SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSESVALGET 2010 PÅ EGGESLEVMAGLE SKOLE Der afholdes valg til skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole for perioden 1. august 2010 til 31. juli Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 personalerepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter og skoleledelsen som sekretærer. Herudover skal der også vælges suppleanter til de forældrevalgte. Som forældrevalgt sidder man i bestyrelsen i en 4-årig periode. Der er med posten udsendt stemmeseddel samt svarkuvert, som skal benyttes! Afstemningen er anonym. Der skal stemmes på 4 forskellige kandidater. Stemmesedler med flere eller færre krydser er ugyldige. På de følgende sider kan du læse kandidaternes egen præsentation. Kandidaterne er listet op i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Valgbestyrelsen Stemmesedlen skal være modtaget på skolens kontor senest mandag den 3. maj 2010 kl Oversigt over kandidater, som stiller op til valget. Anne Birgitte Duus Christina C. Møller Jens V. Rasmussen Jesper Lorentsen Jess Holst Nielsen Kenny Kragesand Lonnie Rasmussen Merete Sejr Brødsgaard Mette N. Kristensen Michael Holm-Christensen Pernille Kjeldsholm Knudsen Søren Eriksen Ulrik Jørgensen Vagn Dinesen 1

2 Anne Birgitte Duus Råbjergvej 20, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Rasmus Duus Olesen 1.B Jeppe Duus Olesen 6.B Christian Duus Olesen 9.A Tillid, tryghed og trivsel Som mor til 3 drenge på skolen og med baggrund i mit erhvervsliv som lærer og studievejleder ved en ungdoms- og videregående uddannelse, ønsker jeg, at stille op til skolebestyrelsen på Eggeslevmagle skole. Jeg mener, at tillid, tryghed og trivsel er nøgleordene, for en skole der også har høj faglighed som mål. De tre T er, er grundlaget for, at indlæring kan finde sted på alle niveauer. Når barnet trives, er mange hindringer lagt bagved, og der er lyst og energi til at udforske verden og blive klogere. Fra mit arbejde, er det min erfaring, at de elever, der har haft stor tillid til deres folkeskole også har store muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Det er som regel dem, der har lært mest og frem for alt, har de troen på, at de vil lykkes i deres uddannelsesvalg. Derfor vil jeg gerne arbejde for tillid, tryghed og trivsel på Eggeslevmagle Skole. Anne Birgitte Duus 2

3 Christina C. Møller Kærsangervej 12, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Mickey Trebbien 7.C 3

4 Jens V. Rasmussen Heilmannsvej 24, 4230 Skælsør Jeg er forælder til: Malte Barholt Rasmussen 0.C 4

5 Jesper Lorentsen Sønderupvej 33, 4242 Boeslunde Jeg er forælder til: Louise Lorentsen 8.E Magnus Lorentsen 4.C Mit navn er Jesper Lorentsen, jeg bor i Boeslunde sammen med min kone og 2 børn. Jeg har valgt at stille op til skole bestyrelsen da jeg tidligere har været i skole bestyrelsen, på Boeslunde skole. og har syntes at det har været rigtigt spændene at være med i det forskellige arbejde som man laver i bestyrelsen, det vil jeg gerne fortsætte med. En af mine mærke sager er at få busserne fra Skælskør til at passe bedre end de gør nu. Det kan simpelthen ikke passe at børnene at skal vente så lang tid på deres busser, for at komme hjem. Deres dag er lang nok i forvejen. Jesper Lorentzen 5

6 Jess Holst Nielsen Boeslundebyvej 132, 4242 Boeslunde Jeg er forælder til: Amanda Holst Meyer 8.E Freja Holst Meyer 5.A Ronja Holst Meyer 4.B 6

7 Kenny Kragesand Nordtoften 22, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Alexander Kragesand 3.B Phillip Kragesand Kommende børnehaveklasse Mit kandidatur til forældrebestyrelsen skyldes ønsket om at medvirke til at udvikle og udmønte skolens politikker, strategier og værdigrundlag, samt at gøre Eggeslevmagle Skole til en endnu bedre skole for både lærere og elever. Jeg har følgende mærkesager: Det er vigtigt, at alle elever mødes med passende udfordringer og muligheder for udvikling ud fra deres individuelle udgangspunkt. Der skal være plads til kurser og videreuddannelse blandt lærerne, uden at antallet af vikartimer bliver for højt. Indsatsen mod mobning skal fortsat vægtes højt. Der skal være konsekvenser ved overtrædelse af almindelige retningslinier for god opførsel, og i særdeleshed ved særlig grov opførsel og mobning. Ingen elever må mistrives grundet mobning der kunne være standset i tide. Lærerne skal støttes i bestræbelserne på at fastholde og udvikle en god omgangstone mellem eleverne og mellem lærere og elever. Informationsniveauet fra skolen til elever og forældre være højt. Skolens hjemmeside anvendes i stor udstrækning i dag, men kan udmærket anvendes endnu mere. Skolens Internationale linie skal fastholdes, og lignende progressive tiltag skal overvejes, for at sikre de bedst mulige uddannelsesmuligheder for vore børn. Kenny Kragesand 7

8 Lonnie Rasmussen Pigeonvænget 29, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Gustav Rasmussen 4.A Gabi Rasmussen 3.C En kort præsentation: Kandidat til skolebestyrelsesvalget 2010 Jeg hedder Lonnie Rasmussen og bor i Skælskør. Jeg er gift og mor til en dreng i 4.a samt en pige i 3.c. Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Næstved, som sygeplejerske og miljøterapeut. Jeg er desuden i gang med at læse en diplomuddannelse i pædagogik. Jeg sidder på tredje år i forældrerådet i min datters klasse. Hvorfor jeg stiller op til skolebestyrelsen: Grunden til at jeg stiller op som kandidat til skolebestyrelsen er, at jeg har stor interesse i at følge skolens liv og udvikling tæt på. Igennem forældrerådet i min datters klasse er jeg blevet inspireret til at engagere mig i de mere overordnede rammer, og mener at kunne bidrage med erfaringen fra det mere nære og sociale miljø. Udover interesse og engagement mener jeg, at kunne bidrage til skolebestyrelsesarbejdet med viden og erfaringer om bl.a. pædagogik, forældre-børn samarbejde, motiverende læringsformer, kreativitet og sundhed. Jeg lægger stor vægt på et godt samarbejde mellem skole og forældre. I den forbindelse mener jeg, at det er vigtigt med god dialog og et højt informationsniveau. Jeg synes at Eggeslevmagle skole udvikler sig positivt og har mange spændende tiltag i gang, bl.a. den internationale klasse og skolens udendørsfaciliteter. Mit interesseområde er også børns sundhed, herunder hvor stimulerende motion er på børns udvikling og indlæring på alle klassetrin. Værdier som trivsel, tolerance, fællesskab, anerkendelse, gensidig respekt, faglighed, kreativitet, samt børns sikkerhed (herunder trafiksikkerhed) er alle vigtige for mig og vil præge det arbejde jeg vil bidrage med i den kommende skolebestyrelse. Lonnie Rasmussen 8

9 Merete Sejr Brødsgaard Toften 8, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Rikke Sejr Brødsgaard 4. A Jeg er mor til tre børn som alle har gået/går på Eggeslevmagle skole. Jeg har siddet i skolebestyrelsen i ca. to år og har i denne periode b. la. Været med til at fordele ressourcerne samt søsætte den internationale linje. Jeg synes skolebestyrelsesarbejdet er interessant og føler, at jeg har en god indsigt og dermed et godt fundament for, at fortsætte arbejdet i skolebestyrelsen. Skolens værdigrundlag skal være nøglebegreb for bestyrelsens virke. Skolen fremstår som tre små skoler i den store skole. Jeg mener det er vigtig, at skolebestyrelsen skal arbejde for større og bedre sammenhæng mellem indskoling, mellemtrin og overbygning. - Indskolingen skal have større sammenhæng mellem skole og fritidsordning. - Mellemtrinet skal have spændende valgfag som er rettet mod overbygningens linjer. - Overbygningen skal være udviklingsorienterende og der skal arbejdes på spændende linjer for alle 7. klasser og opefter, således at den internationale linje blot er et tilbud blandt mange. Merete Sejr Brødsgaard 9

10 Mette N. Kristensen Næstved Landevej 345, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Nanna N. Kristensen 7. B Jeg har siddet i skolebestyrelsen i 4 år de sidste 2 år som formand. Eggeslevmagle skole er en af de største skoler i Slagelse Kommune. På så stor en skole har skolebestyrelsen, i løbet af et år, mange emner til debat. For mig er det vigtigt, at vi i skolebestyrelsen drøfter disse emner grundigt, så jeg kan danne mig et bredt overblik, inden jeg træffer en beslutning. Derfor er det godt, at der i skolebestyrelsen sidder forældre fra indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen og at forældrene har forskellige baggrunde. På den måde kan der komme mange forskellige vurderinger af et emne, hvilket giver en god debat og et godt grundlag, at træffe en beslutning på. Da jeg har barn i overbygningen, vurderer jeg tit et emne ud fra dette. Jeg er uddannet pædagog, og bidrager derfor med en pædagogisk vurdering af de emner, som vi drøfter i skolebestyrelsen. Jeg synes alle de emner skolebestyrelsen behandler, i større eller mindre grad er vigtige, da de alle handler om, hvordan Eggeslevmagle skole kan udvikle sig og dermed blive bedre for alle både for elever, forældre og lærere. En skolebestyrelse har mulighed for at give høringssvar til diverse udspil fra politikerne i Slagelse Kommune. Jeg deltager gerne i at formulere høringssvar, fordi jeg synes, det er en spændende og vigtig del af skolebestyrelsens muligheder, da vi via disse høringssvar, har mulighed for at påvirke politikernes vurdering af de emner, de skal tage beslutninger om. Dermed kan vi være med til at sætte vores præg på den overordnede politik for skolerne i Slagelse Kommune. Mette N. Kristensen 10

11 Michael Holm-Christensen Præstestræde 13, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Alex Holm-Christensen 6.A 11

12 Pernille Kjeldsholm Knudsen Tranderupvej 59, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Lukas Kjeldsholm Knudsen Kommende børnehaveklasse Mit navn er Pernille Kjeldsholm Knudsen. Jeg er 36 år og gift med Krestian Knudsen og bor i Tranderup med vores to fantastiske drenge Tobias på 3 år og Lukas som starter på Eggeslevmagle skole til sommer og det er faktisk årsagen til at du sidder og læser dette. Jeg synes nemlig det kunne være spændende at yde en indsats i skolebestyrelsen. Jeg sidder i bestyrelsen i mine børns børnehave Troldebo i Korsør. Jeg synes det er rart at have fingeren på pulsen, og føler virkelig jeg gør en forskel. Nu er skoleverdenen jo ikke det samme som børnehaveverdenen, og af naturlige årsager er dette en hel ny verden for os/mig så i skrivende, stund er det mig ikke muligt, direkte at liste op hvilke konkrete sager jeg vil arbejde for, men jeg vil her prøve at give mit bud på, hvad jeg føler som vigtigt for, at man som elev får en god tid i folkeskolen. For mig handler folkeskolen ikke kun om, at opnå de gode faglige resultater, som skolen i dag er kendt for at levere. Det handler om, at vores børn skal inspireres og pirres til at interessere sig for det faglige, men udover det synes jeg også det er utroligt vigtigt, at børnene trives i deres hverdag. Både med sig selv og hinanden. Jeg tror det er svært at lære noget i timerne hvis man sidder og tænker på, at man bliver drillet eller bare ikke har det godt i klassen. Jeg synes det er vigtigt, at folkeskolen producerer hele mennesker, som kan begå sig i verden både intellektuelt, fysisk og socialt. Og som ikke mindst stoler på sig selv og egne evner. Kvalitet er ikke gratis det ved jeg godt. Og det er ikke altid pengene rækker til alt man har lyst til, derfor synes jeg det er vigtigt, at de penge der er, bliver brugt på de steder, hvor man får mest for dem jeg foretrækker eksempelvis, at pengene bliver brugt på at højne undervisningens kvalitet frem for på flere tests. Som tidligere skrevet, har jeg pt ikke konkrete mærkesager. Men jeg kan love, at en stemme på mig er en stemme på et arbejde, der har børnene i centrum et arbejde, der handler om at de bliver sendt ud i den store verden som hele mennesker, der har fået næring til både intellektet og hjertet. Pernille Kjeldsholm Knudsen 12

13 Søren Eriksen Højen 29, 4230 skælskør Jeg er forælder til: Frederikke Bruun Eriksen 7.B Line Bruun Eriksen 5.A Skolebestyrelsesvalg 2010 Efter at mine to børn nu i 8 år har haft glæde af en velfungerende skole og SFO ønsker jeg at stille op til Skolebestyrelsesvalget Skolen spiller en vigtig rolle i vore børns liv og deres forberedelse til en god ungdoms- og voksen tilværelse. Skolens opgave er mangfoldig og der er mange pragmatiske kompromisser, der løbende skal findes og i dette arbejde står jeg for følgende. Faglige og sociale kompetencer går hånd i hånd. Nul tolerance overfor mobning. Høj faglighed og ro i undervisningen også i virkeligheden. Åbenhed, ytringsfrihed og demokrati. Ordentlighed og anstændighed. Undervisningsdifferentiering. Skolen er til for børnene lad os bruge budgettet på dem. Skolen er en arbejdsplads, dygtige og tilfredse medarbejdere skaber resultaterne. Søren Eriksen 13

14 Ulrik Jørgensen Vedskøllevej 131, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Adam Jørgensen 6.B Miriam Jørgensen 2.A Jeg er 42 år gammel og far til en dreng i 6. klasse, en pige i 2. klasse samt en dreng i børnehaven. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen for at være med til at præge Eggeslevmagle Skole i en fortsat positiv udvikling. Jeg vil blandt andet arbejde for at fortsætte udviklingen, hvor hver enkelt elev bliver undervist og udfordret på sit pågældende niveau. For at opnå dette skal der mere fokus på differentieret undervisning såvel i klasserne som i form af de tilbud skolen har. Aktuelt findes den engelsksprogede linje på Eggeslevmagle Skole, som kunne udbygges med andre lignende tilbud, som tilgodeser alle elevers mulighed for at vælge mellem linjer, der interesserer og stimulerer dem. Som praktiserende læge ser jeg ofte langtidseffekterne af mobning. Eggeslevmagle Skole har allerede en nedskrevet og indarbejdet mobbepolitik. Vi skal dog fortsat forsøge hele tiden at blive bedre og lade os inspirere af andre skoler, som gør det godt på dette område. Vi skal arbejde på at den vedtagne mobbepolitik til stadighed indarbejdes som en naturlig del af lærere og elevers hverdag. Ulrik Jørgensen 14

15 Vagn Dinesen Birkemosevej 170, 4230 Skælskør Jeg er forælder til: Mads Dinesen 3.C Caja Dinesen 6.C 15

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn ENGELSBORGSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2010 Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn Anders Duedahl-Olesen Charlotte Mia Kongshammer Nuværende medlem af skolebestyrelsen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere