De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade."

Transkript

1 Udskolingen Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, perspektiverende tankevirksomhed, alsidig kompetenceudvikling og formidling. For at udbrede de vigtige budskaber, som fyrværkeri rådene indeholder, har det stor effekt at tænke i vidtgående formidling. Dette kan gøres ved at hænge opgaveprodukter op uden for klasseværelsets rammer, fx i skolens nærområde, men det vil også være oplagt at udfordre relevante elever på at undervise yngre elever i de 6 fyrværkeri råd. Deres arbejde med de tværfaglige opgaver og de færdige produkter vil være oplagte udgangspunkter for elev til elev undervisning. De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. B. Lovgivning: Booke computere. Inddrag fx hjemmesiden: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=52746 C. Billedserie: Booke computere, booke kameraer. Husk at eleverne kan nå langt ved at bruge deres egne mobiltelefoner. Gå i dybden med den vigtige diskussion om billedetik. Tal om, hvad billedetik er. Tal også om, hvilke billeder der er okay at vise for at formidle fyrværkeri rådene. Er det fx okay at vise billeder af et offer for en fyrværkeriulykke. Perspektiver evt. diskussionen, hvilke billeder er okay at vedhæfte på facebook fx fra en nytårsaften. Hvad bliver vi kede af at finde på facebook? Og hvad har vi det okay med? Diskussionen vil have generel forebyggende effekt med henblik på klassens sociale miljø. D. Walk and talk: Afgør om gåturen foregår i klasselokalet, rundt på skolen eller andre steder. Husk tidsfrist, så alle elever er tilbage til makkerskifte. Gør den fælles diskussion perspektiverende og kom ind på aspekter som gruppepres, kammeratskab, rollemodeller osv. Fyrvaerkeri.dk side 1

2 Dansk: Fagmål som opgaverne sigter mod at opfylde: Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling. Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. Anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation Danskopgaverne generelt: Opgaverne er overordnet inddelt i opgaver til mundtlig dansk, skriftlig dansk og begge faglige områder. Hvis du ønsker at kombinere undervisningen med træning af stavning og udvidelse af ordforråd, kan du finde relevante fag tekster på nettet (fx Wikipedia). Giv eleverne teksterne for som diktater i den form, du ønsker, fx ord diktat eller uforberedt diktat. I vil få lejlighed til at tale om de mange svære fagudtryk, og det fremmer elevernes forståelse for, hvad fyrværkeri er. Idet refleksion, kritisk stillingtagen, vurdering og perspektivering er relevante pejlemærker med henblik på læring i udskolingen skal eleverne arbejde med og forholde sig til de 6 fyrværkeri råd som helhed i opgaverne. Med henblik på kvalitet i evalueringsprocesserne kan filmmediet med fordel inddrages. Film fx elevernes formidlingsopgaver, således at de bagefter kan reflektere over, formidlingens generelle styrkesider og de udfordringer, som der skal arbejdes med på vej mod endnu bedre indsats. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Mundtlig dansk: A. Den personlige fortælling: Book computere, hvis du ønsker at eleverne selv skal sidde og læse de forskellige personlige fortællinger. Ellers kan du på forhånd vælge et par historier ud og læse op for klassen som intro til arbejdet. Du kan også printe teksterne ud og lade eleverne øve sig på oplæsning hjemme fra. På den måde bliver introen til arbejdet mere elevstyret. Find fortællingerne på: B. Musikvideo: Katy Perrys musikvideo findes på Youtube. Søg på Katy Perry eller Fireworks. Husk at booke projektor og computeradgang med lyd, hvis ikke du har adgang til et smartboard. Fyrvaerkeri.dk side 2

3 C. Rollespil/dans: Du skal have god plads til rådighed for at eleverne har nødvendige mulighed for fordybelse i arbejdet. Vedrørende danseopgaven skal det være muligt at afspille musik. Tal med eleverne. De har sikkert selv mulighed for at medbringe højtalere til deres egen ipod. Afstem dine egne forventninger mht. færdigt produkt i forhold til den tid, du giver eleverne til opgaven. Skriftlig dansk: A. Nyhedsreportage: Til genopfriskning på nyhedsreportagens genretræk kan du henvise til Beslut om nyhedsreportagerne skal afleveres til dig, hænges op eller evt. udgives i tekst- eller medieform, så andre kan lære af beretningerne. Både mundtlig og skriftlig dansk: B. Reklame: Afgør om eleverne skal lave en trykt reklame, en reklamefilm eller om de selv må vælge. Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. Book også computere og videokameraer. Husk at eleverne også let kan filme med deres egne mobiltelefoner, så du undgår at lade dig begrænse af fx manglende mulighed for kamerabooking. Historie: Fagmål som opgaverne sigter mod at opfylde Opgavernes faglige mål er at gøre eleverne historisk bevidste med afsæt i fyrværkeri som tema. A. Fyrværkeriets historie Beslut om eleverne skal lave en trykt tidslinje eller en elektronisk billedserie. Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. Book også computere. Inddrag fx denne artikel: saadan- blev- fyrvaerkeriet- til- fra- bambus- knald- til- farverig- raket Fyrvaerkeri.dk side 3

4 B. Fyrværkeriets kalender Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. usa.com/rejsetips/helligdage.php C. Fyrværkeriets verdenskort Husk materialer, dvs. papir, karton, farver, lim, saks mm. D. Nytårsaften i gamle dage Inddrag elementer som ændrede materielle leveforhold, unges behov for spænding osv. I den perspektiverende diskussion. Matematik: Opgaverne er struktureret således at både mundtlige og matematiske færdigheder trænes. I evaluerings- delen er responsbegrebet centralt. Tal med eleverne om, hvad respons er, og tal om hvordan man giver hinanden respons på en god og anerkendende måde. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder en guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Fagformål som opgaven sigter imod Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data. Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen Forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it. Matematik opgaverne generelt: A. Fyrværkerispil Start med at have en samtale omkring de 6 fyrværkeri råd. Diskutér hvorfor disse råd er lavet og hvilken betydning de har. Dette kan laves i fællesskab på klassen eller i små grupper. Vælger man Fyrvaerkeri.dk side 4

5 mindre grupper, vil det være en god idé, at man afsætter lidt tid til at høre, hvad hver gruppe har talt om. Dette er for at give inspiration til deres fyrværkerispil, hvor de 6 fyrværkeriråd skal indgå. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri Hold ikke fyrværkeri i hånden Brug beskyttelsesbriller Kast aldrig med fyrværkeri Gå aldrig tilbage til en fuser Brug en pose til fyrværkeriet. Du skal fælles for klassen sætte kriterierne op omkring fyrværkerispillet. Eleverne har fået at vide, at de skal benytte alle 4 regningsarter (addition, subtraktion, multiplikation og division), og at de skal tænke på udformningen af spillet. Ønsker de at lave et brætspil, kortspil, et spil med fysisk aktivitet eller noget helt andet. De skal tænke over følgende udsagn: belønning, straf, point, tid, vinder, antal spillere(i det hele taget spilleregler). De 6 fyrværkeriråd skal indgå i spillet. Når samtalen omkring fyrværkerirådene og kriterierne er sat op, skal eleverne deles ud i grupper. Du bestemmer størrelsen af grupperne og dens sammensætning. En god idé vil være, at du beder grupperne brainstorme på idéer til deres spil. Derefter skal de vælge en idé ud og arbejde videre med den. Husk at lave en deadline over hvor lang tid de har til brainstormingen og til at vælge deres bedste idé ud. Du bestemmer hvor mange lektioner, de har til at fremstille spillet, men det er vigtigt at grupperne kender tidspunktet. Bed hver gruppe om at lave en materialeliste til dig, så du har mulighed for at finde de ting frem, som grupperne gerne vil benytte til deres spil. Spillene skal afprøves. Når spillene er færdige og afprøvet skal evalueringsdelen bruges. B. Fyrværkeriskader Du skal til denne opgave huske at booke jeres EDB lokale. Til deres fremlæggelse kan det være, at nogle grupper skal bruge en interaktiv tavle. Eleverne skal her ind på følgende link: Dette link fører dem direkte til et diagram over fyrværkeriskader fra Odense Universitets Hospital. Det vil være en god idé, at eleverne arbejder sammen to og to, så de kan diskutere og hjælpe hinanden. Måske skal du lave grupperne på forhånd. Eleverne skal svare på forskellige matematiske spørgsmål ud fra diagrammet, samt benytte regneark på computeren til at efterbehandle forskellige data. Når eleverne er færdige med opgaven skal grupperne fremlægge deres resultater. Det kan være en god idé at have ekstra opgaver, hvis nogle grupper bliver færdige før tid. Sæt evt. en deadline til grupperne om, hvornår de skal være klar til fremlæggelse. Evalueringen kan gøres på hele klassen Fyrvaerkeri.dk side 5

6 eller i grupper af eksempelvis tre. Vælger man at sætte tre grupper sammen og de fremlægger overfor hinanden, bruges der ikke så meget tid på fremlæggelsen, og man skal ikke lytte til meget af det samme med hensyn til de stillede opgavebesvarelser. Vælger man fremlæggelsen på hele klassen, er der andre aspekter man øver. Her kan eksempelvis nævnes: lytte til flere grupper opleve de forskellige tilgange grupperne har haft måske selv få nye ideer Grupperne får samtidigt flere anerkendende og konstruktive tilbagemeldinger, når der er flere til at lytte. Det er vigtigt, at responsen ved evalueringen er positiv og anerkendende, og at man får noget at arbejde videre med, til næste gang man skal lave en fremlæggelse. C. Nyhedsudsendelser Du skal til denne opgave huske at booke jeres EDB lokale. Eleverne skal desuden bruge papir eller deres hæfte til at notere og udregne forskellige stillede spørgsmål. Eleverne skal ind på følgende link: af- fyrvaerkeri- skader- sker- for- unge. Dette link fører dem direkte til en lille del af en nyhedsudsendelse, der omhandler fejl ved fyrværkeri. Det er vigtigt, at diskussionsdelen i opgaven vægtes, da eleverne herigennem gerne skulle komme gennem nogle erkendelser og forslag til, hvordan fyrværkeri skal håndteres. Husk efterfølgende evalueringsdelen, der kan læses nedenfor. D. Fyrværkeri og din skole Klassen skal til denne opgave lave en statistisk undersøgelse. Hvis undersøgelsen ikke kun skal gennemføres i ens egen klasse, vil det være en god idé at spørge om lov til at besøge den eller de klasser, som ønsker at deltage i undersøgelsen. Rent praktisk er det derfor en god idé at tjekke op herpå, inden der kommer elever rundt og stiller spørgsmål i de andre klasser. Book evt. EDB lokalet, sådan at eleverne kan bearbejde resultaterne i regneark. Det ville være fint at arbejde sammen i små grupper. Eleverne skal i denne opgave være opsøgende og undersøge de stillede spørgsmål, som står under elevdelen. Det er vigtigt, at du gør dem opmærksom på, at det ville være en hjælp, hvis de først laver et skema over det, de skal undersøge, inden de besøger andre klasser og stiller spørgsmålene. Det gør det mere overskueligt for dem. Fyrvaerkeri.dk side 6

7 Måske kan det også være nødvendigt at have en snak om, hvordan man opfører sig, når man skal besøge og undersøge noget i andre klasser? Man kan med fordel gennemgå opgaven sammen på klassen, inden grupperne går i gang med at lave en statistisk undersøgelse. Så har man muligheden for eksempelvis at genopfriske de forskellige matematiske begreber, så alle har styr på, hvad de skal i gang med at undersøge. Husk efterfølgende evalueringsdelen, der kan læses nedenfor. Evaluering: Vi kan undervise en anden klasse, eller en gruppe børn, omkring f.eks. fyrværkerispillet. Vi kan formidle de 6 fyrværkeri råd og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke efterlever dem, sådan at de er let forståelige for yngre klasser eller venskabsklasser. Jeg kan med min makker lave en fremlæggelsesform (digitalt præsentations- program, rollespil eller andet), der viser og forklarer, hvordan de 6 fyrværkeri råd kan hjælpe vores aldersgruppe og andre unge med at være ekstra opmærksomme omkring håndtering af fyrværkeri. Respons på min fremlæggelse og mine produkter, hvad er godt og hvad kan blive endnu bedre til næste gang. Fysik/kemi: Opgaverne er struktureret således, at både mundtlige og skriftlige færdigheder trænes inden for fagets faglige rammer. Det er samtidigt karakteristisk for opgaverne, at de har et eksperimenterende og undersøgende element. I evalueringsdelen er responsbegrebet centralt. Tal med eleverne om, hvad respons er, og tal om hvordan man giver hinanden respons på en god og anerkendende måde. Nedenfor kan du finde endnu mere konkret vejledning til de enkelte opgaver, herunder en guide til hvilke materialer opgavearbejdet kræver, og hvad du i øvrigt skal huske. Fagformål som opgaven sigter imod anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver formulere enkle problemstillinger, opstille og efterprøve hypoteser samt vurdere resultater benytte fysisk eller kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster Formidle resultater af arbejde med fysiske, kemiske eller tekniske problemstillinger. Fyrvaerkeri.dk side 7

8 Fysik og kemi opgaverne generelt: A) Hvad skyldes farverne i en raket? Klassen skal i denne opgave på en undersøgende måde arbejde med at finde viden om, hvordan de forskellige farver fremkommer under afbrænding af forskellige kemiske stoffer, når man sender en raket op til nytår. Eleverne skal indledningsvis finde en video på som viser noget fyrværkeri eller nogle raketter, der viser forskellige farver, når de eksploderer. Eleverne skal notere farverne for efterfølgende at undersøge, hvilke kemiske stoffer der frembringer hvilke farver. Til begge opgaver vil det være en god idé at reservere et passende antal computere, så eleverne kan få fundet en video og undersøgt oplysningerne om de forskellige kemiske stoffers frembringelse af farver under afbrænding. Her er lidt hjælp at hente mht., hvilke kemiske stoffer, der giver hvilken farve ved afbrænding: Det vil være en god idé at få en samtale med eleverne om, hvilke sikkerhedsforbehold de skal tage højde for under afbrænding af stofferne, såsom at huske sikkerhedsbrillerne, være opmærksom på, hvordan man bedst afbrænder stofferne på en forsvarlig måde m.m. Til selve formidlingen af produktet er det også vigtigt, at eleverne har adgang til en computer, såfremt de har behov herfor til at forberede præsentationen, hvor de 6 fyrværkeriråd og formidlingen af disse til yngre elever med fordel kan indgå. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad en god præsentation skal indeholde og hvad man skal huske, når man formidler noget fagligt viden til yngre elever, inden de går i gang med at lave deres produkt. Vælger man den mere konkurrenceprægede tilgang til opgaveløsningen, kan man med fordel overveje at lade eleverne lave et lille internt huskespil parvis. Herved kan man sikre sig, at eleverne får bedre mulighed for at huske, hvilke farver, der fremkommer ved hvilket kemisk stof. B) Undersøg fænomenet lyd Når eleverne arbejder med fænomenet lyd skal der tages afsæt i elevernes hverdagserfaringer med henblik på lyd. Man kan tage en indledende samtale om, hvilke lyde de kender, hvad det er for nogle lyde, hvor de kender lydene fra, hvad er forskellen på lyde m.m. Man kan også med fordel lægge en del forskellige ting, som laver lyd, frem på bordet i fysik- /kemilokalet. Det kan spænde lige fra en kam med noget madpapir rundt om til almindelige musikinstrumenter over almindelige balloner hen til mobiltelefoner. Det er vigtigt, at der er reserveret et tilpas antal computere, for at eleverne har mulighed for at undersøge svarene på ovenstående spørgsmål. Fyrvaerkeri.dk side 8

9 Samtidigt skal der være fokus på grundlæggende fagterminologi, faktaviden og forståelse af fænomenet lyd, som eleverne skal tilegne sig igennem arbejdet med opgaven. Herved tænkes eksempelvis på måling i enheden decibel, forplantning af lyd gennem forskellige materialer, lydens hastighed i sammenligning med lysets m.m. Man kan derudover runde, hvilke følger for høj lyd kan gøre ved vores hørelse. Eleverne skal ende ud med et forsøg, som nogle klassekammerater eller nogle elever fra mellemtrinet kan gennemføre. Forsøget skal give eleverne indblik i enkelte af lydens egenskaber og give dem grundlæggende faktaviden herom bl.a. at lyd består af bølger, lydens hastighed, lydstyrke måles i enheden decibel m.m. Forsøgene må meget gerne være mangfoldige, hvilket vil sige, at det kan blive nødvendigt både at reservere musiklokalet, give mulighed for gennemførelse af udendørsforsøg samt måling af lyd ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad et godt forsøg/en god forsøgsbeskrivelse skal indeholde. Derudover skal det drøftes, hvad man skal huske, når man beskriver et forsøg for yngre elever, som ikke nødvendigvis kender de samme fagudtryk, inden de går i gang med at lave deres produkt. Inden eleverne går i gang med at lave forsøgsbeskrivelsen er det en god idé at lave en materialeliste til forsøget, så alt er til rådighed til gennemførelsen af forsøget. C) Undersøg fænomenet lys Når eleverne arbejder med fænomenet lys skal der tages afsæt i elevernes hverdagserfaringer med henblik på lys. Man kan tage en indledende samtale om, hvor de kender lys fra, hvad man bruger lys til, hvilke forskellige lyskilder de kender, hvordan de tror lys opstår, er der forskel på lys m.m. Man kan også med fordel vise dem en del forskellige lyskilder og former for lys i fysik- /kemilokalet. Her tænkes eksempelvis på sollyset, en elektrisk pære, et lysstofrør, en farvet pære m.m. Lad eleverne prøve på at beskrive forskellen med deres egne ord. Eleverne kan herved bl.a. præsenteres for hvad der sker, når man kigger på lyskilderne igennem et prisme, hvordan lyset opdeles, når man kigger igennem et optisk gitter m.m. Samtidigt skal der være fokus på grundlæggende fagterminologi, faktaviden og forståelse af fænomen- et lys, som eleverne skal tilegne sig igennem arbejdet med opgaven. Herved tænkes eksempelvis på lysets farve, frekvens, bølgelængde lysspektrum, lysets hastighed i sammenligning med lydens m.m. Eleverne skal ende ud med et forsøg, som nogle klassekammerater kan gennemføre. Forsøget skal give eleverne indblik i enkelte af lysets egenskaber og give dem grundlæggende faktaviden herom bl.a. at lys består af forskellige bølgelængder, lysets hastighed, frekvens m.m. Forsøgene kan med fordel gennemføres andres steder end i fysik- /kemi- lokalet bl.a. udendørs, i et mørkt lokale m.m. Nogle elever vil kunne gennemføre forsøg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Det vil være en god idé at drøfte med eleverne, hvad en god forsøgsbeskrivelse eller en præsentation skal indeholde. Derudover er det en god idé at reservere et passende antal computere, som kan bruges til både research og fremstilling af en digital præsentation. Inden eleverne går i gang med at lave Fyrvaerkeri.dk side 9

10 forsøgsbeskrivelsen er det en god idé at lave en materialeliste til forsøget, så alt er til rådighed til gennemførelsen af forsøget. Evaluering: Respons på mit produkt med henblik på, hvordan jeg har valgt at formidle min viden til andre elever, hvad er godt og hvad kan jeg gøre bedre i andre sammenhænge Respons på min besvarelse af spørgsmålene af min lærer Respons på min forsøgsbeskrivelse og gennemførelse af forsøget fra mine klassekammerater Respons på min mundtlige præsentation af både mine klassekammerater og min lærer. Hvis du har mulighed for at blive filmet, så vil du i endnu højere grad kunne få øje på, hvad du er god til, og hvad du skal have fokus på næste gang, du fremlægger. Fyrvaerkeri.dk side 10

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Indhold Sådan sætter du kampagnen i værk 4 Fyrværkerikampagnen i klassen 5 De seks råd 5 På tværs af fag 5 Krudt og alkohol 6 Hvordan får vi krudtugleklassen i gang?

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere