endnu ikke lykkedes mig at få et tilfredsstillende svar. Skal alle i klassen lave de samme lektier, og disse lektier er efter gennemsnitbarnets niveau, så vil det betyder, der er nogen, der sidder og kæmper med noget, der er umuligt for dem, og samme tid er der nogen, der laver venstrehåndsarbejde, fordi læreren siger jeg skal det hæver ikke elevens niveau, for eleven er for længst forbi dette niveau. Hvis/når der skal laves lektier, så skal lektierne differentieres, og der skal være ressourcer til at sørge for en evaluering af lektierne.

15 15 1. Susanne Muusmann Lassen 2. Børn i klasse: Ida Muusmann Vingløv, 7b år, selvstændig, spiller badminton, tennis og golf, aktiv i mindre lokale projekter. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil bakke op om de muligheder vi som forældre har for at lade vores stemme høre og få medindflydelse på de beslutninger der skal træffes omkring vores børn hverdag. Desuden ønsker jeg at være med til at sikre at Højvangskolen i Stautrup vedbliver med at være en skole, som forældrene har tillid til med eller uden offentliggørelse af test - og at det derfor er en skole, vi som forældre vælger til og ønsker at se vores børn vokse op i. Denne tillid tror jeg vi får, fordi skolen udover at give børnene et stærkt fagligt fundament til at uddanne sig videre ud fra også giver dem en social ballast og forståelse af at ingen ej heller fagligheden - kan stå alene. At skolen gennem et stærkt samarbejde med forældrene derfor fortsat må lære vores børn at spille sammen i åbne, sociale fællesskaber i klassen og på tværs af klasserne, således som børnene allerede gør, men også ved at lave projekter mellem skoler og med lokalsamfundet og udnytte og lære af de ressourcer, der ligger lige for fordi de er anderledes. Kort sagt at skolen er et sted, hvor vores børn lærer af, i, om og for livet.

16 16 Afstemning: Du kan stemme elektronisk hjemmefra eller brevstemme ved at møde op på skolen. Valgperioden løber fra den 12. oktober til den 27. oktober. Der kan stemmes på 4 forskellige kandidater. Sæt X ud for de kandidater, som du ønsker at stemme på.

17 17 Forældre der er tillagt valgret/valgbarhed efter gældende regler har hver én stemme til valget, uanset hvor mange børn, man har på den pågældende skole. NB: Har du mere end et barn på skolen vil du af tekniske grunde modtage et valgkort for hvert barn (med samme kode). Men du har som sagt kun mulighed for at stemme én gang.

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

H husk på Kryds ved H

H husk på Kryds ved H Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H www.hvidovrelisten.dk Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat

Læs mere

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn ENGELSBORGSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2010 Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn Anders Duedahl-Olesen Charlotte Mia Kongshammer Nuværende medlem af skolebestyrelsen

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Tema: Rummelighed. 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke

Tema: Rummelighed. 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 September 2009 Tema: Rummelighed 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke Den rigtige

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor.

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. VALGBLADET Frihed i stærke fællesskaber Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. Se side 4 Vi skal målrette ydelserne til dem, der har behov for hjælp. Se side 4 Øget faglighed i folkeskolen,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009 Jacob Thorning Silkeborg Højskole Indhold 1. Indledning...3 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland...5 3. De unge og foreningslivet...8 4. Foreningsdeltagelse

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN KROPPEN I SKOLE SÆT PULSEN OP

SKOLEBESTYRELSEN KROPPEN I SKOLE SÆT PULSEN OP SKOLEBESTYRELSEN NUMMER 2/13 Tema om KROPPEN I SKOLE foto: Vibeskolen SÆT PULSEN OP DANSKE BØRN FÅR FOR LIDT MOTION, BØRN BEVÆGER SIG FOR LIDT, BØRN FRAVÆLGER IDRÆT... OVERSKRIFTER OM BØRN, DER ER INAKTIVE,

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8

Der er grænser for, hvad skolen kan rumme. Vores skolebørn. +Y) n =X n. Orddeling (X+Y) 2+2= 4+3+1= dansk sb. et. (X+Y) n =X n 2+2=4 4+3+1=8 Vores skolebørn Børn er glade men trængsel giver ballade Vores skolebørn +Y) n =X n Der er grænser for, hvad skolen kan rumme ing Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Giv forældrene en opsang (X+Y)

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2013 tema Inklusion t i skolen side ii BPA under pres side 35 5 NYT HANDICAPHUS PORTRÆT AF EN MEDLEMSGRUPPE De unge netværker og griner Foto: Rasmus

Læs mere

MEDBORGERSKAB I AARHUS KOMMUNE BLÅ BOG

MEDBORGERSKAB I AARHUS KOMMUNE BLÅ BOG MEDBORGERSKAB I AARHUS KOMMUNE BLÅ BOG 2014 Tina Lindbæk, født 1970, Service Delivery Manager Som medlem af udvalget ser jeg frem til at kunne være talerør for den almindelige borger i Aarhus kommune.

Læs mere