Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær"

Transkript

1 Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

2 Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor et introduktionsforløb for alle nyansatte medarbejdere. Godt begyndt er halvt fuldendt hedder det, og der er noget om snakken. Får du en god introduktion og en god oplæring, vil du hurtigt føle dig godt tilpas og nyttig i jobbet. Da nye medarbejdere er forskellige, både hvad angår faglige og personlige kvalifikationer, ligesom ledere er forskellige, er der naturligvis mange måder at introducere en ny medarbejder på. Vi er overbeviste om, at en plan for de første to-tre uger samt en velovervejet uddannelsesplan for det første år er afgørende for en god start. Vi gør dog opmærksom på, at introduktionsperioden kan være kortere eller længere afhængig af dine kompetencer i forhold til de krav og udfordringer, du stilles overfor i dit nye job. Denne vejledning giver dig ideer til, hvad din introduktion kan indeholde, og hvordan du kan arbejde målrettet med den, således at du selv kan være med til at påvirke, at du får en god start på dit nye job. Held og lykke med din karriere i DLBR! DLBR Dansk Landbrugsrådgivning er et partnerskab mellem Videncentret for Landbrug og ca. 31 selvstændige landbrugscentre over hele landet. Vi er i alt ansatte og dermed Danmarks største konsulentvirksomhed. Landbrugscentrene leverer rådgivning til landmænd og andre kunder, og Videncentret for Landbrug fungerer som fælles videns- og innovationscenter.

3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen Det er naturligvis din leder, der har ansvaret for, at der bliver udarbejdet en plan, som kan hjælpe dig godt i gang i dit nye job. En vellykket introduktion kræver dog, at du selv tager et medansvar og engagerer dig. Det kræver også, at du, din leder og/eller din mentor er åbne og ærlige over for hinanden, hvad angår forventninger og krav. Plan for de første to-tre uger Som udgangspunkt har din leder udarbejdet en plan for dine første to-tre uger på jobbet. Er der ikke lavet en sådan plan, kan du eventuelt selv tage initiativ til, at den bliver lavet. Her er ideer til elementer, som planen for de første to-tre uger kan indeholde: Præsentation af arbejdsplads og kollegaer Præsentation af kontorets opgave- og ansvarsfordeling Præsentation af interne edb-værktøjer som bl.a. mailsystem, timesagstyring, kvalitetsstyringssystem m.m. Introduktion til samarbejde i assistentsekretærgruppen Præsentation af centrets andre fagkontorer og opgaver samt orientering om, hvordan man arbejder tværfagligt, og hvordan arbejdet i teams foregår Præsentation af virksomhedens historie, organisation, økonomiske rammer, krav til indtjening og fakturering, strategi og værdigrundlag. Virksomhedens holdning til etik i rådgivningen samt loyalitet Præsentation af virksomhedens personalepolitik - herunder arbejdstid, forventninger med hensyn til fleksibilitet, overarbejde, muligheder for kompetenceudvikling, personalegoder mv. Præsentation af relevante internetadresser f.eks. Landbrugsinfo og Landmand.dk Farmsekretærbesøg med en kollega Præsentation af faglige netværk - andre landbrugscentre, Videncentret for Landbrug, firmaer, direktorater, ministerier m.m. Konkrete opgaver, som du kan arbejde med i løbet af den første tid Tidspunkt afsat til møde, hvor din uddannelsesplan for det første år laves. Nyttige links Dansk Landbrugsrådgivning Videncentret for Landbrug LandbrugsInfo Landmand.dk DLBR Akademiet DLBR Intern

4 Uddannelsesplan I uddannelsesplanen fastlægger du og din leder eller mentor, hvordan du erhverver dig kompetencer og kvalifikationer til at løse opgaver, som du skal arbejde med. Der tages udgangspunkt i de kvalifikationer og kompetencer, du besidder ved jobstart og holdes disse op mod det, som din nye arbejdsgiver forventer, at du kan bidrage med efter det første år. Forskellen mellem jeres fælles forventninger og dine kvalifikationer er de færdigheder og den viden, du skal arbejde på at erhverve dig i løbet af det første år. Uddannelsesplanen beskriver de aktiviteter, som du skal arbejde med, og den giver dig og din leder/mentor overblik over tiltag, der skal sættes i værk i forbindelse med din oplæring. Planen beskriver: Målet med aktiviteten. Hvad skal du kunne, når uddannelsen/oplæringen er gennemført? Gennemførelse af aktiviteten. Hvad skal der ske? Hvem er involveret? Hvem tager initiativ? Hvem har ansvaret for gennemførelsen? Tidsramme for uddannelsen/oplæringen Antal timer, der er afsat til uddannelse/oplæring. Du kan se en tom uddannelsesplan i din velkomstmappe og på under Ny i DLBR. Her kan du også printe et eksemplar. Indhold i uddannelsesplanen De aktiviteter, du og din leder/mentor vælger, der skal indgå i uddannelsesplanen, har naturligvis alle det formål, at du hurtigst muligt bliver en dygtig og kompetent medarbejder. Det kan blandt andet være følgende: Introduktion til serviceopgaver og IT-programmer Besøg på et landbrug Besøg hos Videncentret for Landbrug Deltagelse i kurser, temadage mv. Introduktion til serviceopgaver og IT Serviceopgaverne er ofte vigtige for afdelingens indtjening. Samtidig er mange serviceopgaver forholdsvis standardiserede og derfor rimelige nemme at blive oplært i. Serviceopgaverne hænger ofte sammen med redskaber, som især har form af ITprogrammer. Det vil typisk være programmer fra DLBR IT og måske regneark, som afdelingen selv har udviklet. Du skal naturligvis have undervisning og træning i at anvende netop de redskaber, du skal arbejde med.

5 Hvis du ikke har kendskab til landbruget, kan det være en god idé, at du får mulighed for at besøge et eller flere landbrug med forskellige produktionsgrene.

6 En god idé er også, at du sammen med din nærmeste leder holder to samtaler i løbet af introduktionsåret. En inden prøvetidens udløb og en efter det første år. Besøg på et landbrug Hvis du ikke har kendskab til landbruget, kan det være en god idé, at du får mulighed for at besøge et eller flere landbrug med forskellige produktionsgrene. Besøg hos Videncentret for Landbrug i Skejby Et af de steder, hvor du kan trække på faglig ekspertise og få råd og vejledning, er Videncentret for Landbrug i Skejby. Herfra kommer også megen af den faglige information, som du har brug for i hverdagen. Du vil have glæde af hurtigst muligt at komme til at kende de kolleger på Videncentret for Landbrug, som du især kan trække på. Tre gange årligt indbyder Dansk Landbrugsrådgivning alle nye medarbejdere til en introduktionsdag på Videncentret for Landbrug. I din velkomstmappe finder du program og datoer for disse møder. Kurser og temadage Uddannelsesplanen bør indeholde de kurser og temadage, som er relevante for dig at deltage i.alle efteruddannelsestilbud målrettet medarbejdere i DLBR er beskrevet på Du er altid velkommen til at kontakte en af uddannelseskonsulenterne på Videncentret for Landbrug for at få en snak om dine ønsker til efteruddannelse. I forbindelse med valg af uddannelsesaktiviteter kan det også være nyttigt at undersøge tilbud på AMU-centre, tekniske skoler og handelsskoler.

7 Opfølgning Der skal løbende følges op på din introduktions- og uddannelsesplan, så oplæringen hele tiden rettes til efter opgaver og behov. Nye opgaver, som kræver en særlig oplæring, vil dukke op. Du og din leder/mentor kan med fordel afsætte tid til at følge op - hvad går godt, og hvad kan blive bedre? En god idé er også, at du sammen med din nærmeste leder holder to samtaler i løbet af introduktionsåret. En inden prøvetidens udløb og en efter det første år. Opfølgning efter det første år som nyansat Når der er gået et år, begynder nogle af opgaverne forfra, og du vil kunne nyde, at du nu kender opgaverne. Når I gør status, kan du blandt andet overveje følgende spørgsmål: Hvordan er det første år forløbet? Hvilke kompetencer har du tillært dig? Har du fået en god start og et godt image? Er målene med introduktionen nået? Lever jobbet op til dine forventninger? Er der områder, du gerne vil specialisere dig indenfor? På hvilke områder, har du behov for at efteruddanne dig? Har du fået selvstændige arbejdsområder? Befinder du dig godt som medarbejder i DLBR? Har du fået både et fagligt og et socialt netværk? Vi anbefaler, at I i fællesskab laver en plan for, hvordan du kan forbedre dine kvalifikationer inden for de områder, hvor du eventuelt føler dig mindre sikker. Måske har du også ønsker til ændringer i procedurer på kontoret, nu hvor du har opnået erfaring med arbejdsområdet. Jo bedre du befinder dig i dit nye job, jo større arbejdsindsats yder du. Det personlige arbejdsklima på arbejdspladsen skal fungere, hvis du som ny skal føle dig godt tilpas. Derfor er det også legalt at evaluere samarbejdet og arbejdsklimaet med henblik på at give forslag til, hvordan det bliver endnu bedre. Endnu engang held og lykke med din karriere i DLBR!

8

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S November 2002 Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S 1 2 Indledning 5 Analyse af afdelingens arbejdskraftsituation

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere