Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som ansøger til et præsteembede er det. Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. PRÆSTENS SPALTE. Af Anja Rokkjær"

Transkript

1 PRÆSTENS SPALTE Præsentation af ny o.a. sognepræst i Stilling sogn. Af Anja Rokkjær Som ansøger til et præsteembede er det almindelig kutyme at besøge sognet, inden man beslutter sig for, om man vil sende sin ansøgning. Ofte har man også talt med provsten for det pågældende provsti, menighedsrådsformanden og eventuelle præstekolleger på stedet, for derved at danne sig et indtryk af sognet og menighedslivet på stedet. Således besøgte jeg naturligvis også Stilling sogn for nogle måneder siden, og gik derfra med fornemmelsen af, at her var der godt at være. Her var der gode rammer for såvel ansatte som menighed. Med den smukke, enkle kirke og den nyopførte sognegård er der skabt nogle fantastiske betingelser for et godt og aktivt menighedsliv, og jeg glæder mig til at tage del i det liv, der her udfolder sig. Jeg hedder Anja Rokkjær. Jeg er 34 år og gift med Henrik Dalsgaard Rokkjær, der er ansat ved Landsrådgivningen for kvæg, som IT projektleder. Vi bor i Trige med vore to børn William på 5 år og Phillip på 3. Jeg blev færdiguddannet som teolog i december 2008 og har indtil 15. oktober 2010 været ansat som sognespræst i en 75 % stilling i Brædstrup-Tønning-Træden pastorat i Horsens provsti. Jeg glæder mig til at lære jer at kende; både børn, unge, voksne og ældre, når vi mødes til undervisning, kirkelige arrangementer eller i gudstjenestelig sammenhæng. På gensyn i kirke og sognegård. < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 3

2 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Nye kirkegårdstakster pr. 1. januar 2011 Af Hanne M Kirkegaard Formand Stilling Sogns Menighedsråd Kirkegårdstaksterne stiger til nytår Omkostningsbaserede priser for renholdelse, grandækning og blomster m.v. Kirkeministeriet har forpligtet os til at opkræve omkostningsbaserede priser, som betyder, at vi skal opkræve den pris, det koster for ydelser på kirkegården. Og det er provstiudvalget, der er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet, der omfatter alle sogne i kommunen. Provstiudvalget har fastsat taksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbrug m.v. på udvalgte kirkegårde i provstiet. Desuden er taksterne sammenlignet med takster i andre provstier samt vejledende beregninger fra Kirkeministeriet. De nye takster fra 1/ (eksempler i kr.) Renholdelse Grandækning Blomster I alt incl. Moms Kistegravsteder 1 plads pladser Urnegravsted Side 4 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

3 Da prisen for legataftalerne er udregnet som årets pris multipliceret med fredningsperioden, vil det være økonomisk fordelagtigt at indgå en legataftale frem for at betale udgiften løbende i årets priser. Ovenstående priser er de samme for medlemmer af Folkekirken som for ikkemedlemmer. Gratis for folkekirkemedlemmer Selvom priserne på renholdelse m.v. stiger, er der også noget, der bliver billigere. Provstiudvalget har nemlig besluttet, at erhvervelse af gravsted og begravelsen af den efterladte bliver gratis fra og med 1/ Men kun for medlemmer af Folkekirken, der gennem betalingen af deres kirkeskat anses for at have betalt for denne ydelse. Til gengæld skal ikke-folkekirkemedlemmer betale for gravsted og gravkastning m.v. Prisen herfor varierer mellem ca kr. og kr. for kistegravsteder. Ved henvendelse til kirkegårdslederen kan man få oplysning om alle priser fra og med 1/ De nye priser kan også ses på vores hjemmeside Hvis du allerede har indgået legataftale om renholdelse m.v. af gravstedet, berøres du først af prisstigningen, når/ hvis aftalen forlænges. Vil du fremover selv passe gravstedet? De, der betaler nu for renholdelse, grandækning m.v. årligt, og som fremover selv ønsker at passe gravstedet, skal senest den 31/ rette henvendelse til kirkegårdslederen for at opsige den nuværende aftale. Hører vi ikke fra dig fortsætter den nuværende aftale, men til de nye priser. < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 5

4 Kirkeåret Af Hanne M Kirkegaard Formand Stilling Sogns Menighedsråd Det er blevet tid til at reflektere over kirkeåret, der nu er slut. Kirkeåret har budt på mange udfordringer for menighedsrådets medlemmer. Vores sognepræst gennem 9 år, Jens Birk, meddelte i vinter, at han ønskede at fratræde pr. 1. marts Som vikar i den kirkebogsførende sognepræstestilling fik vi af Provstiet tildelt Mette Maria Kristensen, som samtidig virkede i en stilling som overenskomstansat præst i Viby Pastorat. Den 1. september 2010 måtte vi tage afsked med Mette Maria Kristensen. Mette Maria havde fået fast ansættelse som overenskomstansat sognepræst i Mårslet Pastorat. Vi har haft et godt samarbejde med Mette Maria, og vi havde håbet på, at hun ville være ansøger til den 50% stilling, som vi opslog. Menighedsrådet enedes om, at tilbyde Lisbeth Kristensen ansættelse i den ledige stilling som kirkebogsførende sognepræst i Stilling Pastorat fra 1. august Heldigvis tog Lisbeth imod vores tilbud, og næste opgave blev at ansætte en overenskomstansat præst i 50% stillingen. Det gik temmelig hurtigt med at få ansættelsen igennem. Stillingen blev opslået i Præsteforeningens blad med svarfrist til 30. august Den 2. september 2010 holdt det samlede Menighedsråd møde med biskop og provst. På dette møde gennemgik biskoppen de 11 ansøgninger, der var indkommet ved svarfristens udløb. Af de 11, som for de flestes vedkommende var meget velkvalificerede, valgte vi 4 ud til prøveprædiken. Ud af de fire blev Anja Rokkjær på indstillingsmødet med deltagelse af provsten den 16. september Side 6 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

5 2010 indstillet som nr. 1. Anja Rokkjær var ansat i en 75% stilling i Brædstrup Tønning-Træden Pastorat. Efterfølgende har vi erfaret, at de var meget kede at at miste hende, da hun var meget afholdt der. Så vi glæder os til samarbejdet med Anja Rokkjær. Vinteren gik med at finde en egnet embedsbolig til vores nye kirkebogsførende sognepræst, og boligen var klar til indflytning den 1. august 2010, hvor Lisbeth Kristensen tiltrådte som kirkebogs- førende sognepræst ved Stilling Pastorat. Vi har mange planer for det nye kirkeår, og jeg kan oplyse, at Menighedsrådet afholder et menighedsmøde den 13. januar 2011 kl i, hvor menighedsrådet vil redegøre for arbejdet i menighedsrådet i de to år, der er forløbet siden sidste menighedsrådsvalg i Desuden vil vi fremlægge visioner for det fremtidige arbejdet i sognet. Alle er hjertelig velkomne til at møde op og stille spørgsmål og komme med kommentarer. < Fra præste indsættelsen December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 7

6 H J Æ L PE O RG A N I S AT I O N E N A I B I D J I Ararat Bjerg. (Store og lille Ararat) En lille beretning om arbejdet for børn og unge i Armenien Keld Møller Pedersen Krakesvej 23, Gram, 8660 Skanderborg Hjælpeorganisationen aibidji som er hjemmehørende i Stilling, har, siden 1997, arbejdet for børn og unge i Armenien. Det er mest børnehjemsbørn, børn i vanskelige situationer og også enkeltpersoner, som er dårligt stillede. Vi har før i dette blad skrevet om disse problemer/opgaver. Denne gang vil jeg gerne fortælle om noget helt andet positivt, nemlig børneog ungdomsarbejdet i byen Vardenis i Armenien, et arbejde der foregår i KFUM-regi. Armensk KFUM (YMCA) er en ganske god og voksende organisation, og vi må sige, at der virkelig sker noget. Vi medvirkede i 2000 til at købe byens fallerede hotel, for at bruge det til ungdomscenter, det er et stort hus i 3 etager, og vi betalte ,- USD for det, og det trængte virkelig til en alvorlig økonomisk Side 8 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

7 indsprøjtning. I årene derefter har vi givet mange penge til restaureringen, herunder nyt tag, og det ser nu helt rimeligt ud, men der mangler stadig en etage at blive istandsat, et projekt vi arbejder på lige nu. Behovet er der for de unge, og de unge er der, der kommer vel ca børn og unge hver dag, der er over 450 medlemmer. Der er 3 legestueklasser, der er forberedende skolegang, der er alm. ungdomsarbejde, Tensing med musik og drama, der er EDB-undervisning og spejderarbejde, der er virkelig gang i butikken. I denne sommer har vi haft Morten fra Flemming ude i Vardenis som volontør for at hjælpe med at opbygge spejderarbejde. Morten har givet arbejdet en god start, men han skal hjem nu, og til den kommende sommer vil vi gerne have endnu et ungt menneske der kan/vil tage en tørn på stedet. Pige fra legestuen, bemærk hun har en Kirkens Korshær ballon KFUM-centret i Vardenis Slutteligt vil jeg gerne fortælle, at der i 2012, bl.a. på foranledning af Stilling Sogn og Kirke, bliver forsøgt lavet en sognerejse til Armenien, hvor der bliver lejlighed til at se noget af vort arbejde, samt se og mærke dette specielle land, mærk dig at Armenien er verdens ældst kristnede land, kristnet i år 301. Hvis du vil vide mere om aibidji så mød os på < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 9

8 SOGNEGÅRDEN TORSDAG D. 13. JANUAR KL Hvad skal der ske med Stilling sogn? Af Poul Raaby To nye, unge præster, en flot ny sognegård, en ny præstebolig, et velfungerende menighedsråd og et veloplagt personale! Kan det blive meget bedre? Netop nu er der absolut basis for at starte noget nyt, noget godt og noget stort også set i lyset af en stigende interesse for tro/livets mening. vi håber selvfølgelig også, at de mere kirkevante samt vore frivillige ildsjæle m.fl. vil medvirke i denne nye form for dialog om Stilling Sogns fremtid! En propfyldt kirke til præsteindsættelsen d. 31. oktober vidner om en opvågnende og interesseret menighed. < Kom og hør om menighedsrådets visioner og prioriteringer kom ikke mindst og giv dit besyv med! Hvad har du af ønsker og forventninger til Folkekirken? Hvad skal vi sætte i gang, og hvad skal vi holde fast ved? Det præsenteres og afklares alt sammen torsdag d. 13. januar kl i sognegården Med arrangementet er der lagt op til, at ikke mindst unge forældre og andre, som ikke er så vant til at komme i kirken, nu kan komme og være med og få sat deres aftryk på den nye tid i Stilling sogn! Men Side 10 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

9 PRÆSTEINDSÆT TELSE Anja Rokkjær - Jette Marie Bundgaard-Nielsen - Lisbeth Kristensen Sikke dog en masse mennesker! Af Lisbeth Kristensen Der kan egentlig ikke være ret mange mennesker i Stilling kirke, ca. 130 inkl. stole i våbenhuset. Men i søndags var vi nok 150. Folk stod og sad alle vegne store som små imellem hinanden. Det plejer at være sådan juleaften, og de mange mennesker, der sidder tæt omkring en, er en del af denne aftens oplevelse ved at gå i kirke. Men sidste søndag i oktober skyldtes de mange mennesker min kollegas og min indsættelse i hvert vores præsteembede her i sognet. Det var helt overstrømmende at træde ind i kirken, ligesom det også var helt overvældende så mange mennesker, der gik med ned i sognegården til mad og hyggeligt samvær bagefter. Tak for det! Tak for den fine fest og underholdning fra kor og personale og December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 11

10 taler. Det er utroligt dejligt med sådan en enorm opbakning ikke bare fra menighedsrådet og de faste kirkegængere, men også fra konfirmanderne og deres forældre og andre. Også tak for blomster, vin og gaver. Min familie og jeg er allerede faldet godt til på Ægirsvej, og jeg er meget tak- Side 12 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad nemmelig for det held, at Stilling Sogn tilsyneladende er et godt match ikke bare for mig i mit arbejde, men også for min mand og vores børn, der begge har fundet en bedste ven. For uden familiens lyst og glæde og opbakning ville jeg ikke kunne trives. Men alle trives! Selv katten, der har fordoblet sin vægt, siden vi flyttede ind for sikke dog også en masse mus! <

11 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 13

12 KIRKENS KORSHÆRS GENBRUG, INDUSTRIVEJ 1, STILLING Kirkens Korshær Tid for juleforberedelser! Af Anna Rosenqvist De fleste af dette blads læsere, har nu travlt med at forberede julen. Der bages, udsmykkes, holdes julefrokoster OG købes julegaver. - Der bruges så mange penge, at flere har (velfortjente!) lommesmerter i januar måned. Og der spises så mange julefrokoster, at januar traditionelt står i slankekurenes tegn. Dog er det ikke alle, der har de problemer, bl.a. de hjemløse. De vil være taknemmelige for et måltid mad, et liggeunderlag og måske nogen at tale med over en kop kaffe. Disse fornødenheder tilbyder Kirkens Korshær i deres herberger og varmestuer. Og de gør det så godt, at KK s chef Bjarne Lenau, i år fik tildelt årets Hjemløsepris, der uddeles hvert år d. 17. oktober, på FN s hjemløsedag. Men det koster penge, selv om KK s tilbud ikke er luxusudgaven. Pengene til KK s-arbejde kommer i stor udstrækning via private kanaler, bl.a. fra genbrugsernes overskud. Julegave idé! For at få deres del af gavebudgettet, sælger KK hvert efterår et nyt smykke - i alle Genbrugsbutikker. Smykket, der er designet af Pilgrim, er nikkelfrit og belagt med ægte guld og rød emalje. Fra 2007 er der årstal på smykket, så det kan blive et samleobjekt. Smykket 2010 er et armbånd i ungt og friskt design, det koster 160 kr., hvoraf de 100 kr. går ubeskåret til KK s hjemløsearbejde. Så, måske dette årssmykke kunne blive en tradition til de af familiens medlemmer, det er vanskeligt at finde gaveidé til. Genbrugen i Stilling har dem selvfølgeligt, men vi har også mange andre ting, som måske kan indgå i gavesortimentet eller som indlæg i børnenes julekalender! Kig ind der er sat vand over til kaffe! God jul og godt nytår! Med tak for mange udbytterige besøg i < Side 14 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

13 DE MINDSTES SIDE Menighedsrådet har musik samt børn & unge som fokusområder. Det afspejler sig i, at vi tilbyder både legestue, babysalmesang og familierytmik, der alle indeholder musikalsk samvær og nærvær for de mindste børn og deres voksne/familier. Legestue i sognegården på udvalgte tirsdage fra kl Legestuen foregår i sognegården og drives af en række frivillige ildsjæle i sognet, som gerne vil være med til at skabe et musikalsk legerum for de mindste. Legestuen har åben udvalgte tirsdage i tidsrummet kl Vi begynder med en lille halv times sang og sangleg, hvorefter legetøjet findes frem. Vi slutter af med at spise medbragte madpakker. Der er gratis drikkevarer. Aldersgruppe 0-3 år. Dagplejen er velkommen. Babysalmesang i kirken på udvalgte onsdage fra kl Der udbydes babysalmesang fire onsdage. Babysalmesang er en blanding af gamle salmer og nyere sange skrevet til små børn og deres voksne - med det klare ønske, at musikken kommer med hjem i familien. Det foregår i kirken og er under ledelse af musikpædagog Tine Mynster. Der vil være lagt tæpper ud på gulvet, men det er en god idé selv at tage et tæppe med til sit barn. Aldersgruppe 0-1 år. Familierytmik i sognegården på udvalgte lørdage fra kl Musiklærer Vibe Berthelsen fra Vidjekær spiller, synger og leger sammen med de mindste. Familierytmik er en god time med masser af musikalsk nærvær mellem forældre og børn. Aldersgruppe 0-4 år. D E M I N D S T E S KA L E N D E R Onsdag d. 5. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Lørdag d. 8. jan. kl. 11: Familierytmik i sognegården v. Vibe Berthelsen. Se kalender Tirsdag d. 11. jan. kl : Legestue i sognegården Onsdag d. 19. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Onsdag d. 26. jan. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Lørdag d. 29. jan. Dåbstræf i kirken for alle døbte 0-5-årige v. Lisbeth Kristensen og Vibe Berthelsen Tirsdag d. 1. feb. kl : Legestue i sognegården Onsdag d. 9. feb. kl : Babysalmesang i kirken v. Tine Mynster Tirsdag d. 22. feb. kl : Legestue i sognegården Lørdag d. 26. feb. kl. 11: Familierytmik i sognegården v. Vibe Berthelsen Tirsdag d. 1. marts kl : Legestue i sognegården Tirsdag d. 8. marts kl : Legestue i sognegården December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 15

14 MINI-KONFIRMANDERNES SIDE Minikonfirmandsæsonen 2011 Når man går i 3. klasse, får man tilbuddet om at blive minikonfirmand. At være minikonfirmand er lidt i retning af at være konfirmand, det er blot baseret på leg, oplevelse og fortælling end på egentlig undervisning. Til foråret i ugerne vil alle 3. klasser fra Stilling skole blive inviteret til et forløb i sognegården/kirken med en afsluttende gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne vil deltage, og hvor der vil være frokost i sognegården bagefter. Den ene af klasserne vil møde sognepræst Lisbeth Kristensen, de øvrige to klasser vil møde sognets nye præst Anja Rokkjær. Vi glæder os til at møde jer og skriver til jer, når tiden nærmer sig. Med venlig hilsen Anja Rokkjær og Lisbeth Kristensen < Side 16 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

15 KO N F I R M A N D E R N E S S I D E Konfirmandundervisning for 2010/ a onsdag kl af Lisbeth K. konfirmeres Store Bededag b fredag kl af Anja R. konfirmeres lørdag d. 21. maj c torsdag kl af Lisbeth K. konfirmeres søndag d. 22. maj 2011 Af hensyn til præsternes juletravlhed er undervisningen i december måned tilrettelagt, så der ikke er konfirmandundervisning efter fredag d. 3. december. Det betyder, at konfirmanderne først møder op til undervisning igen efter nytår med start fra onsdag d. 5. januar Kalender Tirsdag d. 25. januar kl. 19. Rockgudstjeneste Kirken LIVE LIFE Rockgudstjeneste med ungdomspræst Peter Tast og hans sindssygt gode ungdomsband TBA (To be announced). For konfirmander og andre unge i sognet med hang til rock. Musikken understøttes af ord og billeder i et hæsblæsende power point show. Kom glad, kom mange. Med venlig hilsen Anja Rokkjær og Lisbeth Kristensen < December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 17

16 Kalenderen Lørdag d. 4. december kl Familierytmik Musiklærer Vibe Berthelsen indbyder til en times musikalsk nærvær mellem forældre og børn. Udgangspunktet er de 0-4-årige. Der afsluttes med julehygge og lidt godt. Søndag d. 5. dec. kl. 19 De 9 læsninger Kirken Igen i år indbyder Stilling kirke til De 9 læsninger, der er en adventsgudstjeneste med rødder i den anglikanske kirke. Kirkens juniorkor medvirker under ledelse af organist Michael Blume, og Markus Blume medvirker på cello. Lisbeth Kristensens konfirmander medvirker ved gudstjenestens læsninger. Fredag d. 10. december kl Mindernes allé Vi får besøg af sognepræst Winnie Nørholm Rischel fra Levring-Hørup sogne. Winnie Nørholm Rischel er født og opvokset i Stilling, og hun vil fortælle om sin vej til præstegerningen og sin tid som præst. Pianist Michael Blume sidder ved flygelet og vil sammen med kirkens juniorkor give os nogle musikalske oplevelser. Under æbleskiverne og glöggen går juniorkoret Luciaoptog. Velkommen til en hyggelig juleeftermiddag. Søndag d. 19. december kl. 20 Julekoncert med Stillingkoret Kirken Traditionen tro indbyder Stillingkoret til en stemningsfuld julekoncert i Stilling kirke denne gang også med engelske carols. Det sker under ledelse af dirigent Niels Bo Emgren. Sopran Laura Flensted-Jensen medvirker som solist, og pianist Michael Blume medvirker på klaver. Der er gratis adgang. Onsdag d. 5. januar kl Babysalmesang Kirken Musikpædagog Tine Mynster tilbyder fire onsdage med babysalmesang i kirken med de allermindste og deres mor/far. Medbring gerne et tæppe barnet kan ligge på. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt til eller tlf (inkluderer d. 19. og 26. januar samt 9. februar). vil efterfølgende være åben for sultne børn. Onsdag d. 5. januar kl Sogneaften med nye salmemelodier Kirkesanger og kirkeadministrator Poul Raaby har skrevet mere end 50 nye melodier til udvalgte salmer, der udkommer som supplement til koralbogen. Kirkegængere i Stilling kirke har allerede hørt flere af dem. Denne aften vil han give os en smagsprøve på endnu flere af disse ørehængende melodier samt fortælle om sit arbejde med de nye melodier. Lørdag d. 8. januar kl Nytårs-kalas for store og små Stilling kirke vil gerne ønske alle i Side 18 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

17 sognet godt nytår. Derfor inviteres store som små til en dag i sognegården med masser af hygge og musikalsk nærvær leveret af lokale musikere. Programmet bliver som følgende: Kl. 11: Familierytmik for de 0-4-årige v. Vibe Berthelsen Kl. 12: Frokostbuffet Kl. 13: Ragtime: Musik, sang og dans ved Anders Cribb Jensen på klaver, Adrian Konggaard på trompet og pianist Michael Blume. Musikken vil være inspireret af 1920 erne, og man er velkommen til at danse store som små. Kl Godt nytår med kaffe og kransekage. Man kan deltage i hele eller dele af dagens program. Alle er velkommen. Tirsdag d. 11. januar kl Legestue Sang, leg og fællesskab for de 0-3årige og deres voksne. Medbring gerne madpakker og vi spiser sammen inden afslutning. Dagplejen er velkommen, og bedes ringe til Hanne Hviid Nielsen på tlf , så åbnes dørene kl. 9. Torsdag d. 13. januar kl Møde for menigheden med fremlæggelse af menighedsrådets budget Menigheden inviteres til en fremlæggelse af menighedsrådets visioner for deres arbejde samt en fremlæggelse af budgettet. Der serveres kaffe og kage. Onsdag d. 19. januar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Onsdag d. 19. januar kl Foredrag: Storm P. ser rødt Morsomt, underholdende og tankevækkende foredrag om Storm P. s forunderlige humor. Om den lille mands muntre kamp mod systemet og uretfærdigheden og om humorens fællesskabende karakter. Foredraget handler om den humor, der tager livtag med samfundets ulighed, åbner vores øjne for de svage og som samtidig skænker en poetisk værdighed, der finder vej gennem latteren. Foredraget serveres af journalist og forfatter Peter Borberg, der er en af de mest erfarne foredragsholdere om humor. Tirsdag d. 25. januar kl. 19. Rockgudstjeneste Kirken LIVE LIFE Rockgudstjeneste med ungdomspræst Peter Tast og hans sindssygt gode ungdomsband TBA (To be announced). For konfirmander og andre unge i sognet med hang til rock. Musikken understøttes af ord og billeder i et hæsblæsende power point show. Kom glad, kom mange. Onsdag d. 26. januar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Torsdag d. 27. januar kl. 19 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 19

18 Menighedsrådsmøde Mødet er offentligt og alle kan deltage. Fredag d. 28. januar kl Gentlemenn of Jazz Orkesteret byder på New Orleans Jazz samt smukke danske salmer og sange helt i overensstemmelse med New Orleans-musikkens gospel- og spiritualtradition. Velkommen til en festlig og fornøjelig aften. Lørdag d. 29. januar kl. 14 Dåbstræf Kirken og sognegården Alle døbte 0-5 årige inviteres til dåbstræf. Sognepræst Lisbeth Kristensen vil fortælle om dåben og vandets betydning, og har børnene sin bamse eller dukke med, kan de få den døbt. Musiklærer Vibe Berthelsen medvirker med sang og bevægelse. Efter gudstjenesten er der boller og saft i sognegården. Tirsdag d. 1. februar kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Tirsdag d. 1. februar kl Foredrag: Fra plovfurer til Folketingets formandsstol På landets øverste embede næst efter dronningen sad i flere år en bondemand fra Himmerland, Christian Mejdahl. Folketingets medlemmer måtte vænne sig til, at deres formand sagde "a", når andre sagde "jeg". Christian Mejdahl gæster os denne aften til et underholdende foredrag netop om vejen fra plovfurerne til folketingets formandsstol. Foredraget er gratis og alle er velkommen. Onsdag d. 9. februar kl Babysalmesang Kirken Se omtale d. 5. januar. Onsdag d. 9. februar kl. 17 Orgelkoncert Kirken Organist Stig Torndyb fra Hørning sogn inviterer inden for i Stilling kirke til en times orgelkoncert. Stig Torndyb er studerende ved Aarhus Musikkonservatorium, og koncerten er hans eksamensrepertoire. Alle er velkommen til denne intense musikoplevelse. Tirsdag d. 22. februar kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Tirsdag d. 22. februar kl Foredrag: Cigaretter, whisky og prik, prik, prik Et foredrag om livet i den moralske overhalingsbane set fra nødsporet af præsten og digteren Jacob Køhn Andersen. Præsten og digteren har i en Side 20 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

19 Nyt fra kirkebogen måned lagt piben på hylden for at ryste lidt af sin moralske underlegenhed af sig og for at kunne udtænke et tilstrækkeligt humorforladt foredrag om, hvad han så, da han for en kort stund stod på tæer og med frygt og bæven skuede ind i den nye morals komplekse, skræmmende og uforudsigelige univers. En aften, der med sikkerhed vil byde på smil og latter. Alle er velkommen. Torsdag d. 24. februar kl. 19 Menighedsrådsmøde Mødet er offentligt og alle kan deltage. Lørdag d. 26. februar kl Familierytmik Se omtale d. 4. dec. Tirsdag d.1. marts kl Legestue Se omtale d. 4. januar. Onsdag d. 9. marts kl Foredrag: I Osvalds viseunivers En eftermiddag i selskab med entertaineren Stig Nørregård, der vil tage os med på en musikalsk rundrejse i Osvald Helmuths viseunivers. Et udvalg af morsomme og seriøse, kendte og sjældne perler. Desuden vil han fortælle om denne store kunstners turbulente liv, og undervejs bliver man med strofer fra klaveret indbudt til fællessang. Fødte: Marco Anegaard Jørgensen Theo Pace Bjerregaard Emil Asger Laursen Oliver Stig Mortensen August Kruse Jensen Matilde Høncke Vestergaard Viede/velsignede Katia Normand Bugtrup og Torben Timmermann Madsen Kristina Vandrup Pedersen og Bruno Steensgaard Jensen Maria Lindemann Hansen og Rasmus Felipe Jul Nielsen Rodchana Müller og Preben Müller Døde Aksel Hammer Hansen Elly Magna Nielsen Tonie Munch Nielsen Inger Margrethe Petersen Poul Nielsen Allan Tommy Jensen Lene Guldborg STILLING- GRAM KUNSTFORENING Søndag d. 9 januar kl er der fernisering hvor Inger Hyldgaard vil vise sine akryl malerier. Der bliver serveret en lille forfriskning. Alle er velkomne. Hilsen bestyrelsen December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad Side 21

20 Praktiske oplysninger Fødsel Fødselsanmeldelse og forældrenes dåbs- / navneattester og evt. vielsesattest afleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Sammen med fødselsanmeldelsen kan man aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring, hvis far og mor ikke er gift, men er enige om at dele forældremyndigheden. Navngivning Skal finde sted, inden barnet bliver et halvt år. Henvendelse til kirkekontoret. Dåb Ring til sognepræsten og lav en aftale om dåb og en samtale i hjemmet inden dåben. Der kan være dåb ved alle gudstjenester. Se tider i gudstjenestelisten på bagsiden. Ved dåb navngives barnet samtidigt. Vielse Ring til sognepræsten og lav en aftale om vielse og en samtale i hjemmet inden vielsen. Folkeregisteret udsteder en prøvelsesattest for indgåelse af ægteskab. (gælder 4 mdr.) Prøvelsesattest og dåbsattester (gerne kopi) afleveres til præsten ved samtalen. Kirkebil Som en service for gangbesværede og andre, der har brug for kørsel, betaler kirkekassen taxa til gudstjenester og sognearrangementer. Man bedes selv bestille vognen hos Taxa Dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten og aftale tidspunkt for den kirkelige handling og en samtale i hjemmet. Et dødsfald skal anmeldes til sognepræsten eller kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. En begravelsesforretning kan hjælpe med at ordne det praktiske. Navneændring Henvendelse på kirkekontoret, der er behjælpelig med diverse blanketter. Nye attester Kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Blanketter Blanketter til de forskellige formål kan hentes på Optagelse i og udtrædelse af folkekirken Henvendelse bedes ske til sognepræsten. Kirkegård Aftaler om gravsteder sker ved henvendelse til graveren. Hjemmeside Indsamlinger Det annonceres løbende ved gudstjenesterne, hvad der samles ind til. December: Børnesagens fællesråd Januar: Bibelselskabet Februar: Kirkens Korshær Side 22 December 2010 Stilling-Gram Kirke-Sogneblad

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Juletræet tændes side 5

Juletræet tændes side 5 STILLING Julen nærmer sig Juletræet tændes side 5 #4 DECEMBER 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen Kasserer

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20,

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013 Kirke blad Blad nr. 33 september oktober november 2013 Høst i Musikalsk legestue Alt det som gror i min have ender en gang i min mave Jeg spiser et æble så tit jeg har lyst gumle og gnaske fumle og vaske

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 1 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere