Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012"

Transkript

1 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012

2 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Mobil: Leder af TASK FORCE Thomas Mølgaard Mail: Mobil: Kontor og mødelokaler i Beboerhuset på Kejlstrupvej 51 Se mere på eller på

3 Program Hvordan oplever de unge overgangen? Film Præsentation af: Baggrund og formål Projektgruppen Status Hvad ønsker unge og beboerne? Idebus Boligområdet og Trivselsundersøgelsen.Hvad virker og hvad skal udvikles? TASK FORCE fritidsjob for årige Unge for Unge mentorer/rollemodeller Understøtte eksisterende tiltag Styrke det tværgående og helhedsorienterede arbejde 3 Fortællinger Spørgsmål?

4 Præsentation af Baggrund - regeringen Ballade i nogle boligområder i de senere år fokus på børn og unges kriminelle adfærd. I 2010 udvalgte Satspuljepartierne 25 udsatte boligområder i 14 kommuner. Her i blandt boligområdet Lupin/Resedavej. Boligområderne var udvalgt på baggrund af områdernes størrelse, andelen af børn og unge, andelen af unge beboere udenfor arbejdsmarkedet og antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser i og omkring områderne. Begrundelsen er at der er en stor koncentration af sociale problemer, i landets udsatte by - og boligområder, hvilket øger risikoen for, at de børn og unge, som er bosat her, får en kriminel løbebane. At vokse op med individuelle risikofaktorer. At vokse op i et udsat boligområde. Indenrigs- og socialministeriet har bevilliget 3,8 mio. kr. til helhedsorienteret gadeplansindsats som blev igangsat maj 2010 og som slutter maj 2014

5 Præsentation af Formål Silkeborg kommune I Silkeborg er boligområdet Lupinvej/Resedavej udvalgt, men projektet kommer hele Alderslyst til gode. Ung trivsel i Alderslyst skal: - Mindske antallet af unge, der bliver tiltrukket af og fastholdt i et kriminelt miljø - Skabe sammenhængskraft og vidensdeling mellem eksisterende tilbud - Have fokus på tværfaglige og helhedsorienterede handlemuligheder - Være tæt på både grupper og den enkelte. Målgruppen: Målgruppen for projektet er årige, der bor og færdes i boligkvarteret omkring Resedavej og Lupinvej og heraf primært de unge, som er i risiko for at blive involveret i kriminalitet For unge i Alderslyst er der i dag en lang række tilbud, som alle har fokus på hvert sit kerneområde. Udfordringen i dag er dermed ikke primært at opbygge faglig ekspertise, men i stedet at sikre et helhedsorienteret fokus på målgruppen

6 Præsentation af Mission, vision og værdier

7 Præsentation af Projektgruppen sklub m o Ungd Ungecentret Skole UU-v ejled er ke s r e eje Familierådgiver l l o k s p s m ds e Ungdo h nd Su

8 Præsentation af Status I huset er der: - Boldspil hver fredag kl i Hallen ved Nylandsvej - Træffetider den første onsdag i måneden kl Lektiecafe hver mandag kl Rap-værksted hver tirsdag kl Task Force og Unge for Unge kontorlokaler og aktiviteter. - Mødelokaler for unge og voksne deltagere, efter aftale. Andre brugere: - Selvhjælp Silkeborgs sorggruppe - Søndagscafe om integrationsspørgsmål - Trivselskonsulenter træffes for flygtninge - Idræt+ for årige. Ung trivsels fire indsatser: - Understøtte eksisterende tiltag - Task Force fritidsjob for årige - Unge for Unge mentorer/rollemodeller - Styrke det tværgående og helhedsorienterede arbejde Andre steder der også findes: - Alderslyst Ungdomsklub - Ungdomsskolen - Idrætsforeninger - Lektiecafeer - Beboercafe i Husets åbningstid

9 Hvad ønsker unge og beboere? Idebus Noget om venner og familie Gode venner, sammen hold og vi stoler på hinanden. Det er vigtigt med gode venner. Steder hvor man kan møde andre og få nye venner. Det vil være fedt hvis man kunne lave noget for alle unge, som man kunne mødes med. Ture eller sådan noget. Så man kan få nye venner Noget om tryghed: Der er ikke problemer. Jeg føler mig tryg her, og jeg føler ikke rigtig at folk skal være bange eller noget for at komme her. Der er ingen problemer her forstår ikke hvorfor alle aviser total overdriver med alt det der sker her. Det er for langt ude!! AVISERNE KEDER SIG! Noget om steder at være: En klub for unge også en aftenklub for år, klub kun for piger, flere bænke til at sidde på, Vandpibecafe, klub og lektielæsning, holde fester på skolen, musik studie for år Ønsker gode steder at være med lys om aftenen, hvor man må ryge Der må gerne være flere steder, hvor unge kan være f.eks. en cafe hvor unge kan mødes, kun for unge Noget forskelligt: At vise at vi er gode og ikke onde. Vores drøm er, at vi bliver rige. Det er dejligt at bo i Alderslyst Min drøm er at få et godt liv med en god uddannelse og børn og det hele Et godt liv for mig: Venskab, fritidsaktiviteter, trygge veje

10 Hvad ønsker unge og beboere? Idebus Noget om sport: Street bane, Parkour bane, Basketball bane og kunstig fodboldbane også indendørs, en ishockey bane på is. Baner med LYS på. Jeg synes ikke, at der er vildt mange bevægelses muligheder, det ville være dejligt, hvis der var flere. Noget om aktiviteter: Lektiecafe, fodbold turnering, ture, Aktiviteter i frikvarter feks. badminton vollyball, Fest en gang om året kun årige, Lektiehjælp fra 14-17, Flere aktiviteter for ældre børn Vi vil have fester midt i resedavej Et stort klubhus for alle unge i midt arealet. Der skal være nogle arrangementer for unge, hvor man kan lære at kende hinanden

11 Hvad ønsker unge og beboere? Trivselsundersøgelsen Bolig området Resedavej/Lupinvej: Antal husstande 760 Antal beboere 2000 Børn 0-17 år 30% år 64 % procent Andel af beboerne fra år udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelse 41,1 % (40%) Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 43% (50%) Antal dømte beboere for overtrædelse af straffeloven pr indbyggere er 229 beboere (270) Trivselsundersøgelsen: Glade for at bo her Stor accept og tolerance Mange aktiviteter uden for området Interesse og mange ideer til forbedringer Gøres endnu bedre: Naboskabet Trygheden Tilbyde silkeborg: Tolerance Arbejdskraft Foregangsmænd i det mangfoldige Globale verdensborgere Events Tilbyde nye beboere: Beliggenhed Shopping Pris Fantastiske fællesområder Mangfoldighed Spændende, livligt og aktivt område

12 Hvad ønsker unge og beboere? Fundament og grundvilkår Fundament Huset/Mødested Foreninger og frivillige Det tværgående samarbejde Projektmedarbejder og gruppe Unge/beboernes ressourcer/ideer Grundvilkår for tiltag: Anerkendende inkluderende tilgang. Den personlige kontakt/relationen Ildsjæle skal findes Succesfulde spydspidser/foregangs mænd Aktiviteter der tiltrækker - relationer der fastholder Professionelle aktiviteter. Nemt tilgængeligt og vedkommende Relevans og mening for andre/anden

13 Hvad virker og hvad skal udvikles? Understøtte eksisterende tiltag Herved kan indsatsen være hurtig, fleksibel og vedkommende. I gangsætte aktiviteter på tværs. Udelivsture sammen med UU-vejleder, klubpædagog, lærer, sundhedsplejerske. Teater, folkemusikkoncert, påske og efterårs aktiviteter. Understøtte eksisterende aktiviteter. Aktiviteter i boligområdet TVRZ, Alderslyst Action, idrætsdag, opsøgende medarbejder aktiviteter. Unge for unge i Rap-værksted, lektiecafe og boldspil Opstarter aktiviteter som overflyttes til eksisterende tiltag. Pigekomsammen, mad og motion. Mange aktører vil gerne bidrage, vigtigt med en tovholder. Unge henvender sig på en anden måde, når de har mødt de voksne i andre sammenhænge. Unge får nye venner og kendskab til andre tiltag. Udvikle tilbagevendende traditioner som styrker naboskabet på tværs af generationer. Udvikle at inddrage unge endnu mere så de tager ansvar for aktiviteterne og dermed deres fritidsliv. Udvikle at inddrage forældre endnu mere.

14 Hvad virker og hvad skal udvikles? Unge for Unge 5 unge for unge mentorer som mødes med andre unge om en aktivitet; rapværksted, lektiecafe, bold spil. Dette giver at yngre unge mulighed for at spejle sig i mentorerne og møde værdier og holdninger i et forpligtende fællesskab, som kan medvirke til at vælge/ville en forandring i eget liv. Inspiration til et aktivt fritidsliv, et uddannelses mål og til selv at blive mentor. Fælles sparringsmøder med mentorerne. Mentorerne tager et stort ansvar og kan lide at være sammen med de unge. Mentorerne bliver respekteret og er et forbillede døgnet rundt. Unge vil gerne have mere af samværet og aktiviteten, deri ligger motivationen til at bruge fritiden på noget fornuftigt også udenfor aktiviteten. Samværet med mentorerne har en positiv afsmittende effekt på de unges generelle opførelse i området. Udvikle Unge for Unge med mentoropgaver, ad hoc opgave, samt at rekruttere og oplære nye mentorer. Vi vil udvikle mentorerne som et team, der er forgangs mænd i området på tværs af aktiviteter. Udvikle grundkursus for Unge for Unge mentorer.

15 Hvad virker og hvad skal udvikles? Styrke det tværgående og helhedsorienterede arbejde Studieture. En gang om året Besøge andre kommuner /projekter, har handlet om lommepenge, rollemodeller og tværgående samarbejde. For at skabe og støtte samarbejdsrelationer, som er med til at sikre koordination og helhedsorientering i indsatsen. Der henvises ikke kun til hinanden men arbejdes på tværs med inddragelse af unge. Vi arbejder hen i mod at der umiddelbart kan igangsættes en proces med de unge af tværfaglig karakter, og at det bliver muligt at differentiere indsatsen gennem det helhedsorienterede syn. Vi stræber efter disse kendetegn ved det tværgående samarbejde: - Alle har kendskab til og bruger samarbejdspartnere - De unge kender os, og vi kender de unge - Tværgående traditioner - Fælles sprog og tilgang Projektgruppemøder. Hver måned Vurdere og justere indsatsen, refleksion, fælles sprog og tilgang. Træffetider. Hver måned. Medvirker også til kollegial sparring og udvikling på tværs af fagområder. Temadage. En gang om året. Med projektgruppens baglande som også arbejder i området. Det har handlet om anerkendende tilgang og fokus på det der virker (Peter Lang) og Signs of Safety Netværksmøder. Hvert halve år. Her medvirker skolen, fritidsdelen, SSP, politi, ungecenteret, kompetencecentret, daginstitution, frivilligcentret, boligforeningerne, idrætsforeninger, sundhedsplejen, kirken, familierådgivning og ungdomsskolen. Hvor krydses vore veje Værdi ligger i handling Inddragelse af relationer og ressourcer i projektideer

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?

HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM? HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM? - BLÅ BOG 2011/2012 Oversigten er i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Udarbejdet dec. 2011 af Områdefornyelse Husum efter Børn/unge-træf i Husum d.7/12-2011.

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING FRIVILLIGE i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Frivillige i det boligsociale arbejde Frederik Mühldorff Sigurd, projektleder Louise Stine Jessen Majken Rhod Larsen Kasper Krog Pedersen

Læs mere