De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade."

Transkript

1 Udskolingen Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, perspektiverende tankevirksomhed, alsidig kompetenceudvikling og formidling. For at udbrede de vigtige budskaber, som fyrværkeri rådene indeholder, har det stor effekt at tænke i vidtgående formidling. Dette kan gøres ved at hænge opgaveprodukter op uden for klasseværelsets rammer, fx i skolens nærområde, men det vil også være oplagt at udfordre relevante elever på at undervise yngre elever i de 6 fyrværkeri råd. Deres arbejde med de tværfaglige opgaver og de færdige produkter vil være oplagte udgangspunkter for elev til elev undervisning. De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. B. Lovgivning: Booke computere. Inddrag fx hjemmesiden: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=52746 C. Billedserie: Booke computere, booke kameraer. Husk at eleverne kan nå langt ved at bruge deres egne mobiltelefoner. Gå i dybden med den vigtige diskussion om billedetik. Tal om, hvad billedetik er. Tal også om, hvilke billeder der er okay at vise for at formidle fyrværkeri rådene. Er det fx okay at vise billeder af et offer for en fyrværkeriulykke. Perspektiver evt. diskussionen, hvilke billeder er okay at vedhæfte på facebook fx fra en nytårsaften. Hvad bliver vi kede af at finde på facebook? Og hvad har vi det okay med? Diskussionen vil have generel forebyggende effekt med henblik på klassens sociale miljø. D. Walk and talk: Afgør om gåturen foregår i klasselokalet, rundt på skolen eller andre steder. Husk tidsfrist, så alle elever er tilbage til makkerskifte. Gør den fælles diskussion perspektiverende og kom ind på aspekter som gruppepres, kammeratskab, rollemodeller osv. Fyrvaerkeri.dk side 1

2 Dansk: Fagmål som opgaverne sigter mod at opfylde: Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling. Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. Anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation Danskopgaverne generelt: Opgaverne er overordnet inddelt i opgaver til mundtlig dansk, skriftlig dansk og begge faglige områder. Hvis du ønsker at kombinere undervisningen med træning af stavning og udvidelse af ordforråd, kan du finde relevante fag tekster på nettet (fx Wikipedia). Giv eleverne teksterne for som diktater i den form, du ønsker, fx ord diktat eller uforberedt diktat. I vil få lejlighed til at tale om de mange svære fagudtryk, og det fremmer elevernes forståelse for, hvad fyrværkeri er. Idet refleksion, kritisk stillingtagen, vurdering og perspektivering er relevante pejlemærker med henblik på læring i udskolingen skal eleverne arbejde med og forholde sig til de 6 fyrværkeri råd som helhed i opgaverne. Med henblik på kvalitet i evalueringsprocesserne kan filmmediet med fordel inddrages. Film fx elevernes formidlingsopgaver, således at de bagefter kan reflektere over, formidlingens generelle styrkesider og de udfordringer, som der skal arbejdes med på vej mod endnu bedre indsats. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Mundtlig dansk: A. Den personlige fortælling: Book computere, hvis du ønsker at eleverne selv skal sidde og læse de forskellige personlige fortællinger. Ellers kan du på forhånd vælge et par historier ud og læse op for klassen som intro til arbejdet. Du kan også printe teksterne ud og lade eleverne øve sig på oplæsning hjemme fra. På den måde bliver introen til arbejdet mere elevstyret. Find fortællingerne på: B. Musikvideo: Katy Perrys musikvideo findes på Youtube. Søg på Katy Perry eller Fireworks. Husk at booke projektor og computeradgang med lyd, hvis ikke du har adgang til et smartboard. Fyrvaerkeri.dk side 2

3 C. Rollespil/dans: Du skal have god plads til rådighed for at eleverne har nødvendige mulighed for fordybelse i arbejdet. Vedrørende danseopgaven skal det være muligt at afspille musik. Tal med eleverne. De har sikkert selv mulighed for at medbringe højtalere til deres egen ipod. Afstem dine egne forventninger mht. færdigt produkt i forhold til den tid, du giver eleverne til opgaven. Skriftlig dansk: A. Nyhedsreportage: Til genopfriskning på nyhedsreportagens genretræk kan du henvise til Beslut om nyhedsreportagerne skal afleveres til dig, hænges op eller evt. udgives i tekst- eller medieform, så andre kan lære af beretningerne. Både mundtlig og skriftlig dansk: B. Reklame: Afgør om eleverne skal lave en trykt reklame, en reklamefilm eller om de selv må vælge. Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. Book også computere og videokameraer. Husk at eleverne også let kan filme med deres egne mobiltelefoner, så du undgår at lade dig begrænse af fx manglende mulighed for kamerabooking. Historie: Fagmål som opgaverne sigter mod at opfylde Opgavernes faglige mål er at gøre eleverne historisk bevidste med afsæt i fyrværkeri som tema. A. Fyrværkeriets historie Beslut om eleverne skal lave en trykt tidslinje eller en elektronisk billedserie. Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. Book også computere. Inddrag fx denne artikel: saadan- blev- fyrvaerkeriet- til- fra- bambus- knald- til- farverig- raket Fyrvaerkeri.dk side 3

4 B. Fyrværkeriets kalender Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. usa.com/rejsetips/helligdage.php C. Fyrværkeriets verdenskort Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. D. Nytårsaften i gamle dage Inddrag elementer som ændrede materielle leveforhold, unges behov for spænding osv. I den perspektiverende diskussion. Matematik: Opgaverne er struktureret således at både mundtlige og matematiske færdigheder trænes. I evaluerings- delen er responsbegrebet centralt. Tal med eleverne om, hvad respons er, og tal om hvordan man giver hinanden respons på en god og anerkendende måde. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder en guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Fagformål som opgaven sigter imod Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data. Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen Forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it. Matematik opgaverne generelt: A. Fyrværkerispil Start med at have en samtale omkring de 6 fyrværkeri råd. Diskutér hvorfor disse råd er lavet og hvilken betydning de har. Dette kan laves i fællesskab på klassen eller i små grupper. Vælger man Fyrvaerkeri.dk side 4

5 mindre grupper, vil det være en god idé, at man afsætter lidt tid til at høre, hvad hver gruppe har talt om. Dette er for at give inspiration til deres fyrværkerispil, hvor de 6 fyrværkeriråd skal indgå. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri Hold ikke fyrværkeri i hånden Brug beskyttelsesbriller Kast aldrig med fyrværkeri Gå aldrig tilbage til en fuser Brug en pose til fyrværkeriet. Du skal fælles for klassen sætte kriterierne op omkring fyrværkerispillet. Eleverne har fået at vide, at de skal benytte alle 4 regningsarter (addition, subtraktion, multiplikation og division), og at de skal tænke på udformningen af spillet. Ønsker de at lave et brætspil, kortspil, et spil med fysisk aktivitet eller noget helt andet. De skal tænke over følgende udsagn: belønning, straf, point, tid, vinder, antal spillere(i det hele taget spilleregler). De 6 fyrværkeriråd skal indgå i spillet. Når samtalen omkring fyrværkerirådene og kriterierne er sat op, skal eleverne deles ud i grupper. Du bestemmer størrelsen af grupperne og dens sammensætning. En god idé vil være, at du beder grupperne brainstorme på idéer til deres spil. Derefter skal de vælge en idé ud og arbejde videre med den. Husk at lave en deadline over hvor lang tid de har til brainstormingen og til at vælge deres bedste idé ud. Du bestemmer hvor mange lektioner, de har til at fremstille spillet, men det er vigtigt at grupperne kender tidspunktet. Bed hver gruppe om at lave en materialeliste til dig, så du har mulighed for at finde de ting frem, som grupperne gerne vil benytte til deres spil. Spillene skal afprøves. Når spillene er færdige og afprøvet skal evalueringsdelen bruges. B. Fyrværkeriskader Du skal til denne opgave huske at booke jeres EDB lokale. Til deres fremlæggelse kan det være, at nogle grupper skal bruge en interaktiv tavle. Eleverne skal her ind på følgende link: Dette link fører dem direkte til et diagram over fyrværkeriskader fra Odense Universitets Hospital. Det vil være en god idé, at eleverne arbejder sammen to og to, så de kan diskutere og hjælpe hinanden. Måske skal du lave grupperne på forhånd. Eleverne skal svare på forskellige matematiske spørgsmål ud fra diagrammet, samt benytte regneark på computeren til at efterbehandle forskellige data. Når eleverne er færdige med opgaven skal grupperne fremlægge deres resultater. Det kan være en god idé at have ekstra opgaver, hvis nogle grupper bliver færdige før tid. Sæt evt. en deadline til grupperne om, hvornår de skal være klar til fremlæggelse. Evalueringen kan gøres på hele klassen Fyrvaerkeri.dk side 5

6 eller i grupper af eksempelvis tre. Vælger man at sætte tre grupper sammen og de fremlægger overfor hinanden, bruges der ikke så meget tid på fremlæggelsen, og man skal ikke lytte til meget af det samme med hensyn til de stillede opgavebesvarelser. Vælger man fremlæggelsen på hele klassen, er der andre aspekter man øver. Her kan eksempelvis nævnes: lytte til flere grupper opleve de forskellige tilgange grupperne har haft måske selv få nye ideer Grupperne får samtidigt flere anerkendende og konstruktive tilbagemeldinger, når der er flere til at lytte. Det er vigtigt, at responsen ved evalueringen er positiv og anerkendende, og at man får noget at arbejde videre med, til næste gang man skal lave en fremlæggelse. C. Nyhedsudsendelser Du skal til denne opgave huske at booke jeres EDB lokale. Eleverne skal desuden bruge papir eller deres hæfte til at notere og udregne forskellige stillede spørgsmål. Eleverne skal ind på følgende link: af- fyrvaerkeri- skader- sker- for- unge. Dette link fører dem direkte til en lille del af en nyhedsudsendelse, der omhandler fejl ved fyrværkeri. Det er vigtigt, at diskussionsdelen i opgaven vægtes, da eleverne herigennem gerne skulle komme gennem nogle erkendelser og forslag til, hvordan fyrværkeri skal håndteres. Husk efterfølgende evalueringsdelen, der kan læses nedenfor. D. Fyrværkeri og din skole Klassen skal til denne opgave lave en statistisk undersøgelse. Hvis undersøgelsen ikke kun skal gennemføres i ens egen klasse, vil det være en god idé at spørge om lov til at besøge den eller de klasser, som ønsker at deltage i undersøgelsen. Rent praktisk er det derfor en god idé at tjekke op herpå, inden der kommer elever rundt og stiller spørgsmål i de andre klasser. Book evt. EDB lokalet, sådan at eleverne kan bearbejde resultaterne i regneark. Det ville være fint at arbejde sammen i små grupper. Eleverne skal i denne opgave være opsøgende og undersøge de stillede spørgsmål, som står under elevdelen. Det er vigtigt, at du gør dem opmærksom på, at det ville være en hjælp, hvis de først laver et skema over det, de skal undersøge, inden de besøger andre klasser og stiller spørgsmålene. Det gør det mere overskueligt for dem. Fyrvaerkeri.dk side 6

7 Måske kan det også være nødvendigt at have en snak om, hvordan man opfører sig, når man skal besøge og undersøge noget i andre klasser? Man kan med fordel gennemgå opgaven sammen på klassen, inden grupperne går i gang med at lave en statistisk undersøgelse. Så har man muligheden for eksempelvis at genopfriske de forskellige matematiske begreber, så alle har styr på, hvad de skal i gang med at undersøge. Husk efterfølgende evalueringsdelen, der kan læses nedenfor. Evaluering: Vi kan undervise en anden klasse, eller en gruppe børn, omkring f.eks. fyrværkerispillet. Vi kan formidle de 6 fyrværkeri råd og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke efterlever dem, sådan at de er let forståelige for yngre klasser eller venskabsklasser. Jeg kan med min makker lave en fremlæggelsesform (digitalt præsentations- program, rollespil eller andet), der viser og forklarer, hvordan de 6 fyrværkeri råd kan hjælpe vores aldersgruppe og andre unge med at være ekstra opmærksomme omkring håndtering af fyrværkeri. Respons på min fremlæggelse og mine produkter, hvad er godt og hvad kan blive endnu bedre til næste gang. Fysik/kemi: Opgaverne er struktureret således, at både mundtlige og skriftlige færdigheder trænes inden for fagets faglige rammer. Det er samtidigt karakteristisk for opgaverne, at de har et eksperimenterende og undersøgende element. I evalueringsdelen er responsbegrebet centralt. Tal med eleverne om, hvad respons er, og tal om hvordan man giver hinanden respons på en god og anerkendende måde. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder en guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Fagformål som opgaven sigter imod anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver formulere enkle problemstillinger, opstille og efterprøve hypoteser samt vurdere resultater benytte fysisk eller kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster Formidle resultater af arbejde med fysiske, kemiske eller tekniske problemstillinger. Fyrvaerkeri.dk side 7

8 Fysik og kemi opgaverne generelt: A) Hvad skyldes farverne i en raket? Klassen skal i denne opgave på en undersøgende måde arbejde med at finde viden om, hvordan de forskellige farver fremkommer under afbrænding af forskellige kemiske stoffer, når man sender en raket op til nytår. Eleverne skal indledningsvis finde en video på som viser noget fyrværkeri eller nogle raketter, der viser forskellige farver, når de eksploderer. Eleverne skal notere farverne for efterfølgende at undersøge, hvilke kemiske stoffer der frembringer hvilke farver. Til begge opgaver vil det være en god idé at reservere et passende antal computere, så eleverne kan få fundet en video og undersøgt oplysningerne om de forskellige kemiske stoffers frembringelse af farver under afbrænding. Her er lidt hjælp at hente mht., hvilke kemiske stoffer, der giver hvilken farve ved afbrænding: Det vil være en god idé at få en samtale med eleverne om, hvilke sikkerhedsforbehold de skal tage højde for under afbrænding af stofferne, såsom at huske sikkerhedsbrillerne, være opmærksom på, hvordan man bedst afbrænder stofferne på en forsvarlig måde m.m. Til selve formidlingen af produktet er det også vigtigt, at eleverne har adgang til en computer, såfremt de har behov herfor til at forberede præsentationen, hvor de 6 fyrværkeriråd og formidlingen af disse til yngre elever med fordel kan indgå. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad en god præsentation skal indeholde og hvad man skal huske, når man formidler noget fagligt viden til yngre elever, inden de går i gang med at lave deres produkt. Vælger man den mere konkurrenceprægede tilgang til opgaveløsningen, kan man med fordel overveje at lade eleverne lave et lille internt huskespil parvis. Herved kan man sikre sig, at eleverne får bedre mulighed for at huske, hvilke farver, der fremkommer ved hvilket kemisk stof. B) Undersøg fænomenet lyd Når eleverne arbejder med fænomenet lyd skal der tages afsæt i elevernes hverdagserfaringer med henblik på lyd. Man kan tage en indledende samtale om, hvilke lyde de kender, hvad det er for nogle lyde, hvor de kender lydene fra, hvad er forskellen på lyde m.m. Man kan også med fordel lægge en del forskellige ting, som laver lyd, frem på bordet i fysik- /kemilokalet. Det kan spænde lige fra en kam med noget madpapir rundt om til almindelige musikinstrumenter over almindelige balloner hen til mobiltelefoner. Det er vigtigt, at der er reserveret et tilpas antal computere, for at eleverne har mulighed for at undersøge svarene på ovenstående spørgsmål. Fyrvaerkeri.dk side 8

9 Samtidigt skal der være fokus på grundlæggende fagterminologi, faktaviden og forståelse af fænomenet lyd, som eleverne skal tilegne sig igennem arbejdet med opgaven. Herved tænkes eksempelvis på måling i enheden decibel, forplantning af lyd gennem forskellige materialer, lydens hastighed i sammenligning med lysets m.m. Man kan derudover runde, hvilke følger for høj lyd kan gøre ved vores hørelse. Eleverne skal ende ud med et forsøg, som nogle klassekammerater eller nogle elever fra mellemtrinet kan gennemføre. Forsøget skal give eleverne indblik i enkelte af lydens egenskaber og give dem grundlæggende faktaviden herom bl.a. at lyd består af bølger, lydens hastighed, lydstyrke måles i enheden decibel m.m. Forsøgene må meget gerne være mangfoldige, hvilket vil sige, at det kan blive nødvendigt både at reservere musiklokalet, give mulighed for gennemførelse af udendørsforsøg samt måling af lyd ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad et godt forsøg/en god forsøgsbeskrivelse skal indeholde. Derudover skal det drøftes, hvad man skal huske, når man beskriver et forsøg for yngre elever, som ikke nødvendigvis kender de samme fagudtryk, inden de går i gang med at lave deres produkt. Inden eleverne går i gang med at lave forsøgsbeskrivelsen er det en god idé at lave en materialeliste til forsøget, så alt er til rådighed til gennemførelsen af forsøget. C) Undersøg fænomenet lys Når eleverne arbejder med fænomenet lys skal der tages afsæt i elevernes hverdagserfaringer med henblik på lys. Man kan tage en indledende samtale om, hvor de kender lys fra, hvad man bruger lys til, hvilke forskellige lyskilder de kender, hvordan de tror lys opstår, er der forskel på lys m.m. Man kan også med fordel vise dem en del forskellige lyskilder og former for lys i fysik- /kemilokalet. Her tænkes eksempelvis på sollyset, en elektrisk pære, et lysstofrør, en farvet pære m.m. Lad eleverne prøve på at beskrive forskellen med deres egne ord. Eleverne kan herved bl.a. præsenteres for hvad der sker, når man kigger på lyskilderne igennem et prisme, hvordan lyset opdeles, når man kigger igennem et optisk gitter m.m. Samtidigt skal der være fokus på grundlæggende fagterminologi, faktaviden og forståelse af fænomen- et lys, som eleverne skal tilegne sig igennem arbejdet med opgaven. Herved tænkes eksempelvis på lysets farve, frekvens, bølgelængde lysspektrum, lysets hastighed i sammenligning med lydens m.m. Eleverne skal ende ud med et forsøg, som nogle klassekammerater kan gennemføre. Forsøget skal give eleverne indblik i enkelte af lysets egenskaber og give dem grundlæggende faktaviden herom bl.a. at lys består af forskellige bølgelængder, lysets hastighed, frekvens m.m. Forsøgene kan med fordel gennemføres andres steder end i fysik- /kemi- lokalet bl.a. udendørs, i et mørkt lokale m.m. Nogle elever vil kunne gennemføre forsøg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad en god forsøgsbeskrivelse eller en præsentation skal indeholde. Derudover er det en god idé at reservere et passende antal computere, som kan bruges til både research og fremstilling af en digital præsentation. Inden eleverne går i gang med at lave Fyrvaerkeri.dk side 9

10 forsøgsbeskrivelsen er det en god idé at lave en materialeliste til forsøget, så alt er til rådighed til gennemførelsen af forsøget. Evaluering: Respons på mit produkt med henblik på, hvordan jeg har valgt at formidle min viden til andre elever, hvad er godt og hvad kan jeg gøre bedre i andre sammenhænge Respons på min besvarelse af spørgsmålene af min lærer Respons på min forsøgsbeskrivelse og gennemførelse af forsøget fra mine klassekammerater Respons på min mundtlige præsentation af både mine klassekammerater og min lærer. Hvis du har mulighed for at blive filmet, så vil du i endnu højere grad kunne få øje på, hvad du er god til, og hvad du skal have fokus på næste gang, du fremlægger. Fyrvaerkeri.dk side 10

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. Mellemtrin Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, alsidig kompetenceudvikling

Læs mere

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Indskoling Opgaverne til indskolingen tager udgangspunkt i historien om familien Bang, som for de helt mindste elever skal læses op. Aske på 12 år fortæller historien, som handler om, hvordan han sammen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF!

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! SÅ ER DER knald på undervisningen! Yin Yang Bangh respekt fyr den af med TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! KÆRE LÆRERE, KÆRE FORÆLDRE... Der er meget

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Søren Eppler har i denne musikvideo sat musik til Halfdan Rasmussens tekst: BLÆSTEN HAR SÅ TRAVLT I DAG I musikvideoen følger vi en dreng gennem

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Kompetencemål for Madkundskab

Kompetencemål for Madkundskab Kompetencemål for Madkundskab Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes?

Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes? Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes? Det giver en lang række fordele, at eleverne aktivt bygger, undersøger, afprøver, stiller spørgsmål og diskuterer sammen. Her er et overblik: Fysik Udføre praktiske

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere