Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient"

Transkript

1 Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent i Hjemmeplejen, Høje Taastrup Kommune Rikke Lindberg, Primærsygeplejerske i Høje Taastrup Kommune Janni Winter Brødsgaard, Fysioterapeut på Træningscenteret i Høje Taastrup Kommune Nurten Gül, Social og Sundhedsassistent i Hjemmeplejen, Høje Taastrup Kommune Astrid Christensen, Sygeplejerske på Neurologisk afd N45 på Glostrup Hospital Karen Flygge, Ergoterapeut i Visitation og Hjælpemidler i Høje Taastrup Kommune Pia Dahl, Samordningskonsulent på Glostrup Hospital, uddannet sygeplejerske 1

2 Baggrund for valgte fokusområde: Her skrives en kort beskrivelse af vores baggrund og arbejdsområde og hvorfor emnet er vigtigt. Regeringens vision om Sundhedsvæsenet i 2013: Sundhedsvæsnet skal opleves som sammenhængende og patienten skal sættes i centrum 1 De accelererede forløb og ændringen fra stationær til ambulant behandling, bevirker at kommunerne skal kunne håndtere stadig flere komplekse og mere behandlingskrævende borgere 2. De korte indlæggelsestider og vækst i omfanget af ambulant aktivitet- giver et pres i retning af mere krævende pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne. Vi ser en stigende gruppe af borgere som har en meget lav mestringskapacitet og lav grad af egenomsorg. I forhold til denne gruppe stilles der særlige krav til overblik og faglighed i snitfladen mellem primær og sekundær sektor. Når borgerne indlægges monitoreres de hele døgnet og får med kort varsel den pleje eller behandling de har brug for. Når borgere kommer hjem tilses de af et til to par øjne, og derefter overlades de til sig selv. Dette kan gøre borgeren usikker og bange. Når vi har valgt at fokusere på overgangen fra sekundær til primær sektor, er det fordi vi her oplever, at der er stor risiko for tab af oplysninger. For at undgå usikkerhed og utryghed hos borgeren i forbindelse med hjemkomsten, og for at sikre at data bliver videregivet og brugt har vi valgt at udarbejde en tjekliste til medarbejderne i Hjemmeplejen. Udfordringer vi har arbejdet med i BRO-gruppeforløbet: Vi har i gruppen arbejdet med struktureret brainstorm ud fra spørgsmålet: Hvad skal der til for at skabe en god udskrivelse? Følgende 5 vigtige punkter blev fundet. Tiltag for at sikre den gode udskrivelse 1 Oplæg fra Ulla Callesen 2 Ulla Callesen, 2013 oplæg på BRO 2

3 At der er mange tværfaglige faggrupper som skal samarbejde på tværs af sektorer. Almen praksis, hospitaler(følge hjem), Hjemmeplejen(følge op), hjemmesygeplejen, træning, hjælpemidler Samarbejde Vigtig proces som skal foregå på tværs og internt i alle sektorer og mellem professionelle og pårørende med brugeren i centrum. Ansvar Der bliver taget et ansvar i alle faggrupper i forhold til den enkelte borger og udskrivelsen. Borgeren inddrages og motiveres til, selv at tage et medansvar for sit forløb. Brugerinddragelse Vigtigt at borgeren føler sig inddraget og i centrum i sit forløb. Pårørende inddrages, når de ønsker at deltage. De pårørende kan være en vigtig aktør i forhold til oplysninger omkring borgeren. Den videre plan for borgerens forløb skal udarbejdes i et samarbejde mellem borgeren og evt. pårørende Den planlagte indsats skal være helhedsorienteret og kontinuerlig, dvs. sammenhængende og skabe fastholdelse i forløbet. Disse faktorer vil medvirke til at skabe tryghed for borgeren. Dokumentation MedCom standarder skal bruges korrekt og borgens forløb skal beskrives. Oplysninger skal sendes mellem sektorer på rette tidspunkt. De skal læses og bruges i dagligdagen. Patientsikkerhed skal være i fokus og informationer skal være givet, så borgeren får en oplevelse af, at han bliver hørt/ inddraget i forløbet. Medicin skaber i øjeblikket store udfordringer, da der er risiko for fejlmedicinering. Dette vil være en udfordring indtil Fælles medicin kort FMK- er fuldt implementeret. Personalet bruger mange ressourcer på at være i dialog pr. tlf. med almen praksis/ hospital/ hjemmeplejen i forbindelse med medicin. 3

4 Kontinuitet i dokumentationen. Læse/ beskrive i omsorgssystem, så relevante data er tilgængelige for alle i organisationen. Mål som ønskes opnået: Målgruppe: Den ældre komplekse medicinske patient Mål: Vi vil gennem rehabiliteringsprocessen opnå det klare mål, at den ældre komplekse medicinske patient, oplever en god og sammenhængende udskrivelse. Målet skal nås gennem tidsafgrænsede, planlagte processer, hvor flere faggrupper arbejder sammen, om at udøve den nødvendige assistance til den ældre komplekse medicinske patient, således at denne kan opnå størst mulig grad af funktions og mestringsevne, selvstændighed og mulighed for social og samfundsmæssig deltagelse. Delmål: Borgeren skal føle sig inddraget både fysiologisk, emotionelt og intellektuelt. Dette opleves individuelt for den enkelt borger og kræver at personalet møder borgeren, hvor borgeren er 3. Borgeren skal opnå en grad af tryghed i forhold til at være ventet i Hjemmeplejen og at relevant information om behandling og forløb, er videregivet fra hospitalet. Dette kræver at der eksisterer et samarbejde i snitfladen mellem hospital og Hjemmeplejen og kræver, at hver sektor har en viden om hinandens mål og arbejdsområder, som det udtrykkes af en patient: Jeg oplevede et tovtrækkeri mellem hospitalet og kommunen. Det virker ikke som om det er afklaret, hvem der skal stille hjælpemidler til rådighed 4 For at kunne give borgeren en oplevelse af, at udskrivelsen er sammenhængende, skal personalet huske at tale ordentligt om kollegaer i den anden sektor. Det handler ikke om at påpege skyld, men at tage et fagligt ansvar og sørge for at de mangler og udfordringer, som kunne være opstået i forbindelse med udskrivelsen, bliver klaret uden at borgeren oplever, at personalet i Hjemmeplejen bliver utrygge og nervøse for at noget er gået galt. Personalet skal undgå at italesætte udfordringen eller manglen, som at hospitalet ikke har gjort hvad de skulle eller har glemt at give medicin, materialer, information med borgeren hjem. 3 Anne Lise Saling Larsen, Enheden for brugerundersøgelser, 2013 oplæg på BRO, s.3 4

5 Tryghed handler for borgeren også om, at de personaler som kommer i hjemmet, er kendte og at der er kontinuitet i fremmødet: Det der generer mig mest, er de mange forskellige mennesker der kommer, for det er umuligt at få opbygget noget kendskab [ ] og jeg ved snart ikke, hvor mange gange jeg har fortalt, hvordan køkkenet er indrettet 5. Det er ikke muligt at tilrettelægge Hjemmeplejens arbejdsgang således, at alle borgere altid får besøg af den samme medarbejder, men det vil være relevant at foretage en forventningsafstemning med borgeren ved hjemkomsten, så borgeren får information om, at det tilstræbes at det er de samme personaler, som kommer i hjemmet, men det er vigtigt at påpege at alt personale holder ferie og kan blive syge. For at kunne opnå ovenstående delmål kræver det, at det personale, som er involveret i udskrivelsen af borgeren tager ansvar for eget fag og opgave i relation til udskrivelsen. Det er nødvendigt at sundhedspersonalet er klar over hvilken rolle og hvilket ansvar egen faggruppe skal tage. Det er vigtigt at ledelsen er opmærksom på om etik og teori afspejles i medarbejdernes moral og praktik eller om der er områder, hvor de overordnede retningslinjer for det uddannede personale ikke efterleves. Konkrete tiltag Vi vil udarbejde en tjekliste som skal bruges ved første besøg efter udskrivelsen hos borgeren som modtager personlig pleje og/eller sygepleje Hospitalets afdelinger skal have ny plakat med nye tekster som hænger sammen med tjeklisten Forudsætninger for at realisering af forslagene: Ledelsesmæssig opbakning i forhold til prioritering af indsatsen Brugervenligt Administrativ ændring Hurtig implementering Perspektivering Vores håb er, at den udarbejdede tjekliste kan bidrage til: 5 Enheden for brugerundersøgelser, 2013 oplæg på BRO, s.1 5

6 at nå vores mål i forhold til at skabe et sammenhængende forløb for borgeren i sektorovergangene at borgeren føler sig inddraget i eget forløb at antallet af utilsigtede hændelser i sektorovergangene falder Oplæg: Præsentation af gruppen (alle) Baggrund for emnevalg (Susanne) Proces (Rikke/Janni/Pia) (Rehabilitering)Problemløsningsproces Wade 2005/Foto/ Overvejelser omkring målgruppe Dagligdags eksempler Brainstorm Oplæg på BRO Præsentation af vores produkt(nurten og Steen) Implementeringsplan (Nurten og Steen for hjemmeplejen/pia for sgh) Konkrete erfaringer med produktet (Nurten og Steen) Motivere medarbejder til at bruge værktøjet (Pia/Janni) Den gode historie 6

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere