Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen. Oktober Kandidaterne præsenterer sig selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen. Oktober 2010. Kandidaterne præsenterer sig selv"

Transkript

1 Skolebestyrelsesvalg på Højvangskolen Oktober 2010 Kandidaterne præsenterer sig selv

2 2 Opstillingsliste - pr. 28. september - til skolebestyrelsesvalget: (Listen er opstillet alfabetisk ift fornavn) o Birgit S. Ernstsen side 3 o Gitte Just side 4 o Helle Bertelsen side 5 o Jane Belinda Vestergaard side 6 o Jesper Streubel- Kristensen side 7 o Karen Marie Fiirgaard side 8 o Merete Myrup Christensen side 9 o Morten Ryberg side 10 o Ole Thybo Christensen side 11 o Peter Møhring Jensen side 12 o Rikke Klintø side 13 o Steen Clausen side 14 o Susanne Muusmann Lassen side 15 Den enkelte kandidats præsentationsmateriale er sat ind i en skabelon som er udarbejdet af skolen. Det er for at give læserne mulighed for at få et hurtigt overblik og dermed også have mulighed for at sammenligne de enkelte kandidater til skolebestyrelsen på bedst mulig måde Mvh Jes W. Lorenzen, skoleleder. NB: den enkelte kandidat er selv ansvarlig for præsentationsmaterialets sprog, indhold og evt. fakta.

3 1. Birgit Skou Ernstsen 3 2. Har Nicolai i 7.C og Phillip i 5.C 3. Jeg er 42 år og fotograf. - I fritiden spiller jeg tennis - sidder i den nuværende skolebestyrelse - sidder i en forening, der samler penge ind til Kræftpatienter - er medlem af flere netværk for at udvide min horisont omkring andre mennesker og erhverv. - frivillig i Viby Badminton Klub og Team Aarhus Badminton. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen for at hjælpe med at gøre Højvangskolen til en endnu bedre skole, der er super god for børnene, hvor der bliver taget hensyn til både de svage og stærke elever. De sidste 4½ år, hvor jeg har siddet som skolebestyrelsesformand, har det været vigtigt for mig at få skabt de bedste faciliteter, undervisningsmidler og udeområder på skolen, samt en god kommunikation mellem alle. Jeg glæder mig bl.a. meget til at se det store kommende byggeri på Højvangskolen, som vi i skolebestyrelsen har været med til at skaffe midler til. For mig er det utrolig vigtigt med et godt samarbejde mellem forældre, børn, personale samt ledelsen for at vores børn kan få nogle gode og lærerige år på Højvangskolen. Højvangskolen skal også være et godt sted for personalet, så vi kan tiltrække de bedste til at undervise vores børn m.m. Jeg synes det er vigtig, at der er repræsentation fra mange årgange på skolen, så vi får så mange input som muligt med i Skolebestyrelsen og vil glæde mig meget til at kunne give masser af erfaring og viden videre til nye i skolebestyrelsen inden at mine børn går ud af skolen - hvis jeg får muligheden af jer. 5 Jeg håber, at rigtig mange vil stemme til skolebestyrelsesvalget, da skolebestyrelsen er en vigtig del af Højvangskolen.

4 1. Gitte Just 4 2. Børn i klasser: 0. A (Victor) og 1.B (Pernille) 3. Jeg er 41 år og er delvist opvokset i Stautrup. Jeg bor med familien på Rugbjergvej på 11. år. Jeg er uddannet bygningsingeniør og har til daglig min gang på Odder Rådhus i afdelingen for Byggeri. Mine børn og jeg selv er aktive i Stautrup gymnastikforening, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. Derudover benytter vi de lokale tilbud om fodbold og spejder. 4. Jeg synes arbejdet i en skolebestyrelse er vigtig for at skabe en god sammenhæng mellem skolen som institution og forældre/børn som medspillere. For mig er det vigtigt at der er fokus på trivsel og socialisering. Jeg tror på at disse ting er en forudsætning for at indlæring, pensum og almindelig skoleglæde kan følges ad.

5 1, Helle Bertelsen 5 2. Jeg har to drenge i hhv. 6.c og 7.b, samt en dreng, som starter i skole om to år. 3. Jeg er 43 år gammel og arbejder til dagligt som gymnasielærer på Randers Statsskole, hvor jeg underviser i religion og historie. 4. Jeg har siddet i den gamle skolebestyrelse i mere end 4 år, men har valgt at genopstille af flere grunde. Skolebestyrelsens arbejde favner bredt, men mit særlige interesseområde er selve undervisningen og rammerne og pædagogikken bag den. Jeg ser det som et mål, at være med til at beholde og fortsat udvikle en god og solid skole i lokalområdet med en høj faglighed, hvor vores børn bliver udfordret på deres evner og personlige styrker og svagheder. Skolen skal rumme mange forskellige børn med lige så forskellige baggrunde. Det er derfor en løbende proces at sikre og udvikle de overordnede rammer for undervisningen, således at vore børn trives både socialt og fagligt. Det er vigtigt, at vi har en skole, som giver vore børn et godt afsæt til den videre vandring gennem uddannelsessystemet og livet i det hele taget. En skole, som de kan tænke tilbage på med en god og tryg følelse, når de engang forlader den. Skolebestyrelsen arbejder tæt sammen med skolens ledelse og personale, og det gode og smidige samarbejde vi har haft hidtil, mener jeg, er vigtigt at beholde. Det er selvsagt ikke det samme, som at man fralægger sig sin kritiske sans. Ved at genopstille er jeg desuden med til at sikre, at noget af den viden den gamle skolebestyrelse har oparbejdet overføres til den nye bestyrelse, således at den ikke står på helt bar bund, som vi, i den gamle bestyrelse, gjorde for 4 år siden.

6 1. Jane Belinda Vestergaard 6 2. Barn i klasse: Markus Vestergaard i 4E 3. Jeg er 43 år, bor i Kolt, og har 2 drenge med min mand Ole. Min ældste søn går i specialklasse her på Højvangskolen, mens min yngste søn går i 1. klasse på Kolt Skole. Uddannelsesmæssigt har jeg en baggrund som Ingeniør og arbejder til daglig som Kvalitetskoordinator ved Århus Universitetshospital, Risskov, i Serviceafdelingen. Udover projektledelse og kvalitetsudvikling af afdelingens daglige arbejde, er kommunikation et af de vigtigste redskaber i jobbet. Jeg er overbevist om, at jeg med fordel kan bruge denne erfaring i forbindelse med skolebestyrelsesarbejde. 4. Børn udvikler sig kolossalt i løbet af de ca. 10 år, som de går i folkeskole. Skolen sætter i høj grad præg på børnenes personlighed, og de får her en masse såvel faglige som sociale kompetencer, som vil følge dem resten af livet. Det er derfor vigtigt, at skolen til enhver tid har en finger på pul sen og i samarbejde med forældrene søger at ruste børnene bedst muligt til et fremtidigt voksenliv. Der er ingen entydig opskrift herpå, og debatten vil selvsagt være værdiladet og nuanceret. Jeg vil rigtig gerne være en del af denne debat og dermed søge at sætte mit personlige præg på fremtidige beslutninger, som skal gøre Højvangskolen til en endnu bedre skole, end den er i forvejen.

7 1. Jesper Streubel-Kristensen 7 2. Børn i klasser: 5.A og 7.A 3. Født den 5. december 1959 I Sønderborg. Læst Statskundskab på Århus Universitet. Færdig Marts Er gift med Lise og vi har tre børn hvor de to stadigvæk går på Højvangskolen. Vores ældste barn gik på Højvangskolen fra 1999 til Jeg har de seneste år været ansat i Stibo Systems som Projekt Leder / Key Account Manager og rejser periodevis en del, da vi udelukkende har udenlandske kunder. Vi har en stor vennekreds og bruger meget tid på venner. Jeg løber en del, er vinterbader, hører meget musik, læser aviser og ser i ny og næ en god film. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen af hovedsagelig følgende grunde: 1) Ændrede vilkår for opstilling til skolebestyrelsen, som gør det mere attraktivt at stille op. 2) Min ældste søns sidste år på skolen var ikke noget god oplevelse for ham med et for dårligt fagligt udbytte i en meget dårligt fungerende sammenbragt klasse. Jeg vil gerne være med til at sikre at der er tilstrækkelig fokus på udskolingen som bindeled til gymnasiet m.m. og vil gerne med være til at komme med indspark til hvordan kvaliteten af de sidste år på skolen kan højnes, så både faglighed og motivation er med i bagagen når de forlader Højvangskolen. 3) Hvilke muligheder er der for at gøre noget ved bygninger, lokaler, indretning og indeklima indenfor skolens økonomiske rammer? 4) Sikre at der smartboards i hver klasse og ordentlige it faciliteter i skolens IT -lokaler. 5) Skubbe til en kultur med endnu større vægt på skole hjem sammenarbejdet samt arbejde for øget forældreansvar i relation til at børns ageren i skolerummet. 6) Forældre til forældre sammenarbejdet skal ligeledes styrkes for at sikre velfungerende klasser hvor konflikter kan håndteres i opløbet og ideelt set uden for skoleregi.

8 1. Karen Marie Fiirgaard 8 2. Børn i klasser :0.klasse (pige) 6. klasse (dreng) 3. Jeg er 43 år, har i alt tre børn, hvoraf den yngste stadig går i Børnehave. Jeg er gift med Per og tilsammen har vi fem børn. Jeg er uddannet psykolog med speciale i erhvervspsykologi og er ansat i HR og integration i Borgmesterens Afdeling i Århus Kommune. De sidste 4 år har jeg været gymnastik instruktør på familiefræsholdet i Stautrup gymnastikforening. Jeg interesserer mig meget for samfundsmæssige forhold og har tidligere været formand for forældrerådet i dagplejen og siddet i dagtilbudsbestyrelsen. 4. Min baggrund for at stille op til skolebestyrelsen er et ønske om at bidrage aktivt til Højvangskolens udvikling. Jeg er især optaget af, hvordan vi får integrationen til at lykkes bedst muligt og hvordan vi får skabt den bedste skolegang for børnene, uanset hvilke forudsætninger de har. Givet min faglige baggrund har jeg viden og interesse omkring mobning, trivsel og indlæring og jeg vil gerne spille den viden ind i skolebestyrelsen og ad denne vej understøtte udviklingen af vores skole bedst muligt.

9 1. Merete Myrup Christensen 9 2. Jeg har tre børn på Højvangskolen, i henholdsvis 8.B, 6.C og 1.C. 3. Jeg er 44 år, er uddannet civilingeniør og har en Ph.d-grad i biokemi og ernæring, og har et job som ernæringschef i en stor dansk fødevarevirksomhed. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen på Højvangskolen, fordi jeg gerne vil give mit bidrag til ledelsen af den skole hvor mine børn tilbringer en stor del af deres vågne timer. Grundlæggende er jeg meget tilfreds med skolen, og glad for at vi har en god og velfungerende skole i vores lokalområde. Skolen har gennem de sidste år gjort en kæmpeindsats i indskolingen, som har givet en masse børn en rigtig god skolestart. Jeg vil gerne arbejde for at vi nu får fokus på de større børn også, så vi sikrer en tilsvarende gejst og en stærk faglig profil i denne del af skolen også. Sammenhold og gensidig respekt for hinanden er vigtige nøgleord for mig. Til slut vil jeg arbejde for at vi får mere fysisk aktivitet ind i skolens hverdag, da dette både øger børnenes sundhed, men også er med til at forbedre deres lyst og evne til at lære nyt.

10 10 1. Morten Ryberg 2. Børn i klasser: 1C, 4B og 7A år, IT arkitekt, interesser: mine børn & kone, hus & have, hobby: it & teknik 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, da jeg ønsker at få indsigt i hvordan skolen drives, hvilke midler den har samt hvordan de fordeles, samt at få indflydelse heri. Mine fokus områder vil være (i prioriteret rækkefælge): 1. Elevernes trivsel 2. Skolens værdier 3. Samarbejdet mellem hjem og skole Jeg har arbejdet som projektleder i mange år og har god erfaring i, at definere rammerne (scope), planlægge & at gennemføre det planlagte, dvs. nå de mål der sættes. Disse kompetencer, mener jeg en skolebestyrelse kan gøre gavn af.

11 1. Ole Thybo Christensen Børn i klasser: Pige i 6a og dreng i 8c år Faglærer på Århus maskinmesterskole. Træner fodboldpiger i Stavtrup og elsker alle former for motion. 4. Jeg er far til Astrid i 6.a og Jens i 8.c og har derfor et efterhånden godt kendskab til skolen. Jeg interesserer mig for skolepolitik og ønsker at skolen styrkes (pt. at vi undgår besparelser). Jeg synes man i skolen bør satse på mere kvalitet og mindre kontrol og hermed større metodefrihed til lærerne. Det er vigtigt at skolen styrker børnenes udvikling af sociale kompetencer og lærer vigtigheden af fællesskabet. Jeg vil gerne være med til at højne den fysiske aktivitet og forbedre de fysiske rammer.

12 1. Peter Møhring Børn i klasse: Rasmus, 0.E år gammel Uddanner ledere og arbejder med strategi i større danske virksomheder i virksomheden CHQ, som jeg ejer med min kollega Mette Holm. Er uddannet journalist og har tidligere været chefredaktør for et par specialmagasiner, adm. direktør for et nyhedsbureau og coach på lederudviklingsprogrammet Stifinder i fem år. I min fritid bruger jeg tid på min kæreste, på at spille golf og tennis, og selvfølgelig mine to dejlige drenge. 4. Jeg stiller op til valget fordi jeg gerne vil bruge nogle af mine erfaringer, værktøjer og evner til at understøtte udviklingen af den gode skole, jeg fornemmer Højvangskolen er. I en tid, hvor udviklingen i samfundets økonomi og en borgerlig regering gør det stadigt sværere at fastholde niveauet i den danske folkeskole (Det er i hvert fald min oplevelse ud fra min erfaring med storebroderens skole), så er der brug for alternative løsninger, højt til loftet og en handlestærk skolebestyrelse. Det vil jeg gerne være en del af. 5 Jeg er til tider en del væk, da jeg typisk arbejder med lederteams i 2-4 dage ad gangen og i perioder har en del internationale opgaver pt. Grønland og Peru. Ikke desto mindre vil jeg gerne prioritere skolebestyrelsesarbejdet, men vil nok være den, der er fortaler for møder planlagt i god tid...

13 1. Rikke Appelquist Klintø Relation til Højvangskolen: Johanne Appelquist Clarlund 3.C 3. Jeg er 40 år og mor til en datter på 3. årgang. Vi bor i Stavtrup og har gjort det gennem de sidste 3 ½ år. Jeg er ansat som fysioterapeut på Århus kommunens specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Min fritid bruges blandt meget andet på drengegymnastik i Stavtrup. 4. En skole sætter i høj grad sit præg på elevernes personlighed og de får her en masse faglige som sociale kompetencer, som vil følge dem resten af livet. Derfor er det vigtigt at skolen har fingeren på pulsen og i samarbejde med os som forældre søger at ruste børnene bedst muligt til et fremtidigt voksenliv. Vi ved alle, at der ikke er nogen endegyldig opskrift på dette og debatten vil altid være værdiladet og heldigvis nuanceret. Jeg vil gerne være en del af denne debat, som fremover bl.a. kan være med til at sikre at undervisning og pædagogiske aktiviteter rammer alle eleverne, uanset om de har brug for ekstra hjælp eller ekstra udfordringer. at mobning ikke tolereres at lokaler og interiør er tidssvarende at vejen til og fra skolen bliver endnu mere sikker for vores børn end den er i dag.

14 14 1. Steen Clausen 2. Børn i klasserne: 4.b og 9.e / 8.b (udslusningsklasse) Jeg har ikke alle svarene, men jeg stiller gerne alle spørgsmålene. Hvorfor er vores skole blandt de dårligste skoler i Århus Kommune, når der måles på undervisningseffekt? (der tages højde for sociale forhold se undersøgelsen på vedhæftede link: ) Jeg vil gerne, at vores skole skal være blandt de bedste, til at hæve vores børns faglige niveau. Hvorfor har lærerne på vores skole et af de højeste sygefravær i Århus Kommune? Er det fordi der på vores skole er flere langtidssyge end på andre skoler i Århus Kommune, eller er der blot mere influenza i Stavtrup? Som forælder til et barn i specialklasse har jeg fundet ud af to ting: Det er svært at få støtte til sit barn, når man i starten opdager, der er problemer, men det er til gengæld endnu sværere at komme ud af specialklassen, hvis man én gang har sagt ja, til at barnet skal i specialklasse. Det koster ekstra penge at give støtte i normalklasserne, men det koster en formue, at henvise et barn til specialklasse. Hvorfor forebygger skolen ikke (støtte), frem for at helbrede (specialklasse), når det er billigere at forebygge? Heldigvis ser det nu ud til, der kommer noget lovgivning på området, så det ikke kan lade sig gøre for skolerne at ekskludere så mange børn som tidligere. Det kunne også være at jeres børn ville have godt af, at se der er andre typer børn end mainstream-børnene. Jeg har flere gange spurgt både lærere og ledelse, hvorfor skal børnene lave lektier? Det er endnu ikke lykkedes mig at få et tilfredsstillende svar. Skal alle i klassen lave de samme lektier, og disse lektier er efter gennemsnitbarnets niveau, så vil det betyder, der er nogen, der sidder og kæmper med noget, der er umuligt for dem, og samme tid er der nogen, der laver venstrehåndsarbejde, fordi læreren siger jeg skal det hæver ikke elevens niveau, for eleven er for længst forbi dette niveau. Hvis/når der skal laves lektier, så skal lektierne differentieres, og der skal være ressourcer til at sørge for en evaluering af lektierne.

15 15 1. Susanne Muusmann Lassen 2. Børn i klasse: Ida Muusmann Vingløv, 7b år, selvstændig, spiller badminton, tennis og golf, aktiv i mindre lokale projekter. 4. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil bakke op om de muligheder vi som forældre har for at lade vores stemme høre og få medindflydelse på de beslutninger der skal træffes omkring vores børn hverdag. Desuden ønsker jeg at være med til at sikre at Højvangskolen i Stautrup vedbliver med at være en skole, som forældrene har tillid til med eller uden offentliggørelse af test - og at det derfor er en skole, vi som forældre vælger til og ønsker at se vores børn vokse op i. Denne tillid tror jeg vi får, fordi skolen udover at give børnene et stærkt fagligt fundament til at uddanne sig videre ud fra også giver dem en social ballast og forståelse af at ingen ej heller fagligheden - kan stå alene. At skolen gennem et stærkt samarbejde med forældrene derfor fortsat må lære vores børn at spille sammen i åbne, sociale fællesskaber i klassen og på tværs af klasserne, således som børnene allerede gør, men også ved at lave projekter mellem skoler og med lokalsamfundet og udnytte og lære af de ressourcer, der ligger lige for fordi de er anderledes. Kort sagt at skolen er et sted, hvor vores børn lærer af, i, om og for livet.

16 16 Afstemning: Du kan stemme elektronisk hjemmefra eller brevstemme ved at møde op på skolen. Valgperioden løber fra den 12. oktober til den 27. oktober. Der kan stemmes på 4 forskellige kandidater. Sæt X ud for de kandidater, som du ønsker at stemme på.

17 17 Forældre der er tillagt valgret/valgbarhed efter gældende regler har hver én stemme til valget, uanset hvor mange børn, man har på den pågældende skole. NB: Har du mere end et barn på skolen vil du af tekniske grunde modtage et valgkort for hvert barn (med samme kode). Men du har som sagt kun mulighed for at stemme én gang.

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater Avedøre Skole Skolebestyrelsesvalg Præsentation af kandidater 1 Skolebestyrelsesvalg I anledning af nedlæggelsen af Enghøjskolen afholdes der valg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole. Der skal vælges

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE

SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE Der afholdes valg til skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2014. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer,

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Kandidater til Skolebestyrelsen Marienhoffskolen 2014-2018

Kandidater til Skolebestyrelsen Marienhoffskolen 2014-2018 Kandidat nr. 1 Kandidat nr. 2 Kandidat nr. 3 ANJA ALLAN BENDT Kandidat nr. 4 BRIAN Kandidater til Skolebestyrelsen Marienhoffskolen 2014-2018 Kandidat nr. 5 CARSTEN Kandidat nr. 6 Kandidat nr. 7 Kandidat

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014

Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014 Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014 Helene Modeweg-Hansen Jeg hedder Helene Modeweg-Hansen, er 47 år og har 3 børn, hvor af den yngste stadig går på Sjælsøskolen.

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt.

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt. Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole Valgdato 22. april 2014 Kandidatliste Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt Merete Svarre Brian Høj Dencker Anders Borgwardt Betina Jensen Jakob Lage Hansen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Præsentation af den nye ledelse

Præsentation af den nye ledelse Jeg hedder Bo Hauge Laursen og skal pr. 1. august 2016 være distriktsskoleleder for nuværende Korskildeskole og Fladsåskole. Jeg er 51 år, bor i Everdrup og er gift med Helle, der er lærer på min nuværende

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010. Kandidaterne præsenterer sig

Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010. Kandidaterne præsenterer sig Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010 Kandidaterne præsenterer sig Belinda Uhrenholdt Rønnebærvænget 48 Mit navn er Belinda Uhrenholdt. Jeg er mor til Emma i 0.b. og Nicolai i 7.b. Er kontaktforældre

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg for den nye Brovst Skole April 2011 Skolebestyrelsesvalg Vi er i den heldige situation, at der har meldt sig 12 kandidater til skolebestyrelsen for den nye Brovst Skole. Den endelige

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2014:

Kandidater til bestyrelsen 2014: Kandidater til bestyrelsen 2014: Klaus Gundertofte Jeg er 59 år, gift, far til 3 som alle er fløjet fra reden. Jeg er ansat i medicinalvirksomheden H.Lundbeck A/S som IP Information Specialist Jeg er foreningsmand

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013 Jack Tranberg Jeg er 42 år. Uddannet tømrer, arbejder pt. som faglig sekretær ved 3f Kolding. Gift med Mette Toft Tranberg. 4 Børn, hvor de 3 er hjemmeboende, Agnes Toft Tranberg som går på Højmosen/Lyngskole

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang Kære læser Du sidder med version 2.0 af det nyhedsbrev/yoyo jeg startede op for 1½ år siden. Det nye i YoYo en, er at arbejdet omkring indholdet er blevet delt ud på mange. Ledelse, personale, elever,

Læs mere

KANDIDATERNE BRORSONPOSTEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Præsentationen er lavet af den enkelte kandidat. Layout : Oluf Nissen.

KANDIDATERNE BRORSONPOSTEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Præsentationen er lavet af den enkelte kandidat. Layout : Oluf Nissen. BRORSONPOSTEN Valgekstra nr 2 april 2010 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skolebestyrelsesvalg 2010 KANDIDATERNE Afstemning til skolebestyrelsesvalget foregår i perioden 29.4 12.5 2010. Brug din stemme til at

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010

Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010 Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010 Kære forældre Hermed udsendes valgavis vedr. skolebestyrelsesvalg på Munkegård 2010. Denne valgavis beskriver de kandidater, der er opstillet. Tekst og billeder

Læs mere

Gram Skole. Oktober 2014. Efteråret på skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt. 21.10.2014 23.10.2014: Skolerejse 9.x1

Gram Skole. Oktober 2014. Efteråret på skolen. Kommende begivenheder. Kort nyt. 21.10.2014 23.10.2014: Skolerejse 9.x1 Kommende begivenheder 21.10.2014 23.10.2014: Skolerejse 9.x1 Oktober 2014 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Efteråret på skolen Skoleåret er nu godt i gang.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Højvangskolen Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Mødedato den 15-05-2013 kl. 17.30 til 20.00. Mødested: Personalerummet. 12-05-2013 B = Beslutningspunkt, O = Orienteringspunkt, D = Drøftelse Klokkeskovvej

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds.

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds. Kandidater til Skolebestyrelsen 2014-2018 Kære forældre Der er kampvalg til skolebestyrelsen på Vaarst- Fjellerad Skole. Kandidaterne til det forskudte valg er listet i alfabetisk rækkefølge her: Kandidat

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. februar 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. februar 2013 Skolebestyrelsesvalg på Erritsø Fælles Skole I forbindelse med den nye skolestruktur pr. 1.8. 2013 skal der i 2013 være valg af forældrerepræsentanter i de nye skoler. Valget er ekstraordinært og gælder

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

23 GRUNDE TIL AT VÆLGE

23 GRUNDE TIL AT VÆLGE 23 GRUNDE TIL AT VÆLGE MARIESKOLEN #01 - Hvorfor vælge Marieskolen? Skolemakker! #02 - Hvorfor vælge Marieskolen? Lejrskole! #03 - Hvorfor vælge Marieskolen? Morgensamling! #04 - Hvorfor vælge Marieskolen?

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Et billede af den nye ledelse

Et billede af den nye ledelse Foto taget januar 2016 Et billede af den nye ledelse Den nye ledelse på skolen i distrikt 4 vil gerne her give et lille billede af hvem vi er. Sammen med skolens medarbejdere på de tre matrikler vil vi

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Anne Marie Hviid Larsen Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at skabe grundlaget for de bedste

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere