The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark"

Transkript

1 The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008

2 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne til at bygge på områder, der er nødvendige for at skabe et sundhedssystem i verdensklasse. Vi mener også, at der er lang vej endnu. Det tydeligste bevis for dette er, at den forventede levealder i Danmark er blandt de laveste i OECD-landene en placering som nr. 23 med 77,9 år, langt efter Sverige, Norge, Finland og Tyskland (se figur 1). Selv om Danmark i 1960 kunne prale af, at levealderen var en af de højeste, har man ikke været i stand til at udnytte de fordele, som har været med til at øge levealderen i andre OECD-lande. Nylige tiltag fra regeringen tyder på, at der er stigende fokus på sundheden. Specifikt kan nævnes: Det danske sundhedsbudget er øget 2 år i træk, i 2007 og igen i Der er iværksat en strukturreform af den offentlige sektor, som bl.a. skal bidrage til at øge behandlingskvaliteten gennem centralisering af lægefaglige specialer. Nye initiativer for systematisk behandling af forskellige kræftsygdomme som opfølgning på Kræftplan II. Særligt udvalg skal vurdere regionernes sygehusplaner med henblik på statslig medfinansiering, regionerne peger på investeringsbehov på 100 mia. kr. over 10 år. Regeringen har nedsat en Forebyggelseskommission, der skal udarbejde anbefalinger til at opfylde målsætningen om at forlænge den forventede levealder med 3 år over en 10-årig periode. Disse initiativer er en god start. Der er imidlertid stadig en række prioritetspunkter, som mangler at blive behandlet, hvis Danmark skal nå målet om at skabe et sundhedssystem i verdensklasse. Figur 1: Forventet levealder ved fødsel, hele befolkningen, 1960 og Ungarn Slovakiet Polen Tjekkiet Danmark Portugal OECD gennemsnit for EU land Belgien Finland Storbritannien Tyskland Luxembourg Grækenland Holland Irland Østrig 16% 7% 5% 11% 7% 8% 22% 15% 11% 12% 13% 8% 16% 15% 10% Note: % stigning fra Kilde: OECD Health Data 2007 Frankrig Italien Sverige Spanien

3 1. Forøgelse af de generelle investeringer i sundhedsvæsenet fokus skal flyttes fra udgifter til investeringer Forhøjelse af beløbet til sundhedsektoren, både offentligt og privat, så vækstraten når gennemsnittet i OECD på 4% (se figur 2). Gennemføre analyser af udvalgte sundhedsområder og sammenligninger med andre lande for at fastlægge status, og derefter målsætninger og strategi for udvikling. Fremtidige investeringer skal prioriteres til nye sygehusfaciliteter, til udvikling af almen praksis, til nyt udstyr og til forebyggelse. Anvendelse af sundhedsøkonomiske analyser ved beslutning om implementering af ny teknologi i sundhedsvæsenet, så midlerne anvendes bedst muligt dvs. mest sundhed for pengene, hvor anvendelse af nye lægemidler kan medføre samlede mindreudgifter for det offentlige. Figur 2: Gennemsnitlig årlig vækstrate i reelle sundhedsudgifter pr. indbygger, % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Luxembourg Irland Polen Ungarn Kilde: OECD Health Data 2007 Grækenland Storbritannien OECD gennemsnit for EU land Sverige Portugal Slovakiet Finland Belgien Italien Spanien Holland Danmark Tjekkiet Østrig Frankrig Tyskland

4 2. Gør danmark til foregangsland for behandling af 6 prioriterede sygdomme Sæt som mål at bringe Danmark i top 10% af EU-landene inden for forebyggelse og styring af 6 prioriterede sygdomsområder: Hypertension, diabetes, hyperkolesterolæmi, osteoporose, cancer og KOL (figur 3 og 4). Sæt specifikke, årlige mål for at måle fremgangen i forhold til andre lande inden for forebyggelse, diagnose, behandling og de sundhedsmæssige resultater for hvert af disse sygdomsområder. Opdatér nationale (og regionale) retningslinjer for hvert sygdomsområde, og fokusér på forebyggelse samt diagnose og behandling. Øg de regionale og nationale beløb til ny forskning, nye terapeutiske tiltag og ikke-farmaceutiske tiltag til forebyggelse og styring. Øg patienters og sundhedspersonales bevidsthed og involvering i forebyggelse og styring af disse sygdomme ved direkte undervisning og compliance. Reducér unøjagtige diagnoser og behandlinger via et omfattende, obligatorisk og kontinuerligt medicinsk efteruddannelsesprogram for praktiserende læger. Udarbejd programmer, der kan fungere som incitament for praktiserende læger til at øge den effektive behandling af disse sygdomme. Reducér omkostningsbyrden for patienterne ved at sørge for en signifikant reduceret patientandel af udgifterne til medicin til disse prioriterede og kroniske sygdomme. Større grad af offentlige-private-partnerskaber for at fremme investeringer og udvikling indenfor prioriterede sygdomme. Figur 3: Stigning i dødelighed indenfor sygdomsområderne 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 65% 60% 75% 35% Diabetes Hypertension Other Heart diseases (non-ishaemic) Bronchitis, emphysema and asthma Note: (begge køn pr personer). Kilde: Sundhedsstyrelsen, Dødsårsagsregistret 2005

5 3. Gør det lettere for patienter og borgere at forstå behandlingsmuligheder Sørg for, at den gældende best practice i Europa bruges som rettesnor ved fastsættelse af de højest mulige standarder i Danmark, når det drejer sig om at give borgerne adgang til grundlæggende og juridisk godkendte oplysninger (f.eks. FASS i Sverige og Medicines Guides i Storbritannien). Find metoder til at sikre, at personer, der ikke har adgang til internettet, kan få de oplysninger, de søger. Indfør høje kvalitetsstandarder for oplysninger om den behandling, der gives til patienter, uanset oplysningernes kilde. Foretag yderligere undersøgelser med det formål at validere oplysningerne til patienterne om sygdomme og mulighederne for behandling. Figur 4: Brystkræft, dødelighed, kvinder, 2004 (% pr kvinde) Spanien Polen Finland Portugal Sverige Kilde: OECD Health Data 2007 Luxembourg Grækenland OECD gennemsnit for EU land Slovakiet Østrig Italien Frankrig Island Tyskland Tjekkiet Storbritannien Holland Irland Ungarn Danmark

6 4. Tiltræk mere sundhedspersonale og flere forskere, og tilpas deres roller til skiftende behov Implementér nye tiltag for straks at øge antallet af sundhedspersonale og forskere: Gør det lettere for udenlandsk sundhedspersonale at komme til Danmark, og gør det mere attraktivt at flytte til Danmark i en længere periode via en ændring af skattelovningen for udlændinge med en sundhedsmæssig baggrund (se figur 5). Implementér nye tiltag for at bibeholde antallet af sundhedspersonale over en længere periode: Gør det attraktivt for studerende at vælge en uddannelse inden for medicin, sygepleje eller forskning og at udøve deres profession i egne af Danmark, hvor der er behov for deres indsats. Øg investeringerne i de danske medicinske fakulteters infrastruktur, og udarbejd samtidig et program, der opfordrer og ansporer de studerende til at praktisere i Danmark i en periode, efter at de har fået den gratis undervisning. Optimér brugen af det nuværende sundhedspersonale ved at studere og redefinere ansvarsområderne for offentlige specialister og apotekere samt sygeplejersker og praktiserende læger for at fjerne noget af belastningen på systemet. Figur 5: Praktiserende læger pr indbyggere (2004) Italien 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,1 Belgien Island Holland Østrig Tjekkiet Frankrig Kilde: OECD Health Data 2006 (October 2006) 3 Tyskland 3 Portugal 2,8 Spanien 2,8 Ungarn 2,6 Sverige 2,4 Slovakiet 2,4 OECD gennemsnit for EU land 2,3 Danmark 2,2 Irland 2,1 Luxemburg 2 Finland 1,6 Polen 1,4 Storbritannien

7 5. Tag langsigtede initiativer for at danmark bliver et centrum for forskning og udvikling i verdensklasse Øg de offentlige beløb til forskning og udvikling inden for sundhedssektoren for at fremme de nødvendige private investeringer (figur 6). Øg incitamentet til at øge størrelse og mængden af kliniske afprøvninger i Danmark. (figur 7). Skab et økonomisk incitament for virksomheder til at udvikle, producere og markedsføre innovative behandlingsformer, lægemidler, medicinske instrumenter og diagnostisk udstyr i Danmark. Sørg for passende muligheder for kommercialisering med hurtig tilgang til markeder for nye behandlinger, og tag en overordnet sundhedsøkonomisk betragtning med hensyn til værdien heraf. Indføre sundhedsøkonomiske analyser som obligatorisk redskab ved vurdering af medicintilskud og bruge dette til at fremme en innovativt orienteret praksis. Figur 6: Faldende udgifter til kliniske afprøvninger (statistik fra lif) mio. kr. 284 mio. kr. 16 mio. pr. virksomhed 12 mio. pr. virksomhed

8 AmCham s sundhedskomité AmCham s sundhedskomité samler international erfaring og udenlandske medicinalvirksomheders perspektiver. Vi er stærkt engageret i at gøre det danske sundhedsvæsen til et af de bedste i verden med behandlingstilbud, der sikrer en pleje af høj kvalitet. Vores medlemsvirksomheder har bidraget markant til dette mål, blandt andet ved: at markedsføre innovative behandlinger til relevant brug til patienter på det danske marked hurtigt og bredt. at fokusere på ikke-farmakologiske behandlingsformer i vores kommunikation med sundhedspersonale. at bidrage markant til patienoplysning og uddannelse ved at fokusere på sygdomsforståelse og korrekte behandlinger. at investere væsentlige ressourcer i efteruddannelse af læger. at hjælpe myndigheder med at udbrede relevant information til læger om retningslinjer for behandling. frivilligt at indgå en aftale med regeringen om et prisloft. foretage væsentlige investeringer i kliniske afprøvninger i Danmark og dermed bidrage til forskning og udvikling, avancerede behandlinger og bibeholdelse af sundhedspersonale og forskere. Vi mener, at disse to mål, forbedring af kvaliteten af sundhedssystemet og Danmark som et miljø, der er attraktivt for medicinalfirmaer, er uløseligt forbundet. Vi vil nå vores målsætning ved: at sætte ambitiøse mål og ved at invitere centrale beslutningstagere til at arbejde sammen med alle relevante interessenter for at nå målene. at inddrage centrale interessenter og beslutningstagere inden for sundhedsvæsenet i diskussioner om problemerne og potentielle løsningsmodeller. at bringe vores internationale perspektiv og erfaring ind i debatten. at spore, måle og rapportere de fremskridt, der gøres hvert år. Om AmCham sundhedskomité AmCham s sundhedskomités primære mål er at samarbejde med den danske regering og dens ministerier med det formål at forbedre kvaliteten af og tilgangen til sundhed i Danmark. Vi søger at nå dette mål ved at opstille aggressive mål, som vil hjælpe Danmark med at blive et forbillede inden for sundhed, samtidig med, at vi kommer med praktiske løsninger, som kan hjælpe med at realisere disse mål i nær fremtid. Som repræsentant for udenlandske virksomheder i Danmark er det ligeledes vores mål at sikre, at erhvervsklimaet i Danmark er attraktivt for de medicinalfirmaer, der er repræsenteret her i landet. Vi vil stræbe efter at sikre, at Danmark også fremover vil kunne levere dygtige medarbejdere til vores medlemsvirksomheder inden for sundhedssektoren, vil skabe et miljø for klinisk forskning og udvikling og vil betragte udgifter til sundhedssystemet som en investering og ikke kun som en udgift. Christians Brygge 26 DK Copenhagen V Tlf (+45) Fax (+45)

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10 Region Midtjylland Kvalitetsreform for den offentlige sektor Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 10 PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere