Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær"

Transkript

1 PRÆSTENS SPALTE Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. Af Anja Rokkjær Som ansøger til et præsteembede er det almindelig kutyme at besøge sognet, inden man beslutter sig for, om man vil sende sin ansøgning. Ofte har man også talt med provsten for det pågældende provsti, menighedsrådsformanden og eventuelle præstekolleger på stedet, for derved at danne sig et indtryk af sognet og menighedslivet på stedet. Således besøgte jeg naturligvis også Stilling sogn for nogle måneder siden, og gik derfra med fornemmelsen af, at her var der godt at være. Her var der gode rammer for såvel ansatte som menighed. Med den smukke, enkle kirke og den nyopførte sognegård er der skabt nogle fantastiske betingelser for et godt og aktivt menighedsliv, og jeg glæder mig til at tage del i det liv, der her udfolder sig. Jeg hedder Anja Rokkjær. Jeg er 34 år og gift med Henrik Dalsgaard Rokkjær, der er ansat ved Landsrådgivningen for kvæg, som IT projektleder. Vi bor i Trige med vore to børn William på 5 år og Phillip på 3. Jeg blev færdiguddannet som teolog i december 2008 og har indtil 15. oktober 2010 været ansat som sognespræst i en 75 % stilling i Brædstrup-Tønning-Træden pastorat i Horsens provsti. Jeg glæder mig til at lære jer at kende; både børn, unge, voksne og ældre, når vi mødes til undervisning, kirkelige arrangementer eller i gudstjenestelig sammenhæng. På gensyn i kirke og sognegård. < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 3

2 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Nye kirkegårdstakster pr. 1. januar 2011 Af Hanne M Kirkegaard Formand Stilling Sogns Menighedsråd Kirkegårdstaksterne stiger til nytår Omkostningsbaserede priser for renholdelse, grandækning og blomster m.v. Kirkeministeriet har forpligtet os til at opkræve omkostningsbaserede priser, som betyder, at vi skal opkræve den pris, det koster for ydelser på kirkegården. Og det er provstiudvalget, der er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet, der omfatter alle sogne i kommunen. Provstiudvalget har fastsat taksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbrug m.v. på udvalgte kirkegårde i provstiet. Desuden er taksterne sammenlignet med takster i andre provstier samt vejledende beregninger fra Kirkeministeriet. De nye takster fra 1/ (eksempler i kr.) Renholdelse Grandækning Blomster I alt incl. Moms Kistegravsteder 1 plads pladser Urnegravsted Side 4 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

3 Da prisen for legataftalerne er udregnet som årets pris multipliceret med fredningsperioden, vil det være økonomisk fordelagtigt at indgå en legataftale frem for at betale udgiften løbende i årets priser. Ovenstående priser er de samme for medlemmer af Folkekirken som for ikkemedlemmer. Gratis for folkekirkemedlemmer Selvom priserne på renholdelse m.v. stiger, er der også noget, der bliver billigere. Provstiudvalget har nemlig besluttet, at erhvervelse af gravsted og begravelsen af den efterladte bliver gratis fra og med 1/ Men kun for medlemmer af Folkekirken, der gennem betalingen af deres kirkeskat anses for at have betalt for denne ydelse. Til gengæld skal ikke-folkekirkemedlemmer betale for gravsted og gravkastning m.v. Prisen herfor varierer mellem ca kr. og kr. for kistegravsteder. Ved henvendelse til kirkegårdslederen kan man få oplysning om alle priser fra og med 1/ De nye priser kan også ses på vores hjemmeside Hvis du allerede har indgået legataftale om renholdelse m.v. af gravstedet, berøres du først af prisstigningen, når/ hvis aftalen forlænges. Vil du fremover selv passe gravstedet? De, der betaler nu for renholdelse, grandækning m.v. årligt, og som fremover selv ønsker at passe gravstedet, skal senest den 31/ rette henvendelse til kirkegårdslederen for at opsige den nuværende aftale. Hører vi ikke fra dig fortsætter den nuværende aftale, men til de nye priser. < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 5

4 Kirkeåret Af Hanne M Kirkegaard Formand Stilling Sogns Menighedsråd Det er blevet tid til at reflektere over kirkeåret, der nu er slut. Kirkeåret har budt på mange udfordringer for menighedsrådets medlemmer. Vores sognepræst gennem 9 år, Jens Birk, meddelte i vinter, at han ønskede at fratræde pr. 1. marts Som vikar i den kirkebogsførende sognepræstestilling fik vi af Provstiet tildelt Mette Maria Kristensen, som samtidig virkede i en stilling som overenskomstansat præst i Viby Pastorat. Den 1. september 2010 måtte vi tage afsked med Mette Maria Kristensen. Mette Maria havde fået fast ansættelse som overenskomstansat sognepræst i Mårslet Pastorat. Vi har haft et godt samarbejde med Mette Maria, og vi havde håbet på, at hun ville være ansøger til den 50% stilling, som vi opslog. Menighedsrådet enedes om, at tilbyde Lisbeth Kristensen ansættelse i den ledige stilling som kirkebogsførende sognepræst i Stilling Pastorat fra 1. august Heldigvis tog Lisbeth imod vores tilbud, og næste opgave blev at ansætte en overenskomstansat præst i 50% stillingen. Det gik temmelig hurtigt med at få ansættelsen igennem. Stillingen blev opslået i Præsteforeningens blad med svarfrist til 30. august Den 2. september 2010 holdt det samlede Menighedsråd møde med biskop og provst. På dette møde gennemgik biskoppen de 11 ansøgninger, der var indkommet ved svarfristens udløb. Af de 11, som for de flestes vedkommende var meget velkvalificerede, valgte vi 4 ud til prøveprædiken. Ud af de fire blev Anja Rokkjær på indstillingsmødet med deltagelse af provsten den 16. september Side 6 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

5 2010 indstillet som nr. 1. Anja Rokkjær var ansat i en 75% stilling i Brædstrup Tønning-Træden Pastorat. Efterfølgende har vi erfaret, at de var meget kede at at miste hende, da hun var meget afholdt der. Så vi glæder os til samarbejdet med Anja Rokkjær. Vinteren gik med at finde en egnet embedsbolig til vores nye kirkebogsførende sognepræst, og boligen var klar til indflytning den 1. august 2010, hvor Lisbeth Kristensen tiltrådte som kirkebogs- førende sognepræst ved Stilling Pastorat. Vi har mange planer for det nye kirkeår, og jeg kan oplyse, at Menighedsrådet afholder et menighedsmøde den 13. januar 2011 kl i, hvor menighedsrådet vil redegøre for arbejdet i menighedsrådet i de to år, der er forløbet siden sidste menighedsrådsvalg i Desuden vil vi fremlægge visioner for det fremtidige arbejdet i sognet. Alle er hjertelig velkomne til at møde op og stille spørgsmål og komme med kommentarer. < Fra præste indsættelsen December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 7

6 H J Æ L PE O RG A N I S AT I O N E N A I B I D J I Ararat Bjerg. (Store og lille Ararat) En lille beretning om arbejdet for børn og unge i Armenien Keld Møller Pedersen Krakesvej 23, Gram, 8660 Skanderborg Hjælpeorganisationen aibidji som er hjemmehørende i Stilling, har, siden 1997, arbejdet for børn og unge i Armenien. Det er mest børnehjemsbørn, børn i vanskelige situationer og også enkeltpersoner, som er dårligt stillede. Vi har før i dette blad skrevet om disse problemer/opgaver. Denne gang vil jeg gerne fortælle om noget helt andet positivt, nemlig børneog ungdomsarbejdet i byen Vardenis i Armenien, et arbejde der foregår i KFUM-regi. Armensk KFUM (YMCA) er en ganske god og voksende organisation, og vi må sige, at der virkelig sker noget. Vi medvirkede i 2000 til at købe byens fallerede hotel, for at bruge det til ungdomscenter, det er et stort hus i 3 etager, og vi betalte ,- USD for det, og det trængte virkelig til en alvorlig økonomisk Side 8 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

7 indsprøjtning. I årene derefter har vi givet mange penge til restaureringen, herunder nyt tag, og det ser nu helt rimeligt ud, men der mangler stadig en etage at blive istandsat, et projekt vi arbejder på lige nu. Behovet er der for de unge, og de unge er der, der kommer vel ca børn og unge hver dag, der er over 450 medlemmer. Der er 3 legestueklasser, der er forberedende skolegang, der er alm. ungdomsarbejde, Tensing med musik og drama, der er EDB-undervisning og spejderarbejde, der er virkelig gang i butikken. I denne sommer har vi haft Morten fra Flemming ude i Vardenis som volontør for at hjælpe med at opbygge spejderarbejde. Morten har givet arbejdet en god start, men han skal hjem nu, og til den kommende sommer vil vi gerne have endnu et ungt menneske der kan/vil tage en tørn på stedet. Pige fra legestuen, bemærk hun har en Kirkens Korshær ballon KFUM-centret i Vardenis Slutteligt vil jeg gerne fortælle, at der i 2012, bl.a. på foranledning af Stilling Sogn og Kirke, bliver forsøgt lavet en sognerejse til Armenien, hvor der bliver lejlighed til at se noget af vort arbejde, samt se og mærke dette specielle land, mærk dig at Armenien er verdens ældst kristnede land, kristnet i år 301. Hvis du vil vide mere om aibidji så mød os på < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 9

8 SOGNEGÅRDEN TORSDAG D. 13. JANUAR KL Hvad skal der ske med Stilling sogn? Af Poul Raaby To nye, unge præster, en flot ny sognegård, en ny præstebolig, et velfungerende menighedsråd og et veloplagt personale! Kan det blive meget bedre? Netop nu er der absolut basis for at starte noget nyt, noget godt og noget stort også set i lyset af en stigende interesse for tro/livets mening. vi håber selvfølgelig også, at de mere kirkevante samt vore frivillige ildsjæle m.fl. vil medvirke i denne nye form for dialog om Stilling Sogns fremtid! En propfyldt kirke til præsteindsættelsen d. 31. oktober vidner om en opvågnende og interesseret menighed. < Kom og hør om menighedsrådets visioner og prioriteringer kom ikke mindst og giv dit besyv med! Hvad har du af ønsker og forventninger til Folkekirken? Hvad skal vi sætte i gang, og hvad skal vi holde fast ved? Det præsenteres og afklares alt sammen torsdag d. 13. januar kl i sognegården Med arrangementet er der lagt op til, at ikke mindst unge forældre og andre, som ikke er så vant til at komme i kirken, nu kan komme og være med og få sat deres aftryk på den nye tid i Stilling sogn! Men Side 10 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

9 PRÆSTEINDSÆT TELSE Anja Rokkjær - Jette Marie Bundgaard-Nielsen - Lisbeth Kristensen Sikke dog en masse mennesker! Af Lisbeth Kristensen Der kan egentlig ikke være ret mange mennesker i Stilling kirke, ca. 130 inkl. stole i våbenhuset. Men i søndags var vi nok 150. Folk stod og sad alle vegne store som små imellem hinanden. Det plejer at være sådan juleaften, og de mange mennesker, der sidder tæt omkring en, er en del af denne aftens oplevelse ved at gå i kirke. Men sidste søndag i oktober skyldtes de mange mennesker min kollegas og min indsættelse i hvert vores præsteembede her i sognet. Det var helt overstrømmende at træde ind i kirken, ligesom det også var helt overvældende så mange mennesker, der gik med ned i sognegården til mad og hyggeligt samvær bagefter. Tak for det! Tak for den fine fest og underholdning fra kor og personale og December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 11

10 taler. Det er utroligt dejligt med sådan en enorm opbakning ikke bare fra menighedsrådet og de faste kirkegængere, men også fra konfirmanderne og deres forældre og andre. Også tak for blomster, vin og gaver. Min familie og jeg er allerede faldet godt til på Ægirsvej, og jeg er meget tak- Side 12 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad nemmelig for det held, at Stilling Sogn tilsyneladende er et godt match ikke bare for mig i mit arbejde, men også for min mand og vores børn, der begge har fundet en bedste ven. For uden familiens lyst og glæde og opbakning ville jeg ikke kunne trives. Men alle trives! Selv katten, der har fordoblet sin vægt, siden vi flyttede ind for sikke dog også en masse mus! <

11 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 13

12 KIRKENS KORSHÆRS GENBRUG, INDUSTRIVEJ 1, STILLING Kirkens Korshær Tid for juleforberedelser! Af Anna Rosenqvist De fleste af dette blads læsere, har nu travlt med at forberede julen. Der bages, udsmykkes, holdes julefrokoster OG købes julegaver. - Der bruges så mange penge, at flere har (velfortjente!) lommesmerter i januar måned. Og der spises så mange julefrokoster, at januar traditionelt står i slankekurenes tegn. Dog er det ikke alle, der har de problemer, bl.a. de hjemløse. De vil være taknemmelige for et måltid mad, et liggeunderlag og måske nogen at tale med over en kop kaffe. Disse fornødenheder tilbyder Kirkens Korshær i deres herberger og varmestuer. Og de gør det så godt, at KK s chef Bjarne Lenau, i år fik tildelt årets Hjemløsepris, der uddeles hvert år d. 17. oktober, på FN s hjemløsedag. Men det koster penge, selv om KK s tilbud ikke er luxusudgaven. Pengene til KK s-arbejde kommer i stor udstrækning via private kanaler, bl.a. fra genbrugsernes overskud. Julegave idé! For at få deres del af gavebudgettet, sælger KK hvert efterår et nyt smykke - i alle Genbrugsbutikker. Smykket, der er designet af Pilgrim, er nikkelfrit og belagt med ægte guld og rød emalje. Fra 2007 er der årstal på smykket, så det kan blive et samleobjekt. Smykket 2010 er et armbånd i ungt og friskt design, det koster 160 kr., hvoraf de 100 kr. går ubeskåret til KK s hjemløsearbejde. Så, måske dette årssmykke kunne blive en tradition til de af familiens medlemmer, det er vanskeligt at finde gaveidé til. Genbrugen i Stilling har dem selvfølgeligt, men vi har også mange andre ting, som måske kan indgå i gavesortimentet eller som indlæg i børnenes julekalender! Kig ind der er sat vand over til kaffe! God jul og godt nytår! Med tak for mange udbytterige besøg i < Side 14 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

13 DE MINDSTES SIDE Menighedsrådet har musik samt børn & unge som fokusområder. Det afspejler sig i, at vi tilbyder både legestue, babysalmesang og familierytmik, der alle indeholder musikalsk samvær og nærvær for de mindste børn og deres voksne/familier. Legestue i sognegården på udvalgte tirsdage fra kl Legestuen foregår i sognegården og drives af en række frivillige ildsjæle i sognet, som gerne vil være med til at skabe et musikalsk legerum for de mindste. Legestuen har åben udvalgte tirsdage i tidsrummet kl Vi begynder med en lille halv times sang og sangleg, hvorefter legetøjet findes frem. Vi slutter af med at spise medbragte madpakker. Der er gratis drikkevarer. Aldersgruppe 0-3 år. Dagplejen er velkommen. Babysalmesang i kirken på udvalgte onsdage fra kl Der udbydes babysalmesang fire onsdage. Babysalmesang er en blanding af gamle salmer og nyere sange skrevet til små børn og deres voksne - med det klare ønske, at musikken kommer med hjem i familien. Det foregår i kirken og er under ledelse af musikpædagog Tine Mynster. Der vil være lagt tæpper ud på gulvet, men det er en god idé selv at tage et tæppe med til sit barn. Aldersgruppe 0-1 år. Familierytmik i sognegården på udvalgte lørdage fra kl Musiklærer Vibe Berthelsen fra Vidjekær spiller, synger og leger sammen med de mindste. Familierytmik er en god time med masser af musikalsk nærvær mellem forældre og børn. Aldersgruppe 0-4 år. D E M I N D S T E S KA L E N D E R Onsdag d. 5. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Lørdag d. 8. jan. kl. 11: Familierytmik i sognegården v. Vibe Berthelsen. Se kalender Tirsdag d. 11. jan. kl : Legestue i sognegården Onsdag d. 19. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Onsdag d. 26. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Lørdag d. 29. jan. Dåbstræf i kirken for alle døbte 0-5-årige v. Lisbeth Kristensen og Vibe Berthelsen Tirsdag d. 1. feb. kl : Legestue i sognegården Onsdag d. 9. feb. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Tirsdag d. 22. feb. kl : Legestue i sognegården Lørdag d. 26. feb. kl. 11: Familierytmik i sognegården v. Vibe Berthelsen Tirsdag d. 1. marts kl : Legestue i sognegården Tirsdag d. 8. marts kl : Legestue i sognegården December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 15

14 MINI-KONFIRMANDERNES SIDE Minikonfirmandsæsonen 2011 Når man går i 3. klasse, får man tilbuddet om at blive minikonfirmand. At være minikonfirmand er lidt i retning af at være konfirmand, det er blot baseret på leg, oplevelse og fortælling end på egentlig undervisning. Til foråret i ugerne vil alle 3. klasser fra Stilling skole blive inviteret til et forløb i sognegården/kirken med en afsluttende gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne vil deltage, og hvor der vil være frokost i sognegården bagefter. Den ene af klasserne vil møde sognepræst Lisbeth Kristensen, de øvrige to klasser vil møde sognets nye præst Anja Rokkjær. Vi glæder os til at møde jer og skriver til jer, når tiden nærmer sig. Med venlig hilsen Anja Rokkjær og Lisbeth Kristensen < Side 16 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

15 KO N F I R M A N D E R N E S S I D E Konfirmandundervisning for 2010/ a onsdag kl af Lisbeth K. konfirmeres Store Bededag b fredag kl af Anja R. konfirmeres lørdag d. 21. maj c torsdag kl af Lisbeth K. konfirmeres søndag d. 22. maj 2011 Af hensyn til præsternes juletravlhed er undervisningen i december måned tilrettelagt, så der ikke er konfirmandundervisning efter fredag d. 3. december. Det betyder, at konfirmanderne først møder op til undervisning igen efter nytår med start fra onsdag d. 5. januar Kalender Tirsdag d. 25. januar kl. 19. Rockgudstjeneste Kirken LIVE LIFE Rockgudstjeneste med ungdomspræst Peter Tast og hans sindssygt gode ungdomsband TBA (To be announced). For konfirmander og andre unge i sognet med hang til rock. Musikken understøttes af ord og billeder i et hæsblæsende power point show. Kom glad, kom mange. Med venlig hilsen Anja Rokkjær og Lisbeth Kristensen < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 17

16 Kalenderen Lørdag d. 4. december kl Familierytmik Musiklærer Vibe Berthelsen indbyder til en times musikalsk nærvær mellem forældre og børn. Udgangspunktet er de 0-4-årige. Der afsluttes med julehygge og lidt godt. Søndag d. 5. dec. kl. 19 De 9 læsninger Kirken Igen i år indbyder Stilling kirke til De 9 læsninger, der er en adventsgudstjeneste med rødder i den anglikanske kirke. Kirkens juniorkor medvirker under ledelse af organist Michael Blume, og Markus Blume medvirker på cello. Lisbeth Kristensens konfirmander medvirker ved gudstjenestens læsninger. Fredag d. 10. december kl Mindernes allé Vi får besøg af sognepræst Winnie Nørholm Rischel fra Levring-Hørup sogne. Winnie Nørholm Rischel er født og opvokset i Stilling, og hun vil fortælle om sin vej til præstegerningen og sin tid som præst. Pianist Michael Blume sidder ved flygelet og vil sammen med kirkens juniorkor give os nogle musikalske oplevelser. Under æbleskiverne og glöggen går juniorkoret Luciaoptog. Velkommen til en hyggelig juleeftermiddag. Søndag d. 19. december kl. 20 Julekoncert med Stillingkoret Kirken Traditionen tro indbyder Stillingkoret til en stemningsfuld julekoncert i Stilling kirke denne gang også med engelske carols. Det sker under ledelse af dirigent Niels Bo Emgren. Sopran Laura Flensted-Jensen medvirker som solist, og pianist Michael Blume medvirker på klaver. Der er gratis adgang. Onsdag d. 5. januar kl Babysalmesang Kirken Musikpædagog Tine Mynster tilbyder fire onsdage med babysalmesang i kirken med de allermindste og deres mor/far. Medbring gerne et tæppe barnet kan ligge på. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt til eller tlf (inkluderer d. 19. og 26. januar samt 9. februar). vil efterfølgende være åben for sultne børn. Onsdag d. 5. januar kl Sogneaften med nye salmemelodier Kirkesanger og kirkeadministrator Poul Raaby har skrevet mere end 50 nye melodier til udvalgte salmer, der udkommer som supplement til koralbogen. Kirkegængere i Stilling kirke har allerede hørt flere af dem. Denne aften vil han give os en smagsprøve på endnu flere af disse ørehængende melodier samt fortælle om sit arbejde med de nye melodier. Lørdag d. 8. januar kl Nytårs-kalas for store og små Stilling kirke vil gerne ønske alle i Side 18 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

17 sognet godt nytår. Derfor inviteres store som små til en dag i sognegården med masser af hygge og musikalsk nærvær leveret af lokale musikere. Programmet bliver som følgende: Kl. 11: Familierytmik for de 0-4-årige v. Vibe Berthelsen Kl. 12: Frokostbuffet Kl. 13: Ragtime: Musik, sang og dans ved Anders Cribb Jensen på klaver, Adrian Konggaard på trompet og pianist Michael Blume. Musikken vil være inspireret af 1920 erne, og man er velkommen til at danse store som små. Kl Godt nytår med kaffe og kransekage. Man kan deltage i hele eller dele af dagens program. Alle er velkommen. Tirsdag d. 11. januar kl Legestue Sang, leg og fællesskab for de 0-3årige og deres voksne. Medbring gerne madpakker og vi spiser sammen inden afslutning. Dagplejen er velkommen, og bedes ringe til Hanne Hviid Nielsen på tlf , så åbnes dørene kl. 9. Torsdag d. 13. januar kl Møde for menigheden med fremlæggelse af menighedsrådets budget Menigheden inviteres til en fremlæggelse af menighedsrådets visioner for deres arbejde samt en fremlæggelse af budgettet. Der serveres kaffe og kage. Onsdag d. 19. januar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Onsdag d. 19. januar kl Foredrag: Storm P. ser rødt Morsomt, underholdende og tankevækkende foredrag om Storm P. s forunderlige humor. Om den lille mands muntre kamp mod systemet og uretfærdigheden og om humorens fællesskabende karakter. Foredraget handler om den humor, der tager livtag med samfundets ulighed, åbner vores øjne for de svage og som samtidig skænker en poetisk værdighed, der finder vej gennem latteren. Foredraget serveres af journalist og forfatter Peter Borberg, der er en af de mest erfarne foredragsholdere om humor. Tirsdag d. 25. januar kl. 19. Rockgudstjeneste Kirken LIVE LIFE Rockgudstjeneste med ungdomspræst Peter Tast og hans sindssygt gode ungdomsband TBA (To be announced). For konfirmander og andre unge i sognet med hang til rock. Musikken understøttes af ord og billeder i et hæsblæsende power point show. Kom glad, kom mange. Onsdag d. 26. januar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Torsdag d. 27. januar kl. 19 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 19

18 Menighedsrådsmøde Mødet er offentligt og alle kan deltage. Fredag d. 28. januar kl Gentlemenn of Jazz Orkesteret byder på New Orleans Jazz samt smukke danske salmer og sange helt i overensstemmelse med New Orleans-musikkens gospel- og spiritualtradition. Velkommen til en festlig og fornøjelig aften. Lørdag d. 29. januar kl. 14 Dåbstræf Kirken og sognegården Alle døbte 0-5 årige inviteres til dåbstræf. Sognepræst Lisbeth Kristensen vil fortælle om dåben og vandets betydning, og har børnene sin bamse eller dukke med, kan de få den døbt. Musiklærer Vibe Berthelsen medvirker med sang og bevægelse. Efter gudstjenesten er der boller og saft i sognegården. Tirsdag d. 1. februar kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Tirsdag d. 1. februar kl Foredrag: Fra plovfurer til Folketingets formandsstol På landets øverste embede næst efter dronningen sad i flere år en bondemand fra Himmerland, Christian Mejdahl. Folketingets medlemmer måtte vænne sig til, at deres formand sagde "a", når andre sagde "jeg". Christian Mejdahl gæster os denne aften til et underholdende foredrag netop om vejen fra plovfurerne til folketingets formandsstol. Foredraget er gratis og alle er velkommen. Onsdag d. 9. februar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Onsdag d. 9. februar kl. 17 Orgelkoncert Kirken Organist Stig Torndyb fra Hørning sogn inviterer inden for i Stilling kirke til en times orgelkoncert. Stig Torndyb er studerende ved Aarhus Musikkonservatorium, og koncerten er hans eksamensrepertoire. Alle er velkommen til denne intense musikoplevelse. Tirsdag d. 22. februar kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Tirsdag d. 22. februar kl Foredrag: Cigaretter, whisky og prik, prik, prik Et foredrag om livet i den moralske overhalingsbane set fra nødsporet af præsten og digteren Jacob Køhn Andersen. Præsten og digteren har i en Side 20 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

19 Nyt fra kirkebogen måned lagt piben på hylden for at ryste lidt af sin moralske underlegenhed af sig og for at kunne udtænke et tilstrækkeligt humorforladt foredrag om, hvad han så, da han for en kort stund stod på tæer og med frygt og bæven skuede ind i den nye morals komplekse, skræmmende og uforudsigelige univers. En aften, der med sikkerhed vil byde på smil og latter. Alle er velkommen. Torsdag d. 24. februar kl. 19 Menighedsrådsmøde Mødet er offentligt og alle kan deltage. Lørdag d. 26. februar kl Familierytmik Se omtale d. 4. dec. Tirsdag d.1. marts kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Onsdag d. 9. marts kl Foredrag: I Osvalds viseunivers En eftermiddag i selskab med entertaineren Stig Nørregård, der vil tage os med på en musikalsk rundrejse i Osvald Helmuths viseunivers. Et udvalg af morsomme og seriøse, kendte og sjældne perler. Desuden vil han fortælle om denne store kunstners turbulente liv, og undervejs bliver man med strofer fra klaveret indbudt til fællessang. Fødte: Marco Anegaard Jørgensen Theo Pace Bjerregaard Emil Asger Laursen Oliver Stig Mortensen August Kruse Jensen Matilde Høncke Vestergaard Viede/velsignede Katia Normand Bugtrup og Torben Timmermann Madsen Kristina Vandrup Pedersen og Bruno Steensgaard Jensen Maria Lindemann Hansen og Rasmus Felipe Jul Nielsen Rodchana Müller og Preben Müller Døde Aksel Hammer Hansen Elly Magna Nielsen Tonie Munch Nielsen Inger Margrethe Petersen Poul Nielsen Allan Tommy Jensen Lene Guldborg STILLING- GRAM KUNSTFORENING Søndag d. 9 januar kl er der fernisering hvor Inger Hyldgaard vil vise sine akryl malerier. Der bliver serveret en lille forfriskning. Alle er velkomne. Hilsen bestyrelsen December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 21

20 Praktiske oplysninger Fødsel Fødselsanmeldelse og forældrenes dåbs- / navneattester og evt. vielsesattest afleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Sammen med fødselsanmeldelsen kan man aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring, hvis far og mor ikke er gift, men er enige om at dele forældremyndigheden. Navngivning Skal finde sted, inden barnet bliver et halvt år. Henvendelse til kirkekontoret. Dåb Ring til sognepræsten og lav en aftale om dåb og en samtale i hjemmet inden dåben. Der kan være dåb ved alle gudstjenester. Se tider i gudstjenestelisten på bagsiden. Ved dåb navngives barnet samtidigt. Vielse Ring til sognepræsten og lav en aftale om vielse og en samtale i hjemmet inden vielsen. Folkeregisteret udsteder en prøvelsesattest for indgåelse af ægteskab. (gælder 4 mdr.) Prøvelsesattest og dåbsattester (gerne kopi) afleveres til præsten ved samtalen. Kirkebil Som en service for gangbesværede og andre, der har brug for kørsel, betaler kirkekassen taxa til gudstjenester og sognearrangementer. Man bedes selv bestille vognen hos Taxa Dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten og aftale tidspunkt for den kirkelige handling og en samtale i hjemmet. Et dødsfald skal anmeldes til sognepræsten eller kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. En begravelsesforretning kan hjælpe med at ordne det praktiske. Navneændring Henvendelse på kirkekontoret, der er behjælpelig med diverse blanketter. Nye attester Kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Blanketter Blanketter til de forskellige formål kan hentes på Optagelse i og udtrædelse af folkekirken Henvendelse bedes ske til sognepræsten. Kirkegård Aftaler om gravsteder sker ved henvendelse til graveren. Hjemmeside Indsamlinger Det annonceres løbende ved gudstjenesterne, hvad der samles ind til. December: Børnesagens fællesråd Januar: Bibelselskabet Februar: Kirkens Korshær Side 22 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths JUL Foto: Nathalie Babineau Griffiths Tirsdag d. 9. december kl. 17.00 JUL FOR GADENS VENNER Præst Mogens Hagen afholder en hyggelig gudstjeneste, hvor hunde også er velkomne. Efter gudstjenesten sætter

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER VINTER 2015 2. ÅRGANG NR. 2 ALTERTAVLEN FOLKEKIRKENS HUS: Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus + JUL I KIRKEN JULE KONCERTER SOGNETS JULEFEST

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Konfirmander, jeg har taget noget med

Konfirmander, jeg har taget noget med PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsprædiken Store Bededag Læsninger: Matt 28,16-20; 7,7-14 Af Lisbeth Kristensen Kære konfirmander! Kære menighed! Konfirmander, jeg har taget noget med til jer i dag. Det er

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere