Kristrup Boldklub fodbold MÅLSÆTNING FOR. Version Dato / Initialer Kommentar /JB Dokument frigivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristrup Boldklub fodbold MÅLSÆTNING FOR. Version Dato / Initialer Kommentar /JB Dokument frigivet"

Transkript

1 MÅLSÆTNING FOR Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar /JB Dokument frigivet 1

2 1 Generelt om målsætninger for KB Fodbold Overordnet struktur i KB fodbold: Hovedmålsætning KB børnefodbold Vi vil arbejde for: Rekvisitter vilkår og muligheder Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB Sociale arrangementer vilkår og muligheder Funktioner Hovedmålsætning KB ungdomsfodbold Vi vil arbejde for: Rekvisitter vilkår og muligheder Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB Sociale arrangementer vilkår og muligheder Funktioner Hovedmålsætning KB seniorfodbold Vi vil arbejde for: træningsgruppe organisering Funktioner: Opgaver/ordninger i KB seniorfodbold: Tøjvask for 1. træningsgruppe vilkår og muligheder Støvleordning vilkår og muligheder Træningstøj vilkår og muligheder Kørselsordninger vilkår og muligheder Skadesbehandling vilkår og muligheder Rekvisitter vilkår og muligheder Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB

3 1 Generelt om målsætninger for KB Fodbold Formålet med dette dokument er, at beskrive de funktioner, opgaver og målsætninger, der knytter sig til de sportslige områder børnefodbold, ungdomsfodbold og seniorfodbold. Udgangspunktet er, at hver funktion skal være veldefineret for at sikre, at alle opgaver bliver beskrevet og løst i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer og politikker m.v. Formålet er således bl.a.: At opgaverne er defineret og beskrevet af fodboldbestyrelsen, At de enkelte trænere, ledere m.v. kender opgavernes indhold, omfang, vilkår m.v. At opgaverne er registreret/beskrevet og kan bringes til udførelse, også i en speciel situation, hvor den naturlige opgaveholder er fraværende, rejser e.l. At alle i de sportslige områder kender de konkrete mål for afdelingen 2 Overordnet struktur i KB fodbold: KB fodbold Bestyrelsen Sportsudvalget KB børnefodbold Børnekoordinator KB ungdomsfodbold Ungdomskoordinator KB seniorfodbold Seniorkoordinator KB fodbold Kampfordeler Træner Cheftræner Cheftræner 1. træningsgruppe Assistenttræner Assistenttræner Sportslig assistent 1. holdet Forældreassistent Holdleder Assistenttræner 1. træningsgruppe Træner 2. træningsgruppe Træner/ansvarlig øvrige seniorhold Holdledere 3

4 3 Hovedmålsætning KB børnefodbold Det er børneafdelingens overordnede målsætning, at Kristrup Boldklub skal være en klub, der favner alle, der ønsker at spille fodbold, således at børneafdelingen lever op til KB fodbolds mission Fodbold for alle. Børnefodbold dækker over årgangene U 5 U 12. Det skal tilstræbes, at alle aktive medlemmer får mulighed for at spille fodbold i KB på et niveau, der svarer til den enkeltes ambitioner og fodboldmæssige kunnen. KB skal således så vidt det er muligt være repræsenteret i alle rækker under DBU Jylland hvor der er et fornuftigt spillergrundlag til rådighed. Et alternativ til DBU Jylland er DGI, hvis deres tilbud til klubberne skønnes at være mere foreneligt med KB s spillermateriale og ambitioner. Kristrup Boldklub er samtidig en klub med ambitioner på alle niveauer. Vi tilstræber at efterleve indholdet i DBU's holdningshæfte Holdninger og handlinger hvilket bl.a. betyder, at der ikke er niveaudeling fra U 8 og nedefter og kun en begyndende niveaudeling fra og med U 9. Dette under hensyntagen til spillernes ønsker, idet der ikke må brydes kammeratskaber. I tillæg hertil har KB Fodbold udarbejdet Den røde Tråd, for at forbedre trænergrundlaget i de mindste årgange og for at sikre et godt og stabilt udgangspunkt for første led i klubbens fødekæde. 3.1 Vi vil arbejde for: 1. At der hele tiden er en positiv og konstruktiv vilje til at mødes omkring fodbolden i Kristrup Boldklub, samt at dette kan ske i et godt socialt miljø, hvor alle føler et engagement for Kristrup Boldklub. 2. At Kristrup Boldklubs børnefodbold altid tilstræber at skabe et miljø der gør det attraktivt for børnene at bruge fritid på fodbold at fodbold skaber gode oplevelser. 3. At Kristrup Boldklub stiller/anmelder det antal børnehold, der svarer til antallet af børnespillere, spillernes sportslige ambitioner og deres sportslige niveau. Der skal tilstræbes sammenhæng mellem tilmeldte hold og de reelle sportslige vilkår og muligheder. 4. At alle spillere i Kristrup Boldklubs børneafdeling som udgangspunkt tilbydes gode og rummelige vilkår, afpasset efter den aktuelle økonomiske og sportslige situation. 5. At bestyrelsen tager udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem budgettet og de dispositioner som bestyrelsen foretager. 6. At bestyrelsen i det daglige arbejde og i planlægningen omkring trænere, ledere m.fl. vil disponere således, at alle hold bliver tilgodeset dog ud fra en såvel sportslig som økonomisk prioritering. I hver aldersgruppe vil der blive udarbejdet et ansvarligt budget i et tæt samarbejde mellem børnekoordinator og bestyrelse. 7. At der etableres et tæt samarbejde med lokalområdets børnehaver, skoler og SFO ere med henblik på en løbende rekruttering af lokalområdets børn til fodbold det er en væsentlig del af vort sociale ansvar og vores værdiskabelse i lokalområdet. 4

5 3.2 Rekvisitter vilkår og muligheder I forbindelse med sæsonstart er der planlagt møder mellem bestyrelsen og børnekoordinator, trænere og holdledere. I forbindelse med disse møder, skal der ske en afklaring omkring spørgsmål vedr. rekvisitter m.v. bolde, træningsveste, mål og andre rekvisitter banebehov 3-, 5- og 7-mandsbaner 3.3 Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB Der er meget vigtigt for afviklingen af kampe, at de enkelte spilleres certifikater eller spillertilladelser er i orden. Det er holdlederens opgave at sikre, at den enkelte spillers certifikat/spillertilladelse er i orden. 3.4 Sociale arrangementer vilkår og muligheder. Kristrup Boldklub er vært ved følgende arrangementer: Sæsonafslutninger: Trænere og ledere kan arrangere afslutningsarrangementer i forbindelse med sæsonafslutning med udgangspunkt i følgende vilkår: Klubben stiller lokaler til rådighed. Klubben betaler for forplejning og drikkevarer. 3.5 Funktioner Følgende overordnede funktioner er identificeret i KB Børnefodbold: Børnekoordinator. Træner. Assistenttræner Forældreassistent. 5

6 4 Hovedmålsætning KB ungdomsfodbold Det er ungdomsafdelingens overordnede målsætning, at Kristrup Boldklub skal være en klub, der favner alle, der ønsker at spille fodbold, således at afdelingen lever op til KB fodbolds mission fodbold for alle. Ungdomsfodbold dækker over årgangene U 13 U 19. Det skal tilstræbes, at alle aktive medlemmer får mulighed for at spille fodbold i KB på et niveau, der svarer til den enkeltes ambitioner og fodboldmæssige kunnen. KB skal således så vidt det er muligt være repræsenteret i alle rækker under DBU Jylland, hvor der er et fornuftigt spillergrundlag til rådighed. KB tilstræber at efterleve indholdet i DBU s holdningshæfte Holdninger og handlinger. Det betyder bl.a. at vi foretager niveaudelinger i alle årgange, men ikke uden at lytte til spillernes ønsker, idet det er forbundet med risiko for at tabe spillere, hvis man bryder kammeratskaber. Kristrup Boldklub er samtidig en klub med ambitioner på alle niveauer. KB fodbold har etableret Den Røde Tråd. Dette for at forbedre trænergrundlaget og sikre, at den enkelte spiller får mulighed for, at tillære færdigheder, som svarer til spillerens alderstrin. 4.1 Vi vil arbejde for: At der hele tiden er en positiv og konstruktiv vilje til at mødes omkring fodbolden i Kristrup Boldklub, samt at dette kan ske i et godt socialt miljø, hvor alle føler et engagement for Kristrup Boldklub. At Kristrup Boldklubs ungdomsfodbold altid tilstræber at skabe et miljø der gør det attraktivt for børnene at bruge fritid på fodbold at fodbold skaber gode oplevelser. At Kristrup Boldklub stiller/tilmelder det antal ungdomshold, der svarer til antallet af ungdomsspillere, spillernes sportslige ambitioner og deres sportslige niveau m.v. Der skal tilstræbes sammenhæng mellem tilmeldte hold og de reelle sportslige vilkår og muligheder. At alle spillere i Kristrup Boldklubs ungdomsafdeling som udgangspunkt tilbydes gode og rummelige vilkår afpasset den aktuelle økonomiske og sportslige situation. At bestyrelsen vil tage udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem budgettet og de dispositioner som bestyrelsen foretager. At bestyrelsen i det daglige arbejde og i planlægningen omkring trænere, ledere m.fl. disponerer således, at alle hold bliver tilgodeset I tillæg hertil, har KB fodbold Den Røde Tråd, for at forbedre trænergrundlaget og sikre, at den enkelte spiller får mulighed for, at tillære færdigheder som svarer til spillerens alderstrin. 4.2 Rekvisitter vilkår og muligheder I forbindelse med sæsonstart er der planlagt møder mellem bestyrelsen, ungdomskoordinator, trænere og holdledere. I forbindelse med disse møder, skal der ske en afklaring omkring spørgsmål vedr. rekvisitter m.v. spillertøj bolde, træningsveste, mål, træningsbaner, træningstider osv. placering af kampe, stadion, Tirsdalen o.l. rangering af hold 6

7 4.3 Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB Der er meget vigtigt for afviklingen af kampe, at de enkelte spilleres certifikater eller spillertilladelser er i orden. Det er holdlederens opgave at sikre, at den enkelte spillers certifikat/spillertilladelse er i orden. 4.4 Sociale arrangementer vilkår og muligheder. Kristrup Boldklub er vært ved følgende arrangementer: Sæsonafslutninger. Spillere og ledere kan arrangere afslutningsarrangementer i forbindelse med sæsonafslutning med udgangspunkt i følgende vilkår: Klubben stiller lokaler til rådighed. Klubben betaler for forplejning og drikkevarer. 4.5 Funktioner Der er identificeret følgende funktioner i KB ungdom: Ungdomskoordinator Cheftræner Assistenttræner Holdleder 7

8 5 Hovedmålsætning KB seniorfodbold Det er seniorfodbolds overordnede målsætning, at Kristrup Boldklub skal være en klub, der favner alle, der ønsker at spille fodbold, således at afdelingen lever op KB fodbolds mission - Fodbold for alle. Det skal tilstræbes, at alle aktive medlemmer får mulighed for at spille fodbold i KB på et niveau, der svarer til den enkeltes ambitioner og fodboldmæssige kunnen. Kristrup Boldklub er samtidig en klub med ambitioner på alle niveauer. Det er KB s målsætning, at vi når det ses bort fra Randers Frejas førstehold er blandt de højest rangerede klubber i Randers. 5.1 Vi vil arbejde for: At der hele tiden er en positiv og konstruktiv vilje til at mødes omkring fodbolden i Kristrup Boldklub, samt at dette kan ske i et godt socialt miljø, hvor alle føler et engagement for Kristrup Boldklub. At Kristrup Boldklubs seniorhold altid tilstræber en oprykning til et højere niveau. At Kristrup Boldklub stiller/anmelder det antal seniorhold, der svarer til antallet af seniorspillere, spillernes sportslige ambitioner og deres sportslige niveau. Der skal altid tilstræbes en fornuftig sammenhæng mellem tilmeldte hold, og de reelle sportslige vilkår og muligheder. At alle spillere i Kristrup Boldklub seniorfodbold som udgangspunkt tilbydes gode og rummelige vilkår afpasset den aktuelle økonomiske og sportslige situation. Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem budgettet og de dispositioner bestyrelsen foretager. Bestyrelsen vil i det daglige arbejde og i planlægningen omkring trænere, ledere m.fl. disponere således, at alle hold bliver tilgodeset dog ud fra en såvel sportslig som økonomisk prioritering. Det betyder, at der i første omgang anvendes budget/penge til 1. træningsgruppe, herefter 2. træningsgruppe og herefter til øvrige seniorhold træningsgruppe organisering. Med henblik på at styrke de 2 øverste hold i KB er det vedtaget, at der etableres én træningsgruppe omfattende de spillere, der er relevante i forhold til 1. og 2. holdet. Træningsgruppen etableres som én enhed med en cheftræner og en assistenttræner. Cheftræneren har under kampafviklingen ansvaret for 1. holdet og assistenttræneren har under kampafvikling ansvaret for 2. holdet. Cheftræneren har ansvaret for træningsindhold og omfang. Gruppen kan efter aftale med bestyrelsen tilknytte holdledere, massør, målmandstræner, hjælpetrænere o.l. Trænergruppen er forpligtet til at afvikle træning, holdudtagelse, kampafvikling m.v. som teamarbejde dog med respekt for, at cheftræneren har den endelige beslutningskompetence for helheden. Der skal etableres og fastholdes en konstruktiv dialog samt et positivt samspil med de øvrige trænere, ledere m.v. 8

9 5.3 Funktioner: Følgende overordnede funktioner er identificeret: Seniorkoordinator Cheftræner for 1. træningsgruppe Assistenttræner i 1. træningsgruppe. Sportslig assistent for 1. holdet Træner for 3. holdet Træner/ansvarlig for 4. holdet Træner/ansvarlig for 5. holdet Træner/ansvarlig for 6. holdet Træner/ansvarlig for 7. holdet Træner/ansvarlig for dameholdet Holdleder for 1. holdet Holdleder for 2. holdet Holdleder for 3. holdet Holdleder for 4. holdet Holdleder for 5. holdet Holdleder for 6. holdet Holdleder for 7. Holdet 5.4 Opgaver/ordninger i KB seniorfodbold: Udover ovennævnte funktioner er følgende opgaver/ordninger med særlig tilknytning til seniorfodbold blevet defineret: Tøjvask vilkår og muligheder Støvleordning vilkår og muligheder Træningstøj vilkår og muligheder Kørselsordninger vilkår og muligheder Rekvisitter vilkår og muligheder Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB. Sociale arrangementer vilkår og muligheder. Fysiske forhold, vilkår m.v. banefordeling, materiel m.v. 5.5 Tøjvask for 1. træningsgruppe vilkår og muligheder Der er etableret en vaskeordning for spillerne i 1. træningsgruppe, dog maksimalt 25 spillere (de spillere som deltager i træningstøjsordningen). Ordningen er frivillig og kan tilmeldes på følgende vilkår: Skal tilmelde sig ordningen for et halvår og samtidig med tilmeldingen indbetale 200,00 kr. til vaskeordningens administrator. Omfatter vask og tørring efter afviklet træning af strømper, bukser, bluser m.v. Der kan ikke gives kompensation i form af penge retur, såfremt spilleren skades, rykkes ned til 2. træningsgruppe, ophører med at spille o.l.. Ordningen er under forudsætning af, at der kan findes personer til opgaven. Kopi af vilkår udleveres til spillerne ved tilmelding og betaling. 9

10 5.6 Støvleordning vilkår og muligheder. Hvert andet år lige år tilstræbes det under hensyntagen til budgettet, at spillerne i 1. træningsgruppe (maksimalt 25 spillere) modtager tilskud til støvler. Tilskuddet er på 600,00 kr.. For at komme i betragtning til deltagelse i støvleordningen, skal spilleren have en høj træningsfrekvens og høre til gruppen af etablerede første- /andetholdsspillere. Cheftræneren er ansvarlig for at udpege de spillere der skal deltage i støvleordningen. Såfremt der i aftaleperioden kommer spillere udefra, der naturligt hører hjemme i 1. træningsgruppe, kan der dispenseres fra det maksimale antal spillere. Tilskud til støvler kan kun gives mod udlevering af rekvisition. 5.7 Træningstøj vilkår og muligheder. Hvert andet år ulige år tilstræbes det under hensyntagen til budgettet, at spillerne i 1. træningsgruppe (maksimalt 25 spillere) modtager træningstøj. For at komme i betragtning til modtagelse af træningstøj skal spilleren have en høj træningsfrekvens og høre til gruppen af etablerede første-/andetholdsspillere. Cheftræneren er ansvarlig for at udpege de spillere der skal modtage træningstøj. Såfremt der i aftaleperioden kommer spillere udefra som naturligt hører hjemme i 1. træningsgruppe, kan der dispenseres fra det maksimale antal spillere. Træningstøjet er nummereret og er klubbens ejendom. Såfremt en spiller stopper i aftaleperioden, skal tøjet tilbageleveres til klubben, hvorefter det vurderes, om det kan benyttes af en anden spiller. Der kan kun modtages tøj mod udlevering af rekvisition. Træningstøjet indgår i den overordnede tøjaftale klubben har med Sport Direct/tøjproducent, og skal derfor være af samme mærke som kamptøjet. Dette kan kun fraviges efter aftale med Sport Direct. 5.8 Kørselsordninger vilkår og muligheder. Beskriver de kørselsordninger der ikke er en del af en træneraftale eller lignende, dvs. kørselsordninger til f.eks. Første holdet: Kørselsordninger skal administreres af holdlederen for holdet. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til planlagt kørsel i egen bil fra KB s klubhus til kampafviklingsstedet. Betales med en takst på 2,00 kr. pr. kørt kilometer. Der kan ikke betales kørselsgodtgørelse i forbindelse med kampafvikling (trænings- og turneringskampe) til kampe i nærområdet, dvs. Dronningborg, Vorup, Hornbæk, Randers Freja o.l. Der er ikke tale om en fast ordning, men om en ordning der kan aftales fra år til år afhængig af de kørselsafstande den aktuelle pulje påkræver. Andet holdet: Kørselsordninger skal administreres af holdlederen for holdet. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til planlagt kørsel i egen bil fra KB s klubhus til kampafviklingsstedet. 10

11 Betales med en takst på 2,00 kr. pr. kørt kilometer. Der kan ikke betales kørselsgodtgørelse i forbindelse med kampafvikling (trænings- og turneringskampe) til kampe i nærområdet, dvs. Dronningborg, Vorup, Hornbæk, Randers Freja o.l. Der er ikke tale om en fast ordning, men om en ordning der kan aftales fra år til år afhængig af de kørselsafstande den aktuelle pulje påkræver. Øvrige hold. Der betales ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med trænings- og turneringskampe. Kørsel skal planlægges og afvikles internt dvs. mellem spillere, træner, holdleder, pårørende m.v. Der kan aftales en fast kørselstakst der afregnes internt på de respektive hold. 5.9 Skadesbehandling vilkår og muligheder Kristrup Boldklub har tidligere haft tilknyttet en massør. Denne funktion har vi af omkostningshensyn sparet værk. I stedet har vi indgået aftale med Randers Fysioterapi og Træningscenter, en aftale som giver medlemmerne favorable vilkår. Derudover vil vi i visse situationer tilbyde førsteholdsspillere tilskud til skadesbehandling. Cheftræneren indstiller spillere til behandling, og bestyrelsens repræsentant i sportsudvalget skal godkende, ligesom spilleren skal have en henvisning fra egen læge. Ved længerevarende behandlingsforløb aftales tilskudsstørrelsen med spilleren. Som udgangspunkt betaler spilleren selv regninger fra fysioterapeut og får overført klubbens tilskud mod forevisning af faktura Rekvisitter vilkår og muligheder I forbindelse med sæsonstart er der planlagt møder mellem bestyrelsen og seniorkoordinator, trænere og holdledere. I forbindelse med disse møder, skal der ske en afklaring omkring spørgsmål vedr. rekvisitter m.v. spillertøj, tøjvask bolde, træningsveste, mål, træningsbaner, træningstider osv. placering af kampe, stadion, Tirsdalen o.l. rangering af hold 5.11 Spillercertifikater sikre at spillerne er lovlige for KB Der er meget vigtigt for afviklingen af kampe, at de enkelte spilleres certifikater eller spillertilladelser er i orden. Det er holdlederens opgave at sikre, at den enkelte spillers certifikat/spillertilladelse er i orden. Sociale arrangementer vilkår og muligheder. Kristrup Boldklub er vært ved følgende arrangementer: Oprykningsfester for 1. og 2. holdet: Afvikles i samråd med spillertruppen og med udgangspunkt i følgende økonomiske vilkår: Lokale stilles til rådighed af klubben. Maden betales af klubben. Klubben er vært for maksimalt 3 genstande pr. deltager. Øvrige drikkevarer betales af den enkelte deltager. Øvrige oprykningsfester Afvikles i samråd med spillertruppen og med udgangspunkt i følgende økonomiske vilkår: Lokaler stilles til rådighed af klubben. Maden betales af klubben. Drikkevarer betales af deltagerne selv. 11

12 Sæsonafslutninger. Spillere og ledere kan arrangere afslutningsarrangementer i forbindelse med sæsonafslutning med udgangspunkt i følgende vilkår: Klubben stiller lokaler til rådighed. Deltagerne betaler selv for forplejning og drikkevarer. 12

Kristrup Boldklub fodbold LEDELSESHÅNDBOG FOR. KRISTRUP BOLDKLUB fodbold. 1 Kristrup Boldklub fodbold - Ledelseshåndbog

Kristrup Boldklub fodbold LEDELSESHÅNDBOG FOR. KRISTRUP BOLDKLUB fodbold. 1 Kristrup Boldklub fodbold - Ledelseshåndbog Kristrup Boldklub fodbold LEDELSESHÅNDBOG FOR KRISTRUP BOLDKLUB fodbold 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen i Kristrup Boldklub fodbold...side 3 Vedtægter for Kristrup Boldklub...side 6 Organisationsdiagram

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015 Holdtilmelding forår 2015 Generelt om holdtilmelding På de følgende sider vil du få et overblik over det du skal vide i forbindelse med holdtilmelding til foråret 2015. Du finder bl.a. information om de

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: H. Andersen Referent: Henrik K. Jessen Dato og tidspunkt: Mandag den 6. juni 2016 kl 18:45 Tilstedeværende:, Lau, Stig, Henrik, Walid, Peskho og Frank

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt SIF-Fodbold - Sport Organisation Overordnede opgaver/ansvar Sport Ansvarlig for området Mogens Schuldt Birger M. Nielsen ass. Mogens Schuldt Ungsenior: U21 Herre- og kvindesenior Old Boys - Veteran Mogens

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplan 2020 Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplanen indeholder: Vision Mission Værdier Strategi Mål og Handlinger Vision Vi vil være det bedste idrætstilbud i Odder Kommune Vi satser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge?

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? TRÆNEREN HAR ORDET Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? Tekst: Henrik Mogensen. Fotos: DBU Jylland Kommunikation. Henrik Mogensen er A-træner, fysioterapeut og udviklingskonsulent for DBU Jylland.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Version Børnefodbold

Version Børnefodbold Version Børnefodbold Velkommen til alle drenge og piger og deres forældre! Netop nu tager Nørresundby Forenede Boldklubber imod mange nye medlemmer. Græsset er grønt, vejret godt, og udendørsaktiviteter

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

8-mandsturnering 2015-2016

8-mandsturnering 2015-2016 Invitation 8-mandsturnering 2015-2016 Disse sider indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 8-mands 2015-2016. Vær opmærksom på, at alle hold skal gentilmeldes ingen hold

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere