KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Årets generalforsamling udviklede sig nærmest til et drama med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Læs beretningerne inde i bladet. Havørreder til juniorer ved Avnøvig Havørred til Thomas på Barsø Geddepokalen blev i Kolding

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 18 Udgivelse 1. juni 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. aug Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2011 Senior kr. 1050,- Junior kr. 430,- Pensionister kr. 690,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 100,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne (1. maj dec.) Ugekort søerne (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Dagkort.dk Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Side 1 Side 2 Side 4 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 INDHOLD Louise med hornfisk Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Formandens beretning for 2011 Referat fra den ordinære generalforsamling Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Veteraner på Put & Take Juniortur til Avnøvig Side 13 Æbelø turen 2011 Fluefiskermesse 2011 Side 15 Barsø weekend 2011 Side 16 Geddepremiere 2011 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Kredsmesterskab i Havfiskeri 2011 Lystfiskeriets dag Forårs-eftersyn Gule Ærter til Veteranerne Byggeprojekt ved Storhytten Søger frivillige til garnvogterne Beren-Bostel Weekend Øvrige arrangementer Junior program Veteraner program Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: 2

3 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

4 KS GENERALFORSAMLING 2011 Formandens beretning Medlemsudviklingen: Medlemsmæssigt har vi i Kolding Sportsfiskerforening i det forløbne år haft en mindre medlemstilbagegang. Ved udgangen af 2010 var det samlede medlemstal således på 660 medlemmer fordelt på 626 seniorer og 34 juniorer. Det er 31 færre medlemmer end medlemstallet ved udgangen af Medlemstilbagegangen skal ses i forhold til nogle år fra 2005 til 2008 med et meget højt medlemstal, så medlemstallet er nu tilbage på niveauet før Det er i sig selv ikke nogen alarmerende udvikling. Men det betyder naturligvis, at foreningens økonomiske grundlag ikke er så solidt, som det har været i årene med meget høje medlemstal. Omvendt var der jo nogle der mente, at medlemstallet var blevet for højt, så de vil sikkert være tilfredse med udviklingen. Det er primært seniorerne, der tegner sig for medlemsnedgangen fra 2009 til 2010, men der er desværre også tale om et lille fald for juniorerne. Antallet af juniormedlemmer har således gennem flere år været støt faldende, så vi altså nu er nede på 34 juniormedlemmer. Det er en udvikling, som alle foreninger kæmper med, og som er meget svær at ændre på trods af, at vores juniorudvalg lægger rigtig mange kræfter i, at skabe en aktiv juniorafdeling. Men uanset hvor svært det kan være, så vil juniorarbejdet fortsat være en af foreningens helt store udfordringer. Det er jo juniorerne, der er grundlaget foreningens fremtid. Fiskeriet: Hvis man ser på en kurve over medlemsudviklingen og en kurve over fiskeriet, - herunder først og fremmest fiskeriet i Kolding Å - så følges de meget nøje ad. Fiskeriet i Kolding Å i 2010 nåede således ikke helt op på det rekordhøje niveau i de forudgående 5-6 år. Træerne vokser ikke ind i himlen, og der vil altid være nogle naturlige udsving i fangsterne, så det er der ikke noget overraskende i. Samtidig kan det meget vel tænkes, at genetableringen af Vester Nebel Å s frie løb umiddelbart har den effekt, at fiskene hurtigere spreder sig i systemet. Men med 706 indrapporterede havørreder i 2010 så er der altså stadigvæk tale om, at havørredfangsterne er op til tre gange større, end de var i 90 erne. Og så har vi endnu ikke set effekten af genetableringen af Vester Nebel Å på havørredopgangen. Den vil først slå igennem i de kommende år. Havørredfiskeriet i Kolding Å har således allerede nået et imponerende niveau. Og med alle de initiativer, der fortsat er i gang for at forbedre naturforholdene i hele Kolding Å-systemet, tegner der sig i de kommende år en fantastisk positiv udvikling for havørredbestanden og dermed for fiskeriet i Kolding Å og hele fjordområdet. 4 I forhold til søfiskeriet er der også udsigt til en positiv udvikling, selvom vi desværre ikke får det tidligere unikke karpefiskeri i Harte- Donssøerne tilbage. I takt med at vandet i søerne efter biomanipulationen er blevet mere klart, er der skabt gode betingelser for gedderne. Endvidere må det også forventes, at bestanden af aborrer vil vokse både i størrelse og antal. Undersøgelser har desuden vist, at Stallerup sø huser en stor bestand af sandart med fisk op til 8-10 kg. Dertil kommer at de tilbageblevne karper og brasen vil vokse sig rekordstore. Den øgede sigtbarhed i søerne har imidlertid også medført en øget plantvækst, som har medført, at ikke alle steder er lige gode at fiske fra. Mængden af vandplanter vil dog med tiden finde et naturligt leje, og en del af vandplanterne vil derfor med tiden forsvinde igen. Umiddelbart har den øgede plantetilvækst dog medført, at der fiskes mere intenst fra færre områder - f.eks. ved Soldaterbroen ved Nørresø.

5 Ved Soldaterbroen er der i årets løb fanget rigtig mange gedder og også en del aborrer. Til trods for de mange gedder, må vi imidlertid konstatere, at bestanden af rigtig store gedder er meget begrænset. Dertil kommer, at de fleste gedder fortsat er i en dårlig kondition. Derfor vil det være fornuftigt at regulere geddefiskeriet med henblik på at styrke bestanden af helt store gedder, som har særlig stor betydning for geddebestandens udvikling. Der er således fortsat masser af muligheder for et spændende fiskeri i Harte-Donssøerne, - herunder ikke mindst et stort uudnyttet potentiale for et spændende natfiskeri efter sandart. Det handler blot om, at få flere til at gribe mulighederne. I den forbindelse er der dog ingen tvivl om, at dårlige adgangsforhold i sig selv er en begrænsende faktor for søfiskeriet. Det er en problemstilling, jeg vil vende tilbage til. Laksefiskeri i Gelså & Sneum Å Som en relativ ny dimension i foreningens fiskerimæssige muligheder, har KS s medlemmer nu også chancen for at få andel i det spændende laksefiskeri, der i disse år er inde i en meget positiv udvikling i de vestvendte vandløb. Det gælder således laksefiskeriet i Gelså og Sneum Å. Som udgangspunkt er laksen jo totalfredet i de vestvendte vandløb, men Ribe Å-systemet, som Gelså er en del af, har fået tildelt en fangstkvote på 90 laks og Sneum Å- systemet en kvote på 73 laks. I Gelså er den samlede kvote på 29 laks og på KS s stykke i Sneum Å er kvoten 3 laks. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at man nøje sætter sig ind i reglerne for laksefiskeriet i de to vandløb, inden man kaster snøren ud. Reglerne findes på hjemmesiderne for henholdsvis Ribe Å- s a mme n sl utningen h ttp:// og Sydvestjydsk Sportsfiskerforening og vil også blive lagt ind på vores egen hjemmeside. Kort fortalt gælder der følgende hovedregler: Der må i løbet af året kun hjemtages én laks pr. mand fra henholdsvis Ribe Å- systemet og Sneum Å -systemet. Alle laks fanget i de to vandløbssystemer skal indberettes, - altså også genudsatte laks. Hjemtagelse af laks skal senest 4 dage efter fangsten indberettes via hjemmesiderne for henholdsvis Ribe Å-sammenslutningen og Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. Laks hjemtaget fra KS s stykke i Sneum Å skal endvidere senest efter 4 dage indberettes på KS s elektroniske fangstrapport. Der må ikke hjemtages laks efter det tidspunkt, hvor det på de respektive hjemmesider er meddelt, at kvoterne er opfisket. Alle har derfor pligt til forud for fiskeri i Gelså og Sneum Å at orientere sig om evt. laksestop. Der må i Gelså og Sneum Å kun fiskes med modhageløse kroge eller med kroge med modhagen klemt helt ned. Kolding Sportsfiskerforening vil således nøje følge de regler, der er fastsat af Gelsåsammenslutningen og Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. Det betyder samtidig, at overtrædelse af bestemmelserne vil medføre karantæne i 2 år i Kolding Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagne overtrædelse vil det medføre karantæne på ubestemt tid. 5 Konkurrencer og aktiviteter: Men Kolding Sportsfiskerforening er ikke kun åfiskeri og søfiskeri. Det er bl.a. også havfiskeri, hvor vi efterhånden har stolte traditioner. Ved regionsmesterskabet i havfiskeri i maj stillede KS med 2 hold, der begge kvalificerede sig til DM, der i august blev afviklet på Øresund. Under vanskelige vilkår med mange små fisk placerede de to KShold sig midt i feltet på 32 deltagende hold. Den årlige geddedyst med vores tyske venskabsklub blev i september 2010 afviklet i Beren-Bostel. Med 25 entusiastiske deltagere, var der lagt op til en hård fight, som vores tyske venner trak sig sejrrigt ud af. Men da det vigtigste jo ikke er at vinde, men at være med, så havde alle dog under alle omstændigheder en rigtig hyggelig weekend, der bl.a. bød på helstegt pattegris. Deltagelsen ved vores internationale fiskekonkurrence var til gengæld også i 2010 noget lavere end tidligere med ca. 110 deltagere. Det faldende deltagerantal er desværre en udviklingstendens, som har gjort sig gældende igennem flere år. Samtidig må vi konstatere, at der er betydeligt færre end tidligere, der besøger Storhytten i løbet af konkurrencen. En af årsagerne til den faldende tilslutning er givetvis en betydelig afmatning i søfiskeriet herunder først og fremmest karpefiskeriet. Men der er sikkert også andre for-

6 hold, der gør sig gældende. Det giver naturligvis anledning til fortsatte overvejelser om, hvordan vi kan forny hele arrangementet, der jo er en af foreningens stolte traditioner. I forhold til de øvrige medlemsaktiviteter har tilslutningen til aktivitetsudvalgets omfattende aktivitetsprogram også i 2010 været noget svingende. Der været en rigtig god tilslutning til vinteraktiviteterne i Stor hytten, mens tilslutningen til nogle af de andre aktiviteter har været mere varierende. I forhold til junioraktiviteterne er det fortsat en stor udfordring at få tilslutning til aktiviteterne på trods af, at juniorudvalget lægger et stort engagement i juniorarbejdet. Juniorernes vinteraktiviteter er nu flyttet til Storhytten, og der er i den forbindelse behov for nogle værkstedsfaciliteter med henblik på at skabe mulighed for flere typer af aktiviteter. En styrkelse af aktivitetsniveauet blandt foreningens juniorer vil fortsat være én af foreningens store udfordringer. Til gengæld viser veteranerne fortsat vejen med hensyn til stor tilslutning klubaktiviteter. Veteranernes klubmøder har således en flot tilslutning med mere end 30 deltagere. Det er simpelthen imponerende. Veteranerne er samtidig i mange sammenhænge en rigtig stor ressource for foreningen. Vandpleje - natur og miljø: På vandplejeområdet har 2010 været et lidt stille år, hvor indsatsen i åsystemet primært har bestået i udlægning af store sten ved Ejstrup, beskæring af træer samt slåning af åbrinker nedstrøms Kolonihaven. Derudover har der i vandplejearbejdet primært været fokus på Harte- Donssøerne. Som tidligere nævnt er adgangsforholdene til Harte-Donssøerne efterhånden en begrænsende faktor i forhold til fiskeriet i søerne. Vi har derfor siden 2009 været i dialog med Kolding kommune om, hvordan adgangsforholdene kan forbedres, - herunder hvordan der kan etableres nogle nye og bedre fiskepladser i Søndermose, Søndersø og Stallerup Sø. Vi har i den forbindelse fremlagt en række konkrete forslag til forbedring af adgangsforholdene, - herunder forslag om mulighed for fiskeri fra flydering i bestemte områder i søerne samt mulighed for fiskeri fra båd i Stallerup Sø. Kommunen er generelt meget positivt indstillet i forhold til forbedring af adgangsforholdene, men har indtil videre været noget tilbageholdene i forhold til forslagene om anvendelse af flyderinge og fiskeri fra båd i Stallerup. De øvrige forslag handler bl.a. om etablering af p-pladser, fjernelse af beplantning og etablering af fiskeplatforme eller lignende. Det står og falder imidlertid med økonomi og 6 med frivillig arbejdskraft fra foreningens medlemmer. En anden problemstilling i den forbindelse er som jeg også omtalte sidste år at der er husejere ved søerne, der forsøger at forhindre adgang ved at inddrage kommunens arealer langs søerne. Vi har gennem de senere år mange gange anmodet Kolding kommune om at gribe ind for at få sat en stopper for disse sørøverier, men desværre uden den store effekt. Efter at ejeren af den nye hacienda ved Søndermose så for et par år siden vandaliserede hele naturområdet omkring ejendommen i strid med både naturbeskyttelsesloven og ejerforholdene, har kommunen langt om længe bl.a. sat en landinspektør i gang med at fastsætte skellene i området. Det har imidlertid resulteret i, at flere af sørøverne omkring Søndermose nu påberåber sig, at de har vundet hævd på arealerne ud mod søen. Det har vi naturligvis gjort indsigelse imod og på det kraftigste opfordret kommunen til at bringe sagerne for retten, såfremt landinspektøren afsiger kendelser om hævd. Disse hævdsager er endnu ikke afsluttet, men meget tyder desværre på, at landinspektøren har planer om at afgøre sagerne til sørøvernes fordel.

7 Piratfiskeriet: Overordnet set er der trods alt rigtig mange positive forhold, vi som lystfiskere kan glæde os over med hensyn til de fantastiske udfoldelsesmuligheder, vi står med her i Koldingområdet. Men der er også slanger i paradis. I takt med den positive udvikling i vores ørredbestande, hærges de danske kyster og fjorde i stigende grad af et omfattende piratfiskeri. Det gælder desværre også Kolding Fjord, hvor der fortsat florerer et alt for omfattende piratfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 2004 kæmpet en sej kamp for at få stoppet det ødelæggende piratfiskeri ved øget kontrol og skærpede sanktioner. Det lykkedes faktisk i 2007 at få skærpet sanktionerne, og de efterfølgende domstolsafgørelser tyder heldigvis på, at de også bliver udmøntet i praksis. Men skærpede sanktioner har ikke den store effekt, hvis kontrollen er utilstrækkelig. Og her må vi desværre konstatere, at Fiskerikontrollen fortsat har for få ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri. På trods af de begrænsede ressourcer lykkedes det faktisk for Fiskerikontrollen i 2009 at øge kontrolindsatsen i forhold til fritidsfiskeriet med 44 pct. Resultatet viser meget klart problemets omfang, idet den øgede kontrolindsats medførte, at der blev konstateret 55 pct. flere tilfælde af ulovligt fiskeri. Det er i den forbindelse samtidig et meget stort problem, at det kun lykkes Fiskerikontrollen at få fat i synderne i 20 pct. af tilfældene. Vi kan og vil imidlertid ikke leve med, at vores frivillige vandplejearbejde og samfundets milliardinvesteringer i naturgenopretning bliver ødelagt af nogle skruppelløse piratfiskere. Vi har ganske vist ikke selv nogen beføjelser til at føre direkte kontrol med fiskeriet i saltvand, og det skal vi heller ikke påtage os. Men vi kan overvåge, hvad der foregår af lyssky aktiviteter i fjorden og i fredningszonerne og så i øvrigt fortsat have et tæt og godt samarbejde med Fiskerikontrollen. Det var baggrunden for, at vi i 2009 søsatte projekt Garnvogterne med en meget omfattende overvågning af fredningsbælterne i Kolding Fjord i et tæt samarbejde med Fiskerikontrollen. Der er ingen tvivl om, at Garnvogterkampagnen har haft en væsentlig forebyggende effekt bl.a. via en meget fin medieomtale og via Garnvogternes synlighed i området. Vi måtte imidlertid også konstatere, at det er en meget arbejdskrævende opgave, som trækker store veksler på de frivillige, der har meldt sig til Garnvogterkorpset. Aktivitetsniveauet har derfor ikke været lige så højt i 2010, som det var i Men fredningsbæltet er fortsat blevet overvåget flere gange ugentligt gennem hele sæsonen. Samtidig fik vi en hjælpende hånd fra vejrguderne, idet isen på fjorden kom tidligt og har holdt sig indtil for kort tid siden. Garnvogterkampagnen vil igen i år få høj prioritet. Afslutning: Dette var min sidste beretning som formand for Kolding Sportsfiskerforening. Efter 15 år som formand er tiden inde til, at der kommer nye kræfter til. Jeg ser med stor glæde tilbage på de mange år, jeg har haft det privilegium at stå i spidsen for en så fantastisk, dynamisk og engageret forening som Kolding Sportsfiskerforening. Det har været en unik oplevelse, som kun har været mulig, fordi der altid har været en stor skare af aktive medlemmer, der har løftet et kæmpearbejde for foreningen i bestyrelsen, i vandplejen, i juniorarbejdet, i aktivitetsarbejdet, i kommunikationsarbejdet, som opsynsmænd og i mange, mange andre sammenhænge. Til alle dem og til alle foreningens medlemmer, der har betroet mig formandsposten gennem de mange år, skal der derfor lyde en stor, stor tak. En særlig tak til vores veteraner, der yder en uvurderlig indsats ved Storhytten og ved vores arrangementer. Nu kan jeg jo så selv melde mig under veteranernes faner. Jeg vil også gerne sige en stor, stor tak til vores lodsejere for et fantastisk godt samarbejde og for jeres tillid og imødekommenhed i forhold til de mange naturgenopretningsprojekter, vi i tidens løb har fået gennemført. Endelig vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til de mange myndigheder og organisationer, som jeg har samarbejdet med gennem årene. Tak for et godt samarbejde til Kolding kommune, Skov- & Naturstyrelsen, DTU i Silkeborg, Fiskerikontrollen og Danmarks Sportsfi skerforbund. Kolding Sportsfiskerforening er på alle måder en helt unik forening. Pas rigtig godt på Kolding Sportsfiskerforening fremover. Verner W. Hansen Formand 7

8 Generalforsamling 2011 Generalforsamlingen kunne også i år trække et stort antal fremmødte på Munkesdam Gymnasium. Jørgen Lund blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter havde formand Verner W. Hansen ordet. Formandens beretning for 2010 var som altid velformuleret og fyldestgørende. Foreningen har desværre igen oplevet en tilbagegang af i alt 31 medlemmer i 2010 særlig blandt seniorer. Medlemstallet er derfor - til trods for tidligere tiders fremgang - tilbage på et medlemsniveau i Det faldende medlemsantal har i de forgangne år presset foreningens økonomi. Bestanden af havørred i Kolding Å er god til trods for et dårligere fangstår mod 2009 med 706 indrapporterede havørreder. Med omlægningen af Vester Nebel Å er der dog ingen tvivl om at bestanden af havørreder i åen vil vokse i fremtiden. For Gels Å og Sneum Å kan der på sigt forventes et spændende fiskeri efter laks. Derimod må det forsat konstateres, at søfiskeriet stadig er ramt af en større afmatning efter karpedøden i Fiskeri efter gedder, aborre og sandart forventes at vil blive bedre på sigt. Der ligger et stort arbejde for Søudvalget i foreningen med at forbedre adgangsforhold og skabe bedre fiskepladser i den kommende tid. Foreningen har også i 2010 afholdt møder med Kolding Kommune om forbedring af adgangsforhold og mulighederne for båd- og flyderingsfiskeri, som dog stadig afventer en accept fra kommunen. Ved Søndermose har foreningen brugt mange ressourcer for at påvirke de verserende hævdsager, men efter en sej kamp har dette ikke medført positive resultater. Flere sager er dog endnu ikke afgjort endnu. I 2010 deltog 25 medlemmer i den årlige fiskekonkurrence med vores tyske venskabsforening, som i 2010 blev afholdt i Beren Bostel. Desværre måtte vi konstatere, at trofæet gik til vores tyske venner. Ved foreningens internationale konkurrence har deltagerantallet stadig været faldende og denne tendens må også forventes de næste par år. Derimod har det været positivt at mange medlemmer har valgt at gøre brug af foreningens vinteraktiviteter om end bedre faciliteter savnes hertil. Foreningens tiltag mod de mange ulovlige garn i fjorden og ved åudløbet har været positivt og piraterne kan også de næste mange år forvente kamp til stregen. Efter 15 års god arbejdsindsats har foreningens formand valgt at trække sig fra posten og valgte i den anledning at takke generalforsamlingen for god opbakning gennem tiderne. Formandens beretning kan læses senere på foreningens hjemmeside. Efter formandens beretning blev foreningens regnskab for 2010 fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Foreningens egenkapital pr er på ,- kr. Foreningens regnskab for 2010 viser forsat et underskud på ,- kr., mod forrige års underskud på ,- kr. i Fra generalforsamlings side var der blandt de fremmødte ønske om at foreningsbladet blev fremsendt i trykt udgave af hensyn til bladets annoncører og at regnskabet fremover fremsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Desuden bør regnskabet fremgå på foreningens hjemmeside. Der arbejdes dog forsat på en digital løsning med hensyn til foreningsbladet. Fra generalforsamlingens side var der endvidere utilfredshed for udbetaling af kørepenge til foreningens opsynsmænd. Ordningen tages til efterretning af bestyrelsen. Antallet af medlemmer i foreningen pr. 31/ er 587 seniorer, 20 juniorer og 53 familiemedlemsskaber. Naverstræde 1 / Borch s Gård, 6000 Kolding Tlf

9 Behandlingen af indkomne forslag blev herefter taget op til afstemning. Bestyrelsens forslag nr. 1 om fastsættelse af nye restriktioner for geddefiskeri i Harte-Dons søerne blev efter afstemning ikke vedtaget. Bestyrelsens forslag nr. 2 om bemyndigelse til at iværksætte nybyggeri af udhus og overdækning af terrasse ved Storhytten blev efter en debat vedtaget. Økonomien til dækning af udgifterne tages fra foreningens forureningskonto. Bestyrelsens forslag nr. 3 om vedtægtsændring vedrørende indkaldelse til generalforsamlingen blev efter debat vedtaget med nødvendig flertal (101 for, 1 imod og 2 blanke stemmer) jf. foreningens vedtægter med følgende ændring. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med dagsorden og regnskab i foreningsbladet og på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen i Note!! Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes dog stadig med brev til foreningens medlemmer. Til bestyrelsens forslag nr. 4 om en vedtægtsændring om ophævelse af kontingentsatser for pensionister, var der rettidigt indkommet 2 ændringsforslag til bestyrelsens forslag 4. Herefter ønskede bestyrelsen tid til votering, hvorefter afstemning om en vedtægtsændring blev fremsat. For Bjarne R. Jensens vedtægtsændring stemte 69 for, 27 imod og 5 valgte ikke at stemme. Jf. foreningens vedtægter kunne vedtægtsændringen ikke godkendes. Foreningens nuværende vedtægter vedr. kontingentsatser er derfor uændret, en løsning den nuværende bestyrelse ikke fremadrettet kan arbejde videre med. Næstformand Torben Lindholst orienterede herefter generalforsamlingen, at hele bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed for generalforsamlingen med henblik på midlertidigt at drive foreningen videre med en forretningsbestyrelse indtil en ekstraordinær generalforsamling indkaldes om ca. en måned. Ved den ekstraordinære generalforsamling vil forretningsbestyrelsen gå på valg med et forslag til en vedtægtsændring for de fremtidige kontingentændringer. Til dette stemte 100 for, ingen stemte imod. 1 valgte ikke at stemme. Der indkaldes derfor snarest til en ekstraordinær generalforsamling. Dagorden-punktet til eventuelt blev ikke behandlet. Ref. Anders Pørksen Bestyrelsens meddelte generalforsamlingen, at bestyrelsen kunne tiltræde ændringsforslaget fremsat af Erling Maigaard, Preben Kaas og Mogens Laursen. Bestyrelsen kunne derimod ikke tilslutte sig ændringsforslaget fremsat af Bjarne R. Jensen. Efter en saglig og sober debat blev de to ændringsforslag sat til afstemning. 62 stemte for Bjarne R. Jensens forsalg, 34 stemte imod. 7 valgte ikke at stemme. 9

10 Ekstraordinær generalforsamling 2011 generalforsamlingen, at der ikke var indgået yderligere økonomiske tilsagn over for Kolding Kommune af den afgående bestyrelse. Behandlingen af de to forslag blev herefter taget op til afstemning. Resultatet af generalforsamlingen den 24. marts 2011 blev indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med behandling af en vedtægtsændring for fremtidige kontingentsatser og -typer. Til trods for en ekstraordinær generalforsamling var der relativt få antal fremmødte på Munkesdam Gymnasium. Jørgen Lund blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt. Den siddende forretningsbestyrelse med Torben Lindholst fremlagde forslag 1A med en detaljeret gennemgang af de fremtidige økonomiske udfordringer i foreningen, med baggrund i det nuværende og forventede medlemsantal fremover, de nuværende kontingenttyper og den aldersmæssige sammensammensætning i foreningen. Herefter blev et ændringsforslag til forslag 1A fremlagt af Bjarne R. Jensen, som detaljeret redegjorde for sit ændringsforslag med en mere lempelig kontingentforhøjelse på maksimalt 5 % mod 10 % (forslag 1A) og en ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100 kr. fra Bjarne R. Jensen redegjorde endvidere for sin kritik af den afgående bestyrelses økonomiske dispositioner, herunder manglende åbenhed fra den afgående bestyrelse og kritik af den nuværende måde at forvalte budgettet i foreningen. Tiltag til besparelser, udarbejdelse af rammebudgetter og mere frivilligt arbejde til at løse foreningens opgaver blev fremlagt som en løsning for generalforsamlingen. Begge forslag til en vedtægtsændring medførte en større og heftig debat blandt de fremmødte. Fra generalforsamlingens side var der blandt de fremmødte endvidere ønske om mere målrettet arbejde for at øge foreningens medlemsantal f.eks. ved at nedsætte kontingentsatserne. Derudover ønskede en række fremmødte en redegørelse for forretningsbestyrelsen om de økonomiske dispositioner, som er indgået med Kolding Kommune af daværende bestyrelse. Den afgående bestyrelse har finansieret en del af de nye overgange ved Kolding Å med et beløb på ,- kr. Arbejdet er overordnet foretaget af Kolding Kommune. Forretningsbestyrelsen kunne endvidere meddele 10 Forretningsbestyrelsens forslag nr. 1A blev vedtaget med 56 stemmer, 39 stemte for Bjarne R. Jensens ændringsforslag. To valgte ikke at stemme. Til den efterfølgende afstemning om en vedtægtsændring for forslag 1A stemte 62 for, 36 var imod, 1 valgte ikke at stemme. Vedtægtsændringen med forslag 1A kunne derfor ikke gennemføres med baggrund i foreningens gældende vedtægter om mindst 75 % tilslutning. Situationen er derfor uændret. Forretningsbestyrelsens forslag 1B om en ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100,- kr. fra 2012 for seniorer og pensionister, udover den normale prisregulering, blev vedtaget med 89 for, 1 imod. To valgte ikke at stemme. Herefter ønskede forretningsbestyrelsen tid til votering før valg af ny bestyrelse. Efter voteringen meddelte Bjarne R. Jensen til generalforsamlingen, at forslagsstillerne til ændringsforslaget ikke havde et alternativ til en ny bestyrelse. Forretningsbestyrelsen meddelte herefter til generalforsamlingen, at afgående formand Verner W. Hansen ville forsætte som formand for et år med en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse vil også i 2012 fremsætte nyt forslag til en vedtægtsændring om nye kontingentsatser og typer. Generalforsamlingen valgte herefter ny bestyrelse efter indstilling fra Torben Lindholst. Ny formand: Verner W. Hansen (1 år). Nye bestyrelsesmedlemmer: Carsten Carstensen (2 år), Tommy

11 K. Jensen (1 år), Kim Koed (2 år), Daniel Brodersen (1 år), Morten Bertelsen (1 år), Torben Lindholst (2 år). Nye bestyrelsessuppleanter: Jesper Mouridz (2 år), Jacob Vistesen (1år). Carl Kristensen og Jørn Enemark blev valgt som revisorer og Jens Jensen som revisorsuppleant. Fanebærer Benny Wind ønske- de ikke genvalg. Der kunne ikke udpeges en ny fanebærer. Tommy Jensen bliver ny kasserer for 1 år med ekstern bistand - idet det ikke har været muligt at finde en afløser for afgående kasserer Jacob Vistesen. Under eventuelt fremkom der ønsker om tiltag for nye medlemmer - herunder ønske om informationsmøder. Afgående bestyrelsesmedlem Anders Pørksen og tidligere bestyrelsesmedlem/fanebærer Benny Wind blev takket for deres indsats. Ref. Anders Pørksen Billeder fra put & take tur for veteranerne. Som billederne fortæller, så blev der halet fisk op af de heldige - og mon ikke det er kokkemesteren Eigil der har haft gang i kødgryden. 11

12 Søndag d. 3. april har KS junior været på kysttur til Avnøvig. 9 drenge, 4 forældre og 3 leder mødes ved Marielund kl. 8 søndag morgen. Vi kørte derefter til Avnøvig, da vi ankom, var de 2 Hollænder som troede de havde kysten for sig selv, men der blev de skuffede. De tog det dog med godt humør, og gik i gang med fiskeriet. De sørgede for at fiske der hvor vi ikke kunne fiske. Da vi var en stor flok, blev vi hurtigt spredt over et stort område. Simon som gik længst til højre, fangede hurtigt 4 fisk. Den ene på 47 cm kom med hjem til mor. Vi så også at den ene hollænder fangede en god fisk, omkring 50 cm, det gav håb om at vi også kunne finde fiskene. Kl. 12 præcis serverede Kaare pølser, som vi nød med stort velbehag. Efter middag kom solen frem, og nu begyndte vi at kunne se fisk i overfladen.det lykkedes da også at fange 5 havørreder mere. Den flotteste fisk fangede Mads Jacobsen. En blank og fed havørred på 41 cm. I alt fangede vi 9 havørreder og alle havde en god dag. Knæk & Bræk Tommy, Carsten,Kaare og Claus 12

13 2. april stod dagen på en tur til Æbelø i et fantastisk smukt vejr med en let sydlig brise og høj sol. Vi var 4 mand der havde valgt at mødes ved Jarsore kl for at vade de 5 km til Æbelø i det første morgenlys. De første 1,3 km går gennem vand til Æbelø Kalv; men det passede med lavvande så turen var ikke noget problem. Ud over at være en lystfiskerperle, byder Æbelø på naturoplevelser på mange måder. Der er en stor bestand af dyr på øen og her i foråret går den vilde jagt for at sikre næste generation. På turen over Æbelø Bred så vi en han som var bukket under i kampen om hunnerne op til parringen. Senere på øens vestside så vi endnu en han, som havde trukket det korteste strå. Med den kolde vinter i hukommelsen kunne vi godt forestille os at turen var lagt lidt senere da vandet på de fladvandede steder knap var 5 grader og det er ikke optimalt. Brun alger var knap helt forsvundet og havørrederne vil gerne have en lidt højere vandtemperatur, så vi måtte stille os tilfreds med at se et par tobiser og på vadeturen hjem pænt med børsteorm. Så for at øge chancen for fisk aftalte vi at Æbelø turen næste år kommer til at ligge lørdag d. 21. april. Med fisker hilsen Torben Lindholst Vi kunne glæde os over en stor interesse for vor forening og fik på messen flere nye medlemmer. Årets gættekonkurrence blev vundet af Louise fra Thisted som havde de to gæt som tilsammen lå tættest på de 346 fjer, som der var i glasset. Hendes far var nr. 3 og vandt et dagkort til Kolding Å en fin gevinst til familien fra Thisted. Vi skal hilse fra pigen til venstre i billedet på nabostanden og sige at selv fluer som har jungel cock fjer skal kunne dokumenteres med certifikat ved brug i Norge, og så tog det ikke den unge dame fra Naturstyrelsen et ½ sekund at spotten en flue i min fluebindekasse med et par jungel cock fjer. Så vær opmærksom på de regler der er om truede dyrearter, herunder jungel cock og det gælder altså både for skind og for fluer. Kolding sportsfiskerforening på fluefiskermessen i KFUM hallerne. 13

14 14

15 Vi var 18 mand der havde valgt at samles om at tage til Barsø i weekenden april. Efter et langt koldt forår blev vi fredag eftermiddag blæst til Barsø. Vi blev modtaget af Eigil Amlund og Hans Erik Larsen som havde dækket op med skipperlabskovs. Fredag aften kunne Kent Julius lægge der første havørred i fryseren før vi fik grillpølser til natmad. For at få økonomien til at hænge bedre sammen i år havde KS monopol på at sælge øl og vand, så jeg havde taget rigeligt med troede jeg. Jeg havde ikke tjekket deltagerlisten godt nok; men heldigvis ville Thomas Maigaard først komme sejlende i sin minigummibåd i løbet af lørdage, så han tog 3 ks. øl med og turen var reddet. Lørdag blev en meget flot forårsdag med sol og varme, hvor vi kunne nyde Eigils frokost ude i det grønne. En rigtig fin dag som vi kunne glæde os meget over uden absolut at skulle pelse havørreder. Igen satte Eigil standarden for det Nordiske køkken på et usædvanligt højt niveau lørdag aften. Søndag som lørdag en flot varm dag med sol og let brise; men ikke uden spænding. 10 minutter i 12 lige før denne forårskonkurrence skulle slutte, startede fiskeriet for alvor da Thomas Maigaard spottede en havørred der sprang adskillige gange lige ved lystbådehavnen. Thomas var der på pletten og lokkede med sin flue i en benhård konkurrence med tiden som nærmede sig 12. Det lykkedes og Thomas kunne sejle hjem i sin mini gummibåd med æren, fisken og de 18 flasker rødvin. Kent Julius fik andenpræmien for sin havørred fra fredag aften og på basis af opgørelsen over ølsalget løb Daniel Schmidt Brodersen med prisen som bedste klubsponsor. I 2012 går turen til Barsø lidt senere i april, så vandet kan være varmere end de ca. 5 grader vi kunne måle. Barsøhuset er lejet april 2012 Med fisker hilsen Torben Lindholst 15 15

16 Geddepremieren den 7. maj i år foregik under de dejligste vejrforhold, med høj solskin og omkring 20 grader. Dagen begyndte med et pænt fremmøde til rundstykker og kaffe. Der blev snakket en masse taktik, omkring de bedste steder, vi havde jo alle helt sikkert det bedste sted. Det summede af fiskelyst, så deltagerne tog af sted til de forskellige søer og kanaler, med den helt store gedde i tankerne. Der blev løbende ringet omkring fangster, men ikke nogen gedder som kunne holde målet.gedderne var meget bidelystne dagen igennem, så det tegner godt i fremtiden med vores bestand. Det skulle vise sig efter en lang og rigtig god fiskedag, at det blev de mindre gedders dag. Ingen over 80cm (på land i hvert fald, alle har sikkert mistet en kæmpe). Der blev dog indvejet en del gedder, hvor den længste var på 73,5cm. Det var dog ikke denne der var den tungeste, det var en på 70,5 cm. De 3 som fangede de største denne dag, var på tredje pladsen, sidste års vinder Simon Jørgensen en gedde på 71,5 cm og 2,53 kg, anden pladsen gik til Henrik Christensen med en på 73,5 cm og 2,93 kg. Første pladsen og indvejet 4 minutter før dagen var omme, kom altid et eller andet fangende Morten Bertelsen, med en bitte en på 70,5, men den havde spist godt i vinteren så den var tungest med en vægt på 2,97 kg. Så 3 fra K/S på de 3 første pladser (SÅDAN). Det var skønt, at der indenfor de 3 største kun er ca 400 gram forskel. De store gedder ville deltagerne vente med til International fiskekonkurrence, man har jo lov til at være optimist. Dagen blev rundet af med pølser og brød, og et håb om større fisk næste år. Mvh. Henning Jørgensen 16

17 Kolding Sportsfiskerforening deltog lørdag den 14. maj, i Kredsmesterskabet i havfiskeri for Jylland-Fyn. Arrangementet blev afholdt fra Middelfart Havn med 100 deltagere fordelt på 5 turbåde. Der blev fanget utrolig mange Ulke (ca stk.), desuden torsk, hvilling, kuller, sej, hornfisk, tobis, rødspætte, skrubbe og ising. Mange fine rødspætter blev halet ombord men kun få torsk over målet 40 cm. Største torsk blev fanget af Knud Nielsen fra Uldum, den vejede renset 1,58 kg. Kolding hold 1 med Jakob Jensen, Uffe Smedegaard, Tim Larsen og Mogens Laursen fik bronze med 326 point. Sølvet gik til Odense med 329 point og guld til Brædstrup med 398 point. Kolding hold 2 med Bent Jensen, Benny Wind, Kurt Pedersen og Thorbjørn Johansson fik en 14 plads med 262 point. Begge hold er videre til DM i havfiskeri som afholdes den 17. september, igen på Lillebælt med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Individuel vinder blev Jonas Jørgensen fra Brædstrup. Bedste placering for Kolding var Mogens Laursen med en 5. plads og 109 point. Bedste dame blev Christina Clausen fra Bramming med 73 point. Bedste junior blev Nick Andersen fra Horsens med 96 point. Bedste båd Elsa Margrethe fra Kolding. Se resultatliste samt flere billeder på : 17

18 Kolding Kommunes fantastisk fine lokaler på Skibelund Naturskole lige ned til Lillebælt var i år rammen for Koldings Sportsfiskerforenings arrangement i anledning af Lystfiskeriets dag. Men inden vi tog til Lillebælt havde vi arrangeret en nattergaletur langs Kolding Å. Turens hovedperson havde holdt nervepirrende lav profil lige op til weekenden; men en SMS fra Carsten Carstensen lørdag aften kl fortalt at nattegalen havde holdt generalprøve, så søndag morgen kl var nattergalens sang at høre på hele turen langs jernbanen fra Ejstrup og op til sammenløbet mellem Vester Nebel Å og Åkær Å. Vore juniorer som også var på pletten for at hjælpe os gennem dagen, fangede en fin havørred og yderligere et par hornfisk. Ellers var dagen præget af at vi havde adskillige pensionistpar på besøg. De fleste havde fisket lidt som børn og havde absolut ikke glemt glæden ved det aktive fiskeri og som de alle sagde så havde de masser af tid til det nu. Så vi gjorde hvad vi kunne for at få flere aktive pensionister i foreningen og anbefalede dem at se ud til os i Storhytten d. 17 maj til et forårseftersyn. Med fisker hilsen Torben Lindholst Også turen tilbage langs åbredden foregik til nattergalens sang, mens fluen blev dyppet. I år er det meget tydeligt at se at det ekstra vand som omløbsstryget ved Ferup sø har givet til Kolding Å har arbejdet på at give os et bredere fiskevand, samtidig med at tilgængeligheden i år er i top. Lidt synd for de der havde taget det passive valg, at se/høre melodi granprix frem for nattergalen. Kl til holdt vi åbent hus i Skibelund og havde nogle gode timer i selskab med en vordende juniorpige som fangede sine to første hornfisk. Billedet viser en stolt Louise med sin første fangst taget på hendes pirkestang, arvet efter hendes farfar. 18

19 Tirsdag d. 19. marts havde vi besøg af Stig M. Hansen som er Testfisker og Fluefiskeinstruktør for Vision. Vi var et hold på godt 10 mand, som var mødt op. Stig åbnede aftenen med at finde en der aldrig før havde prøvet en to-hånds stang. Alene ved at stå foran nybegynderen og fortælle med arme og ben uden en stang ganske stille og roligt, kunne vor nybegynder efter 10 minuttet bruge tohåndsstangen og præsterer helt brugbare fiske-kast. Ellers gik aftenen med at prøve stænger og liner. For mit eget vedkommende fik jeg bekræftet at den tilpasning af mit grej som Stig hjalp mig med på en fisketur i Kolding Å i efteråret 2010, stadig er perfekt. Mit problem var at jeg havde svært ved enten at fiske med 2 fluer eller at fiske med en stor tung flue, specielt bøvlet var det med de korte kast. Stig prøvede mit grej og foreslog at jeg prøvede en line med en kort klump og lidt tungere. Det var ingen problem for han finde lige netop den line for han havde en bil fuld af hjul med liner i alle klasser og typer. Valget faldt på en 17 grams line med en klump på 8,5 meter til min 9,6 fod klasse 7 stang. Med dette setup kunne jeg kaste både kort og langt med små og store fluer. Jeg tror at alle fik noget ud af den fælles instruktion, som vi fik i kast med enhåndsstang samt den efterfølgende vurdering af vor sammensætning at stang og line, samt måden vi anvender grejet på. Stig havde selv en god aften sammen med os og er klar til at besøge os en anden gang. Med venlig hilsen Torben Lindholst Veteranerne forstår at hygge sig med god mad - og det er slet ikke så ringe når kokken hedder Eigil. De gule ærter er blevet en tradition,så vi andre der endnu ikke er nået den modne alder, har noget at glæde os til. Efter forlydende var der ingen der fik dårlig mave men kun lidt ondt i hovedet. 19

20 Generalforsamlingen 2011 besluttede at bestyrelsen kan gå i gang med 2 byggeprojekter som omfatter opstilling af et nyt værksted garage samt en overdækning at terrassen. Arbejdet er baseret på at det udføres af frivillig arbejdskraft. Vi mangler på nuværende tidspunkt en endelig godkendelse fra Kolding Kommune; men ind til nu er kommunens indstilling til projektet positiv. Vi forestiller os at vi kan gennemføre projektet på ca. 3 uger, hvis vi kan stille med et daghold af medlemmer som ikke er på arbejdsmarkedet og et aftenhold af medlemmer som er på arbejdsmarkedet. Der planlægges efter at man kan melde sig til dag eller aftenhold med 2 eller 3 dage i byggeperioden og at et hold består af ca. 4 mand på værksted / garage og ca. 2 mand på overdækning af terrasse. Når vi har den endelige godkendelse af byggeriet, vil vi indkalde til et opstartsmøde i Storhytten hvor vi får lavet den endelige arbejdsplan. Vi vil gerne allerede nu have en tilbagemelding fra de der vil deltage om dagen og de der vil arbejde om aftenen. Send en mail til med de antal dage pr uge du kan bidrage med., dag eller aften. Med venlig hilsen Torben Lindholst Christian Møller vil i år stå for garnvogterne. På Veteranmødet d. 23. maj meldte følgende sig til at deltage i arbejdet: Christian Møller; Yves Hald; Bjarne R. Jensen; Eigil Amlund; Preben Mørk; Mogens Lavridsen. Vi vil gerne op på ca. 12 mand til at kontrollerer om der fiskes ulovligt i åmundingen og fredningszonen i inderfjorden. Den 14. juni kl holder vi planlægningsmøde i Storhytten for at planlægge vagterne. Interesserede kan i forvejen melde sig til Christian Møller på mail: elle også dukke op d. 14 juni. Det kan ikke understreges nok at det arbejde som for 2 sæsoner siden blev startet af Benny Wind, videreføret af Knud Erik Juhl og nu overtages af Christian Møller er at stor betydning for fiskebestanden i Kolding Å. Det er ikke nok at vanplejeudvalget konstant arbejder på at vedligeholde og skabe nye gydemuligheder. Vi er til stadighed også nødt til at sikre at bestanden af havørreder frit kan trække op i gydevandene. Så hvis du har mulighed og interesse i at yde en indsats for et fortsat godt fiskeri i Kolding Å, så er her en mulighed for at yde en vigtig indsats. Vor opgave som Garnvogter er alene at rapporterer til Garnvogterens 20 kontaktperson til fiskerikontrollen, så de kan tage sig af den myndighedsopgave det er at stoppe de personer, der ikke kan stå for fristelsen og sætter garn i fredningszonen. Fiskerikontrollen har stor nytte af vores arbejde, sætter pris på vort samarbejde. Det er endvidere vort indtryk at der er sket en reduktion at det ulovlige fiskeri; For at denne positive udvikling skal fortsætte, er det nødvendigt at Garnvogterne er at se også i fremtiden. Så mød op d. 14. juni, vi har brug for dig. Med venlig hilsen Torben Lindholst

21 Storhytten er rammen om årets gedde konkurrence hvor der dystes om vandrepokalen mod vore tyske venner fra Beren-Bostel. Denne weekend er ud over en masse fiskeri også hyggeligt samvær med gode historier om sete og tabte gedder af sjælden størrelse og kondition. Hvis vejret tillader bliver der tændt op i grillen. Meld dig til denne traditionsrige weekend og se Harte-Dons søernes flotte gedder. Program: Fredag Kl Ankomst til Storhytten. Vi byder velkommen og har fælles spisning. Lørdag Kl Morgenmad Kl Der fiskes om geddepokalen til kl Kl Præmieoverrækkelse Kl Fælles spisning og hygge i storhytten Søndag Kl Morgenmad og afsked med vore fælles venner fra Beren-Bostel. Tilmelding til Henning Jørgensen tlf eller senest d. 14. september 21

22 Afholdes fra fredag den 30. september til 2. oktober Tirsdag den 11. oktober starter vinteraktiviteter i Storhytten. Søndag d. 30. oktober. Småbådstur efter fladfisk m.m. En pragtfuld tur, der efter nogle års dvale, skal prøves igen. Der fiskes på Lillebælt, hvor fladfiskene netop på dette tidspunkt på året er i topform. Selv om du ingen båd har, kan du tilmelde dig. Bent Maler har sørget for op til 8 både, som hver kan have 3 mand. Der fremskaffes sandorm og sandigler, som du kan bestille ved tilmeldingen til Bent. Husk at medbringe forplejning, regntøj samt mindst gummistøvler, da vi sejler ind til stranden og fortærer vore madpakker. Pas på tiden - sommertid ender!!!! Mødested: Løverodde kl Turen slutter kl Pris kr. 50,- + igler og orm. Tilmelding senest d. 16 oktober til Bent Maler tlf Afholdes tirsdag den 13. december kl i Storhytten. Sammen med Bramminge Lystfiskerforening tager KS på nytårstur fra Middelfart Havn. Der sejles med bådene M/S Aventura og M/S Mira III. Fiskeri fra kl Der er gratis Gl. Dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen, husk selv kaffe. Fremmøde på parkeringspladsen på Middelfart Havn kl , hvor der betales for turen og udleveres bådpladser (1 5 personer sammen) Prisen for turen er for KS medlemmer kr. 150,- Bindende tilmelding senest den 13. december til Mogens Laursen, tlf

23 Junior program 2011 Klubaftner Storhytten Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 9. november Onsdag d. 23. november Onsdag d. 7. december Onsdag d. 21. december Onsdag d. 4. januar BEMÆRK: Mødetidspunkt Kl kl Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, regntøj, madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen, undtaget er Lystfiskeriets dag. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Carsten og Claus Fisketure Onsdag d. 10. august Kysttur eller å tur, kl Weekend d august Fredag kl til Søndag kl Tur til Guden Å. Pris. 300.kr Weekend d september Fiske weekend Storhytten, søfiskeri og åfiskeri Pris. 100.kr Søndag d. 30. oktober Bådtur på Lillebælt, kl Pris. 100.kr. Søndag d. 13. november Stallerup sø efter sandart, kl Søndag d. 18. december Søtur efter Jule Gedden, kl Veteraner Mandagsmøder i Storhytten: Mandagsmøder fortsætter hver mandag i ulige uger hele sommeren, undtagen Juli måned hvor vi holder ferie, men starter igen efter ferien den 1/8 som sædvanlig kl Veteran fluebinding fortsætter også hver mandag i lige uger, undtagen Juli måned hvor der holdes ferie, starter igen efter ferien den 8/8 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej Kolding KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget Kolding tlf Næstformand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a 6000 Kolding tlf / Kasserer: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Best. medl.: Carsten Carstensen Bavnehøj 14 V. Nebel 6040 Egtved tlf Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Daniel Brodersen Best. medl.: Morten Bertelsen Suppleant: Jacob Vistesen Skovløkkevej 14 st Kolding tlf (efter 17.30) Suppleant: Jesper Hauritz Tlf Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Carsten Carstensen Bavnehøj 14 V. Nebel 6040 Egtved tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv Kolding tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken Kolding tlf Vandplejeudvalg søer Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Kim Koed Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget Kolding tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup 6000 Kolding tlf / Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Jørn Benborg tlf Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Hans Jørgen Eriksen Brennerpasset Kolding tlf Henning Jørgensen Hans Becks Vej Kolding Tlf Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kasserer: Martin Duus Tlf Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej Kolding Tlf Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf Mogens Laursen tlf Kaare H. Andersen tlf Kenneth Langelykke tlf Leif Andersen tlf Ronni Gudme tlf Jesper Hauritz tlf Ronni Jensen tlf Michael Hyla tlf Ejler Nørager tlf John Pedersen tlf Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Klubhus Visevært og udlejning af hytten: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING DEN 27. MARTS KL. 19.00 REGNSKAB FOR 2011 ARRANGEMENTER 2012 FANGSTSTATISTIK 2011 SET & SKET GARNVOGTER

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING 14. MARTS FANGSTSTATISTIK 949 HAVØRREDER I 2012 STØT KS BLIV ENERI-SPONSOR AKTIVITETER: ÅEN ÅBNER BARSØ

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere