Præsentation af ny sognepræst!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af ny sognepræst!"

Transkript

1 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:01 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec jan. - feb årgang nr. 1 Præsentation af ny sognepræst! Fra den 15.oktober 2007 har Sær - s lev-ejlby-melby pastorat fået en ny sognepræst. Mit navn er Jesper Kjær Andersen og jeg er 29 år gammel. Jeg startede med at læse teologi i 1999 og blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i januar Derefter var jeg på pastoralseminaret i et halvt år og sommeren 2006 blev jeg så helt klar til at søge embede som præst. Da jeg i sin tid i 1999 begyndte at læse teologi var jeg optaget af at komme nærmere på meningen med tilværelsen og finde nogle fortællinger, som man kan leve sit liv på. Teologistudiet er et godt studium, hvis man ønsker at fordybe sig i så forskellige fag som filosofi, religion, bibelkundskab, etik, kunst, kirkehistorie ja menneskelivet. Der er en stor vifte af fag på teologi-studiet og jeg har været meget glad for muligheden for at fordybe mig. Efter endt studium søgte jeg ind til postvæsenet, hvor jeg arbejdede jeg som ganske almindeligt postbud i Århus sidste efterår. Her i foråret var jeg i et jobtræningsforløb i Folkekirkens Tvær - kulturelle Samarbejde i Odense, og nu har jeg fået mit første præ - steembede her hos jer. Jeg er taknemmelig for at menighedsrådet har vist mig den tillid at betro mig opgaven som jeres nye sognepræst. Det var en overvældende modtagelse Lone og jeg fik den 7. oktober på min indsættelsesdag i kirke og forsamlingshus. Jeg er kommet godt i gang med arbejdet som præst og jeg glæder mig til de udfordringer og opgaver, som embedet vil give. I min studietid har jeg lavet forskellige ting. Jeg har været engageret i Kirkens Korshærs nattjeneste som frivillig i arbejdet med hjemløse og psykisk syge. Jeg har arbejdet på plejehjemmet Caritas i Skejby ved Århus. Jeg har desuden været ansat i Skelager kirke nord for Århus som konfirmandunderviser og kordegnevikar. I min fritid har jeg dyrket lidt sport og læst skønlitteratur. Jeg er født og opvokset i en lille landsby, Frøslev, på Mors. Privat danner jeg par med Lone Fortsættes på næste side

2 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:01 Side 2 ORDET Tirsdag den 22. januar har man mulighed for at komme ind og se teaterstykket Ordet af Kaj Munk på Odense Teater. Det er Særslev- Ejlby-Melby og Veflinge sogne, som er gået sammen om dette arrangement. I teaterstykket, som er bygget over Kaj Munks skuespil fra 1925, stilles troens magt, både som en splittende og en forsonende kraft, til skue. Ordet foregår i et vestjysk miljø og er i Odense teaters op - sætning henlagt til tiden lige før 2. Verdenskrig. Her står striden mellem grundtvigianismen og Indre Mission. Den strid bryder ud i lys lue, da den grundtvigianske storbonde Mikkel Borgens søn, Anders, og Peter Skrædders datter, Anne, forelsker sig i hinanden. Begge fædre modsætter sig forholdet på grund af de interne religiøse forskelle imellem de to familier. Det hjælper ikke, at Inger, Borgens svigerdatter, forsøger at overbevise sin svigerfar om, at gårdmandshandel og forskelle i religiøs overbevisning må vige for kærligheden. Først da Inger dør i barselssengen for siden at blive genopvakt af Jo han nes, Borgens mellemste søn, som har mistet forstanden og tror, at han er Jesus, forsones de stridende parter og de to elskende kan få hinanden. Stykket præsenterer publikum for forskellige trosopfattelser. Der er gamle Mikkel Borgen, som er grundtvigianer. Over for ham står den indremission ske Peter Skræd - der. Den unge Mik kel Borgen, den ældste af Borgens sønner, er ateist. Lægen repræsenterer na tur viden - skaben og fornuften. I den anden ende af spektret finder vi Ingers uskyldige barnetro og ikke mindst Johannes, som er den, der tror mest inderligt, og som via opvæk- kelsen af den døde Inger, således viser bønnens og troens kraft. Hvad har stykket at sige os i dag anno 2007? Også i dag er religiøse forskelle en hindring for menneskers forsoning, men samtidig er troen menneskets drømme og tro på noget større også den kraft, der kan udrette mirakler og forsone mennesker. Man kan læse mere om stykket og Kaj Munk på odenseteater.dk Billetter kan købes ved at kontakte sognepræst Jesper Kjær Andersen senest den 8. december. Prisen for en billet er 180 kr. uden transport og 200 kr. med transport. Der gøres opmærksom på, at der er et begrænset antal billetter til salg. Der arrangeres fælles bustransport fra Særslev og Veflinge. Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Særslev kirke præcis kl , hvor efter vi kører til Veflinge kirke og tager folk med og derefter kører vi ind til Odense teater. Forestillingen begynder kl Foto: Odense Teater Fortsat fra forsiden Henneberg. Lone er født og opvokset i en lille landsby, Kvong, i Vestjylland. Hun er uddannet cand. mag. i engelsk og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet. Lone har overtaget mit gamle job som tværkulturel medarbejder i Fol kekirkens Tværkulturelle Sam - arbejde i Odense og vil gerne på sigt ud og undervise i gymnasiet eller VUC. Vi holder begge af at møde nye mennesker og vi glæder os til at lære folk her fra sognene bedre at kende. Som min tidligere arbejdsgiver, Leif Munksgaard, altid understregede, er en god præst en præst, der bliver brugt. Med andre ord: Man er altid velkommen til at henvende sig til mig. Jeg håber I vil opleve præstegården som et åbent hjem, hvor alle er velkomne. Jesper Kjær Andersen

3 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:01 Side 3 Kirkehøjskolen Hellig 3 kongers eftermiddag Torsdag den 17. januar kl i konfirmandstuen i Veflinge, Axel Brahesvej 13 Lektor Kurt E. Larsen: De kirkelige vækkelser i 1800-tallet. Kurt E. Larsen er lektor i kirkehi - storie på Menighedsfakultetet i Århus. Torsdag den 28 februar kl i sognehuset ved Skovby kirke, Middelfartsvej 28 Lektor Inge Lise Pedersen: Folkekirken og fremtiden. Inge Lise Pedersen er lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning i København og formand for Landsforeningen af Menigheds råd. De hellige 3 konger, Sct. Andreas kirke i København. Søndag den 6.januar 2008 afholdes et sogne-arrangement i Særs lev. Vi starter med gudstjeneste kl. 14 i Særslev kirke. Derefter går vi over i konfirmandstuen i Særslev præstegård. Her vil tidl. tømmermester Alex Knudsen fortælle lidt om renoveringsarbejdet med Særs lev præstegård. Alex Knudsen har af flere omgange været involveret i renoveringsarbejdet af Særslev præstegård og han kender meget til huset og dets historie. Der serveres kaffe og kage og vises billeder af huset gennem tidens løb. Kom og hør historien om en af de smukkeste bygninger på Nordfyn - alle er velkomne. 2. påskedag, den 24. marts kl i Skamby kirke. Gudstjeneste. Som afslutning på sæsonen er der en fælles gudstjeneste for sognene bag kirkehøjskolen. Alle seks præster medvirker. Alle foredragene er gratis. Ta' en program-folder i kirkernes våbenhus!

4 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:01 Side 4 De 9 læsninger Julekoncert i Særslev Kirke søndag den 9.december kl Litteraturkreds Den 3. april 2008 kl skal vi mødes i Særslev præstegård og arbejde med forfatteren Jens Smærup Sø rensens seneste store roman "Mærkedage". For fatteren har her begået en spændende hjemstavnsroman om bondekulturens opløsning i mødet med den moderne verden. I bogen følges to familiers historie over en 70-årig periode. Læseren følger to bondeslægter, Lundbæk og Godiksen fra Staun, der bliver godt og grundigt vævet ind i hinanden. Historien om dem er bygget op omkring tre store fester, en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60 års fødselsdag i Man følger personernes forandring i den periode. Alle er velkomne. Der serveres kaffe og ka ge. Lit - te ra tur afte - nen er lavet i samarbejde med flg. sog - ne: Vef linge, Hårslev, Bo - gen se, Skov - by og Skam - by. Julekoncert, FDF-gudstjeneste og de 9 læsninger - i samme arrangement! Lige som sidste år vil koret fra Nordfyns gymnasium komme og synge til en gudstjeneste (De 9 læsninger), der er arrangeret sammen med konfirmander og FDFérne og organisten. Det store kor ledes af Jens Bryderup, Lise Pedersen og Jørgen Roe-Poulsen. Bibellæsningerne står årets konfirmander for sammen med FDF -erne. Søndag den 9. december kl er Særslev kirke således pyntet op og alle er velkomne. Kom og vær med til at synge julen ind. Efter koncerten indbyder Særs lev FDF alle deltagere og alle, der har lyst, til kaffe/kage og bankospil på Asylet. Konfirmation 2008 Konfirmationsforberedelsen er kommet godt i gang og undervisningen er hver tirsdag morgen. Der er et dejligt stort hold på 22 unge mennesker fra Særslev skole. Konfirmation i 2008 bliver følgende datoer: Særslev kirke d. 6. april og Ejlby/Melby kirke d. 30. marts. Mini-konfirmander I foråret 2008 vil der komme et tilbud om et minikonfirmand-forløb. Fra medio april vil der blive arrangeret et forløb for mini-konfirmander frem til sommerferien. Nærmere oplysninger vil blive annonceret på vores hjemmeside: Man kan lade sit barn tilmelde ved at kontakte sognepræst Jesper Kjær Andersen.

5 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:02 Side 5 Fredensbo Gudstjenester: Tirsdag den 11. december kl NB!! i Særslev kirke Mandag den 24. december kl Den 15. januar 2008 kl Adventsgudstjeneste for ældre. Tirsdag den 11. december kl er der adventsgudstjeneste med altergang i Særslev kirke særligt arrangeret for Fredensbo, men alle er velkomne. Siden sidst Døbte: Magnus Oliver Thomsen, Simone Mørk Frederiksen, Jeppe Nicolaj Jensen, Emma Caroline Rasch Lageri, Lucas Reinberg Rasmussen, Laura Mathilda Knudsen, William Christian Andersen, Sofia Støttrup Nielsen. Viede: Ejlby: Dorthe Sundstrup-Jensen og Claus Sundstrup-Jensen. Mette Runøe & Peter Jacob Rasmussen, Heidi Weber Leunhagen Henner & Joachim Leunhagen Henner, Monika Frick Andersen & Lars Frick Andersen. Begravede/bisatte: Edith Olivia Marie Soelberg, Karl Marius Jensen, Edith Andersen, Gerda Kirstine Hansen, Preben Bendy Knudsen, Johanne Benjaminsen, Arne Andersen, Jens Hedemark Pedersen. Høstkollekt og julekollekt I forbindelse med sommerens høstkollekt blev der indsamlet 152 kr. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Ved gudstjenesterne i juledagene samler vi igen ind til et af projekterne under Folkekirkens Nødhjælp. Praktiske oplysninger Fødsler En fødsel skal meddeles til præsten i bopælssognet. Med - bring fødselsanmeldelsen som I fik udleveret af jordemoderen, samt jeres dåbs- eller navneattester, evt. vielsesattest eller den udfyldte Omsorgs og Ansvars erklæring hvis I ikke er gift. Dåb eller navngivelse Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller navngivelse. I begge tilfælde rettes henvendelse til præsten. Konfirmation Konfirmation finder som regel sted om foråret i 7. klasse. I Ejlby og Melby kirker er der konfirmation 1. søndag efter påske, i Særslev kirke 2. søndag efter påske. Børnene indskrives til konfirmation i august må - ned. De får et brev med hjem gennem skolen. Vielse Dato for vielsen aftales med præsten. Vielser foregår altid i kirken. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt jeres dåbseller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til samtalen med præsten. Dødsfald Dødsfald skal meddeles til præsten i bopælssognet, helst hurtigst mu ligt. Denne eller bedemanden er behjælpelig med at udfylde papirerne. For aftale om begravelses-/bisættelseshandling i kirken rettes henvendelse til præsten. Navneændring og attester Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Stats - amtet eller Kirkeminis te riet er præsten be hjælpelig med det - te. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles dagen før på: Tlf eller Tlf Benyttelse af kirkebilen betales af menighedsrådet.

6 Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:02 Side 6 KIRKEKALENDER december januar-februar 2008 DATO SÆRSLEV EJLBY MELBY BEMÆRKNINGER 09. dec. 2.s. i advent * *De 9 læsninger 11. dec *Fredensbo i kirken 16. dec. 3.s. i advent dec. 4.s.i advent dec. juleaften Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp 25. dec. juledag Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp. 26. dec. 2.juledag Ole Hansen 30. dec. Julesøndag Kirsten Clement 01. jan. nytårsdag jan. H.3 Konger 10.00/ *H3K-arrangement. kl jan. S.s.e.H.3.K Ole Hansen 20. jan. Septuagesima jan. seksagesima feb. fastelavn feb. 1.s.i fasten feb. 2.s. i fasten feb. 3.s.i fasten marts midfaste Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersen. Tryk: Bogense Bogtrykkeri Adresser Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: Kirkernes hjemmeside: Graver Henning Smith graverhuset, tlf Træffes tirs.-fre. Kl Privat: Vestergade 10, Særslev Tlf Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Poul E. Larsen Kile 25, tlf Ejlby: Graver Finn Toftegaard Graverhuset, tlf Træffes tir. tor. fre. Kl Privat: Tværgade 22, Otterup Tlf / Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Poul E. Larsen Kile 25, tlf Melby: Graver Bjarne Rasmussen Graverhuset, tlf Træffes tir. og tor. Kl ,45 Privat: Tøvlidtvej 75, Melby Tlf Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Bodil Rasmussen Enghaven 14, tlf

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec. 2010 - marts 2011-65. årgang nr. 1 Den hellige nat Den svenske forfatter Selma Lager - löf udgav i 1904 sine Kristus legen - der. Den første fortælling i bogen hedder

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012. juni - august 2012 66. årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya.

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev 4-06 11/08/06 10:58 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne sep. - okt. - nov. 2006-62. årgang nr. 4 Præstens klædeskab Meningen med at bære ornat præstekjole eller messehagel er at skjule eller minimere

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014 Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014 Ny præst i Middelfart side 2 Alle Helgensgudstjeneste side 6 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk Her er den nye præst i Middelfart.

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november/december 2009 januar 2010

Korup Sognenyt. Kirkeblad for Korup Sogn november/december 2009 januar 2010 Korup Sognenyt Kirkeblad for Korup Sogn november/december 2009 januar 2010 Thérèse af Lisieux 3 Musik til gudstjenesterne 5 Nyt fra Korup sogn 8 Menighedsrådet 10 Korup Sognenyt Korup Sognenyt Korup Kirkekontor

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! Jerslev Kirke Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere